Zastávka Žehrianska

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
90 Petržalka, Jasovská; Stanica Rusovce; Čunovo, Danubiana
90 Staré Mesto, Nové SND
98 Kukučínova
98 Petržalka, Jasovská
N91 Čunovo
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica
Linka Smer
90 Petržalka, Jasovská; Stanica Rusovce; Čunovo, Danubiana
90 Staré Mesto, Nové SND
98 Kukučínova
98 Petržalka, Jasovská
N91 Čunovo
N93 Petržalka, Jasovská
N93 Hlavná stanica

Najbližšie odchody