VozidláElektričky › ČKD Tatra K2

K2 (2. séria)
K2S s výklopnými dverami (po zakrytí podvozkov)
K2S #7105 po prelakovaní
K2S so skladacími dverami v bratislavských farbách
K2S #7124
K2S #7134
K2G #7085

Úvod

Dvojčlánkové jednosmerné vozidlo typu K2 vyrábal v rokoch 1967 - 1983 podnik ČKD Tatra, Praha a v Bratislave dostalo prezývku "Kačica". Prototyp kĺbovej električky K2 bol predstavený už v roku 1966. Električky boli odvodené od typu T3, pričom sa pod spojovací kĺb vložil podvozok len s kotúčovými brzdami bez motora. Bratislavský dopravný podnik zakúpil tieto veľkokapacitné vozidlá ako náhradu za dožívajúce súpravy dvojnápravových električiek, pretože s prevádzkou spriahnutých vozidiel T2, resp. T3 sa vzhľadom na nedostatočnú napájaciu sieť električkových tratí v Bratislave vtedy nepočítalo. Po úspešnom otestovaní jedného vozidla dodaného do Bratislavy v roku 1969 prebiehali v nasledujúcich rokoch väčšie dodávky týchto električiek. Posledná séria troch vozidiel K2 z roku 1983 pochádzala z exportného súbehu pre Sarajevo vo vtedajšej Juhoslávii. Vozidlá K2S #7126 - 7134 vznikli už v dielňach firmy Pars nova v Šumperku po vzore predchádzajúcich modernizácií električiek K2.

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. K2 309 1969 1969 1993 1
2. K2 310 – 329 1971 1972 od 1983* 20
3. K2 330 – 354 1974 1974 – 1975 od 1985 25
4. K2 355 – 374 1975 1976 od 1991 20
5. K2 375 – 394 1977 1977 od 1996* 20
6. K2YU 7085 – 7087 1983 1983 od 2009* 3
7. K2S 7126 – 7134 jeseň 2007 – máj 2009 2008 – 2009 9
Spolu 1969 – 2009   98
* Zachovalo sa historické vozidlo

Technické parametre

Dĺžka 20400 mm
Dĺžka so spriahadlami 21504 mm
Šírka 2500 mm
Výška 3041.5 mm (K2)
3075 mm (K2S)
Pracovná výška 6015 mm (K2S)
Výška podlahy 900 mm
Počet dverí 4
Počet miest na sedenie 47 + 2 (#309 so stanovišťom sprievodcu)
46 + 2 (do roku 1975 so stanovišťom sprievodcu)
49 + 1
44 + 1 (K2S okrem #7131)
Počet miest na státie 177 (K2; 8 os./m2)
108 (K2 a K2S okrem #7131; 5 os./m2)
Celkový počet miest 223 + 2 (do roku 1975 so stanovišťom sprievodcu; 8 os./m2)
226 + 1 (8 os./m2)
152 + 1 (K2S okrem #7131; 5 os./m2)
Pohotovostná hmotnosť 21800 kg (K2)
23870 kg (K2S)
Celková hmotnosť 37200 kg (K2S)
Elektrická výzbroj ČKD UA 12 (K2, K2YU), odporová regulácia so zrýchľovačom

ČKD TV8 (K2G), pulzná regulácia s GTO tyristormi, možnosť rekuperácie

ČKD TV14 (K2S #7101 - 7106), pulzná regulácia s IGBT tranzistormi, možnosť rekuperácie

Alstom/Cegelec TV Progress (K2S #7107 - 7135), pulzná regulácia s IGBT tranzistormi, pri #7107 - 7111 s analógovým regulátorom, pri #7112 - 7135 už s digitálnym mikroprocesorovým regulátorom, možnosť rekuperácie
Motor TE 022
Výkon motora 40 kW
Počet motorov 4
Celkový výkon 160 kW
Maximálna rýchlosť 65 km/h

Fotografie

Opis

Dvojčlánkové električky s troma dvojnápravovými podvozkami mali oplechovanú oceľovú konštrukciu s odľahčenými sklolaminátovými čelami. Oba články boli spojené kĺbom a zakryté prechodovým mechom. Krajné podvozky boli hnacie, pričom každý z nich bol vybavený dvojicou jednosmerných sériových motorov. Pod kĺbom bol vložený podvozok bez motorov vybavený len kotúčovými brzdami. Električky boli vybavené odporovou reguláciou pohonu so zrýchľovačom a dvojpedálovým ovládaním jazdy a brzdy. Zrýchľovač bol umiestnený pod podlahou predného článku. Prúd do vozidla bol privádzaný prostredníctvom zberača, tzv. pantografu s ručným sťahovaním. Napájanie ovládacích 24-voltových obvodov a dobíjanie akumulátorovej batérie zabezpečoval motorgenerátor umiestnený pod podlahou predného článku.

Výmenu cestujúcich zabezpečovala štvorica štvorkrídlových skladacích dverí v pravej bočnici s elektromechanickým pohonom. Druhé a tretie dvere však boli širšie a tomu zodpovedali aj širšie okná na ľavej strane vozidla v úrovni dvier. Podlaha v interiéri bola pokrytá drážkovanou gumenou krytinou. Strop a bočnice boli obložené svetlým umakartom. Cestujúci mali k dispozícii laminátové sedadlá prevažne v usporiadaní 2 + 1. Pod prvými sedadlami na oboch stranách boli zásobníky piesku, ktorý mohol prostredníctvom manuálne ovládaných pieskovačov vodič podsypať pod kolesá v prípade šmykľavých koľajníc. Vetranie interiéru pre cestujúcich bolo zabezpečené otvárateľnými posuvnými časťami bočných okien a štvoricou veľkých strešných klapiek. Vykurovanie zabezpečovali elektrické odporové telesá umiestnené v bočnici vedľa sedadiel (v prednom článku po pravej strane, v zadnom článku po oboch stranách) a v podstavcoch niektorých dvojsedadiel vpredu a k dispozícii bola aj možnosť vykurovania odpadovým teplom zo zrýchľovača. Pracovisko vodiča bolo vykurované kaloriferom. Osvetlenie interiéru zabezpečovali žiarivkové svietidlá napájané z trolejového vedenia (vždy dve svietidlá zapojené do série). Na núdzové osvetlenie slúžili malé žiarovkové svietidlá na 24 V na strope nad dverami, rovnaké svietidlo bolo použité aj na osvetlenie kabíny vodiča. Vodič mal k dispozícii otvorenú kabínku oddelenú zástenou a nízkymi dvierkami. Pre informovanie cestujúcich vodičom boli vozidlá vybavené rozhlasovým zariadením Tesla so štvoricou okrúhlych reproduktorov. Vyfarbenie bolo rovnaké ako pri type T3 - okenná, dverová a spodná časť krémová, podokenná červená a strecha šedo-krémová. Jednotlivé série sa od seba líšili len v detailoch:

Električky 1., 2. a 3. série mali koženkový poťah okolo okien, sprievodcovskú pokladnicu pri zadných dverách a zaoblené dvierka krytu mechanizmu otvárania dverí, na ktorých bolo malé oválne svetlo "Nevystupovať". Vozeň #309 mal okrem ozdobných líšt na nárazníkoch aj lišty v spodnej časti bočníc, taktiež mal bočné smerovky umiestnené v hornej polovici medziokenných stĺpikov, ostatné vozne ich už mali na spodku stĺpikov. Vozne prvých dvoch sérií mali na prednom nárazníku držiak na tabuľu s písmenom S (Samoobsluha). Vozne z roku 1974 už mali písmeno S nastriekané na pravom boku predného čela.

Električky 4. a 5. série od výroby nemali pri oknách koženku, rovnako nemali vzadu ani stanovište sprievodcu a mali rovné dvierka krytu mechanizmu otvárania dverí, na spodku ktorého už bolo výstražné svetlo "Nenastupovať/nevystupovať" v tvare slzičky.

Električky 6. série na rozdiel od predchádzajúcich vozov už nemali hliníkové lišty na nárazníkoch a nárazníky boli masívnejšej konštrukcie, v ostatných parametroch sa nelíšili od predchádzajúcich dvoch sérií.

Popis typu K2S, ktorý zahŕňa aj nové vozidlá K2S #7126 - 7124 je uvedený v časti Úpravy.

Úpravy

K prvým úpravám vozidiel z rokov 1969 až 1974 patrilo pridanie výstražných svetiel "Nenastupovať" na bočnice vedľa dverí po zrušení prevádzky so sprievodcami v roku 1975. Po niekoľkých rokoch boli tieto svetlá premiestnené do interiéru na spodok krytu mechanizmu dverí po vzore električiek neskorších sérií. V roku 1977 dostali vozidlá na strechu nad kabínu vodiča anténu rádiostanice, tieto antény boli v rokoch 1987 - 1988 vymenené za tenké prútové antény pri inštalácii riadiaceho systému DRAHUŠA. Počas prevádzky prechádzal úpravou aj zberač prúdu, používali sa rôzne vyhotovenia zberacích líšt.

Niektoré vozne (napr. #362, 7054) dostali po nehodách nové čelo a s ním aj široký zasklený panel na označenie linky a cieľa, ktorý sa však nepoužíval a čelo bolo upravené na klasickú linkovú tabuľu. Po ukončení samoobslužného predaja cestovných lístkov v pokladničkách pri vodičovi v roku 1976 bola kabína vodiča uzavretá väčšími dverami do výšky pôvodnej zásteny.

Prvé generálne opravy sa začali vykonávať v roku 1982, pri ktorých sa z okenných rámov odstránila koženka a z nárazníkov hliníkové lišty (ak už neboli odstránené skôr). Väčšina vozňov pri generálnych opravách v 1980-tych rokoch dostala na bočnice rovný plech namiesto vlnitého. Rovné plechy dostali aj vozne #7075 a 7070 bez GO. Vymieňané boli aj ovládacie prvky a kontrolky na riadiacom paneli.

Pôvodne bol na streche krémový náter od čela až po druhé okno (na ľavej strane), približne od roku 1985 sa pri obnove náterov striekala krémová farba len po prvé okno. Výcvikové vozidlo #8133 dostalo inverzný náter pri prvej veľkej prehliadke. Niektorým vozňom boli na začiatku 1980-tych rokov doinštalované strešné reklamné panely po vzore električiek T2 a T3. Od roku 1990 boli na vozňoch K2 aplikované celovozidlové reklamy, pri ktorých boli vozne prestriekané do farieb reklamných podkladov (po skončení reklám boli vozne prestriekané do pôvodných farieb). Na niektorých vozňoch (#7002, 7015, 7019) bola celoplošná reklama doplnená aj o strešné panely. Viaceré vozne niesli v tomto období reklamy vo forme podokenných nálepiek na bočniciach. Aplikácia celovozidlových reklám na vozne K2 trvala len veľmi krátke obdobie. V druhej polovici 1990-tych rokov dostala väčšina vozňov na bočnice panely s plexisklom, ktoré slúžili ako nosiče reklám menších formátov až do roku 2009. Celovozidlové reklamy boli od roku 2005 vo veľkom aplikované už na modernizovaných vozňoch K2S, pričom s výnimkou červených reklám na mesto Bratislava išlo o reklamy vo forme fóliových celopolepov vozidiel bez zmeny ich náteru.

V druhej polovici 1980-tych rokov bol do vozidiel inštalovaný riadiaci systém DRAHUŠA (Dispečerské Riadenie, Automatické Hlásenie, Užívateľská ŠtatistikA), ktorý umožňoval aj akustické hlásenie zastávok z magnetofónových pások. Hlásenie sa však po krátkej dobe prestalo používať. Systém bol umiestený vo vysokej kovovej skrinke v pravej časti kabíny vodiča. V 1990-tych rokoch boli do vozidiel nainštalované nové rádiostanice Bosch. Vozeň #7076 dostal ako prvý z K2 v roku 1996 dopytové otváranie dverí, ktoré sa neskôr nainštalovalo aj do ostatných vozidiel K2. Postupne boli v roku 2005 vybavené všetky zostávajúce električky K2 digitálnymi akustickými hlásičmi BUSE (nové boli aj reproduktory v interiéri, keďže pôvodné boli vo väčšine prípadov už demontované) a v električkách K2S bolo hlásenie zastávok uvedené do funkčnej podoby.

