Informácie › Vyhľadávanie

Obnova vozidlového parku električiek

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Cieľom projektu "Obnova vozidlového parku električiek" bol nákup nových električiek s cieľom zvýšenia atraktivity a prístupnosť mestskej hromadnej dopravy....

Modernizácia električkových uzlov

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Projekt "Modernizácia električkových uzlov" z rozsahu Modernizácie električkových tratí (MEU, MUzMET) vznikol po zrušení verejného obstarávania pôvodného

Modernizácia električkových tratí, 1. etapa

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Projekt "Modernizácia električkových tratí, 1. etapa" (MET 1) predstavuje druhú etapu obnovy električkových tratí v Košiciach, a to po úsekoch v centre mesta

Mesto obstaráva projekt pre modernizáciu zastávok

Neprehliadnite

Modernizácou má prejsť spolu 30 nástupíšť na 16 zastávkach v šiestich mestských častiach.

MHD na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve

Neprehliadnite

Budúcnosti hromadnej dopravy v Košiciach sa dotkne hneď niekoľko bodov zasadnutia.

DPMK zakúpi ďalšie električky Vario LF2+

Extra

Za ďalších trinásť kusov zaplatí takmer 19 miliónov eur.

Modernizácia električkových tratí, 1. etapa

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Investor: Mesto Košice  Zhotoviteľ: EUROVIA, a.s. (Košice) Projektant: PRODEX, spol. s r. o. (Bratislava) Termín výstavby: 29.11.2016 – 9/2018 Náklady na

Modernizácia električkových tratí, 2. etapa

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Investor: Mesto Košice  Projektant: REMING CONSULT a.s. (Bratislava), DOPRAVOPROJEKT a.s. (Bratislava) Náklady na projekt: 2 087 482,48 € Termín výstavby:

TIOP Moldava nad Bodvou

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Investor: Železnice Slovenskej republiky, a. s.  Zhotoviteľ: TSS Grade, a.s., Koľajové a dopravné stavby, spol. s.r.o.  Projektant: SUDOP Trade, spol. s r. o....

Zmeny v sekcii História

Neprehliadnite

Obdobie rokov 1919 až 1944 bolo rozdelené, pribudla podrobná história do roku 1936.

Rozvojové plány

Rozvojové plány

  Modernizácia električkových tratí, 2. etapa Projektová dokumentácia: prebieha (do 12/2021)Realizácia stavby: v príprave (po 1/2022) Modernizácia električkových tratí,

Integrovaná koľajová doprava

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Investor: Mesto Košice  Objednávateľ projektovej dokumentácie: Železnice Slovenskej republiky, a. s.  Zhotoviteľ: Združenie firiem DÚHA, a. s. (Prešov), ZUE,

Modernizácia električkových uzlov

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Investor: Mesto Košice  Objednávateľ projektovej dokumentácie: Mesto Košice  Zhotoviteľ: Eurovia SK, a. s. (Košice) Projektant: SUDOP Košice, a. s.   Termín

Ďalšie rozvojové plány

Rozvojové plány

V strategických dokumentoch mesta, samosprávneho kraja i štátu sa nachádza viacero investičných zámerov rôznej nákladovosti.

Modernizácia električkového depa

Rozvojové plány

Základné údaje o výstavbe Investor: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.  Zhotoviteľ: ? Projektant: REMING CONSULT, a. s. (Bratislava) Termín výstavby: 1. etapa- 8/2020 - 6/2022, 2. etapa

Obnova vozidlového parku električiek

Rozvojové plány

Základné údaje o projekte Investor: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.  Dodávateľ: Pragoimex, a.s. (Praha) Termin realizácie: 2013 - 2015, 2017 - 2018 Náklady: 66 654 000 € bez

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov

Rozvojové plány

Projekt Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov nadväzuje na rozsiahle modernizačné projekty IKD, MEU a MET, a to modernizáciou autobusových zastávok a ich mobiliáru v dôležitých prestupných uzloch.

História MHD v Košiciach: Medzivojnové roky (1919 - 1936)

História

Dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika, slovenské politické špičky sa k tomuto aktu prihlásili o dva dni neskôr.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do