Obmedzenie premávky regionálnych autobusov (od 15.11.2021)

Viaceré spoje na regionálnych linkách budú do odvolania zrušené.

Bratislavská integrovaná doprava (BID) informovala, že vzhľadom na aktuálnu, bližšie nešpecifikovanú, situáciu nebudú od pondelka 15. novembra 2021 premávať vybrané spoje na regionálnych autobusových linkách. Podľa BID sa výpadok týka necelých 5 % spojov v pracovných dňoch.

Podľa uzavretej zmluvy by dopravcovi hrozila zmluvná pokuta (vo výške 30-tisíc €) od Bratislavského samosprávneho kraja v prípade, ak by ku dňu začatia prevádzky nezačal vykonávať dopravu v rozsahu aspoň 95 % zmluvne dohodnutých spojov.

Región Záhorie

Na linkách 205 209 219 225 245 250 260 265 269 275 277 289 nepôjdu v pracovných dňoch vybrané spoje. V cestovných poriadkoch na imhd.sk platí v pracovných dňoch špeciálny stĺpec (iba pri zastávkach, z ktorých sú odchody obmedzené). Linka 250 má upravený cestovný poriadok so štandardnými stĺpcami.

Namiesto zrušených dvoch podvečerných spojov linky 225 zo Zohora, žel. stanice (o 17:49 a 18:49) budú cez zastávku Zohor, žel. stanica mimoriadne vedené spoje linky 250 idúce z Bratislavy (odchody z tejto zastávky budú o 17:48 a 18:53).

Na linkách 219 245 260 tiež nepôjdu niektoré víkendové ranné spoje. V cestovných poriadkoch na imhd.sk platí vo voľných dňoch špeciálny stĺpec (iba pri zastávkach, z ktorých sú odchody obmedzené).

Prehľad zrušených spojov v pracovných dňoch:

 • Linka 205:
  • 5:40  Malacky, Žel.st. – Bratislava, AS
  • 6:40  Malacky, Žel.st. – Bratislava, AS
  • 15:15 Bratislava, AS – Malacky, Žel.st.
  • 15:30 Malacky, Žel.st. – Bratislava, AS
 • Linka 209:
  • 14:35 Bratislava, AS – Jablonové, Jednota
  • 15:30 Jablonové, Jednota – Bratislava, AS
  • 17:24 Lozorno, ZŠ – Bratislava, AS
 • Linka 219:
  • 5:00 Stupava, Technické služby – Bratislava, AS
 • Linka 225:
  • 17:03 Záhorská Ves, Strojstav – Zohor, Žel.st.
  • 17:49 Zohor, Žel.st. – ZáhorskáVes, Strojstav
  • 18:23 Záhorská Ves, Strojstav – Zohor, Žel.st.
  • 18:49 Zohor, Žel.st. – ZáhorskáVes, Strojstav
 • Linka 245:
  • 5:45 Bratislava, AS – Malacky, Žel.st.
  • 6:10 Malacky, Žel.st. – Bratislava, AS
  • 13:45 Bratislava, AS – Malacky, Žel.st.
  • 16:15 Bratislava, AS – Malacky, Žel.st.
  • 18:15 Bratislava, AS – Malacky, Žel.st.
 • Linka 250:
  • 6:05 Malacky, Žel.st. – Záhorská Ves, Strojstav
  • 6:35 Vysoká pri Morave, dom služieb - Malacky: spoj pôjde po zastávku Záhorská Ves, Strojstav, odkiaľ bude pokračovať spojom o 6:57 do Malaciek
  • 7:10 Malacky, Žel.st. – Suchohrad, kostol
  • 7:38 Suchohrad, kostol – Bratislava, AS
  • 15:25 Bratislava, AS – ZáhorskáVes, Strojstav
 • Linka 265:
  • 15:40 Malacky, Žel.st. – Malé Leváre, cintorín
 • Linka 269:
  • 16:25 Bratislava, AS – Lozorno, ZŠ
 • Linka 275:
  • 5:12 Závod, cintorín – Malacky, Žel.st.
  • 6:07 Závod, cintorín – Malacky, Žel.st.
  • 19:00 Malacky, Žel.st. – Borský Svätý Jur, MŠ
 • Linka 277:
  • 15:40 Malacky, Žel.st. – Studienka, horný koniec
  • 17:10  Bílkove Humence, Gočály – Malacky, Žel.st.
  • 19:10 Malacky, Žel.st. – Studienka, horný koniec
  • 19:35 Studienka, horný koniec – Malacky, Žel.st.
 • Linka 289:
  • 4:55 Prievaly, nám. – Malacky, Žel.st.
  • 6:10  Malacky, Žel.st. – Plavecký Peter, kostol
  • 8:05 Plavecký Peter, kostol – Malacky, Žel.st.
  • 12:10  Malacky, Žel.st. – Plavecký Mikuláš, Jednota
  • 13:50 Malacky, Žel.st. – Plavecký Peter, kostol
  • 14:11 Plavecký Mikuláš, Jednota – Malacky, Žel.st.

Prehľad zrušených spojov vo voľných dňoch:

 • Linka 219:
  • 5:35 Stupava, aut.st. – Bratislava, AS
 • Linka 245:
  • 5:35 Bratislava, AS – Malacky, Žel.st.
 • Linka 260:
  • 5:10 Malacky, Žel.st. – Gajary, garáže

Región Pezinok

Na linkách 506 525 540 565 nepôjdu v pracovných dňoch vybrané spoje. Na linke 525 nepôjde navyše jeden pár popoludňajších spojov iba v piatok (14:54 z Bratislavy a 15:37 z Chorvátskeho Grobu). V cestovných poriadkoch na imhd.sk platí v pracovných dňoch špeciálny stĺpec.

Na linke 540 namiesto zrušeného spoja o 13:35 z Bratislavy bude spoj o 13:25 z Bratislavy mimoriadne vedený aj cez zastávku Modra, Harmónia, Les. škola (nebude zapracované do plánovača cesty).

Prehľad zrušených spojov:

 • Linka 506:
  • 6:15 Modra, Štúrova - Bratislava, AS
 • Linka 565:
  •  15:15 Bratislava, AS - Cífer, žst
  •  17:07 Cífer, žst - Bratislava, AS
 • Linka 540:
  • 6:00 Modra, Harmónia - Bratislava, AS
  • 7:00 Modra, Harmónia - Bratislava, AS
  • 13:35 Bratislava, AS – Modra, Harmónia, Les. škola
  • 14:57 Modra, Harmónia, Les. škola - Bratislava, AS
  • 16:35 Bratislava, AS – Modra, Harmónia
  • 15:55; Bratislava, AS – Modra, Harmónia
  • 20:45 Bratislava, AS – Modra, Harmónia
 • Linka 525:
  • 5:07 Chorvátsky Grob, nám. - Bratislava, Shopping palace
  • 5:54 Bratislava, Shopping Palace – Chorvátsky Grob, námestie
  • 6:37 Chorvátsky Grob, nám. - Bratislava, Shopping palace
  • 7:24 Bratislava, Shopping Palace – Chorvátsky Grob, námestie
  • 8:22 Chorvátsky Grob, nám. - Bratislava, Shopping palace
  • 9:09 Bratislava, Shopping Palace – Chorvátsky Grob, námestie
  • 10:22 Chorvátsky Grob, nám. - Bratislava, Shopping palace
  • 12:09 Bratislava, Shopping Palace – Chorvátsky Grob, námestie
  • 13:07 Chorvátsky Grob, nám. - Bratislava, Shopping palace
  • 13:54 Bratislava, Shopping Palace – Chorvátsky Grob, námestie
  • 14:37 Chorvátsky Grob, nám. - Bratislava, Shopping palace
  • 14:54 Bratislava, Shopping Palace – Chorvátsky Grob, námestie (nejde iba v piatok)
  • 15:37 Chorvátsky Grob, námestie – Bratislava, Shopping Palace (nejde iba v piatok)

Región Senec

Na linkách 610 620 630 632 nepôjdu v pracovných dňoch vybrané spoje. V cestovných poriadkoch na imhd.sk platí v pracovných dňoch špeciálny stĺpec.

Prehľad zrušených spojov:

 • Linka 610:
  • 4:58 Malinovo, kaštieľ – Bratislava, AS
  • 5:52 Bratislava, AS – Malinovo, kaštieľ
  • 6:58 Malinovo, kaštieľ – Bratislava, AS
  • 14:52 Bratislava, AS – Malinovo, kaštieľ
  • 15:53 Malinovo, kaštieľ – Bratislava, AS
  • 16:52 Bratislava, AS – Malinovo, kaštieľ
  • 22:28 Malinovo, kaštieľ – Bratislava, AS
  • 23:37 Bratislava, AS – Malinovo, kaštieľ
 • Linka 620:
  • 4:40 Nová Dedinka, Jednota – Bratislava, AS
  • 5:37 Bratislava, AS – Nová Dedinka, Jednota
  • 6:40 Nová Dedinka, Jednota – Bratislava, AS
 • Linka 630:
  • 4:54  Bernolákovo, Hlavná ul. kaštieľ – Bratislava, AS
  • 5:54  Bernolákovo, Hlavná ul. kaštieľ – Bratislava, AS
  • 6:12 Bratislava, AS – Bernolákovo, Hlavná ul. kaštieľ
  • 6:54  Bernolákovo, Hlavná ul. kaštieľ – Bratislava, AS
  • 15:37 Bratislava, AS – Bernolákovo, Hlavná ul. kaštieľ
  • 17:37 Bratislava, AS – Bernolákovo, Hlavná ul. kaštieľ
 • Linka 632:
  • 14:15 Bratislava, AS – Senec, aut. st.
  • 16:15 Bratislava, AS – Senec, aut. st.
  • 16:24 Senec, aut. st. – Bratislava, AS

Región Šamorín

Linka 715 nebude dočasne premávať.

Na linkách 720 725 727 737 730 nepôjdu v pracovných dňoch vybrané spoje. V cestovných poriadkoch na imhd.sk platí v pracovných dňoch špeciálny stĺpec. Linka 725 má upravený cestovný poriadok so štandardnými stĺpcami.

Na linke 725 bude posledný spoj v pracovných dňoch z Bratislavy posunutý z 23:05 na 22:50, pričom tento spoj bude pokračovať z Miloslavova cez Štvrok na Ostrove a Čakany na zastávku Zlaté Klasy, Rastice, Jednota ako náhrada za zrušený posledný spoj linky 730.

Prehľad zrušených spojov:

 • Linka 720:
  • 14:50 Bratislava, AS – Tomášov, osada
 • Linka 725:
  • 5:25 Bratislava, AS – Miloslavov, nám.
  • 6:17 Miloslavov, nám. – Bratislava, AS
 • Linka 727:
  • 4:31 Šamorín, Mliečno - Bratislava, AS
  • 14:25 Bratislava, AS – Šamorín, Mliečno
  • 14:55 Šamorín, Mliečno – Bratislava, AS
  • 15:55 Šamorín, Mliečno – Bratislava, AS
  • 16:25 Bratislava, AS – Šamorín, Mliečno
 • Linka 730:
  • 22:50 Bratislava, AS – Zlaté Klasy, Rastice, Jednota
 • Linka 737:
  • 21:39 Šamorín, aut. st. – Bratislava, AS

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Viko #44:
Podla mna z toho budu PR aktivity v kategorii "doprava zadarmo", a to sa pred volbami (buduci rok!) pocita 😃
Reakcia na: 810zssk #42:
V poriadku, ale to nemení nič na tom, že kauzalita z článku neplatí a je zavádzajca. SL nerokovali preto, že Arriva neprejavila záujem, SL rokovali preto, že mesto si nesplnilo včas svoje povinnosti a za týždeň by im to nikto iný neprebral.

Úprimne, som zvedavý, koľko mestám vydrží ochota objednávať dopravu za tieto ceny a ako sa z toho poučia 😃
Reakcia na: vazegupe #41:
Kde za to Arriva viní SL?
Reakcia na: Viko #40:
Veď nič ich nezaväzuje, len hovorím že by som sa nečudoval ak by naozaj neprejavili záujem to prebrať.

Ale tak našťastie tu máme tohto skvelého dopravcu čo to z lásky k cestujúcim preberie za 4 eurá na kilometer.
Aká je to tá aktuálna, bližšie nešpecifikovaná situácia, nie je to náhodou tak, že je vybraný dopravca, ktorý nedokáže spustiť dopravu na 100%, viní za to SL a doplatia na to cestujúci? Predpokladám, že to nie je uvedený celý zoznam spojov, ktoré zajtra nepôjdu. Len som zvedavý, či nový dopravca bude platiť tie spomínané pokuty...❓
Reakcia na: 810zssk #37:
Veď ale čo ich zaväzuje si vôbec vyberať, či sa doňho pohrnú alebo nie? Mestu skončila zmluva, mesto si nezabezpečilo pokračovanie. Či to teraz pôjdeme rozprávať médiám, že ani Turancar, ani RoyalBus, ani SZČO z Grinavy, ani ďalších xy firiem pôsobiacich v menšom či väčšom okolí sa nám neprišli ponúknuť suplovať našu aktivitu?
Reakcia na: irizar #36:
Pravda dala von len agentúrnu správu od SITA. Tá však ten článok nemá medzi PR článkami, tak nefjem uš...
Reakcia na: irizar #36:
Že im to žerú sa tiež nečudujem. Inak, nie je to náhodou reklama?
Reakcia na: AndyNO #35:
Akože celkovo tie blúznenia o dobrom Slovak Linese ktorému ide len o dobro cestujúcich a zlej zlej Arrivy čo zabíja psíčky sú samozrejme odveci, ale je zrovna toto nepravda?

Keďže Arriva má problém vôbec vypraviť regionálku, nepredpokladám že by sa teraz hrnuli do kontraktu na MHD PK.
Reakcia na: All1111 #34:
Ze SL klamu, az sa im od huby prasi, je jedna vec. Ale ze im to v Pravde zeru...
Reakcia na: All1111 #34:
„Rokovania prebiehajú aj v Pezinku, keďže budúci regionálny dopravca neprejavil o poskytovanie týchto služieb v uvedených mestách záujem,"

Toto už je čísté zúfalstvo od Slovak Linesu. Zvaľujú na Arrivu zrušenie spojenia s Hainburgom a teraz už aj toto.
Reakcia na: gejza #30:
Dopravu v SL riadili "odborníci" ktorí boli pokračovateľmi ČSAD. Nikdy tam k revolúcii nedošlo, aj keď samozrejme priebežne sa ľudia obmieňali. Tradícia bola ste živá a preto to vyzeralo tak ako to vyzeralo
Reakcia na: Hurvinek #27:
Tam sa nemení nič, to zatiaľ ďalej jazdia, aj keď bohvie dokedy.
Reakcia na: Spacer1 #25:
Súťažné podklady sú dostupné online komukoľvek. Tak si ich otvor a prezraď nám kde tam vidíš niečo čo Arrivu zvýhodňovalo. Lebo ja ich prečítané mám a nič "nekalé" tam nevidím.
Reakcia na: Sor23 #16:
Lajná nemali nič spoločné s (Č)SAD .... predtým dopravu prevádzkovali odborníci, toto posledné trápenie bolo len dôsledkom diletantizmu realitných agentov, ktorí sa montovali do niečoho, o čom nemali ani šajnu 😫
Reakcia na: Arrivaderci #15:
Presne tak a hlavne tí dopravcovia môžu pôsobiť oveľa lokálnejšie, nemusí sa riešiť všetko cez Bratislavu. V Čechách úplne bežná prax už dlhé roky, v IDS JMK pôsobí myslím 23 dopravcov a funguje to.
Reakcia na: Spacer1 #25:
Viem si predstaviť kartel, ja idem s tebou do súťaže do jedného kraja a dám vysokú ponuku a budem ti kryť chrbát, ty pôjdeš do súťaže do mnou v inom kraji, dáš vysokú ponuku a budes mi kryt chrbát a obaja budeme win win a podojime verejnú správu. Ale fakt si neviem predstaviť ako Droba ovplyvnil výsledky.
Reakcia na: Spacer1 #25:
Trasa z BA - Wien letisko zostáva v SL expres či aj to sa ruší či mení?
Reakcia na: Spacer1 #25:
Neskutočné konšpirácie 😃Ešte raz a znova... To nejaká krabica so šampanským prepíše ceny v ponukách? Alebo akým spôsobom sa malo zabezpečiť, že vyhrá drahší uchádzač, ak kritériom je cena?

SL si skrz Express stále necháva zmluvnú dopravu na Záhorí, takže to bude robiť. Plus teda linka do Viedne a podľa mňa budú pokračovať aj v tých nepravidelných prepravách, čo robili posledné roky.