Prehľad modernizačných úprav pôvodných vozov K2 v 90-tych rokoch 20. storočia a začiatkom 21. storočia, ktoré boli realizované na všetkých vozňoch K2 existujúcich v čase danej úpravy:
 • výmena pôvodnej kabíny vodiča za celouzavretú drevenú kabínu s oknom iba na dverách,
 • výmena jednolištového pantografu za dvojlištový,
 • dosadenie nového ramena pravého vonkajšieho zrkadla s vyhrievaním a možnosťou nastavenia polohy z kabíny vodiča od firmy Bahoza,
 • výmena sedadla vodiča za modernejší pohodlnejší typ (1997 - 1998),
 • výmena žiarovkového osvetlenia prednej linkovej tabule za žiarivkové,
 • montáž dopytového otvárania dverí (od 1996),
 • inštalácia elektronických označovačov lístkov firmy R&G Mielec (1999),
 • inštalácia palubného počítača firmy BUSE BS 100 a interiérového displeja pre zobrazovanie času a pásma (1999),
 • výmena niektorých elektromechanických častí výzbroje (obmedzovacie relé, regulátor kotúčových bŕzd) za nové elektronické od firmy Bahoza, ktoré výrazne zvýšili spoľahlivosť vozidiel (1997 - 1998),
 • výmena prvkov na riadiacom paneli - nový rýchlomer, voltmeter a ampérmeter,
 • výmena poistiek v kabíne vodiča za ističe,
 • digitálne akustické hlásiče zastávok firmy BUSE a nové reproduktory (rok 2005).

V rokoch 2006 - 2007 obdržali ešte dva nerekonštruované vozne K2 #7076 a 7084 optický informačný systém BUSE.

V rokoch 1998 - 2006 a 2009 sa šumperskou firmou Pars DMN (od roku 2000 Pars nova), ktorá uspela v medzinárodnom tendri na modernizáciu električiek, zmodernizovalo 26 vozňov na typ K2S, ktoré boli po modernizácii očíslované novým číselným radom evidenčných čísiel od 7101 vyššie (#7101 - 7125, 7135). Cieľom bolo predĺženie životnosti dožívajúcich električiek, pretože na nákup nových električiek neboli finančné prostriedky. V rokoch 2007 - 2009 k nim pribudli už nové vozidlá #7126 - 7134, pri ktorých boli použité už iba opravené podvozky vyradených električiek K2. Základný prehľad úprav pri modernizácii na typ K2S:
 • nová trakčná výzbroj s IGBT tranzistormi (ČKD TV14 - prvých 6 vozidiel; Alstom/Cegelec TV Progress s analógovým, neskôr s digitálnym regulátorom, trakčné meniče CDC 130/130P/130N)
 • náhrada motorgenerátora statickými meničmi (ABB Bordline S12 - #7101 7104; Dioss #7105; Alstom/Cegelec SMT 6,3 + SMTS 7,5 - #7102, 7103, 7106; Alstom/Cegelec SMTK 8 + SMTS 7,5 - ostatné vozidlá), rekuperácia energie do trolejového vedenia pri brzdení, protisklzová a prostišmyková ochrana
 • nové zaoblené čelá s panoramatickými sklami podľa návrhu architekta Kotasa, lepené bočné oplechovanie, nové farebné riešenie interiéru a exteriéru navrhnuté arch. Kotasom (exteriérová schéma len po vozidlo #7122, potom aplikácia červeného náteru)
 • generálna oprava rámu a skrine vozidla s antikoróznou úpravou (pri vozidlách #7126 - 7134 novostavba)
 • generálna oprava pôvodných podvozkov realizovaná v dielňach DPB
 • plastové sedadlá s textilným poťahom Vogelsitze 650 od firmy C.I.E.B Kahovec
 • determálne okná s výklopnými otváracími časťami od firmy Hády Metall, neskôr Pars Komponenty
 • výklopné dvojdielne dvere firmy s mikroprocesorovými pohomi firmy IFE (#7101 - 7106), resp. štvorkrídlové skladacie hliníkové dvere Pars Komponenty s mikroprocesorovými pohonmi firmy IGE (ostatné vozidlá), nové osvetlenie priestoru dverí
 • zmenšené strešné vetracie klapky
 • protišmyková podlahová krytina
 • dosadenie uzamykateľných fabiónov pre informačné a reklamné materiály nad sedadlá
 • vykurovanie interiéru okrem elektrických telies v bočnici doplnilo aj niekoľko vykurovacích jednotiek s ventilátormi pod dvojsedadlami
 • nové žiarivkové svietidlá s vlastnými meničmi na napätie 24 V, prvé vozidlá (#7101 - 7109) mali odlišný tvar svietidiel, ďalšie vozidlá mali svietidlá od firmy SEC Nitra
 • nová kabína vodiča - náhrada pedálového ovládania ručným radičom Schaltbau (#7101), resp. Lekov KRD 39 (ostatné vozidlá), nový prístrojový panel s integrovaným diagnostickým systémom a palubným počítačom, anatomické sedadlo vodiča s lakťovými opierkami Recaro/Isri, vykurovanie novým kaloriferom s asynchrónnym motorom, jeden veľký stierač čelného okna
 • elektricky ovládaný polpantograf Brecknell-Willis M 06 (#7101 - 7105), Stemmann-Technik Fb 80 (#7106 - 7126), resp. Stemmann-Technik Fb 800 (#7127 - 7135)
 • klimatizácia kabíny vodiča so striedavým napájaním 3 x 400 V (#7101 - 7110 Brema, #7111 - 7114 Webasto, #7115 - 7135 Thermo King)
 • doplnenie uzamykateľného ovládacieho panelu na zadnej plošine so základnými funkciami pre jazdu vzad
 • optický a akustický informačný systém BUSE s DOT (#7101 - 7103), resp. DOT-LED displejmi (ostatné vozidlá), prvé vozidlá boli vybavené ešte hlásičmi zastávok Apex, ktoré sa ale nepoužívali a neskôr sa vymenili za hlásiče BUSE

Jednotlivé vozne K2S sa medzi sebou odlišovali aj prevedením svetiel na prednom a zadnom čele (#7101 a 7102 mali hranaté svetlá, od #7103 už združené oblé - predné z automobilu Peugeot Boxer, zadné Opel Astra F), zakrytím podvozkov (#7101 - 7106 ich nemali zakryté - prvým trom vozňom boli neskôr zakryté, od #7107 už mali zakryté podvozky všetky vozne), umiestnením elektronických displejov BUSE na bočnici (vozne #7101 - 7114 ich mali umiestnené v rámci strechy, ostatné električky už v okne, čo umožnilo použiť transparenty so zobrazovaním trasy linky vovnútri vozidla). Od vozidla #7126 boli vnútorné jednoriadkové LED displeje nahradené dvojicou LCD displejov s grafickým priebehom trasy.

Vozeň #7121 bol pri modernizácii na typ K2S upravený aj pre potreby autoškoly dosadením väčšej dvojdverovej kabíny vodiča aj s miestom pre inštruktora. Úpravou pre potreby autoškoly sa vyznačuje aj novostavba K2S #7131. Tieto vozne dostali väčšiu kabínu s dvojicou dverí. Vozeň #7131 bol vybavený aj dvojicou vonkajších a dvojicou vnútorných kamier.

Električkám K2S #7101 - 7110 bola v rokoch 2003 - 2006 vymenená pôvodná klimatizácia kabíny vodiča od firmy Brema vymenená za klimatizáciu Webasto (ako bola na vozidlách #7111 - 7114). Vozeň #7105 dostal nový statický menič Cegelec SMTK 14D, pretože pôvodný menič Dioss bol veľmi nespoľahlivý. Vozňu #7101 bol neskôr vymenený ručný radič Schaltbau za radič od firmy Lekov. V roku 2020 sa realizovala úprava zapojenia elektrického ovládania bŕzd na vozidlách K2S #7112 - 7122 s cieľom zvýšenia bezpečnosti vozidiel. Pri týchto električkách sa totiž pôvodne aktivovali kotúčové brzdy pri uvedení ručného radiča do nulovej polohy. Pri úprave prišlo k zjednoteniu s ostatnými K2S.

Vozeň #7102 dostal ako prvý v prvej polovici roka 2006 celočervený náter s reklamou "Bratislava - Little Big City" v rámci projektu "Turistické informačné spoje". Od vozňa K2S #7123 sa táto reklama aplikovala v rôznych verziách aj na ďalšie novorekonštruované vozne. Od jesene 2006 dostávali po prehliadkach túto reklamu aj staršie vozne K2S (ako prvé #7108 a 7101). Niektorým vozňom bola neskôr aplikovaná iná celovozidlová reklama, po odlepení ktorej sa už pôvodné nálepky neobnovili a vozne ďalej jazdili v celočervenom nátere. Vozeň #7102 bol v roku 2015 prelakovaný do pôvodných farieb. Od roku 2017 bol naopak niektorým vozňom K2S pri veľkých prehliadkach pôvodný náter nahradený celočerveným náterom. Vozeň #7102 dostal v roku 2006 aj celočervené poťahy sedadiel s vyšitým logom mesta Bratislavy. Neskôr boli pri obnove poťahov sedadiel červené poťahy (s farebnými logami mesta) aplikované aj na ďalšie vozidlá, resp. od vozidla #7127 boli aplikované priamo pri modernizácii.

V roku 2007 boli do 25 vozňov K2S firmou Recar nainštalované LCD obrazovky, ktoré slúžili najmä na reklamné účely. Obrazovky sa nachádzali na zadnej stene kabíny vodiča a na zástene za druhými dverami. Predná obrazovka bola vybavená aj kamerou.

Vozeň #7085 bol v rokoch 1998 - 2005 zrekonštruovaný na typ K2G, pričom dostal nový náter v "bratislavských farbách" (podobne ako K2S), informačný systém firmy BUSE a tyristorovú výzbroj 2x ČKD TV8. Rovnako bol opravený rám vozidla, vonkajšie oplechovanie bolo realizované technológiou lepenia. Čelá vozidla zostali pôvodné laminátové. Pre napájanie pomocných obvodov a nabíjanie batérie bolo vozidlo vybavené statickým meničom Cegelec SMT 6,3. Interiér vozidla bol modernizovaný po vzore električiek K2S (plastové sedadlá s textilným poťahom Vogelsitze 650, nové vnútorné vykurovanie, protišmyková podlaha, nové žiarivkové osvetlenie s napájaním 24 V, determálne okná s výklopnými otváracími časťami, menšie strešné vetracie klapky), pôvodné skladacie dvere dostali nové mikroprocesorovo riadené pohony Bahoza, nové bolo aj pracovisko vodiča s ručným radičom ČKD HH102 a modernizovaným panelom po vzore električiek K2S. Vozeň dostal aj elektricky ovládaný polpantograf Lekov/Sécheron ESGE 53-3100, ktorý bol pôvodne otočený kĺbom dozadu, ale v roku 2015 prišlo k jeho otočeniu kĺbom dopredu. Dĺžka vykonávania tejto modernizácie (7 rokov) sa iste zapísala medzi rekordy dopravného podniku, bola však okrem iného spôsobená komplikáciami, keď nebola k dispozícii dokumentácia zapojenia výzbroje TV8, električku poškodil žeriav a nakoniec sa neúmerne predĺžilo získanie povolenia na premávku s cestujúcimi od Dráhového úradu. Neskôr v roku 2006 bola na vozidlo doplnená aj klimatizácia Thermo King pre kabínu vodiča, ktorá bola napájaná striedačom SMTS 7,5.

Prehľad modernizácií električiek K2:
 • Typ K2S
  • 1998: 7101 (ex 7048), 7102 (ex 7040)
  • 1999: 7103 (ex 7047II), 7104 (ex 7061), 7105 (ex 7066)
  • 2000: 7106 (ex 7067), 7107 (ex 7081), 7108 (ex 7059), 7109 (ex 7065)
  • 2001: 7110 (ex 7070), 7111 (ex 7083)
  • 2001 - 2002: 7112 (ex 7082), 7113 (ex 7054)
  • 2002 - 2003: 7114 (ex 7060)
  • 2003: 7115 (ex 7057), 7116 (ex 7068)
  • 2003 - 2004: 7117 (ex 7053III), 7118 (ex 7058)
  • 2004: 7119 (ex 7080), 7120 (ex 7063)
  • 2004 - 2005: 7121 (ex 7075), 7122 (ex 7078II)
  • 2006: 7123 (ex 7073), 7124 (ex 7079III), 7125 (ex 7077)
  • 2007: 7126 (novostavba)
  • 2008 - 2009: 7127 -7134 (novostavby)
  • 2009: 7135 (ex 7087)

 • Typ K2G
  • 1998 - 2005: 7085

Okrem týchto rekonštrukcí sa niektoré vozidlá spájali z rôznych článkov. Zväčša tomu predchádzalo vyradenie dvoch poškodených článkov pod číslom jedného z nich. Pri spojení článkov z rôznych sérií sa električky vyznačovali odlišnými detailami vyhotovenia interiéru v jednotlivých článkoch (napr. kryty dverných mechanizmov, koženka okolo okien). Medzi takéto "zlepence" patrili (predný diel + zadný diel = nové evidenčné číslo):
 • #313 + 318 = 7005
 • #352 + 313 = 7043
 • #7008 + 7024 = 7008
 • #7013 + 7011 = 7037II
 • #7014 + 7034 = 7034
 • #7027II + 7012 = 7027II
 • #7036 + 7026 = 7036
 • #7045 + 7070 = 7070
 • #7064 + 7001II = 7064
 • #7065 + 7017 = 7065

V električkách K2S #7109 (ex 7065) a #7110 (ex 7070) zostalo aj po modernizácii odlišné vyhotovenie krytov dverných mechanizmov (staršie a novšie) v prednom a zadnom článku.

Prevádzka

Po vykonaní potrebných skúšok začala prvá električka #309 premávať s cestujúcimi na prelome júna a júla 1969 na linke 4. Ďalších 20 vozidiel bolo dodaných v priebehu decembra 1971 a januára 1972. Vozne boli do Bratislavy dodávané na vagónoch po jednotlivých článkoch, následne boli vo vozovni Jurajov dvor skompletizované a preskúšané.

Prvých 5 električiek zo série #310 – 329 sa zaradilo do premávky 18.2.1972 na linke 3. Zvyšných 15 vozidiel tejto série ich nasledovalo onedlho. Prvé električky K2 boli zaradené do vozovne Jurajov dvor a zakrátko boli presunuté do novej vozovne Krasňany dokončenej v roku 1973. Do konca apríla 1975 jazdili kĺbové električky (v tom období vypravované na linky 3 a 8 z Hlavnej stanice do Rače, resp. do Ružinova) so sprievodcom sediacim pri zadných dverách, pričom sa nastupovalo prednými a zadnými dverami a ostatné dvere slúžili na výstup. Prednými dverami nastupovali cestujúci, ktorí si samoobslužne zakúpili lístok v pokladničke pri vodičovi, pri zadných dverách predával lístky sprievodca. Po otvorení novej trate do Karlovej Vsi v roku 1975 boli električky K2 nasadené aj na linku 5 z Rače do Karlovej Vsi, neskôr po dodaní ďalších vozidiel aj na linky 1 (Hlavná stanica - Karlova Ves) a 9 (Ružinov - Karlova Ves). V ďalších rokoch začali kĺbové električky obsluhovať postupne aj linky 7 (ŽST Vinohrady - Nám. SNP/Nám. Ľ. Štúra), 11 (Rača - Nám. Ľ. Štúra) a 13 (Hlavná stanica - Nám. Ľ. Štúra). Po znovuobnovení premávky linky 8 na Hlavnú stanicu v roku 1981 boli K2 z linky 8 nasadené istý čas na novú linku 12 z Ružinova na Nám. Ľ. Štúra, na ktorú boli nasadzované aj súpravy T3. Po predĺžení linky 1 do Dúbravky po trianglové obratisko Hanulova na jeseň 1983 boli na túto linku nasadené sólo vozne T2/T3, električky K2 sa na ňu vrátili po predĺžení trate až na Saratovskú ulicu v roku 1986. Linka 4 bola v tomto období kapacitne posilnená aj vozňami K2, keďže premávala z Karlovej Vsi na nábrežie už ako jediná (linky 1, 5, 9 boli presmerované cez tunel). Od druhej polovice 1980-tych do začiatku 1990-tych rokov boli kĺbovými električkami obsluhované linky 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13. Na jeseň 1991 sa v špičke pracovných dní na tieto linky vypravovalo 66 električiek z vozovne Krasňany, pričom väčšinu tvorili električky K2, doplnené 4 súpravami najnovších električiek T3SUCS.

Od roku 1992 začala postupne náhrada električiek K2 novými súpravami električiek T6A5, ktoré boli v roku 1992 nasadené najskôr na linky 7 a 9, čiastočne aj 1. Po výstavbe nového obratiska na Komisárkach boli nové súpravy nasadené na linku 11 a neskôr aj na linku 5, kde tiež nahradili vozne K2. Električky K2 boli potom vypravované na linky 1, 3, 9, pričom v máji 1996 boli presunuté z linky 1 na linku 8. V tomto období sa v špičke vypravovalo na linky 22 vozňov K2. Vo februári 1997 prišlo k zmene cestovných poriadkov a výpravy električiek, po ktorej sa výprava K2 zvýšila v špičke na 26 vozidiel na linkách 1 (4 vozne K2, zvyšok súpravy), 3 (8 vozňov), 5 (3 vozne K2, zvyšok súpravy) a 9 (11 vozňov). V roku 1998 sa vozne K2 a už aj K2S znova nasadili aj na linku 7 a tiež na novú linku 14 z Ružinova na Nám. Ľ. Štúra, ktorá vznikla rozdelením linky 12. Súčasne boli na linku 9 nasadené súpravy.

V prvých rokoch 21. storočia sa vozne K2/K2S objavovali na linkách 3, 14, do roku 2003 aj na linke 11, potom aj na linke 8. Od roku 2004 boli nasadené aj na novú linku 17 z Karlovej Vsi k ŽST Vinohrady a opäť premávali aj na linke 7. Od roku 2006 sa vrátili na obnovenú linku 13 z Hlavnej stanice na Nám. Ľ. Štúra. Od roku 2010 boli do premávky nasadzované už len modernizované vozne K2S a K2G. Po reorganizácii električkových liniek v marci 2012 boli kĺbové električky nasadené na linky 2 (ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra), 3/8 (Rača - Nám. SNP - Ružinov), 6 (Karlova Ves - Šafárikovo nám.), 7 (ŽST Vinohrady - Nám. SNP), okrem liniek 2 a 7 v zmiešanej výprave so súpravami. Od mája 2013 sa v pracovných dňoch objavovali aj na linke 9 (prejazdy z linky 6 mimo špičiek), neskôr boli na linku 9 nasadené aj počas voľných dní. Po obnovení električkovej dopravy na Hlavnú stanicu boli K2S-ky nasadené aj na linku 1, kde premávali do jej presmerovania do Petržalky v júli 2016. Následne do júna 2019 jazdili električky K2S/K2G na linke 2 a v kombinovanej výprave aj na linkách 6, 7, 8 a 9. Ďalšia veľká reorganizácia električkových liniek nastala koncom júna 2019 pred modernizáciou trate v Karlovej Vsi a Dúbravke. Po tejto reorganizácii boli K2S-ky nasadené už len na doplnkovú linku 2 medzi Hlavnou stanicou a ŽST Nové Mesto (denne boli nasadzované len 4 vozidlá), po jej zrušení v septembri 2019 boli presunuté (v kombinácii so súpravami) na novú špičkovú linku 7 z Hlavnej stanice na račiansku radiálu.

K postupnému zvyšovaniu výpravy električiek K2S/K2G prišlo opäť od decembra 2019. Po zrušení premávky linky 1 do Petržalky boli nasadené na každý druhý spoj tejto linky v pracovných dňoch. Zároveň sa zvýšil ich podiel na linke 7 a počas voľných dní boli nasadené aj na linku 4 na spojoch premávajúcich k ŽST Nové Mesto. Pre znížené prepravné nároky po vypuknutí pandémie choroby Covid-19 boli vo voľných dňoch kĺbové električky nasadené aj na každý druhý spoj linky 9 (namiesto súprav). Z rovnakého dôvodu a pre potrebu šetrenia nákladov boli na linku 9 nasadené K2S/K2G namiesto súprav aj v pracovných dňoch od Vianoc 2020 do začiatku mája 2021 a rovnako na linku 4 od 2. marca do 23. apríla 2021. V tomto období sa v pracovných dňoch na linky 1, 4, 9 vypravovalo spolu 25 vozňov K2S + 1 záložná električka. Od mája do augusta 2021 boli električky K2S/K2G v pracovných dňoch nasadzované na linky 1 (každý druhý spoj) a 7, spolu 17 vozidiel (prázdninová premávka). Vo voľných dňoch vykonávali každý druhý spoj liniek 4 a 9, spolu 14 vozňov K2S/K2G.

Od 2. septembra do 28. novembra 2021 bola znovu obnovená premávka električiek ako počas školského roka, pričom električky K2S/K2G boli v pracovných dňoch nasadené iba na linku 7 so 17 poradiami a jedna električka bola vypravovaná ako záložné vozidlo na konečnej Pri kríži. Na linke 1 v tomto období premávali namiesto kĺbových električiek súpravy. Už 29. novembra 2021 sa vrátila prázdninová premávka s električkami K2S na linkách 1 a 7. Opätovné obnovenie školského režimu nastalo až v marci 2022. Na linke 1 premávali 4 vozne K2S/K2G a na linke 7 jazdilo 17 týchto vozňov, jedna električka naďalej robila záložné vozidlo. Od 22. novembra 2022 bola na dúbravské záložné vozidlo namiesto K2S nasadená kapacitnejšia súprava T3G.

Od 13. februára 2023 po redukcii intervalu na linke 1 v sedle sú električky K2S/K2G v pracovných dňoch školského roka vypravované už iba počas špičiek na linky 1 a 7, spolu 21 električiek. Cez prázdniny zostalo pre električky K2S/K2G už iba jedno poradie na linke 1 v rannej špičke. Počas voľných dní sú nasadzované bez zmeny naďalej na linky 4 a 9.

Počas prevádzky došlo k viacerým prečíslovaniam vozidiel. V roku 1983 boli prečíslované evidenčné čísla 309 - 317 na #7001 - 7009 (#312 najskôr na 504), #319 - 393 na #7010 - 7084 (#319 najskôr na 511) a #394 na 8133. Čísla však boli pre nedostatok nálepiek prečíslované len administratívne a vozne jazdili s pôvodnými evidenčnými číslami, až kým neboli na nich vykonané väčšie opravy. K ďalšiemu prečíslovaniu došlo v niektorých prípadoch tesne pred vyradením (administratívne sa vyradilo staršie vozidlo po GO, ale v skutočnosti sa zošrotovalo mladšie vozidlo a bez GO). Nové čísla dostali vozne aj po modernizácii na typ K2S, pričom boli použité čísla od 7101 vyššie.

Vyraďovanie a likvidácia

Prvým vyradeným vozňom bol #318 v roku 1983 pre prasknutý nosný čap, nasledoval vozeň #7024 (ex 333) po ťažkej nehode so stĺpom verejného osvetlenia a zgenerálkovaný vozeň #7025 (ex 334) po požiari. Po dodaní nových vozidiel T6A5 v roku 1991 boli postupne vyradené vozne 1., 2. a 3. série, avšak niektoré z nich sa už ako prečíslované (a teda papierovo mladšie) resp. aj ako súčasti iných vozidiel dožili aj modernizácií na typ K2S. Vozne #7034 a 7038 boli po vyradení odoslané do ČKD Tatra Praha, kde boli opravené a následne boli v roku 1996 darované Českou republikou vojnou zničenému Sarajevu (tam dostali čísla 291 a 292 a jazdili ešte dlhé roky). Ďalšie veľké vyraďovanie vozňov K2 (16 vozňov) sa uskutočnilo v roku 1997 po dodávke tretej série električiek T6A5, kedy v Bratislave zostalo 35 vozidiel K2 + 1 výcviková K2.

Ako historické vozidlo v zbierke DPB sa zachovala električka #7009 z 2. série, ktorá bola po preradení do zbierky "historičákov" prečíslovaná na pôvodné číslo 317.

Keďže na prvé modernizácie na typ K2S sa použili niektoré vozidlá vyradené v roku 1997 (#7040, 7047/II, 7048), po ich návrate z modernizácie dostali technické preukazy električiek, ktoré naopak na modernizáciu odchádzali, alebo sa vyradili. Tieto presuny preukazov potom pokračovali aj pri ďalších modernizáciách. Po dodávke novostavieb K2S #7126 - 7134 v rokoch 2007 až 2009 bola vyradená väčšina zvyšných nemodernizovaných vozidiel K2 (#7056, 7064, 7069, 7071, 7074, 7076, 7086, 8133), pričom v júli 2009 zostalo v premávke posledné nemodernizované vozidlo K2 #7084, ktoré jazdilo v premávke do 31. januára 2010. Následne sa na jeho dokladoch zaradilo posledné zmodernizované vozidlo #7135 (ex 7087).

Oficiálna rozlúčková jazda s nemodernizovanými električkami K2 prebehla 30. januára 2010. Väčšina vyradených električiek bola zošrotovaná, s výnimkou vozidiel #7086 a 8133, ktoré boli po vyradení zachované, avšak bez možnosti premávky. Električka #8133 bola napokon v roku 2021 predaná pražskému dopravnému podniku, kde po renovácii premáva od roku 2023 na nostalgických linkách.

Z modernizovaných vozňov K2S sa ako prvá v premávke prestala využívať električka #7104 už v septembri 2021. V roku 2022 boli z premávky postupne stiahnuté vozidlá #7101, 7105, 7106, 7108 a 7111.

Katalóg vozidiel

7019II

7002 7003 7004 7026II 7103 7027II 7008 317 318 7010 7011 7027III 7037II 7014 7037III 7036II 7035II 7053II 7001II 7020

7117 7044II 7023 7024 7025 7026 7027 7045II 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7017II 7036 7037 7038 7039 7102 7041 7079II 7043 7022II 7045

7122 7047 7101 7124 7050 7051 7052 7053 7113 7055 7056 7115 7118 7108 7114 7104 7062 7120 7064 7109

7105 7106 7116 7069 7110 7071 7072 7123 7074 7121 7076 7125 7078 7079 7119 7107 7112 7111 7084 8133

7085 7086 7135

7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134

Legenda a štatistika

7103nevyradené vozidlo: 37 (37,8 %)
7117online: 14 (14,3 %)
7117dnes v premávke: 14 (14,3 %)
7101odstavené vozidlo (viac ako 2 týždne nezasiahlo do premávky): 10 (10,2 %)
317odstavené vozidlo (viac ako 6 mesiacov nezasiahlo do premávky): 8 (8,2 %)
7019IIvyradené vozidlo: 61 (62,2 %)
317historické vozidlo: 3 (3,1 %)
7019IIevidenčné číslo 7019 obsadené 2. krát pri danom type vozidla
Vozidlo môže byť priradené k viacerým kategóriám súčasne, farebne zvýraznená je iba najdôležitejšia kategória.
Denná vypravenosť prevádzkových vozidiel za posledný mesiac: 51,8 %, v pondelok až piatok 58,2 %

Teraz v premávke na linkách

Prečíslované evidenčné čísla

1.2.3.4.
3091969 - 198370011983 - 19907019II1990 - 1993 
3101971 - 19837002od 1983  
3111971 - 19837003od 1983  
3121971 - 19825041982 - 19837004od 1983 
3131971 - 198370051983 - 19937026IIod 1993 
3141971 - 198370061983 - 19927047II1992 - 19977103od 1998
3151971 - 198370071983 - 19917027II1991 - 1996 
3161971 - 198370081983 - 1993  
3171971 - 198370091983 - 1993317od 1994 
3191971 - 19825111982 - 198370101983 - 1991 
3201971 - 198370111983 - 1991  
3211971 - 198370121983 - 19937027IIIod 1993 
3221971 - 198370131983 - 19937037IIod 1993 
3231971 - 198370141983 - 1991  
3241971 - 198370151983 - 19937037III1993 - 1997 
3251971 - 198370161983 - 19937036II1993 - 1997 
3261971 - 198370171983 - 19927035IIod 1992 
3271971 - 198370181983 - 19917053IIod 1991 
3281971 - 198370191983 - 19907001IIod 1990 
3291971 - 198370201983 - 1992  
3301974 - 198370211983 - 19917053III1991 - 20037117od 2003
3311974 - 198370221983 - 19947044II1994 - 1998 
3321974 - 198370231983 - 1996  
3331974 - 198370241983 - 1986  
3341974 - 198370251983 - 1985  
3351974 - 198370261983 - 1993  
3361974 - 198370271983 - 1991  
3371974 - 198370281983 - 19947045IIod 1994 
3381974 - 198370291983 - 1991  
3391974 - 198370301983 - 1992  
3401974 - 198370311983 - 1996  
3411974 - 198370321983 - 1995  
3421974 - 198370331983 - 1992  
3431974 - 198370341983 - 1994  
3441974 - 198370351983 - 19927017IIod 1992 
3451974 - 198370361983 - 1993  
3461974 - 198370371983 - 1993  
3471974 - 198370381983 - 1994  
3481974 - 198370391983 - 1997  
3491974 - 198370401983 - 19977102od 1998 
3501974 - 198370411983 - 1997  
3511974 - 198370421983 - 19967079IIod 1996 
3521974 - 198370431983 - 1997  
3531974 - 198370441983 - 19947022II1994 - 1996 
3541974 - 198370451983 - 1994  
3551976 - 198370461983 - 19977078II1997 - 20047122od 2005
3561976 - 198370471983 - 1992  
3571976 - 198370481983 - 19977101od 1998 
3581976 - 198370491983 - 19977079III1997 - 20067124od 2006
3591976 - 198370501983 - 1997  
3601976 - 198370511983 - 1997  
3611976 - 198370521983 - 1997  
3621976 - 198370531983 - 1991  
3631976 - 198370541983 - 20017113od 2002 
3641976 - 19837055od 1983  
3651976 - 19837056od 1983  
3661976 - 198370571983 - 20037115od 2003 
3671976 - 198370581983 - 20037118od 2004 
3681976 - 200070591983 - 20007108od 2000 
3691976 - 198370601983 - 20027114od 2003 
3701976 - 198370611983 - 19997104od 1999 
3711976 - 19837062od 1983  
3721976 - 198370631983 - 20047120od 2004 
3731976 - 19837064od 1983  
3741976 - 198370651983 - 20007109od 2000 
3751977 - 198370661983 - 19997105od 1999 
3761977 - 198370671983 - 20007106od 2000 
3771977 - 198370681983 - 20037116od 2003 
3781977 - 19837069od 1983  
3791977 - 198370701983 - 20017110od 2001 
3801977 - 19837071od 1983  
3811977 - 198370721983 - 1998  
3821977 - 19837073od 19837123od 2006 
3831977 - 19837074od 1983  
3841977 - 198370751983 - 20047121od 2005 
3851977 - 19837076od 1983  
3861977 - 19837077od 19837125od 2006 
3871977 - 198370781983 - 1996  
3881974 - 198370791983 - 1996  
3891977 - 198370801983 - 20047119od 2004 
3901977 - 198370811983 - 20007107od 2000 
3911977 - 198370821983 - 20017112od 2002 
3921977 - 198370831983 - 20017111od 2001 
3931977 - 19837084od 1983  
3941977 - 19838133od 1983  
7087 7135od 2009  

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Mhr1 #35:
čo sa týka tých opravených T6A5, každá prevádzkyschopná súprava je lepšia než K2S podľa mňa.
A čo 7115? Odstavená od novembra 2021. Tá sa nebude vyraďovať? Inak konečne sa začína prejavovať rozumný prístup. Aj vyraďovanie treba plánovať a nie do posledného momentu robiť na vozoch vyššie stupne opráv a po dodávke nových ich ihneď vyradiť i keď sa investované peniaze ešte neamortizovali. Toto sa v podnikoch v Česku nedeje. Na vyradenie musia byť splnené dve podmienky: skončená životnosť a "vyjazdená" posledná oprava. Tretia možnosť je potom mimoriadka, keď oprava havárie by bola drahšia, než zostatková hodnota vozidla. Dodnes som napríklad nepochopil opravu niektorých ťažko havarovaných T6...
Reakcia na: Solarko19 #33:
Mne je trocha ľúto tých "platňákov," pôsobia aspoň trocha modernejšie ako so skladacími dverami.
K2S 7101, 7104, 7105, 7106, 7108 sú odstavené na vyradenie a už pravdepodobne nezasiahnu do premávky.
Reakcia na: upravovač fotiek #16:
Vianočný spoj
Reakcia na: si #28:
Áno, zvonček a piesok je asi najlepší príklad.
@Solider: pedál mŕtveho muža mal zostať aj na T6 zvoncom ako bol predtým, predsa len na platňáku to pociťujem ako výhodu. Skôr neviem, prečo na T3G dávali tlačidlo piesku až hore vedľa rýchlomera, pri potrebe pieskovania sa treba poriadne natiahnuť dopredu a najmä keď je niekto vyšší (ako ja, že mám sedadlo na doraz vzadu) je to pekná gymnastika. Tuším že TV1 to má poruke hneď na spodku palubnej dosky.
Reakcia na: Sor23 #27:
Tak ale toto je spôsobené tým, že si to DPB zle objednal. Tam mal byť zvonec buď na ručnom radiči alebo na podlahe namiesto nezmyselného pedálu mŕtveho muža.
Reakcia na: si #28:
Niektorí vodiči by mohli mať aj 10 rúk, ale pokiaľ nevedia použiť mozog, tak sú im nanič.
Reakcia na: Sor23 #27:
mna napadla skor kombinacia zvoncek + piesok (ale nemam znalost rozmiestnenia ovladacov v jednotlivych vozidlach a toho ci na to naozaj potrebujes obe ruky 🙂 )
Reakcia na: S499.1023 #25:
No napríklad naraz vieš zvoniť a robiť ešte aj ďalší úkon, ako napríklad blokovať výhybku a tak si ju neprehodíš brzdou. Ver mi, že tých situácií keď sa mi hodili obidve ruky už bolo požehnane. 🙂
Reakcia na: S499.1023 #25:
Zakrývať si tvár, aby nevidel, do čoho narazí.
Reakcia na: Sor23 #19:
A ako konkrétne sa tými rukami dá reagovať? Mávať?
Reakcia na: Sor23 #23:
Ten radic na T3P by bol pre mna osobne lepsi v tom, keby mal ten tzv. "tempomat", co ma K2S - prvy stupen, ktory paka drzi este sama, nez teda pohnes rukou dalej a uz to drzis sam. To T3P nema, tam drzis paku cely cas vlastnou silou. Je to docela o*** ked ju dlho nemas a zistis, ze tam treba trosku inac, ale vsimol som si to nahodne 😃

7957 je s nahadzovanim a aj pakou taky krizenec so sucasnymi T3P a najnovsimi K2S. Ju mam paradoxne najradsej zo vsetkych asi 😃 Tie starsie platnaky, ta paka Schaltbau je cisty trest, obzvlast ked si porovnam co za typ paky mali najnovsie Prazske T6, tak to je na zamyslenie.

T3M nemam skusenost, T3G no s nimi je sranda tiez. Tam sa mi dodnes najviac paci asi 7839 ked dosla z VP. Ale dufam, ze sme totalne neodbocili od temy 😃
Reakcia na: Edelweiß #22:
Dakujem za prijemnu odpoved, stotoznujem sa s tym, co pises. Rucny radic na T3P je mimochodom podla mna najlepsi zo vsetkych, co tu mame. Ked uz je rec o tom, naopak je podla mna najhorsi na platnovych T6 okrem 7957, tam to nevyriesili ktovie ako stastne. Ja ked mam TV1/TV8 tak sa citim ako ryba vo vode. 😁
Reakcia na: Sor23 #19:
Ja si myslim, ze pokial si uz v tej premavke nejaky cas a vycibris si reflexy, je jedno aky druh riadenia v danej situacii mas, rozhodujuci je podla mna faktor kedy zacnes konat. Toto viem z vlastnej skusenosti jak so slapatkami, ci uz s vozmi s pakou.

Neviem ci ma zmysel sa vyjadrovat ako boli K2S robene, mali odlisny modernizacny program nez T3P, hlavne zacali aj skorej s nimi, takze je jasne ze odlisnosti tam budu. Avsak mozem s kludnym svedomim povedat ze vyhlad z K2S je urcite najhorsi. Preto osobne preferujem tu 7085 aj napriek tomu aky atyp to je, pretoze z nej aspon normalne vidis.

A T3P si ani netreba predstavovat na pedaly, staci zajst do Prahy. Tam mne zas vyhovuje viac, ze su proste na paku, ale kazdy ma ine preferencie.
Reakcia na: Viko #20:
Hej, toto mi je úplne jasné, je to len môj subjektívny názor, ale ja keď môžem, tak si vychutnávam jazdenie na tých pár šlapátkach, čo tu máme. 🙂
Reakcia na: Sor23 #19:
Raz budeš vo veku, keď oceníš, že nemusíš chodiť po kúpeľoch ešte aj kvôli celoživotnému pedálovaniu.
Reakcia na: S499.1023 #17:
Tak podla mojho nazoru je to lepsie v tom, ze su volne dve ruky a da sa naraz reagovat na necakane udalosti v premavke. Na druhej strane chapem rychlejsi reakcny cas s pakou v ruke, ale mne osobne je rucny radic nie az tak priatelsky, ako pedale. Ale sto ludi, sto chuti. Minimalne kabina mohla zostat zachovala.
@upravovac fotiek: K2G ma sice povodne celo, ale kabina je uz taky mix vsetkeho, ale povodny pult typu T3/K2 tam nie je. T3P je s tou kabinou super podla mna.
Reakcia na: S499.1023 #17:
Aby mohli pindať vodiči na "šlapacie" vozy.
Reakcia na: Sor23 #15:
A prečo by sa mali nechávať pedále?