Zastávka Žehrianska

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
90 Čunovo, Danubiana
90 Staré Mesto, Nové SND
98 Nové Mesto, Kukučínova
98 Petržalka, Jasovská
N91 Čunovo
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica
Linka Smer
90 Čunovo, Danubiana
90 Staré Mesto, Nové SND
98 Nové Mesto, Kukučínova
98 Petržalka, Jasovská
N91 Čunovo
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica

Najbližšie odchody