Zmeny v regionálnej autobusovej doprave (od 15.11.2021)

Okrem nového dopravcu nastanú od 15. novembra aj mnohé zmeny v linkovom vedení regionálnych autobusov.

V súvislosti so zmenou dopravcu na regionálnych autobusových linkách v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) príde od 15. novembra 2021 aj k zmene v organizácii dopravy na jednotlivých linkách. Niektoré linky budú mať zmenené trasy, niektorým sa zmení číslo, vzniknú expresné linky a nočné regionálne linky. Vo viacerých prípadoch príde k zlepšeniu intervalov spojov a predĺži sa premávka do nočných hodín. Dopravu bude zabezpečovať spoločnosť Arriva Mobility Solutions, s.r.o.

Predplatné cestovné lístky na čipových kartách Slovak Lines zakúpené pred 15. novembrom budú platiť naďalej bez zmeny. Finančný kredit na čipových kartách Slovak Lines (elektronická peňaženka) cestujúcemu neprepadne, bude ho naďalej možné dočerpať pri cestovaní na linkách IDS BK. Do konca marca 2022 bude možné vykonať prepis karty na nového dopravcu (postačí priložiť kartu k odbavovaciemu zariadeniu v autobusoch dopravcu Arriva Mobility Solutions, prípadne na predajnom mieste) a následne je možné kartu používať (dobíjať nový krediť, zakúpiť PCL) rovnako ako doteraz cez internetový predaj a na predajných miestach ostaných dopravcov (DPB, ZSSK). Dopravca Arriva otvorí v Bratislave predbežne jedno predajné miesto na Autobusovej stanici Nivy. Ak cestujúci nebude mať záujem o prepis karty na nového dopravcu, môže si uplatniť nárok na vrátenie zostávajúceho kreditu v pokladni Slovak Lines na AS Nivy.

Zmeny v odbavovaní cestujúcich

V regionálnych autobusoch sa už nebudú vydávať registračné potvrdenky z pokladní ak cestujúci nastupuje s už platným lístkom IDS BK, čím sa zrýchli vybavovanie cestujúcich pri nástupe. Taktiež sa týmto krokom ušetrí množstvo papiera.

Na zastávkach v zónach 100 a 101 (mesto Bratislava) v smere jazdy k Autobusovej stanici Nivy budú môcť cestujúci nastupovať do autobusov všetkými dverami. Pri každých dverách sa budú nachádzať označovače cestovných lístkov, tarifné odbavovanie bude v tomto smere jazdy rovnaké ako v MHD. Pri ceste smerom od Autobusovej stanice von z mesta bude naďalej možný nástup iba prednými dverami.

Zmeny v zastávkach

Všetky zastávky regionálnych autobusov budú charakteru na znamenie, to znamená, že cestujúci pred vystupovaním musí signalizovať úmysel vystúpiť tlačidlom Stop (tlačidlá budú v blízkosti každého sedadla). Pri čakaní na zastávke musí cestujúci stáť tak, aby ho mohol vodič prichádzajúceho autobusu vidieť.

Všetky linky zo smeru od Záhoria budú pri jazde k Autobusovej stanici Nivy obsluhovať aj zastávku MHD Pod stanicou na Šancovej ulici.

Expresné linky 605 609 a nočné linky 598 a 699 budú obojsmerne obsluhovať zastávky MHD Klientske centrum a Bojnická.

Na zastávke Bajkalská v smere von z mesta budú mať jednotlivé linky nové rozdelenie nástupíšť. Rovnako budú zmenené nástupištia na zastávkach Senec, aut. stanica, Senec, žel. stanica a tiež Stupava, aut. stanica.

Pri decembrových zmenách grafikonov vlakovej a autobusovej dopravy príde k premenovaniu viacerých zastávok v celom regióne.

