Cestovné lístky IDS BK (od 1.7.2023)Cestovné lístky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) platia okrem bratislavskej MHD tiež vo vlakoch Os, REx a vybraných rýchlikoch Železničnej spoločnosti Slovensko a v prímestských autobusoch dopravcu Arriva Mobility Solutions v rámci Bratislavského kraja a tiež vo vybraných obciach Trnavského kraja. Výnimkou sú SMS lístok, elektronický lístok zakúpený na platobnú kartu a električenka na bežnej platobnej karte, ktoré platia len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava v zónach 100 a 101. Špeciálny cenník IDS BK platí na cezhraničnej linke 901 do Hainburgu.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave.


SMS lístky

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
40 minút 1,20 € ľubovoľný znak na číslo 1140
70 minút 1,70 € ľubovoľný znak na číslo 1100
24 hodín 5,40 € ľubovoľný znak na číslo 1124

SMS lístky platia len na linkách Dopravného podniku Bratislava v zónach 100 a 101 a je možné ich zakúpiť len pre telefónne čísla slovenských mobilných operátorov. V cene SMS lístka je aj dovozné za príručnú batožinu. Zľavnené SMS lístky sa neposkytujú.

Cestujúci môže do vozidla MHD nastúpiť až s prijatou spätnou správou s SMS lístkom. V prípade, ak SMS lístok nepríde do 10 minút od odoslania SMS, objednávka lístka je automaticky zrušená. Ak si cestujúci omylom spätnú SMS vymaže, môže získať duplikát cestovného lístka zaslaním SMS na číslo 1101. Duplikát je možné využiť aj v prípade, ak spätná SMS neprichádza dlhšie ako 2 minúty, a to na overenie, či sa pôvodný lístok cestou "nestratil".

Pri kontrole cestovných lístkov je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne (upozorňujeme, že v prípade vybitého telefónu je cestujúci považovaný za cestujúceho cez cestovného lístka, dodatočné preukázanie SMS lístka nie je možné). Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže teda ísť o preposlanú SMS od iného účastníka. Cestujúci môže zakúpiť z jedného telefónneho čísla aj viac SMS lístkov (pre viacerých cestujúcich) odoslaním viacerých objednávok. Prostredníctvom príslušnej stránky je možné na základe telefónneho čísla a overovacieho kódu vytlačiť daňový doklad.


Cestovné lístky na jednu cestu - papierové

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
30 minút 2 zóny / 100+101 1,10 € 0,55 €
60 minút 3 zóny 1,60 € 0,80 €
60 minút 4 zóny 2,00 € 1,00 €
90 minút 5 zón 2,50 € 1,25 €
90 minút 6 zón 3,00 € 1,50 €
120 minút 7 zón 3,30 € 1,65 €
120 minút 8 zón 3,60 € 1,80 €
150 minút 9 zón 4,00 € 2,00 €
150 minút 10 zón 4,50 € 2,25 €
180 minút bez obmedzenia 4,90 € 2,45 €

Cestovné lístky na jednu cestu - elektronické

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
30 minút 2 zóny / 100+101 0,97 € 0,49 €
60 minút 3 zóny 1,41 € 0,71 €
60 minút 4 zóny 1,79 € 0,90 €
90 minút 5 zón 2,24 € 1,12 €
90 minút 6 zón 2,68 € 1,34 €
120 minút 7 zón 2,97 € 1,49 €
120 minút 8 zón 3,22 € 1,61 €
150 minút 9 zón 3,62 € 1,81 €
150 minút 10 zón 4,02 € 2,01 €
180 minút bez obmedzenia 4,42 € 2,21 €

Elektronické cestovné lístky je možné zakúpiť si vo vozidlách cez označovače lístkov prostredníctvom elektronickej peňaženky, alebo v mobilnej aplikácii IDS BK pred nastúpením do vozidla.

Hore uvedené cestovné lístky neplatia na cezhraničnej linke 901 do Hainburgu (v zóne 190). Pre túto linku platí špeciálny cenník.

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón IDS BK. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného lístka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta (zóny vyššie ako 200).


Cestovný lístok na jednu cestu zakúpený platobnou kartou

Platnosť Cena
1 cesta vozidlami MHD Bratislava 1,20 €
prvý prestup do 45 minút 0 €
denný limit cestovného 4,80 €

Elektronický cestovný lístok je možné zakúpiť platobnou kartou len vo vozidlách Dopravného podniku Bratislava na linkách bratislavskej MHD (v regionálnych autobusoch a vlakoch sa zakúpiť nedá a nie je tam ani platný). Zľavnené lístky sa neposkytujú.

Kúpa lístka sa realizuje vo vozidle MHD priložením bežnej platobnej karty (Mastercard, Maestro, VISA) k označovaču cestovných lístkov označenom symbolom bezkontaktnej platby. Zakúpenie lístka je potvrdené oznamom na displeji označovača. Lístok je možné zakúpiť len pre držiteľa karty, nie je možné zakúpiť lístok pre spolucestujúceho ani dovozný lístok.

Pri každom nástupe do vozidla (aj pri prestupe) je nutné priložiť platobnú kartu k označovaču so symbolom bezkontaktnej platby. V prípade prvého prestupu do 45 minút od zakúpenia lístka sa po priložení karty v druhom vozidle naúčtuje 0 € (bezplatná jazda).

Po dosiahnutí denného limitu cestovného sa ďalšie zakúpené lístky v daný deň účtovať nebudú. Ak má cestujúci platobnú kartu vo fyzickej podobe aj v elektronickej aplikácii, pre každú z nich sa denný limit počíta samostatne. Ďalšie informácie je možné nájsť v tomto článku.


Denné cestovné lístky - papierové

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
24 hodín 100 & 101 4,80 € 2,40 €
24 hodín bez obmedzenia (okrem zóny 190) 8,30 € 4,15 €
72 hodín 100 & 101 10,80 € 5,40 €

Denné cestovné lístky - elektronické

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
24 hodín 100 & 101 4,40 € 2,20 €
24 hodín bez obmedzenia (okrem zóny 190) 7,60 € 3,80 €
72 hodín 100 & 101 9,80 € 4,90 €
168 hodín 100 & 101 14,40 € 7,20 €

Elektronické cestovné lístky je možné zakúpiť si vo vozidlách cez označovače lístkov prostredníctvom elektronickej peňaženky, alebo v aplikácii IDS BK.

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Počas víkendov a sviatkov platí základný denný lístok pre skupinu najviac dvoch dospelých a troch detí (od 6 do 17 rokov) za podmienky účasti aspoň jedného dospelého a jedného dieťaťa (t.j. nemožno na jeden lístok prepravovať dvoch dospelých bez dieťaťa, ani viacero detí bez dospelého).


Predplatné cestovné lístky (električenky)

Základné (nezľavnené) predplatné cestovné lístky (električenky)

Mestské zóny Regionálne zóny
7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 14,40 € 36,00 € 96,00 € 239,00 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 19,20 € 48,00 € 128,00 € 318,70 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 23,90 € 60,00 € 160,00 € 398,40 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 28,70 € 72,00 € 192,00 € 478,00 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 31,80 € 79,80 € 212,80 € 529,80 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 34,40 € 86,40 € 230,30 € 573,60 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 38,70 € 97,10 € 259,10 € 645,30 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 43,00 € 107,90 € 287,90 € 717,00 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 6,70 € 16,80 € 44,80 € 111,60 €
žiadne 2 zóny podľa výberu** 11,00 € 27,60 € 73,60 € 183,30 €
žiadne 3 zóny podľa výberu** 14,40 € 36,00 € 96,00 € 239,00 €
žiadne 4 zóny podľa výberu** 19,20 € 48,00 € 128,00 € 318,70 €
žiadne 5 zón podľa výberu** 23,90 € 60,00 € 160,00 € 398,40 €
žiadne 6 zón podľa výberu** 28,70 € 72,00 € 192,00 € 478,00 €
žiadne 7 zón podľa výberu** 31,80 € 79,80 € 212,80 € 529,80 €
žiadne 8 zón podľa výberu** 34,40 € 86,40 € 230,30 € 573,60 €
žiadne 9 zón podľa výberu** 38,70 € 97,10 € 259,10 € 645,30 €
žiadne 10 zón podľa výberu** 43,00 € 107,90 € 287,90 € 717,00 €
všetky tarifné zóny IDS BK (okrem zóny 190) 47,30 € 118,70 € 316,70 € 788,70 €

* Platí pre regionálne zóny číslo 200 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny (200+), alebo zóna 101 + regionálne zóny (200+).

Zľavnené predplatné cestovné lístky (žiak, študent, senior, dôchodca, ŤZP)

Mestské zóny Regionálne zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 7,20 € 18,00 € 48,00 € 119,50 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 9,60 € 24,00 € 64,00 € 159,35 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 11,95 € 30,00 € 80,00 € 199,20 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 14,35 € 36,00 € 96,00 € 239,00 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 15,90 € 39,90 € 106,40 € 264,90 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 17,20 € 43,20 € 115,15 € 286,80 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 19,35 € 48,55 € 129,55 € 322,65 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 21,50 € 53,95 € 143,95 € 358,50 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 3,35 € 8,40 € 22,40 € 55,80 €
žiadne 2 zóny podľa výberu** 5,50 € 13,80 € 36,80 € 91,65 €
žiadne 3 zóny podľa výberu** 7,20 € 18,00 € 48,00 € 119,50 €
žiadne 4 zóny podľa výberu** 9,60 € 24,00 € 64,00 € 159,35 €
žiadne 5 zón podľa výberu** 11,95 € 30,00 € 80,00 € 199,20 €
žiadne 6 zón podľa výberu** 14,35 € 36,00 € 96,00 € 239,00 €
žiadne 7 zón podľa výberu** 15,90 € 39,90 € 106,40 € 264,90 €
žiadne 8 zón podľa výberu** 17,20 € 43,20 € 115,15 € 286,80 €
žiadne 9 zón podľa výberu** 19,35 € 48,55 € 129,55 € 322,65 €
žiadne 10 zón podľa výberu** 21,50 € 53,95 € 143,95 € 358,50 €
všetky tarifné zóny IDS BK (okrem zóny 190) 23,65 € 59,35 € 158,35 € 394,35 €

* Platí pre zóny číslo 200 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny (200+), alebo kombinácia zóna 101 + regionálne zóny (200+).

Zľavnené predplatné cestovné lístky (dieťa, mladistvý 6 - 17 r.)

Mestské zóny Regionálne zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 6,00 € 15,00 € 40,00 € 99,50 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 8,00 € 20,00 € 53,30 € 132,65 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 9,95 € 25,00 € 66,60 € 165,80 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 11,95 € 30,00 € 79,95 € 198,95 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 13,25 € 33,25 € 88,60 € 220,55 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 14,35 € 36,00 € 95,90 € 238,75 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 16,10 € 40,50 € 107,90 € 268,60 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 17,90 € 45,00 € 119,90 € 298,45 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 2,80 € 7,00 € 18,65 € 46,45 €
žiadne 2 zóny podľa výberu** 4,60 € 11,50 € 30,65 € 76,30 €
žiadne 3 zóny podľa výberu** 6,00 € 15,00 € 40,00 € 99,50 €
žiadne 4 zóny podľa výberu** 8,00 € 20,00 € 53,30 € 132,65 €
žiadne 5 zón podľa výberu** 9,95 € 25,00 € 66,60 € 165,80 €
žiadne 6 zón podľa výberu** 11,95 € 30,00 € 79,95 € 198,95 €
žiadne 7 zón podľa výberu** 13,25 € 33,25 € 88,60 € 220,55 €
žiadne 8 zón podľa výberu** 14,35 € 36,00 € 95,90 € 238,75 €
žiadne 9 zón podľa výberu** 16,10 € 40,50 € 107,90 € 268,60 €
žiadne 10 zón podľa výberu** 17,90 € 45,00 € 119,90 € 298,45 €
všetky tarifné zóny IDS BK (okrem zóny 190) 19,70 € 49,50 € 131,90 € 328,30 €

* Platí pre zóny číslo 200 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny (200+), alebo kombinácia zóna 101 + regionálne zóny (200+).

Prenosné predplatné cestovné lístky, ktoré môžu v rôznych časoch používať rôzne osoby

Mestské zóny Regionálne zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 18,80 € 46,80 € 124,80 € 310,70 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 25,00 € 62,40 € 166,40 € 414,40 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 31,10 € 78,00 € 208,00 € 518,00 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 37,40 € 93,60 € 249,60 € 621,40 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 41,40 € 103,80 € 276,70 € 688,80 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 44,80 € 112,40 € 299,40 € 745,70 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 50,40 € 126,00 € 336,90 € 838,90 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 55,90 € 140,30 € 374,30 € 932,10 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 8,80 € 21,90 € 58,30 € 145,10 €
žiadne 2 zóny podľa výberu** 14,30 € 35,90 € 95,70 € 238,30 €
žiadne 3 zóny podľa výberu** 18,80 € 46,80 € 124,80 € 310,70 €
žiadne 4 zóny podľa výberu** 25,00 € 62,40 € 166,40 € 414,40 €
žiadne 5 zón podľa výberu** 31,10 € 78,00 € 208,00 € 518,00 €
žiadne 6 zón podľa výberu** 37,40 € 93,60 € 249,60 € 621,40 €
žiadne 7 zón podľa výberu** 41,40 € 103,80 € 276,70 € 688,80 €
žiadne 8 zón podľa výberu** 44,80 € 112,40 € 299,40 € 745,70 €
žiadne 9 zón podľa výberu** 50,40 € 126,30 € 336,90 € 838,90 €
žiadne 10 zón podľa výberu** 55,90 € 140,30 € 374,30 € 932,10 €
všetky tarifné zóny IDS BK (okrem zóny 190) 61,50 € 154,40 € 414,80 € 1025,40 €

* Platí pre zóny číslo 200 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny (200+), alebo kombinácia zóna 101 + regionálne zóny (200+).

Poznámka: V prípade prenosných cestovných lístkov sa zľavnené cestovné neposkytuje.

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Čím dlhšiu platnosť PCL si cestujúci zvolí, tým je cestovanie v prepočte na jeden deň výhodnejšie. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí. Električenky možno zakúpiť cez internet, alebo na predajných miestach DPB, Arriva a v pokladniach ZSSK.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.


Cestovné lístky na cezhraničnú linku 901

Jednorazové cestovné lístky

Platnosť Základný Zľavnený
1 cesta bez prestupu 2,50 € 1,50 €

Jednorazový cestovný lístok na cezhraničnú linku 901 z Bratislavy do Hainburgu je možné zakúpiť si u vodiča v hotovosti, bankovou kartou alebo elektronickou peňaženkou v autobuse. Takto zakúpený lístok platí len na jednu jednosmernú cestu a je neprestupný.

Lístok zakúpený v mobilnej aplikácii IDS BK je prestupný a platí 60 minút v zónach 100+101+190 (Bratislava, Wolfsthal a Hainburg).

Predplatné cestovné lístky - základné

Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101+190 24,00 € 60,00 € 160,00 € 398,00 €
100+101+190+1 regionálna zóna 28,00 € 70,00 € 186,60 € 464,30 €
100+101+190+2 regionálne zóny 31,90 € 80,00 € 213,20 € 530,60 €
100+101+190+3 regionálne zóny 35,90 € 90,00 € 239,90 € 596,90 €
100+101+190+4 regionálne zóny 38,50 € 96,50 € 257,20 € 640,10 €
100+101+190+5 regionálnych zón 40,70 € 102,00 € 271,80 € 676,50 €
100+101+190+6 regionálnych zón 44,20 € 111,00 € 295,80 € 736,20 €
100+101+190+7 regionálnych zón 47,80 € 120,00 € 319,80 € 795,90 €
celosieťový + 190* 51,40 € 129,00 € 343,80 € 855,60 €

*) Celosieťový predplatný lístok so zónou 190 je možné zakúpiť si iba v mobilnej aplikácii IDS BK.

Predplatné cestovné lístky - zľavnené

Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101+190 12,00 € 30,00 € 80,00 € 199,00 €
100+101+190+1 regionálna zóna 14,00 € 35,00 € 93,30 € 232,15 €
100+101+190+2 regionálne zóny 15,95 € 40,00 € 106,60 € 265,30 €
100+101+190+3 regionálne zóny 17,95 € 45,00 € 119,95 € 298,45 €
100+101+190+4 regionálne zóny 19,25 € 48,25 € 128,60 € 320,05 €
100+101+190+5 regionálnych zón 20,35 € 51,00 € 135,90 € 338,25 €
100+101+190+6 regionálnych zón 22,10 € 55,50 € 147,90 € 368,10 €
100+101+190+7 regionálnych zón 23,90 € 60,00 € 159,90 € 397,95 €
celosieťový + 190* 25,70 € 64,50 € 171,90 € 427,80 €

*) Celosieťový predplatný lístok so zónou 190 je možné zakúpiť si iba v mobilnej aplikácii IDS BK.

Predplatné cestovné lístky na linku 901 je možné zakúpiť si v pokladni Autobusovej stanice Mlynské nivy (1. podzemné poschodie), alebo v mobilnej aplikácii IDS BK.


Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny (väčšej ako 60 x 45 x 25 cm), bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí dovozný lístok, alebo zľavnený 30-minútový lístok za 0,55 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny (180 minút) vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka (s výnimkou lístka zakúpeného platobnou kartou). Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,49 €.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc. Jednorazový cestovný lístok pre batožinu/bicykel na osobný vlak stojí 1,50 € (dostupný aj vo forme SMS lístka zaslaním písmena X na číslo 2255), celodenný 2,50 €.


Zľavy

Zľavnené (polovičné) cestovné sa poskytuje:
 • deťom a mladistvým od 6 do 17 rokov (vrátane),
 • žiakom a študentom do 25 rokov (vrátane),
 • seniorom vo veku od dovŕšenia veku 63 rokov,
 • poberateľom starobných, invalidných, resp. výsluhových dôchodkov od dovŕšenia veku 60 rokov,
 • osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
Bezplatne sa prepravujú:
 • deti mladšie ako 6 rokov,
 • sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby odkázanej na sprievodcu,
 • sudcovia Ústavného súdu SR.

Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas.

Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, darcom krvi - držiteľom diamantovej Janského plakety, držiteľom preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov (a ich rodinným príslušníkom narodeným pred 17. novembrom 1989), držiteľom Osvedčenia účastníka národného boja za oslobodenie (a ich rodinným príslušníkom) s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje bonusová zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava (zóny 100 + 101). Rovnaká zľava sa poskytuje aj žiakom a študentom s ťažkým zdravotným postihnutím dochádzajúcim do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji, ak nemajú trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji a tiež držiteľom zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave.

Viac o zľavách a preukazovaní nároku na zľavu nájdete v časti Zľavy v MHD Bratislava.


Predajné miesta lístkov IDS BK

Miesto predaja
Lístky na jednu cestu
Denné lístky
Predplatné lístky
Žlté automaty áno (2 - 6 zón) áno nie
Červené multifunkčné automaty na žel. staniciach áno (všetky druhy) áno áno (na už vydané karty)
Aplikácia IDS BK elektronické, všetky druhy elektronické, všetky druhy áno
Internetový predaj nie nie áno
Novinové stánky áno (2 - 3 zóny) nie nie
Pošty v Bratislavskom kraji nie nie áno (na už vydané karty)
Predajne DPB
áno (2 - 5 zón) áno áno (všetky druhy)
Predajňa Arriva Mobility Solutions áno (všetky druhy) áno áno (všetky druhy)
Pokladne ZSSK áno (všetky druhy) áno áno (všetky druhy)
Vozidlá MHD elektronické, všetky druhy elektronické, 24 a 72-hodinové nie
Autobusy Arriva Mobility Solutions áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou) áno (s okamžitou platnosťou) len predĺženie platnosti predchádzajúceho PCL
Vlaky ZSSK áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou)* áno (s okamžitou platnosťou)* áno (7- a 30-dňové, na už vydané karty)*

* Cestujúci je povinný aktívne vyhľadať sprievodcu bezprostredne po nástupe. Ak cestujúci nastúpil do vlaku v stanici s otvorenou pokladňou, účtuje sa prirážka 1,50 € (ZSSK).

Predajné miesta Dopravného podniku Bratislava

V tabuľke nižšie sú uvedené štandardné otváracie hodiny predajní cestovných lístkov Dopravného podniku Bratislava. Krátkodobé úpravy predajnej doby zverejňuje DPB na svojej internetovej stránke.

Predajné miesto
Pondelok - piatok Sobota Poznámka
Hlavná stanica
pred staničnou budovou
05:30 – 09:45
10:15 – 17:30
18:00 – 20:30
08:00 – 12:00
12:30 – 16:00
 
Železničná stanica Vinohrady
obratisko električiek
06:00 – 14:30
15:00 – 18:00
zatvorené  
Olejkárska ulica 1
budova DPB, a.s.
06:00 – 10:00
10:30 – 17:00
17:30 – 20:00
zatvorené  
Hodžovo námestie
podchod
06:00 – 20:00 zatvorené  
Dúbravka, M. Sch. Trnavského 9 (zastávka Švantnerova) 07:30 – 15:00 (utorok, štvrtok, piatok)
09:00 - 17:30 (pondelok, streda)
zatvorené

prestávka denne 13:00 – 13:30

od 6.11.2023 do odvolania zatvorená

Petržalka, Mlynarovičova 14 (zastávka Mlynarovičova) 06:00 – 14:30
15:00 – 18:00
zatvorené od 6.12.2023 dočasne otvorené až od 10:00

Všetky predajne umožňujú predaj čipových kariet a vyhotovenie fotografií na ne.

Predajné miesto Arriva Mobility Solutions (Zákaznícke centrum Slovak Lines)

Predajné miesto
Pondelok - piatok
Sobota - nedeľa
Autobusová stanica Nivy
(-1. poschodie, vestibul autobusovej stanice)
7:00 - 19:00

8:00 - 18:00


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lískom, alebo platným preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného 30-minútového cestovného lístka (1,10 €). Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného lístka je nasledovná:

 • 80 € pri zaplatení priamo na mieste kontroly, alebo do 10 pracovných dní po kontrole,
 • 110 € pri neskoršom zaplatení.

Za nezaplatenie dovozného za batožinu, bicykel a zviera cestujúci zaplatí sankciu 5 € (na mieste alebo dodatočne do 30 dní).

DPB pre cestujúcich zaviedol možnosť zníženia si pokuty pri kúpe predplatného cestovného lístka na 90 alebo 365 dní minimálne pre zóny 100+101. V prípade kúpy 90-dňového PCL získa cestujúci zľavu zo zvýhodnenej sadzby pokuty vo výške 40 €, pri kúpe 365-dňového PCL je výška zľavy 64 €. Podmienkou je kúpa PCL v predajniach DPB do 10 dní od udelenia pokuty, zľava sa uplatňuje iba na zvýhodnenú sadzbu pokuty (80 €). Zľavu je možné uplatniť si v doplatkovej pokladni na Olejkárskej ul. 1. Takýto PCL nie je možné stornovať a ponuku je možné využiť iba raz za 2 roky.

Dodatočné preukázanie zabudnutého predplatného cestovného lístka, alebo preukazu na zľavu je možné v doplatkovej pokladni DPB na Olejkárskej ul. 1 za manipulačný poplatok 5 €.

Kontrolu tarifného vybavenia na linkách MHD Dopravného podniku Bratislava vykonáva revízor dopravného podniku, ktorý sa musí preukázať revízorským odznakom. V prípade kontroly sa približne po 15 sekundách od zatvorenia dverí zablokujú označovače cestovných lístkov. Z priebehu kontroly je automaticky zhotovovaný zvukový záznam.

Pokutu je možné zaplatiť:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou revízorovi priamo vo vozidle,
 • v doplatkovej pokladni DPB, a.s., na Olejkárskej 1 v hotovosti, alebo platobnou kartou,
 • v predajniach DPB na Hodžovom nám. a Hlavnej stanici (v týchto predajniach nie je možné dodatočné preukázanie PCL alebo preukazu na zľavu),
 • bezhotovostne prevodom na účet, ktorého číslo je možné nájsť na stránkach DPB, a.s.

Ak cestujúci nezaplatí pokutu priamo vo vozidle, je povinný preukázať sa revízorovi osobnými údajmi (občianskym preukazom, vodičským preukazom, cestovným pasom, povolením na pobyt) za účelom vymáhania cestovného a pokuty. V prípade, ak cestujúci neposkytne revízorovi osobné údaje, zistenie totožnosti cestujúceho vykoná privolaná policajná hliadka.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Pajo #24:
A neplatí to ani len pre deti 😁 😁 😁
Reakcia na: Miro #23:
Nie, nemôžu. Vitaj v IDS BK, systéme kde môžeš dostať pokutu za to že vás cestuje príliš málo. Toto je úplná absurdita ešte aj na pomery našej pseudointegrovanej dopravy.

A najlepšie je že to od nás preberajú aj iné mestá na Slovensku, takže sa z toho stáva štandard. Len preto že popletení tarifáci v DPB pred rokmi buchli do stola 🙄
Nie. Dieťa je v skupine povinné, len pre dospelých to neplatí.
Reakcia na: Urbanway 2423 #22:
Ale aj sami dvaja dospelí, však?
Reakcia na: TNM1 #21:
Áno, môžu.
Ahojte,
znamena tato informacia o dennych (24h) cestovnych listkoch "Počas víkendov a sviatkov platí základný denný lístok pre skupinu najviac dvoch dospelých a troch detí (od 6 do 17 rokov)", ze napr. stvorclenna rodina - dvaja dospeli a dve deti - mozu cestovat celu nedelu/sviatok iba za 4,80€?
Reakcia na: 3pa3ck3 #19:
Dakujem
Reakcia na: pali81 #18:
Rozdiel je naozaj iba v cene. Keďže spĺňa vek pre lacnejšiu verziu, tak mu môžete kúpiť tú. Jediný problém by mohol byť vtedy, ak by mal na karte nahratú zľavu žiak - v tom prípade to bude potrebné riešiť s vydávateľom karty.
Ahojte, chceme kupit rocny listok pre 10rocneho chalana , viete mi poradit aky je rozdiel medzi Zľavnené predplatné cestovné lístky (žiak, študent, senior, dôchodca, ŤZP) a zľavnené predplatné cestovné lístky (dieťa, mladistvý 6 - 17 r.) , Okrem rozdielu v cene 20eur . Aky je v nich rozdiel? Dakujem
Reakcia na: RostikCZ #15:
Na to, že žiješ v 21. storočí, tak ešte nevieš rozoznať stránku dopravcu od informačnej stránky, ktorá s dopravcom nič nemá?
Reakcia na: RostikCZ #15:
Ten problém mají akorát jedinci s podobnou inteligenční výbavou jako ty.
Je takový problém si měsíčník koupit přímo přes internet???? Však tato stránka je ostuda 21 století.Tady něco najít to jako nemám nervy a nebudu jediný.
Reakcia na: samkoh #13:
Nie, má len možnosť "predĺžiť električenku", čo vygeneruje len novú platnosť od-do. Ak ti končí dnes, stále si stíhaš kúpiť od zajtra v eShope.
Dá sa u vodiča AMS predĺžiť elektricenku aj na inú dobu trvania, než bola zakúpena predchádzajúca?
Mením ku 1.9. pracu aj lokalitu práce, stará mesačná elektricenka mi končí dnes a ešte potrebujem doriešiť posledný týždeň na starej trase. Dnes ráno som to skúšal u vodiča predĺžiť o 7 dní a nešlo mu to.
Reakcia na: Cortezz77 #11:
Treba kontaktovať DPB, toto je len stránka pre nadšencov 🙂
Ale našiel som email prípadne T.C.
Všetko v tomto linku https://imhd.sk/ba/doc/sk/11380/Staznosti-na-mestsku-hromadnu-dopravu
Zdravim vás, chcem sa spýtať, koho mám kontaktovať/kam napísať, keď mi prišlo oznámenie, aby som uhradil pokutu za jazdu bez lístka, ale ja som nebol chytený revízorom, to je nejaké nedorozumenie... Ďakujem
Reakcia na: Viko #9:
Prípadne cez aplikáciu, kde tiež ten lístok vieš mať hneď a vieš ho kúpiť prakticky kedykoľvek (vlak, cesta na bus, alebo hneď po nastúpení). Je mi aj divné, že študent (osoba, ktorá šetrí, kde sa dá), ktorý cestuje pravidelne MHD, nemá buď električenku, alebo nerieši aplikáciu/kartu, kde sú tie lístky lacnejšie, než keby ich kupoval "inou formou, ktorou nestíhal" (prípadne cez SMS).
Reakcia na: Trtko11210760 #8:
Rozumiem, že ľudsky je to nepríjemné, ale naozaj nie je chyba revízora, že ty si porušil podmienky prepravy - obzvlášť ak o pravidelnom meškaní vieš. Keby si si poslal SMSku ešte z vlaku, alebo mal kredit na isicu ktorý priložíš pri nástupe k označovaču, nemal by si na tebe ako zgustnúť.
Meškanie vlaku klasika, bežím rýchlo na autobus(ktorý akurát prichádza) nech stihnem školu. Hneď po vkročení do autobusu vytahujem mobil a kupujem lístok cez SMS(nestihal som inou formou). Hneď ako sa pohol autobus sa postavil chlap, ktorý vedla mna sedel, že je revízor a ide kontrolovať lístky. Chlap, ktorý mi kukal do telefónu ako si kupujem lístok, mi dal pokutu za neskoré kúpenie…Musím pochváliť revizorov, fakt dobrá robota. Dúfam, že užívaš moju týždennú stravu. Keby si nekúpim listok, nepoviem ani slovo. Ale tento prístup mi príde chorý. #tyzdenhladovka:)
Vidím že som pobúril dosť ľudí. Len som chcel poukázať na to, že môže občas byť aj iná cesta, chápem aj opačnú stranu. Každopádne, netreba zabúdať si kupovať lístok. Mier všetkým.
Reakcia na: Peter8 #3:
Ani výpis z aplikácie nehovorí nič o tom, či nechodíš každú druhú jazdu načierno. V Prahe som pred pár rokmi dostal pokutu po dvadsiatich ročných električenkách, lebo som zabudol. A čo som spravil? Proste som ju zaplatil a sťažoval som sa len sám sebe na seba.
Reakcia na: Peter8 #1:
1. nemal si lístok, dostal si pokutu
2. prečo píšeš, že by sme mohli pristupovať k pokutovaniu individuálne? Čo má tento web s pokutou, ktorú ti dal DPB? Možno by si mohol aj v stánku, kde predávajú lístky, skúsiť žiadať zníženie pokuty.
Reakcia na: Peter8 #3:
A zníženie pokuty je možné len vo vzťahu k uhradeniu do XY dní alebo na mieste. Čiže buď udelí plnú pokutu alebo žiadnu.
Reakcia na: N/A #2:
S tým súhlasím, ako som uviedol dá sa to pozrieť v aplikácií, takže pomerne jednoducho. Ak ju nepoužíva, tak to beriem, s tým sa bohužiaľ nedá nič robiť. Poprípade ak niekomu skončí deň dozadu mesačenka a podobné veci, tak to tiež nie je nutne koniec sveta. Ale ako beriem, každý to vidí ináč.
Reakcia na: Peter8 #1:
A revízor má ako vedieť, že si jednorazový neplatič a nie chronický neplatič? Čestné vyhlásenie podpísané pred notárom?

