Všetky odchody zo zastávky Žehrianska 28.1.2021

Linka Smer Odchod
N93 Hlavná stanica 0:01
N93 Petržalka, Jasovská 0:19
N93 Petržalka, Jasovská 0:49
N91 Čunovo 0:56
N93 Hlavná stanica 1:01
N93 Petržalka, Jasovská 1:49
N91 Čunovo 1:56
N93 Hlavná stanica 2:01
N93 Petržalka, Jasovská 2:49
N91 Čunovo 2:56
N93 Hlavná stanica 3:01
N93 Petržalka, Jasovská 3:49
N91 Čunovo 3:56
N93 Hlavná stanica 4:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:43
N93 Petržalka, Jasovská 4:49
90 Stanica Rusovce 4:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 4:58
98 Petržalka, Jasovská 5:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:13
98 Petržalka, Jasovská 5:17
90 Staré Mesto, Nové SND 5:27
90 Stanica Rusovce 5:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:28
98 Petržalka, Jasovská 5:32
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:43
98 Petržalka, Jasovská 5:48
98 Nové Mesto, Kukučínova 5:55
90 Staré Mesto, Nové SND 5:57
90 Stanica Rusovce 5:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:03
98 Petržalka, Jasovská 6:03
98 Petržalka, Jasovská 6:10
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:12
90 Stanica Rusovce 6:18
98 Petržalka, Jasovská 6:18
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:20
98 Petržalka, Jasovská 6:25
90 Staré Mesto, Nové SND 6:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:27
98 Petržalka, Jasovská 6:33
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:35
90 Stanica Rusovce 6:38
98 Petržalka, Jasovská 6:40
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:42
98 Petržalka, Jasovská 6:46
90 Staré Mesto, Nové SND 6:48
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:50
98 Petržalka, Jasovská 6:52
98 Nové Mesto, Kukučínova 6:57
90 Stanica Rusovce 6:58
98 Petržalka, Jasovská 6:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:05
98 Petržalka, Jasovská 7:07
90 Staré Mesto, Nové SND 7:08
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:12
98 Petržalka, Jasovská 7:17
90 Stanica Rusovce 7:18
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:20
98 Petržalka, Jasovská 7:25
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:27
90 Staré Mesto, Nové SND 7:28
98 Petržalka, Jasovská 7:32
98 Depo Jurajov dvor 7:35
90 Stanica Rusovce 7:38
98 Petržalka, Jasovská 7:40
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:42
98 Petržalka, Jasovská 7:47
90 Staré Mesto, Nové SND 7:48
98 Depo Jurajov dvor 7:50
98 Petržalka, Jasovská 7:55
98 Nové Mesto, Kukučínova 7:57
90 Stanica Rusovce 7:58
98 Petržalka, Jasovská 8:02
98 Depo Jurajov dvor 8:05
90 Staré Mesto, Nové SND 8:08
98 Petržalka, Jasovská 8:10
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:12
98 Petržalka, Jasovská 8:17
98 Depo Jurajov dvor 8:20
98 Petržalka, Jasovská 8:26
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:27
90 Čunovo, Danubiana 8:28
90 Staré Mesto, Nové SND 8:28
98 Petržalka, Jasovská 8:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:42
98 Petržalka, Jasovská 8:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 8:57
90 Petržalka, Jasovská 8:58
98 Petržalka, Jasovská 9:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:12
98 Petržalka, Jasovská 9:21
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:27
90 Čunovo, Danubiana 9:28
90 Staré Mesto, Nové SND 9:28
98 Petržalka, Jasovská 9:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:42
98 Petržalka, Jasovská 9:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 9:57
98 Petržalka, Jasovská 10:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:12
98 Petržalka, Jasovská 10:21
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:27
90 Čunovo, Danubiana 10:28
90 Staré Mesto, Nové SND 10:28
98 Petržalka, Jasovská 10:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:42
98 Petržalka, Jasovská 10:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 10:57
98 Petržalka, Jasovská 11:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:12
98 Petržalka, Jasovská 11:21
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:27
90 Čunovo, Danubiana 11:28
90 Staré Mesto, Nové SND 11:28
98 Petržalka, Jasovská 11:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:42
98 Petržalka, Jasovská 11:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 11:57
98 Depo Jurajov dvor 12:05
98 Petržalka, Jasovská 12:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:12
98 Petržalka, Jasovská 12:21
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:27
90 Čunovo, Danubiana 12:28
90 Staré Mesto, Nové SND 12:28
98 Petržalka, Jasovská 12:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:42
98 Petržalka, Jasovská 12:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 12:57
98 Petržalka, Jasovská 13:06
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:12
98 Petržalka, Jasovská 13:21
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:27
90 Čunovo, Danubiana 13:28
Linka Smer Odchod
90 Staré Mesto, Nové SND 13:28
98 Petržalka, Jasovská 13:36
