Hlavné mesto predložilo na schválenie zámery projektov nových trolejbusových tratí

Plánovaná je výstavba 16 km nových trolejbusových tratí a modernizácia ďalších 10 km existujúcich tratí.

V týchto dňoch boli zverejnené nové zámery pripravovaných projektov trolejbusových tratí, ktorých realizácia by mohla byť v prípade ich schválenia prefinancovaná prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Hlavné mesto SR Bratislava spolu s Dopravným podnikom Bratislava pripravili zámery národných projektov, ktorých cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia nasledujúcich trolejbusových tratí:

  • Riviéra - Mlynská dolina - Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica (7,55 km novej jednostopovej trate + 9,70 km modernizovanej trate)
  • Trenčianska - Bajkalská - Prievozská - Hraničná - Mlynské nivy (3,50 km novej jednostopovej trate)
  • Bulharská - Galvaniho - Avion Shopping Park (2,80 km novej jednostopovej trate + 0,95 modernizovanej trate)
  • Autobusová stanica - Nové SND (2,05 km novej jednostopovej trate)

Uvedené trate umožnia nahradiť niektoré autobusové linky trolejbusovými, či už s klasickými trolejbusmi, alebo s hybridnými trolejbusmi, prípadne predĺžiť existujúce trolejbusové linky. Realizácia týchto tratí si vyžaduje pomerne krátky čas, čo spolu s pripravovaným nákupom 50 nových trolejbusov (16 veľkokapacitných 24-metrových, 11 hybridných sólo trolejbusov a 23 hybridných kĺbových trolejbusov) umožní v najbližších rokoch výrazne posilniť ekologickú trolejbusovú dopravu v Bratislave.

Doplnené 5.3.2021: Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 26. februára 2021 schválil predložené zámery národných projektov. Dopravný podnik Bratislava zároveň informoval, že pripravil verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre uvedené trolejbusové trate v predpokladanej hodnote 3,3 mil. € bez DPH.

Riviéra - Patrónka - Hlavná stanica

Tento projekt je rozšírením už dávnejšie predloženého zámeru projektu výstavby prepojovacej trate Riviéra - Mlynská dolina - Patrónka. Okrem pôvodne plánovaného napojenia dlhodielskej trate na zvyšok trolejbusovej siete bola do projektu zahrnutá aj modernizácia existujúcej trolejbusovej trate z Patrónky cez Kramáre po Hlavnú stanicu. Po výstavbe trate v Mlynskej doline by mala autobusovú linku 32 nahradiť predĺžená trolejbusová linka 204. V rámci projektu je plánované aj zriadenie viacerých nových trolejových spojok v križovatkách, ktoré umožnia variabilnejšie vedenie trolejbusov. Vybudované majú byť tieto spojky:

  • Vlárska - Pod Krásnou hôrkou (doplnenie trolejového triangla - možnosť aj premávky medzi NÚSCH a NOÚ obojsmerne)
  • Stromová - Pražská (doplnenie odbočky v smere z Kramárov na Pražskú smerom na Hroboňovu)
  • Šancová - Hlavná stanica (umožnenie premávky trolejbusov z Hlavnej stanice na Pražskú a opačne)
  • Lovinského - Pri Habánskom mlyne - Mlynská dolina (jednosmerná spojka umožňujúca výjazd trolejbusov z vozovne Hroboňova smer Dlhé diely)

Na Hlavnej stanici je plánované aj zatrolejovanie druhého autobusového nástupišťa (pre linky 41 a 61).

Súčasťou projektu má byť aj rozšírenie a výmena technologického vybavenia meniarní Karlova Ves, Leškova a Hroboňova (transformátory, usmerňovače, napájače) a vybudovanie, resp. výmena napájacích trakčných káblov z uvedených meniarní.

Odhadované celkové náklady na realizáciu projektu sú 21,08 mil. € a predpokladaná doba realizácie projektu (tzn. projektovanie, získanie všetkých povolení a výstavba) je 28 mesiacov.

Trenčianska - Hraničná - Mlynské nivy

Cieľom tohto projektu je zlepšenie dopravnej obsluhy v lokalite Hraničná - Mlynské nivy. Navrhovaná trolejbusová trať pozostáva z dvoch častí. Prvou je predĺženie existujúcej trate na Trenčianskej od obratiska Mliekarenská cez Bajkalskú a jej napojenie na existujúcu trať na Prievozskej ulici smerom do Prievozu. Druhá časť bude odbočovať z existujúcej trate do Prievozu za zastávkou Hraničná na Mierovej ulici a bude pokračovať cez Hraničnú ulicu na ulicu Mlynské nivy (okolo komplexu Nuppu), kde bude obratisko pri areáli Doprastavu. Nová trať by umožnila predĺžiť linku 209 z Mliekarenskej na Hraničnú a Mlynské nivy.

Pre napájanie novej trate je plánované rozšírenie existujúcej meniarne Ružová dolina a súčasne výstavba novej meniarne Kaštieľska v Prievoze, ktorá zároveň zlepší napájanie trolejbusových tratí na Gagarinovej a Mierovej ulici v rámci prípravy na prevádzku nových 24-metrových trolejbusov.

Odhadované celkové náklady na realizáciu projektu sú 5,82 mil. € a predpokladaná doba realizácie projektu je 24 mesiacov.

Navrhovaná TT na Hraničnej a Mlynských nivách (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Autobusová stanica - Nové SND

Cieľom projektu je zatrolejovanie úseku linky 210, v ktorom v súčasnosti premávajú trolejbusy s využitím pomocného pohonu. Plánovaná je výstavba trolejového vedenia po súčasnej trase linky 210 v úseku Autobusová stanica - Nové SND - Autobusová stanica (okruh z Karadžičovej cez Landererovu, Olejkársku, Krupkovu a Dostojevského rad na Karadžičovu) a zároveň aj výstavba trolejovej stopy z Pribinovej cez Olejkársku, Landererovu na Karadžičovu, ktorá by v prípade predĺženia linky 210 pod Most SNP umožnila obojsmernú premávku hybridných trolejbusov okolo Nového SND.

Pre napájanie trate je uvažované rozšírenie existujúcej meniarne na Olejkárskej ulici.

Navrhovaná TT k Novému SND (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Bulharská - Galvaniho - Avion Shopping Park

V rámci tohto projektu pôjde o predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke z Bulharskej ulice cez Galvaniho na Ivanskú cestu k nákupnému centru Avion Shopping Park. Po výstavbe trate bude možné nasadiť na linku 61 hybridné trolejbusy, ktoré by premávali v úseku Hlavná stanica - Avion Shop. Park pod trolejovým vedením a vo zvyšnom úseku po Letisko s využitím batériového pohonu. Súčasťou projektu je aj modernizácia existujúcej trate na Rádiovej ulici.

Pre zabezpečenie napájania novej trate je plánované vybudovanie novej kontajnerovej meniarne na Trnávke.

Odhadované súhrnné náklady na realizáciu posledných dvoch tratí sú 7 mil. € a predpokladaná doba ich realizácie je 16 mesiacov.

Navrhovaná TT k Avion Shopping Parku (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Ma178rek #178:
To radsej odvolaj😁 . 24-metraky sa kupuju aj kvoli haldam ludi v zone BBC,Apollo2 zo zast. Miletičova.
Reakcia na: HORVI #155:
ADD1 Zbytocnost , CP prepych zbytocny, linky 2xx uz nevznikaju v ramci MHD
ADD2 Zbytocnost klbaky na 209,trasa OK
ADD3 Nie je v plane TT az pod Most SNP, preto klbove hybridy na 210
ADD4 blbost
Reakcia na: Ma178rek #178:
Tým by sme ale vynechali bussiness centrá na Miletičovej, kde vystupuje väčšina ľudí. Dovolím si tvrdiť, že ráno je úsek TrMy - Miletičova najvyťaženejší na celej 201 a preto by som 201 určite nemenil. Okrem toho by sa potom podľa mňa nevyužil potenciál 24-metrových trolejbusov.
Reakcia na: FFF13 #167:
Možno by nebolo zlé na zváženie 201 viesť cez Ružovú dolinu a 209 po Prievozskej...
Reakcia na: si #168:
Pokiaľ viem, samotná Mea culpa už niekoľko rokov nefunguje, akurát teraz tam dočasne umiestnili karanténne mestečko, ktoré bolo na jar na Zlatých.
Reakcia na: Urbanway 2423 #175:
Ja by som dal k Pálenisku L208.
Reakcia na: FFF13 #174:
Áno, ale akú linku tam presmerovať?
Reakcia na: Urbanway 2423 #169:
no dobre, ale 208 ide tiež cez Ruž. dolinu a je to zacházka
Reakcia na: Urbanway 2423 #171:
asi je
Reakcia na: Trolley #170:
L44 myslím ako označenie spojenej 41+203, nie súčasnú 44. 🙂
Reakcia na: si #168:
Inak, nie je aj toto dôvod, prečo 78 a N70 nestoja na zast. Pod gaštanmi? 😃
Reakcia na: Urbanway 2423 #158:
L44 nejde zo Sokolskej ani náhodou.
Reakcia na: FFF13 #167:
A nebolo na začiatku v texte napísané, že tam bude jazdiť 208? Tuším, že sa o tom aj uvažovalo.
Reakcia na: HORVI #166:
staci takto:
https://www.google.com/maps/@48.1590199,17.1876908,3a,39.4y,197.51h,82.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdXLEDDXbmBFVVC7Lc8ag4Q!2e0!7i13312!8i6656
?
(a ked sa pozries kusok vlavo, uvidis aj jednu zo zastavok kde sa zvyknu pchat do vozidiel L87....)
chválim zámer zaviesť obsluhu k NUPPU ale prečo tam ťahať zrovna 209? Ľudia čo tam budú bývať sa budú chcieť dopraviť prioritne do centra, downtownu alebo na Mlynské nivy kade 209 vôbec nepremáva a 208 len čiastočne a navyše z pohľadu NUPPistov zachádzkou cez Ružovú dolinu. Nebolo by lepšie dať k NUPPU nejaku linku premávajúcu priamo po Prievozskej? Časť ľudí síce môže ísť aj na Šancovú a mýta ale to by vyriešil prestup na hrane na zast. Pažítková na v tom čase už 201 s 24m trolejbusmi
Reakcia na: si #165:
A napíšeš, kde tá ubytovňa je?
Reakcia na: HORVI #163:
ja viem ze progresivne vedenie magistratu ziadnych problemovytch bezdomovcov nevidi, ja len popisujem realitu 10+ rokov dozadu (ktora sa ale predpokladam ani k dnesnemu dnu asi nezmenila)
a to ze tam vedenie mesta problem nevidi je jedna vec, ale staci aby tam mali dojem problemu cestujuci a moze to byt ta posledna kvapka k tomu aby presadli do auta....
Reakcia na: TomJ #157:
súhlasím, plus zrušenie 204 by nemuselo až tak vadiť, keby sa trochu posilnila 32 a tým pádom by na Kramároch zostala zachovaná kapacita. Ak by ale zvládla baterka na 61 prejsť na letisko aj cez Rožňavskú po trase 63, potom by som 204 nechal, pretože spojenie ... - Šancová - Sokolská - ... by zabezpečovala len 209 a to mi príde nedostatočné z hľadiska frekvencie spojov
Reakcia na: si #162:
Zatiaľ som L87 išiel len dvakrát, žiadny bezďákov som tam nevidel, ale verím Ti, že tam cestuje veľa bezďákov. Ale tento dôvod by ti na Magistráte Bratislavy, alebo v DPB neprešiel.
Reakcia na: HORVI #159:
z L67 na L87, odtial na L9 a potom mozno este niekde z L9 na nieco dalsie.... alebo rovno na zaciatku do auta....
PS: v davnejich casoch ak si dobre spominam tak sa medzi vrakunou a astronomickou kazdy sudny clovek spojom L87 vyhol (kedze sa nou vozili bezdaci z nedalekej ubytovne) a mam dojem ze ubytovna bezdomovcov z unimobuniek byvaleho tusim vahostavu doposial nezmizla, takze stav tam bude asi obdobny aj dnes....
Reakcia na: Urbanway 2423 #160:
Príspevok #155 som písal v rýchlosti, čiže som tam nenapísal detaily.
Reakcia na: HORVI #159:
Toto fakt nemá ani hlavu ani pätu.
Reakcia na: TomJ #156:
Tá otočka by bola bez cestujúcich. V smere do St. Mesta by cestujúci na zastávke Trnavská cesta vystupovali, v smere na Ostredky nastupovali, prípadne by bola zastávka nástup/výstup pre L67 na súradniciach:
48°09'54.6"N 17°09'13.6"E.
V tom prípade neplatí to, že L67 pôjde okolo pumpy bez cestujúcich.Môžu z L67 prestúpiť na L87.
Reakcia na: TomJ #157:
Ak by časť spojov jazdila iba po Avion a časť po Letisko (všetky v celej trase z DD), tak by podľa mňa problém s nerovnomerným rozložením spojov nebol, všetky by meškali rovnako.

Myslím si, že vzdialenosť Hl. st. a SAV nie je až taká veľká a navyše, kto nevládze chodiť, bude môcť v budúcnosti využiť 44 zo Sokolskej v dobrom intervale (kde sa inak plánuje aj podchod na uľahčenie prístupu na Hl. st.), príp. električku z Nám. F. Liszta (celkom dosť ľudí sa aj v súčasnosti zvezie aj tú jednu zastávku). V úseku TrMy - SAV je v súčasnosti na 61, 63 a 204 20-21 spojov za hodinu, po zrušení 204 by bolo na 61 a 63 spolu 18 spojov za hodinu (61 int. 6 min., 63 int. 7,5min.). Spolu s prípadným posilnením a nasadením kĺbových trolejbusov na 210 a 24-metrových trolejbusov na 201, by sa to podľa mňa dalo kapacitne zvládnuť.
Reakcia na: Petto #153:
Mne celé spojenie 32 s hocičím príde ako zlý nápad skrz zápchy. Ak by to bolo ako navrhujete, že by v špičke išla časť spojov z Letiska na DD a časť len na stanicu, tak v smere na Letisko by jazdili dva spoje naraz a potom 15 minút diera, ako keď bol v Petržalke ten experiment s linkami 95 a 97.

32 by mala zostať vo svojej dnešnej trase. Kramáre sú spádová nemocnica aj pre Záhorie a bolo by fajn, keby im zostal zachovaný spoj na stanicu (tí, čo dochádzajú do nemocnice vlakom by sa moc nepotešili, keby mali šlapať peši na SAV). 61 mala nedávno posilnený špičkový interval na 7,5 a mám pocit, že to bolo už počas pandémie, takže uvidíme, ako vyťažené budú tie spoje jazdiť, keď sa veci vrátia ako tak do normálu. Možno, že naozaj nebude treba ťahať 204 až na Trnávku, ale určite by som ju nerušil úplne, lebo v úseku TrMy - SAV by to podľa mňa bolo cítiť.
Reakcia na: HORVI #155:
Tá 67 by v takej verzii bola dosť nezmyselná, lebo by si ľuďom z Biskupíc zrušil prestup na električky a otočka okolo pumpy by znamenala, že ani tam by nemala zastávku.
Reakcia na: Urbanway 2423 #147:
Ja by som to celé navrhol takto:
1. Nová trať Riviéra - Patrónka - Hl. st. - linka 32 (mohla by byť prečíslovaná na 206, ak s tým označením linky nesúhlasíte, tak navrhnite číslo vy), interval linky 5 minút v špičke, 7/8 minút mimo špičky a cez voľné dni.
2. Nová trať Trenčianska - Hraničná - Mlynské nivy - na linku 209 nasadené kĺbové trolejbusy
3. Nová trať AS - Nové SND - keď už hovoria aj o trati k Mostu SNP, môžu trolejovým vedením prepojiť celé nábrežie v Starom Meste (nemusí to byť v rámci jednej výstavby t.trate)
4. Nová trať Bulharská - Avion - prepojenie Ivanskej cesty napr. L39 s konečnou pri Avione, L67 - predĺženie po Vrakunskej ceste, Trnavskej ceste, otáčanie okolo pumpy Slovnaft na križovatke Trnavská cesta x Tomášikova, L67 by neobsluhovala a nepremávala cez Astronomickú (z Hradskej by išla priamo na Vrakunskú cestu, bez zachádzok ku zastávke Astronomická).
Reakcia na: Petto #153:
Áno, ale vtedy by bolo vhodné pozmeniť aj 96, aby sa aj na Letisko jazdilo v preklade a možno by bolo vhodné v rannej špičke a cez víkendové rána ukončiť 205 na Rádiovej.
Reakcia na: Urbanway 2423 #152:
Aj tak sa da. Len treba zvazit ci zaradime linky do nasobkoveho systemu (intervalu). Mame tu dnes nosne linky 201,202,209,212 s 6/7-8/7-8 a potom ostatne 10/15/15 (okrem 210) ,cize obe tvoje trasy by mali mat rano 12 min int. ( tj 12/15/15/15 - 1trasa , 12/x/15 2 trasa)
Reakcia na: Petto #151:
Myslel som to takto:
1. trasa - DD - Letisko 15/15/15//15 (parciály)
2. trasa - DD - Avion 15/x/15//x (klasické trolejbusy)
Reakcia na: Urbanway 2423 #150:
Nejako takto?
L32: DD- Letisko , hybridy, 10/15/15//15 ( aspon 11 vozov) ...Dlhace - AVION - Letisko
L61: HS- AVION , klasicke 31tr ,10/x/15//x ( aspon 6 vozov)

Reakcia na: Petto #149:
Časť spojov by mohla končiť buď pri Avione, alebo na Hl. st.. Mimo špičky by problém s vozmi nebol a v špičke by polovica spojov mohla byť buď skrátená po Avion, alebo by sa na 2-3 špičkové poradia nasadili autobusy.
Reakcia na: Urbanway 2423 #147:
A co by jazdilo na tej spojenej 32+61 ? Sme limitovani poctom nakupu klb.hybridov.
Reakcia na: HORVI #146:
204 nie je spojka Patrónky s ničím, pretože nikto nepolezie z Patrónky pešo na Suchý mlyn ani na Hýrošovu, každý nastúpi na 63 alebo na 212 a prestúpi. A potom už je jedno, či prestúpi na 204 alebo na 63/61.
Reakcia na: HORVI #146:
204 je podľa mňa dôležitejšia skôr pre Kramáre ako Patrónku (cez zastávku Patrónka koniec-koncov ani nejde a oblasť Valašskej by sa podľa mňa zaobišla aj bez 204 (chodí tam 207 a neďaleko je aj zast. Dubová). Preto som navrhoval spojiť 32+61 (ak by to šlo), ktoré by v podstate nahradili takmer celú trasu 204. Všetko to závisí od toho, kade bude nakoniec jazdiť 61.
Reakcia na: Urbanway 2423 #145:
Podľa mňa by sa aj pri predĺžení t.trate k Avionu nemala rušiť L204. Je to dôležitá spojka Patrónky s Trnávkou. (Možno čisto teoreticky by sa L204 dala zrušiť a bol by posilnený interval na L63.) Ale keby som mal hlasovať o zrušení L204, bol by som proti.
Reakcia na: HORVI #144:
212 a posilnená 32.
Reakcia na: Urbanway 2423 #143:
A L212 by nahradila premávku L204 na Kramároch?
Reakcia na: Solider #142:
Práve preto by sa mala podľa mňa 204 zrušiť a nahradiť 61, aby nebol na Trnávke pomaly lepší interval ako v centre.

Ten problém na Ivánskej ceste bude mať každá linka, čo tadiaľ pôjde, rozdiel bude len v tom, kam sa to meškanie prenesie...
Reakcia na: 810zssk #140:
Mne to tiež príde divné, ak beriem do úvahy fakt, že by sa teoreticky spojila 32+204, ktorá by mala lepší interval, ako má dnes samotná 204, okrem toho by tam premávala 61 v tiež solídnom intervale a k tomu ešte 205?

To vymenenie 61 a 63 by bolo zaujímavé, ale nevyriešilo by to problém s kolónami na Ivanskej ceste, tie by sa potom presunuli na 63, ktorá by sa tak stala absolútne nespoľahlivou, čo by bolo ešte horšie vzhľadom na jej neatraktívny interval.
Reakcia na: 810zssk #140:
K tomuto som sa už vyjadril v #139 a okrem tých posilových spojov na 61, ktoré by mohli začínať aj na Rádiovej, ak by ráno netrebalo až taký dobrý interval (7,5/10-minútový interval) až po Avion (kam by mohla jazdiť v preklade s 61 aj 205), by som posilnil aj 63 (tiež na 7,5/10-minútový interval v preklade s linkou z Vrakune/Súhvezdnej) premávajúcu po Ivánskej ceste, čím by sme tie 4 spoje na Šancovú doplnili.

Si si istý tými 500 metrami, lebo mne to vychádza medzi Vozovňou Trnávka a križovatkou Bulharská x Galvaniho na 850 metrov v horšom prípade (až po zastávku Na križovatkách) na 1,3 km, čo sú podľa mňa už celkom slušné dĺžky. Preto by podľa mňa bolo najvhodnejšie viesť 61 cez Trnávku, nehovoriac o výraznom zlepšení spojenia Trnávky s Avionom, ktoré mi príde celkom dôležité. Možno by sa potom dala zrýchliť aj 65 vynechaním Rádiovej, ak by sa zriadila zastávka Pri zvonici aj priamo na Galvaniho ul..
Reakcia na: Urbanway 2423 #135:
A tie 4 spoje za hodinu v úseku NFL - TrMy nahradíš čím?

Mne sa celé tieto úvahy zdajú nešťastné. Trnávka je dobrá ako je, nevidím žiaden zmysluplný dôvod aby tam zachádzala 61. Veď ak tam má byť parciál, nech ide medzi Trnavskou a Avionom ako dnes 63, ten úsek mimo drátov by bol dlhší asi len o 500 metrov jedným smerom (nezabúdajte že trať je aj na Rožňavskej až po vozovňu). Teda celá úprava LV by spočívala vo vymenení 61 a 63 v úseku Trnavská - Avion, čo by sa imho malo spraviť bez ohľadu na parciály.
Reakcia na: TomJ #137:
Na Trnavskej ceste by bola predsa 204 nahradená posilnenou 61 (vďaka čomu by zvýšil počet spojov k Avionu). Skracovať 53 mi príde pri jej súčasnom intervale ako zbytočné sťaženie cesty, pretože je rozdiel prestupovať na linku s 15-minútovým a 30-minútovým intervalom. Nebola by na Kramároch postačujúca náhrada za 204-ku 32 (pre Nemocnicu Kramáre a Suchý mlyn) a 209 (pre NÚSCH a NOÚ)?

Inak, naozaj by nebolo možné spojiť 32 + 61 (v špičke 7,5-minútový interval, každý druhý spoj 61 by končil na Hl. st. mimo špičky 15-minútový interval v celej trase). Dĺžka trasy by bola podľa súčasných chrono cca 50 minút, t.j. jedno kolo by vychádzalo na 2 hodiny, čiže by bolo potrebných 8 vozov + cca 5-6 na posilové spoje cez špičku. Dokopy by bolo na 32+61 treba 14 vozov a na 210 by bolo pri 7,5/10-minútovom intervale treba cca 8/6 vozov, takže by sme dokopy na 61 a 210 potrebovali 20/22 parciálov. Keďže sa ale plánuje objednať iba 23 parciálov, tak by sa možno museli na niektoré posilové spoje na 61 v špičkách nasadiť 2-3 autobusy, príp. možno na 210 nejaké 2 sóla.

Ešte mi napadlo, či by sa nemohla 61 skrátiť po Avion (aby sme na ňu nemuseli nasadzovať len parciály) a na Letisko by jazdila autobusová 63.
Reakcia na: TomJ #137:
Ak sa urobi trolej stopa NUSCH - NOU tak sa moze dobuducna vetvit 209:
vetva A: NUSCH-NOU
vetba B: Nemocnica Kramare - Valasska.
Reakcia na: Urbanway 2423 #135:
204 by som určite nerušil úplne. Nechal by som ju aspoň v úseku Valašská - Jelačičova. Neviem, aký je reálne dopyt (za bežného stavu) na Trnavskej ceste, či by výpadok 4 spojov za hodinu nebol príliš cítiť. Ak by sa tam dalo niečo skresať, tak ešte ma napadla druhá možnosť. 204 nechať ako je a skrátiť 53 z Vajnor po Rádiovú.
Reakcia na: Urbanway 2423 #135:
Akelkovek spajanie 61 s dacim dalsim asi nepride v uvahu skrz limitovanie poctu hybridov. No ako pises vyzera to na pekny subeh 61 a 204. Cize to vidim ze sa od predlhej 32+204 asi upustilo a bude tbusova 32 a hybridna 61.
Reakcia na: Petto #134:
Tiež si myslím, že tahať 205 až na Letisko netreba, ale k Avionu určite áno. Ak však ale budú cez Trnávku jazdiť 204, 205 a 61, tak bude podľa mňa v Trnávke príliš dobrý interval (4-5-minútový), zatiaľ čo oblasti Bojnickej zostane iba 96 v 20-minútovom (možno 15-minútovom) intervale. Najlepšie by bolo vybudovať TT aj po Rožňavskej a Galvaniho.

