Pokuty za cestovanie bez platného lístka

Kontrolu tarifného vybavenia na linkách MHD Dopravného podniku Bratislava vykonáva revízor dopravného podniku, ktorý sa musí preukázať revízorským odznakom. V prípade kontroly sa približne po 15 sekundách od zatvorenia dverí zablokujú označovače cestovných lístkov. Z priebehu kontroly je automaticky zhotovovaný zvukový záznam.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, okrem cestovného vo výške 0,70 €, je nasledovná:

  • 50 € pri zaplatení vo vozidle, alebo do 10 pracovných dní v doplatkovej pokladni,
  • 70 € pri neskoršom zaplatení,
  • 5 € pri zabudnutej električenke resp. zabudnutej preukážke na zľavu,
  • 5 € pri nezaplatení dovozného za zviera, batožinu a bicykel,

Pokutu je možné zaplatiť

  • v hotovosti alebo platobnou kartou revízorovi priamo vo vozidle,
  • v doplatkovej pokladni DPB, a.s., na Olejkárskej v hotovosti, alebo platobnou kartou,
  • v predajniach DPB na Hodžovom nám. a Hlavnej stanici (v týchto predajniach nie je možné dodatočné preukázanie PCL alebo preukazu na zľavu),
  • bezhotovostne prevodom na účet, ktorého číslo je možné nájsť na stránkach DPB, a.s.

Ak cestujúci nezaplatí pokutu priamo vo vozidle, je povinný preukázať sa revízorovi osobnými údajmi (občianskym preukazom, vodičským preukazom, cestovným pasom, povolením na pobyt) za účelom vymáhania cestovného a pokuty. V prípade, ak cestujúci neposkytne revízorovi osobné údaje, zistenie totožnosti cestujúceho vykoná privolaná policajná hliadka. Všetky uvedené úkony je revízor povinný vykonať priamo vo vozidle MHD.

Doplatková pokladňa sa nachádza v sídle DPB na Olejkárskej ulici 1. Pracovná doba doplatkovej pokladne k 1.12.2019:

  • pondelok, streda: 09.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00,
  • utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: PeteroM #173:
blbosť, to že nastúpiš do vozidla je tvoj výslovný prejav vôle (ak nepoznáš spôsoby prejavu vôle z hľadiska práva tak sa to douč lebo prejav vôle nie je len slovné vyjadrenie) o tom, že sa podriaďuješ režimu prepravného poriadku toho ktorého dopravcu. Je to niečo ako obdoba toho ako keď nastúpiš do práce a nesúhlasil by si s používaním elektronickej evidencie a prehlásiš že ty ju nebudeš používať lebo ty vieš že máš byť v práci povedzme od 08:00 hod do 16:00 hod. a ty sám vieš že si to dodržal. Ale takto to nefunguje, podpisom pracovnej zmluvy sa zároveň podriaďuješ režimu vnútorných predpisov zamestnávateľa vo vzťahu k výkonu práce.
Využívanie platenej služby bez zaplatenia je krádež, na tom nič nezmenia ani žiadne výmysly čiernych pasažierov to je fakt. Zlodeja mám právo na základe §85 ods. 2 obmedziť na slobode do príchodu hliadky PZ- to je tiež fakt. A to aj nezávisle na tom, čo je napísané v prepravnom poriadku. A dôležitá vec - nič také ako právo na jazdu MHD neexistuje, takže ak by DPB zaviedol, že všetci cestujúci musia cestovať v plavkách, tak jediné tvoje právo je MHD nevyužívať, prípadne žiadať o náhradu peňazí. Iný príklad (vysvetlenie pre menej chápavých) - ak ti niekto vykráda dom, a ty ho pritom pristihneš, necháš ho odísť? Lebo má právo na veci za ktoré nezaplatil a má právo slobodného pohybu? Nie. Tak tu netrepte hlúposti. Ďakujem
Mne celé toto doťahovanie sa s revízormi príde choré. Normálny človek si lístok buď kúpi, alebo ak cestuje na čierno (vedome či nevedome), tak sa revízorovi prizná a nebude sa s ním takto doťahovať (maximálne ho bude presvedčiať, nech mu odpustí pokutu). Mne osobne sa ešte nestalo, že by bol revízor na niekoho hrubý a aj keď niektorí mali problém s kontrolou lístka z karty, príp. SMS lístka, tak nakoniec to nechali tak a odišli. Ak by boli všetci takíto vychytralí, tak by sme rovno mohli zrušiť cestovné aj revízorov a všetci by jazdili zadarmo. Dobrým krokom (najmä pre neúmyselných čiernych pasažierov) by však mohli byť znížené pokuty v prípade dokúpenia PCL, tak ako to funguje v Prahe.
Reakcia na: Brano2633 #172:
Nefunguje to tak, ako pises. Nastupenim do vozidla si nikoho neokradol, ani sa nedopustil trestneho cinu. Odmietnut ukazat cestovny listok mas pravo, bez toho, aby si spachal trestny cin. Mozes mat na to svoje osobne dovody. Nieje to kradez. Listok stale mozes mat, len si ho odmietol ukazat. Preto, ak ta niekto fyzicky zneskodni, dopustil sa trestneho cinu on. Alebo aj, ak ti obmedzil osobne slobody.
Nejakym prepravnym poriadkom si nemozes zmenit ustavu, ta plati, ma vzdy prednost. Na sude to teda vyhras. Mozes si byt isty, ze to vyhras.
Maximalne co mozu urobit, je zavolat na teba policiu. Musia ta sledovat, a privolana hliadka ta potom ma pravo legitimovat. Ak vtedy vytiahnes cestovny listok, nicoho si sa nedopustil. Ak ta ale medzitym fyzicky niekto napadol, ci revizor, ale taky vtipalek ako ty, v autobuse, ze udajne cestuje nacierno, dopustil sa trestneho cinu. Rovno mozes privolanu hliadku poziadat o podanie trestneho oznamenia, a vyhras to.
Tie keci, co tu spominas, ti nepomozu. Akoze "necestuj na cierno", "okradas firmu", "maju ti dovod nadiktovat, ze si das plavky"... to nie... nic z toho neprejde.
Reakcia na: 810zssk #171:
to sa posudzuje pri vyšetrovaní, ak by to DPB hnal až tak ďaleko. Prípadnú škodu na mieste neurčuje ani policajt, ani revízor, a ani ,,zločinec". Na krádež sa prihliada v praxi ako na trestný čin, čiže máš právo §85 ods. 2. Pokiaľ by nejakej babke na ulici niekto kradol peňaženku, tak by si utekal chytiť zlodeja bez toho, aby si sa babky pýtal koľko mala v peňaženke. Následne privolaná hliadka určí ďalší postup.
Reakcia na: Brano2633 #170:
Presiahla škoda 266€? Ak nie, nejde o trestný čin.
Reakcia na: 810zssk #169:
To či je to trestný čin alebo nie sa posúdi vyšetrovaním, ak by sa DPB rozhodlo podať žalobu. Môj laický názor je, že ide o trestný čin - je to krádež, zlodeja máš právo zadržať do príchodu polície - end of story. To ,,právo slobodne sa obliekať" je v práve na osobnú slobodu. Nanešťastie právo zákony sú odjakživa vymýšľané tak, aby vždy a všetko bolo diskutabilné, sporné, nejasné ..
Reakcia na: Brano2633 #168:
Ústave právo je obmedziteľné, ale nie prepravným poriadkom. Mimochodom, ústavné právo "slobodne sa obliekať" je pre mňa novinka.

Ty si použil citáciu z trestného zákona podľa ktorého možno obmedziť slobodu osoby ktorá spáchala trestný čin. To je tu ale úplne irelevantné keďže sa nebavíme o trestnom čine.
Reakcia na: 810zssk #167:
To je diskriminácia na základe rasy, to je o niečom inom. Cestovanie bez lístka trestný čin nie je, súhlasím, ale cestovaním na čierno okrádaš firmu - teda ide krádež. A ústavné právo za určitých podmienok môže a musí byť obmedzené. Máš právo slobodne sa obliekať - ale to neznamená že môžeš v MHD cestovať nahý, lebo je to tvoje právo. zároveň ak chytím zlodeja pri krádeži, a obmedzím ho na osobnej slobode do príchodu hliadky (nemusí to robiť revízor, môže to vykonať aj hociktorý cestujúci), tak mu dočasne zaniká právo na slobodu pohybu. Ústavné právo nie je neobmedziteľné, dokonca sa v konkrétnych prípadoch môže byť obmedzené vcelku jednoducho a v medziach zákona.
Reakcia na: Brano2633 #166:
Cestovanie bez lístka nie je trestný čin, takže tvoj cítát neplatí.

A nie, ústavné práva naozaj nefungujú tak že si určím že ak sa ti nepáči, môžeš z môjho objektu odísť. To by napr. bolo možné vyhlásiť že ľudia s príliš tmavou pokožkou nesmú cestovať MHD a nie je to diskriminácia lebo majú právo necestovať MHD.
Reakcia na: 810zssk #165:
Pozor, tvoje právo je necestovať MHD. Keď si dopravca určí v prepravnom poriadku, že nemôžeš do vozidla vstúpiť v plavkách, tak obmedzí tvoje právo slobodne sa obliekať, ale on má právo nastaviť si ,,dresscode". Tým, že nastúpiš do vozidla musíš automaticky dodržiavať prepravný poriadok. V prípade porušenia zákona (je to krádež) existuje paragraf 85 ods. 2 Trestného zákona o obmedzení osobnej slobody, pričom tento § môže použiť aj revízor. (Keď kradneš, a ako zlodeja ťa chytia, tak nemôžeš tých, čo ťa chytili, žalovať za obmedzenie slobody pohybu, to je choré) S tým, že keď teda revízori chytia čierneho pasažiera (ktorý okráda DPB), môžu ho podľa §85 ods. 2 obmedziť maximálne do príchodu hliadky.

,,Osob­nú slo­bo­du oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, mô­že ob­me­dziť kto­koľ­vek, ak je to pot­reb­né na zis­te­nie jej to­tož­nos­ti, za­brá­ne­nie úte­ku, za­bez­pe­če­nie dô­ka­zov ale­bo na za­brá­ne­nie ďal­šie­mu pá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti. Je však po­vin­ný ta­kú­to oso­bu bez­od­klad­ne od­ov­zdať út­va­ru Po­li­caj­né­ho zbo­ru, út­va­ru Vo­jen­skej po­lí­cie ale­bo út­va­ru Col­nej sprá­vy."
Reakcia na: Brano2633 #164:
Eh, to zas nie, ústavné právo naozaj nie je možné obmedziť prepravným poriadkom. Takéto argumentácie nahrávajú tým čo tvrdia že revízor nemôže nič, lebo sa dajú vyvrátiť za pol minúty.
,,A.14.5 Ak cestujúci nezaplatí požadované cestovné a sankčnú úhradu oprávnenej osobe dopravcu priamo vo vozidle, je povinný v zmysle zákona6 poskytnúť oprávnenej osobe dopravcu svoje osobné údaje (doklad totožnosti) potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady. Pokiaľ cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svoje osobné údaje (nemá doklad totožnosti alebo sa odmieta
preukázať), je povinný strpieť potrebný čas a úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti. Všetky úkony spojené s výkonom kontroly cestovných dokladov, vrátane úkonov
spojených so zisťovaním totožnosti cestujúceho, sa vykonávajú priamo vo vozidle, prípadne je nutné postupovať v zmysle pokynov revízora."

Tým, že cestujúci nastúpi do vozidla, automaticky súhlasí so všetkými bodmi Prepravného poriadku IDS BK. Revízor má teda na základe vyššie uvedeného právo obmedzenia slobody čierneho pasažiera na dobu potrebnú na zistenie totožnosti. Komu sa nepáči, ten nech necestuje načierno - jednoduché.
Reakcia na: Valec #162:
Aaale, stále sa dá vyhovoriť, že podľa článku 7 odsek 2 bola Slovenská republika zrušená 😃
Reakcia na: 810zssk #161:
Porušenie zákona dnes už nič neznamená. Ibaže by taká povinnosť bola daná rovno v ústave. 😉
Reakcia na: PeteroM #160:
Dopustili ste sa porušenia zákona o cestnej doprave, resp. zákona o doprave na dráhach, nie len "zmluvných podmienok so súkromnou spoločnosťou".
Reakcia na: Dadko666 #140:
mate pravdu. ja len dodam, ze revizori maju nastavene hrat sa, akoby to tak nebolo, teda pouzit psychologicke finty, aby odradili dotycneho branit sa, alebo ho zdrzali natolko, kym prijde policia. Ta uz potom ma pravo vypytat si obciansky. Ak ale vystupite, a zacnete bezat, nicoho ste sa nedopustili, len porusenia zmluvnych podmienok so sukromnou spolocnostou preukazat sa platnym cesetovnym listkom (ten ale stale mozete mat, len ste ho odmietli ukazat)... musia vas prenasledovat a zavolat na vas policiu, co obcas aj urobia... kamarata takto nahanali, aj spolu s polismi, nakoniec ho chytili medzi panelakmi, a pokutu musel zaplatit. na 99% sa to ale revizorom nechce riesit, vacsinou chvilu utekaju za vami, aby to tak nevyzeralo, a potom to vzdaju, hlavne nech ostatni ludia v autobuse nic nevedia, a radsej sa na tom bavia, a povedia si, ze ten usiel.
Niekedy este pri pokuse utiect chytia za bundu alebo rameno, ale ak im pohrozite, ze viete ze na to nemaju pravo a ze to na sude vyhrate, teda zistia, ze viete o tom, ze to nemaju pravo robit, tak vacsinou pustia. Ich snahou je udrzat ludi v nevedomosti. Samozrejme, pokial by to zacali vsetci zneuzivat, tak musia zmenit nejak system, ale dovtedy sa im to nebude chciet riesit, lebo vacsina ludi sa hanbi robit divadlo, a utekat.
Reakcia na: Urbanway 2423 #158:
On je tam v podstate ako ochranka revízora, čiže nemusí byť viditeľne označený . A to je ďalší dôvod na to, že by nemal ako sprievod ani zasahovať, pokiaľ fyzická osoba neohrozuje revízora ako zamestnanca DPB.
Reakcia na: Sor23 #156:
Tak som asi len nemal šťastie alebo som si ho len nevšimol (je označený preukazom, či je inkognito?). 🙂
Reakcia na: gejza #155:
To je fakt, komunisti s náckami vždy tajne paktovali.
Reakcia na: Urbanway 2423 #154:
Ja som videl v 90% pripadoch SBSkara s revizormi, vacsinou taka s prepacenim bravcova hola hlava v teplakoch... 😃
Reakcia na: S499.1023 #152:
možno vedia niečo na jeho otca ...
Reakcia na: Dadko666 #153:
Ja osobne som v posledných rokoch ešte SBS s revízormi nevidel. 😉
Reakcia na: S499.1023 #152:
Nesprávny? Nuž dobre teda. Vy ste určite odborník 🙂. Ja som chcel iba poukázať na to, že revízor nemá právo obmedziť slobodu fyzickej osoby, pokiaľ sa nedopustila priestupku, alebo nebola prichytená pri páchaní priestupku o čom zákon č. 473/2005 hovorí jasne. To je všetko. Čo už vy osobne urobíte nechám na Vás. Samozrejme pokuty treba uhradiť, ale treba spomenúť aj to, že revízori s ktorými väčšinou chodia príslušníci SBS nemajú právo Vás obmedziť na osobnej slobode. To je všetko 🙂
Reakcia na: Dadko666 #147:
Už len keď vidím meno Čarnogurský, vidím hneď aj doslovný a väčšinou nesprávny výklad práva. By ma zaujímalo, čo tí Rusáci na starého (nie toho najstaršieho ľudáckeho ale toho zakladateľa KDH) Čarnogurského vedia, že takto otočil.
Reakcia na: kecho #142:
Ja mám elektricenku pane. Ale nepáči sa mi nezákonný postup pánov revizirov, ktorí sú častokrát tak arogantní až to bolí.
Reakcia na: kecho #143:
Vylomit určite nie. Poškodzovanie veci je do sumy 266 eur priestupkom a od 266,01 eur trestným činom. Ak zavrie dvere, môžete podať trestné oznámenie podľa § 183 tz pretože ide o obmedzovanie osobnej slobody, ale po príchode polície sa pokute nevyhnete pretože podľa § 14 ods. 4 zákona 56/2012 policajt môže poskytnúť identifikačné údaje priamo revizorovi.
Reakcia na: Maremi #144:
Nie neopúšťa sa priestupku. Priestupok je protiprávne konanie, ktoré je za priestupok ustanovené v zákone o priestupku, alebo v inom osobitnom predpise.
Reakcia na: Dadko666 #140:
* na vecne miestne a funkčne príslušnom súde.
Reakcia na: Minko #145:
Ako môžeme sa baviť aj útočne kľudne. Ale ostaňme pri odbornosti. Takže pekne po poriadku. Kedy a kto ťa môže obmedziť na osobnej slobode. Stanovisko Advokátskej kancelárie Čarnogurský law firm 🙂. Špecifickou otázkou je otázka nezaplatenia cestovného cestujúcim. Nezaplatenie cestovného nie je priestupkom, ide o porušenie zmluvných podmienok dohodnutých v zmluve o preprave. Ak sa cestujúci pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke nepreukáže revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o cestnej doprave povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify. Výšku tarify a spôsob úhrady upravuje cestovný poriadok. Ak ich cestujúci nezaplatí je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, pri maloletom sa zisťujú identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

Porušenie povinnosti cestujúceho preukázať identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady nie je priestupkom, ani sa s uvedeným porušením neviaže žiadna sankcia. Z uvedeného vyplýva, že cestujúci síce má povinnosť preukázať identifikačné údaje, avšak dopravca nemá oprávnenie sankcionovať nedodržanie uvedenej povinnosti. Nakoľko nejde o priestupok ani o trestný čin, revízor ani iná osoba nie je oprávnená obmedzovať osobnú slobodu cestujúceho. Ak cestujúci chce vystúpiť z vozidla, revízor nie je oprávnený mu v tom zabrániť. Bežnou je však prax, že revízor alebo pracovník bezpečnostnej služby zabráni cestujúcemu v opustení dopraveného prostriedku. Podľa nášho právneho názoru na takéto konanie nemá revízor ani pracovník bezpečnostnej služby oprávnenie a uvedeným konaním by sa mohol dopustiť aj trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa ustanovenia § 183 Trestného zákona.

Takže len toľko k tomu. Aj osobitné prípady sú kedy dostali páni revizori podmienku. Takže neviem kto neprepája ustanovenia. Ja keď niečo napíšem, tak si aj informácie overím. Ps prepravný poriadok nie je všeobecne záväzný právny predpis a tým pádom nemá žiadnu právnu silu a podľa tebou spomínaného § 28 TZ odporuje VZPP, konkrétne zákonu o priestupkoch a zákonu 473/2005, kde je konkrétne upravené kedy môže príslušník SBS zadržať fyzickú osobu a to vtedy ak sa dopustí priestupku 🙂 . Ale pokus dobrý 🙂
Reakcia na: Minko #145:
Možno, že JUDr. si spravil ako policajt. Sú chytráci, ktorí si prečítajú v zákonoch iba to čo sa im hodí, ale nie súvisiace §§ a potom to takto vyzerá
Reakcia na: Dadko666 #140:
buď sa hráš na chytrého alebo si myslíš že keď si vyštudoval právo vieš všetko najlepšie. Ak ide o druhý prípad len ťa kolegiálne poopravím-
1. nástupom do vozidla súhlasíš s prepravnými podmienkami prepravcu- prečítaj si prepravný poriadok IDS BK časť A.14. 🙂
2. v prípade revízie cestovných lístkov ide o okolnosť vylučujúcu protiprávnosť v zmysle § 28 tebou spomínaného Trestného zákona. 😉
Reakcia na: Dadko666 #140:
Nedopúšťa sa priestupku, keď porušuje prepravné podmienky s ktorými súhlasil nástupom do vozidla ? Keď nezaplatím za službu, je to priestupok do hranice +- 266 eur ptm trestný čin.
Reakcia na: Dadko666 #140:
Cize ked bus (vodic) neotvori dvere, podla Vasho vykladu ich moze beztrestne vylomit? 🙂
Reakcia na: gejza #141:
Ja mam na to ine slovo, proste oje...vac, ktoremu je zatazko kupit si listok a potom hlada dovody, ako neplatit pokutu... Sice, to JUDr na to vlastne sedi...
Reakcia na: Dadko666 #140:
fíha .... pán je JUDr. ?
Tieto informácie sú zavádzajúce a nepravdivé. Revízor je obyčajný zamestnanec DPB nieje v postavení verejneho činiteľa. Ak aj lístok nemáte, môžete pokojne odísť, pretože ani revízor ani vodič a ani SBS vás nemôže obmedziť na osobnej slobode, pretože by sa dopustil trestného činu podľa §183 trestného zákona obmedzovania slobody pohybu. A tým ze ste sa nedopustil priestupku a ani trestného činu, tak vás nemajú právo zadržať. Jedine kde si môžu svoju škodu vymáhať je na príslušnom správnom orgáne.
Reakcia na: Denyy #135:
Which is your mother tongue? I will try to answer you in your language, to avoid misunderstanding.
Reakcia na: Denyy #136:
If your ticket was valid from 08:48 and the controllers came to you at 08:52, they had absolutely no right to fine you.

I would suggest you to write a complaint to vnutorna.kontrola@dpb.sk - don't forget to include route number, time, screenshot of your ticket and if you remember also the number of vehicle (however, once you have paid the fine, it can be difficult getting your money back). I'm really sorry to hear about your negative experience 🙁
Reakcia na: Denyy #136:
Ak ste kupovali lístok z mobilnej aplikácie IDS BK až v autobuse, nemáte provo na vrátenie peňazí. Ale neviem či som to správne pochopil, skúste napísať anglicky.
EDIT: Avšak keď ste v čase kontroli mali už platný lístok, na udelenie pokuty nebol dôvod, skúste sa obrátiť na DPB ( vnutorna.kontrola@dpb.sk , neviem či Vám to uznajú, ale skúste)
...
If you bought your ticket from the IDS BK app, than you don't have any right to get your money back, however your it is quite hard to read your message, and I am not sure if I get it right - maybe you can try to rewrite it in English?
EDIT: But if you had valid ticket with you at time of control, there is no reason to pay fine, try to contact DPB ( vnutorna.kontrola@dpb.sk , I am not sure if they will accept it, but try)
Dnes bola kontrola, ja som vystupil z Mokrihajske, ale nemohol som kupit listok online pretože bus meškal. Ked som vystupil v buse, online kupil som listok. Ale hned to neni bolo možno, cez credit kart. Kontrola prišla na Patronki. ( Moktrohajska a Patronska su blizku). Ja ked som kupil listok pokračovali Patronku. Pretože bol som medzi prvy l’udia blizku dvery, moj listok bol v 08:48 hodiny, kontrola mne kontrolovala v 08:52. Ja som mal listok ale dostal som pokutu a platil som. Ja som cudzinec neviem ako to funguje. ked som skušal platit’, čas plynul a bus. To je sekunda, minut. Kontrola mi hovorí, že ste tam boli, ked sme prišli, možno ste už dávno cestovali. atď.mokrohajska a patronka to 1 minut.

Či mam pravo vrátenie peňazí?
Dnes bola kontrola, ja som vystupil z Mokrihajske, ale nemohol som kupit listok online pretože bus meškal. Ked som vystupil v buse, online kupil som listok. Ale hned to neni bolo možno, cez credit kart. Kontrola prišla na Patronki. ( Moktrohajska a Patronska su blizku). Ja ked som kupil listok pokračovali Patronku. Pretože bol som medzi prvy l’udia blizku dvery, moj listok bol v 08:48 hodiny, kontrola mne kontrolovala v 08:52. Ja som mal listok ale dostal som pokutu a platil som. Ja som cudzinec neviem ako to funguje. ked som skušal platit’, čas plynul a bus. To je sekunda, minut. Kontrola mi hovorí, že ste tam boli, ked sme prišli, možno ste už dávno cestovali. atď.mokrohajska a patronka to 1 minut.

Či mam pravo vrátenie peňazí?
Reakcia na: martinah #132:
Myslím že nie.
Reakcia na: TomJ #131:
Revízor by mal vidieť každý lístok ktorý je stále na karte, aj keď je už neplatný. Lístok pritom na karte zostáva až kým si nekúpiš ďalší. Čiže odpoveď je áno.
a tiez sa pridam s otazkou, ake udaje sa pri kupe takehoto listku zobrazuju revizorovi? zobrazi sa aj konkretne cislo autobusu, kde bol listok kupeny?
Reakcia na: 810zssk #130:
Vie vlastne revízor z karty zistiť, že z nej bol zakúpený lístok, keď už skončila jeho platnosť? Alebo by sa to muselo nejako zložito dokazovať na Olejkárskej? Či náhodou nie je jednoduchšie kúpiť si ďalší lístok a potom ho reklamovať.
Reakcia na: Anna91 #128:
Podla prepravneho poriadku si novy CL kupovat nemusite, ale DPB si to vyklada svojskym sposobom a tvrdi ze musite. Takze kym sa s nimi niekto konecne nebude v tejto veci sudit, v zasade plati ze si musite kupit novy listok (a potom mozete podat reklamaciu a ziadat vratenie penazi).
Reakcia na: Anna91 #128:
toto je najistejsie spytat sa tu:

Oddelenie tarifných služieb, e-mail: ots@dpb.sk

reaguju relativne promptne a ak je mozne, skuste potom dat odpoved aj sem, pomoze ostatnym
Dobrý deň.
Ako sa to rieši, ak mám kúpený lístok na MHD z karty z e-penazenky a autobus má meškanie? Ak mi vyprší platnosť lístka, musím si zakúpiť nový? Aj keď podľa tabuly mal byť už dávno na mojej vystúpnej zastávke?
Ďakujem za odpoved
Reakcia na: Michala #124:
Prave preto su SMS listky predlzene o 10minut oproti standardnym papierovym 30 a 60minutovym aby sa eliminovala tato cakacia doba 2-3 minuty cakania na prijatu SMS.
Reakcia na: Michala #124:
Je to tak ako pise Valec. Faktom ale je, ze by ten interval mohli trochu skratit.
Reakcia na: Michala #124:
Nastúpiť môžeš len s prijatým lístkom.
Pri cestovaní MHD v Bratislave používam sms lístok jednorazový. Minule mi ale chceli dat revízori pokutu, tak preto chcem mať v tomto systéme jasno. Posielam sms vždy keď už z diaľky vidím autobus, že sa blíži na zastávku. Systému však trvá niekedy aj 3-4 minúty kým príde spätná sms. Takže musím nastúpiť napriek tomu ze ešte neprišla potvrdzujúca sms. Revízori tvrdili ze v takom nemôžem nastúpiť. Lenže predsa nemozem poslať sms v 5 minútovom predstihu? Co keď autobus vôbec nepríde? Okrem toho mi už ide na lístku čas. Ako to teda je?
Reakcia na: Ivuska #122:
Zlava z pokuty nie je. V pripade ak si niekto skutocne pravidelne zakupuje elektricenku, tak stoji za to skusit oslovit DPB s prosbou o odpustenie pokuty - ak sa zo zaznamov zisti ze cestujuca predtym mala naozaj dlhsiu dobu nepretrzite platnu elektricenku a teraz jej chybal povedzme len jeden den, DPB niekedy pokutu odpusti.
Dobry den, ako to je ak revizor chyti starsiu osobu na dochodku, ktora ma narok na zlavneny listok. Nieje tam zlava zo sumy pokuty? Dochodcovia predsa dostavaju nizke dochodky a vacsinou si zial nevsimnu ze im vyprsala platnost elektricenky. Nieje to z ich strany umyslene nezaplatenie. Narazam na konkretny priklad , kedy revizor kontroloval pani na dochodku. Nastupil na zastavke SAV a ona si sla na hlavnu stanicu prave predlzit platnost elektricenky, no zial nevedela ze uz ju ma po splatnosti. Pride mi to velmi nespravodlive, vzhladom na vysku dochodkov v tomto state. Dakujem velmi pekne za odpoved.
Reakcia na: Valec #120:
môžem poprosiť o bližšie vysvetlenie? tzn. že revízor dá pokyn (bezdrôtovo) na zablokovanie označovačov ak sa chystá na zastávke nastúpiť, tie sa 15 s po zatvorení dverí zablokujú? alebo na akom princípe to funguje?
Reakcia na: Lusila85 #119:
Označovače sa zablokujú 15 sekúnd po stlačení tlačidla na zatvorenie dverí. Revízori (ani vodič) tento čas nevedia nijako ovplyvniť.
Uz viackrat sa mi stalo, ze len co clovek nastupi este caka kym si oznaci cestovny listok ked pred nim si ho niekdo znaci, tak revizory ho v tom momente ako sa zavru dvere alebo aj skor zablokuju system!! Ako si mam oznacit listok, ked to nestihnem maju na to pravo??
Reakcia na: E.1212 #117:
privolanie policajnej hliadky, predvedenie na najbližší útvar PZ SR, overenie totožnosti, odovzdanie zákonnému zástupcovi a oboznámenie ho s povinnosťou uhradiť príslušnú sumu
Čo ak nemám ešte nemam vek naobčianský preukaz a iný doklad (napr,pas) pri sebe nemam?
Reakcia na: Silvia27 #115:
Hlavne, že to dobre dopadlo. 🙂
Tak vysledok je, ze mi poslali peniaze spat na moj ucet. No mam dobre poucenie do buducna. A vytlaceny e-mail budem nosit pri sebe - aj ked zalezi od revizora ci ho uzna... a hlavne davat pozor co pise revizor na papier, ze kvoli comu mi dava pokutu !!!
Reakcia na: priean #113:
Toto sa bohuzial stava opakovane 😞
Reakcia na: Silvia27 #80:
"Vyhrážku", že nezaplatením na mieste je pokuta o 20€ vyššia by som považoval za zavádzanie. Tá platí v prípade DPB dokonca až po 10 pracovných dňoch ako je uvedené v tarife IDS. Takéto praktiky by mali byť postihované. Niekto z nejakého dôvodu už nemusí reklamovať neprávom udelenú pokutu a odmena za výkon je o to bližšia.
Reakcia na: mrkvakj #107:
Ukazalo mi to uz 🙂
Reakcia na: 810zssk #110:
toto je ale neprofesionalny pristup aj od pracovnicky, ak robia audiozaznamy, stacilo povedat, nie upodozrievat, zlyha system, poistky zrejme nie su, a vsetko stoji pada na ludoch pre ktorych je cestujuci automaticky cierny pasazier a tak sa k nemu aj spravaju
Reakcia na: Silvia27 #108:
DPB by z kontroly mal mat audiozaznam, predpokladam ze to vyrozumenie co dostanete bude zohladnovat aj jeho analyzu - z nej by malo byt zrejme ze ste kartu predlozili.

Co sa tyka potvrdenia, ako sama pisete, smerodatny je zaznam na karte. Takych potvrdeni si moze ktokolvek nakopirovat kolko chce.
Reakcia na: Silvia27 #108:
to uz aby si clovek robil pri kontrole obrazovy zaznam
Pan revizor zabudol alebo naschval, tazko povedat, napisat na to potvrdenie o zaplateni pokuty ze za co bola ta pokuta a teraz ma na DPB upodozrievali, ze som vobec elektricenku nemala. Myslela som, ze tam vypustim zo seba par skaredych slov. Takze si treba este davat pozor co vam revizor napise na papier, ktory vam da !!! Ja mam este kontrolovat revizora 😞 Zaver je taky, ze ma do dvoch tyzdnov vyrozumeju, ze co dalej. No a ked v buducnosti zlyha technika tak mi doporucili nosit so sebou ten email, ktory poslu o zaplateni (nie danovy doklad) a revizor ho MOZE uznat, teda je na nom ako sa rozhodne. Pre nich je vraj smerodatny zaznam na elektricenke. No a BONUS - u nich moja elektricenka ukazala, ze je na stvrtrok zaplatena a v elektricke ta zlta skrinka INFO ukazala CHYBA PRI CITANI KARTY. Tak neviem, asi bude najlepsie vyziadat si novu BMK. Mam riadne poucenie do zivota 😞 ....
Reakcia na: pharel #106:
Hmm, mne to ukazovalo aj platnost PCL, poobede to pozriem.
Reakcia na: mrkvakj #81:
Ahoj, dnes som si to skontroloval a mozem povedat, ze ked som si chcel zistit info na mojej elektricenke, boli tam informacie len o platnosti karty, ziadne info o platnosti zakupeneho PCL. Takze to by jej asi nepomohlo. A ano, mam zakupeny PCL, mam aj doklad v emaili 🙂
Reakcia na: martinah #103:
Pokute sa vyhne naslednou reklamaciou. Samozrejme toto by mal byt vynimocny pripad.

Podla opisu to vyzera akoby revizori nemali aktualnu databazu internetoveho predaja. Na toto by v systeme mala byt poistka ktora vobec neumozni vykonavat kontrolu bez aktualnych dat - ale zda sa ze nie je.
*relevantny

a tu staznost podajte, minimalne nech maju spatnu vazbu, toto naozaj nebol profesionalny pristup
tak inak, v podstate nema clovek ziadnu moznost vyhnut sa pokute, aj ked zaplatil pcl? ziadny relevenanty doklad, ktory by revizor uznal

potom mi pride paradoxne, ze pri tomto pristupe sa da pokuta vystornovat na dialku, ale ak hej, vdakabohu
Reakcia na: 810zssk #99:
Aj ta profesionalita chyba mnohyyyyyym revizorom 😞. Zvazujem tu staznost a aj preto som chcela vediet kde treba ist osobne.
Reakcia na: martinah #100:
Neviem kde ste tu kto vycitali ze treba ist nieco stornovat osobne... Staci sa DPB ozvat a verim ze sa to vyriesit podari aj na dialku.
Reakcia na: 810zssk #96:
cize klient taha za kratsi koniec, nema cim vydokladovat kupu a dostane pokutu, ktoru musi ist vystornovat osobne?
Reakcia na: Silvia27 #98:
Ludske srdce netreba, staci profesionalita. Ak cestujuci trva ze listok si kupil, revizor nemoze pokutu odpustit (lebo deklarovat to moze hocikto), ale urcite ma cestujuceho informovat o moznosti podania reklamacie. Kontroly sa nahravaju, podajte staznost na postup daneho revizora.
Reakcia na: 810zssk #97:
Haha, to by musel byt revizor s ludskym srdcom, zeby mi prisiel povedat co mam robit. Ihned vystupili a brali sa kadelahsie.
Reakcia na: Silvia27 #93:
Uff, tak ak mali problem viaceri a teda bolo zrejme ze ide o chybu na ich strane, tak revizor rozhodne pochybil tym ze sa ku Vam nevratil aby to doriesil. To by som cele riesil ako staznost. Ak ste trvali na tom ze PCL platny mate a dokonca sa neskor ukazalo ze ocividne maju technicky problem, mal Vas minimalne informovat o tom ako postupovat ohladne reklamacie.
Reakcia na: martinah #92:
Revizorovi nicim. Pri kontrole je rozhodujuci udaj v karte/databaze ePCL. Nic ine uznat nema. Doklad o zakupeni PCL (aj v predajni) je irelevantny, pretoze PCL je mozne po zakupeni stornovat.
Reakcia na: martinah #85:
Tak uz mam aj danovy doklad. Bol problem, ze som zmenila mailovu adresu. DPB pomohol vyriesit. Som zvedava co na Olejkarskej uznaju...
Reakcia na: martinah #92:
Tak toto by zaujimalo aj mna.
Reakcia na: 810zssk #90:
Nie, nebolo tam nic ine, len moj stres a zjavne nejaka technicka chyba, vzhladom nato, ze aj dalsim ukazovalo neplatne elektricenky, tak ro revizori vzali... No, bola som prva, tak som schytala. Poucena, no bohuzial na svojej kozi, uz urcite v buducnosti nezaplatim.
Reakcia na: 810zssk #89:
a cim inym ma este klient moznost dokladovat kupu listka? vypis z banky?
Reakcia na: Silvia27 #88:
to je informacny mail, nie samotny doklad, resp. potvrdenie o zakupeni c. xxx
Reakcia na: TheFiftik107 #86:
Ano, zakladnou chybou bolo ze Silvia to zaplatila ked nesuhlasila s opravnenostou pokuty. To ma na tom matie najviac a preto som si nie isty ci tam nebol este nejaky element o ktorom nevieme.
Reakcia na: martinah #85:
Taky "oficialny doklad z dpb" si doma sfalsujem za 3 minuty. Bol by som extremne prekvapeny keby to revizor uznal.
Reakcia na: martinah #85:
Len mne tam neukazuje ze je to danovy doklad, su to len suhrnne informacie ako
Číslo obj. ....
Dátum prijatia: 14.10.2016
Typ PCL: PCL 90dní
Zóny: 100, 101
Platnosť: 18.10.2016 - 15.1.2017
Cena: 72,30 EUR
Platba: ePlatby VÚB
Reakcia na: martinah #85:
dakujem, uz ho mam vytlaceny a ulozeny pri elektricenke
Reakcia na: Silvia27 #72:
Dobry den, ja som mal podobny problem a este k tomu, som dostal tri pokuty za asi tri dni ? ale nezaplatil som ich a siel som na olejkarsku, kde mi ich normalne stornovali, kedze som mal zaplatene cestovne, len nebolo nahrane na karte 🙂
Reakcia na: Silvia27 #83:
radsej noste vytlaceny danovy doklad o uhrade, po nalogovani na stranke je historia vsetkych objednavok aj s dokladmi, do prehovarania revizora by som sa ani nepustala, zdrzi to vas, zdrzi to jeho, plus otazna ochota
ak by nerespektoval oficialny doklad z dpb, tak to by uz som kukala
Reakcia na: mrkvakj #81:
Tak toto som nevedela 😞. To si hned dnes pozriem. Len ci bude revizor taky zhovievavy a bude cakat. Zase závisí od ludskosti...
Reakcia na: martinah #82:
To uz aj ja by som odmietla platit. Toto bola moja prva nejaka pokuta v zivote a v hlave som mala uplne ine veci (ako vyriesit pruser mojej podriadenej,aby nedostala vyhadzov od nasich najvyssich), no a takto som dopadla 😞 Poucena na vlastnej kozi... Dakujem vsetkym za uzitocne rady. Prajem vam pekny den
Reakcia na: Silvia27 #80:
ked kupujete cez net, pride vam na mail oznamenie o uspesnej transakcii plus je tam link, kde sa da vytlacit danovy doklad o uhrade, a ten nosit pri sebe
vyhrazka revizora je na dve veci, ked ste v prave a mate uhradu zdokladovanu, urcite by som odmietla zaplatit (v buducnosti)
Reakcia na: Silvia27 #77:
Teoreticky prehovorit revizora nech pockat kym sa odblokuju oznacovace a ukazat v zltom BUSE oznacovaci cez INFO ze elektricenku ma platnu.
Reakcia na: 810zssk #79:
Citala som Vasu odpoved uplne celu. Ano, chcem to riesit osobne ! preto bola moja dalsia otazka, kde sa to da. A dakujem za kompletnu odpoved od Vas.
Zaplatila som to z dovodu stresu a "vyhrazkou" revizora, ze ked nezaplatim na mieste tak ma to bude stat o 20 eciek viac. Mam kopec dalsich veci, ktore treba dnes vybavit a nemala som cas hadat sa s revizorom ,ze moja eletricenka je platna. Preto som sa pytala, ci je nejaka moznost nosit so sebou nejaky doklad, ktorym sa preukazem, ked revizorovi zlyha jeho zariadenie.
Reakcia na: Silvia27 #75:
Ked pokuta podla Vas nebola opravnena, tak celkom nechapem preco ste ju platili. To veci komplikuje, ale snad je este nejaka sanca, ze vam to vratia.

Co sa tyka Vasho behania na Olejkarsku, keby ste si aspon precital odpoved na Vasu otazku, tak by ste tam nasli e-mail priamo na prislusne oddelenie DPB. Mozete tam napisat a mozno sa to podari vybavit bez toho aby ste niekam chodili. Pripadne na webe DPB je myslim aj cislo priamo na to oddelenie, tak tam mozte teoreticky aj zavolat. Ak to chcete riesit osobne, tak jedine na Olejkarskej.
A este jedna otazka: Je jedno ci pojdem na Olejkarsku alebo Mlynarovicovu ? Alebo pokuty riesia len na Olejkarskej ?
Reakcia na: 810zssk #73:
A je nejaky doklad, ktorym sa mozem revizorovi preukazat, ked jemu jeho zariadenie zlyha, aby som nemusela utekat na Olejkarsku kvoli stornovaniu NEOPŔAVNENE ulozenej pokuty? Je to moja strata casu, lebo ja mam zakupeny cestovny listok.
Reakcia na: Silvia27 #75:
Obávam sa že na mieste nie. Áno potvrdenie o zaplatení pokuty a plus pre istotu by som poslal aj výpis z netu že mám platnú električenku (resp. potvrdenie o jej zakúpení). V oboch prípadoch by mohol stačiť aj scan.
Reakcia na: 810zssk #73:
Zo stresu, ktory mi sposobil (lebo tieto veci si poctivo plnim-platim) som to zaplatila hned na mieste. Cize teram musim utekat na Olejarsku ? A tam zase ake doklady treba predlozit ? Vypis o uhrade alebo co ? A dufam, ze mi na mieste vratia neopravnene vybrate peniaze od poctiveho obcana !!!
Reakcia na: Silvia27 #72:
Otrieskat im o hlavu na Olejkarskej potvrdenie o zaplateni a ziadat nahradu skody a strateneho casu. ?
Reakcia na: Silvia27 #72:
Predpokladam ze Vam "vypisal" pokutu. V takom pripade sa treba ozvat priamo dopravnemu podniku a reklamovat to, ak ste skutocne mali zakupeny ePCL, pokutu vam stornuju. Najlepsie je sa ozvat priamo tarifakom na ots@dpb.sk.
Dobry den,

cim sa treba preukazat revizorovi, ked mu v jeho zariadeni pipne, ze nemam nabitu (platnu) elektricenku a popritom som si pred 10 dnami kupila stvrtrocny listok cez internet. Pri mojej kontrole po uhrade som si na stranke DPB skontrolovala platnost elektricenky a ukazalo mi, ze moja elektricenka je platna do 15.1.2017. No revizorovi ukazalo jeho "zariadenie" ze mam neplatnu. Aky je postup v takomto pripade ?
...a pekny vyraz, ze "relacia" Opletalova - Lieskovec...klobuk dolu.
Ale pozeraj, co som si nasiel, toto by ma bavilo http://www.dpb.sk/o-podniku/aktuality/brigada---prieskum-vytazenosti-mhd-v-bratislave/. Teraz akoze vazne, nie ironia. I ked teda da sa spojit prijemne s uzitocnym.
Reakcia na: Kmanas #68:
Úplne postačí, ak si (pri 15 min. lístku) na cestovnom poriadku pozrieš, či s ním dôjdeš tam, kde treba. Pri 60 min. sa mi ešte v živote nestalo, že by jeho platnosť vypršala skôr, ako som došiel do cieľa (ale je pravda, že napr. takú reláciu Opletalova - Lieskovec som v živote necestoval). ?
Citaj nizsie moj, ze si budem cekovat aj sekundy, nielen minuty normo casu. To sa ale nevylucuje s tym, ze pomozem inym, aby nedopadli, ako ja, ze cely zivot si kupujem elektricenku a cvakam listky o dusu ( nastastie v sucasnosti uz MHD cestujem pomenej, lebo s priatelkou sa delime o auto ) - denne je urcite vela ludi, ktori z nejakeho dovodu necvaknu a nie vsetci su vychcani, ako fura smradlavych bezdakov, alebo robotnikov voziacich sa do prace, ktorych som v zivote cvikat nevidel. Mozes to volat aj prskanim, to mi je suma fuk. Ak by ludia na Slovensku robili iba taketo chyby, tak by sme tu mali raj na zemi a nie Slovensko take, ake mame.
Reakcia na: Kmanas #64:
Proste chcel si okašľať systém, bol si pri tom prichytený a teraz, miesto toho aby si si priznal chybu, budeš prskať všade naokolo... typický slovák.
Neboj, za tu pajsku si budem cekovat sekundy, nielen minuty normo casu. Ale tam, kde sa ja poveziem, urobim vsetko preto, aby revizori nenachytali nikoho.
Reakcia na: Kmanas #64:
to si na zastavke nevidel, aky je normovany cas z- do- ?
Reakcia na: 810zssk #63:
Mera31, ja som dnes zaplatil 50 eciek kvoli jednej minute vyprasania listku. Prvy raz v zivote...tu paseku, co odteraz budem revizorom robit, kedze ich poznam uz podla pohybu na zastavke, si za klobuk nedaju...navzdy...
Reakcia na: Mera31 #62:
Bohuzial ani to ze si listok zaplatila nepreukazuje ze si nan cestovala (a nedala ho napriklad niekomu inemu). Zial sa budes musiet zmierit s tym ze pokutu ti nezrusia.
Reakcia na: endrucio #58:
dobry den,

Endrucio - dakujem za odpoved a namahu odpisat!

Listok, ktory som si zakupila vo Viedni, bol kupeny v automate na zeleznicnej stanici. Ano, moje meno nie je vytlacene na listku, ale spolu s listkom je vytlaceny doklad o tom, ze som platila s
bankomatovou kartou - cize mozem dodatocne preukazat, ze listok som mala so sebou.

dobry den,

Endrucio - dakujem za odpoved a namahu odpisat!

Listok, ktory som si zakupila vo Viedni, bol kupeny v automate na zeleznicnej stanici. Ano, moje meno nie je vytlacene na listku, ale spolu s listkom je vytlaceny doklad o tom, ze som platila s
bankomatovou kartou - cize mozem dodatocne preukazat, ze listok som mala so sebou.

Mike: ja som mala listok, ktory som isla stiknut, ibaze revizor ma obvinil z toho, ze som svoj listok udajne nechcela stiknut. A ked vystupil som si dodatocne uvedomila, ze ja vlastne ziadny listok nepotrebujem mat stiknuty, lebo mam platny - celodenny z Viedne..... – Ale to je uz passeee….
Reakcia na: Mike #59:
V pripade EURegio listkov z Viedne do Bratislavy sa to nerozdeluje na listky s MHD a bez MHD (ako je to v opacnom smere) - vsetky platia aj v MHD. Jedine co neplati su listky za plnu cenu podla medzinarodnej tarify, ale velmi pochybujem ze cestujuca mala taky listok.

Na druhej strane, revizor nema povinnost byt telepat a skumat aky listok ma cestujuci niekde v taske. Cestujuca sa nim mala preukazat, inak revizor nemal ako vediet ze ho ma.
Reakcia na: Mera31 #57:
Ale každý lístok na vlak z Viedne do Ba nie je automaticky platný v BA na MHD. Jedine ak by ste si zakúpili špeciálne taký Viedeň - BA plus MHD.
Reakcia na: Mera31 #57:
Revizor bohužiaľ nie je sudca, aby na mieste rozhodoval o tom, či špekulujete alebo nie. Jeho zaujíma iba to, či v momente kontroly máte platný lístok alebo nie. Podľa toho udeľuje pokuty. Sťažnosť podať môžete, nestojí Vás to nič. Krivé obvinenie sa možno aj dokáže, ak existuje zvukový záznam od revizora, ale pokutu s tým nestornujete. Dodatočné preukázanie celodenného lístka pravdepodobne tiež nebudú akceptovať, nakoľko ten lístok nie je na Vaše meno a mohli ste ten lístok získať dodatočne od známeho. Jedine keby ten Váš lístok na vlak + mhd bol písaný na Vaše meno, tak by to možno uznali. Jediné ponaučenie z prípadu pre Vás je vyhadzovať použité lístky, alebo ich aspoň separovať od nepoužitých. Ja si ich tiež dávam do vrecka a nepoužité mávam v peňaženke. Prípadne nabudúce skúste namiesto paniky ukázať revizorovi ten použitý lístok, možno si v tej rýchlosti ani nevšimne neplatný čas na lístku. ?
Dobre den,
Vcera 23.09.2014 som v autobuse dostala pokutu. Revízor ma obvinil, ze som nemala v úmysle stiknut svoj lístok. Pri vstupe do autobusu som išla stiknut lístok, ked som si všimla, ze ten je uz stiknuty. Spanikarila som a rýchlo začala hľadať platný lístok - v peňaženke a vo vačkoch - cely proces však trval veľmi krátko. Ked som lístok našla chcela som ho stiknut, ibaže na mna revízor zakričal, ze lístok chcem stiknut, ked vyhlásil kontrolu cestovných lístkov. Ja som ho do toho momentu vôbec neregistrovala; on ma však obvinil, ze som nemala v úmysle si svoj lístok stiknut, ze ma sledoval...zostala som v panike, lebo v preplnenom autobuse, na mna niekto kričal a obviňoval z niečoho co nebola pravda. Vravela som mu, ze 14 rokov žijem v zahraničí a v BA som iba na otočku- preto som mala dva lístky na MHD. Samozrejme, ze on si stal za svojim scenárom a ja som pokutu na mieste zaplatila. V momente ako vystúpil z autobusu som si spomenula, ze mam so sebou celodenný lǐstok na MHD v BA. Kedže som rano do BA pricestovala z Viedne, kde som si zakúpila lístok na vlak, ktorý je platný na MHD v BA, okamžite som informovala šoféra, ktorý ma poslal na dopravný podnik, kde mi povedali, aby som svoju žiadosť podala písomne... Takze, ja som mala celodenný lístok, plus lístok ktorý som si šla stiknut v autobuse, bola som krivo obvinená v autobuse a zato som dostala pokutu! Veľmi ma trápi takýto neférový prístup revízora, chápem aj ich prácu- veď denno - denne počúvajú rovnaké výhovorky...., ale niekedy to výhovorky nie su- su to fakty a tak by sa s nimi malo aj zaobchádzať. Aký mam nárok na vymáhanie pokuty? Dakujem za odpoved!
Reakcia na: veronika89 #55:
Ak sa revízor nepreukázal dostatočne alebo si si to nevšimla, mohla si ho požiadať, aby sa preukázal ešte raz. Uvedené nijako nesúvisí s tým, že si nemala platný lístok a že teraz musíš zaplatiť pokutu.
dobry den vcera som sa ponahlala z letiska na vlak..cize som nastupila rychlo do MHD ktory prave odchadzal s tym ze som si neuvedomila ze mam neplatny listok...prisiel samozrejme revizor a dal mi pokutu 50€ ! ktora sa zvysi na 70€ ak to do 5 dni nezaplatim... Avsak...ak sa revizor nepreukaze dokladom ani nicim mam pravo sa odvolat nie ?! ved ako mi moze dat pokutu osoba ktora sa nepreukaze dokladom len povie :listok alebo obciansky...OSOBA KT VYKONAVA TAKUTO PRACU SA MUSI PREUKAZAT DOKLADOM a on to nespravil ! Takze sa chcem informovat kde mozem podat odvolanie
Reakcia na: endrucio #53:
Dobrý postreh, v každom prípade pod článkom sa píše, že "Pokuta za cestovanie bez cestovného lístka sa zvýši na 50 a 70 €", a ten článok tam bol aj predtým.
Reakcia na: miguelito #52:
Článok bol aktualizovaný v teň deň, ako mamina pridala príspevok, takže sa dá predpokladať, že tam videla inú sumu, ktorá bola opravená na základe jej podnetu ?
Reakcia na: mamina #46:
Kde "tu máme iné čísla"? Pridávali ste sem príspevok, na túto konkrétnu stánku a je tu jasne napísané (dokonca červeným), že pokuta za cestovanie načierno je 50€, po piatich dňoch 70€, tak kde je problém? Ak vám v ten deň povedali, že je to 70€, mali ste sa ohradiť.
"Dcéra jazdí odmalička MHD-čkou." No dobre, a čo s tým? Príde revízor, nemáte lístok = pokuta. Snáď neočakávate, že vám nedá pokutu pretože inokedy lístok máte, to by sa potom mohol vyhovoriť každý.
Apropo, k tomu čítaniu s porozumením. Nielenže ste si neprečítala, že imhd.sk nie je stránka dopravného podniku, ale takisto ste zanedbali čítanie pri vybavovaní električenky. Niekoľko dní pred skončením platnosti PCL si môžete nechať poslať mail alebo SMS-ku, aby ste na to nezabudli. To len drobná rada do budúcna, aby ste predišli podobným nepríjemnostiam aj v budúcnosti.
Reakcia na: mamina #50:
Ano, stane sa ze si niekto nevsimne koniec platnosti. Holt, je to jeho chyba a musi zaplatit pokutu. Uvedene reakcie ste si vysluzila najma formulaciou prispevku ktory ste adresovali niekomu uplne inemu nez tomu komu ste ho poslali.
To akoze nikomu sa nestalo, ze si nevsimol koniec platnosti elektricenky? Je potrebne sa vzajomne urazat? Preco som cakala, ze sem pridavaju komenty normalni a primerane inteligentni ludia? Moja chyba, mozno by bolo fajn, keby "s porozumenim" citali viaceri. Uz nekomentujem, prajem prijemny den 👍
Reakcia na: mamina #46:
to je akože VŠ študent nesvojprávny, keď nevie, dokedy mu platí električenka? ? či ešte stále sa používajú výhovorky typu "pes mi zožral úlohu(električenku)"?

ale máte pravdu, budeme na seba takí prísni ako na cestujúcich ? predpokladám, že všetci zaregistrovaní, ktorí vedia čítať s porozumením si toto vezmú k srdcu a budú sa tým tiež riadiť...
Reakcia na: 810zssk #47:
imhd zarába na zozname ?
Reakcia na: mamina #46:
Mila mamina,
nakolko mate dieta, dokonca uz na vysokej skole, predpoklada sa u Vas dostatocny vek na schopnost citat s porozumenim. Pri registracii ste si dozaista precitala podmienky pouzivania tohto webu v ktorych sa jasne uvadza ze imhd.sk nie su strankami Dopravneho podniku Bratislava.

To znamena ze imhd.sk Vam ziadnu pokutu nedalo, imhd.sk nema ziadnych cestujucich, imhd.sk neplatite ziadne peniaze a imhd.sk nezaraba na detoch, ani nikom inom.
Preco dnes dostala moja dcera studentka informaciu, ze pokuta je 50,-€ na mieste a v pokladni 70,-€ ked tu mate ine cisla? Cestujucich neinformujete korektne, budte na seba taki prisni ako na cestujucich (vynimajuci zapachajucich bezdomovcov, ktorych ani nekontrokujete, lebo ved oni aj tak nemaju na pokutu).
Dcera jazdi od malicka mhd ckou, stale platime listky aj elektricenku, vcera jej skoncila platnost elektricenky, riesi skuskove veci na vysokej skole, tak nech sa Vam dari dalej zarabat na detoch, ktorym z brigady tahate peniaze, pekny den
Reakcia na: 810zssk #44:
asi ano mal by ti byt povinny vydat CL ale este som si to nevsimol v ELE/TBUSE
Reakcia na: Spaulding #42:
Podla toho kde si pokutu dostal. Ak v drahovej doprave (t.j. elektricky a trolejbusy) tak plati to co napisal Valec, cize 40,70€. Ak v autobuse tak len 40€.

Mimochodom tak ma napadlo: Ak zaplatim pokutu na mieste revizorovi v drahovom vozidle tak je povinny okrem pokutoveho bloku mi vydat aj cestovny listok, nie? Kedze pravne ide o zakupenie si CL s prirazkou.
Reakcia na: Spaulding #42:
Celková výška ktorú tam zaplatíš je 40,70 pričom 40 je pokuta a 0,70 cestovné.
Celkova vyska sumy na uhradenie je teda 40,70 eura ci 40? diky
Reakcia na: magus #40:
No, keby že ti najprv príde spätná SMS a až potom sa ti vybil telefón, tak by sa to dalo vymáhať. Ale ak sa ti vybil skôr, tak si nemal právo vstupovať do prostriedku MHD, keďže si neobdržal (a to je jedno prečo) potvrdzujúcu SMS
Viete mi prosim poradit ako postupovat, ked som si poslal sms listok a vzapäti sa mi vybil telefon co som ale zistil az po kontrole revizorom, ktory mi dal pokutu. Je mozne to nejak riesit? Neviem teda ci sms sa niekde zaregistrovala alebo nie, ja ju v mobile nemam, ale asi za nu zaplatim. ?
Reakcia na: Sarumir #38:
Ak mas na dany den elektricenku a zabudnes si ju - je pokuta 5€ po predlozeni elektricenky. Otazne je, ci kontroluju cas udelenia pokuty a cas nakupu elektricenky. Tipoval by som ze ano.
Dobrý deň
Ja sa chcem opýtať. Kamoška mi povedala, že keď niekto dostane pokutu a v ten deň si dobije električenku, tak na olejkarskej môže povedať že si ju zabudol a dostane pokutu 5 euro. Je to pravda alebo si to len vymyslela lebo dosť by ma to zaujímalo.
Reakcia na: Andrejka19596 #36:
"Elektricenka" (predplatny listok) nie je ta karta, ale cestovny listok na nej zapisany. Teda ak si nemala zakupeny predplatny listok (teda mesacny/trojmesacny/rocny listok) tak to ze vlastnis ich kartu ti samozrejme nijak nepomoze a teda platis 50 eur.
Zdravím. Chcem sa opýtať, že ak som dostala pokutu a nemala som pri sebe električenku a nemala som ju ešte dobitú a dali mi pokutu, koľko budem platiť, ked za zabudnutie električenky je 5euro..budem platiť 50euro alebo 5euro??
Reakcia na: westyk #32:
Každopádne písomne sa spojiť s DPB a požiadať ich o odklad / splátkový kalendár... síce predpokladám, že ti skôr nevyhovejú, ale aspoň budeš vedieť na čom si.
Reakcia na: westyk #32:
Bude to zle. Jednak sa mozu uplatnit uroky z omeskania, horsiom v pripade sa to bude riesit cez sud/exekutora s cim su spojene prislusne poplatky. Na zaplatenie pokuty nemusis byt v BA, da sa to riesit prevodom na ucet DPB.
Reakcia na: westyk #32:
Od roku 1852 obsahuje slovenský jazyk aj písmeno "y," ale o tom si ty ešte asi nepočula, čo? ?
dobrí den , zaujímalo bi ma že co sa dopláca keď nezaplatím pokutu 50eur prví mesiac co som tú pokutu dostala , lebo nie som z BA a nemám momentálne peniaze, bude zlé ked pokutu zaplatím o mesiac neskorej ?
Reakcia na: palos #30:
mozno falosnu solidaritu typu: "pozor nastupuju revizori"
Už nejaký čas vídam na dverách autobusov nálepky s textom Čierny pasažier cestuje aj za vaše peniaze. Márne sa zamýšľam, komu je táto informácia určená a za akým účelom. Čiernemu pasažierovi asi nie - ten je isto spokojný, že cestuje za cudzie peniaze. Nám - nečiernym pasažierom? A čo sa od nás očakáva? Že budeme striehnuť na cestujúcich, či si označili cestovný lístok a tak sa hrať na amatérskych revízorov? Mám taký pocit, že za naše peniaze sa vytlačili nálepky, ktorých zmysel je pochybný.
Reakcia na: Dacota #28:
Podla mna by sa tu malo uplatnit toto:
V prípade straty resp. odcudzenia BMK, je jej držiteľ povinný okrem peňažného ústavu, oznámiť
jej stratu resp. odcudzenie aj v DPB, a. s.. Táto BMK bude v systéme zablokovaná. Cestujúci
dostane dočasný náhradný doklad vo forme čipovej karty, pokiaľ na stratenej resp. odcudzenej
BMK bol platný PCL. Vydanie náhradného dokladu je podmienené zložením kaucie. Kaucia bude
zákazníkovi vrátená po predložení duplikátu BMK. Táto podlieha aktivácii podľa bodu 1 až 5
tohto článku. Platnosť náhradného dokladu bude obmedzená na obdobie platnosti PCL na
blokovanej BMK, najviac však 31 kalendárnych dní. Na dočasný náhradný doklad sa nový PCL
nepredáva


Teda v skratke, DPB by ti mal vydat novu docasnu kartu kym nedostanes novu BMK. Najlepsie bude ak sa zajtra zastavis v predajni DPB (takej kde robia aj nove karty) a tam ti poradia.
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, bankomat mi zhltol kartu, lebo bol zlý pin, je to však Bratislavská mestská karta na ktorej mám aj električenku platnú do 10.4. ako sa takáto situácia dá riešiť? neviem či sa ku karte dostanem za deň alebo za týždeň a nechcem chodiť na čierno, musím si kupovať lístky, alebo sa to dá nejako vybaviť?
Ďakujem za odpoveď
Dobry den, chcem sa spytat, ci tomu rozumiem spravne, ze pokial nemam listok pre seba pokuta je 40 alebo 50 euro a ak nemam listok na batozinu tak pokuta je 1 Euro?
Vážení obyvatelia Bratislavy,

I'm a PhD student from Poland Cracow. I'm doing research about memory for prices before introducing euro currency in EU.
Could you please help me and tell how much were the prices for MHD tickets in November 2008 and November 2010 obyčajný and zľavnený:
30-dňový
90-dňový
for pre 1. pásmo,pre 2. pásmo,pre 1. + 2. pásmo,pre 1. + 2. pásmo + BID

I can not find it anywhere, and it is VERY VERY important.

Please if you don't know, please tell me who I can ask or where I can find this info.
Thank you for your help!!!!

Aga
Reakcia na: patti #23:
aj keby ti tá aplikácia fungovala a odoslala si tu spravu až po nástupe do vozidla MHD tak by ti to nepomohlo , lebo si mala nastupovať do vozidla už s prijatou spätnou SMS-kou takže asi s tým nič nespravíš a pokutu budeš musieť zaplatiť ?
viac o tom je tu : http://imhd.sk/ba/doc/sk/10055/SMS-listky.html
Reakcia na: patti #23:
Ak sa ti neda poslat prazdna SMS, mozes poslat aj SMS s lubovolnym textom.
Dobrý deň...
Chcem sa spýtať na aplikáciu na mobily - MHD lístky... Je od Orange-u.
Vždy mám lístok a túto aplikáciu mám pre istotu v mobile, pretože prázdna SMS sa mi poslať nedá. Dnes sa mi však stalo, že som dobehla na zastávku a práve išla električka, takže som nestíhala kúpiť lístok v automate a tak som rýchlo otvorila aplikáciu aby som si kúpila lístok cez ňu... Lenže aplikácia nereagovala a nechcela odoslať žiadosť. Revízor sa odrazu ohlásil a tak mi kamarátka poslala SMS ale tá prišla až po tom, ako mal revízor napísaný čas kontroly... Písala som do Orange-u ale doposiaľ sa mi neozvali, nedá sa s tým prosím niečo spraviť...?
ďakujem...
Reakcia na: Jožo11 #21:
Jedine zaplatit pokutu a do buducnosti si bud nakupit listky do zasoby, alebo pouzit SMS listok. Pokutu ti pravdepodobne nezrusia.
Dobrý deň.
Stala sa mi taká vec, že automat na lístky nefungoval, tak som šiel bez lístka a prichytil ma revízor. Ako postupovať? Bolo to prvý raz čo som šiel bez lístka (a tiež prvý raz čo som stretol revízora).
Reakcia na: Duro71 #19:
Treba ist do banky a vyziadat si kopiu vypisu.
Reakcia na: richardhudec #18:
Ďakujem za odpoveď.
Platila za mňa mamka prevodom na účet a výpis z účtu nevie nájsť. Mňa teraz otravuje exekútor 😞 neviem ako to mam teraz vyriešiť
Reakcia na: Duro71 #17:
Nerozumiem otazke. Platil si ju prevodom na ucet, ked nemas potvrdenie o zaplateni? Ak platis pokutu revizorovi, tak potvrdenie dostanes, ak platis na Olejkarskej, potvrdenie dostanes, ak platis prevodom, tvojim potvrdenim by mal byt v pripade komplikacii vypis z uctu.
Dobrý deň
Ako si overím či bola moja pokuta zaplatená?
Ďakujem
Reakcia na: INUNNO #12:
Študuješ na Slovensku?
Reakcia na: INUNNO #12:
"Mňa by zaujímalo že čím sa mám preukázať v inom meste?"

Predsa platným cestovným lístkom... a keď si si nie istý, či ti tam platí tvoj preukaz na zľavu, kúp ci celý lístok.
Reakcia na: INUNNO #12:
Skolou vydavane BCK su asi jedinymi dokladmi akceptovanymi prakticky po celom Slovensku. Inak u vacsiny dopravcov potrebujes ich vlastne preukazy.
Reakcia na: INUNNO #12:
Každá dopravná spoločnosť má tarifné podmienky ktoré schvaľuje objednávateľ dopravy; príslušný samosprávny kraj alebo mesto v prípade mestských DP. Bratislava, Košice, atď...... ? v ktorých je ,,presne špecifikovaný,, rozsah zliav aj pre študentov a povinné tarifné vybavenie! Napríklad SADDS akceptuje len ISIC vydanú školou s aktívnou dopravnou časťou v čipe a vlastnú študentskú DK. Čiže platná električenka DPB alebo študentská DK SlovakLines nie je akceptovaná ? na základe písomného upozornenia od objednávateľa,,Trnavský kraj,, Pred cestovaním si jednoducho musíš preštudovať tarifné podmienky jednotlivých dopravných spoločností ? , ináč to nejde!
Ešte taký detail, keď som v minulom ročníku mal vybavenú električenku a bol som v Prešove a cestoval som na zľavnené lístky tak mi nechceli uznať ani potvrdenie zo školy a ani to že som mal študentskú platnú električenku. Mňa by zaujímalo že čím sa mám preukázať v inom meste?
Reakcia na: INUNNO #9:
taky preukaz si moze vyrobit kazdy...

v tarife je jasne napisane, ako sa preukazuje narok na zlavu.

Na zľavu na jednotlivú cestu alebo na zľavnené predplatné majú nárok:
b) žiaci a študenti základných a stredných škôl zriadených podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov a študenti vysokých škôl a fakúlt zriadených podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku na základe preukazu o zľave, ktorý im vydá DPB, a.s. po predložení dokladu o návšteve školy resp. na základe študentského preukazu akceptovaného dopravcom.

DPB akceptuje iba bezkontaktne cipove karty ako preukazy studenta
http://www.dpb.sk/_media/file/Zoznam_SS_a_VS__september_2011.pdf
Ale to, že som študent som sa mu ja preukázal študentským preukazom s pečiatkou školy. Ten neakceptoval. Povedal mi že si musím vybaviť ISIC.
Reakcia na: INUNNO #7:
ISIC nepotrebujes, narok na studentsku zlavu samozrejme musis preukazat - to ze si student nemas napisane na cele. Ak nechces ISIC (pozor, DPB akceptuje iba cipove karty) tak si vybav kmenovu kartu v predajni DPB (na zaklade potvrdenia o navsteve skoly).
Som študent strednej školy, mám preukaz študenta tej danej školy, cestujem na zľavnené lístky a predsa odo mňa revízor pýtal ISIC kartu. Na našej škole sú dobrovoľné, tak ma zaujíma prečo som aj tak dostal pokutu. ISIC je pokiaľ viem povinný na vysokých školách a nie na všetkých stredných školách, záleží od súhlasu riaditeľa školy. ISIC sa oplatí pre tých, ktorí často cestujú do zahraničia a využívajú letenky a ubytovanie za zľavnené ceny a iné výhody, tak nám to bolo povedané. Čo mám teda urobiť aby som nemusel zaplatiť pokutu ktorú som dostal tento víkend.

Ďakujem
Reakcia na: the citizen #5:
samozrejme, ze ano. ale treba si vybavit preukazku na zlavu
http://imhd.sk/ba/doc/sk/10070/Zlavy.html#zlavnene
som štdentka stredej skoly, môžem cestovať na zľavnené lístky aj keď nemám vybavený ISIC ?
Reakcia na: sekiller #3:
ano.
chapem to spravne, ze pokuta za nezaplatenie cestovneho za batozinu ci zviera je 2 pripadne 1 Euro v pripade ak ja sam platny listok mam?
Reakcia na: jorko #1:
Nie.
Dobrý deň
pred istým časom časom som sa pýtal, že či môžem cestovať po zaslaní SMS aj keď mi neprišla potvrdzujúca SMS.
Nedostal som odpoveď

ĎAKUJEM ZA ODPOVEĎ