Všetky odchody zo zastávky Žehrianska 24.7.2021

Linka Smer Odchod
N93 Hlavná stanica 0:01
N93 Petržalka, Jasovská 0:19
N93 Petržalka, Jasovská 0:49
N91 Čunovo 0:56
N93 Hlavná stanica 1:01
N93 Petržalka, Jasovská 1:49
N91 Čunovo 1:56
N93 Hlavná stanica 2:01
N93 Petržalka, Jasovská 2:49
N91 Čunovo 2:56
N93 Hlavná stanica 3:01
N93 Petržalka, Jasovská 3:49
N91 Čunovo 3:56
N93 Hlavná stanica 4:01
98 Kukučínova 4:28
98 Kukučínova 4:43
N93 Petržalka, Jasovská 4:49
98 Kukučínova 4:58
98 Petržalka, Jasovská 5:01
98 Kukučínova 5:13
98 Petržalka, Jasovská 5:16
98 Kukučínova 5:28
98 Petržalka, Jasovská 5:31
98 Kukučínova 5:43
98 Petržalka, Jasovská 5:46
98 Kukučínova 5:58
90 Stanica Rusovce 5:58
98 Petržalka, Jasovská 6:01
98 Kukučínova 6:12
98 Petržalka, Jasovská 6:16
90 Staré Mesto, Nové SND 6:26
98 Kukučínova 6:27
98 Petržalka, Jasovská 6:31
98 Kukučínova 6:42
98 Petržalka, Jasovská 6:47
98 Kukučínova 6:57
90 Stanica Rusovce 6:58
98 Petržalka, Jasovská 7:02
98 Kukučínova 7:12
98 Petržalka, Jasovská 7:17
98 Kukučínova 7:27
90 Staré Mesto, Nové SND 7:27
98 Petržalka, Jasovská 7:32
98 Kukučínova 7:42
98 Petržalka, Jasovská 7:47
98 Kukučínova 7:57
90 Stanica Rusovce 7:58
98 Petržalka, Jasovská 8:02
98 Kukučínova 8:12
98 Petržalka, Jasovská 8:17
98 Kukučínova 8:27
90 Staré Mesto, Nové SND 8:27
90 Čunovo, Danubiana 8:28
98 Petržalka, Jasovská 8:32
98 Kukučínova 8:42
98 Petržalka, Jasovská 8:47
98 Kukučínova 8:57
98 Petržalka, Jasovská 9:02
98 Kukučínova 9:12
98 Petržalka, Jasovská 9:17
98 Kukučínova 9:27
90 Staré Mesto, Nové SND 9:27
90 Čunovo, Danubiana 9:28
98 Petržalka, Jasovská 9:32
98 Kukučínova 9:42
98 Petržalka, Jasovská 9:47
98 Kukučínova 9:57
98 Petržalka, Jasovská 10:02
98 Kukučínova 10:12
98 Petržalka, Jasovská 10:17
98 Kukučínova 10:27
90 Staré Mesto, Nové SND 10:27
90 Čunovo, Danubiana 10:28
98 Petržalka, Jasovská 10:32
98 Kukučínova 10:42
98 Petržalka, Jasovská 10:47
98 Kukučínova 10:57
98 Petržalka, Jasovská 11:02
98 Kukučínova 11:12
98 Petržalka, Jasovská 11:17
98 Kukučínova 11:27
90 Staré Mesto, Nové SND 11:27
90 Čunovo, Danubiana 11:28
98 Petržalka, Jasovská 11:32
98 Kukučínova 11:42
98 Petržalka, Jasovská 11:47
98 Kukučínova 11:57
98 Petržalka, Jasovská 12:02
98 Kukučínova 12:12
98 Petržalka, Jasovská 12:17
98 Kukučínova 12:27
90 Staré Mesto, Nové SND 12:27
90 Čunovo, Danubiana 12:28
98 Petržalka, Jasovská 12:32
98 Kukučínova 12:42
98 Petržalka, Jasovská 12:47
98 Kukučínova 12:57
98 Petržalka, Jasovská 13:02
98 Kukučínova 13:12
98 Petržalka, Jasovská 13:17
98 Kukučínova 13:27
90 Staré Mesto, Nové SND 13:27
90 Čunovo, Danubiana 13:28
Linka Smer Odchod
98 Petržalka, Jasovská 13:32
98 Kukučínova 13:42
