História bratislavskej MHD v rokoch 2016 až 2020

2016

Od 11. januára prišlo k zlepšeniu intervalov na viacerých autobusových linkách. V dňoch 27. - 31. januára sa uskutočnili Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní pričom vstupenky na podujatie slúžili aj ako cestovné lístky na MHD. V jarných mesiacoch prevádzku MHD negatívne ovplyvnil nedostatok vodičov i vozidiel. Mnoho spojov bolo preto nevypravovaných a na linke 151 bola na istý čas zastavená premávka. Po letných prázdninách sa podarilo situáciu s nevypravovaním spojov stabilizovať. Medzi realizované opatrenia patrilo aj zvýšenie náborového príspevku pre vodičov autobusov a trolejbusov a nábor brigádnikov pre riadenie električiek z radov študentov vysokých škôl.

Autobus SOR NB 18 s cyklonosičom

Od konca apríla sa do ulíc mesta po niekoľkých rokoch vrátili autobusy s cykloprívesmi. Cyklobusové spoje boli zavedené na linke 65 medzi Račou a Vrakuňou, pre vysokú poruchovosť vozidiel však tieto cyklobusy viac nejazdili ako jazdili. Koncom júna boli cyklobusové spoje zavedené aj na linke 29 do Devína, ktoré boli obsluhované autobusmi so závesnými nosičmi bicyklov na zadnom čele. V priebehu leta bol tento typ cyklobusu zavedený aj na linke 65.

15. júna bola obnovená premávka električkových liniek 1 4 6 po Vajanského nábreží, Šafárikovom nám. a Štúrovej ulici. Zároveň sa zrušila dlhodobá náhradná autobusová linka X13Od 25. júna do 26. júla bola vylúčená premávka električiek cez Jesenského a Mostovú ulicu z dôvodu bezpečnostných opatrení počas predsedníctva SR v Rade EÚ. Počas výluky bola pre linku 6 opäť zriadená úvraťová konečná na Rázusovom nábreží. Druhá etapa tejto výluky bola realizovaná od 22. augusta do 16. októbra.

Zrekonštruovaná električková trať na Vajanského nábreží

Najvýznamnejšou udalosťou roka 2016 bolo spustenie premávky električiek po novej trati cez Starý most do Petržalky. 16. februára sa uskutočnili prvé skúšobné jazdy na električkovej trati do Petržalky. V noci zo 17. na 18. februára sa otestoval aj rozchod 1435 mm električkou T3SUCS #7819 s podvozkami požičanými z Košíc. Ešte pred spustením električkovej trate do Petržalky prišlo koncom júna k pokriveniu koľajníc medzi zastávkami Farského a Jungmannova vplyvom horúčav. Do plánovaného otvorenia trate boli koľaje opravené a realizovali sa aj opatrenia, ktoré majú zabrániť opätovnému vybočeniu koľají. Slávnostne bola premávka električiek do Petržalky otvorená 8. júla popoludní. Riadna premávka začala 9. júla presmerovanými linkami 1 a 3. Súčasne bola zrušená autobusová linka 82 k Divadlu Aréna. 18. júla bola skrátená linka 95 po Farského, kde je zabezpečený prestup na električkové linky do centra mesta. Pre chodcov a cyklistov bol Starý most prístupný už od 19. mája. Od 22. augusta bola na Kamennom nám. zriadená dočasná zastávka pre linku 3 v smere do Petržalky. Dočasná zastávka pre linku 1 na Nám. SNP pribudla až od 7. decembra. Od rovnakého dňa bolo zriadené zastavovanie na týchto zastávkach aj pre linky 4 a 8.

1. septembra bol spustený predaj elektronických cestovných lístkov vo vozidlách prostredníctvom nových označovačov cestovných lístkov. Spusteniu predaja predchádzalo neverejné testovanie systému a verejné prezentácie. Napriek tomu nový systém spočiatku sprevádzali viaceré problémy, ktoré sa postupom času podarilo vyriešiť. 16. septembra sa konal v Bratislave Summit premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ, ktorý sprevádzali rozsiahle dopravné obmedzenia v celom meste. Za účelom obmedzenia individuálnej dopravy bolo v tento deň umožnené bezplatné cestovanie MHD a regionálnymi autobusmi.

