Prípravné práce na novom mestskom električkovom okruhu pokračujú

V komplexnej štúdii boli porovnávané viaceré možné alternatívne trasy.

Pred rokom spoločnosť J&T Real Estate predstavila v rámci projektu Spojená Bratislava zámer vybudovať novú električkovú trať cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by spolu s existujúcimi trasami v centre vytvorila mestský električkový okruh. Na základe verejného záväzku spoločnosť JTRE ďalej pokračuje v príprave tohto dopravného projektu.

Porovnávacia štúdia alternatívnych trás

V rámci pokračovania prípravy projektu výstavby tejto električkovej trate bola za uplynulý rok na základe požiadavky hlavného mesta spracovaná komplexná štúdia, v rámci ktorej boli porovnávané výhody a nevýhody navrhovanej trate s ďalšími možnými alternatívnymi trasami električky cez Mlynské nivy a Landererovu. Vyhodnocované boli tri varianty trás:

  • Pribinova - Košická - Miletičova
  • Pribinova - Olejkárska - Landererova - Košická - Miletičova
  • Nám. SNP - Dunajská - Mlynské nivy

Alternatívou bola aj trasa Šafárikovo nám. - Dostojevského rad - Karadžičova - Krížna, ktorá sa ale pre súbeh s trolejbusovou dopravou, vedenie mimo záujmového územia a ďalšie dôvody neporovnávala.

Komplexná štúdia porovnávala trasy nielen z pohľadu prepravno-prevádzkovej efektívnosti ako jedného z hlavných kritérií, ale zohľadňoval sa tiež dopad na existujúcu električkovú sieť a celkovú MHD, pridanú hodnotu v systéme a tiež vzájomné vplyvy na cestné komunikácie. Keďže ide o husto zastavané územie, veľmi dôležitý je aj parameter priestorovej a technickej realizovateľnosti, a tiež to, či a ako je územie dopravne obslúžené dnes, či nie sú k dispozícii iné dopravné systémy (napr. trolejbus).

„Po posúdení všetkých spomenutých kritérií vyšla ako najvhodnejšia práve navrhovaná trasa Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu,“ uvádza Radoslav Grečmal zo štúdia GFI, ktoré pre JTRE spracúva projekt novej električky.

Hlavné výhody navrhovanej trate Šafárikovo nám. - Pribinova - Košická - Miletičova prezentované spoločnosťou JTRE:

  • Trasa disponuje vysokou prepravnou kapacitou.
  • Ide o najviac segregovanú trasu zo všetkých alternatív, pričom pre jej umiestnenie sú v území cielene vytvárané podmienky.
  • Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich nie sú spoločné s autobusmi = menšie prevádzkové problémy a jednoduchšie stavebno-technické riešenie.
  • Trasa nevedie ulicami s trolejbusovým trakčným vedením, netreba riešiť súvisiace technické problémy.
  • Z hľadiska dopravného zaťaženia úsek navrhovanej trate disponuje mimoriadnou atraktivitou, čo je zrejmé najviac na Pribinovej ul., kde zaťaženie dosahuje maximálne hodnoty v rámci celého systému električkovej dopravy.
  • Nadväzne na vyššie uvedené je trasa najvhodnejšou alternatívou pre diametrálne vzťahy v smeroch Karlova Ves – Ružinov a Petržalka – Ružinov, čo znižuje potrebu tranzitu cez Špitálsku, resp. Obchodnú ul. s radom odporových bodov (obmedzená rýchlosť, množstvo koľajových križovatiek a pod.).
  • Z dopravno-inžinierskeho hľadiska táto alternatíva nemá žiaden negatívny prvok.

Navrhované električkové zastávky na Pribinovej a Košickej
Foto © J&T Real Estate

Vedenie električkovej trate cez Pribinovu a Košickú zároveň ponúka možnosť vytvorenia ďalšej novej električkovej radiály smerom na Dolné hony, ktorá by sa mohla napojiť na pripravovanú trať na križovatke Košická - Prístavná. Prezentované boli dva varianty Vrakunsko-biskupickej radiály líšiace sa v oblasti vyústenia rýchlostnej cesty R7. Oproti dopravnému generelu, ktorý navrhoval ukončenie tejto radiály pri ŽST Podunajské Biskupice, bolo navrhnuté riešenie ukončené pri plánovanom TIOP Vrakuňa a zároveň je navrhované jej vedenie cez Prístavnú ulicu. Výstavba tejto radiály si však bude vyžadovať zmenu územného plánu mesta.

Umelecká beseda zostane nedotknutá

Pôvodne predstavený projekt električkovej trasy cez Pribinovu a Košickú počítal s napojením v smere z Petržalky na Šafárikovom nám. popred budovu Umeleckej besedy. V rámci diskusií s projektantmi a výrobcom električiek sa napokon našlo riešenie, ktoré umožní vytvoriť odbočenie zo Starého mosta priamo po komunikácii poza Umelku. „Umelecká beseda je hodnotný prvok historickej zástavby, na ktorého zachovaní nám vždy záležalo a nikdy sme neuvažovali o jeho asanácii. Riešili sme preto s projektantmi, ako zrealizovať odbočenie električky zo Starého mosta na Pribinovu. Aj keď je to finančne a technicky náročné, našli sme riešenie trasy poza Umelku a majiteľom Umeleckej besedy sme dali prísľub, že projekt žiadnym spôsobom neobmedzí funkčnosť objektu,“ uviedol Pavel Pelikán z JTRE.

Informačná kampaň

V rámci prípravy projektu spoločnosť JTRE pripravuje ďalšie diskusie s odborníkmi, ale i s verejnosťou. Pre prezentáciu projektu električky Pribinova - Košická spoločnosť vytvorila internetovú stránku pod novou značkou Nová električka.

Realizácia trate do 7 rokov

V ďalšej fáze prípravy projektu bude spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Spoločnosť JTRE odhaduje, že výstavba električkovej trate Pribinova - Košická by mohla byť reálna v horizonte 4 až 7 rokov. Zároveň naďalej deklaruje ochotu významnou mierou prispieť na výstavbu tejto trate, pričom celkové náklady sú odhadované vo výške 30 mil. €.

„Naša spoločnosť sa významne podieľa na dynamickej premene Bratislavy v zóne Eurovea City, Nivy a priľahlých území. Vnímame našu spoločenskú zodpovednosť a preto riešime aj širšie súvislosti územia, akými určite je dopravná obslužnosť lokality. Už pred viac ako rokom sme sa verejne zaviazali, že chceme investovať nielen financie, ale aj naše odborné znalosti do rozvoja tohto územia, v ktorom sa o pár rokov bude denne pohybovať viac ako stotisíc ľudí. Bude preto potrebná kvalitná a bezkolízna dopravná infraštruktúra, a tá v Bratislave stojí na verejnej električkovej doprave. Budúce nové centrum mesta nemôže byť odkázané iba na autá,“ uviedol Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Keď kukám na ten giga triangel na šafku... Nemalo by zmysel urobiť jednokoľajne spojku resp využiť triangel tak, aby električka z mosta odbočila vpravo poza umelku, následne jednokoľajne na trať smer šafko, a na križovatke opäť jednokoľajne naspať na petržalku, čím vznikne možnosť posílenie budúcich spojov z petržalky po centrum (šafko) tak ako robili roky autobusy, a súčasne pri dementných akciách typu položme na štúrovej trávu a robme si kampaň možnosť od Petržalky točiť aj súpravy a akékoľvek množstvo vozidiel?

Myslím že ako provizórny, minimálne používany oblúk pre manipulačné účely by to mohlo mať zmysel, nie?
Reakcia na: Error 0x007 #110:
Pardon, L70 s 20 min v sedle, ale 12 min v špičke je tiež mega...
Reakcia na: Error 0x007 #109:
Dodatok: Ak by bol magistrát múdry tak by situáciu využil a okamžite začal pripravovať prepojenie východných radiál aspoň po ŽST Nové Mesto. Tak by mohla vzniknúť linka ktorá by takmer v celom rozsahu nahradila linku 50 (tu by bodlo predĺžiť L6 z Karlovky, získalo by sa aj konečne kvalitné spojenie Nivy - nábrežie/Most SNP, nie ako tá L70 z 20min intervalom), a potom v ďalšej fáze po Vinohrady (potenciál na veľký nátresk)...
Paráda, vidno že to je tlačová správa developera. Aké prekvapenie, že vyšla ako najvýhodnejšia trasa ktorá najviac obslúži jeho výstavbu! A aké špičkové argumenty:
-) "Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich nie sú spoločné s autobusmi = menšie prevádzkové problémy a jednoduchšie stavebno-technické riešenie." -> Srsly?
-) "Trasa nevedie ulicami s trolejbusovým trakčným vedením, netreba riešiť súvisiace technické problémy." -> Srsly?
-) "Z dopravno-inžinierskeho hľadiska táto alternatíva nemá žiaden negatívny prvok." -> Srsly? A čo tak kvalitnejšia obsluha takého bezvýznamného uzla ako je Autobusova stanica, ktorá by sa dala lepšie riešiť variantou po Mlynských Nivách. Po výstavbe radiály po Dunajskej do Prievozu by tu mohol aj vzniknúť prestup na hrane, zatiaľ pri prestupe v križovatke Košická x Mlynské Nivy by nás čakala Molecova 4.0

Ako už bolo aj spomenuté, jedna z prvých veci ktorá ma zarazila, že nie je žiaden koncept linkového vedenia. Už majú páni premyslené ako zaintegrovať novú trať bez toho aby to malo negatívny dopad na momentálnu obsluhu, a zároveň bolo ekonomické? Nová trať by mala byť podnet sa posunúť k jednolinkovému variantu, lebo "pridáme tu" a "presmerujeme tam" a skončíme tam kde sme boli pred rokmi, milión liniek odvšadiaľ všade...
Tá zeleň vyčarovaná popri Košickej namiesto súčasných objektov, ako aj ten dodatočný priestor na Miletičovej na úkor trhoviska, to sú realistické úvahy?
Reakcia na: S499.1023 #92:
Len taka drobnost, Vasaryova bojovala proti ukrizovaniu Petrzalky, nie celeho mesta.

A zatial sa zda, ze kvoli tej elektricke v Petrzalke si fakt nemusi robit starosti ...
Keď vybudujú TIOP Ružinov tak tá tretia linka bude určite potrebná.
Reakcia na: Petto #104:
a 810: Tak to ano, v tom pripade by to uz zmysel malo 🙂
Reakcia na: MatejBA #102:
V terajsom stave nie su vytazene. No ak by sa sekla L50 co sa asi aj sekne, tak el.linka Ruzinovska-Kosicka-Pribinova prevezme ludi z L50,takze kludne aj 3 linky sa uzivia po Ruzinovskej s 8min. int. az po Astro - dufam TIOP Ruzinov bude uz vtedy.
Reakcia na: MatejBA #102:
Ale ved tu sa bavime o novej linke uplne inym smerom, cize vytazenost tych existujucich nie je az tak relevantna. Navyse je dlhodobo uvaha viest niektore regiobusy na Astronomicku co by zas zvysilo dopyt.
Reakcia na: 810zssk #98:
Len problem v Ruzinove je, ze tie elektricky nie su tak vytazene, aby sa tam oplatilo mat 3 linky az po Astronomicku (jedine mozno ak by tam bola ZZST Hornbach a lepsi prestup).

Pokial by sa vybudovala ta konecna ako som navrhoval (Mileticka/Nem. Ruzinov), tak by to bol mensi problem 🙂
Reakcia na: Melange #85:
Keď si to capol sem, odpoviem teda tu.

územie - Tá električka sa naplní tak či tak, výber je viacmenej len o tom, či ju necháme ísť priamo s preferenciou, alebo kľučkovať a stáť na križovatkách. Osobne si dokonca myslím, že zóna pri Dunaji bez poriadneho dopravného napojenia potrebuje kvalitnú MHD urgentnejšie, než blok zo štyroch strán obklopený existujúcimi linkami, ale ok, to sú stále dojmy. Kým sa niekto neodhodlá nakresliť izochróny a vypočítať do nich potenciál cestujúcich, otázka obsluhy je len tliacahním do vetra a je preto zbytočné, aby sa ňou ktokoľvek z nás oháňal. Ja ale zohľadňujem aj to, že v ÚP je aj trať Mlynskými nivami, ktorá (ak motyka vystrelí a fakt sa spraví) by Landererovej bola zbytočne blízko.

údržba - ako spomína MatejBA, zbytočne zamieňaš východiskový stav za cieľový. Tak ako v dobe tisíckrát zaplátaných Ik280 by nikto neveril na komplet vozopark v celistvom laku, tak nás môže prekvapiť ako sa za 10 rokov zlepší údržba tratí. A potom čo, budeme si trieskať hlavu načo sme sa rozhodli pod vplyvom strachu z hluku ktorý nenastal? Opakujem, choď do Reduty, zváž si mieru hluku (z nie zrovna dobre spravenej) trate hneď vedľa a porovnaj si s tým, ako veľmi počuješ exteriérové ruchy v sálach nového SND. Som presvedčený, že ani len tresky by si v tom betónovom kolose nepočul. Inak je vtipné, ako ti leží na srdci pár oddychujúcich čo by sa strhli na buchnutie, ale o ľudí, čo to deň-noc počúvajú v bytoch, sa ani neobtrieš.

umelecké dielo - za argument vydávaš niečo neskutočne subjektívne. Tak, ako mne napriek celkovému umeleckému cíteniu plus silnému pochopeniu a až inklinácii k modernej/súčasnej tvorbe v umeniach hentá priekopa nikdy nemala čím učarovať, tak isto sa ti tam môžu rozplývať fajnšmekri na transport dizajn opovrhujúci miestnou architektúrou, či iné kombinácie záujmov. Tvoj pohľad nie je jediný na svete.

preťať líniu - dovolím si tvrdiť, že urbanizmus založený na nejakých "hlbokých" líniách nielenže šuští kancelárskym papierom, ale je aj dávno prekonaný. Skús si zobrať za mierku človeka, jeho pohyb a vnímanie. Budova SND síce je stavebnou dominantou, ale kvôli štruktúre programu väčšinu dňa nie je magnetom verejnosti, takže málokto má dôvod prejsť celou líniou od vody k budove - a ak by aj náhodou chcel, bráni mu najprv "umelecká kaskáda" ktorú treba obísť, potom neprívetivé (ba až dementné) riešenie rôznych nástupných terás divadla. V skutočnosti už dnes sa dá vnímať isté podvedomé členenie priestoru - relax schody pri vode, priečna promenáda, centrálne námestie, trochu vydelený nástupný priestor divadla. Súvislý priestor neexistuje už dnes, takže trať by podľa mňa nebola veľkým zásahom mentálne, fyzicky ani priestorovo (aký to je podiel plochy? 5%?), tobôž keď sú pozdĺž nej pripravené terénne prekážky už teraz.

A potom je tu samozrejme kontrast medzi tvojim vnímaním pevného dopravného systému ako zabijaka verejného života a reálne vyskúmanými účinkami na podvedomú hierarchizáciu, orientáciu; mestotvorného prvku podporujúceho dojem "živosti" (dôležitý pre vnímanie bezpečia) a koniec koncov i tržby.
Reakcia na: Solider #97:
Nech sa na to pozeram akokolvek, nevidim prilis dovod na zasadnejsie zmeny dnesnych liniek. Nove oblasti sa daju ovela elegantnejsie riesit predlzenim liniek, resp. pridanim liniek (z Petrzalky).

Treba si tiez uvedomit ze nova elektrickova trat nenahradza dnesne elektricky, ale nahradza autobusy + pokryva novy dopyt. Je teda nezmysel v mene tejto trate redukovat elektricky inde. Samozrejme, tam kde by bolo logicke nejake presmerovanie to moze nastat, ale nedari sa mi taky priklad najst.
Reakcia na: 810zssk #98:
V poslednom odstavci "kazda radiala mala" ma byt samozrejme "kazda radiala nemala" 🙂
Reakcia na: MatejBA #94:
Co by si nemohol.. povedzme ze budeme mat tri spojky cez centrum: Spitalska, Obchodna, Kosicka.

