Magistrát si osvojuje vybudovanie novej električkovej trate okolo SND

Zatiaľ nie je jasné, či nová trať povedie po Pribinovej, alebo po Landererovej ulici.

Magistrát hlavného mesta považuje za nevyhnutné zabezpečiť vyhovujúce riešenie verejnej dopravy v oblasti nových rozvojových projektov v zónach Chalupkova, Pribinova, Klingerka, Nové Nivy a Cvernovka. Zamerať sa chce najmä na rozvoj električkovej dopravy.

Električková trať Miletičova - Košická - Pribinova/Landererova

Spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) predstavila v roku 2017 zámer na vybudovanie novej električkovej trate zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu s napojením na oboch koncoch na existujúce električkové trate, čím by vznikol mestský električkový okruh. O rok neskôr spoločnosť JTRE predstavila výsledky porovnávacej štúdie, v ktorej boli posudzované viaceré varianty vedenia novej električkovej trate. Štúdia ako najvýhodnejšiu určila práve trasu cez Pribinovu a Košickú ulicu.

Na podobnom návrhu pracuje v súčasnosti aj magistrát hlavného mesta, pričom zvažuje vedenie trate popred alebo poza budovu Slovenského národného divadla. "Mesto v súčasnosti posudzuje dve varianty trasy električky v zóne Chalupkova, a to popred budovu SND po Pribinovej ul. alebo poza budovu SND po Landererovej ul. Pokračujúca časť trasy vychádza optimálne po uliciach Košickej a Miletičovej s logickým napojením na ružinovskú električkovú radiálu a tiež električkový uzol Trnavské mýto. Zámerom mesta je rozčleniť električkové trasy cez centrum mesta vybudovaním okruhu, prepájajúceho radiály medzi Šafárikovým námestím a Trnavským mýtom a zároveň preveriť trasu novej električkovej radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune," uvádza sa v tlačovej správe magistrátu.

Pri hľadaní optimálnej trasy novej trate magistrát berie do úvahy najmä urbanistické a dopravné kritériá. "Z urbanistického hľadiska sú to najmä vhodné pôsobenie eletričkovej trasy vo verejnom priestore mestského bulváru, námestia a predpolia SND. Z dopravného hľadiska sa zaoberáme najmä dopravnokapacitným posúdením potrieb nového mestského centra po jeho dobudovaní," priblížil magistrát.

O tom, kedy by sa mohla nová električková trať začať realizovať, je ešte predčasné hovoriť. "Po vyhodnotení optimálnej trasy podľa názoru odborného tímu na meste budeme riadne pokračovať v procesoch environmentálneho a územnoplánovacieho posúdenia navrhovaného riešenia. Rýchlosť procesu závisí od priebehu prerokovania potrebných stupňov posudzovania a projektovej dokumentácie; keďže ide o prioritnú investíciu vo verejnom záujme, mesto má záujem hľadať spoločenskú podporu pre najlepšie odborné riešenie," uviedol magistrát.

Ďalšie plánované električkové a trolejbusové trate

Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí vzalo na vedomie správu o preverení možností rozvoja električkových a trolejbusových tratí dopravným modelom. Posudzované boli trate navrhované podľa Koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025 (aktualizácia z roku 2016). Vyhodnocovanie bolo realizované na základe Územného generelu dopravy a na základe výsledkov sa odporúča realizovať štúdie realizovateľnosti pre nasledujúce električkové a trolejbusové trate:

  • ET Kamenné nám. – Dunajská – Mlynské nivy – Prievoz – Slovnaft (predĺženie do Podunajských Biskupíc sa odporúča ponechať len ako územnú rezervu)
  • ET Riazanská – Tomášikova – Prievoz (tangenciálne prepojenie Račianskej, Vajnorskej a Ružinovskej radiály s napojením na trať do Slovnaftu)
  • Predĺženie ET z obratiska Astronomická k plánovanej železničnej zastávke TIOP Ružinov
  • TT Karadžičova – Eurovea (zatrolejovanie úseku linky 210, kde jazdí na pomocný pohon)

Pre električkovú trať do Janíkovho dvora a trolejbusovú trať v Mlynskej doline je riešenie štúdie realizovateľnosti bezpredmetné, keďže tieto projekty sú už v príprave a budú sa realizovať.

Pre zvyšné projekty odporúča Územný generel dopravy ponechanie len územnej rezervy, takže v súčasnosti nie je potrebné ani spracovať štúdie realizovateľnosti pre trate:

  • ET Dúbravka – Bory – Devínska Nová Ves
  • TT Trnávka – Zlaté piesky
  • TT Trnávka – Avion Shopping Park (– Letisko)
  • TT Košická – Most Apollo – Bosákova
  • TT Patrónka – Tesco Lamač

Grafické znázornenie navrhovaných tratí tak, ako ich navrhuje územný plán mesta a územný generel dopravy, je možné násť v sekcii Mapy – Plánovaný rozvoj električkových tratí a Plánovaný rozvoj trolejbusových tratí.