Počas jesene bolo realizované podbitie a prebrúsenie viacerých úsekov električkových tratí na Račianskej a Vajnorskej radiále a na trati na Hlavnú stanicu. V závere roka začal dopravný podnik s inštaláciou nových smetných košov na zastávkach MHD. Zároveň pribudlo viacero nových prístreškov na zastávkach.

Od februára do mája sa do premávky zaraďovali jednosmerné električky Škoda 29T z druhej série #7416 - 7430. Vďaka novým električkám sa od júla mohli zaviesť garantované nízkopodlažné spoje aj na električkových linkách.

18. marca sa do Bratislavy vrátil osobný vozeň tzv. Viedenskej električky, ktorý sa podarilo zachrániť Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. Spolu s lokomotívou Ganz Eg 6 bude po oprave tvoriť historickú súpravu pripomínajúcu túto významnú lokálnu elektrickú železnicu.

Súprava Viedenskej električky zachránená pre muzeálne účely (Foto © Roman Delikát)

V prvej polovici roka 2016 sa z ulíc postupne vytratili staré trolejbusy Škoda 14 Tr a 15 Tr a električky Tatra T3 so zrýchľovačovou výzbrojou. Pre problémy s novými trolejbusmi sa niektoré staré trolejbusy v lete ešte vrátili na krátky čas opäť do premávky. Vyradené vozidlá následne dopravný podnik ponúkol na odpredaj, keďže mnohé z nich boli ešte stále v dobrom stave. Druhý život našli tieto vozidlá na Ukrajine, napr. v mestách Černovice, Záporožie, Charkov a Kyjev.

Niektoré zo starších vozidiel elektrickej trakcie boli v priebehu roka 2016 upravené pre výcvik vodičov - električková súprava T3G #7841+7842 a trolejbusy Škoda 14 Tr #6315 a Škoda 15 Tr #662420. mája sa konala rozlúčková jazda s autobusom Ikarus 435 #4827, ktorou sa ukončila dlhá éra autobusov značky Ikarus v Bratislave.

V októbri a novembri sa na viacerých linkách otestoval elektrobus SOR EBN 11. V novembri úplne zhoreli dva autobusy s pohonom na stlačený zemný plyn - Solaris Urbino 15 CNG #1201  zhorel na plničke vo vozovni Jurajov dvor a TEDOM C 12G #2105 zhorel priamo v premávke na linke 65.

Elektrobus SOR EBN 11 (Foto © osa)

2017

15. januára začala premávať cezhraničná linka dopravcu Slovak Lines do Hainburgu, ktorá mala nahradiť linku 901 dopravného podniku. Dopravný podnik od zrušenia tejto linky nakoniec upustil a tak súbežne premávali obe linky s odstupom 5 minút, neskôr Slovak Lines premávku na linke výraznejšie zredukoval. 30. januára bola linka 31 skrátená len po zastávku Blumentál. K rovnakému dátumu boli na linke 43 niektoré spoje skrátené len po Železnú studničku, ale po krátkom čase boli znova predĺžené po konečnú Lesopark. 1. mája bola pokusne zavedená autobusová linka 97 z Vyšehradskej k Autobusovej stanici na Mlynských nivách ako reakcia na požiadavku niektorých obyvateľov Petržalky na obnovenie premávky linky 95 na druhú stranu Dunaja. Linka bola pre nízku využívanosť zrušená 13. novembra. V máji si dopravný podnik výstavou a premávkou historických vozidiel pripomenul 90. výročie autobusovej dopravy v Bratislave. V júni bola na linke 30 zavedená možnosť prepravy bicyklov autobusmi s cyklonosičmi. Cyklospoje boli nasadzované počas leta aj na linku 29. Od 1. augusta prebiehala rekonštrukcia opotrebovanej električkovej trate na Špitálskej ulici v úseku Kamenné námestie - Americké námestie, pričom linky 3 4 a 9 boli presmerované cez Obchodnú a Radlinského ulicu a linku 7 po letných prázdninách nahradila dočasná linka 17 premávajúca z Rače, resp. Gaštanového hájika cez Vazovovu do Ružinova. Pre vypovedanie zmluvy zo strany obce Chorvátsky Grob bola regionálna linka 525 dopravného podniku od 1. septembra nahradená linkou s rovnakým číslom dopravcu Slovak Lines. 4. septembra sa lamačská linka 130 predĺžila až po Krematórium. 1. októbra bola do prevádzky uvedená náhradná autobusová stanica Mlynské nivy na Chalupkovej ulici z dôvodu začiatku prestavby pôvodnej autobusovej stanice. Od 2. októbra nastali zmeny liniek 21 a 29 v Devíne a Devínskej Novej Vsi, ktoré zároveň nahradili linky 24 a 28. 21. decembra sa po rekonštrukcii trate obnovila premávka električiek po Špitálskej ulici.

Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici

Začiatkom januára bolo v nových vozidlách zavedené dvojjazyčné vyhlasovanie turisticky významných zastávok. Od marca začali pribúdať modernizované žlté automaty na cestovné lístky typu Mikroelektronika AVJG, v ktorých pribudla možnosť platenia bezkontaktnou platobnou kartou. Na čistenie zastávok boli zakúpené dve zametacie a čistiace vozidlá Boschung Urban-Sweeper. V júli boli do prevádzky uvedené ďalšie elektronické zastávkové tabule s aktuálnymi odchodmi spojov. V auguste sa začala realizovať druhá etapa modernizácie vozovne Trnávka - Jurajov dvor pozostávajúca z výstavby skúšobnej haly pre električky, odstavných plôch, dispečingu a výpravne pre trolejbusy.

Počas jesene bolo okrem rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici zrealizovaných viacero menších opráv koľajovej siete - oprava priecestí Račianska - Pionierska, Vajnorská - Bajkalská, oprava úseku Americké nám. - Odborárske nám., čiastočná oprava trianglov Krížna - Vazovova a Špitálska - Nám. SNP. V decembri bolo vykonané podbitie električkovej trate medzi Zátiším a Vozovňou Jurajov dvor a taktiež v Dúbravke. Súčasne bola prebrúsená koľajová trať v Ružinove.

Autobus SOR NB 12 City

V apríli do vozidlového parku pribudol na ročné testovanie plynový autobus SOR NBG 12 od spoločnosti SPP CNG. V priebehu prvej polovice roka boli zrealizované verejné súťaže na dodávku 90 nových autobusov. V septembri a októbri sa do premávky zaradilo 32 nových kĺbových autobusov SOR NB 18 City a 28 sólo autobusov SOR NB 12 City. Ďalej bolo zakúpených 24 midibusov Iveco Urbanway 10,5M a 6 midibusov Solaris Urbino 8,6, ktoré sa začali dodávať na konci roka. Zrealizovaný bol aj tender na dodávku 18 elektrobusov, ktorý vyhrala spoločnosť SOR Libchavy s vozidlami SOR EBN 8 a SOR NS 12 Electric, ktoré budú dodané v roku 2018. Jeden starší autobus SOR NB 18 bol upravený na výcvikové vozidlo #8011. V novembri sa v Bratislave na linkách MHD prezentovali 12-metrové plynové autobusy Mercedes-Benz Conecto NGT a MAN Lion's City CNG. Do zbierky historických vozidiel získal dopravný podnik darom autobus Praga RN a trolejbus Tatra T 400 v predrenovačnom stave.