Z Racianskeho myta vies ist len na Spitalsku a Obchodnu, aby si mal spojenie cez obe trate, potrebujes na Racianskej dve linky. Uz dnes tam mas 2+1.

Z Vajnorskej vies ist len na Spitalsku a Obchodnu, aby si mal spojenie cez obe trate, potrebujes na Vajnorskej dve linky, co je dnesny stav.

Z Ruzinovskej vies ist cez vsetky tri vetvy, aby si mal spojenie cez vsetky trate, potrebujes na Ruzinovskej tri linky, co je +1 oproti dnesku.

Z Petrzalky vies ist cez vsetky tri vetvy, aby si mal spojenie cez vsetky trate, potrebujes v Petrzalke tri linky, co zodpoveda predpokladanej minimalnej potrebe vzhladom na dopyt na radiale (je to totozne ako dnesny stav v KV), resp. je to este menej.

Z Karloveskej vies ist cez vsetky tri vetvy, aby si mal spojenie cez vsetky trate, potrebujes v Karloveskej tri, co je menej ako dnesny stav (styri linky).

Cize jedina radiala kde potrebujes pridavat aby si isiel cez vsetko je ten Ruzinov. Plus teda ak chceme aj spojenie Trnko - Kosicka, tak to je riesitelne tymi okruznymi linkami co som navrhoval, co spada pod Petrzalku.

Vo finale teda nevidim dovod aby kazda radiala mala linku cez kazdu spojnicu na ktoru sa z nej da dostat.
Reakcia na: MatejBA #94:
Ak sa vybuduje tretia trať v centre (Košická), tak dvojlinkový variant vo svojej pôvodnej podstate stratí zmysel. Avšak určité modifikácie nastanú. To, čo písal david1, je pravda – spojenie Obchodnej s Blumentálom, Trnavským mýtom a Ružinovom je veľmi využívané a atraktívne, takže by malo ostať zachované. Čiže z Ružinova by tak bolo spojenie: L8 na Košickú do Petržalky a L9 na Blumentál a Obchodnú do Karlovej Vsi. Samozrejme, v špičke s posilnenými intervalmi. Na Košickej by ešte teoreticky pribudla okružná linka 10, ktorá by prepájala jednotlivé prestupné body v centre mesta (a takisto aj Euroveu a Košickú s Trnavským mýtom a Blumentálom, z opačnej strany s Námestím SNP/Kamenným námestím) ?
Reakcia na: TomJ #95:
Myslím, že na Obchodnej skôr treba uberať ako pridávať. Vzhľadom aj na rýchlosť by tadiaľ mali chodiť možno tak 1 a 5, ostatné po Špitálskej, resp. Košickej. Špitálska je v blízskej dostupnosti Obchodnej
Reakcia na: david1 #93:
Tak by mohli ísť 7 a 9 cez Obchodnú a 8 cez Špitálsku, ale zase by chýbalo spojenie Nám. SNP - Kapucínska.

Naozaj sa zdá, že bez dobudovania nejakého obratiska pri Trhovisku alebo Nemocnici Ružinov hrozí obmedzenie niektorého so súčasných spojení alebo naopak nie tak nutné posilnenie niektorej radiály.
Reakcia na: david1 #93:
Len problem je, ze nemozes mat spojenie odvsadial vsade. Uz ja som mal co robit, aby som nedal zbytocne 3 linky do Ruzinova... Ak bude ten obchvat Kosicka, tak sa musi opustit od dogmy, ze musi byt spojenie aj na Obchodnu aj na Spitalsku.
Reakcia na: TomJ #91:
Chýba ti tam spojenie Trnko - Obchodná okrem špičiek ktoré je dosť využívané.
Reakcia na: MatejBA #86:
Mne sa zdá, že Káva je nejaké alter ego pani Vášáryovej "nedáme si ukrižovať Bratislavu električkou" .
Reakcia na: MatejBA #82:
Skúsim dať aj ja jeden návrh:
1: HLST - Obchodná - Petržalka (polovičný interval)
2: ŽST. N. Mesto - TrMy - HLST
3: Rača - Špitálska - Petržalka
4: Zlaté piesky - Špitálska - nábrežie - Dúbravka
5: Rača - Obchodná - tunel - Dúbravka
6: Vinohrady - Vazovova - TrMy - Košická - Šafko - nábrežie - KV (celodenná???)
7: Rača - Špitálska - Nám SNP (prejazd na linku 8, špičková)
8: Ružinov - TrMy - Obchodná - Kamenné nám. (prejazd na linku 7, špičková)
9: Ružinov - TrMy - Špitálska - tunel - KV
10: Ružinov - Košická - Petržalka

Petržalka bude mať tri linky (1, 3, 10), ale linka 1 bude mať polovičný interval, čiže spoločný prekladový v Petržalke bude 2 min.
Ružinov bude mať linku 8 ako špičkovú posilu, aby bolo zachované spojenie do severnej časti centra každé 4 minúty.
Linka 6 by mohla byť celotýždenná, čo by znamenalo navýšenie kapacity na Karloveskej a Račianskej v sedle a cez víkendy. Sedlo by bolo OK, ale cez víkendy neviem, ale asi by bolo vhodné, aby po novej trati jazdili dve celotýždenné linky.

29: predĺžená k ASMN (náhrada linky 50)
50: OD Slimák - Tomášikova - Nemocnica Ružinov - Mliekarenská - Trhovisko (okruh ako 66)
68: bez zmeny, krátky súbeh s električkou nevadí, v Petržalke rieši iné vzťahy ako električka
88: okruh Most SNP - Rusovská cesta - Furdekova - EUBA - Košická - ASMN - Dostojevského rad - Most SNP (nahrádza na nábreží linku 50)
188: protismerný okruh voči linke 88
Reakcia na: MatejBA #89:
A inak ked tak pozeram, mapa liniek nie je aktualizovana a je tam stale stara zo 04.08.2018
Reakcia na: TomJ #87:
Ono vzdy sa moze prehodit L8 a L9, jediny problem by ale bol, kadial by si potom tahal L8 aby sa mala kde tocit a aby isla spat okolo Eurovea (kedze priamy smer z Vajanskeho asi nebude).

Druhy problem je, ze 3 linky do Ruzinova su blbost a ked chceme spojit Ruzinov s nabrezim, inu moznost ako "iba 1 linku" nemame. Jedine (ale ze fakt jedine) ak by sa urobila ta jedna z navrhovanych zastavok v ruzinove, tak skratenu linku smer Trnavske Myto.

Na druhu stranu, staci sa im odviezt na Mileticku a maju odtial 201/209 + 78 + urcite este nieco co zabudam smerom na Trnavske.
Reakcia na: TomJ #83:
Ono nevieš kade to bude v budúcnosti populárnejšie.Nivy shopping tiež pomieša karty.
Všetko tu sú aj tak iba šotonávrhy.? ?
Reakcia na: MatejBA #82:
Mne sa nepozdáva, že aj 6 aj 9 idú z KV do Ružinova cez novú trať (rozdiel máš len v centre) a že spojenie Ružinov - TrMy máš riešené len jednou linkou.
Reakcia na: Melange #85:
"Vzhľadom na to, že trať vedená po Landererovej obslúži väčšie územie, je argument s SND iba doplnkový. Inými slovami, aj ak by trať po Pribinovej nerušila divadlo, stále platí, že trať by mala byť vedená po Landererovej."

PRECO? Stale si nevysvetlil PRECO? Na Pribinovej predsa bude NAKUPNE CENTRUM, STOVKY KANCELARII A BYTOV. Mas tam aj kino, divadlo, promenadu ale PRECO chces tahat elektricku MIMO oblast, kam budu chodit ludia a kde bude dopyt? Doteraz si nedal ANI JEDEN argument za. Pricom sme ti tu dali niekolko proti argumentov, ktore ignorujes (spomalenie elektricky, horsia obsluha viac exponovanej oblasti, koliznejsia trasa, nemoznost nastavenia preferencie elektriciek).

"Treba však tiež brať do úvahy, ako sa v Bratislave vykonáva údržba tratí. Áno, aj ak by zo začiatku bolo všetko super a električka by nerušila, dobre vieme, že trate v Bratislave sú v úbohom stave. Na Novej dobe smer centrum je už mesiace lom v koľajnici, kde električka vždy niekoľkokrát "tresne". Ak by sa takáto vec stala pri SND, každú chvíľu by to rušilo. A ak aj nie SND, tak ľudí na pešej zóne, ktorí oddychujú."

A Reduta je co? A ked to nevadi Slovenskej filharmonii, tak preco by to malo vadit v divadle? A preco je potom SND tak na chuja urobene, ked hlinikova kancelaria tlmi ten zvuk dostatocne dobre vyrazne blizsie viac rozbitej trati? A zato, ze doteraz sa sralo na udrzbu, tak sa po novom nemoze o nu lepsie starat?

" A stále platí, že ak by aj nie, trať po Landererovej obslúži väčšie územie."

To je iba tvoj vlhky sen bez podlozenia dat a skriekajuc na vsetky svetove, aki sme hlupaci a nekulturne hovada, ze s tebou nesuhlasime.

"Porovnávať každú chvíľu premávajúci crngajúci kolos s umeleckým dielom - fontánou Kaskády, je len prejavom nedostatočného kultúrneho cítenia."

Ano kulturne citenie je nadovsetko. Preto navrhujem zburat Euroveu - vsak tie zasrane detska tam predsa rusia kulturny zazitok v divadle, co skriekaju na namesti pri Eurovea. A to kino, co vydava dunive zvuky, no sodoma gomora. A najlepsie urobit 250 metrovu no-go zonu, aby tam nic nechodilo, nejazdilo a nezilo. Lebo tebe mozno asi pravdepodobne predpokladas bude vadit, ze pred SND jazdi elektricka, o ktorej nebudes 100% vediet v momente ako vojdes do budovy SND.

"Fontána navyše zaberá cca len tretinu šírky námestia, teda necháva dostatočný priestor na pohyb peších. Oproti tomu električka spôsobí, že celá oblasť koľajníc by sa stala pre ľudí nebezpečná. Rodičia by už museli dávať pozor na svoje deti, kráčajúci ľudia by sa museli obzerať pri prechádzaní, nemohli by počúvať hudbu alebo kukať do mobilu pri presúvaní sa týmto územím. Jednoducho preťať líniu od divadla k Dunaju električkovou traťou je nesmierne barbarstvo a úplná hlúposť."

Kolko ludi umrelo na Obchodnej, na Nam. SNP, na Kapucinskej, na Hviezdoslavovom namesti pri starom SND a Redute? Ci tam psiky a deti zabijajuca elektricka nevadi? To len Nove SND je nieco viac extra? Len tam budu ludia skakat pod elektricku a umierat?

"Čo sa týka dopravnej obsluhy Eurovey, električka na Pribinovej vôbec nie je potrebná, keďže územie je obslúžené zo severozápadu zastávkou Nové SND (plán predĺženia trolejovej trate), z východu zastávkou Most Apollo a v prípade trate po Landererovej aj touto traťou, vzdialenou max. 250 m od Eurovei. Územie medzi Landererou a Euroveou by samozrejme bolo primárne obslúžené traťou po Landererovej, Sky Park taktiež. V prípade trate vedenej po Pribinovej by boli horšie obslúžené práve územia okolo Landererovej, najmä Sky Park, teda oblasti, kde bude vysoká hustota ľudí."

A tvoj famozny SkyPark mas obsluhovany zo 4 stran (Dostojevskeho, Landererova, Kosicka, Mlynske nivy + autobusova stanica + vo variante Pribinova mas 2 zastavky na rohu toho komplexu + 1 zastavku do 300 metrov po rovine. Nehovoriac o tom, ze ta varianta ma VYRAZNE lepsiu moznost napojit sa na trat smer Pristav/Pod. Biskupice bez nutnosti rozbombardovat dolezitu krizovatku v meste.

Eurovea 2 by si mal obsluhovanu IBA zastavkou na Apolle (je vobec bezbarierova?) a iba Landererovou. Absolutne nedostacujuce pre vacsi projekt ako SkyPark.
Keďže protiargumenty neprišli, je treba zopakovať pravdu.

Vzhľadom na to, že trať vedená po Landererovej obslúži väčšie územie, je argument s SND iba doplnkový. Inými slovami, aj ak by trať po Pribinovej nerušila divadlo, stále platí, že trať by mala byť vedená po Landererovej.

Treba však tiež brať do úvahy, ako sa v Bratislave vykonáva údržba tratí. Áno, aj ak by zo začiatku bolo všetko super a električka by nerušila, dobre vieme, že trate v Bratislave sú v úbohom stave. Na Novej dobe smer centrum je už mesiace lom v koľajnici, kde električka vždy niekoľkokrát "tresne". Ak by sa takáto vec stala pri SND, každú chvíľu by to rušilo. A ak aj nie SND, tak ľudí na pešej zóne, ktorí oddychujú. A stále platí, že ak by aj nie, trať po Landererovej obslúži väčšie územie.

Porovnávať každú chvíľu premávajúci crngajúci kolos s umeleckým dielom - fontánou Kaskády, je len prejavom nedostatočného kultúrneho cítenia. Fontána navyše zaberá cca len tretinu šírky námestia, teda necháva dostatočný priestor na pohyb peších. Oproti tomu električka spôsobí, že celá oblasť koľajníc by sa stala pre ľudí nebezpečná. Rodičia by už museli dávať pozor na svoje deti, kráčajúci ľudia by sa museli obzerať pri prechádzaní, nemohli by počúvať hudbu alebo kukať do mobilu pri presúvaní sa týmto územím. Jednoducho preťať líniu od divadla k Dunaju električkovou traťou je nesmierne barbarstvo a úplná hlúposť.

Čo sa týka dopravnej obsluhy Eurovey, električka na Pribinovej vôbec nie je potrebná, keďže územie je obslúžené zo severozápadu zastávkou Nové SND (plán predĺženia trolejovej trate), z východu zastávkou Most Apollo a v prípade trate po Landererovej aj touto traťou, vzdialenou max. 250 m od Eurovei. Územie medzi Landererou a Euroveou by samozrejme bolo primárne obslúžené traťou po Landererovej, Sky Park taktiež. V prípade trate vedenej po Pribinovej by boli horšie obslúžené práve územia okolo Landererovej, najmä Sky Park, teda oblasti, kde bude vysoká hustota ľudí.
Reakcia na: MatejBA #82:
Tá L7 by mohla aj teraz chodiť striedavo okruhom po meste. Pred L5 po Obchodnej a pred L3 po Špitálskej.
Tú opačnú označiť L17.
Reakcia na: david1 #39:
Ak by po novej trase išla nová linka z Petržalky do Ružinova, nemá zmysel, aby tade išla aj linka 9. Nepotrebujeme z Ružinova dve súbežné linky až po Šafko a len jednu linku na Trnavské mýto.
Teraz som skusal navrhnut trasovanie elektriciek po "novom" a zistujem, ze minimalne 1 obratisku v Ruzinove/okoli Trnavskeho myta a este 1 dalsia moznost otacat elektricky v centre by dost ulahcila trasovanie/planovanie liniek bez nutnosti ich tahat nadivoko.