Inak nebolo by možné pri vedení 61 cez Trnávku 204 úplne zrušiť (predsa len by išla takmer celú trasu po trase 32 a 61), príp. zlúčiť s 32 (tu by asi ale bol problém so zápchami)? Spojenie s Kramármi by bolo možné pomocou kombinácie 61 + 32/209, čo by podľa mňa mohlo byť postačujúce.
Reakcia na: Urbanway 2423 #133:
Tiez si to pamatam o 205 až na letisko. Odhliadnuc od ubytku cestujucich pocas covidu sucasna posilnena 61 a 96 by stacili. Kozmeticky by sa mozno este upravilo sedlo a vikend na L61 z 20 na 15Min ale inak staci. 205 ale urcite aspon k Avionu, len nie prosim s tymi malymi 30trDg. 😁
Reakcia na: Petto #131:
O hybridnej 205 sa hovorilo skôr v minulosti, tak neviem, či hybridná 61 nahradí hybridnú 205 (v úseku Bulharská - Avion - Letisko), alebo budú jazdiť k Avionu obidve?
Reakcia na: FFF13 #130:
Ja dúfam, že ten návrh je len orientačný, t.j. že ešte budú stopy pridané aj v obratisku, lebo inak by asi musela byť v mieste konečnej zastávky vylúčená IAD, príp. presmerovaná cez parkovisko.
Reakcia na: FFF13 #130:
V ramci Avionu TT sa ani nespomina 205. Vidim tu len 61.
Hybridne tbusy maju byt:
solo: 41+203
klbove: 61 a 210
Alebo som nieco zabudol ? Osobne ale 205 by som tiez videl rad klbovu hybridnu az na letisko.
podľa schémy to vyzerá že pri Avione nebudú dráty aj na odstavnej ploche kde teraz stáva 63, znamená to že 205ka ktorá sa tam má tiež predĺžiť bude mať pri Avione priebežnú konečnú? Nebolo by lepšie jej nechať prestávky pri Avione ako v centre na Rajskej kde nie je veľa miesta? Alebo sa tam plánuje odstaviť ten trolejbus len tak na ceste či na nástupnej zastávke?
Reakcia na: birch #128:
Ja som myslel, že Drieňová a Maximilána Hella, by sa práve kvôli zápcham radšej vynechali a jazdilo by sa priamo po Trnavskej ceste, ale ak by to bol problém, tak by mohla jazdiť aj po Maximiliána Hella a Drieňovej (aj keď by to nebola ani zďaleka ideálna trasa). Myslím si však, že väčšina Drieňovej má v pešej dostupnosti buď električky na Ružinovskej, alebo autobusy a trolejbusy na Trnavskej ceste, takže by prípadné presmerovanie 78 nemuselo byť až také zlé. Určite by som však posilnil 66 na celodenný a celotýždenný 15-minútový interval, čo by okrem Drieňovej zlepšilo aj obsluhu Prievozu a nadväznosti na električky a trolejbusy.
Reakcia na: Urbanway 2423 #127:
A tú L78 by si trasoval cez ul. Max. Hella? No, bolo by to zaujímavé spojenie, aj keď o niečo by sa jazdná doba predĺžila a pokiaľ si pamätám, býva to tam dosť zapchaté 😞
Len L78 cez víkendy je opäť otázka financií...
Reakcia na: birch #126:
Na rozdiel od Tvojho riešenia, by 78 navyše poskytla aj priame spojenie Ostredkov a Vrakune, o ktorom tu už viacerí písali, že by sa zišlo. Navyše aj interval na tej okružnej linke by musel byť lepší ako 20, pretože by bolo dobré, ak by nadväzovala na každý spoj linky z centra a 20-minútový interval pre celú oblasť Ivánskej cesty je nedostačujúci, takže ak by aj jazdila z centra iba jedna linka, tak by musela jazdiť minimálne v 10-minútovom intervale, aby tam nedošlo k oslabeniu kapacity oproti dnešku.
Reakcia na: Urbanway 2423 #125:
Nooo... a čo tak toto: Keďže L61 od Martinského cintorína smer centrun odchádza tak, že pár minút po nej ide spoj opačným smerom na letisko, dala by sa vytvoriť okružná linka, ktorá by vyrazila z Astronomickej, urobila by okruh k Martinskému cintorínu (príp. až na Trnavskú, ak by sa tam niekde nepodarilo nájsť miesto na otočenie), vrátila by sa naspäť a vznikol by prípoj oboma smermi. Jeden voz by 20 min. interval mal vyjazdiť so striedačom. To by prinieslo úsporu na posilnenie L39 v centre.
Len neviem, či by to L61 kapacitne zvládla a či by prestup na posledné dve zastávky nevzbudil príliš veľkú nevôľu miestnych obyvateľov (teda viem, že vzbudil 😉
Reakcia na: birch #124:
Nedala by sa cez Súhvezdnú a Ivánsku cestu (s obojsmernou zachádzkou na Astronomickú) presmerovať 78, ktorá by tým pádom premávala celotýždenne? Spojenie Ružinovskej by stále bolo možné pomocou kombinácie 9+78 s prestupom na Astronomickej a z oblasti pri BSK pomocou presmerovanej 78 na Trnavskej ceste.
Reakcia na: Solider #120:
Lacnejšia? Kde by vznikla tá úsporu?

Lebo predpokladám, že zast. Planét a Súhvezdná nezostanú bez obsluhy.
Bolo by možné vytvoriť nejakú linku so sólami zo Súhvezdnej (alebo potiahnuť existujúcu z Vrakune, to by mohlo byť zaujímavé), lenže najbližšie vhodné obratisko je ŽST Nové Mesto a prestup pri klienstskom centre je viac než nepraktický (v smere od ŽST N. Mesto smer Súhvezdná dokonca žiadny). A úspora oproti trase po Zimný štadión bude minimálna.

Ak by sa na Súhvezdnú potiahla napr. L205 s 30 TrDG, tak by sa zase 'poďakovali' na Trnávke. Povedzme, že tadiaľ by bolo možne trasovať L63/L96 hoci s kĺbmi, čo by sa zase 'poďakovali' pracovníci DPB z Trnávky. Ale tak ok nikdy nevyhovieš všetkým. Lenže okrem toho v jednom aj druhom prípade je problémom nekompatibilný mimošpičkový interval, ktorý by nebolo možné vyriešiť napr. bez zásahu v Lamači, Záhorskej a príp. v Devínskej - celá tá časť mesta je na násobkoch 10. Alebo zrušiť priamu L63. A to už sme sa posunuli dosť ďaleko...

Keď už som to načal, podobná otázka je, čo by pri posilnenej L39 po zimák bol 'civilizovaný interval' vhodný na prestupy, keďže mimo špičky prípojná L61/63 má 20 minút, L204/L205 má 15 minút a z Petržalských liniek má tiež 93+94 a 83+84 rozdielny interval.

Takže nech počítam ako počítam, bez zásadnejšej zmeny trasovania liniek to posilnenie L31/L39 po Zimák finančne nevychádza a žiadny 'quick-win', čo prinesie viac muziky za menej alebo tie isté peniaze, mi nenapadá.
Pre cestujúcich by to ale bol prínos, s tým samozrejme súhlasím.

Ale možno o x-rokov, po dostavbe trol. tratí, príchode parciálov a odchode korony to bude inak...
Reakcia na: Solider #120:
V súčasnej dobe je podľa mňa 39 dosť nepoužiteľná pre neplánované cesty, pretože čakať 20 minút na 39 sa väčšinou aj tak neoplatí. Osobne sa snažím 39 vyhýbať práve kvôli jej zlému intervalu. Ak by ale jazdila v lepšom intervale, tak by to bol celkom dobrý a rýchly spoj, najmä v porovnaní s 9, aj keď by končila už pri Zimnom štadióne. Určite by ale mala ísť aspoň po R./T. mýto, pretože na Blumentáli nie je veľmi veľa možností na prestup (v podstate iba 3/7 do Rače a 9 do Ružinova), na mýtach ich je o dosť viac. Počet vozov potrebných na tú skrátenú 39 s lepším (5/7,5-minútovým) intervalom by bol podľa mňa podobný/trochu nižší ako súčasný počet vozov na 31+39, takže tam by nemal byť problém.
Reakcia na: Butroel #119:
TT po Prokopa Veľkého bude využívať najskôr asi zlúčená 203+41 po dodaní parciálov.
Reakcia na: Butroel #118:
33 sa nezrusi, to neviem kde si cital. Vytazenie 33 a ostatneho useku L32 je diametralne odlisne. Prevadzkovat L32 v intervale dnesnej L33 je prehnany luxus. Ci to spoja do 1 linky s poznamkou trasy je uz druha vec.
Reakcia na: birch #115:
Ja by som si nebol úplne taký istý, že skrátená 39 s civilizovaným intervalom, namiesto dnešného systému silná 31 + do toho náhodne 39, by nebola dokonca efektívnejšia a lacnejšia.
neplánuje sa využit trať kde chodila 64?
konečne sa dali do prípravy na elektrifikovanie linky 32 a tým pádom sa zruší linka 33(môj názor) a kedže sa tá trať elektrifikuje tak už nebude potreba motorových trolejbusov a začnú tam chodiť 31trky a AK sa kúpia tie Solaris Torlin tak zostanú nazviš 31trky
Reakcia na: Ma178rek #107:
Mala byt len jedna linka k CSU. Hovorilo sa o jednej linke k Zimaku s intervalom podobnemu cca dnesnemu prekladu 31+39.
Ale inak zaujímavá diskusia a povedzme, že by sa L31 skutočne posilnila od Blumentálu po zimák. Zhruba +15 minút na kolo, teda povedzme plus dva vozy do výpravy (v bežnej špičke tri, v sedle jeden). Odkiaľ by ste ich stiahli, ak by úloha znela nenavyšovať náklady?
Reakcia na: Solider #113:
Skrátenie L31 po Blumentál vtedy súviselo okrem vyhnutiu sa dopravným zápcham aj s posilnením zo 7,5 na 5-minútový interval, pretože pri 7,5 minútovom boli spoje z Ml. doliny preplnené a mesto nechcelo do linky 'nasypať' ďalšie peniaze.
Reakcia na: 810zssk #111:
Však ale o rušení každej linky som nič nepísal, písal som iba, ako vnímam súčasnú trasu L31/39. Sám L39 využívam rád, lebo je rýchlejšia ako električky. Spája Bajkalskú s širším centrom a nábrežím. Obsluhuje Mýtnu. Je aká taká alternatíva, keď električky napremávajú. Takže ak by sme sa bavili o posilňovaní MHD, som všetkými desiatimi za, pre mňa to bude len plus.

Ale jej rola v centre a aj v Ružinove skutočne je podružná. V centre kvôli električkám a v Ružinove kvôli súbehu s častejšie jazdiacou L61 a ne-napojením smer Vrakuňa. A bez väčšej zmeny v trasách a/alebo bez dodatočných zdrojov sa na tom nič nezmení.

Takže v situácii, keď sa zvažuje šetrenie a na univerzitách sa učí dištančne, to veľmi na posilnenie medzi Ml. dolinou a zimným štadiónom nevidím. L31 jazdí teraz takmer prázdna. Čo bude o pol roka alebo o rok uvidíme.
Ak by sa existujúce vozidlá použili na zahustenie na 5 / 7,5 min interval medzi Ml. dolinou a Lafranconi ako návoz na električky, bolo by to podľa mňa lepšie. Ale je to môj názor, nemusíme sa tu na fóre zhodnúť.
Reakcia na: Ma178rek #112:
Tú jednu hodinu denne, čo bola kolóna na Radlinského? Ja som ináč 31 chodieval dosť často a nepamätám si, že by okrem toho bol nejaký veľký problém. Tam bolo tých dôvodov viac, rozumiem im, ale bolo to samoúčelné. Ten nápad so silnou 39 je podľa mňa dobrý. Radlinského sa má vyriešiť vraj buspruhom na koľajniciach.
Reakcia na: Solider #109:
Bola ale meškania 15 minútové čo boli pravidelne boli dosť naprd
Reakcia na: birch #110:
To že máme električky neznamená že teraz máme zrušiť každú linku čo sa k ním priblíži. 31 a 39 v úseku TrMy - Zochova plnia kopu iných účelov, ktoré električky nespĺňajú.
Ja vnímam súčasnú trasu L31/39 medzi Trnavským mýtom s Zochovou ako 'chceli by sme, aby ľudia jazdili električkami, ale sťažovali by sa, že je to pomalšie a treba prestupovať, tak tam ten autobus necháme hoci v mizernom intervale'.

Aj čo sa týka trasy trasy ďalej až do Ml. doliny, tak študentom by cestu medzi intrákmi a fakultami / centrom úplne pokryl spoj Ml. Dolina - Lafranconi a tam rozdelenie na L4/L9 podľa cieľa cesty a aj kapacita mimo rannej špičky je dostatočná (dnes aj tam). Lenže opäť: je to časovo dlhšie, prestup navyše a nie je pokrytá cesta na vlak s prestupom na hrane, čo je pri nosení veľkých batožín nezanedbateľné.

