Prehľad udalostí v MHD v roku 2019

Sumár najdôležitejších udalostí v bratislavskej mestskej doprave v uplynulom roku.

Rok 2019 sa niesol v znamení mnohých veľkých zmien v trasovaní liniek MHD, ktoré boli vyvolané viacerými dopravnými stavbami v meste. Aby sa predišlo dopravným kolapsom, mesto sa snažilo zatraktívniť mestskú hromadnú dopravu viacerými podpornými opatreniami.

Vo februári sa vedenia dopravného podniku ujalo dočasné predstavenstvo zvolené mestským zastupiteľstvom, ktoré za polročné pôsobenie zaviedlo viaceré zlepšenia MHD. V júni mestské zastupiteľstvo zvolilo nového šéfa dopravného podniku a v priebehu leta a jesene hlavné mesto zvolilo aj ďalších nových členov vedenia DPB prostredníctvom otvorených výberových konaní.

Podpora hromadnej dopravy prebiehala aj zriaďovaním nových bus-pruhov. Už vo februári boli zriadené bus-pruhy na trase z Dolných honov a Vrakune. V auguste a septembri boli zavedené ďalšie bus-pruhy vo Vrakuni, pri Vajnoroch a v centre mesta na Štefánikovej a Záhradníckej ulici.

Počas leta a jesene si DPB viacerými podujatiami pripomenul 110. výročie trolejbusovej dopravy v Bratislave. V septembri sa tiež uskutočnil tradičný Deň otvorený dverí vo vozovni DPB na Trnávke. V rámci Európskeho týždňa mobility si cestujúci mohli v druhej polovici septembra zakúpiť ročné predplatné lístky IDS BK za akciovú cenu. 17. novembra si bratislavská MHD pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie jazdami historických vozidiel s dobovou výzdobou.


Spomienka na Nežnú revolúciu v roku 1989

Zmeny linkového vedenia

8. januára bola zriadená linka 208 v skrátenej trase zo Šulekovej k Nemocnici sv. Michala. Začiatkom aj koncom januára premávku niektorých liniek MHD viackrát prerušila snehová kalamita. 27. januára zrušil dopravca Slovak Lines Express svoju linku do Hainburgu, ktorá konkurovala linke 901 dopravného podniku.

15. februára začala prestavba kruhovej križovatky pod Prístavným mostom v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R7, čo si vyžiadalo presmerovanie linky 87 v tejto oblasti. 18. februára sa pre rozsiahlu prestavbu uzatvorila ulica Mlynské nivy v úseku medzi Karadžičovou a Svätoplukovou. Linky 50 205 X72 a N61 boli presmerované na dočasne zobojsmernenú Páričkovu ulicu, z ktorej bola vylúčená individuálna doprava. Linka 70 bola presmerovaná cez Košickú a Landererovu ulicu. Pre uvedené dopravné obmedzenia mesto umožnilo od 18. februára do 31. marca bezplatné cestovanie na linkách 75 201 202 212 a X72. Zároveň boli zriadené nové bus-pruhy na Gagarinovej, Popradskej, Bajkalskej a Košickej. Premávka MHD po Mlynských nivách sa mala pôvodne obnoviť na jeseň 2019, ale napokon bolo rozhodnuté, že sa obnoví až o rok neskôr po dokončení celej prestavby ulice a výstavby novej autobusovej stanice.


Bezplatná doprava na vybraných linkách počas prestavby ulice Mlynské nivy

Od 10. do 26. mája bola počas konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji posilnená premávka liniek 2 4 61 a zavedená bola kyvadlová autobusová linka H medzi záchytným parkoviskom na Technickej ulici a Zimným štadiónom.

22. júna prišlo k veľkej reorganizácii električkových liniek v súvislosti so začatím modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke. Bez zmeny trasy zostali len linky 1 a 2, linky 5 6 7 a 8 boli zrušené. Na každú radiálu bola zavedená jedna linka s krátkymi intervalmi medzi spojmi, pričom prestup medzi linkami bol umožnený v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Okrem toho bola prevázkovaná doplnková linka 2 medzi Hlavnou stanicou a ŽST Nové Mesto, ktorú vzhľadnom na nedostatočnú kapacitu linky 3 na Račianskej radiále od 2. septembra nahradila linka 7 z Hlavnej stanice k ŽST Vinohrady, resp. od 16. septembra v rannej špičke až do Rače. V Karlovej Vsi bolo počas modernizácie radiály vybudované úvraťové obratisko za zastávkou Molecova a zavedená bola náhradná električková linka X6 z Molecovej na Námestie SNP. Náhradnú dopravu v úseku Molecova - Dúbravka zabezpečila autobusová linka X5.


Do Karlovej Vsi počas výluky premávali len obojsmerné električky

2. septembra sa upravila trasa linky 56 v centre Rače a od 1. októbra sa skrátila trasa linky 133 v centre mesta o jednu zastávku po Malú scénu. 15. decembra sa rozšírila obsluha lokality Bory presmerovanou linkou 123. 28. decembra bola po 11 rokoch zrušená cezhraničná linka 901 do rakúskeho Hainburgu, ktorá bola nahradená podobnou linkou dopravcu Slovak Lines Express.

19. decembra sa sprevádzkovala prvá časť zmodernizovanej trate v Karlovej Vsi po obratisko na Kútikoch. S ohľadom na pripravovanú rekonštruciu trate v Rači sa opäť reorganizovala sieť električkových liniek. Do Karlovej Vsi sa vrátili už len linky 4 a 9, avšak so skrátenými intervalmi medzi spojmi. Do Petržalky sa predĺžila linka 3 a linka 1 sa presmerovala na Nám. Ľ. Štúra. Medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou bola naďalej prevádzkovaná autobusová linka X5.

V rámci bratislavskej integrovanej dopravy prišlo od 1. augusta k zaintegrovaniu železničnej stanice Trnava do IDS BK. Cestujúci tak mohli cestovať s lístkami IDS BK vlakmi až do Trnavy a naopak. Zároveň v priebehu roka pribudli v Bratislavskom kraji nové prestupné terminály a záchytné parkoviská v Malackách, Svätom Jure, Pezinku a Šenkviciach. V polovici decembra bola zrušená regionálna vlaková linka S25 medzi Zohorom a Záhorskou Vsou, ktorú nahradili autobusy.

Zmeny vo vozidlovom parku

27. februára sa po niekoľkých rokoch vrátili do prevádzky s cestujúcimi modernizované električky T3AS #7303 a T3Mod #7304, ktoré boli po úpravách spojené do súpravy. Po mesiaci boli tieto električky opäť odstavené. Od 13. mája do 21. júna bola v skúšobnej prevádzke s cestujúcimi na linke 7 prevádzkovaná súprava troch vozňov T6A5 #7949+7950+7956 za účelom zvýšenia prepravnej kapacity a overenia prevádzky dlhších električiek. V máji a júni sa v Bratislave v premávke s cestujúcimi skúšal prototyp kĺbového autobusu SOR NS 18 Diesel. Bez cestujúcich sa v máji na trasách minibusových liniek 44 a 147 odskúšali minibusy Rošero First a Karsan Jest+. V priebehu jari dopravný podnik odpredal niekoľko nadbytočných mini- a midibusov Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, SOR BN 9.5 a SOR B 10.5, z ktorých niektoré našli nové uplatnenie v Humennom a Michalovciach. Tri midibusy SOR BN 10.5 boli prenajaté aj do Prešova.


Trojvozňová súprava električiek T6A5 na linke 7

V priebehu jarných mesiacov zakúpil dopravný podnik 11 ojazdených kĺbových autobusov z Nemecka a Rakúska pre rýchle rozšírenie vozidlového parku v súvislosti s modernizáciou električkovej trate do Karlovej Vsi a Dúbravky. Od konca júna sa do prevádzky zaradilo 5 autobusov MAN NG 313 pôvodom z Klagenfurtu a v priebehu leta bolo sprevádzkovaných aj 6 autobusov Solaris Urbino 18 z Berlína.


Second-hand autobus MAN NG 313 pôvodom z Klagenfurtu

V druhej polovici roka sa uskutočnili verejné súťaže na dodávku nových kĺbových autobusov a minibusov. Súťaž na dodávku kĺbových autobusov s rozšírenou možnosťou prepravy batožiny (s policami na batožinu namiesto niektorých sedadiel) vyhrala poľská spoločnosť Solaris Bus & Coach, ktorá dodá 11 autobusov Solaris Urbino 18/IV a zároveň aj jeden autoškolský autobus. Víťazom súťaže na dodanie 70 kĺbových autobusov sa stal turecký výrobca Otokar, ktorý by mal v priebehu roka 2020 dodať nové autobusy Otokar Kent C. Štyri nové minibusy sa obstarať nepodarilo.

Do zbierky historických vozidiel sa zaradil precízne zrekonštruovaný trolejbus Škoda-Sanos S 200 #6505, ktorý bol predstavený pri príležitosti Dňa otvorených dverí DPB.


