História MHD v Košiciach: Ropná kríza a obrodenie elektrickej trakcie (1980 - 1989)

1980

V júli 1980 bola trasa linky 29 (KavečanyŠtadión Lokomotívy) predĺžená od Štadióna Lokomotívy až k mostu v Ťahanovciach. V novembri toho istého roka sa trasa linky 30 zmenila na Nám. osloboditeľov – Sečovská cesta – Lingov – Tr. arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov (Hlinkova) – Národná trieda – Gottwaldova (Štefánikova)Železničná stanica a späť.

Na prelome rokov 1980 – 1981 začali rekonštrukcie električiek T3 s použitím novej výzbroje TV1 v DP Brno. Takouto úpravou prešlo dokopy 6 električiek - #243, 258, 289, 291, 292 a 309, pričom posledná menovaná bola práve prvou z nich.

1981

V januári 1981 do linkového vedenia MHD pribudla linka 31 s trasou Lingov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky – ČSAO s premávkou v špičkách. Od 3. augusta začala MHD obsluhovať sídlisko Luník IX vďaka predĺženiu trasy linky 11 (PlťováNám. osloboditeľov) o úsek Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Popradská – Jedlíkova – Petzvalova – Luník IX.

Začiatkom 80. rokov prebehla aj reforma nočnej dopravy. Linky 1X, 6X, 15X, 16X a 17X nahradila štvorica liniek označených číslami 100 – 103.

 
100 Žel. stanica – Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Nové mesto – Nám. Maratónu mieru – VS KNV (Krajský úrad) – Gerlachovská – Dargovských hrdinov – Košická Nová Ves, škola – Sečovská – Palackého – Nám. osloboditeľov – Žel. stanica
101 Žel. stanica – Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská – Košická Nová Ves, škola – Dargovských hrdinov – Gerlachovská  – VS KNV – Nám. Maratónu mieru – Nové mesto – Moldavská cesta – Štúrova – Nám. osloboditeľov – Žel. stanica
102 Žel. stanica – Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov – KÚNZ (Stará nemocnica) – Železníky – ZŤS, križovatka  – Galaktická (Važecká) – Potraviny (Bukovecká) – Vyšné Opátske – Južné nábrežie – Palackého – Nám. osloboditeľov – Žel. stanica
103 Žel. stanica – Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov – Palackého – Južné nábrežie – Vyšné Opátske – Potraviny – Galaktická – ZŤS x – Železníky – KÚNZ – Dom umenia – Nám. osloboditeľov – Žel. stanica

 

Električky pri kine Družba

V tomto roku naďalej premávala aj rekreačná doprava v podobe šiestich liniek s trasami:

 • Košice – Šaca – Bukovec
 • Košice – Barca – Čaňa
 • Košice – Myslava – Nižný Klátov
 • Košice – Čermeľ – Alpinka
 • Košice – Čermeľ – Jahodná (iba v zime)
 • Košice – Čermeľ – Jahodná – Ružínska priehrada

1982

Už 6. januára 1982 bola trasa expresnej linky 54 (Štadión Lokomotívy – VS KNV (Krajský úrad) – Solovjevova (Watsonova) – Amfiteáter – Tr. SNP – Alejová – Nižné Kapustníky – Tr. víťazstva – Galaktická) presmerovaná od Amfiteátra cez Duklianskych hrdinov (Hlinkova) a sídlisko Dargovských hrdinov na sídlisko Nad jazerom. Neskôr po prejazde sídl. Darg. hrdinov zastavovala aj na zastávke Nám. osloboditeľov.

Električka smerujúca do Barce pri moste VSS

Ďalšia expresná linka 51 bola od 14. júna obojsmerne presmerovaná od KÚNZ cez Železníky a ČSAD na Galaktickú. Od druhej polovice júna začala takisto premávať nová linka 33 s trasou Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská – Krematórium. Zaujímavosťou je, že od začiatku táto linka premávala len v utorok a štvrtok v obmedzenom rozsahu. Na začiatku školského roka 1982/83 pribudla ďalšia expresná linka – 55 (Nám. osloboditeľov – Tr. arm. gen. L. Svobodu – OD Mier – Dom kultúry VSŽ (Mlynská bašta) – VEZ (Východoslovenské energetické závody; dnes zastávka Jakabov palác) – Žel. stanica). Od vianočných prázdnin bola opäť upravená linka 29 tak, že v smere k Ťahanovciam zachádzala na Aničku, v opačnom smere premávala priamo po Kostolianskej ceste.

1983

Ani rok 1983 nebol skúpy na zmeny a tak už v januári vznikli 2 nové linky – 27 (Košice – Pereš – Lorinčík – Poľov – Ludvíkov dvor – Šaca) a 32 (Krásna n/H – ZŤS – Barca – Šebastovce). K 15. januáru došlo k zjednoteniu tarifných pásiem, čo sa neskôr odrazilo v pokles tržieb o 8,5 miliónov Kčs a v znížení výkonov. Od 21. februára bola linka 26 (GalaktickáNám. osloboditeľov) predĺžená cez Moldavskú cestu a Luník VIII až na Triedu KVP. Začiatkom októbra sa predĺženiu nevyhla ani expresná linka 55 z Nám. osloboditeľov cez Moldavskú cestu, Luník VIII až na Triedu KVP a späť.

Električkový most na Nižných Kapustníkoch

16. decembra 1983 bola slávnostne otvorená električková doprava na novej trati ZŤS – Krásna III a nasledujúci deň bola zahájená stála prevádzka. V súvislosti s tým boli električkové linky 1 (Štadión Lokomotívy – Leninova (Hlavná) – Tr. Sovietskej armády (Južná trieda)OD Bajkal (Važecká)), 4 (Štadión Lokomotívy – Leninova – Tr. Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal) a 5 (Amfiteáter – Tr. SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Tr. Sovietskej armády – OD Bajkal) presmerované na túto novú trať. Bola zriadená aj nová linka R2 s trasou Krásna III – Nižné Kapustníky – Tr. Sovietskej armády – Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – VSŽ. Zmeny zastihli aj linku RT, ktorá sa zmenila na R7 a spoje Vozovňa – VSŽ boli už označované ako R6. Zaujímavosťou je, že v tento deň linky 1 a 5 premávali zadarmo.

Táto zmena sa dotkla aj autobusovej dopravy. Linka 12 bola presmerovaná zo ZŤS cez Abovskú a Hečkovu ul. k zastávke Barca, STS a určité spoje pri tom zachádzali až do Šebastoviec. Linka 18 bola skrátená po zastávku ČSAO. Linka 26 bola prečíslovaná na 19 a skrátená po zastávku Galaktická, ako linka 26 boli označené spoje ŠacaVA VSŽ. Linka 28 bola skrátená iba na úsek Nižná MyšlaOD Bajkal, kde si cestujúci mohli prestúpiť na električky. Otvorenie novej trate na sídlisko Nad jazerom spôsobilo aj zrušenie expresnej linky 53.

Autobusová zastávka na Furči

1984

13. februára 1984 sa zmeny opäť dotkli linky 18 – bola predĺžená od od Solovjevovej ul. (Watsonova) cez Ul. Duklianskych hrdinov (Hlinkova) a Tr. arm. gen. L. Svobodu na Lingov. Trasa linky 19 sa v apríli presmerovala na sídlisku KVP do zastávky Bauerova (poniže dnešnej zastávky Miestny úrad, KVP). Od 2. mája sa linka 4 opätovne presmerovala do Barce. Od začiatku nového školského roka bol na linke 12 bol rozšírený počet spojov zachádzajúcich až do Šebastoviec, a linka 22 bola skrátená do trasy Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Pereš – Lorinčík. 14. novembra začala výstavba električkovej trate na Kuzmányho ulici, zastávky linky 17 v tomto úseku boli presunuté. Od 1. decembra boli linky 18 a 51 predĺžené až na novú konečnú zastávku ZŤS. K tomuto dátumu bola predĺžená aj linka 31 na Sídlisko KVP k zastávke Bauerova.

1985

Ponuku nočných spojov od 1. marca 1985 rozšírila nová linka 104 (Žel. stanica – Nám. osloboditeľov – Dom umenia – VŠA – Moldavská – Stodolova – Mikovíniho – Myslava, štátne majetky (Luník IX, rázcestie) – Drábova – Dénešova – Bauerova). 22. marca vznikla zastávka Dom umenia na Štúrovej ulici. K 1. aprílu bola zriadená ďalšia expresná linka 53 s trasou Bauerova – Dénešova – Drabova – Mikovíniho – Nová nemocnica – Hlavná pošta – Nám. Maratónu mieru – Dom kultúry VSŽ (Mlynská bašta) a späť. Uprostred mája bola linka 33 presmerovaná cez zastávky VVLŠ a Tuzex v Džungli.

 

Nový typ električky v Košiciach - KT8D5

Zmeny v roku 1985 sa týkali aj linky 19, ktorej trasa sa od 15. júla zmenila na Hydinárske závody – Tr. víťazstva (Slanecká) – Južné nábrežie – Palackého – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Popradská – Luník VIII – Tr. KVP – Ipeľská – Tr. SNP – Amfiteáter – VŠT (Technická univerzita) – Zimná – Čsl. Armády – Moyzesova - Bačíkova – Nám. Maratónu mieru – Gottwaldova (Štefánikova) Žel. stanica, či linky 53, ktorá sa k tomuto istému dňu presmerovala do trasy: Dom kultúry VSŽ – Nám. Maratónu mieru – Hlavná pošta – Nová nemocnica – Tr. KVP, IV. okrsok (Starozagorská) – Bauerova – Dénešova – Drabova. V ten istý deň sa trasa linky 55 zmenila na Amfiteáter – Nová nemocnica – Tr. KVP, IV. okrsok – Bauerova – Dénešova – Drabova – Stodolova – VŠA – Nám. osloboditeľov – Palackého – Tr. arm. gen. L. Svobodu 2 (Postupimská) – Tr. arm. gen. L. Svobodu 4 (Poliklinika Východ) – Tr. arm. gen. L. Svobodu 6 (Kalinovská) – OD Mier – Dom kultúry VSŽ – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter a späť. K 1. novembru sa zriadila aj účelová vetva linky 55A s trasou Tr. Ľ. Svobodu 6 – VS KNV – Boženy Němcovej – VŠT – Amfiteáter (kvôli Študentským domovom vtedajšej VŠT, ktoré boli zriadené v blokoch na Adlerovej 2, 4, 6, 8 a 21).

1986

V období 7.4. – 15.6.1986 sa z dôvodu výstavby električkovej trate uzatvorila Kuzmányho ulica, čo spôsobilo presmerovanie liniek 17 a 53 cez Vojenskú, Kuzmányho, Hviezdoslavovu, Moyzesovu ulicu a Ul. J. Bačíka (resp. v opačnom smere cez Hviezdoslavovu, Kuzmányho a Vojenskú ulicu). 12. mája prebehla rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice a stavba napojenia trate na Kuzmányho ul. na súčasnú trať, čo spôsobilo presmerovanie linky 6 na Ul. B. Němcovej, linky R3 cez Leninovu a Nám. osloboditeľov a liniek 12, 13, 15, 17, 19, 53, 55 a 101.

Slávnostné otvorenie trate na Kuzmányho

V tomto období prestala linka 29 zachádzať na Aničku, ale zriadila sa zastávka Anička na Kostolianskej ceste, po ktorej začala opäť obojsmerne a bez zachádzok premávať až k zastávke Ťahanovce – most. Linka 31 (Lingov – Bauerova) bola predĺžená až k zastávke Klimkovičova.

Po otvorení pravidelnej prevádzky na novej trati na Kuzmányho ulici, t. j. od 3. júla 1986, boli linky 1, 2 a 4 presmerované cez túto novú trať a trať na Hlavnej ulici bola zrušená.

15. júla 1986 bola cestujúcim predstavená nová kĺbová električka Tatra – ČKD KT8D5 (prvá v SSR) #500. Premávku zahájila na linke 1.

Od 1. septembra 1986 linku 29 posilnili spoje k novej zoologickej záhrade v mestskej časti Kavečany. Tie jazdili iba v úseku Štadión LokomotívyZOO. K dopravnej kríze však dochádzalo na Sídlisku KVP, ktorú 22.9. mali vyriešiť zmeny trás liniek 15, 18 a 55, či zriadenie účelového spoja s trasou Nová nemocnica – Kino Družba – ObNV II (Magistrát mesta Košice) – OD Terasa (Bernolákova) – Spoločenský pavilón – VŠA – Alejová – Pri ZŤS (VSS, križovatka) – ZŤS.

15 Čermeľ – Štadión Lokomotívy – Kostolianska cesta – Národná tr. – Dom kultúry VSŽ – Gottwaldova – Palackého – Južné nábrežie – Tr. víťazstva – OD Bajkal
18 Lingov – Tr. arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Solovjovova – Amfiteáter – Tr. SNP – Ipeľská – Tr. KVP – Luník VIII – Bardejovská – Tr. SNP – Alejová – Železníky – Rastislavova – Cintorín – Tr. Sovietskej armády – ZŤS – Barca, servis*
55 Dom kultúry VSŽ – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Ipeľská – Tr. KVP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Tr. arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Národná tr. – Dom kultúry VSŽ – Nám. Maratónu mieru

* - až od 27.9.1986

Výjazd z vozovne

Po ukončení rekonštrukcie Rampovej ulice sa 29.9. obnovila prevádzka linky 11 v pôvodnej trase, ale miesto pôvodných zastávok Rampová a Člnková sa zriadila nová zastávka VVLŠ (Vysoká vojenská škola letecká) na Rampovej ulici. Od 1. novembra mala konečnú po novom na Plťovej ulici. Od 1. decembra začala linka 22 premávať na okružnej trase Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Pereš – Lorinčík – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov.

1987

Na prelome rokov 1986 - 1987 sa začala výstavba križovatky „Dargovských hrdinov – Sever“. Z tohto dôvodu bola v dotknutom úseku úplne uzavretá Ul. Duklianskych hrdinov a tak sa linky 18, 21, 30, 54, 55, 100 a 101 presmerovali cez Duklianskych hrdinov, Severné nábrežie, Rampovú a Prešovskú cestu. Všetky menované (okrem linky 21) premávali po obchádzkovej trase ešte 16.2.1987.

V prvý aprílový deň sa uskutočnili ďalšie zmeny v linkovom vedení. Linka 15 začala premávať po novej trase Čermeľ – Štadión Lokomotívy – B. Němcovej – Nám. Maratónu mieru – Gottwaldova (Štefánikova) – Palackého – Južné nábrežie – Tr. víťazstva (Slanecká) – OD Bajkal a linka 19 bola presmerovaná cez Svätoplukovu a Marxovu ulicu. K tomuto dátumu začala premávať aj nová linka 32 (Žel. stanica – Gottwaldova – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Tr. KVP – Moskovská tr.). Naopak, linka 53 bola zrušená.

11.4. boli linky 100 a 101 kvôli prácam na križovatke na Ul. Duklianskych hrdinov presmerované cez Vŕbovú ulicu. Od 15.5., kvôli dlhodobej uzávierke Myslavskej ulice, došlo k presmerovaniu linky č. 20 cez zastávky Drabova a Moskovská trieda. O deň neskôr po dokončení koľajového prepojenia Ul. Čs. armády a Zimnej ul. v smere k Športovej hale sa linka 7 presmerovala na Ul. B. Němcovej. Taktiež k tomuto dátumu boli linky 22 a 27 v Pereši predĺžené až k zastávke Pereš – otočka. K 1.10.1987 bola linka 24 presmerovaná priamo cez Prešovskú cestu (t. j. bez zachádzky do Džungľe).

Ikarus  280 a T3-jky na Terase

V prvý decembrový deň roku 1987 začala MHD obsluhovať aj najmladšie košické sídlisko - Sídlisko Ťahanovce. Bola naň presmerovaná linka 11, ktorej trasa bola Luník IX – Jedlíkova – Bardejovská – Tr. SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Rampová – Severné nábrežie – Ul. Duklianskych hrdinov – Tr. solidarity (Americká trieda)Ťahanovce, sídlisko 2. Na sídlisku boli zriadené dve zastávky – zastávka Ťahanovce, sídlisko 1 sa nachádzala tesne za úrovňou križovatky Triedy solidarity (Americká trieda) a Triedy priateľstva (Ázijská trieda), zastávka Ťahanovce, sídlisko 2 tesne pred križovatkou s Triedou družby (Európska trieda). Spoje teda premávali len po súčasnej Americkej triede a obsluhovali v tom čase dokončené bloky na Americkej triede a Budapeštianskej ulici.

1988

1. marca 1988 vstúpilo do platnosti pár úprav liniek a ich trás:

 • zriadená bola nová linka 24A (Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Priemyselná – Kovoslužba)
 • linka 25 bola predĺžená o úsek Poľov – Šaca, Nemocnica a mimo špičky jazdila iba po Nám. osloboditeľov a nie až do Vyšného Opátskeho
 • expresná linka 55 bola presmerovaná cez Džungľu
 • zavedená bola nová nočná linka 107 (Žel. stanica – Nám. osloboditeľov – Dom umenia – Pereš (celý len v smere do Šace) – Lorinčík (celý) - Poľov (celý) – Ludvíkov dvor - Valcovňa VSŽ – Šaca, SOU VSŽ – Šaca, Hotel Metal  – Šaca (Šaca, námestie), Nemocnica)

Od 7. mája 1988 začala linka 12 premávať tak, že v rannej špičke iba v smere do Barce, STS (resp. až do Šebastoviec) vynechávala zastávky v „starej“ Barci a jazdila priamo po Ul. osloboditeľov. Takisto jazdila aj v poobedňajšej špičke, ale iba v smere na Podhradovú. Od 19.12.1988 bola pre obsluhu sídliska Ťahanovce zriadená dočasná autobusová linka X s trasou Nám. Maratónu mieru – Národná tr. – Duklianskych hrdinov – Tr. solidarity – Tr. solidarity 2.

Električková križovatka po otvorení trate na Alejovej

1989

Rok 1989 priniesol ešte viac noviniek. Už 4. februára 1989 bola otvorená doeraz najnovšia električková trať na Alejovej ulici. Vznikli nové linky 3 (Žel. stanica – Nám. osloboditeľov – Tr. Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal), 8 (Amfiteáter – Tr. SNP – Alejová – Barca), 9 (Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Tr. SNP – Alejová – Nižné Kapustníky – Tr. víťazstva – OD Bajkal) a R8 (Barca – Alejová – Luník VIII – VA VSŽ), linka 5 bola skrátená o úsek Štadión Lokomotívy – Amfiteáter, linka R5 bola skrátená len po Hotel Strojár a linka R2 bola presmerovaná na túto novú trať.

Hneď o 2 dni neskôr boli vykonané zmeny aj na autobusových linkách:

 • vznikla nová linka 10 (Ťahanovce, sídlisko – Tr. solidarity (Americká trieda) – Duklianskych hrdinov (Hlinkova) – Národná tr. – Dom kultúry VSŽ – Gottwaldova (Štefánikova) – Jantárová – Rastislavova – ZŤS – Osloboditeľov – Barca, STS (Podnikateľská))
 • linka 16 bola predĺžená o 2 nové zastávky Železníky – Alejová (dnes Železníky, križovatka) a Drevona (Blšák)
 • linka 17 bola presmerovaná do novej trasy: Mikovíniho – Popradská – Ondavská – Moyzesova – Nám. Maratónu mieru – Národná tr. – Mier – Ťahanovce, sídl.
 • linka 18 bola presmerovaná do novej trasy: Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Lingov – Tr. arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Mier – Solovjevova – Amfiteáter – Tr. SNP – Ipeľská – Tr. KVP – Moskovská trieda
 • linka 19 bola presmerovaná do novej trasy: Pekárne a cukrárne – Tr. víťazstva – Južné nábrežie – Palackého – Nám. osloboditeľov – Považská – Ondavská – Ipeľská – Tr. KVP – Luník IX
 • linka 27 (Nám. osloboditeľovŠaca) bola zrušená a linka 24A (Nám. osloboditeľovKovoslužba) bola prečíslovaná na linku 27
  Ikarus 280 na ešte nezatrolejovanej Furči
 •  
  linka 30 bola presmerovaná a upravená do novej trasy: Klimkovičova – Lechkého – Tr. KVP – Popradská – Toryská – Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Lingov – Tr. arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Národná tr. – Svätoplukova – Marxova (Masarykova) – Žel. stanica
 • linka 31 bola skrátená a presmerovaná do trasy: Lingov – Tr. arm. gen. L. Svobodu – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky – Barca, servis
 • linka 32 bola predĺžená a presmerovaná do novej trasy: Lingov – Povstania českého ľudu – Sečovská cesta – Palackého – Žel. stanica – Svätoplukova – Dom kultúry VSŽ – Gorkého – Švermova – VŠT – Amfiteáter – Tr. SNP – Ipeľská – Tr. KVP – Lechkého – Klimkovičova – Moskovská tr. – Myslava, Grunt
 • vznikla nová linka 34 (Žel. stanica – Gottwaldova – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Tr. KVP – Luník VIII – Bardejovská – Tr. SNP – Alejová – Železníky – Rastislavova – Osloboditeľov – Barca, servis (Socha Jána Pavla II.))
 • vznikla nová linka 35 (Klimkovičova – Lechkého (ul. Jána Pavla II.) – Tr. KVP – Ipeľská – Ondavská – Moyzesova – Toryská – Popradská – Luník VIII – Tr. KVP – Moskovská tr.)
 • vznikla nová linka 36 (OD BajkalKrásna nad Hornádom)
 • linka 51 bola presmerovaná k novej konečnej zastávke ČS ZTV (Všešportový areál)
 • linka 54 začala premávať po skrátenej trase: Amfiteáter – VS KNV – OD Mier – VVLŠ – Adlerova (Kalinovská) – Fábryho – Konevova – Zupkova – Povstania českého ľudu – Sečovská – Palackého (– Rušňové depo) – Nám . osloboditeľov
 • linka 55 začala premávať po skrátenej trase: Svätoplukova – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Nová nemocnica – Starozagorská – Bauerova – Dénešova – Drabova – VŠA, Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov
 • vznikla nová linka RA s trasou Sídl. ŤahanovceVSŽ, boli zrušené linky X a RA: Železníky – VSŽ, Nad jazerom – VSŽ a Krásna nad Hornádom – VSŽ

7.2. vznikla nočná linka 105 (Tr. Solidarity 2 – Tr. Solidarity 1 – Vŕbová – Plťová – VVLŠ – VD Stavba – Termostav (Priemyselná) – Škoda, servis (bývalá zastávka Orechová) – Colnica (Bosákova) – Palackého – Nám. J. Kráľa / Energetické závody – Žel. stanica). Od prvého apríla začala linka 33 premávať celotýždenne. Od 17.5. boli bez zmeny intervalov linky 2 a 3 zlúčené tak, že sa z nich stali jednosmerné linky:

2 OD Bajkal – Nižné Kapustníky – Tr. Sovietskej armády – Nám. osloboditeľov – Žel. stanica – Nám. osloboditeľov – Kuzmányho – Nám. Maratónu mieru – Štadión Lokomotívy
3 Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Žel. stanica – Nám. osloboditeľov – Tr. Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

O 2 dni neskôr bola zriadená linka pre stredo- a vysokoškolákov s označením V(Amfiteáter – Kuzmányho – Moldavská cesta – Štadión VSŽ).

1. júna 1989 doprava prešla ďalšou reorganizáciou. Linka 17 sa vrátila naspäť do svojej pôvodnej trasy spred februára 1989. Trasa linky 19 sa zmenila na Pekárne a cukrárne – Južné nábrežie – Nám. osloboditeľov – Moyzesova – Vojenská – Ipeľská – Tr. KVP – Luník IX. Linka 30 bola upravená do trasy Moskovská tr. – Tr. KVP – Popradská – Toryská – Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Tr. arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Národná tr. – Gottwaldova – Žel. stanica. Presmerovaná bola linka 31 (Lingov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky – Barca, osvetová beseda (Hraničná) – Luník VIII – Trieda KVP – Klimkovičova), linka 32 (Lingov – Povstania českého ľudu – Sečovská cesta – Palackého – Žel. stanica – Svätoplukova – Nám. Maratónu mieru – VŠT – Amfiteáter – Tr. SNP – Ipeľská – Tr. KVP – Lechkého – Klimkovičova – Moskovská tr. – Myslava, Grunt), a aj linka 34 (Tr. solidarity 2 – Tr. solidarity – Duklianskych hrdinov – Národná tr. – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Tr. KVP – Luník VIII – Bardejovská – Spoločenský pavilón). Linky 35, 54 a 55 sa zrušili, ale vznikla nová expresná linka 50 (Klimkovičova – Húskova – Starozagorská – Nová nemocnica – Amfiteáter – Nám. Maratónu mieru – Dom kultúry VSŽ – OD Mier – VVLŠ – Adlerova – Fábryho – Konevova – Zupkova – Povstania českého ľudu – Sečovská – Palackého – Nám. osloboditeľov – Dom umenia – VŠA, Moldavská (SOŠ automobilová) – Spoločenský pavilón – Stodolova – Drabova – Dénešova – Moskovská tr.).

Karosy B731 a B732 v garáži

1. júla 1989 sa DP transformoval na štátny podnik pod názvom Dopravný podnik mesta Košíc, š. p.

Od 15.9. linka 34 bola presmerovaná cez Džungľu. Dokončovacie práce na stavbe mimoúrovňovej križovatky v lokalite Tri brody si 17.10. vynútili výluku dopravy na Ul. Duklianskych hrdinov (Hlinkova) v smere k zastávke Mier od križovatky s Prešovskou cestou po križovatku so Severným nábrežím. V opačnom smere bol prejazd umožnený. Zároveň sa vykonala 3. etapa zmien linkového vedenia:

 • linky 10 a 11 boli presmerované v smere zo sídl. Ťahanovce cez zastávky VVLŠ a Plťová
 • po skrátení linky 12 po Barca – STS, vznikla okružná linka 37 (Šebastovce – Osloboditeľov – Gavlovičova – Abovská – Barčianska – Alejová – Pri ZŤS – Tr. Sovietskej armády – Osloboditeľov – Šebastovce)

Od 30.10. linka 10 znova premávala obojsmerne po Ul. Duklianskych hrdinov. 23.11. vznikla nová okružná linka 35 (Štadión Lokomotívy – VS KNV (Krajský úrad) – OD Mier – Pri hati – Vŕbová (Tesco, Džungľa) – Plťová – VVLŠ – Plťová – Vŕbová – Pri hati – OD Mier – Štadión Lokomotívy (Havlíčkova)). Od 8.12. linka 34 začala premávať po dnešnej Európskej tr. do obratiska Hanojská.

Použitá literatúra a pramene

 • Tatranský, A.: Košické koľaje 1891 - 2004, vlastným nákladom, 2004, ISBN 80-239-3979-3
 • Tatranský, A.: 90 rokov električiek 1913 - 2003, agentúra JeS, 2003, ISBN 80-88900-14-X
 • Kolektív autorov: 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach: (história a súčasnosť), Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, ISBN 80-234-0066-5
 • Archív a materiály DPMK a. s.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.