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:42
98 Petržalka, Jasovská 13:51
98 Nové Mesto, Kukučínova 13:57
98 Petržalka, Jasovská 13:59
98 Petržalka, Jasovská 14:07
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:09
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:19
98 Petržalka, Jasovská 14:22
90 Čunovo, Danubiana 14:28
90 Staré Mesto, Nové SND 14:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:29
98 Petržalka, Jasovská 14:29
98 Petržalka, Jasovská 14:37
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:39
98 Petržalka, Jasovská 14:44
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:49
98 Petržalka, Jasovská 14:52
90 Stanica Rusovce 14:58
90 Staré Mesto, Nové SND 14:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 14:59
98 Petržalka, Jasovská 15:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:09
98 Petržalka, Jasovská 15:14
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:19
98 Petržalka, Jasovská 15:24
90 Čunovo, Danubiana 15:28
90 Staré Mesto, Nové SND 15:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:29
98 Petržalka, Jasovská 15:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:39
98 Petržalka, Jasovská 15:44
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:49
98 Petržalka, Jasovská 15:54
90 Stanica Rusovce 15:58
90 Staré Mesto, Nové SND 15:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 15:59
98 Petržalka, Jasovská 16:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:09
98 Petržalka, Jasovská 16:14
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:19
98 Petržalka, Jasovská 16:24
90 Čunovo, Danubiana 16:28
90 Staré Mesto, Nové SND 16:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:29
98 Petržalka, Jasovská 16:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:39
98 Petržalka, Jasovská 16:44
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:49
98 Petržalka, Jasovská 16:54
90 Stanica Rusovce 16:58
90 Staré Mesto, Nové SND 16:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 16:59
98 Petržalka, Jasovská 17:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:09
98 Petržalka, Jasovská 17:14
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:19
98 Petržalka, Jasovská 17:24
90 Čunovo, Danubiana 17:28
90 Staré Mesto, Nové SND 17:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:29
98 Petržalka, Jasovská 17:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:39
98 Petržalka, Jasovská 17:44
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:49
98 Petržalka, Jasovská 17:54
90 Petržalka, Jasovská 17:58
90 Staré Mesto, Nové SND 17:58
98 Nové Mesto, Kukučínova 17:59
98 Petržalka, Jasovská 18:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:09
98 Petržalka, Jasovská 18:14
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:19
98 Petržalka, Jasovská 18:24
90 Čunovo, Danubiana 18:28
90 Staré Mesto, Nové SND 18:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:29
98 Depo Jurajov dvor 18:34
98 Petržalka, Jasovská 18:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:42
98 Petržalka, Jasovská 18:44
98 Petržalka, Jasovská 18:54
98 Nové Mesto, Kukučínova 18:57
98 Depo Jurajov dvor 19:04
98 Petržalka, Jasovská 19:04
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:12
98 Petržalka, Jasovská 19:13
98 Petržalka, Jasovská 19:23
90 Staré Mesto, Nové SND 19:27
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:27
90 Stanica Rusovce 19:28
98 Petržalka, Jasovská 19:32
98 Depo Jurajov dvor 19:34
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:42
98 Petržalka, Jasovská 19:47
90 Staré Mesto, Nové SND 19:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 19:57
90 Petržalka, Jasovská 19:58
98 Petržalka, Jasovská 20:02
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:12
98 Petržalka, Jasovská 20:17
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:27
90 Stanica Rusovce 20:28
98 Petržalka, Jasovská 20:32
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:43
98 Petržalka, Jasovská 20:47
90 Staré Mesto, Nové SND 20:57
98 Nové Mesto, Kukučínova 20:58
98 Petržalka, Jasovská 21:02
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:13
98 Petržalka, Jasovská 21:16
90 Stanica Rusovce 21:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:28
98 Petržalka, Jasovská 21:31
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:43
98 Petržalka, Jasovská 21:46
90 Staré Mesto, Nové SND 21:56
98 Nové Mesto, Kukučínova 21:58
98 Petržalka, Jasovská 22:01
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:13
98 Petržalka, Jasovská 22:16
90 Petržalka, Jasovská 22:28
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:28
98 Petržalka, Jasovská 22:31
98 Nové Mesto, Kukučínova 22:43
98 Petržalka, Jasovská 22:46
98 Depo Jurajov dvor 22:58
N93 Hlavná stanica 23:01
98 Petržalka, Jasovská 23:01
98 Petržalka, Jasovská 23:16
N93 Hlavná stanica 23:31
98 Petržalka, Jasovská 23:31
98 Petržalka, Jasovská 23:46
N93 Petržalka, Jasovská 23:49
N91 Čunovo 23:56

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo