DPB pripravuje modernizáciu ďalších trolejbusových tratí

Cieľom modernizácie je zrýchliť premávku trolejbusov a pripraviť trate na dobíjanie hybridných trolejbusov počas jazdy.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) pokračuje v príprave na zlepšovanie infraštruktúry trolejbusových tratí. Po nedávno prezentovaných zámeroch na výstavbu 16 km nových tratí a modernizáciu 10 kilometrov existujúcich trolejbusových tratí predložil DPB na schválenie do zásobníka projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj zámer projektu modernizácie trolejbusových tratí na Karadžičovej a Miletičovej ulici, po ktorých v súčasnosti premávajú najmä linky 201 209 a 210. Na linky 201 a 210 budú v blízkej budúcnosti nasadené nové hybridné trolejbusy, preto je potrebné prispôsobiť infraštruktúru tratí na možnosť nabíjania týchto trolejbusov počas jazdy a tiež pripraviť trate pre prevádzku dlhších, 24-metrových trolejbusov. Pre lepšiu plynulosť jazdy trolejbusov budú inštalované aj nové rýchloprejazdné motorčekové trolejové výhybky s prestaviteľným elektrickým krížom.

Na Miletičovej ulici má byť trolejbusová trať zmodernizovaná od trolejovej križovatky Miletičova - Žellova po zastávku Saleziáni, vrátane obratiska cez ulice Jelačičova, Kupeckého a Žellova v celkovej dĺžke 500 metrov obojsmerne. Vymenené budú aj napájacie trakčné káble. "Vzhľadom k tomu, že sa plánuje využívanie veľkokapacitných 24-metrových trolejbusov, je potrebné vybudovať bezpečný výjazd najmä trolejbusov z obratiska na Žellovej ulici v mieste napojenia na ulicu Miletičova," uvádza ako jeden z dôvodom modernizácie tohto úseku DPB.

Trolejbusová trať na Karadžičovej ulici by mala byť zmodernizovaná od križovatky s Krížnou ulicou (samotná križovatka sa zmodernizuje v rámci modernizácie ružinovskej električkovej radiály) až po nedávno zmodernizovanú križovatku Karadžičova - Mlynské nivy. Súčasťou projektu bude aj modernizácia trolejovej križovatky Karadžičova - Záhradnícka, kde sa opäť doplní plnohodnotná obojsmerná spojka medzi Karadžičovou a Záhradníckou (v súčasnosti je táto spojka zo Záhradníckej na Karadžičovu a opačne obojsmerne bez rozjazdovej trolejovej výhybky, keďže obe už boli po poruchách demontované). Celkovo tu bude zmodernizovaných 1,3 km trate obojsmerne.

Súčasťou projektu bude aj vypracovanie analýzy nákladov a výnosov pre potreby zabezpečenia a preukázania efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov v rámci predprojektovej prípravy. Rozpočet projektu je plánovaný vo výške 1,128 mil. €, z toho väčšinu má pokryť príspevok z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Predpokladaný začiatok realizácie projektu je v poslednom štvrťroku tohto roka a doba realizácie by mala byť šesť mesiacov, z toho samotné stavebné práce majú trvať 3 mesiace.

DPB v súčasnosti obstaráva projektantov na výstavbu/modernizáciu tratí z prvého balíka projektov. Podľa informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk by si projektovanie týchto tratí mali podeliť firmy Dopravoprojekt (TT Riviéra - Mlynská dolina - Patrónka), Valbek&Prodex (TT Autobusová stanica - Nové SND a TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica) a Reming Consult (TT Trenčianska - Hraničná - Grófska niva a TT Bulharská - Galvaniho - Avion Shopping Park).

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: TomJ #16:
Pre dojazdy 210 by som skôr radšej postavil spojku z plánovanej trate k Novému SND na Karadžičovej na Mlynské nivy (súčasná trasa dojazdov cez Mlynské nivy je podľa mňa dobrá a táto spojka by mohla slúžiť aj pre pre odklon trolejbusov k Novému SND pri výluke/MU).