Trolejbus Tatra T 400 pred renováciou na historické vozidlo (Foto © Peter Plunár)

2018

10. februára bola skúšobne zavedená rekreačná autobusová linka 144 z Koliby na Kamzík prevádzkovaná počas voľných dní a jarných prázdnin. Od 19. februára do 2. marca bol pre nedostatok vodičov z dôvodu chrípky zavedený prázdninový grafikon na linkách 50 68 93 94 a 99, na troch z nich obmedzenie pokračovalo aj po jarných prázdninách. 12. marca prišlo k väčšej zmene názvov zastávok MHD a na niektorých linkách prišlo k rozšíreniu obsluhy zastávok. Súčasne sa linka 7 predĺžila až do Rače.

2. mája začala rozsiahla prestavba Mlynských nív medzi Košickou a Karadžičovou ulicou s vylúčením premávky trolejbusov v tomto úseku. Linky 202 212 a N72 boli presmerované na náhradné trasy, na linku 205 boli nasadené trolejbusy s prídavným diesel-elektrickým agregátom a linka 210 nezachádzala k Autobusovej stanici. Zavedená bola náhradná autobusová linka X72 z Hraničnej k Nemocnici sv. Michala. Počas letných prázdnin linku X72 dočasne nahradila linka 202 prevádzkovaná s autobusmi.

2. júna bola počas voľných dní obnovená premávka autobusov s cyklonosičmi, pričom bola pre ne zriadená linka 129 medzi Novým SND a Devínom. Cyklonosiče boli tentokrát osadené na autobusy SOR NB 12 City. 11. júna sa linka 52 predĺžila k ŽST Vajnory a linka 54 bola zrušená. K rovnakému dňu sa linka 78 presmerovala k ŽST Podunajské Biskupice.

Od 4. do 17. augusta prebiehala výstavba zastávky Mariánska na Špitálskej ulici smerom do centra s úplnou výlukou električiek. Linky 3 4 7 a 9 boli presmerované cez Obchodnú a Radlinského ulicu. V polovici augusta sa pre opravu vodovodu v obratisku Karlova Ves na niekoľko dní do ulíc vrátila električková linka 12 z Dúbravky do Ružinova, ktorá dočasne nahradila linky 6 a 9. 19. augusta sa v súvislosti s reorganizáciou a posilnením regionálnych autobusov Slovak Lines po 6 rokoch zrušila premávka linky 37 do Marianky a tiež aj linka 153 vo Vajnoroch.

Od 3. septembra začala medzi Záhorskou Bystricou a Dúbravkou premávať nová autobusová linka 36, na prevádzku ktorej prispievala mestská časť Záhorská Bystrica. Po zavedení linky 36 boli zrušené zachádzky linky 37 na Strmé vŕšky. K rovnakému dátumu začala linka 202 premávať po upravenej výlukovej trase z Dolných honov na Hodžovo námestie a náhradná linka X72 premávala od Nemocnice sv. Michala do Ružovej doliny. Pre opravu vozovky na Šulekovej bola od 3. septembra do 5. októbra zrušená linka 208. Pre nedostatok vodičov bola linka 208 opäť zrušená od 12. novembra až do začiatku januára.

Slávnostné predstavenie prvých bratislavských elektrobusov

25. januára sa do premávky zaradili nové midibusy Solaris Urbino 8,6, ktoré boli zakúpené ako náhrada dožívajúcich minibusov. V rovnaký deň dopravný podnik slávnostne predstavil prvé elektrobusy SOR EBN 8 a SOR NS 12 Electric. Štyri elektrobusy sa do premávky zaradili v nasledujúci deň, malé na minibusových linkách 27 a 151, veľké na vybraných autobusových linkách. Zvyšné 12-metrové elektrobusy boli dodané a sprevádzkované v priebehu leta a jesene. Od 13. marca sa do premávky zaraďovali aj nové midibusy Iveco Urbanway 10,5M, ktoré boli dodané v počte 24 kusov. Po ich sprevádzkovaní boli z premávky s cestujúcimi odstavené posledné midibusy SOR B 9.5.

V marci a apríli sa v uliciach mesta objavila električka Škoda ForCity Classic pre Turecko, na ktorej výrobca v Bratislave vykonával časť typových skúšok. V novembri a decembri sa v Bratislave skúšal kĺbový elektobus Solaris Urbino 18 Electric a krátko pred Vianocami sa na minibusových linkách bez cestujúcich odskúšal nový minibus Mercedes-Benz Sprinter City 75.