98 Petržalka, Jasovská 13:47
98 Kukučínova 13:57
98 Petržalka, Jasovská 14:02
98 Kukučínova 14:12
98 Petržalka, Jasovská 14:17
98 Kukučínova 14:27
90 Staré Mesto, Nové SND 14:27
90 Čunovo, Danubiana 14:28
98 Petržalka, Jasovská 14:32
98 Kukučínova 14:42
98 Petržalka, Jasovská 14:47
98 Kukučínova 14:57
98 Petržalka, Jasovská 15:02
98 Kukučínova 15:12
98 Petržalka, Jasovská 15:17
98 Kukučínova 15:27
90 Staré Mesto, Nové SND 15:27
90 Čunovo, Danubiana 15:28
98 Petržalka, Jasovská 15:32
98 Kukučínova 15:42
98 Petržalka, Jasovská 15:47
98 Kukučínova 15:57
98 Petržalka, Jasovská 16:02
98 Kukučínova 16:12
98 Petržalka, Jasovská 16:17
98 Kukučínova 16:27
90 Staré Mesto, Nové SND 16:27
90 Čunovo, Danubiana 16:28
98 Petržalka, Jasovská 16:32
98 Kukučínova 16:42
98 Petržalka, Jasovská 16:47
98 Kukučínova 16:57
98 Petržalka, Jasovská 17:02
98 Kukučínova 17:12
98 Petržalka, Jasovská 17:17
98 Kukučínova 17:27
90 Staré Mesto, Nové SND 17:27
90 Čunovo, Danubiana 17:28
98 Petržalka, Jasovská 17:32
98 Kukučínova 17:42
98 Petržalka, Jasovská 17:47
98 Kukučínova 17:57
98 Petržalka, Jasovská 18:02
98 Kukučínova 18:12
98 Petržalka, Jasovská 18:17
98 Kukučínova 18:27
90 Staré Mesto, Nové SND 18:27
90 Čunovo, Danubiana 18:28
98 Petržalka, Jasovská 18:32
98 Kukučínova 18:42
98 Petržalka, Jasovská 18:47
98 Kukučínova 18:57
98 Petržalka, Jasovská 19:02
98 Kukučínova 19:12
98 Petržalka, Jasovská 19:17
98 Kukučínova 19:27
90 Staré Mesto, Nové SND 19:27
90 Stanica Rusovce 19:28
98 Petržalka, Jasovská 19:32
98 Kukučínova 19:42
98 Petržalka, Jasovská 19:47
98 Kukučínova 19:57
90 Staré Mesto, Nové SND 19:57
90 Petržalka, Jasovská 19:58
98 Petržalka, Jasovská 20:02
98 Kukučínova 20:12
98 Petržalka, Jasovská 20:17
98 Kukučínova 20:27
90 Stanica Rusovce 20:28
98 Petržalka, Jasovská 20:32
98 Kukučínova 20:43
98 Petržalka, Jasovská 20:47
90 Staré Mesto, Nové SND 20:57
98 Kukučínova 20:58
98 Petržalka, Jasovská 21:02
98 Kukučínova 21:13
98 Petržalka, Jasovská 21:16
98 Kukučínova 21:28
90 Stanica Rusovce 21:28
98 Petržalka, Jasovská 21:31
98 Kukučínova 21:43
98 Petržalka, Jasovská 21:46
90 Staré Mesto, Nové SND 21:56
98 Kukučínova 21:58
98 Petržalka, Jasovská 22:01
98 Kukučínova 22:13
98 Petržalka, Jasovská 22:16
98 Kukučínova 22:28
90 Petržalka, Jasovská 22:28
98 Petržalka, Jasovská 22:31
98 Kukučínova 22:43
98 Petržalka, Jasovská 22:46
98 Depo Jurajov dvor 22:58
98 Petržalka, Jasovská 23:01
N93 Hlavná stanica 23:01
98 Petržalka, Jasovská 23:16
98 Petržalka, Jasovská 23:31
N93 Hlavná stanica 23:31
98 Petržalka, Jasovská 23:46
N93 Petržalka, Jasovská 23:49
N91 Čunovo 23:56

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo