Zmeny v regionálnej autobusovej doprave (od 15.11.2021)

Okrem nového dopravcu nastanú od 15. novembra aj mnohé zmeny v linkovom vedení regionálnych autobusov.

V súvislosti so zmenou dopravcu na regionálnych autobusových linkách v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) príde od 15. novembra 2021 aj k zmene v organizácii dopravy na jednotlivých linkách. Niektoré linky budú mať zmenené trasy, niektorým sa zmení číslo, vzniknú expresné linky a nočné regionálne linky. Vo viacerých prípadoch príde k zlepšeniu intervalov spojov a predĺži sa premávka do nočných hodín. Dopravu bude zabezpečovať spoločnosť Arriva Mobility Solutions, s.r.o.

Predplatné cestovné lístky na čipových kartách Slovak Lines zakúpené pred 15. novembrom budú platiť naďalej bez zmeny. Finančný kredit na čipových kartách Slovak Lines (elektronická peňaženka) cestujúcemu neprepadne, bude ho naďalej možné dočerpať pri cestovaní na linkách IDS BK. Do konca marca 2022 bude možné vykonať prepis karty na nového dopravcu (postačí priložiť kartu k odbavovaciemu zariadeniu v autobusoch dopravcu Arriva Mobility Solutions, prípadne na predajnom mieste) a následne je možné kartu používať (dobíjať nový krediť, zakúpiť PCL) rovnako ako doteraz cez internetový predaj a na predajných miestach ostaných dopravcov (DPB, ZSSK). Dopravca Arriva otvorí v Bratislave predbežne jedno predajné miesto na Autobusovej stanici Nivy. Ak cestujúci nebude mať záujem o prepis karty na nového dopravcu, môže si uplatniť nárok na vrátenie zostávajúceho kreditu v pokladni Slovak Lines na AS Nivy.

Zmeny v odbavovaní cestujúcich

V regionálnych autobusoch sa už nebudú vydávať registračné potvrdenky z pokladní ak cestujúci nastupuje s už platným lístkom IDS BK, čím sa zrýchli vybavovanie cestujúcich pri nástupe. Taktiež sa týmto krokom ušetrí množstvo papiera.

Na zastávkach v zónach 100 a 101 (mesto Bratislava) v smere jazdy k Autobusovej stanici Nivy budú môcť cestujúci nastupovať do autobusov všetkými dverami. Pri každých dverách sa budú nachádzať označovače cestovných lístkov, tarifné odbavovanie bude v tomto smere jazdy rovnaké ako v MHD. Pri ceste smerom od Autobusovej stanice von z mesta bude naďalej možný nástup iba prednými dverami.

Zmeny v zastávkach

Všetky zastávky regionálnych autobusov budú charakteru na znamenie, to znamená, že cestujúci pred vystupovaním musí signalizovať úmysel vystúpiť tlačidlom Stop (tlačidlá budú v blízkosti každého sedadla). Pri čakaní na zastávke musí cestujúci stáť tak, aby ho mohol vodič prichádzajúceho autobusu vidieť.

Všetky linky zo smeru od Záhoria budú pri jazde k Autobusovej stanici Nivy obsluhovať aj zastávku MHD Pod stanicou na Šancovej ulici.

Expresné linky 605 609 a nočné linky 598 a 699 budú obojsmerne obsluhovať zastávky MHD Klientske centrum a Bojnická.

Na zastávke Bajkalská v smere von z mesta budú mať jednotlivé linky nové rozdelenie nástupíšť. Rovnako budú zmenené nástupištia na zastávkach Senec, aut. stanica, Senec, žel. stanica a tiež Stupava, aut. stanica.

Pri decembrových zmenách grafikonov vlakovej a autobusovej dopravy príde k premenovaniu viacerých zastávok v celom regióne.

Nočné linky

Nové nočné regionálne linky budú premávať vždy v deň pred voľným dňom (obvykle noc z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu, prípadne pracovný deň pred sviatkom). Spoločný odchod nočných liniek z Bratislavy bude o 0:35 z Hodžovho námestia po príchode nočných liniek MHD (zabezpečený bude prestup z týchto liniek na regionálne). V smere do Bratislavy pôjdu spoje týchto liniek po 23:30, z Malaciek pôjde spoj už 23:10 v rámci linky 245. Niektoré zastávky na koncoch trás liniek budú určené iba na výstup cestujúcich. Prehľad nočných regionálnych liniek:

Linka Trasa
299 Bratislava - Marianka - Stupava - Lozorno - Plavecký Štvrtok - Malacky
598 Bratislava - Vajnory - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob
599 Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Vinosady - Modra
699 Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Senec
798 Bratislava - Most pri Bratislave - Malinovo - Zálesie - Tomášov - Nová Dedinka
799 Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo - Šamorín

Expresné linky

Nové regionálne expresné linky budú premávať z Bratislavy na smery Malacky, Rohožník, Horné Orešany, Jelka, Senec a opačne v špičkách pracovných dní.

Linka Trasa Poznámka
205 Bratislava - Malacky Spoje doterajšej linky 245 idúce po diaľnici. V smere do Bratislavy zastavuje aj na zastávke Pod stanicou. Z Malaciek spoje pokračujú na linkách 260 275 277.
209 Bratislava - Lozorno - Kuchyňa - Rohožník Spoje doterajšej linky 269 idúce po diaľnici. V smere do Bratislavy zastavuje aj na zastávke Pod stanicou.
506 Bratislava - Pezinok - Modra - Doľany - Horné Orešany Náhrada doterajších liniek 535 a 576, vynechanie viacerých zastávok.
605 Bratislava - Senec Zo Senca pokračujú vybrané spoje na linkách 645 a 659 smer Čataj a Jelka. V Bratislave obsluhuje aj zastávky Klientske centrum a Bojnická.
609 Bratislava - Kráľová pri Senci - Veľké Úľany - Jelka V Bratislave obsluhuje aj zastávky Klientske centrum a Bojnická.

Región Záhorie

Cestovné poriadky v regióne Záhorie budú výraznejšie upravené až pri zmene grafikonu vlakovej dopravy od 12. decembra 2021 v súvislosti s prípravou na výluku vlakov počas modernizácie trate na Záhorí. Dovtedy budú zachované približne doterajšie časové polohy jednotlivých spojov.

Okrem nových expresných liniek 205 a 209 vzniknú rozdelením súčasných liniek aj nové linky 246 a 251 a trasy liniek 250 a 260 budú upravené. Číselné označenie linky 240 zanikne.

Linka Trasa Poznámka
215 (Stupava -) Marianka - Bratislava, Patrónka Všetky spoje v Bratislave skrátené po Patrónku.
246 Malacky - Stupava - Bratislava, Volkswagen Pôvodné spoje linky 260 k Volkswagenu. Obojsmerne obslúži aj zastávku Panské. V smere od VW budú spoje pokračovať z Malaciek na linke 260 do Gajár.
250 Bratislava - Stupava - Zohor -Suchohrad - Malacky Zlúčenie doterajších liniek 240 a 250.
251 Bratislava - Stupava -Zohor - Láb - Jakubov - Kostolište - Malacky Spoje doterajšej linky 250 vedené cez Jakubov
260 Malacky - Gajary Doterajšia linka 260 bez spojov k bratislavskému Volkswagenu.

Linky 209 a 269 zlepšia obsluhu obce Lozorno v rannej a pololudňajšej špičke pracovných dní. Niektoré spoje týchto liniek do/z Bratislavy budú začínať/končiť na zastávke Lozorno, ZŠ, ktorá bola doteraz obsluhovaná len jedným školským spojom denne.

Linky 255/A255/D (MHD Malacky) už nebudú súčasťou IDS BK. MHD v Malackách bude od 15. novembra 2021 do konca roka 2022 zabezpečovať dopravca Slovak Lines Express na základe koncesnej zmluvy.

Región Pezinok

V regióne Pezinok príde k zlepšeniu intervalu spojov na trase Bratislava - Pezinok - Modra. Zabezpečený bude pravidelný interval 7,5 minúty v rannej špičke, 10 minút v popoludňajšej špičke, v sedle a počas voľných dní bude interval 30 minút. Linky 510 525 527 528 budú mať v Bratislave skrátené trasy len po okraj mesta (Rača, Zlaté piesky), kde môžu cestujúci prestúpiť na električkovú dopravu.