V lete bola dokončená 2. etapa modernizácie údržbovej základne vo vozovni Jurajov dvor - Trnávka a do užívania boli odovzdané nové objekty dispečingu a výpravne trolejbusov, odstavná plocha pre 56 kĺbových trolejbusov a skúšobná a nastavovacia hala pre električky. Krátko pred Vianocami bola na Patrónke vybudovaná prvá nabíjacia stanica pre pantografové nabíjanie elektrobusov.

Skúšobná a nastavovacia hala pre električky vybudovaná v rámci 2. etapy modernizácie údržbovej základne

2019

8. januára bola obnovená premávka linky 208 dočasne v skrátenej trase zo Šulekovej k Nemocnici sv. Michala. Začiatkom aj koncom januára premávku niektorých liniek MHD viackrát prerušila snehová kalamita. 27. januára zrušil dopravca Slovak Lines svoju linku do Hainburgu, ktorá konkurovala linke 901 dopravného podniku.

15. februára začala prestavba kruhovej križovatky pod Prístavným mostom v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R7, čo si vyžiadalo presmerovanie linky 87 v tejto oblasti. 18. februára sa pre rozsiahlu prestavbu uzatvorila ulica Mlynské nivy v úseku medzi Karadžičovou a Svätoplukovou. Linky 50 205 X72 a N61 boli presmerované na dočasne zobojsmernenú Páričkovu ulicu, z ktorej bola vylúčená individuálna doprava. Linka 70 bola presmerovaná cez Košickú a Landererovu ulicu. Pre uvedené dopravné obmedzenia mesto umožnilo od 18. februára do 31. marca bezplatné cestovanie na linkách 75 201 202 212 a X72. Zároveň boli zriadené nové BUS-pruhy na Gagarinovej, Popradskej, Bajkalskej a Košickej. Premávka MHD po Mlynských nivách sa mala pôvodne obnoviť na jeseň 2019, ale napokon bolo rozhodnuté, že sa obnoví až o rok neskôr po dokončení celej prestavby ulice a výstavby novej autobusovej stanice.

Bezplatná doprava na vybraných linkách počas prestavby ulice Mlynské nivy

Od 10. do 26. mája bola počas konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji posilnená premávka liniek 2 4 61 a zavedená bola kyvadlová autobusová linka H medzi záchytným parkoviskom na Technickej ulici a Zimným štadiónom.

22. júna prišlo k veľkej reorganizácii električkových liniek v súvislosti so začatím modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke. Na každú radiálu bola zavedená jedna linka s krátkymi intervalmi medzi spojmi, pričom prestup medzi linkami bol umožnený v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Okrem toho bola zavedená doplnková linka 2 medzi Hlavnou stanicou a ŽST Nové Mesto, ktorú vzhľadnom na nedostatočnú kapacitu linky 3 na Račianskej radiále od 2. septembra nahradila linka 7 z Hlavnej stanice k ŽST Vinohrady, resp. od 16. septembra v rannej špičke až do Rače. V Karlovej Vsi bolo počas modernizácie radiály vybudované úvraťové obratisko za zastávkou Molecova a zavedená bola náhradná električková linka X6 z Molecovej na Námestie SNP. Náhradnú dopravu v úseku Molecova - Dúbravka zabezpečila autobusová linka X5.

Úvraťové obratisko Molecova počas modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

2. septembra sa upravila trasa linky 56 v centre Rače a od 1. októbra sa skrátila trasa linky 133 v centre mesta o jednu zastávku po Malú scénu. 15. decembra sa rozšírila obsluha lokality Bory presmerovanou linkou 123. 28. decembra bola po 11 rokoch zrušená cezhraničná linka 901 do rakúskeho Hainburgu, ktorá bola nahradená podobnou linkou dopravcu Slovak Lines Express.