Súhlasím, že spojka zo Záhradníckej na Miletičovu by mala zmysel a to nielen pre prípad MU ale aj pre niektoré výjazdy z vozovne (napr. 212), aby nemuseli zbytočne jazdiť po Svätoplukovej, myslím si však, že však kvôli zložitosti tejto križovatky, sa to zatiaľ neurobilo, aj keby sa to určite dalo.
Reakcia na: Urbanway 2423 #15:
Zmysel by mohla mať odbočka v smere od Mlynských nív doprava na Záhradnícku, ktorú by napríklad mohli využiť aj dojazdy 210.
A aj keď sa to netýka tejto križovatky, chcelo by to vybudovať aj spojku v križovatke Záhradnícka - Miletičova, ako odbáča 50 doľava, lebo ak sa niečo pokazí na Svätoplukovej, tak sa 205 nemá ako poriadne dostať na Nivy.
Reakcia na: GHZ6621 #13:
Pokiaľ viem, tak tá spojka stále funguje, len tam nie sú výhybky.

Ostatné spojky by podľa mňa nemali zmysel práve preto, že Svätoplukova je iba 200 metrov odtiaľto.
Reakcia na: samkoh #12:
Je obojsmerne Kvačalova - Krížna

A netuším, či sa uvažovalo o ďalších spojkách, ale neviem, či by dávali zmysel vzhľadom na celú topológiu siete. Táto jedna umožňuje pohodlnú obchádzku Trnavského mýta (okolo AS by to bolo príliš naokolo). Ďalšia obojsmerná spojka by mohla byť iba Krížna - Americké námestie, ale to by bola v podstate vracačka bez reálneho prepravného využitia. A smerom na juh (Šoltésovej) sa dá ísť po paralelnej Svätoplukovej, takže tiež by to bolo zrejme zbytočné
Reakcia na: samkoh #12:
Spojka fungovala medzi Krížnou a Kvačalovou (ešte aj v 2018 tuším).

O iných spojkách neviem, ale aspoň jednosmerná spojka medzi Záhradníckou a Mlynskými nivami by nebola zlá, ako záloha na výlukovú 208/212, keby 29.8./Svätoplukova nebola prejazdná, alebo aj z Karadžičovej na Záhradnícku (205).
Reakcia na: Petto #11:
však v hodinovom intervale v špičke🙂
ešte k tej spojke KaradžičovaxZáhradnícka: tá umožňovala prejazd medzi ktorými z týchto smerov:
a. americké námestie
b. šoltésovej
c. krížna
d.kvačalova
?
A neuvažovalo sa aj o dobudovaní ostatných spojek na tej križovatke aspoň v smere dovolených odbočení?
Reakcia na: kecho #10:
Ak sa raz obnovi 208 😁.
Reakcia na: 3pa3ck3 #4:
Potiahnu tam 208 a linka bude vyriesena.
Reakcia na: Solider #8:
Pravdu máš, zatiaľ asi budú musieť tie dlhé trolejbusy stáť na tej prejazdovej stope.
Reakcia na: Urbanway 2423 #7:
Tam to bude treba celé preprojektovať, kvôli dlhším trolejbusom.
Reakcia na: Solider #6:
Asfalt by trebalo vymeniť aj v obratisku na Čiližskej, aby sa tam tie nové trolejbusy hneď nerozbili.
Na Miletičovej by bolo dobré vymeniť aj asfalt, je to tam pekné oranisko.
Reakcia na: 3pa3ck3 #4:
Podla mna nie.
Keď sa budú opravovať obratisko Jelačičova a križovatka Karadžičova-Záhradnícka za EÚ peniaze, nebudú tam musieť jazdiť pravidelné linky?
Nevie niekto, ako to vyzerá s náterom stĺpov na Kolibu, pretože sa to tuším malo niekedy robiť, ale je okolo toho nejako ticho?
Reakcia na: majak #1:
Papier znesie všetko. 😁
na papieri vyzerá všetko pekne