3.7.2019
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Peter66074.7.2019 14:59 -1 +2#21 Re:
Reakcia na #18 od Viko:
Myslím si, že bez existencie nemocnice v Rázsochách nemá žiaden zmysel zaoberať sa čo i len trasou k Tescu Lamač. Čo sa týka úseku, ktorý spomína trolejbus6207, tak tam by som videl zmysel napríklad pre expresnejšie spojenie KV s Hl. st., preto sa trochu divím, že to tam nie je. Veď mesto chce expresy, nie?

Kým sa vôbec začne uvažovať o parciálnych trolejbusoch, bolo by vhodné zabezpečiť, aby plánované nové trolejbusy mali aspoň možnosť krátkeho dojazdu mimo trolejové vedenie.
Mhr14.7.2019 14:25  +3#20 Re:
No to odsunutie prípravy ET na Bory je katastrofa. Územná rezerva je málo - treba naplánovať rezervu (t.j. dostatočnú šírku) do podjazdu pod železnicou. Lebo, ak sa bude počítať s mostom ponad trať, ten už nikto nikdy nepostaví. Rovnako je chybou, že sa TIOP Ružinov nerieši ako zároveň podjazd pod (nadjazd nad) železnicou, aby sa dalo dostať električkou aspoň k obchodným centrám, príp. až na letisko.
trolejbus62074.7.2019 12:11 #19 Re:
Reakcia na #15 od Solider:
A nemôže sa konečne niečo v tomto Absurdistane riešiť vopred?
Viko4.7.2019 11:58 #18 Re:
Reakcia na #17 od Valec:
Myslím, že viacerí tu dúfame v rozumné preriešenie obsluhy v súvislosti s Bormi, Rázsochami atď.
Valec4.7.2019 9:59 #17 Re:
Reakcia na #15 od Solider:
A ktoré z 38 lamačských liniek by boli trolejbusové? 😉
Mike4.7.2019 9:53 #16 Re:
Reakcia na #15 od Solider:
Aj v čase parciálnych trolejbusov?
Solider4.7.2019 9:46 #15 Re:
Reakcia na #13 od trolejbus6207:
To bez pokračovania ďalej do Lamača zatiaľ nemá opodstatnenie.
Viko4.7.2019 9:19 #14 Re:
Reakcia na #12 od lostrail:
Hento je ale iba zatrolejovanie L32 okolo ZOO a nie ťahu na Lamač, či?
trolejbus62074.7.2019 9:04 #13 Re:
Reakcia na #12 od lostrail:
Neprehliadol, ja sa pýtam na zatrolejovanie Brnianskej od Horského parku po Patrónku
lostrail4.7.2019 8:38 #12 Re:
Reakcia na #9 od trolejbus6207:
Toto si prehliadol?

"Pre električkovú trať do Janíkovho dvora a trolejbusovú trať v Mlynskej doline je riešenie štúdie realizovateľnosti bezpredmetné, keďže tieto projekty sú už v príprave a budú sa realizovať."
lostrail4.7.2019 8:37 #11 Re:
Reakcia na #10 od Petto:
Ale tak potom by sa tam uz patrilo mat elektricku od Prazskej.
Petto4.7.2019 1:57 -1 +2#10 Re:
Reakcia na #8 od Ari:
Asi ti uslo ze Eset odkupil areal byvalej vojenskek nemocnice a ma tam vyrast IT park,ktory treba aj mhd obsluzit. Ak vsak predlzovat,tak nielen po Tesco Lamac ale az po planovanu Nemocnicu Razsochy ak to teda dalsia vlada po 2020 nezatrhne
trolejbus62073.7.2019 23:07 #9 Re:
TT Pražská - Brnianska - Patrónka nehrozí?
Ari3.7.2019 22:49 #8 Re:
Mohli by aj hneď predlžiť TT do Tesca, terajšia konečna bývala vojenská nemocnica je vôbec na nič, od Patrónky vozia trolejbusy len vzduch.
Melange3.7.2019 21:15  +2#7 Re:
Reakcia na #6 od S499.1023:
Prečo by malo?
S499.10233.7.2019 17:51 -1 +1#6 Re:
Viedenskú kávu za tradičnú rodinu ebne 😂 .
TeBeCe3.7.2019 17:11  +1#5 Re:
Reakcia na #2 od lumbert:
https://imhd.sk/ba/doc/sk/12875/II-etapa-vystavby-elektricky-do-Petrzalky
Viko3.7.2019 15:46  +6#4 Re:
Prečo po rokoch rozprávania o DNV, Letisku a Bosákovej tieto stále zostávajú iba v rovine územnej rezervy a nie je záujem na nich pracovať?
810zssk3.7.2019 14:59  +7#3 Re:
A Štefánikova stále nikde 😞 Rozumiem že sa nerieši trať cez Patrónku lebo to je naozaj megalománia, ale Štefánikova by mala byť prioritným projektom aj v súvislosti s ET do Petržalky (logické a priame vedenie L1).
lumbert3.7.2019 14:56  +5#2 Re:
Mňa by celkom zaujímalo, kedy sa začne realizovať tá spomínaná druhá časť v Petržalke. Ostalo akosi ticho... a čas plynie.