19. decembra sa sprevádzkovala prvá časť zmodernizovanej trate v Karlovej Vsi po obratisko na Kútikoch. S ohľadom na pripravovanú rekonštruciu trate v Rači sa opäť reorganizovala sieť električkových liniek. Do Karlovej Vsi sa vrátili už len linky 4 a 9, avšak so skrátenými intervalmi medzi spojmi. Do Petržalky sa predĺžila linka 3 a linka 1 sa presmerovala na Nám. Ľ. Štúra. Medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou bola naďalej prevádzkovaná autobusová linka X5.

V rámci bratislavskej integrovanej dopravy prišlo od 1. augusta k zaintegrovaniu železničnej stanice Trnava do IDS BK. Cestujúci tak mohli cestovať s lístkami IDS BK vlakmi až do Trnavy a naopak. Zároveň v priebehu roka pribudli v Bratislavskom kraji nové prestupné terminály a záchytné parkoviská v Malackách, Svätom Jure, Pezinku a Šenkviciach. V polovici decembra bola zrušená regionálna vlaková linka S25 medzi Zohorom a Záhorskou Vsou, ktorú nahradili autobusy.

27. februára sa po niekoľkých rokoch vrátili do prevádzky s cestujúcimi modernizované električky T3AS #7303 a T3Mod #7304, ktoré boli po úpravách spojené do súpravy. Po mesiaci boli tieto električky opäť odstavené. Od 13. mája do 21. júna bola v skúšobnej prevádzke s cestujúcimi na linke 7 prevádzkovaná súprava troch vozňov T6A5 #7949+7950+7956 za účelom zvýšenia prepravnej kapacity a overenia prevádzky dlhších električiek. V máji a júni sa v Bratislave v premávke s cestujúcimi skúšal prototyp kĺbového autobusu SOR NS 18 Diesel. Bez cestujúcich sa v máji na trasách minibusových liniek 44 a 147 odskúšali minibusy Rošero First a Karsan Jest+. V priebehu jari dopravný podnik odpredal niekoľko nadbytočných mini- a midibusov Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, SOR BN 9.5 a SOR B 10.5, z ktorých niektoré našli nové uplatnenie v Humennom a Michalovciach. Tri midibusy SOR BN 10.5 boli prenajaté aj do Prešova.

Trojvozňová súprava električiek T6A5 na linke 7 (Foto © DuPe)

V priebehu jarných mesiacov zakúpil dopravný podnik 11 ojazdených kĺbových autobusov z Nemecka a Rakúska pre rýchle rozšírenie vozidlového parku v súvislosti s modernizáciou električkovej trate do Karlovej Vsi a Dúbravky. Od konca júna sa do prevádzky zaradilo 5 autobusov MAN NG 313 pôvodom z Klagenfurtu a v priebehu leta bolo sprevádzkovaných aj 6 autobusov Solaris Urbino 18 z Berlína. V druhej polovici roka sa uskutočnili verejné súťaže na dodávku nových kĺbových autobusov a minibusov. Súťaž na dodávku kĺbových autobusov s rozšírenou možnosťou prepravy batožiny vyhrala poľská spoločnosť Solaris Bus & Coach s autobusmi Solaris New Urbino 18. V súťaži na dodanie 70 kĺbových autobusov uspel turecký výrobca Otokar s modelom Otokar Kent C, ale tender sa pre kontrolu a námietky nestihol do konca roka 2020 uzavrieť. Štyri nové minibusy sa obstarať nepodarilo.

Second-hand autobus MAN NG 313 pôvodom z Klagenfurtu (Foto © insider)

V apríli a máji prebehla rekonštrukcia trolejbusovej trate na Ulici 29. augusta v úseku od Ondrejského cintorína po Dunajskú a Mlynské nivy. Začiatkom júna bolo v súvislosti s rozširovaním časti Svätoplukovej ulice pri novej autobusovej stanici zrekonštruované aj trolejbusové trakčné vedenie v tomto úseku. Počas letných prázdnin sa rozšírila Hraničná ulica medzi Mierovou a Gagarinovou o ďalší jazdný pruh, čo si tiež vyžiadalo prestavbu trolejového vedenia.

Od 22. júna prebiehala dlho odkladaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály prvými dvoma etapami od Jurigovho námestia po obratisko Kútiky a od obratiska po Hanulovu ulicu v Dúbravke. Pre rôzne problémy sa prvú etapu podarilo čiastočne dokončiť s trojmesačným oneskorením pred Vianocami a do Dúbravky sa električky vrátili s dvojmesačným sklzom až vo februári 2020.

Zmodernizovaná trať v Karlovej Vsi so zeleným povrchom

V auguste a septembri boli zavedené nové vyhradené BUS pruhy vo Vrakuni, pri Vajnoroch a v centre mesta na Štefánikovej a Záhradníckej ulici.

Vo februári sa vedenia dopravného podniku ujalo dočasné vedenie zvolené mestským zastupiteľstvom, ktoré za polročné pôsobenie zaviedlo viaceré zlepšenia MHD. V júni mestské zastupiteľstvo zvolilo nového šéfa dopravného podniku a v priebehu leta a jesene hlavné mesto zvolilo aj ďalších nových členov vedenia DPB prostredníctvom otvorených výberových konaní.

Počas leta a jesene si DPB viacerými podujatiami pripomenul 110. výročie trolejbusovej dopravy v Bratislave. V septembri sa uskutočnil tradičný Deň otvorený dverí vo vozovni DPB na Trnávke. V rámci Európskeho týždňa mobility si cestujúci mohli v druhej polovici septembra zakúpiť ročné predplatné lístky IDS BK za akciovú cenu. 17. novembra si bratislavská MHD pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie jazdami historických vozidiel s dobovou výzdobou.

2020

22. februára sa do prevádzky uviedla zmodernizovaná električková trať v úseku obratisko Kútiky - Hanulova a do Dúbravky bola predĺžená električková linka 4. V dôsledku celosvetovej pandémie choroby Covid-19, ktorá sa v marci dostala aj na Slovensko, prišlo k rapídnemu poklesu cestovania prostriedkami MHD. Počet prepravených cestujúcich klesol približne o 70 % a tržby dopravného podniku klesli až o 90 %. Zavedené boli viaceré preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia choroby vo vozidlách MHD - vozidlá boli intenzívne dezinfikované, v autobusoch a trolejbusoch sa zakázal nástup a výstup cez predné dvere a obsadzovanie priestoru za vodičom, prestalo sa používať dopytové otváranie dverí cestujúcimi a cestovanie bolo povolené len s prekrytím nosa a úst rúškom. Pre zatvorenie škôl, štátnych hraníc a automobilky Volkswagen boli dočasne zrušené linky 7 25 26 92 131 184 a 801. Ostatné linky premávali od 16. marca ako cez prázdniny a od 20. apríla bol pre električky a trolejbusy zavedený redukovaný grafikon v rozsahu voľných dní s posilovými spojmi na linkách 33 201 211 a obnovenou premávkou linky 7. V rámci šetrenia sa na vybrané linky vypravovali vo voľných dňoch a v noci menšie vozidlá. Prázdninový režim sa pre trolejbusy obnovil 18. mája a od 20. mája sa na električkových linkách zlepšil interval na 6 minút. Premávka cezhraničnej linky 801 bola obnovená po uvoľnení režimu na hraniciach od 8. júna, ale po zatvorení hraničného priechodu Čunovo-Rajka bola na začiatku septembra opäť zastavená a jej premávka už obnovená nebola, pretože v roku 2021 sa DPB rozhodol linku definitívne zrušiť. Premávka MHD v režime školského roka bola obnovená až od 2. septembra, s výnimkou električiek, ktoré naďalej premávali s dlhšími intervalmi kvôli výlukám.

