Všetky odchody zo zastávky Žehrianska 18.7.2024

Linka Smer Odchod
N93 Hlavná stanica 0:01
N93 Petržalka, Jasovská 0:19
N93 Petržalka, Jasovská 0:49
N91 Čunovo 0:56
N93 Hlavná stanica 1:01
N93 Petržalka, Jasovská 1:49
N91 Čunovo 1:56
N93 Hlavná stanica 2:01
N93 Petržalka, Jasovská 2:49
N91 Čunovo 2:56
N93 Hlavná stanica 3:01
N93 Petržalka, Jasovská 3:49
N91 Čunovo 3:56
N93 Hlavná stanica 4:01
91 Čunovo 4:20
91 Staré Mesto, Most SNP 4:24
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:27
91 Čunovo 4:40
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:42
91 Staré Mesto, Most SNP 4:44
N93 Petržalka, Jasovská 4:49
90 Stn. Rusovce 4:56
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:56
98 Petržalka, Jasovská 5:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:11
191 Staré Mesto, Most SNP 5:14
98 Petržalka, Jasovská 5:18
90 Stn. Rusovce 5:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:26
90 Staré Mesto, Nové SND 5:28
98 Petržalka, Jasovská 5:33
191 Staré Mesto, Most SNP 5:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:41
98 Petržalka, Jasovská 5:48
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:53
191 Staré Mesto, Most SNP 5:54
90 Stn. Rusovce 5:56
98 Petržalka, Jasovská 5:56
90 Staré Mesto, Nové SND 5:58
98 Petržalka, Jasovská 6:03
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:11
98 Petržalka, Jasovská 6:11
91 Čunovo 6:15
90 Stn. Rusovce 6:16
98 Petržalka, Jasovská 6:18
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:19
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:26
98 Petržalka, Jasovská 6:26
90 Staré Mesto, Nové SND 6:28
98 Petržalka, Jasovská 6:33
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:34
90 Stn. Rusovce 6:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:41
98 Petržalka, Jasovská 6:42
90 Staré Mesto, Nové SND 6:48
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:49
98 Petržalka, Jasovská 6:49
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:56
90 Stn. Rusovce 6:57
98 Petržalka, Jasovská 7:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:04
90 Staré Mesto, Nové SND 7:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:11
98 Petržalka, Jasovská 7:13
90 Stn. Rusovce 7:17
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:19
98 Petržalka, Jasovská 7:21
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:26
90 Staré Mesto, Nové SND 7:28
98 Petržalka, Jasovská 7:30
98 Depo Jurajov dvor 7:34
90 Stn. Rusovce 7:37
98 Petržalka, Jasovská 7:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:41
98 Petržalka, Jasovská 7:45
90 Staré Mesto, Nové SND 7:48
98 Depo Jurajov dvor 7:49
98 Petržalka, Jasovská 7:52
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:56
90 Stn. Rusovce 7:57
98 Petržalka, Jasovská 8:00
98 Depo Jurajov dvor 8:04
98 Petržalka, Jasovská 8:07
90 Staré Mesto, Nové SND 8:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:11
98 Petržalka, Jasovská 8:15
98 Depo Jurajov dvor 8:19
98 Petržalka, Jasovská 8:22
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:26
90 Čunovo, Danubiana 8:27
90 Staré Mesto, Nové SND 8:28
98 Petržalka, Jasovská 8:30
98 Petržalka, Jasovská 8:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:41
98 Petržalka, Jasovská 8:52
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:56
90 Petržalka, Jasovská 8:57
98 Petržalka, Jasovská 9:07
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:11
98 Petržalka, Jasovská 9:22
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:26
90 Čunovo, Danubiana 9:27
90 Staré Mesto, Nové SND 9:28
98 Petržalka, Jasovská 9:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:41
98 Petržalka, Jasovská 9:52
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:56
98 Petržalka, Jasovská 10:07
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:11
98 Petržalka, Jasovská 10:22
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:26
90 Čunovo, Danubiana 10:27
90 Staré Mesto, Nové SND 10:28
98 Petržalka, Jasovská 10:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:41
98 Petržalka, Jasovská 10:52
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:56
98 Petržalka, Jasovská 11:07
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:11
98 Petržalka, Jasovská 11:22
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:26
90 Čunovo, Danubiana 11:27
90 Staré Mesto, Nové SND 11:28
98 Petržalka, Jasovská 11:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:41
98 Petržalka, Jasovská 11:52
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:56
98 Depo Jurajov dvor 12:04
98 Petržalka, Jasovská 12:07
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:11
98 Petržalka, Jasovská 12:22
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:26
90 Čunovo, Danubiana 12:27
90 Staré Mesto, Nové SND 12:28
98 Petržalka, Jasovská 12:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:41
98 Petržalka, Jasovská 12:52
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:56
98 Petržalka, Jasovská 13:07
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:11
191 Staré Mesto, Most SNP 13:14
98 Petržalka, Jasovská 13:22
Linka Smer Odchod
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:26
90 Čunovo, Danubiana 13:27
90 Staré Mesto, Nové SND 13:28