Zrekonštruovaný historický trolejbus Škoda-Sanos S 200

Intraštruktúra

V apríli a máji prebehla rekonštrukcia trolejbusovej trate na Ulici 29. augusta v úseku od Ondrejského cintorína po Dunajskú a Mlynské nivy. Začiatkom júna bolo v súvislosti s rozširovaním časti Svätoplukovej ulice pri novej autobusovej stanici zrekonštruované aj trolejbusové trakčné vedenie v tomto úseku. Počas letných prázdnin sa rozšírila Hraničná ulica medzi Mierovou a Gagarinovou o ďalší jazdný pruh, čo si tiež vyžiadalo prestavbu trolejového vedenia.


Rekonštrukcia trolejbusovej trate na Ul. 29. augusta

Od 22. júna prebiehala dlho odkladaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály prvými dvoma etapami od Jurigovho námestia po obratisko Kútiky a od obratiska po Hanulovu ulicu v Dúbravke. Pre rôzne problémy sa prvú etapu podarilo čiastočne dokončiť s trojmesačným oneskorením pred Vianocami a druhá etapa by mala byť dokončená začiatkom roka 2020. Hlavnými prednosťami zmodernizovanej trate v Karlovej Vsi je zelený povrch pozostávajúci z rozchodníkového koberca, zastávky s novým modernejším mobiliárom a informačným systémom a tiež prebudované obratisko v Karlovej Vsi, ktoré umožňuje otáčať električky z oboch smerov a bude umožňovať priamy prestup medzi električkami a autobusmi náhradnej dopravy.


Zmodernizovaná trať v Karlovej Vsi so zeleným povrchom

V máji hlavné mesto schválilo dodatočné finančné prostriedky na rekonštrukciu električkových tratí na Americkom námestí a v Rači na Záhumeniciach, ale k ich rekonštrukcii prísť nemohlo, pretože v prípade Amerického nám. sa nestihol vybrať zhotoviteľ a v prípade Rače sa nemohlo začať s prácami pred sprevádzkovaním trate v Karlovej Vsi, keďže potrebné obojsmerné električky boli blokované linkou X6 do Karlovej Vsi. Obe rekonštrukcie by mali nakoniec prebehnúť v roku 2020. Hlavné mesto v priebehu roka predstavilo aj štúdiu novej električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Pokračovalo sa tiež v príprave druhej etapy električkovej trate v Petržalke po Janíkov dvor, ktorá v máji získala platné územné rozhodnutie.


Trať medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou bude opäť s otvoreným koľajovým zvrškom

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Podľa mňa bol rok 2019 v MHD najlepší za minulé desaťročie. Naopak, najhorší bol rok 2013.

Nové vedenie ukázalo, že dokáže reagovať na zložité situácie rýchlo a efektívne (napr. kúpa ojazdených autobusov, BUS pruh Gagarinova). Naštartovali sa infraštruktúrne projekty, úspešne sa vytendrovali autobusy bez akéhokoľvek podozrenia na kartel. Zmeny v MHD sa vykonávajú na základe objektívnych dát. Marketing a komunikácia so zákazníkmi sú zrazu na vysokej úrovni. Na záver roka som postrehol aj zlepšenie čistoty trolejbusov. Jednoducho palec hore 👍. Električky hodnotiť nebudem, kým sa nedokončí Petržalka.

Negatívne vnímam len trolejbusy. Údržba stále rovnako mizerná (stačí sa vytriasť v 31 Tr), nevypravujú sa ani kamerové vozy na nočáky a kto na to upozorní, ocitne sa pod paľbou... Toto je veľká hanba a poškodzovanie dobrého mena primátora, ktorý kamerové nočáky verejne prezentuje za hotovú vec! Keď už nič viac, malo by sa to aspoň priznať a slušne vysvetliť. Som zo súčasného prístupu k tejto téme preto veľmi smutný (nie však sklamaný, zvykol som si)...

