Električka pred budovou SND na Pribinovej nemusí mať negatívny dopad na divadlo

Expertná skupina zhodnotila možné technické riešenia električkovej trate popri SND.

Magistrát hlavného mesta informoval o výsledkoch vyhodnotenia možností technického riešenia novej električkovej trate popri budove Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici skupinou medzinárodných expertov, ktorá bola zriadená v októbri minulého roka. Expertná skupina pozostávala z odborníkov na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru z inštitúcií nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku, Belgicku, Francúzsku a Švajčiarsku. Zastúpenie v skupine mali aj odborníci z Ministerstva kultúry SR a Slovenského národného divadla. Cieľom skupiny bolo zistiť, či je možné realizovať električkovú trať tak, aby sa zamedzilo negatívnym dopadom hluku a vibrácií na budovu SND.

"Členovia skupiny v spoločnom prehlásení súhlasia, že je možné pred divadlom stavať a prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo v prípade, že budú prijaté primerané opatrenia. Prehlásenie obsahuje aj podrobný popis odborných krokov, ktoré bude nutné vykonať, aby sa tieto opatrenia zabezpečili. Zahŕňať majú napríklad technickú kontrolu stavu budovy divadla a garáží, statický a konštrukčný posudok existujúcej konštrukcie garáží, meranie existujúceho charakteru hlučnosti a vibrácií v budove SND, stanovenie cieľových akustických kritérií, meranie hlučnosti a vibrácií v blízkosti koľajových tratí či porovnanie existujúcich električkových tratí vedených v blízkosti divadiel vo svete. Na základe týchto poznatkov bude následne realizovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá vyhodnotí schopnosť konkrétnych technických riešení naplniť požiadavky na zamedzenie negatívneho vplyvu hluku a vibrácií, ako aj ekonomickú náročnosť týchto riešení," uviedol magistrát v tlačovej správe.

Magistrát verí, že závery expertnej skupiny, podľa ktorých prevádzka električkovej trate pri vhodnej realizácii negatívne neohrozí hlukom a vibráciami prevádzku divadla, presvedčia Ministerstvo kultúry SR udeliť súhlas s vedením električiek po Pribinovej ulici, keďže to je vlastníkom pozemkov pred divadlom. Konkrétne technické riešenie električkovej trate pri SND má stanoviť spomínaná štúdia uskutočniteľnosti.

Mesto zastáva názor, že vedenie električkovej trate spájajúcej Petržalskú a Ružinovskú radiálu po Pribinovej ulici je najvhodnejšie riešenie z technického hľadiska i z hľadiska dopravného s ohľadom na obsluhu nového bratislavského centra. Zvyšných šesť preverovaných variantov vedenia trate je podľa magistrátu nerealizovateľných z dôvodu zásadných technických prekážok, pozemkových vzťahov a negatívnych dopadov na dopravu.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: bobitwo #49:
Sehr geehrter Herr Theoretiker, takže poloha trate BANM - DS je zlá, zastávky sú ďaleko od sídel a preto ju treba prebudovať na električkovú, kde podľa tvojich kružníc (správne sa majú používať izochróny ČASOVEJ dostupnosti) je ochota cestujúcich dochádzať ešte menšia ako na vlak?
Ok, pochopil som. Som blbec a všetci sú najmúdrejší.
To že je niečo nepraktické ešte neznamená to, že to nie je v danej situácii najlepšia voľba. Mám známych z Miloslavova, Alžbetinho dvoru, Kvetoslavova, či Hviezdoslavova. Každý z nich aj zo susedov tvrdí, že to riešenie je nepraktické. Auto pre veľa z nich nepripadá v úvahu, keďže nemajú kde parkovať v BA, SAD je pomalšia a horšia možnosť pre nich ako železnice. Potom už ostáva len bicykel, kolobežka, alebo pešo.
Čo sa týka hodinových kapacít, berieme súčasný vozový park či už MHD alebo ŽSSK za súčasnej situácie? Či niečo, čo môže do budúcna byť? Mimo mesto sa môžu napríklad nakúpiť dlhšie, alebo väčšie verzie električiek, alebo niekto príde s tým, že osobný vlak bude mať konečnú v Eurovee, možno sa rozhodnú podkopať Prievozskú a Košickú s tým, že autá tam budú jazdiť v tuneli a hore nad tým bude v úrovni terénu 4 pruhová dráha pre električku, či 2x električka, 2x vlak a k tomu cyklotrasy? Ja neviem. O tom sú ideové riešenia, niečo navrhnúť, zistiť či to má zmysel, teda zohnať podklady, vypracovať štúdiu a potom sa povie, ok, bola to blbosť, aj keď to vyzeralo sľubne, alebo je to super riešenie, ak keď to na začiatku vyzerali ako kravina.
Žiaľ s prístupom veľa ľudí v štýle, on nevie nič o nákladných vlakoch, ďalej som to nečítal, resp. napísať je to živý debil, tak sa nikam nedostaneme a zostaneme tam kde sme. Vlastne načo nám treba potom ďalšiu električku? Však máme autobusy. Načo dvojkoľajná trať po DS? Ľudia predsa po nej jazdia už teraz. Prečo napríklad v Británii stávajú novú vlakovú trať z Londýna do Birminghamu a odtiaľ povedie do Manchestru a Leedsu? Však také trate už existujú? Evidentne má tá trať zmysel.
PS. Gramatika mi nikdy nešla, tak sa ospravedlňujem ľuďom, čo to kole oči.
Reakcia na: 810zssk #44:
Bobi2 na mňa nepôsobil a nepôsobí dojmom, že by si dal niečo vysvetliť, takže na svojom názore naňho trvám.
Reakcia na: bobitwo #46:
"kde by sa cez pracovné dni mohlo pohybovať podľa rôznych odhadov od 250 po 350 tisíc ľudí"
Škoda, že tak ako ideálne rádiusy neovládaš aj maximálne hodinové kapacity. Jedna trať aj tak nebude dosť, územie bude treba obslúžiť z viacerých miest, na čo je podľa mňa obvodová kostra vhodnejšia než trať krížom.