Okrem už spomenutých nočných liniek 598 599 a expresnej linky 506 príde k týmto významnejším zmenám:

Linka Zmena
510 Skrátená trasa Svätý Jur, žel. stanica - Kačačnice - Rača, Nám. A. Hlinku. Na zastávke Detvianska možnosť prestupu na linky 3 a 7. Vo Svätom Jure nadväznosť na linky S50 a S55.
521 Skrátená trasa Limbach - Pezinok, žel. stanica. Spoje Limbach - Bratislava vedené pod novou linkou 531.
522 Linka MHD Pezinok už nebude súčasťou IDS BK, keďže túto si BSK neobjednáva. MHD v Pezinku bude zabezpečovať dopravca Slovak Lines Express podľa nového cestovného poriadku v hodinovom intervale v špičkách pracovných dní, pričom preprava bude bezplatná. Na cestovanie v rámci Pezinka bude možné využiť aj linky 249 520 545 za tarifu IDS BK.
525 Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. Preklad s linkou 527 v intervale 15 min. špička, 30 min. sedlo a voľné dni.
527 Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. Preklad s linkou 525 v intervale 15 min. špička, 30 min. sedlo a voľné dni.
528 Skrátená trasa po zastávku Bratislava, Shopping Palace. V Ivanke pri Dunaji bude trasa vedená cez zastávku Ivanka p. Dunaji, Zdravotné stredisko.
529 Pridané spoje v sedle pracovných dní a večerný pár spojov na striedanie pracovných zmien v logistickom parku Senec o 22:00.
531 Nová linka na trase Limbach - Bratislava, Rača, Nám. A. Hlinku. Náhrada časti spojov pôvodnej linky 521. Na zastávke Detvianska možný prestup na linky 3 a 7.
535 Nahradená expresnou linkou 506.
539 Predĺženie niektorých spojov do obcí Dubová a Častá. V Šenkviciach zabezpečená nadväznosť na linku 545 a vlaky REx, kde môžu cestujúci využiť najrýchlejšie vlakové spojenie do Bratislavy.
540 Zlepšený interval v špičkách pracovných dní. Počas voľných dní v úseku Pezinok - Zochova chata interval zlepšený zo 120 na 60 minút.
545 Nová trasa Doľany - Budmerice - Vištuk - Šenkvice, vybrané spoje v pracovných dňoch predĺžené do Pezinka. Na žel. stanici Šenkvice nadväznosť na linku 539 a vlaky REx.
550 Zlúčené pôvodné linky 550 a 566. Z Dolian budú vybrané spoje pokračovať ako nová linka 555 do Trnavy.
551 Nová školská linka po trase Budmerice - Štefanová - Doľany - Častá - Píla.
559 Linka bude zrušená.
565 Prečíslovaná pôvodná linka 650 Bratislava - Pezinok - Modra - Budmerice - Jablonec - Cífer. Vybrané spoje po trase Budmerice - Jablonec - Cífer ako prípoje k vlakom v stanici Cífer.
566 Rozdelená na linky 550 a 555.
576 Nahradená expresnou linkou 506.
650 Prečíslovaná na linku 565.

Región Senec

V regióne Senec príde k reorganizácii trás viacerých liniek, zlepšené budú nadväznosti medzi jednotlivými linkami a na niektorých linkách bude výraznejšie rozšírený čas prevádzky. Okrem nových expresných liniek 605 a 609 a nočnej linky 699 príde k nasledujúcim najvýznamnejším zmenám:

Linka Zmena
610 Všetky spoje predĺžené po zastávku Malinovo, kaštieľ. Interval zlepšený v špičkách na 30 minút, v ostatnom čase na 60 minút, premávka predĺžená do polnoci.
620 Zmena trasy: Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Nová Dedinka - Tureň - Senec. Vybrané spoje v úseku Senec - Tureň nadväzujúce na vlaky v Senci (náhrada linky 629).
622 Linka bude zrušená, premávku k zastávke Bernolákovo, kaštieľ zabezpečí linka 630.
629 Linka bude zrušená, náhradou sú spoje upravenej linky 620.
630 Niektoré spoje budú premávať po zastávku Bernolákovo, kaštieľ (náhrada linky 622).
631 Linka bude zrušená.
632 Premávka na trase Bratislava - Bernolákovo - Senec rozšírená na celotýždňovú a celodennú do polnoci. Zachádzky do Veľkého Bielu len počas špičiek pracovných dní.
640 Upravený okruh premávky medzi Kaplnou a Báhoňom. Zlepšenie nadväzností na linku S50 v Báhoni a na linky S60 a S65 v Senci. Na zastávke Kaplna, kostol nadväznosť na linku 666.
645 Premávka po skrátenej trase Senec - Blatné - Kaplna - Igram - Čataj. V Senci budú vybrané spoje nadväzovať na linky S60 a S65.
650 Prečíslovaná na linku 565.
657 Linka bude mať rozšírený čas prevádzky.
658 Nová linka po trase Senec - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - Jelka - Veľké Úľany v špičkách pracovných dní. Nadväzuje na vlaky liniek S60 a S65 v Senci. Skrátenia času cestovania z Jelky. Vybrané spoje obslúžia aj Nové Osady vo Veľkých Úľanoch namiesto linky 659.
659 Premávka po skrátenej trase Senec - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - Jánovce - Veľké Úľany - Jelka. Veľké Úľany, Nové osady obslúži nová linka 658.
666 Výrazné rozšírenie premávky od 4:30 do 23:30. Spoje budú nadväzovať na vlakové linky S60 a S65 v Senci a linky S50 a S55 v Trnave. Garantovaná nadväznosť na linku 640 na zastávke Kaplna, kostol.

Región Šamorín

Okrem nových nočných liniek 798 a 799 sa zlepšia nadväznosti spojov a príde k zlepšeniu intervalov medzi spojmi.

Linka Zmena
649 Zabezpečené budú nadväznosti na vlakové linky S60 a S65 v Senci, na linku S70 v Kvetoslavove a linky 730 a 740 v Zlatých Klasoch. Nadväznosti budú do/zo všetkých smerov.
715 Pôvodná linka z Hamuliakova do Miloslavova bude zrušená pre nízku využívanosť. Nová linka 715 posilní trasu Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná v rannej špičke pracovných dní.
725 V rannej špičke bude linka premávať v posilnenom intervale na 20 až 40 minút.
737 V rannej a popoludňajšej špičke bude interval posilnený z 30 na 20 minút.
740 Obsluha Zlatých Klasov, Čenkoviec a Nového Života bude zabezpečená v sedle pracovných dní a vo voľných dňoch dvoma protismernými okruhmi, obce tak budú mať v uvedených časoch obsluhu v intervale 60 minút.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: martinah #214:
Aká irónia. Išli na spoji, ktorý vozí deti do báhonskej školy.
Reakcia na: vegrar #212:
toto akoze seriozne? par nalepenych papierov na okna a ako ma clovek vediet, ci to nie je nejaky psychopat, ktory sa len hra na vodica? neviem, ci by niektory rodic takto posadil dieta do neznameho auta, lebo nalepeny papierik linky
Reakcia na: vegrar #212:
Pekne na hulvata na čierno. Veď sme na Slovensku.
Už neviem, v ktorom diskusnom vlákne sa spomínali maršrutky, ale isté je, že prišli. Dnes na linke 640 v Báhoni.
Na železničnej stanici v Senci sa asi zastavil čas. O zmenách ani chýru ani slychu. Stále sú tam vylepené staré cestovné poriadky SL, na označníkoch figuruje SL a nikto netuší, odkiaľ ktoré autobusy premávajú. 640 na smer Veľký Grob má podľa rozpisu na internete premávať z nástupišťa 3, na označníkoch je VG uvedený na označníku 4 a aby toho nebolo málo, tak viacerí vodiči tvrdia, že majú chodiť z nástupišťa 1. A najlepšie je, že podobný scenár s CP a nástupišťami sa odohráva aj na autobusovej stanici v Senci.
Reakcia na: Petto #208:
Áno, ale vraj sa pri prerušení pomeru len vracia ten príspevok, resp. alikvótna časť. Takže ak sa k tomu niekto postaví rozumne a tie peniaze "neprepije" tak to nie je až taký problém a odísť sa dá.

Ale aj tak, je to 111€ mesačne. V hrubom. Neviem či by som za tie peniaze išiel z DPB do Arrivy kde sú oveľa horšie podmienky.
Reakcia na: Petto #208:
3 roky
Reakcia na: Trammat #206:
Pri tej reputacii a problemoch Arrivy by ušlo z DPB len velke tela s vidinou 4000.
Naborovy prispevok sa viaze tusim aj na nejaku viazanost pre toho nemeckeho diabla či ?
Reakcia na: TeBeCe #205:
Ako som povedal - typický Slovák, za jeho problémy môže kde-kto, len on sám nie.
Tak Vallovi vadí náborový príspevok Arrivy, bojí sa, že tam prejdú vodiči z DPB.
Reakcia na: shaggy #190:
Ako povedal na tej tlacovke, mozu za to podla neho namietky v sutazi a neskore vypovede zo slovak lines.
Pri všetkej úcte a trpezlivosti, ktorou disponujem chcem apelovať na zodpovedných, že od zmeny prepravcu nešiel jediný spoj BA - PK a späť načas. Tie meškania sú škandalózne!!!
Inak, bude sa niečo robiť s tým zatekaním do AS? Však to je strašné, ani neviem, či to je dažďová voda alebo uniká niekde potrubie, ale tam kvapká na toľko miestach voda, že to hádam ani nie je možné. Väčšina tých miest je teda aspoň označená.
Reakcia na: 3pa3ck3 #201:
Toto je naozaj momentálne náš najväčší problém 🙂
Reakcia na: Viko #200:
Tak hlavne som za to, aby sa zase nezavádzalo nejaké tarifné pravidlo, ktoré sa týka iba jedného dopravcu v IDS
Reakcia na: 3pa3ck3 #198:
Nepomôžeme tisícom, aby sme zachránili jednotky cestujúcich?
Reakcia na: 3pa3ck3 #198:
Aplikácia IDS BK? (Ja viem, že to nie je riešenie pre každého, ale aspoň niečo...)
Reakcia na: 810zssk #194:
A čo s cestujúcimi, ktorí si chcú kúpiť integrovaný lístok kvôli využitiu iného dopravcu a prestup majú taký tesný, že si nestihnú kúpiť lístok na prestupnej zastávke?
Reakcia na: 810zssk #194:
Súhlasím, bezplatná tarifa do vyriešenia krízy, je tu veľká nerovnosť medzi cestujúcimi, niektorí platia, niektorí nie, minule som dokonca videl, že autobus bral v Stupave ľudí cez zadné dvere aj ako nástup smer Záhorie. Za mňa frajer 👍.
Mimochodom, v roku 2020 mal SL tržby z cestovného 5 884 545€. To je 16 122€ denne.

Ak by BSK účtoval sankciu 30 tisíc za deň podľa zmluvy, tak z toho hravo pokryje bezplatnú prepravu, resp. refundáciu PCL.
Reakcia na: shaggy #193:
Akože avizuje, že nás prídu oslobodiť Ukrajinci ako v 68', takže možno bude situácia zažehnaná. Ale mám všeobecne pocit, že tieto diskusné fóra niekto číta z Arrivy, lebo keď som minule písal o papiere A4 Vrbové - Trnava za oknom, o 2 hodiny tam už nebol.
Reakcia na: Sor23 #192:
Nenaučí. Však to tak aj vyzerá, z toho čo čítam sa štandardy masívne nedodržujú, neuznávajú lístky a tak podobne.

Ako úplný základ mala byť bezplatná preprava na regiobusoch do odvolania. Jednak kvôli mizernej kvalite služby, jednak kvôli tomu že mnohí vodiči skrátka nevedia pracovať s tarifou.
Reakcia na: Sor23 #192:
"keď ide vodič na linku 24 hodín od podpisu pracovnej zmluvy, ako sa naučí..."
Presne toto mi napadlo pri čítaní toho príspevku. A ideálne keď to bude nejaký cudzinec. Ale to by sa ho na to museli novinári opýtať a nemohlo by ísť iba o (nepodarené) PR vyhlásenie pre TASR.
Reakcia na: shaggy #188:
Mňa by zaujímalo, že keď ide vodič na linku 24 hodín od podpisu pracovnej zmluvy, ako sa naučí trasy, obsluhu palubného počítača a pokladne, prepravný poriadok, spôsob fungovania IDS BK s ohľadom na výkon jeho práce a ešte k tomu má byť cestujúci spokojný. To je nereálne proste. A tie mikrobusy... Nehnevajte sa na mňa, ale naozaj sme to dokopali na maršrutky?
Reakcia na: shaggy #190:
V Cesku idu pri kazdom pruseri rovnaku pesnicku. Tipujem, ze maju nejaky korporatny komunikacny manual a v nom stoji "za ziadnych okolnosti nepriznat chybu!!!".
Reakcia na: 810zssk #189:
Ja byť novinár, tak sa ho na nejakej tlačovke opýtam, kto teda podľa neho za ten stav môže.
Mne bol doteraz celý Ivan ukradnutý, prímestská doprava tiež (ide to z mojich peňazí a nevyužívam ju, takže by som ju najradšej zrušil), do auta som presadol už dávno a iba sa na tom škodoradostne bavím... ale čítajúc jeho vyjadrenia mám pocit, že ten človek študoval rovnakú školu s Andrejom Dankom, akurát Ivana odtiaľ po pár rokoch vyhodili pre nedostatočnú inteligenciu.
Reakcia na: shaggy #188:
Oni mali nejaké školenie ako si čo najviac pokaziť image?
Tomu človeku by mali už zakázať vyjadrovať sa: https://bratislava.sme.sk/c/22786737/nedostatok-vodicov-v-bratislavskom-kraji-vyriesime-slubuje-arriva.html?ref=trz

Ako tvrdí, chápu pohoršenie obyvateľov Bratislavského kraja, ktorí pre vynechané spoje v regionálnej autobusovej doprave mali problém dostať sa do práce či do školy.
"Nie je to však zapríčinené ani Bratislavským samosprávnym krajom a ani Arrivou. Robíme všetko preto, aby sme problém odstránili," uviedol šéf Arrivy na Slovensku.

Už je ako bežný podpriemerný Slovák, za ktorého pos*aný život môžu maďari/cigáni/židia (nehodiace sa prečiarknite), len nie oni sami.
Reakcia na: Valec #186:
Imho je to ukončenie na Nivách v pohode, ale bolo by treba posunúť niektoré spoje tak aby vychádzal prestup na nočáky.

Nad čím by som ale určite uvažoval je zmena trasy v meste a to tak aby:
a) išli logickejšou trasou bez zachadzky na AS pri linkách pre ktoré to nie je prirodzená trasa (smery PK a SC)
b) Nejak tam zakomponovať obsluhu Mosta SNP ktorý je lepšie prístupný z niektorých častí centra. Napr. 798 a 799 by mohli vychádzať zo zastávky po Štefánikovej, potom ísť cez Zochovu a Most SNP na Nivy, ďalej tak ako teraz. 299 by medzi ASMN a Hodžkom mohla ísť cez Nám. Ľ. Štúra a Zochovu.

Celkovo si viem predstaviť také riešenie že by všetko okrem 79x vychádzalo z Nív (keď už teda chceme prestup medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi nočákmi, s čím súhlasím), potom išlo na Nám. Ľ. Štúra, Zochovu, Hodžko (na Štefánikovej), SAV a ďalej 299 na Pražskú, zvyšok na Šancovú. 79x by vychádzali zo SAV a išli cez Hodžko, Zochovu, Most SNP a ASMN. To by centrum obslúžilo už veľmi dobre 🙂
Väčšina nočákov prichádza o 0:20 na Nivy, ak by šli s cestujúcim až na Hodžovo, príchod bude 0:25. Odchod je o 0:35. Takže miesto 10 min. prestoja na námestí ste navrhli 8 minútovú jazdu pod most a späť... však tam pôjde len na otočku, a v prípade nejakého zdržania po ceste do BA by tam ani ľudí nestihol naložiť.
Reakcia na: TomJ #184:
a pri jazde opacnym smerom rovnako, len by na dotknutej krizovatke pouzili miesto 2 pravych odboceni 2 lave....
Reakcia na: Urbanway 2423 #181:
Pri jazde od Zochovej by mohli odbočiť doprava smer Suché mýto, dole pred električkovým trianglom sa otočiť, vrátiť späť ku križovatke a odbočiť doprava.
Reakcia na: 810zssk #182:
Ja osobne nevidím problém v tom, aby tie autobusy vysadili cestujúcich na Hodžku (aj keď napr. pár metrov pred zastávkou kvôli nedostatku miesta) a postávali pár minút v nej. Tým pár cestujúcim, ktorým by to predĺženie pomohlo, by určite nevadilo, že vystúpia kúsok pred zastávkou. Tie nočáky predsa len odchádzajú iba 2x do týždňa, takže ten chvíľkový nedostatok miesta by tam v noci nikomu nevadil.
Reakcia na: Urbanway 2423 #181:
Na stanici v noci nie je miesto už dupľom. S tým Hodžkom máš pravdu, zabudol som že pri jazde cez podjazd by obišli zastávku.

Linky smer Záhorie, Pezinok a Senec by mohli ísť po Štefánikovej a stáť tam. Jedine 798 a 799 by boli problém.

Ale podľa mňa zbytočne špekulujeme. V noci zas do BA nepôjde toľko ľudí aby sa toto muselo riešiť. Úplne by stačilo posunúť spoje smer BA tak, aby na ASMN prichádzali ešte pred prejazdom N61 smerom na stanicu. Prípadne aby sedeli prestupy niekde inde (Vrakuňa, Patrónka, ZP a podobne).
Reakcia na: 810zssk #180:
Aha, tak to by sa dalo, len neviem, ako by sa zo Staromestskej dostali na Hodžovo nám, keďže na križovatke sa tam rovno ísť nedá. Ja by som už potom skôr tie regiobusy radšej viedol zo stanice cez Hodžovo nám., aj keď si myslím, že to ani nie je potrebné. Regionočáky by podľa mňa určite mali začínať v centre, nech ľudia nemusia zbytočne v noci prestupovať.
Reakcia na: Urbanway 2423 #179:
Vychádzam z toho že tie linky by cez Hodžko stále jazdili, len by vychádzali z Mosta SNP. Preto som riešil výjazd na Zochovu. Úplne ideálne by bolo keby tie linky po ceste zachádzali aj na Hlavnú stanicu.

Ďalšou možnosťou je posun odchodu tak aby bol možný prestup z MHD nočáku niekde po trase.
Reakcia na: 810zssk #173:
Počas prvej noci stál jeden autobus pred nástupišťom nočákov na stanicu a dva potom stáli tam, kde N72. Zvyšné dva by sa naskladali na miesto N72 a druhý pred/na nástupište nočákov na stanicu (tie regiobusy aj tak prichádzajú až po nočákoch na stanicu, takže by mohli pri najhoršom stáť aj v zastávke). Zase v noci podľa mňa nevadí, ak tie autobusy na 10 minút zablokujú časť jedného pruhu. Konečná pod Mostom SNP by podľa mňa nebola zlá, ale tam by už nebol zabezpečený ten prestup z nočákov, čo by bola podľa mňa (hlavne pri prípadnom posilnení regionočákov, aby ich mohli využívať aj ľudia z práce) dosť nešťastné.
Reakcia na: Valec #160:
Preco medzimestske nocaky oficialne koncia na AS na "B" nastupisti, ktore je smerom na Prievozsku? Teda aspon podla CP to tak vyzera... Ma to nejaky dovod ich tocit okolo cez Landererovu ci kadial idu, alebo je to len chyba v CP?
Reakcia na: birch #176:
Pravda. Potom by Most SNP bol ideálny.
Reakcia na: 810zssk #173:
Z obratiska je možný výjazd ako L70, tak sa dá dostať aj na Staromestskú. Aj Kollárko by bolo fajn, ale pod Mostom SNP by bola bonusom sociálka pre vodičov.
Reakcia na: Viko #174:
Podľa mňa sú dva varianty - príde to tam pred nočákmi a bude zavadzať, alebo to príde po nich a nemá to zmysel.
Reakcia na: 810zssk #173:
Čo tak Kollárko? Prestupná zastávka na Hodžovom by bola prejazdná, linky by na konečnú prichádzali zhora (od Pražskej / Šancovej / Staromestskej). Tá nepriamosť trasy v noci veľa minút nepridá.
Reakcia na: Urbanway 2423 #172:
Ďakujem. Stále nie som presvedčený či je tam miesto na toľko vozov tak aby ľudia komfortne vystúpili a neblokovala sa cesta.

Jedine že by sa tie vozy chodili odstavovať pod Most SNP, čo by nebolo zlé riešenie, aj by to bol dobrý bod z pohľadu odchodov. Len by sa musel aspoň v noci vyriešiť výjazd doľava na Zochovu.
Reakcia na: 810zssk #171:
Terčícky ani CP tam zatiaľ nie sú a 5 autobusov by sa zmestilo tam, kde stojí N72. Jeden autobus by mohol stáť aj pred zastávkou nočákov smerom na Hl. st. a ostatné autobusy by sa naskladali za N72. Dva krát do týždňa by to snáď nebol problém.
Reakcia na: Urbanway 2423 #170:
Predpokladám že kvôli miestu na Hodžku (nemáš ich kde odstaviť).

Btw, sú na Hodžku terčíky regionočákov?
Prečo vlastne tie nočáky v smere do BA končia na AS, keď aj tak idú naprázdno na Hodžovo nám, nebolo by už lepšie, keby išli až na Hodžovo nám. kvôli prestupu na iné nočáky?
Reakcia na: kecho #167:
Mne toto síce napadlo tiež (aj keď skôr N1-N9), ale vysvetľuj ľuďom že regionálny spôsob odbavenia platí na linkách 200-999 a N11-N19.

Ja by som nemal problém ani so štvorcifernými Nkami, zas to N na displeji by bolo malé. Ale to existujúce číslovanie nepovažujem za žiadnu tragédiu, hoci lepšie by možno bolo nočákom dať samostatný rad, napr. 9xx (áno, viem že niekto teraz príde s dogmou že 9xx je Rakúsko, pretože na linky do Maďarska a Rakúska potrebujeme 200 čísel, lebo raz tam bude aj celá MHD vo Viedni a Budapešti).
Reakcia na: 810zssk #166:
A este boli nakoniec radi, ze im vobec nieco islo 🙂
Reakcia na: 3pa3ck3 #163:
N11 az N19 by sa im nehodilo? A okrem toho nocne eliny su tu aj tak vec, ktora najblizsich x rokov nehrozi.

Navyse ked to teda nejazdi zo stanice, ale z beznej zastavky.
Reakcia na: branislav #165:
Tak včera to mohli byť aj ľudia zo zrušených posledných denných spojov 😂
Regionočáky išli všetky okrem 598 a už v prvý deň si našli na každý smer min. jedného cestujúceho (na Senec išlo 5 ľudí).
Fascinuje ma že ani na tretí deň nie je žiadna info o kompenzovaní cestovného, najmä za PCL ktoré ľudia nemôžu využívať lebo služba neexistuje. Ako ťažké je už vyriešiť toto?
Reakcia na: kecho #161:
Tu je problém, že regionálne linky majú čísla 200+ a súčasne označenie linky nemôže mať kvôli čitateľnosti viac ako tri znaky
Reakcia na: Valec #160:
Dakujem za info, taky “detail” ale mohol byt aj niekde spomenuty, ked sa zavadzali…
Reakcia na: 810zssk #159:
Samozrejme. Logicky predpokladam, ze ked idu denne medzimestske zo stanice, tak aj nocne pojdu rovnako. To je ta genialita oznacovat 10 roznych zastavok jednym nazvom…
Ozaj, pri nocakoch uz zrazu nevadi, ze nie su “N”? Ako n93,n99 atd-lebo potom nezapadaju do sablony. 🙂
Ci sa tak nahodou nestratia ti obhajcovia precislovania “za kazdu cenu”. 🙂
Reakcia na: lucky89 #158:
Budú stáť na zastávke MHD, z podzemia vyráža len linka 299. Aj ostatné ktoré prichádzajú do BA budú končiť na zastávke MHD.
Reakcia na: lucky89 #158:
Áno, aj podľa dať v plánovači na imhd to vyzerá tak že budú stáť na MHD zastávke (je tam uvedené nástupište 😎.

Samozrejme táto informácia nikde nie je, takže pár ľudí sa slušne stratí. Navyše tipujem že tým pádom sa nezobrazia ani na tabuliach na ASMN. Na druhej strane, vzhľadom na poplatky za používanie stanice to možno bude krátkodobý problém, keďže predpokladám že regionálka tam už dlho jazdiť nebude.

Inak ja celkom nerozumiem prečo pri nočákoch tá zachadzka na AS vlastne je. Okrem 798 a 799 nevidím moc zmysel to tade ťahať. Mohli byť všetky ostatné linky riešené ako 299, teda vyjsť s ľuďmi z AS, ísť na Hodžko a odtiaľ už priamou cestou do regiónu. Ale tak to sa ešte doladí.
Reakcia na: 810zssk #155:
Neviem či som sa už na to náhodou nepýtal (ale zdá sa mi, že som na to zabudol opýtať). Keď som minule/dnes vystupoval na zastávke autobusová stanica z trolejbusu 42 (smer Cintorín Vrakuňa), tak som si všimol, že cestovné poriadky regionočákov sú na zastávke MHD. Ja som si pôvodne myslel, že z Hodžovho námestia pôjdu "normálne" dolu na AS. Neviete ako to má byť?
Reakcia na: kecho #156:
Keďže ide o normálne poobedné služby, tak predpokladám že toto problém nie je. Výpravu to nenavyšuje. Ale asi by som sa tiež bál spoliehať sa že to pôjde 😃
Reakcia na: 810zssk #155:
A budu mat na ne vodicov? 🙂
Nechystáte sa dnes niekto pozrieť prvé regionočáky? 🙂
Reakcia na: vazegupe #153:
"lebo by priznal, že zle postavil výberové konanie na dopravcu."
to je co za uvahu? ako presne malo byt zle postavene? akoze je chyba vyberka, ze Arriva nema vodicov?
Reakcia na: Petto #146:
BSK zmluvu nevypovie, nemôže, lebo by priznal, že zle postavil výberové konanie na dopravcu. Na svojej stránke odpovedá na jednu z otázok nasledovne:
Ako dlho bude výpadok spojov trvať?
Bratislavský samosprávny kraj požaduje, aby k citeľnému zlepšeniu došlo do konca budúceho týždňa. Očakávame, že situácia sa bude priebežne zlepšovať. V najbližších dňoch a možno aj týždňoch je však potrebné naďalej počítať s výpadkami spojov. Takže cestujúci sa s normálnou dopravou môžu rozlúčiť a riešiť to vlastnou dopravou.

Reakcia na: Sor23 #150:
Áno, doteraz to bola plne integrovaná linka.
Reakcia na: 810zssk #149:
Jasné, bol som myšlienkami inde, myslel som BSK. MHD Malacky teda vychádzala z tarify IDS BK?
Reakcia na: Sor23 #148:
"IDS BK" neobjednáva nič. Ale teda MHD objednáva mesto.

Tarifa rovnaká byť nemôže, lebo doteraz žiadna tarifa MHD Malacky neexistovala. Môžu byť rovnaké ceny, ale nie spoločná platnosť s inými módmi dopravy a podobne. Predpokladám že ani PCL nebudú.
Reakcia na: TeBeCe #141:
MHD v MA ma pokracovat v rezii Slovak Lines ak tomu spravne rozumiem a tarifa zrejme tiez rovnaka, ako bola doteraz, hoci neviem presne, kto objednava vykony v Malackach, ci IDS BK alebo mesto Malacky.
Reakcia na: Petto #146:
Asi lockdown.
Je nejaka sanca,ze by kraj vypovedal Arrive zmluvu a co potom ?
Reakcia na: Viko #144:
To sa podla mna tyka len PAD ohladne listkov.
Reakcia na: TeBeCe #141:
Z tohoto rozumiem, že nie: https://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=11108
Aj keď je to zvláštne, SLE oficiálne nie je v IDS, neviem na základe čoho sa im budú rozúčtovávať platby z EP.
Reakcia na: Viko #130:
Tie nástupištia sa tam naozaj hodí doplniť. Doteraz boli na odchodových CP aj čísla nástupíšť, tak to nebolo treba.

Jednotný layout sa stanovuje dosť ťažko, keďže v regióne sú desiatky rôznych veľkostí vitrín. A rovnaké rozmery majú len tieto bratislavské (dokopy ich je 6, plus pribudne asi 6 ďalších), a aj tu je na Bajkalskej problém na niektorých nástupištiach vtesnať všetko.
Senec sa uz tiez zobudil:
"Mesto Senec nebolo informované o zrušených spojoch, dokonca nebolo informované o ďalšom pokračovaní, nakoľko Arriva s mestom vôbec nekomunikovala. Bratislavský samosprávny kraj realizoval výberové konanie, nastavil podmienky a podpísal zmluvu s Arrivou. Mesto Senec bolo ubezpečované zo strany Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je objednávateľom služby, že pôjde o zlepšenie a skvalitnenie služieb.

Dopravu do a zo Sv. Martin bude mesto Senec zabezpečovať cez MAD, poprosíme len o trpezlivosť. Mesto Senec má zazmluvnenú MAD s iným dopravcom, a nie je možné zmeniť grafikon zo dňa na deň. Keďže doteraz Sv. Martin zabezpečovala prímestská doprava a nič nenasvedčovalo, že by to tak ďalej nebolo, reagovať môžeme len teraz na vzniknutú situáciu."
Ta nova MHD v Malackach je tiez bezplatna? Na webe mesta o tarife ziadna informacia, v zmluve s dopravcom ziadna informacia...
https://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=11108
Reakcia na: 810zssk #139:
smrdi tu akurat Hurvinek (a.k.a horviho reinkarnacia) a jeho tupe prispevky vo vsetkych diskusiach
Reakcia na: Hurvinek #138:
Čo kde smrdí?
Reakcia na: All1111 #137:
Veď odfláknuté a nedivme sa prečo narýchlo sú zmeny, bordel, hlavne, že dotácie a vyhrali, niečo tam v súťaží smrdí
Hlavne že smer Bratislava vitrína nedotknutá je tu len SL formát odchodov a už neplatné CP vytlačené z imhd.sk Toto je celkom cez čiaru 🤢dokumentačné fotky teraz z večera
Reakcia na: 810zssk #135:
Pretože je to informácia pre cestujúceho, že ide o spoj správnym smerom (keďže to samotné číslo linky povedať nevie, tak je v tomto prípade identifikátor zložený z čísla a cieľa)
Reakcia na: 3pa3ck3 #134:
Prečo by musel? Ostatne na veľa spojoch ani nebude, keďže sú tam rôzne skrátené varianty atď.
Reakcia na: hroch #126:
A kam by si tento oznam umiestnil? Hore uvedený cieľ musí byť totožný s cieľom uvedeným na vozidle
Reakcia na: Viko #130:
V rámci mesta toto funguje. Nestačilo by prebrať len mestský layout (s výmenou mapy siete MHD za mapu regiónu)?
Reakcia na: Viko #130:
Aha, tak to by som z tohto vôbec nepochopil 🙂 Ďakujem.
Reakcia na: Sor23 #124:
Zrejme ich niekomu predajú, možno ako Skibusy či zmluvná preprava
Reakcia na: 810zssk #127:
Lebo je to jedna vitrína pre dve nástupištia. Snáď sa tam časom doplnia aj tie čísla nad CP a nejaká deliaca čiara... Takto to pôsobí trocha neupratane.

(Stále snívam, že si BIDka presadí nejaký jednotný layout vitrín, ktorý obsiahne ideálne hlavičku s názvom zastávky a piktogramami dopravcov / vozidiel /zákazov, jednoznačné miesto na mapu, jednoznačné miesta na dlhodobé info (lístky, kalendár premávky), na krátkodobé info (výluky) a na CP.)
Reakcia na: Viko #120:
Tá čiastková mapa bola minimálne na Patrónke aj doteraz. Mne sa skôr páči to, že v mape okolia zastávok (napr. na R. mýte) sú zaznačené aj regionálne linky.
Reakcia na: TeBeCe #121:
Všetky schémy zmenených nástupíšť sú tu: https://arriva.sk/bratislava/doprava/
Reakcia na: Valec #119:
Prečo sa ostatné linky nekamarátia so 632kou?
Reakcia na: TomJ #123:
Ano, ale nieco viac do oka bijuce som myslel. Ale tak mozno som prilis milenial a chcem vsetko hned 😃
Reakcia na: Valec #119:
Valec, pocuj, mam pocit, ze Ty si v tomto procese hlbsie ako ini... Na tom ozname o zmene nastupist je preklep. V tej poslednej vete chyba v slove nastupistia pismeno I na konci... 🤐
Neviete niekto, aký osud čaká autobusy SL - SOR C 12 a Karosa C954E?
Reakcia na: hroch #122:
Veď tie CP obsahujú aj zoznam zastávok.
Reakcia na: Valec #119:
Pozeram na tie CP a vyzeraju ovela prehladnejsie. A predsa premyslam, ze ak nie som pravidelny cestujuci, neviem z toho CP vycitat, ktora linka do Senca ide kade. Nemalo by zmysel dopisat tam informaciu o nejakom zasadnom priebeznom bode? Napr. "Senec cez Bernolakovo"? Alebo som prilis lenivy a mam si pozriet mapu? 😃
Zmenene budu aj nastupistia v Stupave, AS
Reakcia na: Valec #119:
Páči sa mi ten nápad s čiastkovou mapou 🙂
Reakcia na: Technopol #118:
Nemáš za čo. Posielam príklad vitríny pre nástupištia 6 a 7.
Reakcia na: Valec #117:
Ďakujem.
Reakcia na: Technopol #116:
Zajtra to bude na každej zastávke, ale ak to chceš veľmi vedieť, tak to bude nasledovne (uvádzam súčasné čísla):
3: 520
4: 506, 540, 550, 565 a 599
6: 632
7: 610, 620, 630

Ostatné budú pre SAD DS a ATT.
Je niekde zverejnené nové rozdelenie nástupíšť na Bajkalskej? Nikde som to nenašiel. Kde bude po (staro)novom zastavovať 620?
Reakcia na: vegrar #110:
Tá linka už bola v minulosti okresaná na tri / štyri spoje v jednom smere ráno a popoludní, lebo bola málo využívaná. Takisto ako ex715, aj 559 jazdí spätným chodom, čiže ide o jednu zónu vzad ako návoz k vlakom v smere do Bratislavy, čo je celkom demotivujúce I keď zaujímavé, že z Budmeríc po novom sa do 4 km vzdialeného Báhoňa dostaneš verejnou dopravou za 45 min. cez Šenkvice vlakom... no ale tie spoje boli prázdne. Keď už niekto chcel ísť na vlak, tak cez Vištuk do Šenkvíc 545-kou, a inak z Budmerníc jazdí 565 do Bratislavy, pár minút pred 545.
Reakcia na: vegrar #113:
Dakujem, doplnime do planovaca.
Reakcia na: TeBeCe #112:
cca 2 minúty
Reakcia na: vegrar #111:
Kolko realne trva pesi presun medzi tymi dvoma zastavkami?
A tá garantovaná nadväznosť liniek 640 a 666 v Kaplne by sa mohla zapracovať aj do vyhľadávača. Pravdepodobne nemá definovaný peší presun medzi zastávkami Kaplna a Kaplna, kostol. Čiže napr. pri vyhľadaní trasy Trnava -> Veľký Grob to naviguje cez Senec o cca pol hodinu dlhšou trasou.
Zaujímavé, že nikde sa nespomína zrušenie linky 559 Doľany - Štefanová - Budmerice - Báhoň. A náhrada za ňu v podstate neexistuje. Jedine kombináciou liniek 545/565 s prestupom na S50/S55. Ale aj tak je otázne, ako veľmi bola 559 využívaná. Z toho ešte vyplýva aj to, že zastávka Báhoň, Štúrova ul. nebude obsluhovaná žiadnou linkou.
Reakcia na: lucky89 #104:
Aj počas týždňa som videl viacero takých busov s viacerými vodičmi vo voze
Reakcia na: Viko #105:
Ved aj Senec bol doteraz zadarmo, ale to si asi mohli dovolit, kym sypalo z BSK 🙂
Reakcia na: TeBeCe #102:
Nesúvisí nová cena s tým, že budú voziť zadarmo a teda im žiadnu časť nákladov nepokryje vybrané cestovné?

Inak Senec aj predošlé čiastkové ročné zmluvy od 1.1. zvykol zverejňovať tak medzi polkou marca a polkou mája daného roka, čiže ešte majú podľa miestnych zvyklostí pár mesiacov času na zverejnenie 😂
Aktuálne v Tomášove na Dunajskej bol nový SOR Arrivy (8590) ako služobná jazda. Asi ukazovali trasu novým šoférom...
Reakcia na: M@trixX #101:
Tak mesto mohlo len ťažko predvídať, že informácie ktoré dostali osobne na stretnutí 18.6.2019, že župa nebude do prímestských CP zahŕňať vnútromestské spoje a musia si uzavrieť vlastnú zmluvu a vydať licencie (pričom BID im v prípade potreby bude nápomocná), sa naozaj naplnia.
Reakcia na: Valec #100:
Senec mal doteraz km za 1,35 € s DPH (nova zmluva stale nie je zverejnena), Pezinok bude jazdit km za 4,50 € s DPH (ok, bude tam asi vacsi autobus). Malacky v pripade minibusu dohodli 4,08 € s DPH za kilometer.
Reakcia na: Valec #100:
"Aktuálnu situáciu dopravcov, ktorá vznikla, nebolo možné predvídať." 😁
Reakcia na: hroch #97:
Prestupné lístky samozrejme vydávajú, ale ako píšeš, len na konkrétnu trasu. To jednak trvá a jednak to v niektorých špecifických prípadoch znemožňuje výdaj lístka ktorý by bol pre cestujúceho najvýhodnejší. Podľa štandardov malo byť možné vydávať aj konkrétny lístok podľa požiadavky cestujúceho, tak uvidíme.
Reakcia na: 810zssk #96:
Ale ved to sa da. Akoze, asi nie takto, ze 5 zonovy, ale vodic aj teraz vedel vydat listok uplne kamkolvek v kraji. Ja si pamatam, ze som raz siel z Modry do BA cez Senkvice a vodic to proste vytukal. Druha vec je, ze to trvalo dlhsie, takze si myslim, ze oni to asi nerobili radi, lebo to bolo zlozite a ak nastupuje vela ludi, urcite to zdrzuje. Ale dat sa to dalo.
Reakcia na: hroch #94:
Že si vyžiadaš napr. 5-zónový CL a dostaneš ho.
Reakcia na: Joyki #93:
Áno. Rovnaký proces ako doteraz, akurát nevylezie papierik. Čiže to bude trvať skoro rovnako dlho.
Reakcia na: 810zssk #91:
Co presne znamena “výdaj CL podľa požiadavky cestujúceho”?
No ale pri PCL bude treba oznamovať cieľ alebo nie?
Reakcia na: IBBI #90:
14:15
Reakcia na: hroch #86:
Evidencia pri PCL a eCL na karte má ďalej existovať, len to nevytlačí papierik, takže si moc nepomôžeme. Predpokladám že výdaj CL podľa požiadavky cestujúceho v zmysle štandardov tiež nebude možný.
Reakcia na: Joyki #88:
O kolkej?
Reakcia na: Joyki #88:
Nedá sa pripojiť fotku
Reakcia na: hroch #86:
Včerajšia fotka na ŽST Senec: 5 minút naberával ľudí už aj tak o 4 minúty omeškaný spoj linky 659.
Radšej ani nechcem vidieť kompletnú zmluvu s HB Reavis. Nie je to prvýkrát, čo dochádza k poškodzovaniu záujmov mesta a dokiaľ už konečne nepôjde tiežprimátor podpísaný pod takouto zmluvou sedieť, tak sa nikdy nič nezmení.
Potom tu budú rozprávať o prázdnej kase a nutnosti zdvíhania daní. Šmejdi!
Juchuuu, skoncili registracne listky! 👏🍾
Reakcia na: TomJ #84:
No, kopa obchodnych priestorov prazdna je, aj ked to celkom sikovne maskuju...
Reakcia na: TeBeCe #80:
Keď si toľko pýtajú za vjazd autobusu, zaujímalo by ma, aké je tam nájomné pre majiteľov obchodov (v porovnaní s Eurovea alebo Centrálom). Aby nakoniec neprišli o autobusy a nebol každý druhý obchodný priestor prázdny.
Reakcia na: shaggy #75:
Ale zas kto by to bol povedal že nakoniec práve HBR donúti župu prehodnotiť nivocentrickú organizáciu dopravy 🙂
z pezinskeho FB k MHD:
Vedenie mesta Pezinok aktuálne rokuje s jednotlivými poskytovateľmi autobusovej dopravy s cieľom zabezpečiť časť spojov na nevyhnutné obdobie, ktoré chce mesto využiť na vyhlásenie verejného obstarávania a na výber najvhodnejšieho poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy.
Cieľom je, aby od 15.11.2021 bola linka 522 zabezpečená v rozsahu poskytovania služieb detí do a zo školy, ľudí do práce, zamestnancov do Pinelovej nemocnice.
Reakcia na: 810zssk #78:
Tá strecha na Nivách je pekne urobená, to je také malé lákadlo pre ľudí. Ale ako nákupné centrum... neviem. Zatiaľ tam chýba dosť prevádzok a konkurencia je silná. Do toho riskovať, že sa im kraj vykašle na staničnú časť, to je celkom odvážne.
Reakcia na: Ike #77:
Menej autobusov, viac autobusová stanica!
Reakcia na: M@trixX #76:
áno
Reakcia na: shaggy #75:
8.3€ za kazdy jeden autobus!?
Neviem, či to sem niekto dával, ale podľa tohto článku: https://www.trend.sk/spravy/top-5-udalosti-dna-nivy-zatali-rozpoctu-mesta-sulikov-ranc-nasiel
začínam pochybovať o kompetencii HB Reavis/Slovak lines.
Prísť o regionálnu dopravu a ešte si týmito cenami pohnevať kraj tak, že sa naozaj možno rozhodne radikálne obmedziť linky, ktoré budú smerovať na Nivy, to je fakt odvážne.
Reakcia na: Trolley #73:
Na Zochovu chatu nechodia len ľudia z Bratislavy. Takže zlepšený interval (hoc len po Pezinok) určite pomôže, obzvlášť, ak je možné v PK prestúpiť aj na linku do BA.
Reakcia na: Oli61 #66:
Z BA je to stále každých 120 minút, každý druhý spoj ide zo Zochovej chaty len po ŽST Pezinok.
Ja som celkom zvedavy na to, ci a ako sa uprace Zahorie od toho decembra. Napriklad zladenie 250 v Zohore s prichodmi S20 aj v smere do/zo Stupavy by podla mna nikomu neublizilo a umoznilo by to alternativne spojenie v case, ked su na cestach zapchy…
Reakcia na: AndyNO #70:
Super, dik! 🙂 Dúfam že to bude dobre fungovať.
Reakcia na: 810zssk #68:
Je tam nadväznosť na 565, príchod na ŽST v Pezinku majú v rovnakej minúte.
Reakcia na: ceres #67:
Z uvedeného dátumu to fakt bude ešte EP Slovak Lines. DPB začal EP otvárať až od septembra 2016.
Reakcia na: Oli61 #66:
A je pri tých spojoch po PK nejaký prípoj na BA? Lebo imhd mi nachádza len vlak s dosť dlhým prestupným časom. Ale môže byť preto že bus prípoj má veľmi krátky prestupný čas (s garanciou) a imhd preto ten prestup ignoruje.
Reakcia na: Valec #60:
2016. Vychádzam z toho, čo mi k danej karte zobrazuje web, ale tak je možné, že skutočnosť je iná - napríklad (niektoré?) samoobslužné automaty sú presvedčené, že ide o dôchodcovskú kartu 😁
Chválim zlepšenie víkendového intervalu L540 z BA na Zochovú chatu zo 120 min. na 60 minút.
Len pre zaujímavosť, v PK okrem L520 sa bude dať čiastočne použiť ako MHD aj L545 po trase Doľany - Budmerice, Vištuk - Šenkvice - Pezinok,, Muškát - Pezinok,, Trnavská - Pezinok,, nám. - Pezinok,, žel.st. Teda aspoň cez pracovné dni.
Reakcia na: daposSK #63:
Ja to chápem tak že najskôr musíš kartu použiť u Arrivy BA a potom sa tu už bude správať ako karta Arrivy.
Mňa by teraz zaujímalo ako to bude s akceptačnou skupinou TransCard, teraz keď mám kartu Slovak Lines tak ju viem využiť v rámci tejto skupiny, budem to vedieť urobiť aj po 15.11.? 🤔
Reakcia na: Soren #61:
Ja si myslim, ze to je presne ono.
Reakcia na: Valec #60:
Inak existuje nejaký spôsob, ako sa dá zistiť kto je správcom EP (bez nutnosti navštíviť predajné miesto)?

edit: Alebo je to tento údaj v e-shope IDS BK? https://abload.de/img/tempsnipxoko6.png
Reakcia na: ceres #59:
Kedy bola tá karta vydaná? Lebo to, že si si ju prvý raz plnil na SL ešte neznamená, že správcom EP je SL. V každom prípade, peniaze z EP ti vráti jej správca. A k údajom o neprepísanej karte sa Arriva ani nedostane.
Reakcia na: Valec #58:
Ale samotná karta je, ako píšem, DPB, len DPB buď vtedy ešte nemalo EP, alebo som ju prvý raz plnil v regio buse, neviem presne, ergo správcom EP na tej karte DPB je Slovak Lines...
Reakcia na: ceres #57:
Ideálne ešte teraz v Slovak Lines. Lebo stratená karta sa na Arrivu neprepíše. Prevod by mal byť bezplatne, finančné plnenie je, ak sa niekam posielajú peniaze.
"Finančný kredit na čipových kartách Slovak Lines (elektronická peňaženka) cestujúcemu neprepadne, bude ho naďalej možné dočerpať pri cestovaní na linkách IDS BK."

Mal som kartu DPB, niekde sa stratila, tento rok jej skončila platnosť, ale v EP na nej ostal nejaký zostatok. EP tam však spravovali Slovak Lines. Ak si vybavím novú kartu, prepíšu mi na ňu zostatok z tej starej EP bez poplatku, keďže sa niekde píše, že pri prepise EP zo starej karty na novú je to zadarmo, alebo ma to bude stáť to euro či dve (nikdy mi nie je jasné, čo je to vlastne to "finančné plnenie")? A mám to riešiť v DPB či neskôr v Arrive či ešte nejako ináč? 🙂
Reakcia na: therenda #53:
Ďakujem 🙂
Tie označenia nástupíšť v tu zverejnených cestovných poriadkoch sú správne?

Lebo všetky sú číselné a ja som bol v tom, že keď budú aj v regióne rovnaké označníky ako sa inštalujú v Bratislave tak aj označovanie nástupíšť bude písmenami.
No máucta...chaos na päťdesiatu...
Reakcia na: 810zssk #52:
"Pri decembrových zmenách grafikonov vlakovej a autobusovej dopravy príde k premenovaniu viacerých zastávok v celom regióne."

stačí pozornejšie čítať 😉
Btw, čo sa stalo s tým plánovaným premenovaním zastávok v regióne? Je to len posunuté na december (aby sa zabránilo zmene CP aj názvov zastávok v rovnakom termíne - čo by dávalo zmysel), alebo zrušené?
Reakcia na: Joyki #50:
Malacky takisto, aj keď tam je ešte šanca na zlepšenie od 12/2021 keď sa bude reformovať Záhorie.

Škoda.
Reakcia na: 810zssk #19:
Neboj, na 645 bude zachovaná stará dobrá tradícia: odvozy od REX vlakov z BA zo Senca smer Čataj budú robiť spoje od 605 z BA. 😃 s 11 minútovým čakaním na AS Senec.
Reakcia na: hroch #40:
Skor pre dogmu typu "spoj musí končiť na xx,,AS" alebo pre obehy SL a socialne zariadenie aby sa tam dostal vodič z 215.
Otazka k MHD PK/MA/SC - musi si to mesto objednat, ale to vie delegovat na kraj, ze by to aj tak objednal kraj na zaklade zmluvy s mestom. A to by nasledne kraju platilo.
Reakcia na: Valec #46:
Pekne to vyzerá! 🙂 Len ešte treba opraviť poznámky pokračujúcich spojov, namiesto "ako" je tam "jako" 🙂
Reakcia na: Viera52 #39:
Pár krát za deň sa do nemocnice viete dostať linkou 249 z centra Pezinka (resp. zo stanice), ale nejazdí to veľmi často.
Reakcia na: hroch #42:
Keby DPB tú linku neodpísal, ale hľadal možnosti ako ju prevádzkovať ďalej, nemuselo by to nastať.
Reakcia na: hroch #40:
Ale to by v takom prípade boli vzkm navyše. To im kraj platí? A na základe čoho vybrali spoje, ktoré zachadzajú až na AS?
Reakcia na: pressburger #37:
Ja som ale velmi rad, ze som pred dvoma rokmi nekupil ten dom v Hainburgu. Lebo teda riadne zakapala doprava tam za poslednych 24 mesiacov.
Reakcia na: Viera52 #39:
Obavam sa, ze ak si mesto PK nezariadi MHD, tak nejakym spojom do Pezinka a potom pesi alebo taxikom… Ale treba pockat na zverejnenie cestovnych poriadkov, mozno sa mylim.
Reakcia na: Trolley #36:
Tipujem ze preto, lebo cestujuci nelubia prestupovat… a ustupilo sa. 🤷
Rada by som sa dozvedela ako sa z Bratislavy dostanem do Pezinok nemocnica I ? Navštevujem blízku osobu 4 - 5 krát týždenne. Ďakujem
Reakcia na: pressburger #37:
Debatuje sa o tom vo všeobecnej diskusií 🙂
Myslím, že tu sa to ešte neobjavilo, ale na webe SL je aj informácia o zrušení linky BA - Hainburg od 15.11.
Ozaj, prečo vlastne doteraz cca polovica spojov L215 išla až na AS?
Reakcia na: kataruna #34:
Aby jedna linka (ideálne celý smer) stál pri jednom nástupišti a nie random pri troch podľa toho, ako to vyšlo.
Aka je pointa presunu nastupist na Bajkalskej?
Reakcia na: hroch #25:
Rieši sa to vo všeobecnej diskusií.
Reakcia na: Trolley #27:
Ja nehovorím že sa to nedá, ale že BSK to platiť nebude. Iniciatíva na obsluhu TTSK musí vychádzať od TTSK. Ak by TTSK mal záujem o takúto linku, BSK to určite blokovať nebude.
Reakcia na: Urbanway 2423 #28:
Nie sú. Rozdiel je že 727 a 737 obsluhujú aj obce v BSK.
Reakcia na: Urbanway 2423 #29:
Samozrejme, aj bratislavská MHD je súčasťou IDS hoci ju objednáva mesto. Len teda objednávatelia musia súhlasiť s tarifou a ďalšími štandardami.
Reakcia na: david1 #13:
Je legislatívne možné, aby MHD MA, PK a SC boli súčasťou IDS BK, aj keď ich budú objednávať jednotlivé mestá, alebo to budú musieť byť samostatné systémy?
Reakcia na: 810zssk #18:
727 a 737 sú dotované TTSK? Ak áno, tak prečo by sa nedalo dohodnúť aj na nejakej expresnej linke (ak by bol o to záujem)?
Reakcia na: 810zssk #18:
A to je zase ten prístup ako sa to nedá. Ale keby sa chcelo, tak sa BSK dohodne na spolufinancovaní takejto linky, minimálne sa osloví TTSK s takouto požiadavkou. Udialo sa také niečo?
Reakcia na: samkoh #22:
Vhodné by bolo, aby si obec dala nakresliť nejaký projekt na maličký prestupný terminál, alebo aspoň primknutie zastávok naozaj až do križovatky. Lebo potenciál na tú prestupnú väzbu tam zrejme bude vždy, a tebou popisovaný stav sa nedá pokladať za ideálny (keďže nejaké A/B/C označenia nástupíšť a navigáciu medzi nimi tam zrejme len tak hneď nikto nezriadi).
Reakcia na: 810zssk #17:
Da aj neda. Stale si musis pytat ten podivny registracny listok. Ak by to tak nebolo, tak by nemal byt problem nastupovat vsetkymi dverami. Vieme vlastne, ci novy prepravca tuto registracnu podivnost zrusi alebo to vychadza z nejakeho predpisu?
Reakcia na: Joyki #23:
na žst. SC som dávno nebol, ale ďakujem za objasnenie. Len možno problém bude, že 666-ka je v Kaplnej výslovne doplnková linka pre všetky ciele snáď s výnimkou Hrnčiaroviec n/P, do tých však z kaplnského súdedinia smeruje aj tak minimum ľudí. Pre smer SC majú 645-ku alebo kto z Báhončanov veľmi nechce prestupovať, 640-ku, do Cífera a TT majú vlak z Báhoňa, ktorý ešte stále jazdí častejšie. Tým pádom sa môže pokojne stať, že bude čakať v 75% prípadov zbytočne. U 666-ky by som videl tieto hlavné zdroje cestujúcich:
1. Cestujúci z BSK do Hrnčiaroviec n/P a trnavskej priemyselnej zóny Juh.
2. Cestujúci zo SC a Blatného do Cífera alebo TT a naopak.
3. Cestujúci z centra alebo východnej časti Cífera do TT za podmienky, že im práve ide spoj.
Najmä tú tretiu skupinu by sa asi dalo rozhojniť, najmä ak by sa podarilo presunúť zastávku Cífer, Trnavská ku bytovkám- v terajšej polohe príliš veľký potenciál nemá.
Reakcia na: samkoh #22:
Bol si už v Senci na žel. stanici? Tiež tam nie je prestup na dohľad, podržaný odchod len na pokyn dispečingu: minúta reálneho odchodu vlaku plus tri minúty. K autobusom prichádzaš od vlaku od zadu, čiže vodič konkrétne teba nevidí. Vidí len masu ľudí v späťáku, že sa valí od staničnej budovy a blíži sa, kráča po chodníku, ktoré sú však zároveň nástupisťami. Nevie kto a či niekto nastúpi až dokým niektorí sa zastavia pred jeho zavretými dverami.
Vodič z kabínky tiež vidí vedľa seba paralelne cez betónovú stenu len strechu prichádzajúceho vlaku - nevidí, nevie, či to je onen vlak, na ktorý čaká, len tuší. Na ŽST Senec teda prebieha prestup vlastne na slepo, lebo ani ten samotný vodič na mieste nevidí vlak a ani nevie vyfiltrovať prestupujúcich jedincov z masy. Vie to až kým každý prejde popri ňom ďalej do mesta peši a v späťáku nevidí nikoho dobiehať. No a predsa je s tým maximálna spokojnosť.
tá nadväznosť 640 vs. 666 v Kaplnej bude zaujímavá. Totiž medzi tými zastávkami je to asi 3 minúty normálnej chôdze a zo zastávky 666-ky nevidno zastávku 640-tky a naopak. Takže vodič síce dostane z pohľadu/od dispečera informáciu, že prípojný bus už prišiel, ale nebude mať odkiaľ vedieť, či z neho niekto prestupuje(neočakávam, že by sa používanosť prestupných lístkov k 15.11. šibnutím čarovného prútika prudko zvýšila, doma som stále pokladaný za špekulanta, keď si u SL kupujem prestupný lístok 🙂 ) .
Reakcia na: Sor23 #20:
Môže a v mnohých mestách aj funguje. (Ale férovo treba povedať že sú aj mesta kde MHD funguje ako naše prímesto.)

Netušil by som možnosť predaja CL v regióne, lebo tých predpredajných miest tam zas toľko nie je. Ale ľudia ktorí už lístok majú by ideálne mali nastupovať všetkými dverami.
Otázka do pléna...Prečo nemôže regionálna doprava fungovať na rovnakom princípe ako MHD s dlhšími trasami? Napríklad normálne NB 12 (3-dverová verzia), automatická prevodovka a cestujúci si označí príslušný cestovný lístok..
Reakcia na: M@trixX #11:
Holt, robí sa s tým čo je. V dnešnej situácii tie spoje žiaľ potrebné sú.

Z môjho pohľadu je problém skôr to, že pripoje k vlakom sú často spoje idúce z BA. Takže síce sa dovezieš vlakom do SC/PK/MA bez zápch, ale tam potom aj tak čakáš na 40 minút zmeškaný autobus lebo na Vajnorskej bola kolóna. Toto dúfam že sa zmení.
Reakcia na: makaronus #16:
Šamorín je v TTSK, im BSK žiadne expresy dotovať nebude.
Reakcia na: hroch #15:
Bez kúpy lístka u vodiča sa v IDS BK dá cestovať už 5 rokov.

Inak tiež nie som fanúšikom tohto brnenského modelu, podľa mňa to do systému vnáša neprehľadnosť. Ale asi to bola podmienka na zavedenie niektorých nových zastávok v smere do centra, napr. na Nám. Franza Liszta.

(Btw, dúfam že formulácia že to platí len v smere na ASMN je len nesprávne použitá a že to bude platiť v každom spojí v smere do BA, napr. aj 215 na Patrónku.)
Mňa osobne pravdupovediac trochu prekvapilo, že smer Šamorín nedostal expresnú linku. Keď už nie priamo Šamorín, tak aspoň Rovinka a Dunajská Lužná, však R7 a D4 existujú, aspoň aby sa obišli Biskupice 😕
Reakcia na: TramLover #4:
Ja chapem, preco nastupovanie vsetkymi dverami zatial nespravili vsade - v smere do BA si mozu byt relativne isti, ze ten clovek aj vystupi v BA, takze mozu aplikovat princip MHD a prepravnu kontrolu hypotetickym revizorom. Smerom von z BA by toto bolo mozne, keby aj v regione bolo mozne nastupit bez kupy listka u vodica. A to mam pocit, ze mozne nebude.
Reakcia na: david1 #13:
https://www.facebook.com/groups/25090857086/posts/10158680316782087/?comment_id=10158680342527087

"Zmluva medzi mestom a Slovak Lines vypršala 31.12.2018. Odvtedy mesto záujem o MHD nemalo, ale dopravca si to asi vyhodnotil ako niečo, čo sa mu oplatí prevádzkovať. Žiaľ, táto linka podľa informácií nefiguruje v objednávke BSK, teda, akákoľvek náhrada bude zrejme mimo IDS BSK...
Na jednom z nedávnych zastupiteľstiev vzišla interpelácia aj na túto tému, so štandardnou reakciou, že bude odpovedané písomne. Toľko k tomu plánu vytlačiť autá z centra a nahradiť ich alternatívou"
Zrušiť MHD v PK tlieskam..
Takto sa robí podpora verejnej dopravy do psej matere..
Reakcia na: M@trixX #6:
ZSSK náhodný dopravca ruší vlaky ako na bežiacom páse, ostatné vlaky (častokrát brutálne) meškajú, takže súbeh je len na papieri

Na tie vlaky musí nadväzný bus aj tak čakať, potom mešká aj on, prípadne mešká ešte aj na obrate

Preto majú tie expresné dlhé linky význam, nie každý sa túži trmácať so zadarmistami v zredukovaných prepchatých vlakoch ako dobytok a radšej si priplatí za bus
Reakcia na: Joyki #9:
Cize logika je suplovat nedostatocnu kapacitu smiesnych trojvagonovych vlacikov ZSSK, co je smutne. Vivat IDS.
Reakcia na: hroch #2:
V Malackách si ju objednáva(lo) mesto.
Reakcia na: M@trixX #6:
Toľko ľudí nevopchas do vlakov, hlavne v Senci.
Reakcia na: M@trixX #6:
Edit: Omyl 🙂
Reakcia na: M@trixX #6:
Dávalo, ale to by na železnici najskôr musela byť dostatočná kapacita.
Ja viem ze tie busy jazdia aj teraz, ale aka je presne logika za 205 a 605? Nedavalo by zmysel zrusit takyto subeh so zeleznicou, pokracovania tych busov riesit prestupmi, a namiesto tohoto radsej objednat nieco ine -vecerne odchody, vyplnenie dvojhodinovych dier v takte a podobne?
Reakcia na: hroch #2:
Toto netuším ani ja. Či to nebolo kvôli tej nízkej vyťaženosti.
To určite áno, to zastavovanie pod Hlavnou stanicou je tiež super vec. Len podľa mňa je trošku škoda, že nie sú všetky linky od Senca a Pezinka skrátené po Raču/Zlaté Piesky (okrem expresných), lebo tam sa poväčšine ajtak len zbytočne stojí v zápchach. A taktiež je škoda, že nedá sa nastupovať všetkými dverami v Bratislave v oboch smeroch. Je to ešte trochu nedotiahnuté, ale ako som už povedal, sú to naozaj super zmeny a dúfam, že budú časom ešte dotiahnuté.
Reakcia na: hroch #2:
Ani jedna z troch "MHD" nebude objednávaná už. Ani v Malackách (255/A-D), ani v Pezinku (522), ani v Senci (631).
Ja zas tlieskam zastavovaniu Pod stanicou. Aj ked je to len jednym smerom, urcite to bude prinos.

Ale inac, uzasny odpis ta 522. Na webe IDS je to napisane doslova ako odpal, v zmysle "toto si BSK neobjednava a dal mestu Pezinok vediet vopred", takze f* off 🙂 To asi nesadaniu do aut nepomoze, hoci ta linka nebola prave ukazkou silnej frekvencie. Len nerozumiem, preco v PK zupa MHD neobjednava ale v MA ano. Tusi niekto?
Veľmi chválim zmeny, najmä to, že tie autobusy od Rače a Zlatých pieskov už nebudú v zápchach, toto je konečne výrazný krok vpred. Len pri tých električkách by si to naozaj žiadalo dvojlinku, nech ten cestujúci nemusí prestupovať zase v meste miliónkrát.