Verím tomu, že v roku 2020 sa to ešte zlepší a držím palce! 😊
Reakcia na: Kobenhavn #12:
A čo konkrétne sa ti zdalo také zlé?
Za mňa iba dve pozitíva a to rekonštrukcia KV-D-radiály a posilnenie kapacity električiek pod Mostom SNP. Ale celkovo podľa mňa najhorší rok v MHD od roku 2012.
Reakcia na: Pe67 #5:
Ja, naopak, dufam, ze sucasny jednolinkovy variant ostane uz natrvalo. Konecne nemusim riesit co kedy ide, proste stale ide to iste...
Reakcia na: Trolley #6:
Toto je bohuzial argument obhahujuci pomaly dispecing, pretoze ak sa nieco stane na tych castiach radial, kde s tym ta druha elektricka realne vie nieco urobit, lebo to obide po nejakej inej vetve (v podstate ide o par miest v centre a sirsom centre, inak je "siet" pomerne zranitelna, lebo je ich malo), rovnako sa to da riesit operativnymi odklonmi. To si samozrejme pyta promptne: hlasenie problemu (vodic), informovanie vodicov dotknutych liniek, aktualizaciu elektronickych tabul (idealne aj displejov a obrazoviek vo vozidlach, ale to je asi sci-fi) a informaciu na komunikacnych kanaloch DPB. To sa vsetko da za par minut stihnut.

Aj ked teda ano, v tunajsich pomeroch je asi lepsia nominalna linka, ktora to obide po svojej pravidelnej trase, kym sa zodpovedni zobudia, ze sa nieco stalo.
Reakcia na: Pe67 #8:
Pri odchodoch z Dúbravky do centra sa snáď podarí dodržať pravidelný rozostup - minimálne cez víkendy a sviatky. Nestraš kachnami v Dúbravke: To by bolo naozaj zhoršenie.

Ja nie som nejaký zástanca 1-linkového variantu, ale na nábreží v okolí Mosta SNP je to cez víkendy do / z Karlovky lepšie. Totiž 15-minútový interval na jedinej tam cez víkend premávajúcej linke bol príliš málo. Linka 6, ktorá na tom úseku pomáhala, jazdila iba cez pracovné dni a aj to nie v sedle a neskoro večer.
Reakcia na: Peon #7:
Rozstup 4 min.nemáš ani teraz! Linka 4 zo Zlatých po Zátišie chytí 1-2 min. meškanie. Najmä cez víkend pozorujem (v meste) že spoj zo Zlatých do Karlovej vsi mešká 1-2min.a naopak spoj idúci z NM ide aj 1-2 min.v predstihu. U škodoviek je meškanie spôsobené aj lebo pomalé dvere, lebo pomalý prejazd oblúkmi a pod.

Dnes ráno som došiel preplnenou škodovkou pod most z Karlovky (stáli sme asi na každom semafore) a hneď za nami prišla súprava 2xT6 s asi 10mi ľuďmi v súprave, tak mi nehovor že terajší stav je ideálny.

A ak po predlžení linky 4 do Dúbravky budú musieť byť na niektorých poradiach kachny tak to bude konečný stav na tejto najvyťaženejšej linke horší ako bol pri 2-linkovom variante. Pre 1-linkový variant máme nedostatok kapacitných súprav a nadbytok vozov K2(S). Alebo potom bude musieť byť linka 1 komplet K2(S).
Reakcia na: Trolley #6:
Ozaj a bolo by možné v Dúbravke pri dvojlinkovom variante spraviť v oboch smeroch CP v preklade? Lebo čo si pamätám, nebolo to ani cez víkendy ani v jednom smere. Po novom vďaka jednolinkovému variantu budú v Dúbravke [aspoň papierovo] jazdiť električky rovnomerne.

A aj po znovupredĺžení linky 4 do Dúbravky už nebude celodenný interval 4 minúty? Teda v sedle a večer pôjde každých 5 minút? A ako to bude cez prázdniny? Pri dvojlinkovom variante to (ako píšem v 1. odstavci) akože vychádzalo na električku každé 4 minúty, lebo linka 4 aj linka 5 mali 8-minútový interval, ale obvykle neboli v preklade.
Reakcia na: Pe67 #5:
2-linkový variant mal a stále má svoje výhody. Ak sa niečo stalo na druhej radiále, tak druhá električka jazdiaca do centra v pohode zabezpečila obsluhu danej radiály. Navyše okrem L2 chýba aj spojenie Špitálskej a Kapicínskej ulice.
Reakcia na: Toom #4:
Treba počkať či sa po skončení všetkých výluk náhodou neprejde naspäť na 2-linkový variant (ktorý bol mimochodom lepší, aj keď Karlova ves dostala tie najlepšie dve linky aké mohla dostať).
Katastrofa. Tie zrušené električkové linky 2 a 8 sa ešte vrátia do prevádzky alebo je to definitívny koniec?
"V Karlovej Vsi bolo počas modernizácie radiály vybudované úvraťové obratisko za zastávkou Molecova"
To obratisko bolo predsa zriadené ešte pred modernizáciou. Ak si to niekto prečíta o 10 rokov, môže ho to pomýliť.
Prečo sa vlastne neudržala 7303+04 v premávke?