Revízor denne počuje stovky výhovoriek a z toho je väčšina totožná.
Dobrý deň,

ja chápem že treba pokutovať. No občas sa stane každému, že zabudne lístok a nevidím najmenší dôvod, prečo by ste nemohli pristupovať individuálne k pokutovaniu... Dnes som presne jednu dostal a nepovedal by som ani pol slova keby si nekupujem lístky (čo sa mimochodom dá jednoducho pozrieť, keďže ich kupujem cez aplikáciu, aj mesačenky...), proste stane sa a nevidím najmenší dôvod prečo by pán revízor nemohol aj na toto prihliadnuť pri pokutovaní a pokutu v takomto prípade neznížiť na 10-20€... Je to normálna a ľudská vec... Ani policajt vám nedá zakaždým plnú pokutu za rýchlosť... myslím že je to ten istý prípad, ako keď sa občas stane že niekto nemá lístok a je jasné, že si ich pritom kupuje, len proste má smolu.... Takže ďakujem veľmi pekne za spríjemnenie sviatkov. 🙂 Dúfam, že nabudúce keď urobíte prešľap na ceste alebo kdekoľvek tak si zaplatíte plnú sumu a nebude sa s vami nikto babrať a dá vám to pekne zaplatiť. (samozrejme že nie, len by ste sa mali nad tým zamyslieť...)

S pozdravom

Peter B.