Taky pokus s 9 linkami a navrhom trasovania: https://drive.google.com/open?id=1fvJCPTOk6ZDfIviITHzGyGyq5RfocB9w&usp=sharing

A zopar poznamok:
- L7 by som najradsej roztrhol na 2, ale nie je ich kde otacat v centre. Keby bola odbocka Ruzinov - Zlate Piesky, tak by sa to dalo rozdeli na Raca - Trn. Myto - Mileticova/Nem. Ruzinov a Petrzalka - Eurovea - ZST N.M.
- L6 by celkom potrebovala extra konecnu v Ruzinove (za Miletickou/pri zimaku/pri nemocnici) aby mohla obsluzit novu trat a zaroven zbytocne nejazdit az na Astronomicku.
- L8 je uprimne vedena po Spitalskej iba preto, ze Blumental by mal az prilis liniek. Ale uprimne ta linka je v mojom navrhu iba "placeholder" - je to jedna z liniek, ktorej by prospela nejaka ina trasa (mozno ju vymenit s L9? alebo napriklad po Farskeho/Jungmannovu/Chorvatske rameno a tam keby bola nejaka konecna)
- Safko so 6 linkami by bolo riadne zahltene elektrickami, ale 1 a 3 tadial musia ist, 4 tiez, 6 alebo 9 sa inak k novej trati nedostanu. Jedine 8 by sa dala mozno hodit inam, ale kam...?
- Kebyze sa postavi aj vetva k Pristavu, tak 6 a 8 by tam mohli koncit (8 obchadzkou cez centrum) len potom by ostala iba 9 pre novu trat, co by asi bolo malo.
Reakcia na: david1 #79:
Jedného času jazdila aj opačne ale inak prestávkovala pri Matadorke.
Reakcia na: 810zssk #77:
L68 po Mildu lebo ako si spomínal má iné väzby v Petržke ktoré neobslúži električka. Potom by stačila niekam po Prístavnú ak by bol na novej trati 4 min. int. resp. dve linky čo by ho zabezpečili.
Reakcia na: S499.1023 #78:
Nebola tá L55 vedená opačne okolo toho parku?
Nepauzovala oproti tej starej zastávky L38,113?
Reakcia na: david1 #74:
Ale tak isteže sa NIEČO zmenilo - vtedy bola električková trať v tomto mieste až pri Saleziánoch a autobus odbočoval z Mile Tyčovej doprava k bitúnku a potom doľava na Záhradnícku a zasa doľava na Mile Tyčovu. To by už dnes nešlo, pretože by musel križovať zatrávnenú električovú trať. Ale dal by sa (súhlasím samozrejme so Zlošukom, že to nie je vhodné miesto na ukončenie linky, bavím sa len o technikáliách) samozrejme otočiť smer obchádzania parčíku pri súčasnej konfigurácii na clockwise, LENŽE tam NIEKDE sa bude aj tá trať napájať, takže môže byť všetko inak.
Reakcia na: david1 #76:
Ved ale ty tu riesis subeh s elektrickou. Tak nech si ludia prestupia na Kosickej na elektricku. A ked nie, ked chceme 68 tahat na Mildu, tak nech teda ide az na Trnko (ja to tak preferujem).

50ka bude pekne nahradena elektrickou, tam by len bolo treba zaviest nejaky pendel SJK - Aupark (ale na SJK so zastavkou niekde blizko elektricky), samozrejme potom ale musi jazdit v hustom intervale.
Reakcia na: 810zssk #75:
By si usekol najviac využívaný úsek po Mildu. Na AS ide predsa L88. To v pohode stačí.
Skôr bude treba poriešiť úsek L50 po Aupark niečim iným.
Aj , keď Ružinovčanom pribudne ďalšie mega centrum Nivy pre nákupy.
Moze byt, v kazdom pripade si myslim ze ukoncovat 68 na Trhovisko je blbost. Obzvlast v kontexte tej elektricky. Bud nech to ide na TrMy a ma zmysel, alebo nech sa 68 usekne na ASMN.
Reakcia na: 810zssk #71:
Inak určite nie , len sa mohli pomeniť prikázané smery jazdy. Čo nie je problém zmeniť zase.
Reakcia na: 810zssk #65:
Absolútne bez problému pre kĺbáky. Pravda, muselo by sa vyeliminovať divoké parkovanie po oboch stranách - slučka bola vtedy jednosmerná.
Reakcia na: patrik444 #64:
Ale kde by sa muselo nieco odstavit. Ved ak sa nieco deje na namesti, deje sa to ponize, pri fontanke. Hore sa nedeje nikdy nic takeho, co by sa nedalo presunut. Samozrejme, najlepsie riesenie by bolo namestie podist, ale na to sa malo mysliet pri planovani zony.
Co mi skor vadi na navrhu je, ze elektricka pojde na severnej strane Pribinovej, cize bude dvakrat krizovat tu istu cestu plus odbocky, co by sa na juznej nestalo. Ale chapem, ze Sheraton nechce elektricku rovno pred vchodom.
Reakcia na: david1 #69:
Ale vtedy Zahradnicka (a Mileticova) bola riesena inak.
Reakcia na: Petto #58:
To zavrhli ako uplne nerealne, lebo by sa musela obmedzit automobilova doprava...
Reakcia na: 810zssk #65:
Točili sa tam klbáky.
Reakcia na: tr3mp #67:
Tebou navrhovana otocka je nerealna. Klbaky to tam nezvladali v minulosti skrz prudke zakruty, uz tak raz chodila cez Racko 68.
Ved moze ist 68 na konecnu Jelacicka cez Karadzicku a TrMy. Alebo novy okruh popred zimak ( Krizna - Vajnorska - Odbojarov - Trnavska cesta - Krizna) ak by sa vybudoval 1 BUS pruh na pesej zone pred zimakom. Aspon by mali nove ci jestvujuce sportove budovydostupnejsiu MHD a zaroven odstavne plochy pocas koncertov/sport.zapasov pre posilovky.
Autobusy:
- 50 skrátiť po trhovisko
- 68 presmerovať z Mosta Apollo a Košickej vľavo na Mlynské nivy a po Karadžičovej s blokovou slučkou Legionárska, Šancová, Krížna. Obsluha Miletičovej a Ružinovskej by bola prestupom na električku na Košickej, presmerovaná 68 by umožnila prestup aj na račiansku radiálu.
Reakcia na: 810zssk #61:
Mne sa pozdáva riešenie 1+1 pre autá (na severnej strane Vajanského nábrežia), čiže vylúčenie tranzitu a ponechanie len na prístup do zóny. Na zvyšnom priestore električka a obojsmerná cyklotrasa 🙂
Reakcia na: david1 #63:
Dik. Na klbak mi to pride "o hubu".
Reakcia na: 810zssk #57:
Logika normálneho mesta je, že sa to robí v úplne inom poradí ako nám to prezentujú oni.
Ak bude akcia na námestí pri eurovei ako sa robia na Hviezdoslavovom, tak musia odstaviť električky, čiže trať stráca rovnako zmysle ako tá okolo Reduty.

Ja to nevnímam ako vojnu, ale ako trvalé poškodzovanie Bratislavy a žiaľ toto sa tu deje od 1948-
Reakcia na: 810zssk #62:
L55 sa točila tu. Obišla ten parčík. Tu by som si vedel predstaviť aj prípadné nové obratisko električiek.

https://www.google.com/maps/@48.1543316,17.135231,3a,75y,28.57h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEQiVBo47PDeJeNJjNSRx7g!2e0!7i13312!8i6656.

Bola tu kedysi aj zastávka pre L50, 85
Reakcia na: david1 #59:
Ruzinovskej radiale ako celku pridavas, ale v niektorych relaciach uberas.

Pri 68 sa pytam ako ju chces tocit. Napisal si nieco o nejakej linke co tam jazdila davno pred prestavbou a skutocne netusim ako sa tam tocila. Tak sa pytam ze ako.
Reakcia na: Petto #58:
Mne sa skor pozdava mat jeden pruh smerom do centra (cize na NLS). Vo vseobecnosti je lepsie auta rychlejsie vypustat von ako tlacit dnu. Na druhej strane, nikto nepovedal ze vystavbou elektrickovej trate sa musi zrusit jazdny pruh, trat moze byt pojazdovana.

Lievik na NLS by sa mal vyuzit na dobudovanie zastavky.
Reakcia na: tr3mp #45:
Potvrdzujem Lyon z osobnej skúsenosti, ide o riešenie ktoré nijako neruší.

Myslím si, že keď sme sa raz vybrali cestou zhora napájanej elektrickej trakcie, musíme zniesť tie dva/štyri drôty nad hlavami. Nevadí to Redute, Národnej galérii, Štúrovcom, univerzite, Trojičke ani iným pamiatkam, takže nerozumiem, prečo by sme mali v 21. storočí byť neschopní to esteticky začleniť do moderného priestranstva.
A z mojej strany to rozhodne nie je obhajoba developera, ale obhajoba najplynulejšej trasy. A ak by to malo mať dáky psíkyzabíjajúci efekt (akože na Obchodnej nemá), pokojne sa tam môže vyvesiť spomalenie a stále to bude časová úspora.
Reakcia na: 810zssk #50:
Ružinov by mal novú linku s Petržalkou čiže skôr pridávam.
Pre zastávky Americké nám a Mariánska nie je nutné viesť sólo linku z Ružinova. To v poho obslúži L4 či L6.
L50 som riešil hlavne ako tangenciálnu, ktorá by prepojila všetky východné radiály čo v budúcnosti bude robiť električka a chýba aj teraz. Preto aj prestup na hrane na Ružinovskej a Račianskej.
Na Kramáre tiež drvivá ludí prestupuje na Trnku a Račku.

Pri L68 nerozumiem čo si tým chcel povedať.

Samozrejme ti neberiem odlišný názor na linkovanie, ktoré bude vo finále aj tak asi úplne iné.


Inak nekecali vcera aj zobojsmerneni Vajanskeho ? A ktory prud IAD by obmedzili podla vas ? Mne pride lepsie obmedzit z KV smer centrum na 1 pruh ved aj tak je tam uz lievik na NLS na semafore. Za tym lievikom uz kludne mohla byt zastavka smer Safko
Reakcia na: patrik444 #54:
Naozaj? Oni nerobia charitu? Sme sokovani ? ? ? Samozrejme ze si riesia svoj projekt, co ine by mali riesit? Ty tiez stavias elektrickove trate po celom meste len tak pre pekne oci?

Toto nie je vojna, kde jeden vyhra a druhy prehra. Jednoducho tu je prienik medzi zaujmom developera a verejnym zaujmom - dobru dopravu pre danu oblast potrebuju obe strany.

Pesiu zonu nikto rusit neplanuje. Auta tam nadalej vjazd povoleny mat nebudu.
K linkovaniu:
- celodenná 6 jednoznačne po zobojsmernenom Vajanského nábreží až do Ružinova.
Pre druhú linku je viacero možností:
- Nová linka 10 z Petržalky, len štyri linky v Ružinove by boli veľa. Pre ňu by sa hodilo obratisko na Miletičke (kdesi doma mám náčrt). Po dobudovaní trate do Biskupíc by 6 šla do Biskupíc a 10 z Petržalky do Ružinova.
- Zaujímavo znie idea dvoch okružných liniek (10+11?) z Petržalky, ako písal 810zssk. Výhodou by bolo spojenie z Košickej na Trnavské mýto a Krížnu, ako aj priame spojenie z Petržalky do prestupného uzla Trnavské mýto.
- ešte je možnosť presmerovať 9 tak, že by nešla z Milečovej do Ružinova, ale po Košickej a Pribinovej do Petržalky. Vznikla by tak linka v tvare U, obdoba 88. Spájala by KV s centrom a TrM, Petržalku s Pribinovou a TrM a tiež Košickú s TrM a Krížnou.
Reakcia na: david1 #53:
Nie, rovnake jak teraz. Len menej hrzdzave a nie derave. ?
Treba si uvedomiť, že Já a Tý , HáBé a iní riešia iba svoj developerský problém.
Celá lokalita bude zaplnená nehoráznym množstvom áut. Už teraz vraj trvá ranný výjazd rezidentov z garáží Panorama City skoro 40 min.
Oni tam potrebujú dostať zamestnancov do administratívnych budov a návštevníkov bez áut, autobusov, trolejbusov inak si tam postavia nedostupný, večne zahltený - "Manhattan" ala Bratislava ala SVK ala Kocúrkovo
Pomohlo by metro, ale to je rozprávka so smutným koncom...
Je to tragédia a nová smutná rozprávka, že sa v Bratislave doprava rieši ako posledná v celom reťazci našich developerských "projektov".... Tá trať už mala byť postavená, než sa začali kresliť plány....

Súhlasím s Melange zabiť pešiu zónu električkami je slušne povedané pi...ina.
Reakcia na: Petto #47:
Okej, ale to nebolo navrhovane 🙂
Reakcia na: david1 #48:
Rozmyslam ze ake zelene stlpy ? . Asi si myslel zelezne.
Reakcia na: david1 #43:
Pri L9 mi slo o to ze redukujes kapacitu v tej linii ktoru obsluhuje dnes. Podla mna nie je ziaduce redukovat obsluhu elektrickami nikde v meste. Obsluha Eurovei musi byt riesena pridavanim elektrickovych vykonov (teoreticky s ubratim autobusovych).

L50 - aky subeh? Subeh tam je len od Tomasikovej po Mileticku, co je aj dnes. Kvoli nemocnici je ziaduce aby tam ta linka zostala.

L68 - To je..?
Reakcia na: tr3mp #45:
Táto trať je všetko, len nie verejným záujmom. Verejným záujmom je trať na Landererovej.

A krásne príklady z Francúzska, no dobre vieme, že u nás to tak nebude.
Reakcia na: Melange #40:
Tie historické zelené stĺpy na Mostovej sú celkom fajn. A nové SND je predsa už postavená v modernom štýle čiže aj tu sa dá s tým pohrať.
Reakcia na: 810zssk #41:
"9ku v relacii Ruzinov - centrum nahradis cim?"

8 s polovicnym intervalom napr. a kludne aj zmenou trasy
Reakcia na: Petto #42:
Ak by bolo v Petržke klasické obratisko tak by tam už L6 bola.
Reakcia na: Melange #40:
K potrebnosti stĺpov, v Lyone ma zaujalo rozsiahlejšie námestie s trolejbusovým vedením, kde neboli stĺpy: https://goo.gl/maps/w5L5kzcXDx72

Dá sa aj bez vedenia, ale to by sme potrebovali nové súpravy: https://goo.gl/maps/tfaBxq7jaAk (Nice)

Jeden zo záujmov developera môže byť aj verejným záujmom. Táto trať je dokonca viac verejným záujmom, developer by pokojne mohol postaviť baráky a zase o niečo nafúknuť cesty zúžením chodníkov, bežná prax. Preto ma obzvlášť pri JTRE prekvapil tento prístup (čo neznamená, že stále nemajú maslo na hlave za iné veci).
Reakcia na: Melange #40:
No zbohom.
Reakcia na: 810zssk #41:
L9 by nešla do centra? Veď trasa od Eurovei Štúrova, SND a ďalej smer Dúbravka.
Na Špitálsku prestup na L4 alebo aj L6.
L50 zbytočný súbeh s električkou čo navrhuješ.
L68 otočka ako kedysi L55. Samozrejme po úprave značenia.
Reakcia na: 810zssk #38:
Tak potom z karloveskej jedine 6tka ak ju netrhnu do Petrzalky. Lebo dalsia 5. linka v karlovke je uz nerealna.
Reakcia na: david1 #39:
68 ti riesi ine casti Petrzalky ako elektricka, cize tu ponechat treba. Skratenie po Mildu je prevadzkovo problematicke (kde ju otocis?) a ani nie prilis vhodne, linky by s vynimkou periferii mali v maximalnej moznej miere koncit vo vyznamnych uzloch.

9ku v relacii Ruzinov - centrum nahradis cim?

6ka tak ako pises moze fungovat ale musela by robit obojsmerne okruhy, teda na neokruznom useku mat polovicny interval. Inak vytvoris spojenie Dubravka - Eurovea/AS iba v jednom smere, kedze nikto sa ti nebude v opacnom trtosit okruhom cez pol mesta.

Vedenie nejakej okruznej linky ktora by jednym smerom isla cez Spitalsku (resp. Obchodnu) a druhym cez Euroveu je logicke riesenie, ale musi tieto okruhy robit obojsmerne. Ide o prilis velky okruh na to aby to fungovalo iba v jednom smere, to bude potom zakonite v tom druhom nepouzitelne (nie je to ako Spitalska-Obchodna medzi ktorymi prejdes peso za dve mintuy). Preto sa mi lepsie javi tahat okruhom petrzalsku linku, kde je dopyt na to aby na petrzalskom useku mala polovicny interval. A do Ruzinova tahat tu dubravsku, ktora tym padom pojde cez Euroveu obojsmerne.

Co sa 50 tyka, tu by som ukoncil na Milde rovnako ako je dnes ukoncena 66.
Celkom som zabudol na to, že trať pred SND by priestranstvo urbanisticky a architektonicky zničila nielen samotnými električkami, ktoré by sa tade premávali, ale aj stĺpmi a trolejovým vedením. Také niečo mať na jednom z najcennejších a najreprezentatívnejších moderných priestranstiev v meste, to je proste prejav úplného buranstva a sedláctva. Je veľmi smutné, že aj na tomto fóre ľudia podporujú záujem developera a nehľadia na záujem ľudí a na estetický a kultúrny rozmer zámeru.
Reakcia na: 810zssk #36:
Za mňa

Nová linka v trase Petržalka - Ružinov. Zmeniť trasovanie L68 prípadne ju skrátiť po trh na Milde.
L9 viesť cez novú trať
L6 okruhom cez Trnko naspäť do Karlovky. Prevádzka celodenne.
L1 na polovičný int. v špičke. Ten by sa tam hodil už aj dnes.

L50 viesť rovno po Tomášikovej v trase plánovanej trasy električky na Gagarinovu.
Zaviesť prestup na hrane na Račianskej a Ružinovskej.
Reakcia na: Petto #37:
Toto sa bude musiet riesit novymi linkami (resp. predlzovanim existujucich), nie tym ze proste vezmes linku z inej lokality.
Reakcia na: lupask #35:
Moj osobny tip - z Karlovky sa presmeruje na Pribinovu,Kosicku 9tka do Ruzinova (cez nabrezie) Dve linky Spitalskou budu viacmenej zbytocne pre KV. A 4tka by sla tunelom, Spitalskou na Zlate. ?
Reakcia na: lupask #35:
Myslim ze toto sa zatial neriesi a DPB to zacne vymyslat ad hoc tri dni vopred ? Treba to kazdopadne riesit uz v kontexte predlzenia petrzalskej radialy, kde bude nutne pridat linky aspon na uroven Karlovej Vsi, cize hovorime o styroch celodennych linkach (intervale 2 minuty).

Moja idea bola k 1 a 3 do Petrzalky pridat dvojicu liniek z ktorych jedna by isla po okruhu Petrzalka - Spitalska - Trnavske myto - Saleziani - Kosicka - Eurovea - Petrzalka a druha robila okruh protismerny.

A k tomu este predlzit 6ku (s celodennou premavkou) cez Euroveu a Kosicku do Ruzinova.
co mi ale na celom projekte chyba je, ze ake linky by kade mali chodit, ci budu nejake nove alebo sa presmeruje cast existujucich
pekne krasne po pribinovej a mozno jedneho dna aj po dunajskej a mlynskych nivach. tych bytov a kancelarii tam bude tak vela, ze aj dve trate sa tam v pohode uzivia. z pribinovej po pristavnej k slovnaftu (to nik nevidi ze okolo slovnaftskej je mega vela prazdneho miesta a je otazka casu kym sa to tam cele zastava?). a mlynske nivy prievozska gagarinova. ked vidim v akom stave dennodenne ide 201-ka z hlavnej, som si isty ze by nechodila prazdna (v pripade vystavby z hlst po stefanikovej, hurbanovom, kamennom a dunajskej)
Nerozumiem inac tomu preco za tuto alternativu nebojuje aj HB Reavis - ved po tej osi lezi mnoho ich projektov. Na miesto toho ich nahlupleho vystrelku s lanovkou a parkovacim domom na petrzalskej strane Dunaja (co by len zatazilo Pristavny most). Fakt by som chcel vidiet toho chytraka, co s tym ako prvy prisiel.
ADD zastavka na Dullovom - tu by som urcite dal ako zdruzenu BUS + TRAM (v strede cesty). 50tka sa sice asi obmedzi do centraak by sa postavila ET Pribinova+Kosicka ale 68 asi Kosickou ostane vedena.
NO ja som myslel usek mlynskych niv od 29. augusta po Kosicku - aby bola zastavka obsluhujuca AS. Ale ak bude na Landererovej, bude sa pouzivat argument, ze jedna trat tam uz je a je prilis blizko, a trate by si konkurovali.
Navyse, odbocka na pristavnu mi pride toho casu zbytocna, kedze tam nic nie je, hoci, pravda, jedneho dna bude. Ale vyznamenjsim cielom pre elektricku by mali byt kancelarske komplexy na Mlynskych nivach az po Bajkalsku. A nasledne odtial odbocka smerom na Vrakunu - tak ako to je tusim aj dopravnom genereli.
Reakcia na: kapi #28:
Trať na Landererke nijako nezminimalizuje šancu, že by električka mohla ísť aj po Mlynských nivách. 🙂 Však predsa na Košickej odbočka vpravo a si tam.
Reakcia na: pressburger #26:
to preto lebo sukromnici to su. mesto sere na to a Nesrovnal sa len vyhovara.Davno to uz malo stat?
Viest elektricku po Landererovej je dnes uz nezmysel, navyse ak by sa to spravilo, zminimalizovala by sa sanca, ze ta elektricka raz pojde aj po ulici Mlynske Nivy. Kde by naozaj mala byt. Aj s radialou az dakam po Bajkalsku v prvej faze. To parkovacie eldorado okolo bizniscentier je katastrofa.
Reakcia na: Melange #24:
A zastavka Pristavna a Kosicka je co, vzduch?

Od teplarne to mas 170 metrov na autobus na Twin City ci Panorama City.

Od Art Gallery to mas 380 metrov na zastavku Eurovea (elektricky), 280m na zastavku Pristavna a 460m na zastavku Kosicka.

Pri tvojom variante mas 210 metrov na zastavku Landererova (od Eurovea 2) ktora ale musi potom cela "zhltnut" SkyPark a Eurovea, 450m na zastavku Eurovea (Nove SND) a 450 metrov na zastavku Pristavna.

Nehovoriac o tom, ze na Pribinovej pribudne nakupne centrum = vacsi dopyt a vacsia poziadavka na dopravu.

A co je najhorsie tvoj variant SPOMALI elektricku a spravi ju menej atraktivnou. Semafor Olejkarska x Landererova + Landererova x Culenova a lave odbocenie Kosicka x Pristavna. To krasne pomoze rychlosti tej elektricky 🙂
Reakcia na: marcello #23:
Zatiaľ to nikto nestavia. Ale začali to plánovať pred rokom a za ten rok sa posunuli asi toľko ako v prípade Petržalky za 15
Reakcia na: pressburger #20:
Blb sa moze odvolat aj voci stavbe sukromnika.
Reakcia na: MatejBA #16:
"Eurovea 2, ktora ma horsiu dopravnu obluznost ako SkyPark"
Od výškovej budovy Eurovea II k zastávke Most Apollo je vzdialenosť (vzdušnou čiarou) cca 100 m.

"A rovnako to ma SkyPark 200m ak bude zastavka na Pribinovej"
Od stredu Jurkovičovej teplárne kolmo na Pribinovu je to vyše 350 m, od najsevernejšej veže až 450 m. Navyše cez (v danom úseku) šesťprúdovku.

Samozrejme, električka na Landererke by mala prioritu.
No video som pozeral a cista fantasmagoria.Nemusi to byt zle,ale ked to nahodou prejde a bude sa stavat,tak to bude poriadny kolaps a na Petrzalku zabudnu
Reakcia na: pressburger #20:
Takéto problémy nie sú len u nás.
Reakcia na: Melange #15:
Ja len tak na prvý pohľad vidím dve výhody vedenia po Pribinovej:

1. Jednoduchšia križovatka s Prístavnou, teda aj šanca, že električka cez ňu prejde skôr (pri ľavom odbočení z Landererovej do Košickej a vzhľadom na konštrukciu križovatky a dopravné prúdy nemožno predpokladať plnú preferenciu).

2. Landererova je už dnes nevzhľadná komunikácia pre autá, zatiaľ čo Pribinova je (a stále má šancu byť) príjemnou ulicou s minimom automobilovej dopravy. Električka ju môže len vhodne dotvoriť.
Reakcia na: marcello #17:
Ak sa do toho skutočne pustí súkromník, čo by mala byť samozrejmosť, tak si myslím, že to bude skôr ako trať do Petržalky. A prečo? Stačí sa pozrieť na naše zákony, zákonné lehoty a podobne. Nejaký blb sa odvolá a hneď sa všetko pretiahne aj pol roka, lebo sa mu nepáči aby mu električka jazdila popred okná
Reakcia na: marcello #17:
Ledva sa tam zmestia autobusy? Ved tam je travnaty pas a plno parkovacich miest. Tam napchat elektricku je najmenej.
Reakcia na: marcello #17:
Stačí si pozrieť propagačné video.
Vobec si to neviem predstavit,ako chcu aby to islo cez Dulovo az k Mileticke? ved tam sa ledva zmestia autobusy. Radsej sa mala uz konecne zacat stavat 2 etapa do Petrzalky
Reakcia na: Melange #15:
Rovnaky pocet ludi (ak nie viac) bude aj pri vystavbe Eurovea 2, ktora ma horsiu dopravnu obluznost ako SkyPark 🙂

A rovnako to ma SkyPark 200m ak bude zastavka na Pribinovej, tak kde je problem?

A to mi chces povedat, ze Nove SND je tak mizerne postavene, ze by bolo pocut elektricku vnutri? No ja ti nevim Karle - sedim v kancelarii, ktora ma hlinikove okna a tepelno-zvukovu izolaciu horsiu ako najlacnejsi Duster a predsa pri zavretom okne tie elektricky na Vajnorskej rozpadnutej trati nie je az tak pocut (to sme tak 10m od trate). Takze chces povedat, ze vnutro sal SND vzdialene 4-5x tolko od trate bez okien uprostred budovy bude prepustat taky hrozny hluk, ze vsetci kultrunaci umru? Nesranduj.

Nehovoriac o tom, ze varianta po Landererovej urobi tu elektricku vyrazne nachylnejsiu na dopravne zpachy, kolizie s autami a zdrzania na minimalne 2 extra semaforoch oproti variante Pribinova (cize s kludom minimalne +2-3 minuty cestovania). To sa ale oplati, ze? ?
Vzhľadom na to, že trať vedená po Landererovej obslúži väčšie územie, je argument s SND iba doplnkový. Inými slovami, aj ak by trať po Pribinovej nerušila divadlo, stále platí, že trať by mala byť vedená po Landererovej.

Treba však tiež brať do úvahy, ako sa v Bratislave vykonáva údržba tratí. Áno, aj ak by zo začiatku bolo všetko super a električka by nerušila, dobre vieme, že trate v Bratislave sú v úbohom stave. Na Novej dobe smer centrum je už mesiace lom v koľajnici, kde električka vždy niekoľkokrát "tresne". Ak by sa takáto vec stala pri SND, každú chvíľu by to rušilo. A ak aj nie SND, tak ľudí na pešej zóne, ktorí oddychujú. A stále platí, že ak by aj nie, trať po Landererovej obslúži väčšie územie.

Porovnávať každú chvíľu premávajúci crngajúci kolos s umeleckým dielom - fontánou Kaskády, je len prejavom nedostatočného kultúrneho cítenia. Fontána navyše zaberá cca len tretinu šírky námestia, teda necháva dostatočný priestor na pohyb peších. Oproti tomu električka spôsobí, že celá oblasť koľajníc by sa stala pre ľudí nebezpečná. Rodičia by už museli dávať pozor na svoje deti, kráčajúci ľudia by sa museli obzerať pri prechádzaní, nemohli by počúvať hudbu alebo kukať do mobilu pri presúvaní sa týmto územím. Jednoducho preťať líniu od divadla k Dunaju električkovou traťou je nesmierne barbarstvo a úplná hlúposť.

Čo sa týka dopravnej obsluhy Eurovey, električka na Pribinovej vôbec nie je potrebná, keďže územie je obslúžené zo severozápadu zastávkou Nové SND (plán predĺženia trolejovej trate), z východu zastávkou Most Apollo a v prípade trate po Landererovej aj touto traťou, vzdialenou max. 250 m od Eurovei. Územie medzi Landererou a Euroveou by samozrejme bolo primárne obslúžené traťou po Landererovej, Sky Park taktiež. V prípade trate vedenej po Pribinovej by boli horšie obslúžené práve územia okolo Landererovej, najmä Sky Park, teda oblasti, kde bude vysoká hustota ľudí.
Reakcia na: 810zssk #3:
A toto nie je jeho predvolebná kampaň zo strany podporujúceho subjektu?
Reakcia na: 810zssk #12:
Ale hlavne ze na obchodnej nevadi nikomu, ale zrazu pri SND bude horsia ako Einsteinova ?
Reakcia na: Melange #9:
Preco by mala rusit SND? Barieru urcite tvorit nebude, je ju mozne tam velmi efektivne zakomponovat.
Reakcia na: Melange #9:
Ten argument je už trápny. Doložil niekto nejakú štúdiu, ako vzrastie zaťaženie sál SND hlukom a vibráciami? Vysvetlil už niekto, ako sa dá ešte viac barierizovať námestie po celej šírke ppreťaté nejakou kamennou pseudopriekopou?

Srdečne ti prajem, aby si mal možnosť postaviť sa niekedy na pódium Reduty, najlepšie do časti priľahlej k Mostovej. Na nahrávacom kotúči by možno boli šumy, ale električku tam fyzicky cítiť/počuť len veľmi zriedkakedy. A to je miesto hneď na hrane trate, nie za rozsiahlymi nástupnými plochami a v útrobách budovy, ako v prípade SND.
Reakcia na: 810zssk #2:
Veta o netrasovaní po uliciach s trolejbusovým vedením mi zas navodzuje dojem, akoby sa napojenie Petržalky na tbus dopravu po Apolle definitívne pochovalo.
Trať po Landererovej obslúži väčšie územie vrátane Sky Parku. Trať po Pribinovej by ešte k tomu rušila Slovenské národné divadlo a vytvorila by bariéru na inak cennom priestranstve pred SND.
Reakcia na: 810zssk #3:
Ved nieco aj zakoktal IvoN aj na tejto prezentacii kedze tam bol.
Reakcia na: Melange #5:
Presne naopak.
Reakcia na: Melange #5:
Preco?
Bratislavčania by mali vyvinúť tlak, aby táto trať nešla po Pribinovej, ale po Landererovej.
Reakcia na: 810zssk #2:
V kontexte Blumentalu asi ano...

Inak smutne, ze sukromna firma musi riesit takuto (mozno) dolezitu spojnicu a pripravu napojenia velke casti BA na elektricku. Ale este smutnejsie je, ze mam pocit, ze tuto trat mozno postavia skor ako predlzenie Petrzalky ?

Ale paci sa mi, ako ukoncia elektricku na Cilizskej. Lebo potom by mohli popri vlakovej trati (alebo tram trainom nech maju niektori splnene sny ? ) poziahnut "druhu" vetvu z Dolnych honov (ak tam je teda miesto) smerom do Ruzinova/Hornbachu a vytvorit prepojenie DH s Ruzinovom a potiahnut elektricku az k letisku 🙂
Mimochodom, J&T nazorne ukazala ako mala vyzerat praca Iva Nesrovnala za posledne styri roky. Dobry projekt, skvela web stranka...
"Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich nie sú spoločné s autobusmi"
Toto seriozne niekto povazuje za benefit? #1980s
Tuto betvu by trrbalo urychlene a ja by som aj navrhol prepojku co kedysi byvala na Trnku medzi Ružinovom a Vajnorskou...