Výstavba nových trolejbusových tratí mešká

Nové trolejbusy už jazdia, ale nové trolejbusové trate sú ešte len vo fáze povoľovacích procesov.

Pred necelými desiatimi rokmi bratislavský dopravný podnik takmer kompletne obnovil vozidlový park trolejbusov vďaka eurofondovému nákupu 120 nových trolejbusov. Dopravný podnik v súvislosti s plánmi na ďalšie rozširovanie ekologickej trolejbusovej dopravy nedávno obstaral ďalších 50 trolejbusov, z ktorých väčšina sa už zaradila do premávky. Najnovšie rozšírenie vozidlového parku trolejbusov počítalo súčasne s výstavbou štyroch nových trolejbusových tratí, k čomu ale zatiaľ neprišlo. Keďže nové trolejbusy sú vybavené prídavnými trakčnými batériami, rozšírenie trolejbusovej dopravy mohlo byť čiastočne realizované aj bez týchto nových tratí. Novozakúpené trolejbusy okrem autobusov na linke 61 nahradili, resp. v krátkom čase nahradia, aj ani nie desaťročné trolejbusy na linkách 40 44 a 71, ktoré mali následne premávať na niektorých nových tratiach. Vzniknutý nesúlad medzi dodávkou nových vozidiel a výstavbou tratí spôsobil, že pre väčšie množstvo trolejbusov nebude mať dopravný podnik nejaký čas využitie.

Výstavba nových tratí

V roku 2021 pripravil dopravný podnik spolu s magistrátom hlavného mesta projektové zámery pre štyri nové trolejbusové trate (Patrónka – Riviéra, Trenčianska – Hraničná, Bulharská – Galvaniho, Autobusová stanica – Nové SND) a modernizáciu existujúcej trate Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. Následne sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý z väčšej časti pokryl náklady na vypracovanie projektových dokumentácií pre uvedené trate. Vypracovanie projektových dokumentácií bolo zadané vysúťaženým zhotoviteľom. Súčasne v rokoch 2022 a 2023 prebehli pre jednotlivé trate zisťovacie konania v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vďaka aktualizovanému Plánu obnovy sa podarilo dopravnému podniku pred rokom získať aj 15 mil. € na výstavbu trate Patrónka – Riviéra. O prípadnej výstavbe nových tratí ale zatiaľ veľmi nepočuť, preto sme sa Dopravného podniku Bratislava (DPB) opýtali na aktuálny stav prípravy nových tratí.

„Z vami spomínaných tratí sú momentálne v najpokročilejšom štádiu Trenčianska – HraničnáBulharská – Galvaniho. V oboch prípadoch sme už požiadali o vydanie územného rozhodnutia, momentálne prebieha konanie. Najväčšou prioritou je pre nás nová trať na úseku Patrónka – Riviéra, na ktorú nasleduje modernizácia už existujúcej trate Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. Riešime ich ako samostatné časti a obe sú v rovnakom štádiu príprav, momentálne je spracovaná dokumentácia pre územné konanie a čaká sa na ukončenie výrubového konania. Pri trati Autobusová stanica – Nové SND sa momentálne kompletizujú stanoviská potrebné k podaniu územného konania," priblížil nám súčasný stav hovorca DPB Jozef Vozár.

Keďže ani jedna z uvedených tratí nemá vydané platné územné rozhodnutie, o termínoch výstavby tratí je zatiaľ predčasné hovoriť. „Všetko závisí od rýchlosti jednotlivých konaní. Po územných konaniach ešte budú nasledovať stavebné konania. Následne sa musia zrealizovať súťaže na zhotoviteľov a až potom nasleduje realizácia," dodal Jozef Vozár. Priebeh konaní bude závisieť aj od požiadaviek/námietok mesta, mestských častí, dotknutých orgánov a ďalších účastníkov. Ako to už na Slovensku býva, situácia sa môže pri územných a stavebných konaniach ešte skomplikovať.

Doplnené: Pre trolejbusovú trať Bulharská – Galvaniho vydala MČ Ružinov rozhodnutie o umiestnení stavby koncom feburára 2024.

Čo s nadbytočnými trolejbusmi?

Nadbytočné krátke i kĺbové trolejbusy by do výstavby nových tratí mohli byť použité napríklad na posilnenie kapacity, či skrátenie intervalov na existujúcich trolejbusových linkách. Zároveň by ale musel byť dostatok vodičov trolejbusov, ako aj dodatočné finančné prostriedky od mesta.

Aktuálne plány s týmito trolejbusmi nám priblížil hovorca DPB: „Nové trolejbusy zaraďujeme do premávky postupne a staršie pre nás v súčasnosti slúžia najmä ako záloha. Zvažujeme rôzne možnosti, všetko závisí od reálnych dát z premávky, ktoré pravidelne vyhodnocujeme a finančných možností. Aktuálne uvoľnené trolejbusy počkajú na nové trolejbusové trate, po ich dobudovaní nahradia autobusy. Krátke trolejbusy Škoda 30Tr s prídavným dieselovým agregátom nám slúžia aj ako záložné vozidlá na odklony, výluky a mimoriadne udalosti v premávke."

A tak kým bezemisné trolejbusy budú zrejme poväčšinou stáť nevyužité vo vozovni, autobusy na linke 32 budú pre chýbajúcu trolejbusovú trať medzi Riviérou a Patrónkou ešte dlho páliť ohromné množstvá nafty v kopcovitých terénoch Dlhých dielov a Kramárov.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: 810zssk #159:
Zásadný problém je v tom, že robotník pri páse si na seba zarobí. Vodiča vo verejnej osobnej doprave takto ani hodnotiť nemôžeme, keďže nie je platený cestujúcimi ale minimálne z veľkej časti objednávateľom (pri stúpajúcej tendencii brutto zmlúv vo verejnej doprave už čisto objednávateľom). A tam už do toho vstupujú také populistické a korupčné faktory, že už by som do toho späť nešiel.
Reakcia na: kluvo #168:
Tebou navrhovaná zmena trasy by znamenala jeden voz navyše do výpravy, keďže N29 by už neotočila Devín za hodinu. Okrem toho by mala negatívne dopady aj z pohľadu dopravnej obslužnosti - Dlhé Diely by prišli o priame spojenie do centra, a namiesto nich by ho získal riedko obývaný Devín kam v noci takmer nikto necestuje.

Ak sa bavíme o nasadzovaní parciálov na nočné linky, tak v prvom rade by prioritou malo byť predĺženie N72 na Hlavnú stanicu a jej zapojenie do základného systému nočákov. Je úplná hanba že z významných častí mesta ktoré obsluhuje nie je návoz na iné nočné linky.

Sekundárne potom samozrejme zaviesť obsluhu Drotárskej nočnou dopravou skrz presmerovanie N47 (s TNS), to je dosť veľká diera v obsluhe nočákmi (alternatívne zastávky síce nie sú tak ďaleko, ale dosť do kopca).
S príchodom nových parciálov by sa mohla trochu prekresliť ešte aj nočná doprava, aby sa viac využili trolejbusy, aj kým nie sú dostavané trate.

N33 by sa mohla zmeniť na N32, pričom by bola obslúžená parciálnym trolejbusom v trase 32.
N29 by zmenila trasu a medzi Riviérou a Hlavnou stanicou po trase N33, pričom by lepšie zase kopírovala trasu 29.

Alternatívne by už aj dnešnú trasu N33 zvládol odjazdiť parciál, po nábreží je to cca 5km v každom smere, ak by sa dobíjal na konečnej na Dlhých dieloch.
Reakcia na: andy27 #166:
Nemusia sa k ním správať ako k handrám. Ale aj ukrajinci sa správajú trhovo. Prečo mám robiť v BA za 1500, keď vo Viedni mi ponúkajú 2500€? Stačí získať potrebné papiere.

Každý kto nemá IQ húpacieho koníka pochopí, že v Rakúsku či Nemecku dostane vyšší plat. Na to nemusíš byť raketový vedec.
Reakcia na: Vladimír #164:
Nie je, máme migráciu v rámci EU a riadenú migráciu aj mimo. Paradoxne DPB nedokáže zjavne využiť ani príchod ukrajinských vodičov. Namiesto dobrých podmienok s nimi jedná ako s handrami a pláta nimi čo sa dá. Zjavne niekto nechápe, že keď sa zorientujú, tak odídu za lepším.
Reakcia na: Vladimír #162:
No veď ale to je moja pointa. Nie sme v 90. rokoch kedy ľudia zúfalo hľadali prácu. Dnes ich musíš osloviť lepšou ponukou ako im dá niekto iný, a toto väčšina dopravcov nerobí. Ponúkajú mimoriadne náročnú prácu za podpriemerné mzdy. Ja sa divím že to ešte stále niekto vôbec robí.
Reakcia na: andy27 #163:
To je pravda, počet vodičov konečný nie je.
Konečný je celkový počet osôb na pracovnom trhu.
Reakcia na: Vladimír #162:
Počet vodičov nie je konečný, vždy sa môžu ľudia na túto profesiu rekvalifikovať a aj sa tak deje.
Reakcia na: 810zssk #156:
Lenže ak by v teoretickom svete šlo dať vodičovi VHD 10-tisíc v čistom, prečo si myslíš, že v tom istom svete zároveň nebude možné dať podobnú mzdu v iných odvetviach? O zamestnancov je momentálne boj. Ak zamestnanci z iných sektorov prejdú vplyvom vyšších miezd na šoférovanie autobusov, je logické, že sa mzda bude zvyšovať aj v ostatných sektoroch v snahe tento odliv zastaviť.
Reakcia na: Andrej #141:
Inak, podobný princíp (len so skoršími nástupmi) fungoval kedysi v ČSAD BA. Brigádnici otočili napríklad ranný zvoz mlieka z JRD a poobedný rozvoz vedľajších produktov späť, pomedzi to si odrobili fulltime v hlavnom zamestnaní. Za mesiac v takomto zadelení mal brigádnik viac, než boli tabuľkové platy v administratíve.
Reakcia na: 810zssk #156:
to 8-16 som spomínal, že väčšina vodičov by chcela jazdiť vtedy a že to reálne nie je. To ty sa stále držíš toho, že som to napísal a vyhadzuješ mi to na oči, že vtedy som hovoril, že sa má jazdiť. Práca na zmeny, ktorej sa v MHD nevyhneš, aj keď upravíš nejak podmienky proste nebude priťahovať ľudí. Robil som na zmeny kedysi, viem o čom hovorím. Svoje výhrady som dal, nebudem ich zase opakovať.
Reakcia na: upravovač fotiek #158:
Mne predstava že vodič by mal zarábať menej ako robotník pri páse príde úplne divoká. Vodič má oveľa náročnejšiu prácu, vyššiu kvalifikáciu, a väčšiu zodpovednosť. Toto sú také veci že mi vyrazí dych že sa o tom vôbec diskutuje a nie je to úplne samozrejmé.
Reakcia na: irizar #157:
Prirodzeným vývojom to bude smerovať k tomu, že vodič MHD bude musieť byť zaplatený výrazne lepšie než roboš pri páse za osmičky. Ono sa to premietne v cene, čo znova vyženie časť ľudí do áut. Následne sa autá rôzne spoplatnia ešte viac, aby si tých ľudí nahnal späť do verejnej dopravy.
Reakcia na: Vladimír #154:
"Co robia Svajciari, Rakusania, Nemci, Briti zle, ked nedokazu vodicov prilakat?"

Na to je jednoducha odpoved - na svoje narodne pomery mizerne platia. V Skandinavii sme pred patnastimi rokmi pocuvali, ako by mala mzda vodicov dosiahnut na vysku tarif pracovnika v priemysle, a stale tam nie sme. V takom Bavorsku, jednom z najdrahsich nemeckych statov, dostane vodic busu daneny triedou 1 (slobodny, bezdetny) za zaklad pod dve tisicky cisteho, co sa v kombinacii s tamojsimi zivotnymi nakladmi uz ani Ostblokarom neoplati. A styri a pol tisic eur hrubeho v Luzerne je tiez super len do doby, kym sa nepozries na tamojsie ceny podnajmov.
Suma sumarum, uplne vsade v Europe je to dzob s asocialnou pracovnou dobou, zodpovednostou, psychickou narocnostou, zaplateny casto horsie alebo rovnako nez berie robos pri pase za osmicky. Cize nevidim nic prekvapujuce na tom, ze uplne vsade v Europe to nema kto robit.
Reakcia na: Vladimír #154:
Ja tvoje argumenty samozrejme rešpektujem a beriem ich ako valídne, nikde som ich ani nerozporoval. Môj problém s bobitwom je len že mi vkladá do úst argument ktorý som nepoužil a potom vysvetľuje ako sa to čo som nepovedal nedá 🙂

Kde sa nezhodneme je že sa to nedá riešiť zlepšením pracovným podmienok. Určite dá. Len to zlepšenie by muselo byť tak masívne že nie je realisticky ufinancovateľné. Ako ti niekto argumentoval ad absurdum, ak by vodič s úväzkom 36,5 hodiny zarábal bez nadčasov 10 tisíc v čistom, tak by si vodičov našiel určite viac než dosť 🙂 Len to sa v realite nedá, takže je to o hľadaní nejakého balansu medzi tým čo sa dá, a čo bude dosť atraktívne.

To že riešiť nedostatok vodičov povinnými nadčasmi je cesta do pekla asi nie je žiadne šokujúce zistenie. Radšej škrtať tie výkony, lebo inak je to o tom že dnes možno vypravíš, ale zajtra budeš musieť zoškrtať ešte viac lebo skrátka tých ľudí bude ešte menej.
Reakcia na: Vladimír #154:
DPB má kampaň, nových vodičov prilákať zjavne vie, stále nejakí noví prichádzajú. Ale asi tam dlho nevydržia a k tomu odchádzajú aj dlhoroční vodiči. Nemáme tu na to čísla, aby sme to vedeli posúdiť. Dôvody prečo a kam odchádzajú musí zistiť vedenie resp oddelenie ľudských zdrojov. Už to, že tam funguje tuším 5!!! odborových organizácií, naznačuje, že je tam nejaký problém.
Reakcia na: 810zssk #152:
Hoci bobitwo tvrdí, že v doprave nikdy nepracoval, jeho príspevky považujem k preberanej téme za najrealistickejšie spomedzi všetkých.

Dobrý postreh mal aj Solider v #121, že súčasní vodiči sú vyčerpaní aj preto, že v snahe neobmedzovať výkony dopravcovia zefektívňujú využívanie personálu (ostrejšie obehy, viac práce z voľna, vyššie nadčasy), čo krátkodobo funguje, ale z dlhodobého hľadiska roztáča nebezpečnú špirálu.

Fantasmagória: Niekedy mám pocit, že výkony MHD by bolo treba seknúť o 20% nadol v nádeji, že zvoľnený režim práce začne priťahovať nových ľudí, a potom v priebehu dlhých rokov postupne krok za krokom, tak ako budú prichádzať noví vodiči, výkony navyšovať späť. Lenže je nám všetkým jasné, že ak by sa toto spravilo, tak definitívne vyženieme z MHD cestujúcich, čím sa rozvráti financovanie MHD i stratí zmysel jej prevádzkovania - a to nenávratne, pretože ako je známe, vyhnaného cestujúceho z VHD už späť nedostaneš, najbližšiu šancu máš o 20-30 rokov u jeho detí.

810zssk, áno, v niektorých príspevkoch si presne napísal, čo považuješ za lepšiu organizáciu pracovného času. Akurát sú to všetko buď neoverené teórie alebo nápady, ktoré už skúšané boli a nefungujú.

Ja plne súhlasím s tým, čo píše bobitwo. Problém s nedostatkom vodičov je oveľa hlbší ako si niektorí diskutujúci myslia, a predstava, že to lokálne DPB vyrieši zlepšením pracovných podmienok (stále nikto nepovedal, za čie financie), je naivná. Tu nejde o DPB, tu ide o Európu. Otázka tu už zaznela, ja ju položím znova - čo robia Švajčiari, Rakúšania, Nemci, Briti zle, keď nedokážu vodičov prilákať?
Reakcia na: S499.1023 #150:
Nie. Ak vieš dobre popísať problémy, to ešte neznamená, že ich vieš riešiť. A ak aj poznáš riešenie, bez zainteresovania kľúčových stejkholderov sa nikam nepohneš.
Reakcia na: bobitwo #148:
Sorry, ale v niekoľkých príspevkoch som presne napísal čo považujem za lepšiu organizáciu pracovného času (stabilnejšie zadelenia, normálny výkon, práca 4+2, presun niektorých okrajových spojov do nočných služieb a podobne). Keby si ich čítal, tak by si vedel. Ty si si potom z toho vymyslel mantru o pracovnej dobe 8-16, čo je niečo čo som nikdy ani okrajom nespomenul, a teraz s vervou do toho slameného pánaka biješ.
Reakcia na: bobitwo #148:
"lepšia organizácia pracovného času" je aj to, keď síce máš málo atraktívnu pracovnú dobu, ale v rozumnom rozvrhu. A v tomto duchu sa niesla dosť veľká časť diskusie. To nie je buď-alebo, že keď nepracuješ 8-16, tak sa máš rovno zodrať. Aj na zmeny sa dá pracovať dôstojne.