Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Popis projektu

V rámci projektu bude realizovaná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po Hanulovu ulicu v Dúbravke (po úsek trate zrekonštruovaný v roku 2014). Trať bude situovaná v rovnakej polohe ako doteraz, dôjde však k posunom niektorých zastávok a v jednom prípade aj k zlúčeniu existujúcich zastávok. Napriek očakávaniam nedôjde k väčšej redukcii priecestí s električkami.

Najdôležitejšie zmeny oproti existujúcej trati:

 • vybudovanie prestupného uzla Molecova, kde pri prestupe na Dlhé diely a z Dlhých dielov nebude nutné prechádzať cez cestu
 • vybudovanie koľajovej spojky za zastávkou Molecova pri kostolíku, ktorá umožní otáčanie obojsmerných električiek; pôvodné odstavné koľaje budú nahradené jednou uprostred trate
 • zlúčenie zastávok Jurigovo nám. a Segnerova
 • úprava obratiska Karlova Ves na otáčanie električiek a autobusov náhradnej dopravy v smere z centra aj Dúbravky
 • výstavba združenej zastávky Damborského (Záluhy), kde bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi na spoločnej zastávke
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky
 • doplnenie priechodov pre cyklistov
 • zazelenanie trate
 • vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na zostávajúcich priecestiach s električkovou traťou s preferenciou električiek, zriadenie kamerového dohľadu na vybraných priecestiach

Aktuálny stav (k 8/2020)

V roku 2015 prebehlo zisťovacie konanie EIA, v rámci ktorého bolo rozhodnuté, že vplyv projektu na životné prostredie nebude posudzovaný. 11. decembra 2015 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení línovej stavby (električkovej dráhy). Pri príprave projektovej dokumentácie bol zaznamenaný výrazný časový sklz, ktorý spôsobil neukončenie projektu (časť Projektová dokumentácia) získaním stavebného povolenia do pôvodne plánovaného decembra 2015, čím sa znemožnilo financovanie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013 (OPD). V nadväznosti na to bola s riadiacim orgánom OPD ukončená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku dohodou. Mesto v januári 2016 vrátilo doteraz vyčerpané finančné prostriedky na účet riadiaceho OPD a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) predložilo novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na príslušný riadiaci orgán. Ku dňu 17.12.2015 bolo financovanie projektovej dokumentácie aj samotnej realizácie modernizácie zaradené do zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čo je predpokladom na získanie nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu EÚ. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 31. marca 2020, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt z OPII sú 66,205 mil. €.

Bratislavský samosprávny kraj vydal pre stavbu stavebné povolenie napokon až 29. decembra 2016, pričom právoplatnosť nadobudlo po odvolacom konaní 26. mája 2017. Verejnú súťaž na zhotoviteľa modernizácie radiály vyhlásilo hlavné mesto začiatkom augusta 2017 s pôvodným termínom na predkladanie ponúk uchádzačov do 27. septembra 2017, ktorý bol po viacerých predĺženiach posunutý na 10. januára 2018. Ponuky boli vyhodnotené až v novembri 2018, Úrad pre verejné obstarávanie však po kontrole súťaže zistil protiprávne vylúčenie jedného z uchádzačov a v apríli 2019 nariadil magistrátu znovu vyhodnotiť súťaž aj s ponukou pôvodne vylúčeného uchádzača. Po opakovanom vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom (rovnako ako v prvom prípade) stalo konzorcium „DK Radiála“ pozostávajúce z firiem TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, ktoré radiálu zmodernizuje za 65 119 903 € s DPH. Stavebný dozor na stavbe v roku 2019 zabezpečovala mestská spoločnosť Metro Bratislava, kedže verejná súťaž na zabezpečenie stavebného dozora nebola včas ukončená. Až v decembri 2019 mesto podpísalo zmluvu na výkon stavebného dozora s firmou SGS Czech Republic.

Zmluva o dielo s víťazom súťaže na modernizáciu radiály bola uzatvorená 5. júna 2019 a s výstavbou sa začalo 22. júna 2019 prvou etapou od Jurigovho námestia po obratisko Karlova Ves a následne od začiatku augusta aj druhou etapou od obratiska po Hanulovu ulicu v Dúbravke. Prvá etapa mala byť pôvodne dokončená do 27. septembra 2019, ale pre rôzne problémy práce trvali do polovice do decembra 2019, niektoré časti tejto etapy však budú dokončené až v roku 2020. Električková doprava po obratisko v Karlovej Vsi (Kútiky) bola obnovená 19. decembra 2019.

Druhá etapa by mala byť podľa pôvodného harmonogramu ukončená do 20. decembra 2019, pre vzniknuté problémy s prístupom k meniarni Dolné Krčace sa však skúšky trate a obnovenie premávky električiek oneskorilo a premávka začala až 22. februára 2020. Aj druhá etapa je zatiaľ dokončená v provizórnom stave, keďže nebola úplne dokončená integrovaná zastávka Záluhy (pôvodne Damborského) a iné súvisiace objekty stavby. Ich dokončovanie prebieha až do skončenia celej modernizácie v roku 2020.

Tretia etapa zahŕňa rekonštrukciu výhybiek pri tuneli a modernizáciu semaforov, čo si vyžiadalo odklon električiek z nábrežia v úseku Chatam Sófer - Námestie Ľ. Štúra. Linka 4 počas tejto etapy premávala obojsmerne cez tunel. Táto etapa začala 14. marca 2020, pričom vzhľadom na príchod pandémie koronavírusu bola vzápätí na niekoľko dní prerušená. Etapa bola dokončená s oneskorením až v lete 2020. Pôvodne mala byť dokončená do začiatku mája pred začatím poslednej etapy. Premávka električiek cez tunel bola nakoniec obnovená až 27. júla 2020.

Poslednou etapou je modernizácia úseku Jurigovo nám. - Tunel, ktorá prebieha v termíne od 2. mája 2020. V tejto etape je úplne vylúčená premávka električiek v úseku Tunel - Dúbravka a premávka trolejbusov na Dlhé diely, pričom náhradnú dopravu do Karlovej Vsi, Dúbravky a na Dlhé diely zabezpečujú autobusy liniek X5 a X33. Zmluvný termín ukončenia celej modernizácie bol stanovený na 11. septembra 2020, no vzhľadom na predĺženie prác bol posunutý na 15. októbra a električky majú do Karlovej Vsi a Dúbravky opäť začať premávať od 26. októbra 2020. Ukončenie všetkých prác je plánované v novom termíne do polovice novembra 2020.

Integrovaná zastávka električka+autobus Záluhy (Damborského). Vizualizácia © Mesto Bratislava
Integrovaná zastávka električka+trolejbus+autobus Molecova. Vizualizácia © Mesto Bratislava

Základné údaje o projekte

 • Predmet projektu: Modernizácia existujúcej električkovej trate v úseku tunel – križovatka M. Sch. Trnavského x Hanulova vrátane obratiska Karlova Ves
 • Dĺžka električkovej trate: cca 6,8 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 12
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna premávková rýchlosť (projektovaná): 65 km/h
 • Termín realizácie: 6/2019 - 9/2020 10/2020
 • Zmluvná cena modernizácie: 65 119 903 mil. € s DPH
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava)
 • Projektant: Reming Consult, a. s.
 • Zhotoviteľ: Konzorcium „DK Radiála“ (TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava, ELZA-Elektromontážny závod Bratislava)

Ďalšie informácie

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: lostrail #660:
Ale petičný tím požaduje všetko to postaviť na novo.
Reakcia na: TeBeCe #659:
Takze sprava z merania hluku je uspesne ututlana? Ani sa nedivim. Ludia by ich uz asi zozrali, ak by teraz zase rozkopali kvazi hotovu trat.
Zacali pokladat dalsiu varku tepichov. Na prvy pohlad su zivsie ako tie z letnej varky. Zaroven je prakticky jasne, ze uz sa s tratou nic robit nebude teraz.
navýšenie kapitálových výdavkov na "Dúbravsko-Karloveská radiála stavba" - na základe Dodatku č. 2 - práce naviac: +1 368 679 €

Da sa niekde najst ten dodatok 2?
Reakcia na: ramzi #656:
Zalaminovaný papier prichytený o značku na plastových sťahovacích páskach? To robil nejaký fanúšik?
Od zajtra do pondelka má byť uzavretý nadchod na Botanickej, obchádzka po Svrčej a cez lesnú cestičku na Tôňavu:
Reakcia na: Sor23 #653:
Ach, koľko peňazí sa na tie podchody zbytočne minulo. 😣
Reakcia na: danlo #651:
o dosť horšie, ale rozumiem že je to dočasné, pred reko nemal problém ani SU15, teraz má problém SORka 😃 😃
Reakcia na: Ma178rek #650:
cca. tak ako pred reko
Dnes začali robiť na poslednom priecestí pri Machnáči...
Neskutočný hrb je na priecestí Molecova, kde asfalt najskôr klesne a hneď ide dohora lebo ulica, ale busy trieskajú spodok dosť tam..
Reakcia na: Andy #647:
Je to vysoko pravdepodobné. Možno ju tam dal Si 😃.
Reakcia na: Urbanway 2423 #646:
Aha, dík, takže je tam nejaká hmoždinka.
Z diaľky to vypadá že zalievajú rovno tie skutky..
Reakcia na: S499.1023 #643:
Takže tabuľa "Pozor besnota" pri vstupe do lesa na Ahoji je fake? 😁
Reakcia na: fíha #645:
Tu je o tom viac: https://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2013022701
V skratke, je to bežný postup. Tie "podvaly" sa umiestňujú len, aby boli koľaje vo správnej výške a mali správny rozchod, keď ich budú betónovať.
Dovoľte amatérsky dotaz:
Pri betónovaní Karloveskej radiály to vyzerá, akoby sa v rozostupoch použili seriózne podvaly a v priestore medzi nimi sa betón nalial na upínacie koľajové skrutky pripravené s podložkami na koľajnici, čo vyzerajú tak samorezne. Úplne takto napriamo, bez dajakej akože hmoždinky.
To sa fakt takto robí a takto to stačí?
(Nechcem sa vypytovať uja stavbára, vypadá dosť drsne)
Reakcia na: S499.1023 #643:
symptomy ochorenia (v podobe nestandardneho spravania) u jedinca budes asi povazovat za podozrive a spravat sa k podozrivemu jedincovi ako k choremu aj ked sa jedna o chorobu ktora by v regione mala byt uz potlacena, nik rozumny nebude riskovat ze sa nakaza odniekadial importovala a skusat to na vlastnej kozi alebo kozi vlastnych pribuznych...
Reakcia na: si #642:
Na Slovensku nebol výskyt besnoty od roku 2016 ale už od roku 2007 to boli len na severe jednotlivé prípady zavlečené z Poľska, inak je Slovensko dlhodobo bez besnoty, čo platí aj o CZ a AT. Očakával by som, že ak chce niekto bývať v lese, tak o takýchto veciach bude mať prehľad.
Reakcia na: lostrail #641:
pritulne lisky boli povodne 2, policajti prisli k mrsine jednej a druha sa (aj im) motala doslova pod nohami....
a este z detstva si pamatam ze sa vzdy hovorilo ze pritulna liska je pravdepodobne besna....
(a aj lisky sme tu zazili viackrat, ale len tie minulorocne boli doslova pritulne, tie co sme vidali po ine roky nam sice boli schopne ukradnut na poludnie sliepky, ale pokial zazreli cloveka tak utekali kade lahsie....)