Inak si ale myslím, že ak by došlo na šetrenie a nutnosť redukcie výkonov, tak v súčasnej situácii by L31 z Cint. Slávičie po Lafranconi (v nedeľu poobede a večer posila po Zochovu) stála za zváženie.
Reakcia na: Ma178rek #105:
Trasa 31 po Trnavské mýto bola určite lepšia.
Reakcia na: Ma178rek #107:
Myslím v špičkách počas normálneho režimu
Napríklad 31/39 majú tak blbo režim že okolo obeda by žiadali posilnoť kúsok
Lebo medzi 11:30 a 13:00 bývajú dosť plné
Reakcia na: Urbanway 2423 #106:
Ak bude 39 po Zimák v intervale 10 minút a 31 po Blumentál detto, pošetria sa aj vozy
Okruh v meste by bol tak ako klasicky po Trn.Mýto, následne Zimný(205smer mesto), Saleziáni, Krížna, Raciansker smer CS
Reakcia na: Ma178rek #105:
Ak by sme ale zrušili 39 a ponechali iba 31 (po Blumentál) v dobrom intervale, tak by podľa mňa mohol byť problém s tým, že fakulty pri Zimnom štadióne by stratili priame spojenie s Mlynmi. Najlepšie by podľa mňa bolo, keby 31 jazdila po Zimný štadión, ale v určitých časoch by bola skrátená po Blumentál. Nemohol by k zrýchleniu 31/39 pomôcť aj BUS pruh na Radlinského?
Reakcia na: Solider #101:
31 sa skracovala, lebo aby sa vyhla zápcham, pošleme.tam 39 v dobrom intervale to znamená vrátime sa do starých časov
Reakcia na: Solider #103:
Rozumiem správne, že pod Ružinovom sa myslí celý Ružinov, čiže aj Trnávka, DH, PB, nielen oblasť okolo Ružinovskej, či?
Reakcia na: Urbanway 2423 #102:
Myslím, že to nesúvisí spolu s TIOP Ružinov. V Ružinove viaceré spojenia nezodpovedajú aktuálnym potrebám, je to nastavené ešte na základe systému z dôb minulých, takže asi tam by som hľadal odpoveď na otázku.
Reakcia na: Solider #101:
S tou reorganizáciou liniek sa čaká na dostavanie TIOP-u Ružinov? Akú veľkú reorganizáciu si má človek pod tým predstaviť, niečo ako v Petržalke v roku 2005?
Reakcia na: Petto #87:
Malo ísť o skrátenie 39 po Zimný štadión a zrušenie 31, aby bola silná 39 v tom najvyťaženejšom úseku CSÚ - Zimný štadión. Úsek od Zimáku po Súhvezdnú mala pokryť iná linka v rámci reorganizácie dopravy v Ružinove.
Reakcia na: pomaranc #93:
Aký má zmysel teraz trolejovať Petržalku, keď nemáme poriadne zatrolejované ani všetky relevantné úseky v meste?
Reakcia na: Viko #95:
"1) Ak sa ťa to dotklo, tak sa ospravedlňujem, tiež som na škole žil aj z nízkeho budgetu a viem si predstaviť, kde hľadať rezervy. Lenže čo vídam dnes, je naozaj streštené. Exempláre, ktoré sa trasú, či zoženú na každý víkend lístok do Humenného, by omnoho viac ušetrili, keby šli domov raz za dva mesiace a po zvyšok času si to voľno vyplnili nejakou brigádou miesto vysedávania v spojoch."

Len, ze tocis o nejakej prislovecnej sporivosti, no pritom je to normalna vec, ked mas malo.

"2) Od Slávičieho k PrifUKu, FIIT a spol. sa voziť? To naozaj tak funguje? Keď ráno zaspím, tak ok, keď je prietrž mračien, tak ok, ale za pekného počasia? Nie je to škoda peňazí na tie dve zastávky? Pendlerov pochopím, ale stále tu máš aj nemálo pendlerov z juhu, ktorí radšej chodia vlakom, lebo kysnúť každé ráno v zápche nie je to pravé orechové."

Tie prve dve vety budem ignorovat, kedze to si pochopil zle. A k tej tretej len tolko, ze dokonca poznam profesorku, ktora dochadza pomocou regio busu a MHD na Matfyz z Rovinky.

""kto chce parkovanie najst, ten si ho najde" - keď si predstavím spolužiakov a nakoniec aj seba, že by som utekal na rannú prednášku/cviko po tom, čo som 15 minút krúžil uličkami, tak sa mi už úplne rozsypáva predstava o akotak zvládnutom ráne. Zabíjať čas a ešte vo výsledku aj musieť platiť fakt neviem, pre koho môže byť atraktívne - ak ideš na jednu konzultáciu, tak ok, ale celý deň výuky? U nás takých bolo, čo viem, 2/120 - a aj tých to prestalo oboch baviť."

Neviem, kedy zacinala vyuka, ale ak by to bolo o 7:20, nevidel by som problem.

""uz by som to zobral systematicky" - to ti síce teraz verím, ale rozmýšľal si tak už ako študent? Podľa mňa študent v tom vidí, že najprv musí použiť auto, potom sa musí (za ďalšie prachy alebo načierno) ešte aj odviezť spojom a teda zdvojnásobil náročnosť svojej cesty. A ak chce rovno po škole ísť si niekam sadnúť alebo také čosi, opäť si len zavaril."

Tak tu uz zo studentov fakt robime fetisistov 7. cenovej, co si nevedia vyhodnotit moznosti. Nejdem v tom radsej pokracovat, lebo ak si sam bol student, potom sa divim, ze to mozes vypustit. Alebo sudis podla seba?

""parkovne nepredstavuje az tak velky problem" - tak sa rozhodni. Raz hovoríš, že kopa študentov má problem vyžiť z vreckového, druhý raz hovoríš, že busy sa vyprázdnili lebo študenti si môžu dovoliť autá a ešte aj spoplatnené parkovanie. To mi nejak nevychádza."

Niektori si to mozu dovolit, vo vyssich rocnikoch si nejeden student privyraba. Iste, prve rocniky byvaju tazsie. Ale spomenul som aj sposob fungovania "na papucu". Poznal som takych, co mali toto dotiahnute do dokonalosti.

"Mestské lokality som spomenul preto, aby sa tu nevytvárala dogma, že každý veku 18-24 môže parkovať na Mlynoch, lebo realita je komplexnejšia. Je mi jasné, že z mestských intrákov 31/39 denne nepotrebuješ (ak teda medzičasom zas nie je nejaké iné priradenie kapacít k fakultám). Sám som tu písal, že ľudia z týchto intrákov ani nie sú klientelou kúpy električeniek, lebo presuny do školy zvládajú pešo / kolobežkou / bajkom. Lenže potom sú tu rôzne núdzové riešenia typu chodím večerať za kamošmi na Mlyny, lebo na Bernoláku varia len do piatej - a sme doma, musíš na bus."

Tak, hlad ta donuti aj prestupit, ked len o to ide. Ale az na taketo vylety si nepamatam. Teda, ze by niekto len kvoli veceri cestoval na Mlyny a naspat. To uz radsej zohnal daky fast food.

""sinusovka" - neviem, načo mi toto vysvetľuješ, ja som tým len ilustroval, že relatívna zmena natrieskanosti L39 neznamená, že sa prelialo všetko do áut, ale že sa zmenili vstupné dáta. Stav o 20 rokov je pre súčasné riešenie tej linky pomerne irelevantný."

Je aj nie je. dnes je mozne linku v nevytazenych casoch viest napr. kratkymi busmi, ale ak sa raz skrati, neskor mozno uz nebude vola ju predlzit.

"A inak, ja som nikde neloboval za skracovanie 39, v tom sa zhodneme."

Ja som to len skusil porovnat a vyslo mi z toho, ze aj napriek poklesu poctu studentov, co tento spoj vyuzivaju, este to nie je na skracovanie. Takze ano, zhodneme sa.
Reakcia na: pomaranc #97:
prave ta trasa z hranicnej na mlynske nivy je konecne nieco co (ak sa dostatovne rychlo vybuduje) ma sancu na to aby bola MHD pouzitelna vcas v mieste novej vystravby a nenutilo to ludom ucit sa cestovat kamkolvek z domu autom... ked sa to uz totiz naucia, tazko ich od toho oducis.....
Reakcia na: Viko #96:
OK, ak to má význam a nie je MHD dostupná v rozumnom čase. Nuž tie električkové trate, ktoré s navrhol sú niečo, čo mnohým asi pretočí očné buľvy ale tak logicky keď pôjde na to človek s IQ 90-110, tak vie kadiaľ idú najväčšie prúdy IAD a logicky, ak chceme IAD eliminovať, tak treba v tej osi konkurencieschopnú MHD. So Štefánikovou by nemusel byť problém až taký, lebo by to pomohlo utlmiť IAD na Hodžovom námestí a vyvtvoriť, tak pokojnejšiu zónu od "Šafka" až po Grassalkovichov palác. Na Hodžku by pri nízkej intenzite dopravy už nebolo možno ani treba podjazd. Samozrejme, žeby to chcelo novú komunikáciu od Patrónky/Tesca popod Kramáre s vyústením do Pionierskej. Potom je tu problém, že nahrádzanie trolejbusov kapacitnejšou električkou, ktorá má svoju líniu bez kongescií si mnohí nevedia predstaviť, považujú to za prepych, vyhadzovanie peňazí alebo snahu o likvidáciu trolejbusov. Ibaže treba MHD povýšiť o úroveň vyššie a to umožňuje práve električka a rozvoj jej siete = zapojenie ďalších oblastí/radiál do jej siete. Trolejbusy si viem predstaviť naďalej na trasách:
- Lamač - Tesco - Patrónka s delením na Kramáre, Valašskú a Mlynskú dolinu
- Patrónka - Kramáre - Predstaničné nám. - po novej trati na Štefanovičovej namiesto električky - pri NBS rozdelenie na Kollárovo nám. a Americké nám.
- Patrónka - horský park - hrad - Palisády - Hodžovo nám. - Kollárovo. nám. - Americké nám. - Mickiewiczova - Záhradnícka - Zimný štadión
- Patrónka - Mlynská dolina - Riviéra - Dlhé diely
- Karadžičova (od križ. so Záhradníckou) na Trnavské mýto - Miletičova - Prievozská - Hraničná - Cint. Ružinov
- Ružová dolina - Bajkalská - Hraničná
- Svätoplukova - most Apollo - Ovsište - Furdekova - Osuského - Jiráskova - Smolenícka - Holíčska
- Koliba - Kollárovo nám.
... problém je, že ak sa to bude robiť tak nejak "random" a podľa kadečoho len nie odborného, tak síce obslúžime nové lokality alebo inak už existujúce, no nepohneme sa nikam ďalej na trasách, kde nám to najviac horí. Ak sa budeme báť prekopať nejakú ulicu kvôli električke, ktorá je ekologická a kapacitná, ale urobíme to len pre shopping centre a nič pre MHD, tak nezvládneme konkurovať IAD.
Reakcia na: pomaranc #93:
Ak si si nevšimol, na Hraničnej sa rozbehla dosť veľká výstavba, ktorú nejako obslúžiť treba. To by si naozaj pokladal za lepšie ťahať tam autobus popod existujúce drôty na väčšine trasy?
Voľbu lokalít chápem tak, že išlo o čo najľahšiu a najrýchlejšiu realizáciu, takže sa nenavrhovali veľmi rozsiahle projekty. (Tvoje eliny by boli určite fajn, akurát by si vyžadovali prekopať dosť veľa ulíc v kompletnom rozsahu). Aj keď je pravda, že aspoň prípravy by sa na to ostatné mohli rozbehnúť.
Reakcia na: lostrail #90:
1) Ak sa ťa to dotklo, tak sa ospravedlňujem, tiež som na škole žil aj z nízkeho budgetu a viem si predstaviť, kde hľadať rezervy. Lenže čo vídam dnes, je naozaj streštené. Exempláre, ktoré sa trasú, či zoženú na každý víkend lístok do Humenného, by omnoho viac ušetrili, keby šli domov raz za dva mesiace a po zvyšok času si to voľno vyplnili nejakou brigádou miesto vysedávania v spojoch.

2) Od Slávičieho k PrifUKu, FIIT a spol. sa voziť? To naozaj tak funguje? Keď ráno zaspím, tak ok, keď je prietrž mračien, tak ok, ale za pekného počasia? Nie je to škoda peňazí na tie dve zastávky? Pendlerov pochopím, ale stále tu máš aj nemálo pendlerov z juhu, ktorí radšej chodia vlakom, lebo kysnúť každé ráno v zápche nie je to pravé orechové.

"kto chce parkovanie najst, ten si ho najde" - keď si predstavím spolužiakov a nakoniec aj seba, že by som utekal na rannú prednášku/cviko po tom, čo som 15 minút krúžil uličkami, tak sa mi už úplne rozsypáva predstava o akotak zvládnutom ráne. Zabíjať čas a ešte vo výsledku aj musieť platiť fakt neviem, pre koho môže byť atraktívne - ak ideš na jednu konzultáciu, tak ok, ale celý deň výuky? U nás takých bolo, čo viem, 2/120 - a aj tých to prestalo oboch baviť.
"uz by som to zobral systematicky" - to ti síce teraz verím, ale rozmýšľal si tak už ako študent? Podľa mňa študent v tom vidí, že najprv musí použiť auto, potom sa musí (za ďalšie prachy alebo načierno) ešte aj odviezť spojom a teda zdvojnásobil náročnosť svojej cesty. A ak chce rovno po škole ísť si niekam sadnúť alebo také čosi, opäť si len zavaril.

" parkovne nepredstavuje az tak velky problem" - tak sa rozhodni. Raz hovoríš, že kopa študentov má problem vyžiť z vreckového, druhý raz hovoríš, že busy sa vyprázdnili lebo študenti si môžu dovoliť autá a ešte aj spoplatnené parkovanie. To mi nejak nevychádza.

Mestské lokality som spomenul preto, aby sa tu nevytvárala dogma, že každý veku 18-24 môže parkovať na Mlynoch, lebo realita je komplexnejšia. Je mi jasné, že z mestských intrákov 31/39 denne nepotrebuješ (ak teda medzičasom zas nie je nejaké iné priradenie kapacít k fakultám). Sám som tu písal, že ľudia z týchto intrákov ani nie sú klientelou kúpy električeniek, lebo presuny do školy zvládajú pešo / kolobežkou / bajkom. Lenže potom sú tu rôzne núdzové riešenia typu chodím večerať za kamošmi na Mlyny, lebo na Bernoláku varia len do piatej - a sme doma, musíš na bus.

"sinusovka" - neviem, načo mi toto vysvetľuješ, ja som tým len ilustroval, že relatívna zmena natrieskanosti L39 neznamená, že sa prelialo všetko do áut, ale že sa zmenili vstupné dáta. Stav o 20 rokov je pre súčasné riešenie tej linky pomerne irelevantný.

A inak, ja som nikde neloboval za skracovanie 39, v tom sa zhodneme.
Reakcia na: lostrail #90:
"To je sinusovka. Napr. teraz pocas korony je baby boom. Aj ked budeme pocitat, ze polovica z tych deti bude studovat v zahranici, zasa bude pomerne velky napor na skoly o takych 15-20 rokov."
tych deti je minimalne v BA a okoli vela uz nejaku chvilu a momentalne su uz kapacitne problemy na prvych stupnoch zakladnych skol, takze preliatie tohto stavu na vysoke skoly sa da ocakavat tak o cca 10-12 (a nie 15-20) rokov
aj ked pravda, zabudol som, cielom distacneho vzdelavania mozno bolo aj to, aby bolo vacsie % z nich blbych ako táčky a na tu vysoku sa nemali sancu dostat 😃
Tej trati po Hraničnej na Mlynské nivy nechápem, že aký má význam. Nevieme kde minúť peniaze, tak sa vymyslí trať tam, kam dnes MHD nepremáva? Čo takto tam skušobne zaviesť dočasne nejakú autobusovú linku? Keď chce mesto riešiť trolejbusy tam, kde to má zmysel, tak by sa malo zamerať na linku 68. V archíve z roku 2000/2002 keď som zalovil a našiel článok o moste Apollo, tak tam sa písalo, že most je dimenzovaný aj na dobudovanie trolejbusovej trate, pričom s touto alternatívou sa počíta najskôr v roku 2020. Je rok 2020 a o trolejbusoch do Petržalky nie je ani slova. Niežeby som bol nejaký pomätený "spevavec", ktorý zlátal dokopy ozaj fantasmagórie o trolejbusoch v Petržalke, ale 68 je jednoznačne na trolejbus ako vyšitá.

Po druhé nebolo by lepšie riešiť konečne aj rozvoj električkovej siete (ak opomeniem trať Jungmannova - Janíkov dvor)?! Čo takto električkové trate v centre tam, kde ozaj prúdi najviac cestujúcich a konkurenčnej IAD ako napr. Štefánikova (od Predstaničného nám. až po Hurbanovo nám.), Šancová? Alebo nové radiálne trate:
- Zlaté piesky - Rožňavská - Trnavská - Trnavské mýto (s pokračovaním po Šancovej) (náhrada za časť 39, 53, 61, časť 63, časť 204, 205) + odbočka na Galvaniho k letisku
- Vrakuňa / P. Biskupice - Prievozská - autobusová stanica - Dunajská - Kamenné nám. (náhrada za 201, 202 + PAL)
- hlavná stanica - Pražská - Patrónka - Harmincova (bez tejto trate nikto z DNV nepôjde električkou do mesta vyhliadkovou jazdou cez Karlovu Ves) (náhrada za 21, 83, 84)
- Legionárska - Karadžičova - Dostojevského rad - Šafárikovo nám. (náhrada za 21, 201 + vznikne električkový okruh Predstaničné nám. - Štefánikova - Nám. SNP - Šafárikovo nám. - Dostojevského rad - aut.st. - Karadžičova - Legionárska - Račianske mýto - Šancova - Predstaničné nám.)
Reakcia na: lostrail #91:
samozrejme súhlasím, existujú aj takí študenti, píšem len z vlastnej skúsenosti, resp. skúsenosti mojej sestry nakoľko ja som študoval v inom meste + je tomu zopár rôčkov 😁 ale inak uvedené o "víkendových" autách platilo aj na našich intrákoch 🙂 Moja skúsenosť bola taká, že buď to slúžilo ako víkendové vozítko alebo to denne používali ti spolužiaci, čo brigádovali. Alebo boli aj takí čo robili chľasttaxík 😁
Reakcia na: Minko #89:
Suhlasim do tej miery, ze aj u mna bol motivacny faktor najma shitove spojenie s rodnou osadou.
Ale rozhodne som nepatril k tym, ktori by na tyzden auto odstavili pri internate. Ked som ho uz mal, rozhodne som ho nepovazoval za luxusny dialkovy autobus na linke Prievidza - Bratislava, obzvlast, ked viem, ze k luxusu to auto malo daleko ;-P. (Ale dobre, minimalne som par rokov hladal najoptimalnejsiu trasu, ktoru dodnes vacsinou ctim, ked prave nie je upchaty Hlohovecky most).
Zistil som, ze je to prakticke na vacsie nakupy, vyuzivali sme to aj pri zvazani roznych spotrebicov a nabytku na intrak, ked niekto napr. nieco daroval na online burze (spolubyvajuceho oblubena rubrika - darujem zadarmo). Tak sme napr. prisli k velkej chladnicke s mrazakom Calex, starsej Tatramatke s plnenim spredu, ci mikrovlnke. Pomerne pohodlne sa tak dalo ist kupit nejaky kus nabytku do IKEA, kedze vybavenie internatov nebolo nic moc. No a ked mal clovek popri VP sk. B v zivotopise uvedene, ze uz nieco aj najazdil, malo to nejaku vahu. Dokonca aj na sutaz IRSiek sme na tom raz isli. Neviem, ako je to statisticky, ale osobne by mi doslova prekazal, ak by som si kupoval auto len na to, aby som sa na jednej trase dostal tam a spat. auto totiz povazujem za pracovny nastroj / mulicu - maka, kym uplne nezdochne.
Reakcia na: Viko #88:
Niektore argumenty beriem, ine zasa nie. Ale v kazdom pripade by som este 39 neskracoval.

"1) Dosť ľudí priťahujú vlaky zadarmo. Tradičná študentská šporivosť spôsobuje, že lístky sa zháňajú aj týždne vopred a prispôsobujú sa im ostatné aktivity."

To, co nazyvas sporivostou, je v podstate nutnost vyjst s vreckovym, pokial rodicia nie su napr. topmanazeri niekde v Telekome. Alebo teda druhou alternativou je tri posledne dni tyzdna nejest, ak nie si typ, ktory je ochotny brigadovat. Viem, ake to bolo, preto nemam rad, ked tomu niekto hovori sporivost, lebo to nie je o tom, ze niekde skreckujem a po skonceni skoly mam miliony, ale musim preratat kazdu korunu, aby mi to vobec vyslo. Jasne, ze ked nemusim platit za cestu, zostane mi na jedlo, pivo alebo napr. nejaku vecicku, co si chcem kupit. Moj nazor na vlaky zadarmo je jednoznacne negativny aj napriek tomu, ze z mojich niekdajsich 500 Sk na tyzden (schvalne napisem, ze je to okolo 17 EUR), som okolo 280 vysmaril za cestu tam a spat (samozrejme, to som na nejake auto nemal este ani pomyslenia). Urcite by sa tie peniaze hodili, takze ak by v tom case fungovali vlaky zadarmo, rovnako by som si to planoval, ako dnesni studenti. Ale volat toto sporivost? To asi nie. Na druhej strane to bola celkom motivacna suma na to, aby som hladal ine zdroje prijmov a ziskal pracovne navyky. No a dosledok vlakov zadarmo je vidiet hlavne v ochote platiacich tento sposob dopravy vyuzivat. Este v okoli BA dajme tomu, ale dlhsie trasy? Dakujem, po poslednom pokuse pred 5 rokmi, kde ma pocas jazdy z BA do Trencianskej Teplej trafili asi tri plastove flase, mal som zalahnute v uchu od piskotu deti, spolusediaca ratolest mi zaspala na pleci, v celom vozni boli po zemi smeti a clovek si nepocul ani vlastnu myslienku, som zaockovany naozaj nadlho.

"2) Keď človek má prísť autom, je dosť problém ho niekde nechať. A pendlovať s ním denne po samotnej Bratislave? 😃 Pri koľkých z vnútromestských fakúlt UK, VŠMU, STU... sa dá reálne každodenne parkovať za taký peniaz, aby to dramaticky nenarúšalo študentský rozpočet? Lebo teda Šafko, Kollárko, Sasinkova apod. majú problém pokryť vôbec nároky pedagógov 😃"

Tu by sa mozno oplatilo spomenut nieco, co som nespomenul. Konkretne, ze 39 nie je len spoj na internaty, ale aj napr. k FEI, FIIT, Matfyzu a PriFUKu (aj ked k tym poslednom dvom je to mozno o nieco lepsie elektrickou). Studenti FEI a FIIT rozhodne maju kde zaparkovat a vo vyssich rocnikoch zrejme uz maju aj rozpocet, v o nieco mensej miere to plati aj o studentoch tych dalsich dvoch fakult. To je pre nich atraktivne, pokial napr. dochadzaju odniekial z Malaciek alebo Pezinka (ale v pohode pre niektorych aj z Trnavy alebo Nitry). Nie je to len o tych, ktori sem chodia na tyzdnovky a byvaju na internate.

Mimochodom, este stale v tomto meste plati, ze kto chce parkovanie najst, ten si ho najde. V okoli Namestia slobody sa parkovat da, aj ked obmedzene. Najokatejsim miestom je asi Radlinskeho pod vyskovou budovou STU (tam aj zvyknu kontrolovat listky), potom napr. Stefanovicova / ulica Namestie slobody. Ked sa vratim kusok naspat, tak stat sa da na Spojnej / Banskobystrickej, dokonca aj na Vazovovej (napr. na tych par miestach patriacich UPSVAR pri vyjazde na Radlinskeho - v zivote som to nevidel kohokolvek kontrolovat), ci na jednosmernej casti Mytnej. Samozrejme zavisi, kedy do toho mesta ides. Skoro rano je parkovanie na takychto miestach pomerne pohodlne, cez den uz nie.
Iste, pesie trasy sa mozu oproti MHD predlzit, ale ako som v zavere mojho predchadzajuceho prispevku spomenul, ak maju byt pesie trasy dlhsie alebo rovnako dlhe z inych spojov MHD, alebo dojde k zavedeniu skratenej 39, zmaze sa aj tato vyhoda a aj ten, co na internate so svojim autom stal cely den, vyskusa trochu pokruzit v meste. Ak do 10 minut parkovanie najde, zvykne si.
Pokial nejdem pomaly na Hlavne namestie, spravidla vzdy najdem nejake miesto v mestskych ulickach. Osobne sice chodim len vybavovat, t.j. tak na 15-20 minut, preto sa neobmedzujem napr. rezidentskymi miestami alebo platenim, ale ak by som niekde mal parkovat viac hodin alebo cely den, uz by som to zobral systematicky - vytipoval lokality, kde je mozne stat bud lacno alebo zadarmo a vyratal pesie dostupnosti. Samozrejme, kde to nevychadza, chodit MHD. Ale ak by som mal na stole taky faktor, ze jeden, ci dva prestupy a dlhsia pesia vzdialenost, urcite by take spojenie dostalo nizsiu vahu v celkovom porovnani.
Navyse zabudame aj na taku moznost, ako zaparkovat niekde dalej a kratkym spojom prist na miesto. V takom pripade sa moznosti este viac rozsiruju. Napr. take uz davno nestrazene parkovisko na Leskovej - bol som nedavno u kardiologa (vzadu za uradom vlady). O pol osmej som prisiel na prakticky prazdne parkovisko pri nadchode a este som si mohol vyberat. Buda opustena. Znacky su tam zmatocne, takze na tomto konkretnom parkovisku nie je potrebne ani platit. K fakultam by som sa pohodlne dostal trolejbusom od SAV, k lekarskej fakulte v podstate hocicim smerom k Trnavskemu mytu a dalej, na SZU zasa trolejbusom, iba opacnym smerom, na Bernolak ako nic. Otazka sondaze moznosti, nic viac.

"Takže kto nechce denne cálovať, zostane celý týždeň na Mlynoch. Bývajúc na Bernoláku, Garde či Dobrovičke sa aj toto riešenie, vzhľadom na absenciu dostupných parkovísk, stáva prakticky nevykonateľným."

Zas, kolko je tych studentov, co maju auto zakupene rodicmi? A ak si ho kupovali sami, potom uz nejake parkovne nepredstavuje az tak velky problem, resp. teda statisticky lacnejsie riesenie - obcas zaplatit papucu (priemerne 20 eur mesacne, co je dobra cena), kedze kontroly MsP su skor sporadicke alebo ked niekto v ramci hnevu na cely svet tych chlpatych zavola. Mimochodom, 39 je spoj predovsetkym medzi centrom mesta a Mlynskou dolinou, aj ked prepaja fakulty STU. Lenze v ramci mesta je pomerne pohodlne sa presuvat aj peso, pricom stale tam existuje pomerne kvalitna ponuka inych spojov. to uz k internatom a fakultam nie je uplne jednoznacne (a pre taku FIIT je napriklad elektricka pomerne daleko). Ak niekto byva na Bernolaku, dovolim si napisat, ze nejde o primarnu cielovku tohto spoja. Ak uz aj nechce ist peso, tak prave tento internat ma dobre elektrickove napojenie. Dobrovicova je uplne mimo trasy 39, tak neviem, akym sposobom je toto relevantne k teme (keby sme riesili napr. skratenie 70, ci 78, mozeme sa o tom bavit). Podobne to plati pre Gardu (im vlastne moze byt jedno, kde prestupia, aj ked zrusenim linky 5 by sa v kombinacii s kratkou 39 vytvorila potreba dvoch prestupov).