Nočné linky

Nové nočné regionálne linky budú premávať vždy v deň pred voľným dňom (obvykle noc z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu, prípadne pracovný deň pred sviatkom). Spoločný odchod nočných liniek z Bratislavy bude o 0:35 z Hodžovho námestia po príchode nočných liniek MHD (zabezpečený bude prestup z týchto liniek na regionálne). V smere do Bratislavy pôjdu spoje týchto liniek po 23:30, z Malaciek pôjde spoj už 23:10 v rámci linky 245. Niektoré zastávky na koncoch trás liniek budú určené iba na výstup cestujúcich. Prehľad nočných regionálnych liniek:

Linka Trasa
299 Bratislava - Marianka - Stupava - Lozorno - Plavecký Štvrtok - Malacky
598 Bratislava - Vajnory - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob
599 Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Vinosady - Modra
699 Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Senec
798 Bratislava - Most pri Bratislave - Malinovo - Zálesie - Tomášov - Nová Dedinka
799 Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo - Šamorín

Expresné linky

Nové regionálne expresné linky budú premávať z Bratislavy na smery Malacky, Rohožník, Horné Orešany, Jelka, Senec a opačne v špičkách pracovných dní.

Linka Trasa Poznámka
205 Bratislava - Malacky Spoje doterajšej linky 245 idúce po diaľnici. V smere do Bratislavy zastavuje aj na zastávke Pod stanicou. Z Malaciek spoje pokračujú na linkách 260 275 277.
209 Bratislava - Lozorno - Kuchyňa - Rohožník Spoje doterajšej linky 269 idúce po diaľnici. V smere do Bratislavy zastavuje aj na zastávke Pod stanicou.
506 Bratislava - Pezinok - Modra - Doľany - Horné Orešany Náhrada doterajších liniek 535 a 576, vynechanie viacerých zastávok.
605 Bratislava - Senec Zo Senca pokračujú vybrané spoje na linkách 645 a 659 smer Čataj a Jelka. V Bratislave obsluhuje aj zastávky Klientske centrum a Bojnická.
609 Bratislava - Kráľová pri Senci - Veľké Úľany - Jelka V Bratislave obsluhuje aj zastávky Klientske centrum a Bojnická.

Región Záhorie

Cestovné poriadky v regióne Záhorie budú výraznejšie upravené až pri zmene grafikonu vlakovej dopravy od 12. decembra 2021 v súvislosti s prípravou na výluku vlakov počas modernizácie trate na Záhorí. Dovtedy budú zachované približne doterajšie časové polohy jednotlivých spojov.

Okrem nových expresných liniek 205 a 209 vzniknú rozdelením súčasných liniek aj nové linky 246 a 251 a trasy liniek 250 a 260 budú upravené. Číselné označenie linky 240 zanikne.

Linka Trasa Poznámka
215 (Stupava -) Marianka - Bratislava, Patrónka Všetky spoje v Bratislave skrátené po Patrónku.
246 Malacky - Stupava - Bratislava, Volkswagen Pôvodné spoje linky 260 k Volkswagenu. Obojsmerne obslúži aj zastávku Panské. V smere od VW budú spoje pokračovať z Malaciek na linke 260 do Gajár.
250 Bratislava - Stupava - Zohor -Suchohrad - Malacky Zlúčenie doterajších liniek 240 a 250.
251 Bratislava - Stupava -Zohor - Láb - Jakubov - Kostolište - Malacky Spoje doterajšej linky 250 vedené cez Jakubov
260 Malacky - Gajary Doterajšia linka 260 bez spojov k bratislavskému Volkswagenu.

Linky 209 a 269 zlepšia obsluhu obce Lozorno v rannej a pololudňajšej špičke pracovných dní. Niektoré spoje týchto liniek do/z Bratislavy budú začínať/končiť na zastávke Lozorno, ZŠ, ktorá bola doteraz obsluhovaná len jedným školským spojom denne.

Linky 255/A255/D (MHD Malacky) už nebudú súčasťou IDS BK. MHD v Malackách bude od 15. novembra 2021 do konca roka 2022 zabezpečovať dopravca Slovak Lines Express na základe koncesnej zmluvy.

Región Pezinok

V regióne Pezinok príde k zlepšeniu intervalu spojov na trase Bratislava - Pezinok - Modra. Zabezpečený bude pravidelný interval 7,5 minúty v rannej špičke, 10 minút v popoludňajšej špičke, v sedle a počas voľných dní bude interval 30 minút. Linky 510 525 527 528 budú mať v Bratislave skrátené trasy len po okraj mesta (Rača, Zlaté piesky), kde môžu cestujúci prestúpiť na električkovú dopravu.

Okrem už spomenutých nočných liniek 598 599 a expresnej linky 506 príde k týmto významnejším zmenám:

Linka Zmena
510 Skrátená trasa Svätý Jur, žel. stanica - Kačačnice - Rača, Nám. A. Hlinku. Na zastávke Detvianska možnosť prestupu na linky 3 a 7. Vo Svätom Jure nadväznosť na linky S50 a S55.
521 Skrátená trasa Limbach - Pezinok, žel. stanica. Spoje Limbach - Bratislava vedené pod novou linkou 531.
522 Linka MHD Pezinok už nebude súčasťou IDS BK, keďže túto si BSK neobjednáva. MHD v Pezinku bude zabezpečovať dopravca Slovak Lines Express podľa nového cestovného poriadku v hodinovom intervale v špičkách pracovných dní, pričom preprava bude bezplatná. Na cestovanie v rámci Pezinka bude možné využiť aj linky 249 520 545 za tarifu IDS BK.
525 Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. Preklad s linkou 527 v intervale 15 min. špička, 30 min. sedlo a voľné dni.
527 Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. Preklad s linkou 525 v intervale 15 min. špička, 30 min. sedlo a voľné dni.
528 Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. V Ivanke pri Dunaji bude trasa vedená cez zastávku Ivanka p. Dunaji, Zdravotné stredisko.
529 Pridané spoje v sedle pracovných dní a večerný pár spojov na striedanie pracovných zmien v logistickom parku Senec o 22:00.
531 Nová linka na trase Limbach - Bratislava, Rača, Nám. A. Hlinku. Náhrada časti spojov pôvodnej linky 521. Na zastávke Detvianska možný prestup na linky 3 a 7.
535 Nahradená expresnou linkou 506.
539 Predĺženie niektorých spojov do obcí Dubová a Častá. V Šenkviciach zabezpečená nadväznosť na linku 545 a vlaky REx, kde môžu cestujúci využiť najrýchlejšie vlakové spojenie do Bratislavy.
540 Zlepšený interval v špičkách pracovných dní. Počas voľných dní v úseku Pezinok - Zochova chata interval zlepšený zo 120 na 60 minút.
545 Nová trasa Doľany - Budmerice - Vištuk - Šenkvice, vybrané spoje v pracovných dňoch predĺžené do Pezinka. Na žel. stanici Šenkvice nadväznosť na linku 539 a vlaky REx.
550 Zlúčené pôvodné linky 550 a 566. Z Dolian budú vybrané spoje pokračovať ako nová linka 555 do Trnavy.
551 Nová školská linka po trase Budmerice - Štefanová - Doľany - Častá - Píla.
559 Linka bude zrušená.
565 Prečíslovaná pôvodná linka 650 Bratislava - Pezinok - Modra - Budmerice - Jablonec - Cífer. Vybrané spoje po trase Budmerice - Jablonec - Cífer ako prípoje k vlakom v stanici Cífer.
566 Rozdelená na linky 550 a 555.
576 Nahradená expresnou linkou 506.
650 Prečíslovaná na linku 565.

Región Senec

V regióne Senec príde k reorganizácii trás viacerých liniek, zlepšené budú nadväznosti medzi jednotlivými linkami a na niektorých linkách bude výraznejšie rozšírený čas prevádzky. Okrem nových expresných liniek 605 a 609 a nočnej linky 699 príde k nasledujúcim najvýznamnejším zmenám:

Linka Zmena
610 Všetky spoje predĺžené po zastávku Malinovo, kaštieľ. Interval zlepšený v špičkách na 30 minút, v ostatnom čase na 60 minút, premávka predĺžená do polnoci.
620 Zmena trasy: Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Nová Dedinka - Tureň - Senec. Vybrané spoje v úseku Senec - Tureň nadväzujúce na vlaky v Senci (náhrada linky 629).
622 Linka bude zrušená, premávku k zastávke Bernolákovo, kaštieľ zabezpečí linka 630.
629 Linka bude zrušená, náhradou sú spoje upravenej linky 620.
630 Niektoré spoje budú premávať po zastávku Bernolákovo, kaštieľ (náhrada linky 622).
631 Linka bude zrušená.
632 Premávka na trase Bratislava - Bernolákovo - Senec rozšírená na celotýždňovú a celodennú do polnoci. Zachádzky do Veľkého Bielu len počas špičiek pracovných dní.
640 Upravený okruh premávky medzi Kaplnou a Báhoňom. Zlepšenie nadväzností na linku S50 v Báhoni a na linky S60 a S65 v Senci. Na zastávke Kaplna, kostol nadväznosť na linku 666.
645 Premávka po skrátenej trase Senec - Blatné - Kaplna - Igram - Čataj. V Senci budú vybrané spoje nadväzovať na linky S60 a S65.
650 Prečíslovaná na linku 565.
657 Linka bude mať rozšírený čas prevádzky.
658 Nová linka po trase Senec - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - Jelka - Veľké Úľany v špičkách pracovných dní. Nadväzuje na vlaky liniek S60 a S65 v Senci. Skrátenia času cestovania z Jelky. Vybrané spoje obslúžia aj Nové Osady vo Veľkých Úľanoch namiesto linky 659.
659 Premávka po skrátenej trase Senec - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - Jánovce - Veľké Úľany - Jelka. Veľké Úľany, Nové osady obslúži nová linka 658.
666 Výrazné rozšírenie premávky od 4:30 do 23:30. Spoje budú nadväzovať na vlakové linky S60 a S65 v Senci a linky S50 a S55 v Trnave. Garantovaná nadväznosť na linku 640 na zastávke Kaplna, kostol.

Región Šamorín

Okrem nových nočných liniek 798 a 799 sa zlepšia nadväznosti spojov a príde k zlepšeniu intervalov medzi spojmi.

Linka Zmena
649 Zabezpečené budú nadväznosti na vlakové linky S60 a S65 v Senci, na linku S70 v Kvetoslavove a linky 730 a 740 v Zlatých Klasoch. Nadväznosti budú do/zo všetkých smerov.
715 Pôvodná linka z Hamuliakova do Miloslavova bude zrušená pre nízku využívanosť. Nová linka 715 posilní trasu Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná v rannej špičke pracovných dní.
725 V rannej špičke bude linka premávať v posilnenom intervale na 20 až 40 minút.
737 V rannej a popoludňajšej špičke bude interval posilnený z 30 na 20 minút.
740 Obsluha Zlatých Klasov, Čenkoviec a Nového Života bude zabezpečená v sedle pracovných dní a vo voľných dňoch dvoma protismernými okruhmi, obce tak budú mať v uvedených časoch obsluhu v intervale 60 minút.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: martinah #214:
Aká irónia. Išli na spoji, ktorý vozí deti do báhonskej školy.
Reakcia na: vegrar #212:
toto akoze seriozne? par nalepenych papierov na okna a ako ma clovek vediet, ci to nie je nejaky psychopat, ktory sa len hra na vodica? neviem, ci by niektory rodic takto posadil dieta do neznameho auta, lebo nalepeny papierik linky
Reakcia na: vegrar #212:
Pekne na hulvata na čierno. Veď sme na Slovensku.
Už neviem, v ktorom diskusnom vlákne sa spomínali maršrutky, ale isté je, že prišli. Dnes na linke 640 v Báhoni.
Na železničnej stanici v Senci sa asi zastavil čas. O zmenách ani chýru ani slychu. Stále sú tam vylepené staré cestovné poriadky SL, na označníkoch figuruje SL a nikto netuší, odkiaľ ktoré autobusy premávajú. 640 na smer Veľký Grob má podľa rozpisu na internete premávať z nástupišťa 3, na označníkoch je VG uvedený na označníku 4 a aby toho nebolo málo, tak viacerí vodiči tvrdia, že majú chodiť z nástupišťa 1. A najlepšie je, že podobný scenár s CP a nástupišťami sa odohráva aj na autobusovej stanici v Senci.
Reakcia na: Petto #208:
Áno, ale vraj sa pri prerušení pomeru len vracia ten príspevok, resp. alikvótna časť. Takže ak sa k tomu niekto postaví rozumne a tie peniaze "neprepije" tak to nie je až taký problém a odísť sa dá.

Ale aj tak, je to 111€ mesačne. V hrubom. Neviem či by som za tie peniaze išiel z DPB do Arrivy kde sú oveľa horšie podmienky.
Reakcia na: Petto #208:
3 roky
Reakcia na: Trammat #206:
Pri tej reputacii a problemoch Arrivy by ušlo z DPB len velke tela s vidinou 4000.
Naborovy prispevok sa viaze tusim aj na nejaku viazanost pre toho nemeckeho diabla či ?
Reakcia na: TeBeCe #205:
Ako som povedal - typický Slovák, za jeho problémy môže kde-kto, len on sám nie.
Tak Vallovi vadí náborový príspevok Arrivy, bojí sa, že tam prejdú vodiči z DPB.
Reakcia na: shaggy #190:
Ako povedal na tej tlacovke, mozu za to podla neho namietky v sutazi a neskore vypovede zo slovak lines.
Pri všetkej úcte a trpezlivosti, ktorou disponujem chcem apelovať na zodpovedných, že od zmeny prepravcu nešiel jediný spoj BA - PK a späť načas. Tie meškania sú škandalózne!!!
Inak, bude sa niečo robiť s tým zatekaním do AS? Však to je strašné, ani neviem, či to je dažďová voda alebo uniká niekde potrubie, ale tam kvapká na toľko miestach voda, že to hádam ani nie je možné. Väčšina tých miest je teda aspoň označená.
Reakcia na: 3pa3ck3 #201:
Toto je naozaj momentálne náš najväčší problém 🙂
Reakcia na: Viko #200:
Tak hlavne som za to, aby sa zase nezavádzalo nejaké tarifné pravidlo, ktoré sa týka iba jedného dopravcu v IDS
Reakcia na: 3pa3ck3 #198:
Nepomôžeme tisícom, aby sme zachránili jednotky cestujúcich?
Reakcia na: 3pa3ck3 #198:
Aplikácia IDS BK? (Ja viem, že to nie je riešenie pre každého, ale aspoň niečo...)
Reakcia na: 810zssk #194:
A čo s cestujúcimi, ktorí si chcú kúpiť integrovaný lístok kvôli využitiu iného dopravcu a prestup majú taký tesný, že si nestihnú kúpiť lístok na prestupnej zastávke?
Reakcia na: 810zssk #194:
Súhlasím, bezplatná tarifa do vyriešenia krízy, je tu veľká nerovnosť medzi cestujúcimi, niektorí platia, niektorí nie, minule som dokonca videl, že autobus bral v Stupave ľudí cez zadné dvere aj ako nástup smer Záhorie. Za mňa frajer 👍.
Mimochodom, v roku 2020 mal SL tržby z cestovného 5 884 545€. To je 16 122€ denne.

Ak by BSK účtoval sankciu 30 tisíc za deň podľa zmluvy, tak z toho hravo pokryje bezplatnú prepravu, resp. refundáciu PCL.