Informácie › Vyhľadávanie

Výluka trolejbusov na Dolných honoch (od 11.1.2016)

Správy

Premávka na linkách 201 a 202 je v celom úseku výrazne redukovaná.

Všetky informácie o rozvojových projektoch MHD sú na imhd.sk

Neprehliadnite

Rozširujeme doterajšiu podstránku Petržalská električka aj o ďalšie projekty rozvoja MHD, ktoré sa chystajú.

MHD v Snine bude aj nasledujúce 3 roky prevádzkovať súčasný dopravca

Správy

Mestskú dopravu v Snine bude prevádzkovať M. Galandová - GAMECO až do januára 2019.

Rozvojové plány

Rozvojové plány

Petržalská električka 1. časť: zrealizovaná (2013 - 2015) 2. časť: v príprave (výstavba 2021 - 2023) Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra V príprave

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Rozvojové plány

Popis projektu V rámci projektu bola zrealizovaná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po Hanulovu ulicu v Dúbravke (po úsek trate

Modernizácia Ružinovskej radiály

Rozvojové plány

Popis projektu Pôjde o modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od Amerického nám. cez Trnavské mýto po zastávku Astronomická okrem úsekov zrekonštruovaných v

Modernizácia Vajnorskej radiály

Rozvojové plány

Popis projektu Vajnorská radiála by mala byť modernizovaná v súčasnej polohe v úseku Trnavské mýto - Zlaté piesky. V prípade odbočky k ŽST Nové Mesto sa zachová obratisko v pôvodnej

Ďalšie rozvojové plány

Rozvojové plány

Mesto vo svojich strategických materiáloch predpokladá významný rozvoj MHD.

Nové železničné zastávky

Rozvojové plány

Popis projektu Železničné trate sú v Bratislave vedené prevažne mimo hlavných vnútromestských prúdov cestujúcich, no napriek tomu aj na železnici existuje potenciál lepšieho využitia

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do