Informácie › Vyhľadávanie

Neprehliadnite

Verejnosť môže pripomienkovať zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy

Magistrát hlavného mesta v termíne od 10. novembra do 18. decembra 2020 realizuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 07“, ktorá okrem iných zmien obsahuje návrh novej električkovej trate po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do