VozidláTrolejbusy › Škoda 14 Tr

Škoda 14 Tr 0
Škoda 14 Tr 0 po úpravách
Škoda 14 Tr 01
Škoda 14 Tr 08/6
Škoda 14 Tr 10/6
Škoda 14 Tr 10/6 #6277 v nových farbách
Škoda 14 Tr 08/6 po GO
Škoda 14 TrM #6260 v bratislavských farbách
Škoda 14 Tr 10/6 #6278 po GO
Škoda 14 TrM v nátere Bratislava - Little Big City

Úvod

Prototypy nového typu trolejbusu Škoda 14 Tr vyrobil závod Škoda v Ostrove nad Ohří v rokoch 1972 a 1974. Následne bol vývoj trolejbusu prerušený, pretože na základe politického rozhodnutia mala byť výroba trolejbusov v Škode Ostrov ukončená v roku 1978. Svetová ropná kríza nakoniec výrobu trolejbusov zachránila a začiatkom 1980-tych rokov vývoj typu 14 Tr pokračoval, pričom v roku 1981 bola vyrobená prvá 20-kusová overovacia séria, z ktorej tri vozidlá dostala aj Bratislava.

Spočiatku tieto trolejbusy sprevádzali problémy s pevnosťou karosérie i spoľahlivosťou súčiastok polovodičovej elektrickej výzbroje. Po odstránení detských chýb sa trolejbusy ukázali ako spoľahlivé a po vyradení vozidiel Škoda 9 Tr tvorili dlhú dobu jediný typ "krátkych" trolejbusov prevádzkovaných v Bratislave. Posledná 10 kusová dodávka z roku 1991 bola pôvodne určená pre české mestá Teplice (5 ks) a Pardubice (5 ks), ktoré však nakoniec z finančných dôvodov trolejbusy neprevzali.

Vozidlá Škoda 14 TrM vznikli ako novostavby pri modernizácii starších vozidiel v rokoch 2004 - 2009. Dve vozidlá Škoda 14 TrM boli zakúpené ako ojazdené v roku 2010 z Českej republiky a posledné dva trolejbusy Škoda 14 Tr boli zaobstarané formou prenájmu v roku 2014.

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. Škoda 14 Tr 0 61 – 63 1981 1982 1990 – 1991 3
2. Škoda 14 Tr 01 64 – 73 1982 1982 1995 – 2007* 10
3. Škoda 14 Tr 01 74 – 78 1983 1983 1995 – 2007 5
4. Škoda 14 Tr 01 6219 – 6223 1984 1984 1995 – 2007 5
5. Škoda 14 Tr 05 6224 – 6225 1984 1984 1995 2
6. Škoda 14 Tr 05 6226 – 6227 1985 1985 1995 – 2006 2
7. Škoda 14 Tr 08/6 6228 – 6253 1987 1987 2007 – 2015 26
8. Škoda 14 Tr 08/6 6254 – 6255 1989 1990 2011 – 2015 2
9. Škoda 14 Tr 08/6 6256 1989 1990 2008 1
10. Škoda 14 Tr 10/6 6257 – 6297 1990 – 1991 1991 od 2005 41
11. Škoda 14 Tr 10/6 6298 – 6305 1991 1991 2003 – 2016 8
12. Škoda 14 Tr 10/6 6306 – 6315 1991 1991 od 2008 10
13. Škoda 14 TrM 6304II, 6293II, 6263II 2003 – 2005 2004 – 2005 2016 – 2017 3
14. Škoda 14 TrM 6291II, 6271II, 6222II, 6226II, 6265II, 6283II 2005 – 2007 2006 – 2007 2015 – 2016 6
15. Škoda 14 TrM 6306II, 6260II, 6301II 2008 – 2009 2008 – 2009 2016 3
16. Škoda 14 Tr 17/6M, Škoda 14 Tr 13/6M 6267II, 6261II 1996 – 1997 2010 2018 2
17. Škoda 14 Tr 10/6 6316 – 6317 1991 2014 2014 2
Spolu 1981 – 2009   131
* Zachovalo sa historické vozidlo

Technické parametre

Dĺžka 11340 mm
Šírka 2500 mm
Výška 3410 mm
Výška podlahy 750 mm
Rázvor 5420 mm
Počet dverí 3
Počet miest na sedenie 29 + 1 (14 Tr 01 - 14 Tr 05)
28 + 1 (od 14 Tr 08/6)
Počet miest na státie 51 (14 Tr 01 - 14 Tr 05)
52 (od 14 Tr 08/6)
Celkový počet miest 80 + 1
Pohotovostná hmotnosť 10000 kg
10400 kg
Celková hmotnosť 16000 kg
Elektrická výzbroj Škoda, tyristorová, pulzná (14 Tr)
Czetro, pulzná s IGBT tranzistormi (14 TrM)
Motor 6 AL 2943 rN, sériový štvorpólový (600 V, prvé série)
8 AL 2943 rN, sériový štvorpólový (600 V)
9 AL 2943 rN, sériový štvorpólový (600 V, 14 TrM)
Výkon motora 100 kW
Počet motorov 1
Celkový výkon 100 kW
Maximálna rýchlosť 65 km/h
Riadenie Csepel, hydraulické, monoblokové servoriadenie (po 14 Tr 05)
Technometra 712 HRSB-350-6, hydraulické monoblokové servoriadenie
Nápravy predná: LIAZ, tuhá
zadná: RÁBA 018, tuhá, hnacia (#61 - 73)
zadná: RÁBA 118.06, tuhá, hnacia (14 Tr, od #74)
zadná: RÁBA 518.06, tuhá, hnacia (14 TrM)
zadná: Škoda HN 2, tuhá, hnacia (14 TrM #6267/II)
Pneumatiky 10,00 R 20

Fotografie

Opis

Na oceľovom ráme zostavili panelovú karosériu s vonkajším oplechovaním. Strechu a podokennú časť tepelne a protihlukovo izolovovali antivibračným náterom. Na strechu umiestnili tyčové zberače prúdu, navijaky sťahovacích lán umiestnili na zadnom čele. Sériový trakčný motor zavesili na rošt karosérie. Výmenu cestujúcich zabezpečili trojicou elektropneumaticky ovládaných dovnútra sa otvárajúcich dvojkrídlových dverí. Interiér osvetlili žiarivkovými svietidlami s integrovanými žiarovkami na núdzové osvetlenie, na osvetlenie nástupných priestorov použili malé žiarovkové stropné svietidlá a svietidlá zabudované do schodov. Podlahu pokryli drážkovou gumou, strop a bočnice obložili umakartom. Pre cestujúcich osadili v interiéri koženkové sedadlá s viacfarebným vyhotovením v priečnom usporiadaní, okrem dvoch pravých predných sedadiel osadených pozdĺžne. Vykurovanie salónu pre cestujúcich riešili teplovzdušným kúrením s rozvodom teplého vzduchu kanálmi pozdĺž bočníc. Od série 14 Tr 10/6 zmenili umiestnenie ventilátorov a vykurovacích telies a konštrukciu rozvodných kanálov. Vetranie zabezpečili posuvnými časťami bočných okien (do roku 1984 každé druhé okno s posuvnou časťou, od roku 1985 každé okno), dvojicou stropných vetrákov s elektrickými ventilátormi a výklopným stropným vetrákom v zadnej časti.

Vozidlá jednotlivých výrobných sérií mali viacero odlišností. Predné a zadné sklo a predné dvere boli až do série 14 Tr 05 (vrátane) nedelené, z čoho vyplývalo aj umiestnenie troch stieračov pod čelné sklo. Novšie série dostali menšie sklá na stredných a zadných dverách a delené čelné sklá, pričom za dažďa slúžili už len dva stierače. Zároveň bola karoséria spevnená na úkor časti okien pri predných a zadných dverách a na ľavom boku. Overovacia séria mala hranaté okná, zadné okno delené, rovné dvere a nad nimi malé okienko, pričom mechanická časť dverí bola umiestnená v schodoch. V sérii 14 Tr 01 do roku 1983 už bola nad dverami len presklená tabuľka s nápisom "Nenastupovať" a ovládanie dverí sa od série 14 Tr 01 presunulo nad dvere. Od roku 1984 sa montovalo nad dvere výstražné biele svetlo. Končiac vozom #6227 mali trolejbusy smerovky umiestnené iba pod malým bočným okienkom vodiča na oboch stranách vozidla a nemali kabínu vodiča. Od série 14 Tr 08/6 sa stali smerovky súčasťou prednej masky a pribudli aj smerovky pod prvým oknom na bočniciach. Prvé série mali bočnú linkovú orientáciu umiestnenú v spodnej časti prvého bočného okna, neskoršie série mali držiak na linkovú tabuľu umiestnený na poslednom okne. Pôvodné vyfarbenie trolejbusov bolo červeno-krémové, pričom sa odlišoval vzor overovacej série od ostatných vozidiel. Jednotlivé série sa od seba líšili aj ďalšími mechanickými prvkami, prvkami elektrickej výzbroje a riadením.