"väčšina zastávok je na krajoch obci a je pre veľa ľudí nepraktické tam dochádzať"
Choď toto povedať do očí všetkým tým, čo sa každé ráno doviezli z domu do Kvetoslavova, na Košká apod., aby sa následne tlačili do plných vlakov RJ. Nech sa konečne dozvedia, že celé roky robia chybu, lebo ten vlak ich odvezie tam, kam nepotrebujú.

V kocke, darmo budeš ponúkať ideové rešenia, ak ti uleteli úplne základné premisy.

(Mimochodom, k tomu IQ, "niektorí ľudia" sa nepíše s ypsilonom.)
Pozerám, že niektorý ľudia tu majú IQ húpacieho koníka.

Ja som to predstavoval ako ideové riešenia a tak isto som spomenul, že bez ďalších podkladov, resp. vstupných údajov nemá zmysel to riešiť.

lostrail: žijem v BA a trocha to poznám. Čo sa týka Landerovej a okolia, niektoré budovy stoja, veľa z nich ešte nie. Skypark má stavať ďalšiu vežu, po dokončený AS Mlynské nivy sa má dočasná stanica zbúrať a namiesto nej má vyrásť niečo ako Twin city, Apollo biznis centrum, či Panorama City. Podobnou výstavbou má byť zaplnená celá plocha ohraničená Dostojevského rad - Mlynské nivy - Košická - Landererova. Ako sa stavia nové Apollo na miesto zbúraného, tak podobná zástavba sa má dotiahnuť až Košickú, teda sa má zastavať celá časť v podobnom duchu tvorená priestorom medzi Prievozskou - Košickou - Prístavnou. Zhruba v hraniciach od Starého mosta - Dostojevského rad - Karadžičova - Záhradnícka - Miletičova - Trenčianska - Novohradská - Prievozská - Bajkalská smer Dunaj - Prístavná - Košická smer Dunaj a samotný Dunaj medzí Starým Mostom a Mostom Apollo má byť obrovská kancelársko-obytno-obchodná štvrť, kde by sa cez pracovné dni mohlo pohybovať podľa rôznych odhadov od 250 po 350 tisíc ľudí, či už pracujúci, alebo ľudia čo tam bývajú či ľudia, čo tam prídu za službami. Nehovorím, že to bude o rok, či dva, ale plány na to sú. Keď tam už bude všetko zastavané, potom bude neskoro riešiť, že kade pôjde nejaká doprava.
Ďalšia vec, aj keď ide teraz železnica z DS do BA, väčšina zastávok je na krajoch obci a je pre veľa ľudí nepraktické tam dochádzať, keďže zastávky sú dosť od ruky. Jednotlivé systémy dopravy majú svoje odporúčané obslužné rádiusy zastávok a ich rozostup. Hodnoty sú orientačné. Napríklad pri autobusoch/trolejbusoch je to cca 300m. To teraz neznamená, že každých 300m musí byť zastávka autobusu, ale že na zastávku autobusu by som to mal mať cca 300m, teda zastávka a okolo nej 300m kruh. Samozrejme ak idem z Petržalky do Čuňova, tak za Slnečnicami nebudem mať 300m od seba zastávky, keď tam nič nie je, resp. je to veľmi riedko osídlené. Pri električkách je to cca 500m pri metre je to minimálne 1km, ale odporúča sa skôr 1,5-2km medzi zastávkami. To sa týka MHD ako takej. Vlak je kategória sama o sebe. Sú to nejaké operačné vzdialenosti pri ktorých je daný typ hromadnej dopravy najefektívnejší. Obyvateľ napríklad Dunajskej Lužnej teraz nebude šliapať 5km na vlakovú stanicu, kde ho vlak odvezie aj tak tam, kde veľmi nepotrebuje a musí sa vracať, či ešte dlho cestovať. Skôr uprednostní napríklad električku, ktorej zastávku má 1km, ktorá ho vyhodí v centre mesta a má lepšiu dostupnosť spojov. Bežná vychádzková rýchlosť chodca je zhruba 3km/h, taká svižná chôdza je zhruba 5-6km/h, teda cca 1km sa dá spraviť za cca 10 minút bez problémov u značnej časti populácie. Ono je rozdiel šliapať 10-15min na spoj a 50-75min. Je to jednoduchá psychológia.

Reakcia na: 810zssk #43:
Reagoval som na ideu rýchlikov do Petržky, nie na riešenie S-bahnu. Ten by samozrejme bol ideálny tak, ako to popisuješ.
Reakcia na: S499.1023 #40:
To že niekto nerozumie tvojmu biznisu neznamená že je debil. Áno, ten jeho nápad je kvôli nákladu nerealizovateľný, ale to sa dá aj normálne vysvetliť.
Reakcia na: Viko #39:
"prekrížený systém - vlaky z východného smeru potiahnuť do Lamača/DNV/Marcheggu a vlaky zo Záhoria na Nové Mesto/Petržalku"
Ehm, nebolo by logickejšie vlaky z východu potiahnuť na Záhorie a vlaky zo Záhoria na východ? 😉

Kedysi som si kreslil koncept 30' intervalu na všetkých S linkách okolo BA, idea bola že vlaky zo Senca by pokračovali na Kúty a vlaky z Trnavy do Viedne, za predpokladu elektrifikácie Marcheggu.
Reakcia na: S499.1023 #40:
Stačilo prečítať iba po "neviem ako to je s nákladnou vlakovou dopravou v danom úseku". 😂
Reakcia na: bobitwo #37:
Ja ako obyvateľ Záhorskej Bystrice by som sa veľmi rád potešil električke ale pokiaľ to pôjde cez Dúbravku a Karlovku tak to nič nevyrieši lebo jazdná doba bude prehnane dlhá. Úplne by stačilo aby sa konečne spravila žel. zastávka Bory, dať tam S-Bahn s nejakým rozumným intervalom a hlavne zrušiť pauzu/konečnú na hlst
Reakcia na: bobitwo #34:
Živý debil.
Reakcia na: lostrail #38:
Rýchliky obchádzajúce Hlavnú stanicu boli dobrý nápad akurát pre vybraných pendlerov... Kto chce cestovať z Hornej Nitry na Záhorie či do Břeclavi, má smolu, lebo sa mu vlaky nikde nestretnú. Preto tu prevláda názor, že keď máme centrálnu stanicu a nemusíme si ju budovať za ťažké milióny (viď Praha, Berlín, Viedeň...), tak by sme si ju ani nemali nechať za ťažké milióny zlikvidovať. Lebo mať raz za deň vlak tam a raz hentam nič nerieši, systém musí byť jednotný na to, aby bol atraktívny.
Áno, bolo by fajn, keby končiace vlaky mali viac zastávok po meste. Ale to vieme riešiť aj bez rozbitia prestupov hneď niekoľkými spôsobmi:
1) hustejšie zastavovanie existujúcich rýchlikov - Rača, Vajnory, Lamač, DNV...
2) Pridať len jedno zastavenie na okraji mesta, kde by bol možný prestup na S-ku vymetajúcu všetky zastávky a budúce TIOPy
3) úprava komba Vinohrady - Predmestie na prestup suchou nohou
4) prekrížený systém - vlaky z východného smeru potiahnuť do Lamača/DNV/Marcheggu a vlaky zo Záhoria na Nové Mesto/Petržalku. Kapacitne by to bolo na hrane, ale neodstavovaním čakajúcich súprav na hlst by sme vyriešili problém údajnej "preplnenosti" tejto stanice.
Reakcia na: bobitwo #34:
Fuha, sledujem, ze si vytiahol tazke kalibre. Odpoviem na vsetky prispevky v jednom.
V prvom rade chapem, ze to myslis dobre, no neviem, ci toto vsetko, co si tu napisal, jednak spolu ladi, po druhe je vobec co i len vzdialene realizovatelne.

"To je ten problém, všetci riešia len električku pred divadlom, nikto nerieši ostatné časti trate."

Zacat ačohentizmom nie je podla mna uplne najlepsi napad. Navrhujem zamysliet sa nad tym, kto su vo vete vyssie "vsetci", resp. "nikto".
Okolo trate pred divadlom je teraz virvar, ale to len kvoli tomu, ze sa riesia prakticky niekoho pocity, nie fakty.

