Hlavné mesto bude pri príprave električkovej trate na Pribinovej spolupracovať s J&T

JTRE zabezpečí projektovú dokumentáciu pre električkovú trať Pribinova - Košická a poskytne finančný príspevok na jej výstavbu.

Primátor hlavného mesta podpísal so spoločnosťou J&T Real Estate (JTRE) memorandum o spolupráci za účelom vybudovania novej električkovej trate ako nosného dopravného systému v rozvojových zónach Pribinova a Chalupkova, ktorá povedie zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú na Miletičovu a vytvorí tak nové prepojenie Ružinovskej radiály s električkou v centrálnej mestskej oblasti.

JTRE už v roku 2017 predstavila zámer vybudovať túto električkovú trať a deklarovala, že významne prispeje na realizáciu tejto trate. Magistrát hlavného mesta v roku 2019 po vypracovaní porovnávacej štúdie možných vedení električkovej trate v uvedených zónach dospel k záveru, že ako najvýhodnejší bude variant podobný tomu, ktorý navrhovala spoločnosť JTRE. Hlavné mesto následne zabezpečilo zapracovanie navrhovanej trate do územného plánu mesta (schválené v októbri 2021).

Spoločnosť JTRE sa v podpísanom memorande zaviazala, že na vlastné náklady zabezpečí spracovanie zámeru novej električkovej trate pre posuzovanie vplyvov na životné prostredie, vypracovanie dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby. Taktiež bude pripravovať podklady a poskytovať súčinnosť v jednotlivých konaniach k povoleniu stavby a pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurodonfov.

Na prípravu a realizáciu novej električkovej trate Pribinova - Košická poskytne JTRE hlavnému mestu príspevok do výšky 1 milión € na zabezpečenie zámeru a projektových dokumentácií a nenávratnú sumu na prípravu a realizáciu stavby vo výške 7,9 milióna € (alternatívne 10 mil. € ak budú tieto prostriedky daňovým výdavkom a/alebo budú vstupovať do vstupnej ceny majetku). V prípade, ak by suma príspevku z eurofondov a uvedeného príspevku JTRE prevyšovala celkové náklady na výstavbu trate, spoločnosť JTRE sa zaviazala zvyšok sumy použiť na rozvoj inej verejnej infraštruktúry. V roku 2019 mesto odhadovalo náklady na výstavbu trate Pribinova - Košická okolo 40 mil. €. JTRE taktiež prevedie vlastníctvo pozemkov potrebných pre realizáciu a užívanie stavby v prospech Bratislavy.

Mesto Bratislava sa zaviazalo, že po splnení všetkých zákonných a vecných požiadaviek vydá kladné stanovisko k stavbe, poskytne pozemky vo vlastníctve mesta, resp. zabezpečí práva k ďalším pozemkom a zabezpečí spoluprácu dotknutých útvarov a inštitúcií mesta. Mesto tiež vyvinie úsilie, aby bol miestny poplatok za rozvoj vyrubený za realitné projekty JTRE v zónach Pribinova a/alebo Chalupkova v predpokladanej výške 14 miliónov € použitý prednostne na rozvoj dopravnej infraštruktúry v týchto lokalitách, no mesto má naďalej právo použiť ich aj na rozvoj inej verejnej infraštruktúry.

JTRE a hlavné mesto tiež vytvoria pracovnú skupinu odborníkov s cieľom vypracovania dopravno-urbanistickej štúdie električkovej trate do Vrakune a Podunajských Biskupíc, ktorá bude vychádzať z trate na Košickej ulici a jej predpokladané vedenie je po Mlynských nivách, ďalej popod diaľnicu pri Prístavnom moste k Slovnaftu a následne po Kazanskej a Dvojkrížnej na Čiližskú.

Memorandum obsahuje aj predpokladané termíny jednotlivých míľnikov:

  • podanie zámeru električkovej trate na konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) do 2 mesiacov od podpisu memoranda,
  • podanie žiadosti o územné rozhodnutie do 1 mesiaca od právoplatnosti záverečného stanoviska EIA,
  • podanie žiadosti o stavebné povolenie do 1 mesiaca od právoplatnosti územného rozhodnutia,
  • spracovania a podanie žiadosti o NFP z eurofondov, príp. iných zdrojov do 2 mesiacov od právoplatnosti posledného zo stavebných povolení (ak bude vyhlásená príslušná výzva),
  • vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do 1 mesiaca od právoplatnosti posledného zo stavebných povolení,
  • realizácia stavby čo najskôr po výbere zhotoviteľa.

Memorandum o spolupráci stratí platnosť, ak by mesto nezačalo s výstavbou električkovej trate Pribinova - Košická do šiestich rokov.

Schéma navrhovaného vedenia trate (zelená čiara, zdroj: príloha memoranda):

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Ike #29:
Autor sa evidentne nekamarátil s pravopisom... Mali by sme byť radi, že aspoň Pribinovu trafil 😃
Nemala by to byť Chalupkova alebo Chalúpková? Aj keď podľa mňa je podľa Sama Chalupku, keďže neďaleko je Čulenova a Bottova, ktorí boli Chalupkovi takmer rovesníci.
Podľa toho nákresu to vyzerá tak, že trať pôjde pred aj za divadlom. To tak má naozaj byť, alebo sa zvolí len jedno riešenie?
Zle rozhodnutie
Reakcia na: Ike #24:
S tým sa dá počítať, ale to nie je otázka najbližších rokov.
Reakcia na: 3pa3ck3 #21:
Ono ale s komplexnosťou siete sa znižuje udržateľnosť jednolinkového variantu, ktorý už dnes nie je úplne jednolinkový (linka 7 do Rače). Netvrdím, že sa s tým nedá pohrať, ale otázne je, či to bude mať pre cestujúcich želaný prínos.
Reakcia na: majana20 #15:
To fakt?..Ae to je realita..
Reakcia na: 0000 #19:
Otázne je, či sa naozaj plánuje na linke 3 zhustiť interval na 2 minúty. Ak áno, tak OK, ale bude treba ozajstnú preferenciu a zladiť križovatky, aby sa už na Farského navzájom nedobehli a nešli vo vláčiku až do Rače.
Potom ale treba vymyslieť, kam tá linka z Košickej bude pokračovať, aby sme ju netočili zasa okruhom cez Štúra alebo tunel.
Reakcia na: 0000 #19:
Kde sa píše o dvojminútovom intervale s jednou linkou? Plus je otázka, či je rozbitie systémového intervalu pri jednolinkovom variante vhodné, keďže sa nebude dať počítať s rovnakými prestupnými časmi
Reakcia na: majana20 #15:
1. A copak si sudruzka predstavujete pod pojmom industrializacia?
2. Co ak sa planovany ucel nenaplnil a zona nie he vobec oddychobou? Budeme sa dalsich 100 rokov tvarit ze je?
Reakcia na: upravovač fotiek #16:
Plánovaný 2 minútový interval zahusťovať...
A k tomu vybudovať odbočku od nikam do nikam cez paneláky...👍
Reakcia na: Blekota #10:
Môžem sa opýtať, kedy sa stihli postaviť koľajnice do Záhorskej Bystrice či Čunova? (Disclaimer: Týmto netvrdím, že by tam boli električky potrebné)
Reakcia na: majana20 #15:
Ako je definovaná industrializačná zóna? Pretože ja si pod týmto slovom predstavím niečo súvisiace s priemyslom, avšak neviem o tom, žeby sa pri trase električky mali stavať nejaké fabriky. A taktiež by som dodal, že nákladná električková doprava v Bratislave nefunguje.
Reakcia na: 0000 #13:
Áno, druhá linka zvýši kapacitu na danej trati. Alternatívou je zahustenie intervalu jednej linky, ktorá tam už premáva. Ak by to mala byť linka 3, tak zahustenie na 3 minúty v špičke spolu s nasadením vysokokapacitných súprav (3xT alebo nízkopodlažný ekvivalent) by určite kapacitu pridalo. Ak by sa urobila odbočka z Petržalskej radiály, povedzme Pajštúnska - Smolenícka - Šintavská - Budatínska so zastávkami Tupolevova, Smolenická a konečnou zastávkou Lúky II, tak sa dá uvažovať o 2. linke.
Stavba el.trate je v rozpore s 1.zmluvou autora projektu Eurovea. Priestory maju byt relaxacnou zonou, bez dopravy. NEMAJU sa za existencie menit. El.trate zmenia zonu na industrializacnu...Porusenie fixnych zmluvnych podmienok autora projektu!!!
Reakcia na: 0000 #13:
Ja si myslím, že tento názor pretláčajú najmä obyvatelia Petržalky, ktorí síce sú za jednolinkový variant a minimum liniek, ale zároveň im nutnosť prestupu pre ceste všade okrem jednej inej MČ (prípadne na zastávku mimo danej linky v centre) úpne nevonia.
Reakcia na: TomJ #9:
"do Petržalky po dostavbe radiály aj tak nebude kapacitne stačiť jedna linka"

Takže pridaním druhej linky sa zvýši kapacita trate? 🤔
ohladom tych liniek: viem si uplne v pohode predstavit ze do vrakune moze a zrejme bude chodit 1-ka zo stanice
Reakcia na: Blekota #10:
A naco by bola elektricka na vonkajsom okraji Vrakune a PB? A pozeral si si projekty? Lebo toto je prva cast vetvy ktora sa planuje do Vrakune a PB. Najprv si nieco zistit, potom pindat.