191 Staré Mesto, Most SNP 13:34
98 Petržalka, Jasovská 13:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:41
98 Petržalka, Jasovská 13:52
191 Staré Mesto, Most SNP 13:54
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:56
90 Stn. Rusovce 13:57
90 Staré Mesto, Nové SND 13:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:07
98 Petržalka, Jasovská 14:07
98 Petržalka, Jasovská 14:15
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:17
98 Petržalka, Jasovská 14:22
90 Čunovo, Danubiana 14:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:27
90 Staré Mesto, Nové SND 14:28
98 Petržalka, Jasovská 14:30
191 Stn. Rusovce 14:35
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:37
98 Petržalka, Jasovská 14:37
98 Petržalka, Jasovská 14:45
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:47
98 Petržalka, Jasovská 14:52
90 Stn. Rusovce 14:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:57
90 Staré Mesto, Nové SND 14:58
98 Petržalka, Jasovská 15:00
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:07
98 Petržalka, Jasovská 15:08
91 Čunovo 15:15
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:17
98 Petržalka, Jasovská 15:18
90 Čunovo, Danubiana 15:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:27
90 Staré Mesto, Nové SND 15:28
98 Petržalka, Jasovská 15:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:37
98 Petržalka, Jasovská 15:38
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:47
98 Petržalka, Jasovská 15:48
90 Stn. Rusovce 15:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:57
90 Staré Mesto, Nové SND 15:58
98 Petržalka, Jasovská 15:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:07
98 Petržalka, Jasovská 16:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:17
98 Petržalka, Jasovská 16:18
90 Čunovo, Danubiana 16:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:27
90 Staré Mesto, Nové SND 16:28
98 Petržalka, Jasovská 16:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:37
98 Petržalka, Jasovská 16:38
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:47
98 Petržalka, Jasovská 16:48
90 Stn. Rusovce 16:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:57
90 Staré Mesto, Nové SND 16:58
98 Petržalka, Jasovská 16:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:07
98 Petržalka, Jasovská 17:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:17
98 Petržalka, Jasovská 17:18
90 Čunovo, Danubiana 17:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:27
90 Staré Mesto, Nové SND 17:28
98 Petržalka, Jasovská 17:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:37
98 Petržalka, Jasovská 17:38
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:47
98 Petržalka, Jasovská 17:48
90 Stn. Rusovce 17:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:57
90 Staré Mesto, Nové SND 17:58
98 Petržalka, Jasovská 17:58
98 Petržalka, Jasovská 18:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:09
98 Depo Jurajov dvor 18:17
98 Petržalka, Jasovská 18:18
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:24
90 Čunovo, Danubiana 18:27
90 Staré Mesto, Nové SND 18:28
98 Petržalka, Jasovská 18:28
98 Depo Jurajov dvor 18:32
98 Petržalka, Jasovská 18:38
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:40
98 Petržalka, Jasovská 18:48
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:56
90 Petržalka, Jasovská 18:57
90 Staré Mesto, Nové SND 18:58
98 Petržalka, Jasovská 18:58
98 Petržalka, Jasovská 19:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:11
98 Petržalka, Jasovská 19:19
90 Stn. Rusovce 19:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:26
90 Staré Mesto, Nové SND 19:28
98 Petržalka, Jasovská 19:33
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:41
98 Petržalka, Jasovská 19:48
90 Petržalka, Jasovská 19:56
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:56
90 Staré Mesto, Nové SND 19:58
91 Čunovo 20:00
98 Petržalka, Jasovská 20:03
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:11
98 Petržalka, Jasovská 20:18
90 Stn. Rusovce 20:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:26
98 Petržalka, Jasovská 20:33
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:41
98 Petržalka, Jasovská 20:48
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:57
90 Staré Mesto, Nové SND 20:58
98 Petržalka, Jasovská 21:03
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:12
98 Petržalka, Jasovská 21:16
90 Petržalka, Jasovská 21:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:27
98 Petržalka, Jasovská 21:31
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:42
98 Petržalka, Jasovská 21:46
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:57
98 Petržalka, Jasovská 22:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:12
98 Petržalka, Jasovská 22:16
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:27
98 Petržalka, Jasovská 22:31
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:42
98 Petržalka, Jasovská 22:46
98 Depo Jurajov dvor 22:57
N93 Hlavná stanica 23:01
98 Petržalka, Jasovská 23:01
98 Petržalka, Jasovská 23:16
N93 Hlavná stanica 23:31
98 Petržalka, Jasovská 23:31
98 Petržalka, Jasovská 23:46
N93 Petržalka, Jasovská 23:49
N91 Čunovo 23:56

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo