Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Popis projektu

V rámci projektu bude realizovaná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po Hanulovu ulicu v Dúbravke (po úsek trate zrekonštruovaný v roku 2014). Trať bude situovaná v rovnakej polohe ako doteraz, dôjde však k posunom niektorých zastávok a v jednom prípade aj k zlúčeniu existujúcich zastávok. Napriek očakávaniam nedôjde k väčšej redukcii priecestí s električkami.

Najdôležitejšie zmeny oproti existujúcej trati:

 • vybudovanie prestupného uzla Molecova, kde pri prestupe na Dlhé diely a z Dlhých dielov nebude nutné prechádzať cez cestu
 • vybudovanie koľajovej spojky za zastávkou Molecova pri kostolíku, ktorá umožní otáčanie obojsmerných električiek; pôvodné odstavné koľaje budú nahradené jednou uprostred trate
 • zlúčenie zastávok Jurigovo nám. a Segnerova
 • úprava obratiska Karlova Ves na otáčanie električiek a autobusov náhradnej dopravy v smere z centra aj Dúbravky
 • výstavba združenej zastávky Damborského (Záluhy), kde bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi na spoločnej zastávke
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky
 • doplnenie priechodov pre cyklistov
 • zazelenanie trate
 • vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na zostávajúcich priecestiach s električkovou traťou s preferenciou električiek, zriadenie kamerového dohľadu na vybraných priecestiach

Aktuálny stav (k 27.5.2020)

V roku 2015 prebehlo zisťovacie konanie EIA, v rámci ktorého bolo rozhodnuté, že vplyv projektu na životné prostredie nebude posudzovaný. 11. decembra 2015 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení línovej stavby (električkovej dráhy). Pri príprave projektovej dokumentácie bol zaznamenaný výrazný časový sklz, ktorý spôsobil neukončenie projektu (časť Projektová dokumentácia) získaním stavebného povolenia do pôvodne plánovaného decembra 2015, čím sa znemožnilo financovanie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013 (OPD). V nadväznosti na to bola s riadiacim orgánom OPD ukončená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku dohodou. Mesto v januári 2016 vrátilo doteraz vyčerpané finančné prostriedky na účet riadiaceho OPD a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) predložilo novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na príslušný riadiaci orgán. Ku dňu 17.12.2015 bolo financovanie projektovej dokumentácie aj samotnej realizácie modernizácie zaradené do zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čo je predpokladom na získanie nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu EÚ. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 31. marca 2020, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt z OPII sú 66,205 mil. €.

Bratislavský samosprávny kraj vydal pre stavbu stavebné povolenie napokon až 29. decembra 2016, pričom právoplatnosť nadobudlo po odvolacom konaní 26. mája 2017. Verejnú súťaž na zhotoviteľa modernizácie radiály vyhlásilo hlavné mesto začiatkom augusta 2017 s pôvodným termínom na predkladanie ponúk uchádzačov do 27. septembra 2017, ktorý bol po viacerých predĺženiach posunutý na 10. januára 2018. Ponuky boli vyhodnotené až v novembri 2018, Úrad pre verejné obstarávanie však po kontrole súťaže zistil protiprávne vylúčenie jedného z uchádzačov a v apríli 2019 nariadil magistrátu znovu vyhodnotiť súťaž aj s ponukou pôvodne vylúčeného uchádzača. Po opakovanom vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom (rovnako ako v prvom prípade) stalo konzorcium „DK Radiála“ pozostávajúce z firiem TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, ktoré radiálu zmodernizuje za 65 119 903 € s DPH. Stavebný dozor na stavbe v roku 2019 zabezpečovala mestská spoločnosť Metro Bratislava, kedže verejná súťaž na zabezpečenie stavebného dozora nebola včas ukončená. Až v decembri 2019 mesto podpísalo zmluvu na výkon stavebného dozora s firmou SGS Czech Republic.

Zmluva o dielo s víťazom súťaže na modernizáciu radiály bola uzatvorená 5. júna 2019 a s výstavbou sa začalo 22. júna 2019 prvou etapou od Jurigovho námestia po obratisko Karlova Ves a následne od začiatku augusta aj druhou etapou od obratiska po Hanulovu ulicu v Dúbravke. Prvá etapa mala byť pôvodne dokončená do 27. septembra 2019, ale pre rôzne problémy práce trvali do polovice do decembra 2019, niektoré časti tejto etapy však budú dokončené až v roku 2020. Električková doprava po obratisko v Karlovej Vsi (Kútiky) bola obnovená 19. decembra 2019.

Druhá etapa by mala byť podľa pôvodného harmonogramu ukončená do 20. decembra 2019, pre vzniknuté problémy s prístupom k meniarni Dolné Krčace sa však skúšky trate a obnovenie premávky električiek oneskorilo a premávka začala až 22. februára 2020. Aj druhá etapa je zatiaľ dokončená v provizórnom stave, keďže nebola úplne dokončená integrovaná zastávka Záluhy (pôvodne Damborského) a iné súvisiace objekty stavby. Ich dokončovanie bude prebiehať v priebehu jari a leta 2020.

Tretia etapa zahŕňa rekonštrukciu výhybiek pri tuneli a modernizáciu semaforov, čo si vyžiadalo odklon električiek z nábrežia v úseku Chatam Sófer - Námestie Ľ. Štúra. Linka 4 počas tejto etapy premávala obojsmerne cez tunel. Táto etapa začala 14. marca 2020, pričom vzhľadom na príchod pandémie koronavírusu bola vzápätí na niekoľko dní prerušená. Etapa bude dokončená s oneskorením v priebehu júna 2020. Pôvodne mala byť dokončená do začiatku mája pred začatím poslednej etapy.

Poslednou etapou je modernizácia úseku Jurigovo nám. - Tunel, ktorá prebieha v termíne od 2. mája 2020. V tejto etape bude úplne vylúčená premávka električiek v úseku Tunel - Dúbravka a premávka trolejbusov na Dlhé diely, pričom náhradnú dopravu do Karlovej Vsi, Dúbravky a na Dlhé diely zabezpečia autobusy liniek X5 a X33. Zmluvný termín ukončenia modernizácie bol stanovený na 11.9.2020, či sa však termín podarí dodržať je zatiaľ otázne.

Integrovaná zastávka električka+autobus Záluhy (Damborského). Vizualizácia © Mesto Bratislava
Integrovaná zastávka električka+trolejbus+autobus Molecova. Vizualizácia © Mesto Bratislava

Základné údaje o projekte

 • Predmet projektu: Modernizácia existujúcej električkovej trate v úseku tunel – križovatka M. Sch. Trnavského x Hanulova vrátane obratiska Karlova Ves
 • Dĺžka električkovej trate: cca 6,8 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 12
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna premávková rýchlosť (projektovaná): 65 km/h
 • Termín realizácie: 6/2019 - 9/2020
 • Zmluvná cena modernizácie: 65 119 903 mil. € s DPH
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava)
 • Projektant: Reming Consult, a. s.
 • Zhotoviteľ: Konzorcium „DK Radiála“ (TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava, ELZA-Elektromontážny závod Bratislava)

Ďalšie informácie

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
zaplačte/rozčúlte sa, prípadne oboje. Niečo mi hovorí, že toto asi nebolo posledné. Ak chcete, dajte mi odber a aby ste dostali info keď vyjde nové video, tak ťuknite na zvonček pri odbere.

https://www.youtube.com/watch?v=EIkiQqwCzWg
Reakcia na: david1 #476:
Už som videl update, dáky fail nastal asi len zobrali na skúšku.
Reakcia na: Ma178rek #475:
Smer KV..
Reakcia na: david1 #474:
Na Chatám smer KV? Lebo smer do mesta sú Ružinov/Vajnorská
Sú tam aj ciele.
9 Kútiky a 4 Dúbravka..
Skôr sa niekto sekol.
Reakcia na: TomJ #472:
Tiež si hovorím, že by mohli mať priebežnú konečnú Chatám, kde by sa menilo číslo linky
Reakcia na: TeBeCe #464:
Keď pozerám na ten označník, tak zrejme je už pripravený na to, že sa budú cez leto linky 4 a 9 točiť cez tunel (keď je tam aj tá 9). Len ma prekvapilo, že sa budú obe točiť v rovnakom smere. Nebolo by lepšie, keby sa točili protismerne? Alebo tam capli tie čísla len tak bez rozmyslu?
Opravy sa už presunuli aj za tunel, kde sa opravujú dilatácie na moste pred zast. Kapucínska.
Reakcia na: danlo #469:
Vo vlastnej réžii DPB opravil len prístrešok, zvyšné stavebné úpravy na zastávke sú robené externe (konkrétne spoločnosťou TEMPRA).
Reakcia na: Mhr1 #463:
Ak sa nemýlim tak DPB opravuje túto zastávko vo vlastnej réžii (tak ako ďalšie lokálne opravy medzi tunelom a Nám.Ľ.Štúra). Majú čas, keďže potrebná časť triangla nie je stále dokončená.
A vozickar alebo kocik tiez nie...
Reakcia na: lostrail #465:
kďže len pred nedávnom betónovali nosnú dosku, tak ešte mnimálne 2-3 týždne kým betón vytvrdne, neviem aký má byť povrch, či sukulent či betón, tak skôr tipujem že pozdržia výluku električiek až do konca júna.
Reakcia na: anbis #458:
V principe je to aj moja otazka.
Vymienaju zabradlie a smerom z centra robili novu hranu pri ceste.

Prave sa tam objavil novy oznacnik.
Reakcia na: TeBeCe #462:
Tak čo sa potom na tých zastávkach tak dlho opravuje?
Reakcia na: Mhr1 #460:
Pristresok tam bol stale, je povodny. V opacnom smere nebol a ani nebude.
Reakcia na: TeBeCe #459:
Stále to pôsobí, ako keby to robili Pat a Mat, najskôr to uchytia lepidlom, potom UW profilom na sadrokartóny, na tretíkrát terčíkmi na uchytenie polystyrénu pri zateplovaní budov.
Chodím sa občas pozrieť k tunelu a slimačie tempo je neuveriteľné! Veď vybetónované to bolo už pred týždňom a dnes - tá istá situácia. Trochu menší bordel na zastávke smer do mesta ako pred týždňom, stojí už prístrešok, na opačnej zastávke po prístrešku ešte ani stopy. Nie že by na stavbe robotníci neboli, ale posedávajú, reálne som dnes odpoludnia videl robiť jedného. Podľa mňa nejde o to, že by sa flákali, ale zjavne im buď chýba materiál (to mi napr. tvrdili pred týždňom), alebo koordinácia či vedenie/velenie. Veď keby sa jazdilo cez tunel, doprava z Karloveskej radiály by sa výrazne zlepšila, s jedným prestupom na Chatám Sófer by sa cestujúci dostal do oblasti Kapucínskej a Obchodnej. Je aspoň nejaký oficiálny plán, kedy to má byť hotové?
Reakcia na: anbis #458:
Teraz len upravovali upevnenie rohozi na kraji trate.