"Za najväčšiu slabinu považujem neochotu mesta spraviť "radikálne" rozhodnutie. Čo tak zobrať z Landererovej 1 pruh v každom smere a viesť tade električku? Žiaľ čo som pochopil, mesto chce mať na Pribinovej električku, na Landererovej autobusy a nechce siahať na pruhy, lebo by obmedzilo autá a na Mlynských Nivoch autobus+trolejbusy."
"Za ďalšie, čo som čítal o nejakých plánoch, videl vizualizácie, tak od SND smerom AS Mlynské Nivy má vyrásť niečo podobné ako Skypark, Twin city, Panorama city. Niečo na spôsob amerických downtown, veľa výškových budov pokope. Celú tú časť bude vlastne rozdeľovať Landererova, kde je 6-8 pruhovaná cesta, záleží v ktorej časti. Je tam vysoký predpoklad, že tam bude veľký pohyb ľudí, podľa nejakých správ môže ísť až o 100 000 pracujúcich, či bývajúcich v danej oblasti. Mesto by teda malo skôr riešiť upokojenie IAD v danej oblasti a posilniť MHD. Teda z Landererovej spraviť kvázi bulvár, kde by boli 2x električkový pruh a 2x pruh pre autá, hlavne dopravná obsluha. Žiaľ to už bude pasé, keďže sa pod Prístavným mostom prerába križovatka a nápor áut bude ešte väčší, keď po diaľnici, resp. R7 sa dostanú prakticky do centra."

Tak tu naozaj rozmyslam, kde zijes, kedze mnohe z tych budov uz stoja a musel by si sa pri chodzi divat doslova do zeme, aby si ich nevidel. Pravda, samotne priestory este nie su ani len scasti naplnene, takze napor urcite pride.

"Radikalne" riesenie, ktore navrhujes, by v tomto pripade znamenalo celkove zhorsenie situacie v zone. Na jednej strane by si chcel, aby sme vedome zuzili Landererovu, ktora po novom bude prirodzenym pokracovanim (alebo zaciatkom) R7, co ma svoju logiku a napr. podvecer umozni mesto rychlejsie vyprazdnit a nahradili auta MHD. Ibaze mnoho z tych aut po novom bude prichadzat a odchadzat mimo mesto. Nie, elektrickove trate do DS sa stavat nebudu (o tom pisem trochu viac nizsie). Akakolvek MHD tam bude jazdit, zdaleka nedokaze pobrat vsetkych (take velke downtowny v zahranici mavaju metro, ktore ma spravidla vyrazne vyssiu kapacitu ako elektricky). Cize hovorime o tahani elektricky cez zonu, kde sa aj tak zdrzuje pomerne malo ludi a teda elektricka tam neposobi ziadny zasadnejsi problem, alebo tahanie po Landererovej za cenu zuzenia komunikacie a zdrzania elektricky vdaka dvom svetelnym krizovatkam, kde nebude jednoduche zaviest uplnu preferenciu. Kym po Pribinovej bude mat elektricka vsade prednost a prakticky sa nema kde zdrzat, prave na Landererovej by sa zhlukovali. Navyse, pri takom zhlukovani by este niektori najradsej na trat natlacili aj autobusy. Dovod, preco je zastavka Riviera postavena tak, ze autobusy a elektricky stoja VEDLA seba a nie za sebou, je prave ten, ze je tam uz prilis velka hustota spojov na jednu hranu. A to hovorime o beznom sidlisku s 37 000 obyvatelmi, co je lepsia tretina z tych 100 000, o ktorych pises. Zuzenim Landererovej by vznikol taky napor na MHD, ktory by ta ulica nezvladla. Kym by to bolo rozdelene, t.j. elektricky na Pribinovej a autobusy na Landererovej, este je tam urcita rezerva (trebars aj zahustenie autobusov na ukor IAD).
Urcitu delbu dopravnej prace bude mat IAD vzdy. Zuzovat ma zmysel tam, kde intenzity nie su velke. Na takomto mieste by si zdrziaval aj okolite komunikacie a na nich autobusy, kurierov, ci ludi na sluzobkach.

"Z môjho pohľadu celá D4/R7 nedáva zmysel a nerieši situáciu, len privedie ešte viac áut do BA. Rozumným riešením s rozumným rozpočtom by bolo potiahnuť električkové trate do Stupavy, Senec, smer Dunajská Streda, aby to prešlo cez tie najvyťaženejšie obce, odkiaľ chodí najviac ľudí. Niečo podobné funguje v Nemecku vo Frankfurte nad Mohanom, tzv S-bahn."

OK, tak tu uz zacinaju posobit opiaty. Co sa tyka D4/R7, tam suhlasim, ze cez toto hrdlo privedie do mesta ovela viac aut. Mozno aj preto by malo zmysel postavit zachytne parkovisko pod pristavnym mostom. Ale nie to som chcel. S-Bahn a elektricky su trosicku odlisne systemy. Ci uz je to radenie, hmotnost vozidiel, zabezpecenie trate alebo rezim fungovania, S-Bahn je prakticky zeleznica, ale fungujuca v hustejsich intervaloch. Zvlastne je, ze navrhujes nieco, co je na financne, ale aj organizacne pomery tejto krajiny prakticky nemyslitelne. Naozaj nema zmysel stavat elektrickove trate paralelne s existujucimi zeleznicnymi tratami. V Bratislave by bolo mozne vytvorit S-Bahn, ale chcelo by to pochopitelne nemale investicie do zeleznicneho uzla. Ale take iste investicie by boli potrebne do tak dlhych elektrickovych trati. Ale k tomuto sa este dalej vratim.

"Prečo električky? Tie nové električky od Škody dokážu jazdiť až 100km/h, to je zvyčajne aj rýchlosť osobných vlakov. Vysoká kapacita električiek, v prípade potreby už dodané modely by isto vedel výrobca upraviť, ak by bolo treba. Existujú v BA na to depá a opravovne, netreba stavať nové, aspoň opravovne, ani preškolovať personál."

A tu uz mam pocit, ze si to cele predstavujes ako ked niekde na dvore svako vytuni trabanta, do ktoreho namontuje motor z Mustanga. V prvom rade, ak sa nejake drahove vozidlo objedna, tak prebieha proces homologizacie, ktoreho vysledkom je certifikat, bez ktoreho v danej krajine vozidlo jazdit nemoze. A ten je viazany na technicke udaje vozidla. Takze ak by sme chceli Skodovky prebudovat na rychlost 100 km/h, urcite by to nebolo "len tak" v style, ze niekto nieco v dielni chyti, pozvara, vysustruzi a je vybavene. Chapem, ze laikovi sa to moze zdat jednoduche, ved zelezo ako zelezo. Ale prave v tom to je, ze nie je zelezo ako zelezo. Kazdy strojarsky vyrobok, u ktoreho sa caka dynamicka prevadzka, je navrhovany a pocitany na cielove maximalne parametre. Ak Skodovka uvadza, ze napr. 30T ma maximalnu rychlost 65 km/h, potom ocakavam, ze konstrukcna rychlost bude asi 90 km/h. Lenze na konstrukcnej rychlosti jednoducho taketo vozidlo prevadzkovat nemozes, lebo v takom pripade vyrobca nemoze garantovat dlhodobu stabilitu parametrov. Je to len rezerva.

"Ďalšia výhoda, cestujúci napríklad zo Stupavy, čo robí v Ružinove sa teoreticky bude vedieť odviesť 1 linkou do centra a odtiaľ pokračovať ďalšou. To platí aj o ostatných, nebudú sa sústreďovať len na pár bodoch ako vlakové stanice, ale sa rozpustia postupne ľudia."

Keby sa naozaj vyuzivali aspon vsetky existujuce vlakove stanice v BA a bola k nim privedena kvalitna MHD, mozno by si si ani nevsimol nejake vacsie pocty ludi. Do mesta skutocne nedochadza az tak vela ludi, iba to tak vyzera, kedze vsetko je tahane primarne na hlavnu stanicu. Rovnako, ako elektrickami, tak aj vlakmi by ich bolo mozne rozpustit. V sucasnosti za zmienku stoja dve miesta - Vinhrady a hlavna stanica. Ja si este pamatam, ze nase "rychliky" od PD chodievali v pohode na Nove mesto a do Petrzalky. Mozno teraz pojdem proti vseobecnemu povedomiu na imhd, ale myslim, ze to nebol uplne najhorsi napad. Nie len lokalne osobaky, ale tu a tam aj nejaky rychlik tahat inam ako na hlavnu stanicu. Teraz su zasa fantazmagorie okolo Filialky, ale realne je to len niekoho plan, ako sa nabalit a pravdepodobnost, ze sa to zrealizuje, je pomaly zaporna.


"Je tu problém legislatívy (MHD nemôže jazdiť mimo BA, ale pri troche snahy sa to dá vyriešiť) a ochota okolitých obcí súhlasiť s daným projektom, keďže postoj veľkej časti vedení okolitých obcí je ten, že oni nemajú problém s dopravou, to má BA. Ale podľa rôznych prieskumov do BA prichádza denne cez pracovný týždeň 200-250 tisíc ľudí za robotu, či školou."

Obce budu suhlasit, kym im niekto nepovie, ze chce, aby aj ony financne [prispievali na prevadzku MHD. A ked tato veta zaznie, potom prichadza ta druha - "ale ved BA ma problem, my nemame problem, tak nech si to aj cele plati".
Toto sa neda riesit inak ako na statnej urovni a preto ma zmysel orientovat sa na to, co tu uz je a vylepsit to - vlaky.


"Metro je utopia, toto môže byť celkom schodné riešenie, navyše stavba električkovej trate nie je tak priestorovo náročná ako vlaková + nemá tak vysoké nároky nosnosť podložia, stúpania/klesania, menšie oblúky a električku je jednoduchšie vtesnať do mesta ako vlak."

Preto nechapem, kedze tie vlakove trate uz stoja a su privedene aj do mesta, naco stavat dalsie.

"O tom, že trať 131 aspoň po Dunajskú Stredu by mala byť 2 koľajná sa hovorí už 10-15 rokov, ale nič sa nezmenilo, trať je v ešte horšom stave v akom bola. Dokonca za Dunajskou Stredou smer Komárno je na viacerých miestach znížená rýchlosť na 30-50km/h kvôli zlej kvalite trate."

Aha, takze 10-15 rokov je v tomto state problem zdvojkolajnit celkom vytazenu vlakovu trat, ktora v podstate uz stoji a treba ju "len" vylepsit, ale ty by si chcel stavat elektrickovu trat do DS. Co myslis, aka je asi sanca?

"Potom tu je otázka peňazí, keď Rovinka by sa mala podieľať na financovaní danej linky, ale dovolím si tvrdiť, že na 99,99% budú proti. Argument bude, vlak jazdí až po Hlavnú stanicu a že nemajú peniaze navyše."

Teraz neviem, o akej linke presne pises, ale sam si povedal, co ja vyssie, cize musis vediet, ze tahanie elektriciek za hranice mesta je nerealne.

"Ďalší problém, napríklad v Prahe každú noc čistia koľaje, alebo každú druhú, nabehnú zametači a ide sa, teda je aj zároveň kontrola a vedia sa prípadne chyby a poškodenia nahlásiť. V BA to robia zvyčajne len na jar, možno na jeseň, inak všetko. Tým pádom aj prichádza k rýchlejšiemu opotrebeniu koľajníc a podvozkov, teda náklady navyše, opravy sa robia, až keď to je havarijný stav, nerobia sa hneď v zárodku, keď by to bolo jednoduchšie a lacnejšie."

No vidis, tu si krasne nacrtol, ako by vyzerali tie uzasne elektrickove trate. Aktualne je nezvladnuta udrzba tych existujucich, tak ako by to asi dopadlo za mestom?

"Napríklad pri železničnej doprave, rýchlik BA-KE má 20 zastávok na 443km trase. IC čo jazdilo malo svojho času 15 zastávok. Načo nám je IC, čo stojí po ceste pri každej vŕbe, breze a lavičke? Ak si zoberieme čo je podľa zahraničných štandardov IC, tak zastávky by mali byť BA - Žilina - Vrútky - Košice, teda len najväčšie prestupné uzly, kde človek vystúpi a ide na ďalší vlak."

Od oprav elektrickovych trati v meste k zastavovaniu IC na trati BA-KE? Boy, that escalated quickly.

"Čo teoreticky bráni tomu, aby sa vytrhali koľaje a spravili sa tam (do DS) len čisto pre električku?"

Teoreticky nic. Prakticky tomu brani zdravy rozum. Vytrhat, co je uz hotove, aby sme mohli vyhadzat peniaze na pomalsiu a menej kvalitnu elektricku v porovnani s vlakom?

"prípadne nechať 1 koľaj pre vlak a 2x električkové s tým, že by to mohlo ísť v jednom telese."

Hm, co je lacnejsie? Tahat k existujucej kolaji jednu vlakovu alebo dve elektrickove? Vravis to iste teleso. Lenze to iste teleso musi byt potom stavane na zatazenie vlakom.

Vidim, ze k ostatnym veciam ti uz ini napisali.

Chapem, ze by si to chcel zlepsit, ale skus tvoje predstavy trochu vlozit do realii mesta a krajiny. Hlavne z hladiska manazerskych kapacit a financii. Alebo napis rovno, ze si chces zafantazirovat, aby rec nestala 😉.
Nemusíte mi zase utrhnunúť hlavu, boli len ideové návrhy, ktoré môžu a nemusia mať zmysel. Na správne určenie riešenia treba predsa len viac podkladov.
Teraz som si pozrel niečo. Tak tie nové električky majú kombinovanú kapacitu cca 350 ľudí, vlakové súpravy majú kapacitu cca 350 sediacich (dajme tomu 700 dohromady). Na trase BA-KN je max. prevádzková rýchlosť 80km/h.
Možné riešenia:
1) úsek BA-DS dvojkoľajná trať.
2) čo som pozeral schému tej trasy okolo divadla, tak niekde v úrovni ako je Prístavná bolo naznačené pripojenie Vrakunskej radiály. Ak sa toho chytím, tak trasa električky cez Podunajské Biskupice - Rovinka - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo - Šamorín (tu si viem predstaviť 2-3 zastávky a depo, kde by sa na noc nechali električky, aby sa ráno nemuseli vypraviť z BA) vyťaženosť so Šamorína by asi bola slušná. Električka by si mohla dať nejaké rozumné kolečko okolo centra a hneď z centra do Šamorína. Neviem aké sú normy ma pauzu a jazdu.
3) z Dúbravky predĺžiť linku cez Borry ( nákupné centrum, stavia sa tam dosť veľká bytová zástavba a aj bude stavať) - Záhorská Bystrica - Stupava (koniec linky a depo na odstavenie v noci ako v prípade Šamorína). O počte zastávok, tak 2 v Záhorskej, 2-3 v Stupave, proste aby to malo zmysel.
4) trasa z Vajnor - Ivanka - Bernolákovo (viem, že tu je železničná trať) - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob - Viničné - Pezinok (tu koniec a depo, podobne ako prípad Šamorín a Stupava) na Čiernej vode v Chorvátskom Grobe sa plánuje masívna výstavba, 8000 bytových jednotiek, dajme tomu že to bude odhadom 20-24 tisíc ľudí, teda mesto veľkosti Dunajskej Stredy.
5) napojenie na trasu z Vajnor smer Ivanka - Zálesie - Malinovo - Tomášov (možno zakomponovať do toho Most pri Bratislave alebo trasa z Vrakuňa - Most pri Bratislave - Malinovo - Tomášov (možnosť pridať Zálesie) . Ten bod by som riešil ako úplne posledný, optimum by bolo mať obe spomenuté vetvy, pre prípad, že by sa niečo stalo či už vo Vajnoroch alebo Vrakuňa, bola by obchádzková trasa. Keďže tak veľa cestujúcich z Tomášova nebude, interval v čase dopravnej špičky odchod z Tomášova po 15&20 minútach, ale raz smer Vajnory, raz Vrakuňa na preskačku.

Bod 1) je jasný, body 2) a 3) dávajú už zmysel aj teraz, možno by na stavbu sa dali zohnať peniaze z EU, kdeže už sa ide mimo BA. Interval v čase dopravnej špičky, cca 6:00-9:00 a 15:00-18:00 každý 10-15 minút, inak každých 30-60 minút (záležalo by na naplnenosti, ale veľká asi nebude s tým, že súpravy končili v Šamoríne a v Stupave tak medzi 22-23 hodinou, začiatok v samých mestách okolo 5tej. Myslím, že by to pokrylo potreby väčšiny ľudí. Cez víkend kľudne redší interval, každý 30 minút? Bod 4) by tiež bol zaujímavou alternatívou a mohol by čiastočne kapacitne odľahčiť vlakové spoje teoreticky. Celé to je len ideové riešenie.
Reakcia na: bobitwo #34:
"A tie električkové trate nemusia byť 2 koľajné, stačilo by spraviť miesta na vyhýbanie sa, napríklad v mieste samotných zastávok. Aj to je riešenie. A nie sú to riešenia typu ak to bude zle, zmeníme, ale je to niečo, čo by malo fungovať aspoň ďalších 50 rokov minimálne. "
skus sa zamysliet preco aj tam kde boli povodne jednokolajne elektrickove trate sa ich snazia pokial to je aspon trosku mozne zdvojkolajnit aj ked to nie je nevyhnutne kvoli kapacite....
mala napoveda - prenasanie meskani, stafetovy kolik.....

a ad myslenie do buducnosti.... povodni projektanti prelozky zaustenia na sucasnu zst nove mesto mysleli - pozri si ako su vybudovane nadjazdy ponad roznavsku a krasinskeho (4tu kolaj je tam mozne polozit bez nutnosti budovat vedla dalsi nadjazd)
Reakcia na: bobitwo #34:
Príde mi iracionálne vytrhať železničnú trať a nahradiť ju električkovou, aj keby zostala 1 koľaj pre náklady. Väčší význam by už malo postaviť tú paralelnú trať, ktorá by bola bližšie k obciam ako súčasná železnica a železnicu nechať iba pre náklady. Čo sa 1 koľajných električkových tratí týka, tak to v podstate máme v súčasnosti na 131 a všetci vieme, ako "ľahko" sa dajú posilniť vlaky (nehovoriac o tom, že električky by si musel posilniť ešte viac, lebo majú menšiu kapacitu).
Takto aby sme sa rozumeli
1) najprv riadna údržba a oprava už existujúcich tratí električiek, to musí byť jednoznačne.
2) 2 koľajka podľa mňa by sa mala zatiaľ spraviť len po DS.
3) myslenie do budúcnosti

Ale vidím tu napríklad jednu možnosť. Ak by sa robila 2 koľajka až po Dunajskú Stredu. Čo teoreticky bráni tomu, aby sa vytrhali koľaje a spravili sa tam len čisto pre električku? Neviem ako to je s nákladnou vlakovou dopravnou v danom úseku, možno prípadne nechať 1 koľaj pre vlak a 2x električkové s tým, že by to mohlo ísť v jednom telese. Električka by končila v DS na vlakovej stanici a ľudia zo smeru Komárno by len prestúpili v rámci stanice na električku. Reálne, 75t električka (dajme tomu že plná ľudí 80t) nemá také prísne požiadavky na podložie ako vlak, čo bežne váži cez 1500t. Je to jedna z možností do budúcna. Ďalšia by bola, že by sa nechala len tá jednokoľajka a cez okolité dediny by sa paralelne postavili také električkové trate? Tým pádom by možno na vlakovej trati klesol počet cestujúcich, lebo by sa to rozriedilo medzi jednotlivé trate. A tie električkové trate nemusia byť 2 koľajné, stačilo by spraviť miesta na vyhýbanie sa, napríklad v mieste samotných zastávok. Aj to je riešenie. A nie sú to riešenia typu ak to bude zle, zmeníme, ale je to niečo, čo by malo fungovať aspoň ďalších 50 rokov minimálne.
Reakcia na: bobitwo #31:
No dobre, ale riešením havarijného stavu trate nebude postavenie stadtbahnu, trať treba opraviť a popritom aj zdvojkoľajniť (v úseku za DS by ju zatiaľ zdvojkoľajniť netrebalo). Takisto som nepísal, že MHD Rovinka/Dunajská Lužná by zabezpečoval DPB, myslel som skôr niečo na spôsob 255 v Malackách.

To s tým plotom som počul aj ja, ale v KE je rýchlodráh bez plota, tak neviem, či plot nie je nutný, alebo má len táto rýchlodráha "výnimku," lebo je stará.
Reakcia na: bobitwo #31:
nuz neviem, ale v trochu davnejsej minulosti co si pamatam tak tych 50 kmh bol cisto len interny predpis DPB, dopravne predpisy umoznovali minimalne 60 kmh.....
a po meste sa nachadzaju napriklad aj zeleznicne trate a na tych aj bez oplotenia je povolene ak sa nemylim obvykle 80 kmh aj v zastavanej casti uzemia.....

a btw, pred 20+ rokmi sme na cesty na vychod (ked sme chodili na chaty a pod.) pouzival par vlakov ktory mal cisla R1600/1601 a volali sme to zrychleny rychlik - stalo to medzi BA a KE tusim iba na cca 5tich staniciach (urcite tam ale bolo ZA, PP, Kysak, naopak cez Trencin len prechodil)
Reakcia na: Urbanway 2423 #27:
O tom, že trať 131 aspoň po Dunajskú Stredu by mala byť 2 koľajná sa hovorí už 10-15 rokov, ale nič sa nezmenilo, trať je v ešte horšom stave v akom bola. Dokonca za Dunajskou Stredou smer Komárno je na viacerých miestach znížená rýchlosť na 30-50km/h kvôli zlej kvalite trate.
Ďalší problém prestupný terminál v Rovinke... DPB nemôže jazdiť mimo územia BA (značka koniec BA znamená koniec MHD), navyše by sa na to mohli sťažovať SAD. Potom tu je otázka peňazí, keď Rovinka by sa mala podieľať na financovaní danej linky, ale dovolím si tvrdiť, že na 99,99% budú proti. Argument bude, vlak jazdí až po Hlavnú stanicu a že nemajú peniaze navyše.

Čo sa týka ďalších problémov, už neviem kde som čítal a neviem, či to je pravda, že ak by chceli električky jazdiť viac ako 50km/h, tak by okolo nich musel byť kvôli bezpečnosti plot, aby tam nikto nemohol vbehnúť.
Ďalší problém, napríklad v Prahe každú noc čistia koľaje, alebo každú druhú, nabehnú zametači a ide sa, teda je aj zároveň kontrola a vedia sa prípadne chyby a poškodenia nahlásiť. V BA to robia zvyčajne len na jar, možno na jeseň, inak všetko. Tým pádom aj prichádza k rýchlejšiemu opotrebeniu koľajníc a podvozkov, teda náklady navyše, opravy sa robia, až keď to je havarijný stav, nerobia sa hneď v zárodku, keď by to bolo jednoduchšie a lacnejšie.
V konečnom dôsledku, treba brať do úvahy aj večné frflanie obyvateľov na všetko. Napríklad pri železničnej doprave, rýchlik BA-KE má 20 zastávok na 443km trase. IC čo jazdilo malo svojho času 15 zastávok. Načo nám je IC, čo stojí po ceste pri každej vŕbe, breze a lavičke? Ak si zoberieme čo je podľa zahraničných štandardov IC, tak zastávky by mali byť BA - Žilina - Vrútky - Košice, teda len najväčšie prestupné uzly, kde človek vystúpi a ide na ďalší vlak. A to isté platí všade, každý chce mať zastávku pod domom, aby to nemal ďaleko a chce priamu linku k svojmu cieľu. Ak jeden môj známy, o je z Vajnor a robí v Devínskej vo VW a chce priamu linku. Ale reálne, to kvoli 2-3 ľuďom možno budeme mať nezmyselnú linku? A takto sa dá ísť ďalej.