"3) Netreba zabúdať, že kopa mladých vodičov/vodičiek z menších miest nechce pravidelne zachádzať do Bratislavy lebo sa - na moje prevapenie - boja hustoty dopravy."

Neviem, ako to maju ini, ale ked ta situacia donuti, kadeco vies prekonat (v mene dlhodobejsieho zlepsenia). Ja som sa sice nebal, ale viem o tomto strachu, aj ked vo vacsej miere som sa s nim stretol u ludi v strednom veku a starsich, ktori do Bratislavy maju skor obcasne cesty. Toto je napr. dalsi argument, preco z 39 nevyrabat kypet (alebo sa ubytovat na Bernolaku ;-P).

"A hlavne, len za posledných desať rokov klesol celkový počet študentov VŠ o stotisíc, čo sa logicky muselo prejaviť aj na vyťaženosti spojov v BA. (Škoda, že intrákov je napriek tomu stále nedostatok - ale tam za to môžu aj redukcie kapacít kvôli dôslednejšiemu dodržiavaniu noriem...)"

To je sinusovka. Napr. teraz pocas korony je baby boom. Aj ked budeme pocitat, ze polovica z tych deti bude studovat v zahranici, zasa bude pomerne velky napor na skoly o takych 15-20 rokov.
v tomto ma Viko pravdu, 39 je stále bus s kapacitou n+1 (to mi pripomína vtip o výrobcovi vozidiel, ktorý sa chválil že vyrobil vozidlo s kapacitou 300 ľudí- študenti z mlynskej doliny boli ale zásadne proti, podľa ich skúseností sa ich tam vojde 450 😁 ) Treba zobrať do úvahy fakt, že drvivá väčšina vozidiel, ktorá cez týždeň postáva pod intránkmi sa z tohto miesta nepohne zväčša až do štvrtku/piatku, kedy sa študáci presúvajú domov. A keď sa pozrie človek na EČV 80% bude z okresov, kde je veľmi zlá dopravná dostupnosť verejnou dopravou, predovšetkým vlakmi 🙂 Kde si rýchlo spočítajú, že než sa terigať XY hodín pomalou dopravou zavesia svoju jazdu na aplikácie typu blablacar a cenovo ich to vyjde na to isté alebo iba na čiastku, ktorá je menšia než sú schopní za jednu noc minúť na žúrke 😁
Reakcia na: lostrail #86:
Mňa by inak opäť raz zaujímalo, z akých info vychádzaš ohľadom mobility študentov... Lebo jednak podľa mňa sú priepastné rozdiely medzi odbormi (mentalita a zázemie čojaviem právnika a historika), jednak sa tvoj obraz nestretáva s neružovou realitou, ako ju poznam ja. Ak sa má niekto voziť s batožinou príšerne nenadväzujúcimi spojmi, tak súhlasím, že sa na intrák asi občas bude chcieť doviezť autom. Akurát to má viacero dier:
1) Dosť ľudí priťahujú vlaky zadarmo. Tradičná študentská šporivosť spôsobuje, že lístky sa zháňajú aj týždne vopred a prispôsobujú sa im ostatné aktivity.
2) Keď človek má prísť autom, je dosť problém ho niekde nechať. A pendlovať s ním denne po samotnej Bratislave? 😃 Pri koľkých z vnútromestských fakúlt UK, VŠMU, STU... sa dá reálne každodenne parkovať za taký peniaz, aby to dramaticky nenarúšalo študentský rozpočet? Lebo teda Šafko, Kollárko, Sasinkova apod. majú problém pokryť vôbec nároky pedagógov 😃
Takže kto nechce denne cálovať, zostane celý týždeň na Mlynoch. Bývajúc na Bernoláku, Garde či Dobrovičke sa aj toto riešenie, vzhľadom na absenciu dostupných parkovísk, stáva prakticky nevykonateľným.
3) Netreba zabúdať, že kopa mladých vodičov/vodičiek z menších miest nechce pravidelne zachádzať do Bratislavy lebo sa - na moje prevapenie - boja hustoty dopravy.

A hlavne, len za posledných desať rokov klesol celkový počet študentov VŠ o stotisíc, čo sa logicky muselo prejaviť aj na vyťaženosti spojov v BA. (Škoda, že intrákov je napriek tomu stále nedostatok - ale tam za to môžu aj redukcie kapacít kvôli dôslednejšiemu dodržiavaniu noriem...)
Reakcia na: lostrail #86:
Ved cele to pisem o zruseni povodnej dlhej 39tke,len ako moznost ak as zrusia odbocenia z nabrezia na Staromestku. Dovtedy to nema vyznam menit ci dnesnu 31 ci 39,hoc uz boli fukoty o zruseni 39 a kvazi predlzeni 31 az na Zima,co by stacilo spojeni CSU , STU i skole pri Zimaku. Tento variant po Zimak je preto podla mna ideal pre 31.
Tie vlozene spoje 32 k CSU, co spominas sa budu dat isto riesit cez vikend,kedy z 24ks klbovych hybridov najdeme isto volne cca 3ks pre tieto spoje.
Reakcia na: Petto #80:
Keby si toto napisal okolo roku 2005, tak by si bol na odstrel akurat ty sam. Mam este v zivej pamati "zazitky" z cestovania 39 a rozne matikarske vtipy na temu "ked sa do 39 zmesti n studentov, zmesti sa aj n+1".

Doba sa ale meni, bohuzial v neprospech MHD. Ked som na vysku nastupoval, Karloveska strana internatu Mladost mala normalne travnatu plochu. Ked som z VS odchadzal, uz z toho bolo parkovisko na blate. A posledny pokus prekonat rekord v pocte studentov, ktori do toho busu vlezu, dopadol velkym trapasom. Na tom Bazante, kde sa tlacili do Ikarusu 280, som bol.

Za seba som este rad, ze som zazil casy, ked slovne spojenie studentsky zivot nieco znamenalo. Ked hnidopichovia, co sa stazovali na nocny hluk, boli ti, ktori tahali za kratsi koniec. Ked sa dala zorganizovat akcia za den a ludia prisli. Ked sa vysedavalo do tretej rana v klubovni IRS TLIS s nazvom grcarium (stvrtky niekedy aj dlhsie - obcas som siel rovno rannym spojom na vlak, miestami pohybovo a zrakovo mierne indisponovany). Pripadne, ked sa dalo do Elamu dostat na rozne beanie, pricom stacilo zavesit par kablov na plece a tomu, co si vytiahol kratku zapalku, na brane povedat, ze treba zapojit nejaky zvuk, ci by bolo mozne dostat navratku.
Ked teraz obcas pocuvam, ako sa tam po novom funguje, uz by som nechcel. Silny individualizmus (v zlom slova zmysle) dorazil aj tam. Ked som sa este pred koronou obcas presuval MHD po nabrezi, tak som si obcas vsimal okoloiduci bus 39. V spicke som ho vidaval pomerne naplneny (ale neda sa to porovnavat s dobou pred 20 rokmi), v sedle prazdny az poloprazdny.
Naopak, pamatam si, ked vybetonovana plocha pred cintorinom byvala prazdna (dnes byva problem najst tam miesto), ked po spoplatneni parkoviska v areali sturaku a atriakov pomerne dlho fungoval bojkot (dnes byva poloprazdne az plne), podobne pri fakultach, televizii (teraz parkovisko Cubiconu), a pod.

Nedivil by som sa, keby z 39 urobili nejake kyvadlo k elektricke podobne ako 33. Ved ked uz vacsina chodi autom, ten zvysok moze tiez. Hocijaka brhlina sa da zohnat za par stoviek, tak co. A chudobni prestupia.

Len teda neviem, kam to s MHD chceme v tomto meste dopracovat. 39 je navrhnuta tak, aby spojila internaty s fakultami STU po meste. Jasne, da sa prejst z Obchodnej / Radlinskeho / Blumentalu, no ako dlho ma mlady clovek trpezlivost najskor prestupovat na pomerne uzkom nastupisti (Lafranconi ani po novom nie je ziadna slava) a potom este kracat dlhsiu trasu, kym si zozenie vlastne auto?
To ani nehovorim o presunoch na Hlavnu stanicu. ak by mala byt 39 kyvadlo, patrilo by sa slusne zahustit 32 a viest ju klbakmi minimalne piatky a nedele. To kvoli nemoznosti kombinovat napriklad 39+93. Dva prestupy, to je nieco, co beriem ako potrebne niekde v Londyne. Zaroven, ak by predsa len niekto vymyslel trolejovu odbocku k internatom, mozno by mohla frcat 32 v preklade (kazdy druhy spoj k internatom pomedzi spoje na DD).

Kazdy ma nejaky pribeh za tym, preco do auta presadol. Ten moj suvisi s obmedzovanim vlakov do najvacsej diery za cias Dzurindu. Kedze popri skole som mal vselijake, aj dlhodobejsie brigady a v poslednom rocniku som robil uz normalne na plny uvazok, niekedy som skratka chcel ist pozriet rodicov aj v nedelu vecer, pripadne ist do Bratislavy v piatok. V momente, ked taketo spoje zrusili (uz aj tak chodili dva spoje denne), som si povedal, ze toto naozaj nema s flexibilitou nic spolocne a potrebujem sa odstrihnut. Dalsim rozmerom bolo to, ze som nechcel prist o take pracovne miesta, kde sa aj cestuje a clovek co-to vidi, resp. ked uz som mal ten vodicak, nech nie je suci akurat do vitriny. Ale teda hlavnym popudom boli nervy na vtedajsiu politiku voci zeleznicnej doprave. 16-rocna Favoritka ma vtedy vysla na 55 000 Sk, kvoli comu som sa zadlzil. Clovek nejako zacat musi. Iste, boli aj lacnejsie, ale s nizkym poctom kilometrov a so zachovalymi plechmi to bola vtedy normalna cena. Dnes sa za tu cenu da zohnat ovela bezpecnejsie a aj komfortnejsie vozidlo.

Ktovie, kolko studentov uz dnes rovno uvazuje nad autom, kolkym ho rodicia za tych par chechtakov kupia a kolki by pribudli, keby sa 39 takto skratila. Osobne si nemyslim, ze by mala byt na odstrel. Stale vozi pomerne slusne cisla studentov, aj ked stare casy to uz pravdaze nie su.
Reakcia na: Jak44 #77:
Keď to bol pôvodne cestný tunel tak tam nie je poriešená ventilácia ? A keď boli mimoriadky/akci tak cez tunel busy jazdili. Každopádne inštalovanie ventilácie vs búranie nájazdov nie je až tak veľká položka, s čím by mohol pomôcť aj developer Vydrice. Nevyužívanie kapacít ako je tunel či starý most je veľká škoda. Expresných liniek je málo, ja by som bol za šialenosť ako je expresná linka električiek 😃
Reakcia na: Viko #81:
39 na Suhvezdnu sa da nahradit inou linkou, kludne aj L63 alebo inou. Aj tak je plan 61 a 205 k avionu cim ostanu 2 klbove linky z centra do tej zony. Ak sa aj zrušia najazdy na staromestsku tak vela možnosti ako viest L31 uz neostane.
Posilnovat sa absolútne nemusi nic. Normalny CP pre 4,9 boli spicky 4min rano aj poobeede a súpravy, co by stacilo tiez vozit studakov. Rano by vypomohla L6 s 30T Riviera - Safko. Kazdy co zazil chvilkovy poobedny interval 4min na L4, L9 videl ze tam ta kapacita je prehnany luxus.
Reakcia na: Viko #81:
Ja som dneska zhodou okolností našiel plám trate do k internátom
Reakcia na: Urbanway 2423 #78:
Osvetlenie tam bolo aj je. Ventilácia nebola, preto sa tam aj zakázal pohyb chodcov ešte v čase, keď tadiaľ autá mohli. Myslím, že aj tu v článkoch to bolo písané.
Reakcia na: Petto #80:
1) Z akého dôvodu je 39 "na odstrel"?
2) v čom je efektívnejšie miesto busov posilňovať celú L9 a L4, ak sa do nich majú preliať veľké balíky len na jednom konkrétnom úseku?
Reakcia na: Maremi #76:
39 je linka na odstrel, studaci k STU mozu chodit aj s L9 a L4 na Safko,t.j. staci kyvadlovka od intrakov na zast.Lanfranconi - na novej krizovatke sa otacali aj klbove L32 pocas rekonstrukcie priecestia z Botanickej do Mlynskej doliny
Reakcia na: Urbanway 2423 #78:
A aký je návrh križovatky tam?? Lebo včera nech som akokoľvek hľadal som to nevedel nájsť
Reakcia na: Jak44 #77:
V tom tuneli bola ventilácia odstránená, alebo tam ani nikdy nebola, veď autobusy tadiaľ dlhé roky jazdili?

#76
Nerozumiem, prečo by 31/39 nemohli jazdiť cez tú novú križovatku na Novom moste?
Reakcia na: Maremi #76:
S tunelom som neuvažoval z dôvodu, že si tam neviem predstaviť prevádzku vozidiel s dieselovým motorom bez úprav samotného tunela (ventilačka, osvetlenie), čo neviem či by DPB vedel zrealizovať.

