Všetky odchody zo zastávky Žehrianska 2.2.2023

Linka Smer Odchod
N93 Hlavná stanica 0:01
N93 Petržalka, Jasovská 0:19
N93 Petržalka, Jasovská 0:49
N91 Čunovo 0:56
N93 Hlavná stanica 1:01
N93 Petržalka, Jasovská 1:49
N91 Čunovo 1:56
N93 Hlavná stanica 2:01
N93 Petržalka, Jasovská 2:49
N91 Čunovo 2:56
N93 Hlavná stanica 3:01
N93 Petržalka, Jasovská 3:49
N91 Čunovo 3:56
N93 Hlavná stanica 4:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:43
N93 Petržalka, Jasovská 4:49
90 Rusovce 4:56
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:57
98 Petržalka, Jasovská 5:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:12
98 Petržalka, Jasovská 5:17
90 Rusovce 5:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:27
90 Staré Mesto, Nové SND 5:28
98 Petržalka, Jasovská 5:32
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:38
98 Petržalka, Jasovská 5:40
98 Petržalka, Jasovská 5:47
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:48
98 Petržalka, Jasovská 5:55
90 Rusovce 5:56
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:57
90 Staré Mesto, Nové SND 5:58
98 Petržalka, Jasovská 6:02
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:05
98 Petržalka, Jasovská 6:10
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:12
90 Rusovce 6:16
98 Petržalka, Jasovská 6:17
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:20
98 Petržalka, Jasovská 6:25
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:27
90 Staré Mesto, Nové SND 6:28
98 Petržalka, Jasovská 6:32
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:35
90 Rusovce 6:37
98 Petržalka, Jasovská 6:39
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:42
98 Petržalka, Jasovská 6:44
90 Staré Mesto, Nové SND 6:48
98 Petržalka, Jasovská 6:49
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:50
98 Petržalka, Jasovská 6:54
90 Rusovce 6:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:57
98 Petržalka, Jasovská 7:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:05
90 Staré Mesto, Nové SND 7:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:11
98 Petržalka, Jasovská 7:12
90 Rusovce 7:17
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:17
98 Petržalka, Jasovská 7:20
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:23
90 Staré Mesto, Nové SND 7:28
98 Depo Jurajov dvor 7:29
98 Petržalka, Jasovská 7:29
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:35
98 Petržalka, Jasovská 7:36
90 Rusovce 7:37
98 Depo Jurajov dvor 7:41
98 Petržalka, Jasovská 7:44
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:47
90 Staré Mesto, Nové SND 7:48
98 Petržalka, Jasovská 7:51
98 Depo Jurajov dvor 7:53
90 Rusovce 7:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:59
98 Petržalka, Jasovská 7:59
98 Depo Jurajov dvor 8:05
98 Petržalka, Jasovská 8:06
90 Staré Mesto, Nové SND 8:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:12
98 Petržalka, Jasovská 8:14
98 Depo Jurajov dvor 8:20
98 Petržalka, Jasovská 8:20
98 Petržalka, Jasovská 8:26
90 Čunovo, Danubiana 8:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:27
90 Staré Mesto, Nové SND 8:28
98 Petržalka, Jasovská 8:32
98 Depo Jurajov dvor 8:35
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:42
98 Petržalka, Jasovská 8:44
98 Petržalka, Jasovská 8:56
90 Petržalka, Jasovská 8:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:57
98 Petržalka, Jasovská 9:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:12
98 Petržalka, Jasovská 9:21
90 Čunovo, Danubiana 9:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:27
90 Staré Mesto, Nové SND 9:28
98 Petržalka, Jasovská 9:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:42
98 Petržalka, Jasovská 9:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:57
98 Petržalka, Jasovská 10:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:12
98 Petržalka, Jasovská 10:21
90 Čunovo, Danubiana 10:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:27
90 Staré Mesto, Nové SND 10:28
98 Petržalka, Jasovská 10:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:42
98 Petržalka, Jasovská 10:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:57
98 Petržalka, Jasovská 11:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:12
98 Petržalka, Jasovská 11:21
90 Čunovo, Danubiana 11:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:27
90 Staré Mesto, Nové SND 11:28
98 Petržalka, Jasovská 11:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:42
98 Petržalka, Jasovská 11:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:57
98 Depo Jurajov dvor 12:05
98 Petržalka, Jasovská 12:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:12
98 Petržalka, Jasovská 12:21
90 Čunovo, Danubiana 12:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:27
90 Staré Mesto, Nové SND 12:28
98 Petržalka, Jasovská 12:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:42
98 Petržalka, Jasovská 12:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:57
98 Petržalka, Jasovská 13:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:12
98 Petržalka, Jasovská 13:21
90 Čunovo, Danubiana 13:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:27
90 Staré Mesto, Nové SND 13:28
98 Petržalka, Jasovská 13:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:42
98 Petržalka, Jasovská 13:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:55
90 Rusovce 13:57
90 Staré Mesto, Nové SND 13:58
Linka Smer Odchod
98 Petržalka, Jasovská 13:59
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:03
98 Petržalka, Jasovská 14:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:10
98 Petržalka, Jasovská 14:14
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:18
98 Petržalka, Jasovská 14:21
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:25
90 Čunovo, Danubiana 14:27
90 Staré Mesto, Nové SND 14:28
98 Petržalka, Jasovská 14:29
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:33
98 Petržalka, Jasovská 14:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:40
98 Petržalka, Jasovská 14:44
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:48
98 Petržalka, Jasovská 14:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:55
90 Rusovce 14:57
98 Petržalka, Jasovská 14:57
90 Staré Mesto, Nové SND 14:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:03
98 Petržalka, Jasovská 15:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:10
98 Petržalka, Jasovská 15:12
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:18
98 Petržalka, Jasovská 15:19
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:25
90 Čunovo, Danubiana 15:27
98 Petržalka, Jasovská 15:27
90 Staré Mesto, Nové SND 15:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:33
98 Petržalka, Jasovská 15:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:40
98 Petržalka, Jasovská 15:42
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:48
98 Petržalka, Jasovská 15:49
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:55
90 Rusovce 15:57
98 Petržalka, Jasovská 15:57
90 Staré Mesto, Nové SND 15:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:03
98 Petržalka, Jasovská 16:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:10
98 Petržalka, Jasovská 16:12
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:18
98 Petržalka, Jasovská 16:19
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:25
90 Čunovo, Danubiana 16:27
98 Petržalka, Jasovská 16:27
90 Staré Mesto, Nové SND 16:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:33
98 Petržalka, Jasovská 16:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:40
98 Petržalka, Jasovská 16:42
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:48
98 Petržalka, Jasovská 16:49
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:55
90 Rusovce 16:57
98 Petržalka, Jasovská 16:57
90 Staré Mesto, Nové SND 16:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:03
98 Petržalka, Jasovská 17:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:10
98 Petržalka, Jasovská 17:12
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:18
98 Petržalka, Jasovská 17:19
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:25
90 Čunovo, Danubiana 17:27
98 Petržalka, Jasovská 17:27
90 Staré Mesto, Nové SND 17:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:33
98 Petržalka, Jasovská 17:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:40
98 Petržalka, Jasovská 17:42
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:48
98 Petržalka, Jasovská 17:49
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:55
90 Rusovce 17:57
98 Petržalka, Jasovská 17:57
90 Staré Mesto, Nové SND 17:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:03
98 Petržalka, Jasovská 18:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:10
98 Petržalka, Jasovská 18:12
98 Depo Jurajov dvor 18:18
98 Petržalka, Jasovská 18:19
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:25
90 Čunovo, Danubiana 18:27
98 Petržalka, Jasovská 18:27
90 Staré Mesto, Nové SND 18:28
98 Depo Jurajov dvor 18:33
98 Petržalka, Jasovská 18:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:41
98 Petržalka, Jasovská 18:42
98 Depo Jurajov dvor 18:49
98 Petržalka, Jasovská 18:49
90 Petržalka, Jasovská 18:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:57
98 Petržalka, Jasovská 18:57
90 Staré Mesto, Nové SND 18:58
98 Depo Jurajov dvor 19:04
98 Petržalka, Jasovská 19:04
98 Petržalka, Jasovská 19:11
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:12
98 Petržalka, Jasovská 19:18
90 Rusovce 19:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:27
90 Staré Mesto, Nové SND 19:28
98 Petržalka, Jasovská 19:32
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:42
98 Petržalka, Jasovská 19:47
90 Petržalka, Jasovská 19:56
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:57
90 Staré Mesto, Nové SND 19:58
98 Petržalka, Jasovská 20:02
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:12
98 Petržalka, Jasovská 20:17
90 Rusovce 20:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:27
98 Petržalka, Jasovská 20:32
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:42
98 Petržalka, Jasovská 20:47
90 Staré Mesto, Nové SND 20:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:58
98 Petržalka, Jasovská 21:02
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:13
98 Petržalka, Jasovská 21:16
90 Petržalka, Jasovská 21:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:28
98 Petržalka, Jasovská 21:31
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:43
98 Petržalka, Jasovská 21:46
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:58
98 Petržalka, Jasovská 22:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:13
98 Petržalka, Jasovská 22:16
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:28
98 Petržalka, Jasovská 22:31
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:43
98 Petržalka, Jasovská 22:46
98 Depo Jurajov dvor 22:58
N93 Hlavná stanica 23:01
98 Petržalka, Jasovská 23:01
98 Petržalka, Jasovská 23:16
N93 Hlavná stanica 23:31
98 Petržalka, Jasovská 23:31
98 Petržalka, Jasovská 23:46
N93 Petržalka, Jasovská 23:49
N91 Čunovo 23:56

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo