Hlavné mesto predložilo na schválenie zámery projektov nových trolejbusových tratí

Plánovaná je výstavba 16 km nových trolejbusových tratí a modernizácia ďalších 10 km existujúcich tratí.

V týchto dňoch boli zverejnené nové zámery pripravovaných projektov trolejbusových tratí, ktorých realizácia by mohla byť v prípade ich schválenia prefinancovaná prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Hlavné mesto SR Bratislava spolu s Dopravným podnikom Bratislava pripravili zámery národných projektov, ktorých cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia nasledujúcich trolejbusových tratí:

  • Riviéra - Mlynská dolina - Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica (7,55 km novej jednostopovej trate + 9,70 km modernizovanej trate)
  • Trenčianska - Bajkalská - Prievozská - Hraničná - Mlynské nivy (3,50 km novej jednostopovej trate)
  • Bulharská - Galvaniho - Avion Shopping Park (2,80 km novej jednostopovej trate + 0,95 modernizovanej trate)
  • Autobusová stanica - Nové SND (2,05 km novej jednostopovej trate)

Uvedené trate umožnia nahradiť niektoré autobusové linky trolejbusovými, či už s klasickými trolejbusmi, alebo s hybridnými trolejbusmi, prípadne predĺžiť existujúce trolejbusové linky. Realizácia týchto tratí si vyžaduje pomerne krátky čas, čo spolu s pripravovaným nákupom 50 nových trolejbusov (16 veľkokapacitných 24-metrových, 11 hybridných sólo trolejbusov a 23 hybridných kĺbových trolejbusov) umožní v najbližších rokoch výrazne posilniť ekologickú trolejbusovú dopravu v Bratislave.

Doplnené 5.3.2021: Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 26. februára 2021 schválil predložené zámery národných projektov. Dopravný podnik Bratislava zároveň informoval, že pripravil verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre uvedené trolejbusové trate v predpokladanej hodnote 3,3 mil. € bez DPH.

Riviéra - Patrónka - Hlavná stanica

Tento projekt je rozšírením už dávnejšie predloženého zámeru projektu výstavby prepojovacej trate Riviéra - Mlynská dolina - Patrónka. Okrem pôvodne plánovaného napojenia dlhodielskej trate na zvyšok trolejbusovej siete bola do projektu zahrnutá aj modernizácia existujúcej trolejbusovej trate z Patrónky cez Kramáre po Hlavnú stanicu. Po výstavbe trate v Mlynskej doline by mala autobusovú linku 32 nahradiť predĺžená trolejbusová linka 204. V rámci projektu je plánované aj zriadenie viacerých nových trolejových spojok v križovatkách, ktoré umožnia variabilnejšie vedenie trolejbusov. Vybudované majú byť tieto spojky:

  • Vlárska - Pod Krásnou hôrkou (doplnenie trolejového triangla - možnosť aj premávky medzi NÚSCH a NOÚ obojsmerne)
  • Stromová - Pražská (doplnenie odbočky v smere z Kramárov na Pražskú smerom na Hroboňovu)
  • Šancová - Hlavná stanica (umožnenie premávky trolejbusov z Hlavnej stanice na Pražskú a opačne)
  • Lovinského - Pri Habánskom mlyne - Mlynská dolina (jednosmerná spojka umožňujúca výjazd trolejbusov z vozovne Hroboňova smer Dlhé diely)

Na Hlavnej stanici je plánované aj zatrolejovanie druhého autobusového nástupišťa (pre linky 41 a 61).

Súčasťou projektu má byť aj rozšírenie a výmena technologického vybavenia meniarní Karlova Ves, Leškova a Hroboňova (transformátory, usmerňovače, napájače) a vybudovanie, resp. výmena napájacích trakčných káblov z uvedených meniarní.

Odhadované celkové náklady na realizáciu projektu sú 21,08 mil. € a predpokladaná doba realizácie projektu (tzn. projektovanie, získanie všetkých povolení a výstavba) je 28 mesiacov.

Trenčianska - Hraničná - Mlynské nivy

Cieľom tohto projektu je zlepšenie dopravnej obsluhy v lokalite Hraničná - Mlynské nivy. Navrhovaná trolejbusová trať pozostáva z dvoch častí. Prvou je predĺženie existujúcej trate na Trenčianskej od obratiska Mliekarenská cez Bajkalskú a jej napojenie na existujúcu trať na Prievozskej ulici smerom do Prievozu. Druhá časť bude odbočovať z existujúcej trate do Prievozu za zastávkou Hraničná na Mierovej ulici a bude pokračovať cez Hraničnú ulicu na ulicu Mlynské nivy (okolo komplexu Nuppu), kde bude obratisko pri areáli Doprastavu. Nová trať by umožnila predĺžiť linku 209 z Mliekarenskej na Hraničnú a Mlynské nivy.

Pre napájanie novej trate je plánované rozšírenie existujúcej meniarne Ružová dolina a súčasne výstavba novej meniarne Kaštieľska v Prievoze, ktorá zároveň zlepší napájanie trolejbusových tratí na Gagarinovej a Mierovej ulici v rámci prípravy na prevádzku nových 24-metrových trolejbusov.

Odhadované celkové náklady na realizáciu projektu sú 5,82 mil. € a predpokladaná doba realizácie projektu je 24 mesiacov.

Navrhovaná TT na Hraničnej a Mlynských nivách (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Autobusová stanica - Nové SND

Cieľom projektu je zatrolejovanie úseku linky 210, v ktorom v súčasnosti premávajú trolejbusy s využitím pomocného pohonu. Plánovaná je výstavba trolejového vedenia po súčasnej trase linky 210 v úseku Autobusová stanica - Nové SND - Autobusová stanica (okruh z Karadžičovej cez Landererovu, Olejkársku, Krupkovu a Dostojevského rad na Karadžičovu) a zároveň aj výstavba trolejovej stopy z Pribinovej cez Olejkársku, Landererovu na Karadžičovu, ktorá by v prípade predĺženia linky 210 pod Most SNP umožnila obojsmernú premávku hybridných trolejbusov okolo Nového SND.

Pre napájanie trate je uvažované rozšírenie existujúcej meniarne na Olejkárskej ulici.

Navrhovaná TT k Novému SND (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Bulharská - Galvaniho - Avion Shopping Park

V rámci tohto projektu pôjde o predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke z Bulharskej ulice cez Galvaniho na Ivanskú cestu k nákupnému centru Avion Shopping Park. Po výstavbe trate bude možné nasadiť na linku 61 hybridné trolejbusy, ktoré by premávali v úseku Hlavná stanica - Avion Shop. Park pod trolejovým vedením a vo zvyšnom úseku po Letisko s využitím batériového pohonu. Súčasťou projektu je aj modernizácia existujúcej trate na Rádiovej ulici.

Pre zabezpečenie napájania novej trate je plánované vybudovanie novej kontajnerovej meniarne na Trnávke.

Odhadované súhrnné náklady na realizáciu posledných dvoch tratí sú 7 mil. € a predpokladaná doba ich realizácie je 16 mesiacov.

Navrhovaná TT k Avion Shopping Parku (zdroj: Zámer národného projektu - Hlavné mesto SR Bratislava)

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Ma178rek #178:
To radsej odvolaj😁 . 24-metraky sa kupuju aj kvoli haldam ludi v zone BBC,Apollo2 zo zast. Miletičova.
Reakcia na: HORVI #155:
ADD1 Zbytocnost , CP prepych zbytocny, linky 2xx uz nevznikaju v ramci MHD
ADD2 Zbytocnost klbaky na 209,trasa OK
ADD3 Nie je v plane TT az pod Most SNP, preto klbove hybridy na 210
ADD4 blbost
Reakcia na: Ma178rek #178:
Tým by sme ale vynechali bussiness centrá na Miletičovej, kde vystupuje väčšina ľudí. Dovolím si tvrdiť, že ráno je úsek TrMy - Miletičova najvyťaženejší na celej 201 a preto by som 201 určite nemenil. Okrem toho by sa potom podľa mňa nevyužil potenciál 24-metrových trolejbusov.
Reakcia na: FFF13 #167:
Možno by nebolo zlé na zváženie 201 viesť cez Ružovú dolinu a 209 po Prievozskej...
Reakcia na: si #168:
Pokiaľ viem, samotná Mea culpa už niekoľko rokov nefunguje, akurát teraz tam dočasne umiestnili karanténne mestečko, ktoré bolo na jar na Zlatých.
Reakcia na: Urbanway 2423 #175:
Ja by som dal k Pálenisku L208.
Reakcia na: FFF13 #174:
Áno, ale akú linku tam presmerovať?
Reakcia na: Urbanway 2423 #169:
no dobre, ale 208 ide tiež cez Ruž. dolinu a je to zacházka
Reakcia na: Urbanway 2423 #171:
asi je
Reakcia na: Trolley #170:
L44 myslím ako označenie spojenej 41+203, nie súčasnú 44. 🙂
Reakcia na: si #168:
Inak, nie je aj toto dôvod, prečo 78 a N70 nestoja na zast. Pod gaštanmi? 😃
Reakcia na: Urbanway 2423 #158:
L44 nejde zo Sokolskej ani náhodou.
Reakcia na: FFF13 #167:
A nebolo na začiatku v texte napísané, že tam bude jazdiť 208? Tuším, že sa o tom aj uvažovalo.
Reakcia na: HORVI #166:
staci takto:
https://www.google.com/maps/@48.1590199,17.1876908,3a,39.4y,197.51h,82.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdXLEDDXbmBFVVC7Lc8ag4Q!2e0!7i13312!8i6656
?
(a ked sa pozries kusok vlavo, uvidis aj jednu zo zastavok kde sa zvyknu pchat do vozidiel L87....)
chválim zámer zaviesť obsluhu k NUPPU ale prečo tam ťahať zrovna 209? Ľudia čo tam budú bývať sa budú chcieť dopraviť prioritne do centra, downtownu alebo na Mlynské nivy kade 209 vôbec nepremáva a 208 len čiastočne a navyše z pohľadu NUPPistov zachádzkou cez Ružovú dolinu. Nebolo by lepšie dať k NUPPU nejaku linku premávajúcu priamo po Prievozskej? Časť ľudí síce môže ísť aj na Šancovú a mýta ale to by vyriešil prestup na hrane na zast. Pažítková na v tom čase už 201 s 24m trolejbusmi
Reakcia na: si #165:
A napíšeš, kde tá ubytovňa je?
Reakcia na: HORVI #163:
ja viem ze progresivne vedenie magistratu ziadnych problemovytch bezdomovcov nevidi, ja len popisujem realitu 10+ rokov dozadu (ktora sa ale predpokladam ani k dnesnemu dnu asi nezmenila)
a to ze tam vedenie mesta problem nevidi je jedna vec, ale staci aby tam mali dojem problemu cestujuci a moze to byt ta posledna kvapka k tomu aby presadli do auta....
Reakcia na: TomJ #157:
súhlasím, plus zrušenie 204 by nemuselo až tak vadiť, keby sa trochu posilnila 32 a tým pádom by na Kramároch zostala zachovaná kapacita. Ak by ale zvládla baterka na 61 prejsť na letisko aj cez Rožňavskú po trase 63, potom by som 204 nechal, pretože spojenie ... - Šancová - Sokolská - ... by zabezpečovala len 209 a to mi príde nedostatočné z hľadiska frekvencie spojov
Reakcia na: si #162:
Zatiaľ som L87 išiel len dvakrát, žiadny bezďákov som tam nevidel, ale verím Ti, že tam cestuje veľa bezďákov. Ale tento dôvod by ti na Magistráte Bratislavy, alebo v DPB neprešiel.
Reakcia na: HORVI #159:
z L67 na L87, odtial na L9 a potom mozno este niekde z L9 na nieco dalsie.... alebo rovno na zaciatku do auta....
PS: v davnejich casoch ak si dobre spominam tak sa medzi vrakunou a astronomickou kazdy sudny clovek spojom L87 vyhol (kedze sa nou vozili bezdaci z nedalekej ubytovne) a mam dojem ze ubytovna bezdomovcov z unimobuniek byvaleho tusim vahostavu doposial nezmizla, takze stav tam bude asi obdobny aj dnes....