Tyristorová výzbroj prvých sérií bola rovnaká ako pri type Škoda 9 Tr, budenie elektrickej brzdy bolo napájané prúdom z troleja (tzv. závislá brzda). V roku 1985 od vozidla #6226 sa začala používať tzv. nezávislá elektrická brzda, ktorej budenie bolo napájané z alternátora. Pri sérii Škoda 14 Tr 10 sa výrobca opäť vrátil k používaniu závislej brzdy.

Úpravy

Trolejbusom z overovacej série boli krátko po dodaní vymenené hranaté smerovky za oblé, pretože pôvodné nebolo dostatočne vidieť. Oblé smerovky dostali aj niektoré vozy zo sérií 14 Tr 01 - 14 Tr 05. Vozidlám z rokov 1982 a 1983 boli zrušené okienka, resp. presklené priestory nad dverami zaplechovaním po vzore neskorších sérií.

Vozidlám prvých dvoch sérií boli vymieňané pôvodné poruchové a pre údržbu atypické nápravy Rába 018 za typ Rába 118 používaný pri neskorších trolejbusoch 14 Tr.

Zásadnejšou úpravou u trolejbusov 14 Tr 01 (len u vozidiel z rokov 1982 - 1983) bolo zosilnenie karosérie zväčšením nosných stĺpikov pri predných a zadných dverách (a súmerne aj na ľavej strane vozidla) u výrobcu v druhej polovici 1980-tych rokov. Overovacej série sa táto zmena nedotkla a tak bola práve pre neopraviteľnosť poddimenzovanej karosérie vyradená.

Prvé série v Bratislave dostali na predné čelo pod čelné sklo presklenú linkovú orientáciu, ktorá bola neskôr demontovaná. Vozidlám sérií z rokov 1982 - 1985, ktoré prežili vyraďovanie (#6206, 6207, 6216, 6219, 6222 a 6226), bola dodatočne nainštalovaná kabína podľa vzoru novších trolejbusov. Tieto vozidlá zároveň dostali úpravu smeroviek rovnakú ako mala séria 14 Tr 08/6 a novšie. Po zmene formátu bočných linkových tabúľ, ktoré boli pôvodne menšie a dlhšie a umiestnené v spodnej časti prvého okna, boli vozidlám na ne na druhom okne v hornej časti namontované držiaky. Rovnakú úpravu dostali aj neskoršie vozidlá dodávané s držiakmi tabúľ v spodnej časti posledného okna ešte pred zaradením do premávky. Pre vozidlá s rokom výroby 1987 a mladšie boli začiatkom 1990-tych rokov zakúpené držiaky na veľké označenie čísla linky (tzv. kalendár) za predné sklo.

Na výcvik vodičov boli postupne upravené vozy #8142 (ex 6208), #8144 (ex 6309) a #8145 (ex 6315), pričom voz #8142 dostal inverzný náter. V roku 2007 dostalo vozidlo #8144 po oprave transparenty BUSE a oranžový náter.

Od mája 1996 sa trolejbusy po veľkých prehliadkach lakovali v nových bratislavských farbách - v kombinácii bielej, červenej a tmavosivej (niekoľko trolejbusov po oprave v Zlíne malo bledosivú farbu). V rokoch 2003 a 2004 dostali trolejbusy #6276, 6283, 6286 a 6305 po oprave náter v pôvodnej farebnej kombinácii. Ako posledné v pôvodných farbách dojazdili v roku 2007 vozidlá s obnoveným náterom #6276 a 6283. Celoplošná reklama sa na tieto trolejbusy umiestňovala len zriedkavo (#6215, 6228, 6242, 6248, 6289, 6296 a 6302). Od roku 2006 sa na niektoré modernizované vozidlá 14 TrM aplikoval červený náter Bratislava - Little Big City. Neskôr ho dostali aj vozidlá 14 Tr #6308 a 6289. V ďalšom období sa červeným náterom lakovali vozidlá po generálnych opravách a niektoré aj v rámci stredných prehliadok, pričom nálepky Little Big City sa už na vozidlá nelepili.

Do roku 2002 vozidlá prechádzali veľkými prehliadkami v domácich dielňach DPB a tiež dodávateľsky v DSZO Zlín. V roku 2002 sa prvýkrát začala aplikovať protišmyková podlaha v interiéri (od #6261 a 6270). Niektoré vozidlá opravované v DSZO Zlín dostali nad dvere vedľa signalizácie "Nevystupovať" prídavnú oranžovú svetelnú signalizáciu "Zastavíme", ktorá sa rozsvietila po stlačení tlačidla "Znamenie vodičovi". Pôvodné krémové vyfarbenie interiéru sa počas opráv menilo na biele.

Od konca roku 2002 do roku 2008 sa vykonávali generálne opravy vozidiel v Ústredných dielňach DPB a tiež dodávateľsky v Dopravnej spoločnosti Zlín–Otrokovice (DSZO) a v SAD Banskobystrickej dopravnej spoločnosti (SAD BBDS), pričom boli použité aj niektoré modernizačné prvky. Ako prvý bol takto opravený trolejbus #6241 v DPB. Skelet generálkovaných vozidiel bol opieskovaný a opravený, nové oplechovanie karosérie sa vykonávalo lepením plechov. Pri opravách bola menená podlaha za protišmykovú, upravovala sa zadná stena kabíny vodiča, pričom sa na nej namiesto okna za vodičom umiestnila skriňa elektroinštalácie. Menili sa pôvodné kruhové stropné reproduktory za hranaté a niektoré vozidlá dostali nové vnútorné svietidlá. Od roku 2004 dostalo nové obloženie bočníc v interiéri bielo-sivú farbu, vnútorné krycie lišty s červenou bužírkou sa menili za sivé bezbužírkové. Taktiež sa inštaloval aj optický a akustický informačný systém BUSE, ak ním ešte vozidlo nebolo vybavené. Časť vozidiel dostala optický informačný systém BUSE aj mimo generálnej opravy, pričom predný transparent bol umiestnený v polovici čelného okna. Úprava predného čela podľa vzoru trolejbusov 14 TrM sa nerealizovala pre nedostatok kapacity dielní. Od roku 2006 sa montovalo do vozidiel pri generálkach aj dopytové otváranie dverí a pri vozidle #6300 bolo pracovisko vodiča vybavené strešnou ochladzovacou jednotkou Trav-l-cool, ktorá mala byť pôvodne namontovaná na jednom z modernizovaných vozidiel 14 TrM.

V roku 2009 vyhrala súťaž na generálne opravy trolejbusov spoločnosť Zliner Zlín, ktorá na opravách elektrickej časti spolupracovala so zlínskym podnikom DSZO. Rozsah generálnych opráv boli podobný ako v predchádzajúcich prípadoch, pričom vozidlá po opravách obdržali celočervený náter.

Generálnymi opravami od roku 2002 prešli vozidlá:
 • 2002 - 2003: 6241 (DPB)
 • 2003: 6294 (DPB), 6289 (DSZO), 6296 (DSZO)
 • 2004: 6297 (DPB), 6305 (DPB), 6286 (BBDS), 6290 (BBDS), 6314 (BBDS)
 • 2005: 6266 (DPB), 6299 (DPB), 6295 (BBDS), 6312 (BBDS), 6313 (BBDS)
 • 2006: 6298 (BBDS), 6303 (BBDS)
 • 2006 - 2007: 6255 (DPB)
 • 2007: 6300 (DPB), 6276 (BBDS)
 • 2007 - 2008: 6269, 6275 (oba BBDS)
 • 2009 - 2010: 6277 (DPB), 6285, 6262, 6267, 6261, 6292 (všetky Zliner)
 • 2010: 6288 (Zliner)
 • 2010 - 2011: 6264, 6307 (Zliner), 6272 (DPB)
 • 2011 - 2012: 6258, 6268, 6278, 6308, 6315 (Zliner)
 • 2012: 6266, 6279, 6311, 6310, 6287 (Zliner)


Od roku 2002 dostávali vozidlá nové sťahováky zberačov Railtech Delachaux a odľahčené laminátové palice zberačov firmy Esko. Vozidlo #6252 bolo vybavené hliníkovými palicami zberačov Obus Rekord (prvýkrát sa tieto palice odskúšali v roku 1992 na vozidle #6216), v roku 2009 vymenenými za palice Esko. Trolejbusy #6277 a 6272 dostali pri generálnej oprave v DPB v rokoch 2010 a 2011 nové základne zberačov od firmy Lekov.

Trolejbusy tiež dostávali nové rýchlomery firmy C.T.M. Praha. Vozu #6283 ako jedinému v roku 2002 nainštalovali transparenty slovenskej firmy EMtest spolu s akustickým hlásičom zastávok. Systém sa však neosvedčil, pretože bol veľmi poruchový a nekompatibilný s palubným počítačom BUSE, a tak sa v októbri 2005 prestal používať.

V rokoch 2004 - 2009 prebehli v Ústredných dielňach DPB (dve vozidlá aj v SAD BBDS) modernizácie na typ 14 TrM formou novostavieb s použitím nového skeletu s novými nápravami a riadením. Taktiež sa modernizovala výzbroj použitím nových trakčných motorov Škoda, silového IGBT bloku a digitálneho regulátora od českej firmy Czetro Ostrov, statického meniča firmy Di-Elcom a pomocných pohonov s asynchrónnymi motormi. Trolejbusy prakticky zodpovedali vyhotoveniu posledných vyrobených trolejbusov Škoda 15 TrM z roku 2004 pre DP České Budějovice. Rozsah úprav interiéru bol rovnaký ako pri generálnych opravách. Vozidlá #6263, 6222 a 6226 dostali navyše nová plastové sedadlá s textilným sedákom Vogelsitze Pino. Trolejbusy #6293 a 6291 boli pri modernizácii vybavené novými prednými dverami s lepenými sklami. Od vozidla #6263 bolo inštalované aj dopytové otváranie dverí a od vozidla #6291 po #6306 sa pre kabínu vodiča montovala aj ochladzovacia jednotka Trav-l-cool pracujúca na báze odparovania vody. V roku 2006 obdržalo vozidlo #6293 reklamný náter Bratislava - Little Big City. Tento náter dostali aj novostavby #6271, 6226, 6222, 6283, 6306 a 6301.

Postupne boli postavené tieto novostavby typu 14 TrM:
 • 2004: 6304II
 • 2005: 6293II, 6263II
 • 2005 - 2006: 6291II
 • 2006 - 2007: 6271II, 6222II, 6226II
 • 2007: 6265II, 6283II
 • 2007 - 2008: 6306II, 6260II
 • 2008 - 2009: 6301II

V závere roka 2009 bol do vozidiel inštalovaný automatický hasiaci systém chrániaci časť elektrickej výzbroje vozidiel. Na prístrojovej doske v kabíne vodiča bola zároveň inštalovaná optická a akustická signalizácia požiaru.

Prevádzka

Krátko po zaradení do premávky prečíslovali vozidlá #61 - 78 na #6201 - 6218. Po vyradení trolejbusov Škoda 9 Tr z premávky sa na dlhú dobu stali jediným typom trolejbusov obsluhujúcich (nielen) menej vyťažené linky.

Veľký nákup nových nízkopodlažných trolejbusov v rokoch 2014 a 2015 znamenal rýchly koniec trolejbusov Škoda 14 Tr(M) v bratislavskej premávke. Do februára 2016 bola z premávky stiahnutá väčšina zostávajúcich vozidiel, pričom niektoré boli naďalej sporadicky využívané pri nedostatku prevádzkyschopných trolejbusov Škoda 30 Tr. Iba vozidlá #6310 a 6311 zostali v pravidelnej premávke na nočných trolejbusových linkách, pričom boli vypravované z vozovne Hroboňova. Vo vozovni Trnávka boli v prevádzkyschopnom stave ako posledné zachované vozidlá #6266, 6278 a 6285. Vozidlo #6285 bolo od októbra 2018 využívané v prípade nepojazdnosti trolejbusov #6310 alebo 6311, neskôr takto začal jazdiť aj trolejbus #6278, ktorý sa počas zím využíval aj na námrazovú službu.

Od začiatku letných prázdnin 2020 boli trolejbusy Škoda 14 Tr na nočných linkách nahradené kĺbovými trolejbusmi Škoda 15 TrM aj počas nocí pred pracovným dňom a v premávke sa objavovali už len sporadicky.

Vyraďovanie a likvidácia

Overovacia séria Škoda 14 Tr 0 bola vyradená pre neopraviteľnosť karosérie v rokoch 1990 a 1991. Trolejbusy 14 Tr 01 - 14 Tr 05 sa začali vyraďovať v roku 1995, avšak vzhľadom na finančnú náročnosť kúpy nových vozidiel sa vyraďovanie zastavilo a vozidlá sa podrobovali generálnym opravám a modernizáciám. Väčšie vyraďovanie nastalo opäť v rokoch 2007 - 2008 kedy sa vyradili najmä vozidlá typu 14 Tr 08/6.

Vozidlá Škoda 14 Tr 10/6 sa začali vyraďovať v súvislosti s novostavbami vozidiel 14 TrM, ktoré v rámci GO nahradili vozidlá pôvodných čísiel. V roku 2009 bol požiarom úplne zničený trolejbus #6313.

Vyradené trolejbusy boli z väčšej časti odpredávané šrotovacím firmám, pričom vlastná likvidácia prebiehala na rôznych miestach – napr. na vyhradenom pracovisku v areáli vozovne na Trnávke pri meniarni, v Podunajských Biskupiciach alebo v areáli bývalej Dimitrovky.

Od februára 2015 boli v súvislosti so zaraďovaním ďalších nových trolejbusov do premávky a zmenami v garážovaní trolejbusov z premávky odstavené všetky zvyšné trolejbusy Škoda 14 Tr 08/6 a aj časť vozidiel 14 Tr 10/6. V priebehu roka 2015 boli postupne z premávky odstavované aj zvyšné vozidlá, vrátane novostavieb 14 TrM. Väčšina zostávajúcich trolejbusov dojazdila v pravidelnej premávke do začiatku februára 2016, pričom boli odstavené do zálohy. Mnohé vozidlá boli počas dlhodobého čakania na vyradenie a ďalší osud postupne rozoberané.

Na jar 2016 bolo zošrotovaných 23 trolejbusov Škoda 14 Tr(M) vyradených v roku 2015 a následne v lete 2016 bolo ďalších 23 dlhodobo odstavených a už čiastočne rozobratých vozidiel ponúknutých na odpredaj. Odkúpila ich česká spoločnosť so zámerom ponúknuť ich dopravným podnikom na Ukrajine. Jedno vozidlo sa následne dostalo do Záporožia (#6290) a ďalšie trolejbusy neskôr do mesta Cherson (#6295 a 6302). Zvyšné dlhodobo odstavené vozidlá boli ponúknuté na predaj v roku 2018, napokon ich však dopravný podnik pre vysokú zostatkovú hodnotu nepredal.

Pre muzeálne účely bolo zachované vozidlo 14 Tr 01 #6207 z roku 1982, ktoré čaká na rekonštrukciu, a ako zdroj náhradných dielov aj školské vozidlo #8142 z rovnakej série.

Katalóg vozidiel

6201 6202 6203

6204 6205 6206 6207 8142 6209 6210 6211 6212 6213

6214 6215 6216 6217 6218

6219 6220 6221 6222 6223

6224 6225

6226 6227

6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253

6254 6255

6256

6257 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 8344 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297

6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305

6306 6307 6308 8144 6310 6311 6312 6313 6314 8145

6304II 6293II 6263II

6291II 6271II 6222II 6226II 6265II 6283II

6306II 6260II 6301II

6267II 6261II

6316 6317

Počet nevyradených vozidiel: 7 (5 %)

Počet vyradených vozidiel: 124 (95 %)

Legenda

8145nevyradené vozidlo
6311odstavené vozidlo (viac ako 2 týždne nezasiahlo do premávky)
6285odstavené vozidlo (viac ako 6 mesiacov nezasiahlo do premávky)
6317vyradené vozidlo
6207historické vozidlo
6261IIevidenčné číslo 6261 obsadené 2. krát pri danom type vozidla

Prečíslované evidenčné čísla

1.2.3.
61 6201od 1983 
62 6202od 1983 
63 6203od 1983 
64 6204od 1983 
65 6205od 1983 
66 6206od 1983 
67 6207od 1983 
68 62081983 - 19848142od 1984
69 6209od 1983 
70 6210od 1983 
1.2.3.
71 6211od 1983 
72 6212od 1983 
73 6213od 1983 
74 6214od 1983 
75 6215od 1983 
76 6216od 1983 
77 6217od 1983 
78 6218od 1983 
6266do 20218344od 2021 
6309 8144od 1992 
6315 8145od 2016