Ale ako som spomínal, presmerovanie 31/39 je silná šotomyšlienka (zatiaľ). 🙂
Reakcia na: Jak44 #53:
To zrušenie nájazdov je ale úplne scestná myšlienka, Vallo by ju možno bol ochotný podporiť ale keď to bude aktuálne, pochybujem, že si udrží primátorské kreslo.
Ale keby bolo keby, aký bol bol problém presmerovať 31/39 cez tunel čím by sa zachovala obslužnosť ?
Reakcia na: lostrail #74:
Kilometra sa vždy počítajú jednostopovo, pretože kao by si počítal nepríklad blokové objazdy? Keď je to klasická dvojstopová trať, tak sa proste počíta dvakrát.
Reakcia na: 810zssk #73:
Mne ani tak neslo o kilometre (aj ked je asi jasne, ze by to potom nevychadzalo uz vobec), ale skor o samotny vyznam slova "jednostopova", ale dobre, naozaj nikto nebude stavat trat len jednym smerom 😉. Dvojstopova by potom boli povedzme dve vedenia v jednom smere, pricom ten jeden by trebars dalej odbocil (falosna "dvojkolajka").
Reakcia na: lostrail #72:
Nie, v kontexte v akom je to v článku to znamená že každý smer sa počíta zvlášť.

Napr. ASMN - Nové SND má jedným smerom cca kilometer, preto ide o dva kilometre jednostopovej trate (jeden km tam, jeden späť).
Ozaj, este mam taku technicku otazku - ked sa v texte spomina jednostopova trat, znamena to, ze nepojdu dve samostatne vedenia v jednom smere vedla seba, nie, ze ide o trat len jednym smerom, vsak?
Reakcia na: kecho #70:
Tá 68 by sa zatiaľ nedala nahradiť ani parciálmi (na to by ešte bolo potrebné vybudovať kus TV). V súčasnosti by teda podľa mňa nemala táto TT veľké využitie (aj tú 184 by sa podľa mňa zatiaľ nedalo nahradiť).
Čo sa TT v Petržalke týka, tak podľa mňa by malo väčší zmysel zatrolejovanie častí 83/84 v Petržalke a Dúbravke (potom by sa spolu s TT cez Most Apollo dala nahradiť parciálmi aj 68 a 88).
Reakcia na: Urbanway 2423 #63:
Predpokladam, ze vyhladovo 68cku, mozno v prvej faze aj 184ku.
Nieco ako el. trat k TPD, ktora v tejto faze usekla dve-tri zastavky z L95.
Neplanuje sa vramci vystavby a rekonstrukcie trolejoveho vedenia aj zmodernizovat trolejove vyhybky na automaticke prestavovanie palubnym pocitacom, ako sa to robi pri elektrickach?
Reakcia na: Urbanway 2423 #67:
Zbyočne by išiel časť trasy bez palíc. Najjednoduchšie je spraviť tam spojku, aby sa aj v prípade mimoriadnosti mohla nejaká linka operatívne presmerovať k Eurovei.
Reakcia na: Trolley #66:
V prípade jazdy od Mosta SNP by ich podľa mňa mohol nasadiť až na Mlynských nivách. 😉
Reakcia na: Urbanway 2423 #65:
Ale ak by bola konečná pri SND, už by bolo nelogické ťahať tam parciály. Ale aj v prípade jazdy pod Most SNP by kvôli odbočeniu na Mlynské nivy musel zbytočne dávať dole palice.
Reakcia na: Trolley #64:
Na to jedno/dve poradia by sa ešte mohli nasadzovať parciály (ak by sa jazdilo až pod most, tak by ten dojazd nebol problém).
Reakcia na: Urbanway 2423 #51:
Tiež si myslím, že táto spojka by mala byť vybudovaná. Inak by dojazdy 210 museli ísť z AS zachádzkou cez Rajskú ulicu. Alebo by existovala aj iná alternatíva?
Reakcia na: kecho #61:
Nikdy som nerozumel, akú autobusovú linku by mala táto TT cez Most Apollo nahradiť?
Reakcia na: Solider #58:
Ja by som už radšej počkal na tie parciály, pretože si myslím, že je neekonomické a neekologické dať na takmer 100%-ne zatrolejovanú autobusy.
Reakcia na: Mhr1 #10:
A aby som sa ešte pristavil k tomuto, tak to predĺženie 207 k TIOP Ružinov by bolo podľa mňa veľmi prínosné, ale to by sa mohlo riešiť až vtedy, keď bude známa podoba celého prestupného terminálu.
Reakcia na: Petto #42:
Manipulačná.
Reakcia na: Urbanway 2423 #49:
N72 môže byť na stanicu predĺžená hocikedy, stačí tam dať autobusy.
Reakcia na: Max #5:
OK, tak vdaka Laminatkovi mam konecne rozlustenu tu zahadnu skratku.

Ale na take nieco nevidim dovod, ak by nevznikla nova linka vedena priamo medzi internatmi a Hlavnou stanicou (co by ale urcite mnoho studentov uvitalo). L39/31 tak skoro rozhodne zatrolejovane nebudu a nehrozia tam ani parcialy.
Reakcia na: Petto #41:
Za 1600 eur mesacne, ked ten clovek uvidi, ake miliony sa tam leju? Tusim som dal este optimisticky pohlad. Ale OK, kvitujem, ze DPB pomaly zacina chapat, ze za 1200 eur im ludia ani beznu kancelarsku robotu robit nebudu.
Reakcia na: Urbanway 2423 #52:
Majú, vždy to tak doteraz bolo prezentované.
Reakcia na: Jak44 #53:
Smradobusy cez centrum? Nestras. Treba vobec 31/39 ak sa zrusia najazdy k mostu snp? Nestaci kyvadlovka CSU-Lafranconi? Ked moze 33 zvazat na elektricky 4,9 tak aj kyvadlovka z csu. K zimaku univerzite zaviest potom ked tak urcene expresne spoje na sposob 184tky po nabrezi, karadzickou
Reakcia na: si #48:
Veľmi šoto myšlienka, ale ak by sa zrušili nájazdy, tak 31/39 by mohli premávať po trase Chatam Sófer - Most SNP - SND/Nám. Ľ. Štúra - Centrum - Suché mýto - Kollárovo námestie.

Trasa by sa predĺžila ± "len" o 3-5 minút, pričom by zostala zachovaná obsluha STÚ. VŠMU na Zochovej, žiaľ, jedine ako spojenie 31/39+9 cez Lanfanconi.
Reakcia na: si #48:
A nemajú byť tie nájazdy nahradené križovatkou na moste (alebo sa tam nebude dať odbočiť do všetkých smerov?)? 31 a 39 by tak naďalej mohli premávať po súčasnej trase, príp. by sa mohli aj zatrolejovať.
Reakcia na: samkoh #47:
Sú, ale ja som mal na mysli troleje pre dojazdy 210 od Nového SND po Mlynských nivách, t.j. na opačnej strane križovatky (tam, kde v súčasnosti odbočuje 50 na Mlynské Nivy).
Reakcia na: Petto #45:
Určite by to bolo dobré, len či by tam bolo tie troleje na čo napojiť (asi by bolo nutné postaviť aj meniareň)?
Reakcia na: Petto #42:
Solider asi skôr myslel využívanie pri MU, keďže spojka by bola iba v jednom smere a na TT smer Hl. st. by sa asi aj tak nenapájala. Inak N72 by sa kľudne mohla po dodaní parciálov predĺžiť až na Hl. st.
Reakcia na: Petto #40:
to buranie nepovazujem za uplne stastne, ale v tom pripade je argumentacia proti nahradeniu 31/39 trolejbusom kdesi dalej po nabrezi ze tak obide STU irelevantna, kedze ani autobusova verzia tychto sucasnych liniek sa ta po zlikvidovani tohto najazdu nedostane.....
Reakcia na: Urbanway 2423 #18:
Karadžičova-Mlynské nivy ešte nie sú troleje? Ako potom chodila 201 v prípade odklonu cez AS? Z obratiska AS sa vedela dostať len naspäť ku semaforom...
Reakcia na: lostrail #4:
hroboňova-patrónka ti pomôže pri súčasných linkách len pre 212.
204 smer valašská nepresmeruješ, lebo na Patrónke nie je dovolené odbočiť z Brnianskej ani do Mlynskej Doliny, ani na Limbovú. Alternatívou by bolo zatrolejovať ulicu pri Suchom mlyne, ale čo si pamätám, tak výjazd z Pri suchom mlyne, resp. Záhoráckej na Limbovú je najmä v špičkách veľmi problémový z hľadiska priepustnosti.
ADD hybridna L61.
Neplanuje sa aj kratka trolej stopa na letisku ? Predsa len usek AVION - Letisko obojsmerne sice dlhy nie je, ale pocas prestavky/vyrovnavacky sa pri zapnutej klime/kureni mozno aj vybije voz.
Reakcia na: Maremi #28:
Nie je to tam prehnane technicky narocne ? Preto bude hybridna 41+203 s 12M vozmi. Vikend mozno aj 18M ak bude sneh na Kolibe 😁
Reakcia na: 810zssk #24:
Uz len preto,ze viac ludi sa koncentruje k Eurovey z busov ak aj vystupia na Malej scene.
Reakcia na: Solider #14:
A ake vyuzitie vidis vyhladovo na tej spojke ? Okrem N72 este nieco ? 😋
Reakcia na: lostrail #4:
Hladaju sa ludia, co budu mat na starosti tieto EU projekty,tak snad motyka vystreli skor ako 2078. 🙂
https://www.profesia.sk/praca/dopravny-podnik-bratislava-akciova-spolocnost/C24549
Reakcia na: si #35:
Najazdy a zjazdy na/z Staromestskej sa maju udajne burat takze asi nerealne ( kvoli rozsireniu pesej promenade k novej Vydrici).
Reakcia na: Urbanway 2423 #34:
N33 bude asi aj pravdepodobne hybridna vsak to kopiruje 210 , potom 5,3km z Niv po Rivieru a opat po trase 33.
Reakcia na: Urbanway 2423 #37:
Uznavam ze nie som taky fanusik MHD, takze toto pocujem 1x ze to DPB pouziva. Kde?
Reakcia na: IBBI #36:
CSÚ je dlhodobo zaužívaná skratka DPB, ktorá sa zaužívala kvôli častému používaniu (ako často potrebuješ napísať Červený most?). Okrem toho Nový a Červený most sú podľa mňa príliš krátke na to, aby ich bolo nutné skracovať.
Tiez som rozmyslal, co znamena to CSU. To ste kde vzali tu skratku zasa? preco Novy Most nevolate NM, Cerveny Most CM a pod. nemzysly?
Reakcia na: Qwertzuiop #31:
ja by som uplne beznadejne nevidel ani trat od noveho mosta po staromestskej a podjazd (t.j. v trase 31/39), hrubym odhadom by to tam vyskovo vyslo....
Reakcia na: Qwertzuiop #31:
TT na nábreží by podľa mňa v súčasnosti zmysel nemala, ale v budúcnosti by mohla mať zmysel pre linky z Lamača, CSÚ, príp. aj N33, najprv by ale bolo vhodné postaviť aspoň TT Nové SND - Nový most a až potom sa dá baviť aj o jej pokračovaní. Prípadné pretrasovanie 31/39 po trase 210 by bolo dosť nešťastné, pretože by študentské linky vynechali STU (aj väčšinu centra), čo sú v podstate hlavné body záujmu na 31/39 (čo sa študentov týka). Hl. st. je podľa mňa lepšie riešiť posilovými spojmi 131 v exponovaných časoch.
Reakcia na: Qwertzuiop #31:
Neviem celkom, pre ktorých študentov by to bolo plus, keď by sa trasa vyhla fakultám STU aj VŠMU, popri ktorých dnes vedie.
Reakcia na: Qwertzuiop #31:
Otázka je najmä čím by si zabezpečil spojenia v centre ktoré dnes 31/39 zabezpečujú.
Inak otázka; asi hlúpa, ale celkom ma to zaujíma: prečo sa nemôže zatrolejovať trať na CSU, pričom by sa vedenie smerom na nábrežie spojilo pod Novým mostom s trolejovým vedením od SND a ďalej po Dostojevského/Landererke. 31/39 by tak mohli byť pretrasované po trase 210 a 39 by sa na svoju trasu na TM a 31 by šla na HS -> + aj pre študentov, mali by to priamo plus by sa vytvorilo spojenie spod mosta na hlavnú. Neviem, nevyznám sa v tom, len mi to príde ako laikovi ako dobré riešenie. Asi s tým budú problémy, o ktorých nič neviem.
Reakcia na: S499.1023 #29:
Ano, presne, minule som to videl tak napisane, logika a la DPB. A mozete mi dat aj milion dislikes, nepopustim od nazoru.
Reakcia na: lostrail #27:
Cintorín Slávičie údolie, po novom Cint. Sláv.
Reakcia na: Max #5:
Prepac, ale nikde som nenasiel skratku CSU a tak si neviem predstavit, kde by ta trat z Ml. Doliny mala viest. Dakujem.
Reakcia na: FFF13 #19:
Realne to moze byt, pretoze okrem fondu obnovy ide aj fond spravodlivej transformacie (JTF), kde sa okrem inych oblasti specialne spomina elektrifikacia MHD, pricom do tohto fondu budu zaradene 4 "najspinavsie" regiony: BSK, BBSK, KSK a TNSK (odtial konkretne Horna Nitra). Akurat to podla poslednej verzie dokumentu vyzera tak, ze je to pripravene strasne cajovo. Snad to este potlacime do lepsieho vysledku. Ramcovy dokument by mal byt prijaty niekedy na jar az v lete, no a potom sa mozu veselo zacat pisat projekty. To by ale musel niekto panom na magoriate a BSK aspon lyzicou po hlave buchnut.
Reakcia na: 810zssk #24:
Tiež si myslím, že by asi bolo najlepšie (pri zokruhovaní určite), ak by chodila priamo, ale zase zachádzka na Pribinovu zlepšuje dostupnosť Eurovei, takže zatiaľ (pri ukončení pod mostom) vtom nevidím problém.
Reakcia na: Urbanway 2423 #8:
Nerozumiem prečo by event. 210 pod most zachádzala na Pribinovu a nešla ako všetky ostatné linky na danej trase priamo po Dostojevského.
Reakcia na: Daniel #20:
Áno, pre dojazdy s cestujúcimi budú tieto trasy celkom dobré, ale minimálne pre služobné jazdy/MU by sa takéto spojky (kľudne aj bez výhybiek) zišli.
Reakcia na: Urbanway 2423 #21:
to sú ale tá obnova nebude tento rok, ja som to tak výhľadovo do budúcna myslel (samozrejme že 12m nie 10,5m)
Reakcia na: FFF13 #19:
Urbanwaye sú podľa mňa ešte príliš mladé na vyradenie. 🙂
Reakcia na: Urbanway 2423 #18:
Ku niektorým budeš mať celkom rozumnú alternatívu:
2) "odbočenie s Bulharskej na Rádiovú (dojazdy 61, príp. 205, ak by išla aj tá k Avionu)"
- obsluzis Trnavku a zo Slovinskej odbocis existujucou spojkou doprava na Roznavsku (je potrebne vlozit rozjazdovu vyhybku)
https://www.google.sk/maps/@48.1701405,17.159673,3a,75y,312.68h,105.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIG63UWIW11p9c3FzFW4J6g!2e0!7i13312!8i6656

