Zastávka Žehrianska

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
90 Petržalka, Jasovská; Rusovce; Čunovo, Danubiana
90 Staré Mesto, Nové SND
98 Nové Mesto, Kukučínova
98 Petržalka, Jasovská
N91 Čunovo
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica
Linka Smer
90 Petržalka, Jasovská; Rusovce; Čunovo, Danubiana
90 Staré Mesto, Nové SND
98 Nové Mesto, Kukučínova
98 Petržalka, Jasovská
N91 Čunovo
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica

Najbližšie odchody