VozidláElektričky › ČKD Tatra K2

K2 (2. séria)
K2S s výklopnými dverami (po zakrytí podvozkov)
K2S #7105 po prelakovaní
K2S so skladacími dverami v bratislavských farbách
K2S #7124
K2S #7134
K2G #7085

Úvod

Dvojčlánkové vozidlo typu K2 vyrábal v rokoch 1967 - 1983 podnik ČKD Tatra, Praha a v Bratislave dostalo prezývku "Kačica". Električky boli odvodené od typu T3, pričom sa pod spojovací kĺb vložil podvozok len s kotúčovými brzdami bez motora. Predposledná séria troch vozidiel z roku 1983 pochádza z exportného súbehu pre Sarajevo v Juhoslávii. Vozidlá K2S #7126 - 7134 vznikli už v dielňach firmy Pars Šumperk na základe staršieho vozidla K2.

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. K2 309 1969 1969 1993 1
2. K2 310 – 329 1971 1972 od 1983* 20
3. K2 330 – 354 1974 1974 – 1975 od 1985 25
4. K2 355 – 374 1975 1976 od 1991 20
5. K2 375 – 394 1977 1977 od 1996* 20
6. K2YU 7085 – 7087 1983 1983 od 2009* 3
7. K2S 7126 – 7134 2007 – máj 2009 2008 – 2009 9
Spolu 1969 – 2009   98
* Zachovalo sa historické vozidlo

Technické parametre

Dĺžka 20400 mm
Dĺžka so spriahadlami 21504 mm
Šírka 2500 mm
Výška 3041.5 mm (K2)
3075 mm (K2S)
Pracovná výška 6015 mm (K2S)
Výška podlahy 900 mm
Počet dverí 4
Počet miest na sedenie 47 + 2 (#309 so stanovišťom sprievodcu)
46 + 2 (do roku 1975 so stanovišťom sprievodcu)
49 + 1
44 + 1 (K2S okrem #7131)
Počet miest na státie 177 (K2; 8 os./m2)
108 (K2 a K2S okrem #7131; 5 os./m2)
Celkový počet miest 223 + 2 (do roku 1975 so stanovišťom sprievodcu; 8 os./m2)
226 + 1 (8 os./m2)
152 + 1 (K2S okrem #7131; 5 os./m2)
Pohotovostná hmotnosť 21800 kg (K2)
23870 kg (K2S, 5 os./m2)
Celková hmotnosť 37200 kg (K2S)
Elektrická výzbroj ČKD UA 12 (K2, K2YU)
ČKD TV8 (K2G) - založená na GTO tyristoroch
ČKD TV14 (K2S #7101 - 7106) - založená na IGBT tranzistoroch
Cegelec TV Progress (K2S #7107 - 7135) - založená na IGBT tranzistoroch, u #7112 - 7135 s mikroprocesorovou reguláciou
Motor TE 022
Výkon motora 40 kW
Počet motorov 4
Celkový výkon 160 kW
Maximálna rýchlosť 65 km/h

Fotografie

Opis

Električky mali rovnako ako pri type T3 laminátové čelá a skladacie dvere na pravej strane. Druhé a tretie dvere však boli širšie a tomu zodpovedali aj širšie okná na ľavej strane vozidla v úrovni dvier. Vetranie interiéru zabezpečili stropné výklopné vetráky a posuvné časti okien. Na vykurovanie slúžili elektrické telesá. Vyfarbenie bolo rovnaké ako pri type T3 - okenná, dverová a spodná časť krémová, podokenná červená a strecha šedo-krémová. Jednotlivé série sa od seba líšili len v detailoch:

Električky 1., 2. a 3. série mali koženkový poťah pri oknách, sprievodcovskú pokladnicu pri zadných dverách a zaoblené dvierka krytu mechanizmu otvárania dverí.

Električky 4. a 5. série od výroby nemali pri oknách koženku, rovnako nemali ani stanovište sprievodcu a mali rovné dvierka krytu mechanizmu otvárania dverí

Električky 6. série na rozdiel od predchádzajúcich vozov neboli dodané s hliníkovými lištami na nárazníkoch, v ostatných parametroch sa nelíšili od predchádzajúcich dvoch sérií.

Popis typu K2S, ktorý zahŕňa aj nové vozidlá K2S #7126 - 7124 je uvedený v časti Úpravy.

Úpravy

Niektoré vozne dostali po nehodách nové čelo a s ním aj široký zasklený panel na označenie linky a cieľa, ktorý sa však nepoužíval a čelo bolo upravené na klasickú linkovú tabuľu.

Pôvodne bol na streche krémový náter od čela až po druhé okno (na ľavej strane), ale od 1980-tych rokov sa pri nových náteroch striekala krémová farba len po prvé okno. Výcvikové vozidlo #8133 dostalo inverzný náter pri prvej veľkej prehliadke. Niektorým vozom boli doinštalované strešné reklamné panely, ktoré po roku 1989 nahrádzali celoplošné reklamy od roku 2005 aplikované aj na vozoch K2S. Posledným premávajúcim električkám K2 boli nainštalované reklamné panely po bočniciach.

Prvé generálne opravy sa začali vykonávať v roku 1982, pri ktorých sa z okenných rámov odstránila koženka a z exteriéru hliníkové lišty. Väčšina vozňov po GO v 1980-tych rokoch dostala rovný plech namiesto vlnitého. Rovné plechy dostali aj vozy 7075 a 7070 bez GO. V druhej polovici 1980-tych rokov bol do vozidiel inštalovaný riadiaci systém DRAHUŠA (Dispečerské Riadenie, Automatické Hlásenie, Užívateľská ŠtatistikA), ktorý umožňoval aj akustické hlásenie zastávok z magnetofónových pások. Hlásenie sa však po krátkej dobe prestalo používať. Vozeň #7076 dostal ako prvý v 1990-tych rokoch dopytové otváranie dverí, ktoré sa neskôr nainštalovalo aj do ostatných vozidiel K2. Postupne boli v roku 2005 vybavené všetky električky K2 digitálnymi akustickými hlásičmi BUSE a v električkách K2S bolo hlásenie zastávok uvedené do funkčnej podoby.

Prehľad modernizačných úprav pôvodných vozov K2 v 90-tych rokoch 20. storočia a začiatkom 21. storočia, ktoré boli realizované na všetkých vozňoch K2 existujúcich v čase danej úpravy:
 • výmena pôvodnej kabíny vodiča za celouzavretú drevenú kabínu
 • výmena jednolištového pantografu za dvojlištový
 • dosadenie nového ramena pravého vonkajšieho zrkadla s vyhrievaním a možnosťou nastavenia polohy z kabíny vodiča od firmy Bahoza
 • výmena sedadla vodiča za modernejší typ
 • výmena žiarovkového osvetlenia predného transparentu za žiarivkové
 • montáž dopytového otvárania dverí
 • inštalácia elektronických označovačov lístkov firmy R&G Mielec
 • inštalácia palubného počítača firmy BUSE
 • výmena niektorých elektromechanických častí výzbroje (obmedzovacie relé, regulátor kotúčových bŕzd) za nové elektronické od firmy Bahoza, ktoré výrazne zvýšili spoľahlivosť vozidiel (1997 - 1998)
 • výmena prvkov na riadiacom paneli - nový rýchlomer, voltmeter a ampérmeter
 • digitálne akustické hlásiče zastávok firmy BUSE (rok 2005)


V rokoch 1998 - 2006 sa firmou Pars DMN (neskôr Pars Nova) zmodernizovalo 25 vozňov na typ K2S a zaradili sa do nového radu evidenčných čísiel 7100. V roku 2007 k nim pribudlo už nové vozidlo #7126, pri ktorom boli použité už iba podvozky staršej električky K2. Modernizované električky dostali novú elektrickú výzbroj, zaoblené čelá, náter podľa návrhu architekta Kotasa (vozne #7101 - 7122), transparenty BUSE, nový interiér, okná, kabínu vodiča a prístrojový panel. Prvých 5 vozňov dostalo zberač prúdu firmy Brecknell-Willis, ďalšie vozidlá dostávali polpantografy firmy Stemmann Technik. Jednotlivé "Kádvaesky" sa medzi sebou odlišovali prevedením svetiel na prednom a zadnom čele (#7101 a 7102 mali hranaté svetlá, od #7103 už združené oblé), zakrytím podvozkov (#7101 a 7103 - 7106 nemali zakryté, voz #7102 mal zakryté iba krajné a od #7107 už mali zakryté podvozky všetky vozne), umiestnením elektronických transparentov BUSE na bočnici (vozy #7101 - 7114 ich mali umiestnené v rámci strechy, ostatné električky už v okne, a bolo tak možné nainštalovať transparenty so zobrazovaním trasy linky vovnútri vozidla), klimatizáciou a IGBT výzbrojou (#7101 - 7106 TV14 a zvyšok TV Progress). Vozeň #7102 dostal ako prvý v prvej polovici roka 2006 celočervený náter s reklamou "Bratislava - Little Big City" v rámci projektu "Turistické informačné spoje". Od vozňa K2S #7123 sa táto reklama aplikovala aj na ďalšie novorekonštruované vozne. Od jesene 2006 dostávali po prehliadkach túto reklamu aj staršie vozne K2S (ako prvé #7108 a 7101).

Vozeň #7121 bol pri modernizácii na typ K2S upravený aj pre potreby autoškoly dosadením väčšej dvojdverovej kabíny vodiča aj s miestom pre inštruktora. Úpravou pre potreby autoškoly sa vyznačuje aj novostavba K2S #7131.

Vozeň #7085 bol v rokoch 1998 - 2005 zrekonštruovaný na typ K2G, pričom dostal nový náter v "bratislavských farbách" (podobne ako K2S), informačný systém firmy BUSE a tyristorovú výzbroj TV8. Dĺžka vykonávania tejto modernizácie (7 rokov) sa iste zapísala medzi rekordy dopravného podniku, bola však okrem iného spôsobená komplikáciami, keď nebola k dispozícii dokumentácia zapojenia výzbroje TV8, električku poškodil žeriav a nakoniec sa neúmerne predĺžilo získanie povolenia na premávku s cestujúcimi od Dráhového úradu.

V rokoch 2006 - 2007 obdržali dva nerekonštruované vozne K2 #7076 a 7084 optický informačný systém BUSE.

Prehľad modernizácií električiek K2:
 • Typ K2S
  • 1998: 7101 (ex 7048), 7102 (ex 7040)
  • 1999: 7103 (ex 7047II), 7104 (ex 7061), 7105 (ex 7066)
  • 2000: 7106 (ex 7067), 7107 (ex 7081), 7108 (ex 7059), 7109 (ex 7065)
  • 2001: 7110 (ex 7070), 7111 (ex 7083)
  • 2001 - 2002: 7112 (ex 7082), 7113 (ex 7054)
  • 2002 - 2003: 7114 (ex 7060)
  • 2003: 7115 (ex 7057), 7116 (ex 7068)
  • 2003 - 2004: 7117 (ex 7053III), 7118 (ex 7058)
  • 2004: 7119 (ex 7080), 7120 (ex 7063)
  • 2004 - 2005: 7121 (ex 7075), 7122 (ex 7078II)
  • 2006: 7123 (ex 7073), 7124 (ex 7079III), 7125 (ex 7077)
  • 2007: 7126 (novostavba)
  • 2008 - 2009: 7127 -7134 (novostavby)
  • 2009: 7135 (ex 7087)

 • Typ K2G
  • 1998 - 2005: 7085

Mimo týchto rekonštrukcí sa niektoré vozidlá spájali z rôznych článkov. Zväčša tomu predchádzalo vyradenie dvoch poškodených článkov pod číslom jedného z nich. Medzi takéto "zlepence" patria (predný diel + zadný diel = nové evidenčné číslo):
 • #313 + 318 = 7005
 • #352 + 313 = 7043
 • #7008 + 7024 = 7008
 • #7013 + 7011 = 7037II
 • #7014 + 7034 = 7034
 • #7027II + 7012 = 7027II
 • #7036 + 7026 = 7036
 • #7045 + 7070 = 7070
 • #7064 + 7001II = 7064
 • #7065 + 7017 = 7065

V roku 2020 sa realizovala úprava zapojenia elektrického ovládania bŕzd na vozidlách K2S #7112 - 7122 s cieľom zvýšenia bezpečnosti vozidiel.

Prevádzka

Po vykonaní potrebných skúšok začala prvá električka #309 premávať s cestujúcimi na prelome júna a júla 1969 na linke 4.

Prvých 5 električiek zo série #310 – 329 sa zaradilo do premávky 18.2.1972 na linke 3. Zvyšných 15 vozidiel tejto série ich nasledovalo onedlho. Do konca apríla 1975 jazdili kĺbové električky (v tom období vypravované na linky 3 a 8) so sprievodcom pri zadných dverách, pričom sa nastupovalo prednými a zadnými dverami a ostatné dvere slúžili na výstup.

Prvé série K2 sa zaradili do Vozovne Jurajov dvor a neskôr sa presunuli po dostavbe do Vozovne Krasňany. Obsluhovali tak všetky linky siete električiek, prevažne však linky do Rače a Ružinova.

Počas prevádzky došlo k viacerým prečíslovaniam vozov. V roku 1983 boli prečíslované evidenčné čísla #309 - 317 na #7001 - 7009 (#312 najskôr na 504), #319 - 393 na #7010 - 7084 (#319 najskôr na 511) a #394 na 8133. Čísla však boli pre nedostatok nálepiek prečíslované len administratívne a vozne jazdili s pôvodnými evidenčnými číslami, až kým neboli na nich vykonané väčšie opravy. K ďalšiemu prečíslovaniu došlo v niektorých prípadoch tesne pred vyradením (administratívne sa vyradil starší voz po GO, ale v skutočnosti sa zošrotoval voz mladší a bez GO).

Ako historické vozidlo sa zachoval voz #7009 z 2. série, ktorý bol po preradení do zbierky "historičákov" prečíslovaný na pôvodné číslo #317.

Vyraďovanie a likvidácia

Prvým vyradeným vozňom bol #318 v roku 1983 pre prasknutý nosný čap, nasledovali vozne #7024 (ex 333) po ťažkej nehode so stĺpom verejného osvetlenia a generálkovaný voz #7025 (ex 334) po požiari. Po dodaní nových vozidiel T6A5 v roku 1991 boli postupne vyradené vozne 1., 2. a 3. série, avšak niektoré z nich sa už ako prečíslované (a teda papierovo mladšie) resp. aj ako súčasti iných vozidiel dožili aj modernizácií na typ K2S. Vozne #7034 a 7038 boli po vyradení odoslané do ČKD Tatra Praha, kde boli opravené a následne boli v roku 1996 darované vojnou zničenému Sarajevu (tam dostali čísla 291 a 292). Posledné väčšie vyraďovanie sa uskutočnilo v roku 1997 po dodávke tretej série T6A5, kedy v Bratislave zostalo 35 vozidiel K2.

V súvislosti s dodávkou novostavieb K2S #7126 - 7134 bola vyradená väčšina zvyšných nemodernizovaných vozidiel K2, pričom v júli 2009 zostalo v premávke posledné nemodernizované vozidlo K2 #7084, ktoré jazdilo do 31. januára 2010.

Katalóg vozidiel

7019II

7002 7003 7004 7026II 7103 7027II 7008 317 318 7010 7011 7027III 7037II 7014 7037III 7036II 7035II 7053II 7001II 7020

7117 7044II 7023 7024 7025 7026 7027 7045II 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7017II 7036 7037 7038 7039 7102 7041 7079II 7043 7022II 7045

7122 7047 7101 7124 7050 7051 7052 7053 7113 7055 7056 7115 7118 7108 7114 7104 7062 7120 7064 7109

7105 7106 7116 7069 7110 7071 7072 7123 7074 7121 7076 7125 7078 7079 7119 7107 7112 7111 7084 8133

7085 7086 7135

7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134

Počet nevyradených vozidiel: 37 (38 %)

Počet vyradených vozidiel: 61 (62 %)

Legenda

7133nevyradené vozidlo
7134dnes v premávke
7125odstavené vozidlo (viac ako 2 týždne nezasiahlo do premávky)
7084vyradené vozidlo
7086historické vozidlo
7022IIevidenčné číslo 7022 obsadené 2. krát pri danom type vozidla

Prečíslované evidenčné čísla

1.2.3.4.
3091969 - 198370011983 - 19907019II1990 - 1993 
3101971 - 19837002od 1983  
3111971 - 19837003od 1983  
3121971 - 19825041982 - 19837004od 1983 
3131971 - 198370051983 - 19937026IIod 1993 
3141971 - 198370061983 - 19927047II1992 - 19987103od 1998
3151971 - 198370071983 - 19917027II1991 - 1996 
3161971 - 198370081983 - 1993  
3171971 - 198370091983 - 1993317od 1994 
3191971 - 19825111982 - 198370101983 - 1991 
3201971 - 198370111983 - 1991  
3211971 - 198370121983 - 19937027IIIod 1993 
3221971 - 198370131983 - 19937037IIod 1993 
3231971 - 198370141983 - 1991  
3241971 - 198370151983 - 19937037III1993 - 1997 
3251971 - 198370161983 - 19937036II1993 - 1997 
3261971 - 198370171983 - 19927035IIod 1992 
3271971 - 198370181983 - 19917053IIod 1991 
3281971 - 198370191983 - 19907001IIod 1990 
3291971 - 198370201983 - 1992  
3301974 - 198370211983 - 19917053III1991 - 20037117od 2003
3311974 - 198370221983 - 19947044II1994 - 1998 
3321974 - 198370231983 - 1996  
3331974 - 198370241983 - 1986  
3341974 - 198370251983 - 1985  
3351974 - 198370261983 - 1993  
3361974 - 198370271983 - 1991  
3371974 - 198370281983 - 19947045II1994 - 1997 
3381974 - 198370291983 - 1991  
3391974 - 198370301983 - 1992  
3401974 - 198370311983 - 1996  
3411974 - 198370321983 - 1995  
3421974 - 198370331983 - 1992  
3431974 - 198370341983 - 1994  
3441974 - 198370351983 - 19927017IIod 1992 
3451974 - 198370361983 - 1993  
3461974 - 198370371983 - 1993  
3471974 - 198370381983 - 1994  
3481974 - 198370391983 - 1997  
3491974 - 198370401983 - 19987102od 1998 
3501974 - 198370411983 - 1997  
3511974 - 198370421983 - 19967079IIod 1996 
3521974 - 198370431983 - 1997  
3531974 - 198370441983 - 19947022II1994 - 1996 
3541974 - 198370451983 - 1994  
3551976 - 198370461983 - 19977078II1997 - 20047122od 2005
3561976 - 198370471983 - 1992  
3571976 - 198370481983 - 19987101od 1998 
3581976 - 198370491983 - 19977079III1997 - 20067124od 2006
3591976 - 198370501983 - 1997  
3601976 - 198370511983 - 1997  
3611976 - 198370521983 - 1997  
3621976 - 198370531983 - 1991  
3631976 - 198370541983 - 20017113od 2002 
3641976 - 19837055od 1983  
3651976 - 19837056od 1983  
3661976 - 198370571983 - 20037115od 2003 
3671976 - 198370581983 - 20037118od 2004 
3681976 - 200070591983 - 20007108od 2000 
3691976 - 198370601983 - 20027114od 2003 
3701976 - 198370611983 - 19997104od 1999 
3711976 - 19837062od 1983  
3721976 - 198370631983 - 20047120od 2004 
3731976 - 19837064od 1983  
3741976 - 198370651983 - 20007109od 2000 
3751977 - 198370661983 - 19997105od 1999 
3761977 - 198370671983 - 20007106od 2000 
3771977 - 198370681983 - 20037116od 2003 
3781977 - 19837069od 1983  
3791977 - 198370701983 - 20017110od 2001 
3801977 - 19837071od 1983  
3811977 - 198370721983 - 1998  
3821977 - 19837073od 19837123od 2006 
3831977 - 19837074od 1983  
3841977 - 198370751983 - 20047121od 2005 
3851977 - 19837076od 1983  
3861977 - 19837077od 19837125od 2006 
3871977 - 198370781983 - 1996  
3881974 - 198370791983 - 1996  
3891977 - 198370801983 - 20047119od 2004 
3901977 - 198370811983 - 20007107od 2000 
3911977 - 198370821983 - 20017112od 2002 
3921977 - 198370831983 - 20017111od 2001 
3931977 - 19837084od 1983  
3941977 - 19838133od 1983  
7087 7135od 2009  

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
"V roku 2020 sa realizovala úprava zapojenia elektrického ovládania bŕzd na vozidlách K2S 7112 - 7112 s cieľom zvýšenia bezpečnosti vozidiel."
Na ktorých vozidlách okrem 7112 sa realizovala tá úprava? 🙂
Vozidlá 7101-7106 sú od 20.3.2020 do odvolania odstavené z premávky. Dôvodom sú výklopné dvere a ich nemožnosť samostatného ovládania prvých dverí pri použití centrálneho otvárania dverí
Reakcia na: Melange #7:
žeby Káčko?
Ako vznikla tá prezývka kačica?
Odkedy je 7084 K2YU?
Aké úžasne to je byť v historickej K2 ?
Čo by som dal za jazdu v K2 (kačici). Už aby bol dáky sprievod 😃
Ano 🙂 ospravedlňujem sa aj tá je vybavená. Mal som možnosť vidieť na vlastné oči 🙂 takže beriem späť
🙂 Mám rád K2S. Inak tu máte chybu.

"Vozeň #7121 bol pri modernizácii na typ K2S upravený aj pre potreby autoškoly dosadením väčšej dvojdverovej kabíny vodiča aj s miestom pre inštruktora. " Pokiaľ viem tak iba #7131 je vybavená sedadlom pre inštruktora 🙂