4) "odbočenie z Mlynskej doliny na Valašskú (dojazdy z DD)"
- obsluzis Kramare a novou spojkou zo Stromovej odbocis doprava na Prazsku, po ktorej pokracujes na Hrobonovu

Som rád že sa veci konečne pohli vpred ale bol by som rád keby mesto bolo ešte aktívnejšie. Peňazí z eurofondov bude dosť, tak ich treba poriadne využiť nakoľko ich čerpanie máme na Slovensku dosť pomalé. Neviem či sa im nepáčia číslovky 3 a 6 lebo to vyzerá akokeby tú 63ku ani za svet nechceli zatrolejovať 🤔 . Keby sa postupovalo ešte aktívnejšie, nákup 70 kĺbakov a 50 12m (ako náhrada za Shitelisy či Urbanhrky) by možno mohol byť na dlhú dobu poslednou obnovou vozového parku autobusov, keďže by pribúdali trolejbusové linky a to by bolo veľmi pekné....len neviem či je to úplne reálne
Reakcia na: Solider #14:
Celkovo úplne nerozumiem, prečo sú v jednom projekte prepojené všetky smery, ale v iných nie. Okrem Tebou spomínaného odbočenia, mi tam ešte chýba napr.:
- odbočenie z Bajkalskej naspäť na Prievozskú (ideálna pre otáčanie tbusov v prípade MU, aby neblokovali obratisko Mliekarenská)
- odbočenie s Bulharskej na Rádiovú (dojazdy 61, príp. 205, ak by išla aj tá k Avionu)
- odbočenie z Karadžičovej na Mlynské nivy (dojazdy 210)
- odbočenie z Mlynskej doliny na Valašskú (dojazdy z DD)
Na niektorých spojkách by podľa mňa stačilo dať iba zjazdovú výhybku, vďaka čomu by sme ušetrili a takisto by trolejbusy neboli zbytočne spomaľované rozjazdovou výhybkou.
Reakcia na: Petto #1:
podľa mňa nie a tak to bude aj lepšie
Reakcia na: Jajboli #11:
Veď na Botanickej je na VO zavesené aj TV pre električky, tak neviem, prečo by tam nemohlo byť TV aj pre trolejbusy. Nejaké úpravy, samozrejme, ale budú nutné.
Reakcia na: Mhr1 #10:
Trolejbusová 63 podľa môjho názoru bude dávať zmysel vtedy, ak sa urobia Rázsochy, a pri tejto príležitosti sa zatrolejuje aj chýbajúci úsek na Brnianskej ul., ktorý by bol inak nevyužiteľný. Aj keď ja osobne si myslím, že Lamač by sa mal zatrolejovať a nielen obsluhovať parciálmi.
Reakcia na: Urbanway 2423 #3:
Hlavne prekvapujúca je absencia spojky zo Štefánikovej doprava na Šancovú.
Reakcia na: IBBI #2:
Prečo by nemala byť "rentabilná"? V tej oblasti Mlynských nív sa celé územie transformuje a vzniká tam rozsiahla bytová výstavba, ktorá bude pokračovať aj v najbližších rokoch. Určite ide o správne rozhodnutie.
V tejto dobe koronovej robia takéto správy radosť. Dalo sa vymyslieť aj viac, ale som rád za to, čo sa aspoň vypracovalo. Mrzí ma nezahrnutie trate Patrónka - Tesco Lamač/Lamač a Brnianska obojsmerne v úseku Patrónka-SAV, to by z 63 urobilo plnohodnotnú trolejbusovú linku, nechýba už veľa....😕
To idú na Botanickú drbnúť nové trolejbusové stĺpy do chodníkov? Nedá sa to združiť so stĺpni VO? Takto je to poriešené pri AS Mlynské Nivy.
Reakcia na: Max #5:
Plne súhlasím. Je veľká škoda, že sa vôbec neuvažuje so zatrolejovaním a-63. Tak či tak sa trasa vymení s t-61, keď tá pôjde cez Trnávku. Potom by sa veľmi oplatila spomínaná trať Trnavská - Súhvezdná, ktorú by využila t-63 až k priecestiu a namiesto a-39 by sa od ZŠ predĺžila t-207/47 až na Súhvezdnú. A do Slávičieho údolia by jazdila hustejšie a-31 z Trnavského Mýta. TT po Brnenskej až k Tescu Lamač by bola ďalším príspevkom k trolejbusom na t-63. Údajne to ani v tom prípade na parciály nevychádza. Potom sa ponúka predĺžiť drôty až k budúcim Rázsochám, prípadne medzi Tescom a Vrančovičovou to viesť bez drôtov a zvyšok trasy v Lamači by boli zasa drôty. To by už podľa všetkého malo stačiť. Takže tých príležitostí je! Škoda, že sa nevyužili všetky možnosti. Mne sa nepáči ukončenie t-210 pri Novom SND tak, ako je v súčasnosti. Pokiaľ nepôjde t-210 až pod most SNP, za lepšie ukončenie pokladám Krupkova - Pribinova - Dostojevského s obslúžením aj zastávky Malá scéna v smere k ASMN - je to bližšie k Šafárikovmu námestiu, čo je podľa mňa dôležitý nielen dopravný uzol.
Tá t-208 k NUPPU nie je preklep? Lebo sa hovorilo o predĺžení t-209. Ja som bol síce za to, aby t-208 jazdila tiež k NUPPU, ale myslel som to priamo po Prievozskej bez zachádzania do Ružovej doliny. Pre smer do centra je to menej atraktívne. Pravdou ale je, že to zasa vyrieši dve (tri) muchy jednou ranou - aj k Lidlu, aj k trhu a aj do mesta i keď o niečo dlhšou trasou. A vždy sa dá na Prievozskej prestúpiť na t-202, ak niekomu nevyhovuje zachádzka cez Trenčiansku. Takže možno je nakoniec to predĺženie t-208 lepšie ako predĺženie t-209, keďže tá nejde do centra.
Reakcia na: Max #7:
Tzv. Maxov projekt zastrešenia oblasti "Pod stanicou" trolejovým drôtom 🤪 ?
Reakcia na: Max #7:
Okrem MÚ by bola ideálna aj pre predĺženie N72, prípadne zokruhovanie 210.

Čo sa tej 210 týka, tak ma prekvapilo, že sa počíta aj s TT traťou začínajúcou na nástupišti 78, čo bude dobré najmä pri predĺžení 210 pod most (príp. ďalej), pretože sa ušetrí vyše 500 metrov jazdy na baterku.
Reakcia na: Urbanway 2423 #3:
Tá by sa rozhodne zišla pre prípady rôznych mimoriadnych udalostí.
Ideálne aj manipulačná spojka z Predstaničného námestia po Štefanovičovej doprava na Nám. Slobody - možnosť odkloniť trolejbusy zo Šancovej, prípadne ich otáčať cez Hodžovo smer Palisády alebo naspäť na SAV.
Reakcia na: IBBI #2:
Nedávno sme tu riešili, že napr. cez víkendy by bolo dobré, keby 209 obsluhovala NÚSCH závlekom, ale kvôli absencii tejto spojky to zatiaľ nebolo možné.
Teším sa, že sa konečne začalo pracovať na realizácii týchto dlhodobo plánovaných projektov, ktoré z neznámych dôvodov doteraz roky čakali niekde v šuflíku. Je skvelé, že je možné tieto projekty realizovať s využitím eurofondov. Len zároveň práve z toho dôvodu ma mrzí, že mesto nevyužije túto príležitosť aj na realizáciu ďalších plánov trolejbusových tratí, napr.
- Avion shopping park - letisko (prečo to nie je súčasťou toho projektu?)
- Tesco Lamač - Lamač (trolejbusová linka 63), prípadne aj linka 30 s parciálmi
- Pražská - Brnianska - Patrónka (nemala sa realizovať aj táto náhodou?)
- Mlynská dolina - CSÚ
- Tesco Lamač - Dúbravka
- Trnavská - Súhvezdná (trolejbusová 39)
- vozovňa Hroboňova - Búdková cez Drotársku
- Košická - Ovsište, resp. zatrolejovanie linky 68 atď.
Iste, dá sa to vyriešiť aj tými parciálnymi vozidlami, len mi to príde ako nevyužitie možnosti na vybudovanie tratí, ktoré sa neskôr nepostavia s odvolaním sa na chýbajúce financie.
Ak tomu rozumiem spravne, toto su este len podklady pre Uniu, aby pustila zilou. Realizaciu teda mozeme ocakavat priblizne v roku 2078, ak nedojde k ziadnym odvolaniam a proces bude hladky?

Inak, ked tak rozmyslam, je trochu skoda, ze ked idu taketo projekty, ktore maju byt preplatene z fondov, nie su navrhnute trochu komplexnejsie (s vyhladom do buducna), konkretne:

1. V ramci TT Mlynska Dolina - Hlavna stanica dokonceny uplny usek medzi Hrobonovou a Patronkou na Brnianskej - podobne ako v pripade elektriciek, tato trat by umoznovala odklony liniek v pripade mimoriadnosti. Navyse by sa tym polozil zaklad dalsej vyhladovej trasy smerom k Tescu a do Dubravky. Keby sa do vyhladu zapracovala aj TT cez Most Apollo do Ovsista, jedna z liniek 83/84 by mohla byt potom trolejbusova. Pravda, je to beh na dlhe trate, ale o tom to budovanie siete je. Dokonca by bolo mozne v pripade Petrzalskej trate viest obidve linky trebars ako parcialy, pricom nabijali by sa na konecnych.
Kramare navyse nie su velmi optimalne, pokial tam niekto nema zaciatok alebo ciel cesty. Casto su upchate a najma pre niekoho, kto chce stihnut vlak, su cokolvek, len nie optimalna trasa. Este viac to zabija nova vystavba v lokalite. Namiesto dvoch zapch (Kramare + Prazska) by stacilo absolvovat jednu na Prazskej. Usek medzi vyjazdom z Kramarov a Patronkou byva upchaty naozaj len v najhorsej rannej hodine a to hovorim len o kusku navyse (okrem toho je tam este nejaky kus buspruh).

2. Pri TT k Avionu vybudovat aj usek medzi vozovnou Trnavka a Bulharskou po Galvaniho, jednak s ucelom skratenia navozov na linky, po druhe s ucelom lepsej obsluhy okraja sidliska (ale aj ciest do prevadzok na Galvaniho).

Mimochodom, neviem, ci to tak vidim iba u seba, ale namiesto mapky k TT v Mlynskej Doline je len bledosivy obdlznik.
Milo ma prekvapila výstavba rôznych manipulačných spojok na Kramároch, len škoda, že sa nepostaví aj spojka z Hl. st. na Štefánikovu.
No neviem, ci ta trat k NUPPU je rentabilna, ci by tam nestacl nejaky maly autobus. Ale tak asi to maju zratane.

Toto neviete kvoli comu robia? Aby mohla jedna linka obsluzit obe obratiska naraz?
"Vlárska - Pod Krásnou hôrkou (doplnenie trolejového triangla - možnosť aj premávky medzi NÚSCH a NOÚ obojsmerne)"
Zamerne sa nespomenulo co s 32+204 ? Spoja ci nespoja sa ?