Zakázaný priestor v autobuse počas pandémie Covid-19 (Foto © insider)

14. marca začala tretia etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály rekonštrukciou koľajového triangla pri tuneli, čo si vyžiadalo odklon linky 4 z nábrežia do tunela. Náhradnú dopravu na nábreží zabezpečila autobusová linka X6 od Nového SND po Kráľovské údolie (bývalé PKO). Dopravný podnik využil túto výluku aj na lokálne opravy trate na nábreží medzi Mostom SNP a zastávkou Chatam Sófer a na Kapucínskej. Čiastočnou rekonštrukciou prešla aj zastávka Chatam Sófer, ktorá dostala nový mobiliár. Od 2. mája prebiehala aj modernizácia trate v úseku Tunel - Jurigovo námestie s úplnou výlukou električiek v Karlovej Vsi a Dúbravke. Náhradnú dopravu zabezpečili autobusové linky X5 a X33 z nábrežia do Dúbravky a na Dlhé diely. Linky 4 a 9 boli skrátené po Námestie Ľ. Štúra a linky 33 a 133 boli zrušené.

Premávka električiek cez nábrežie a tunel bola obnovená od 27. júla, pričom linky 4 a 9 boli predĺžené po zastávku Chatam Sófer. Do Karlovej Vsi a Dúbravky sa linky 4 a 9 vrátili od 26. októbra po sprevádzkovaní celej zmodernizovanej radiály. Vzhľadom na zlepšenie prestupu medzi električkami, trolejbusmi a autobusmi v prestupnom uzle Riviéra už nebola linka 133 z Dlhých dielov do centra obnovená.

Nový prestupný uzol Riviéra v Karlovej Vsi (Foto © DuPe)

15. júna do 6. septembra prebehla rekonštrukcia električkovej trate v Rači v úseku Cintorín Rača - Záhumenice z dôvodu jej havarijného stavu. Linka 3 bola skrátená po zastávku Cintorín Rača, kde bola zriadená koľajová spojka pre obojsmerné električky a linka 7 premávala iba po ŽST Vinohrady. Od 18. júla boli pre rekonštrukciu priecestia na Detvianskej presmerované linky 52 56 65 a zavedená bola náhradná linka X55 z Hybešovej na ulicu Na pántoch. Po obnovení premávky električiek do Rače začala 7. septembra rekonštrukcia električkovej trate pri Blumentáli a na Americkom námestí. Linky 3 a 9 boli odklonené cez Krížnu ulicu a linka 7 bola presmerovaná z Račianskej cez Vazovovu k ŽST Nové Mesto, odklonom premávali aj linky 31 39 94. Po ukončení prvej etape rekonštrukcie bola 16. novembra obnovená premávka liniek 7 9 31 39 91 po Radlinského ulici cez zastávku Blumentál. Na Americké námestie sa električky linky 3 vrátili od 13. decembra.

Rekonštrukcia trate na Záhumeniciach v Rači (Foto © mirec240)

1. júla bola zrušená trolejbusová linka 64 a linka 41 bola všetkými spojmi predĺžená až na Hlavnú stanicu. K rovnakému dátumu nastali zmeny aj na linkách 51 a 151, ktorých premávka bola zároveň posilnená. Linka 51 bola skrátená len do trasy Vozovňa Krasňany - MiÚ Nové Mesto (s obratom okolo OC Polus) a linka 151 bola predĺžená až na Trnavské mýto, zavedená bola celotýždenná premávka.

Pre výstavbu diaľnice D4 pri Jarovciach bolo počas roka viacero výluk autobusov v Jarovciach, pričom najdlhšia prebiehala od 20. júla do 1. septembra. Do Jaroviec zabezpečila náhradnú dopravu linka X91 z Rusoviec. Od 23. júla do 1. septembra prebehla aj veľká rekonštrukcia ulice Pri kríži, počas ktorej bola po tejto ulici zavedená jednosmerná premávka liniek 26 27 83 a N34. 31. júla bola do užívania odovzdaná prebudovaná Slovnaftská ulica s novou okružnou križovatkou a zastávka Pálenisko bola k tomuto dátumu zrušená. Od 15. augusta prebiehala rekonštrukcia zjazdu z Prístavného mosta na Bajkalskú, čo si vyžiadalo jednosmerné presmerovanie liniek 96 98 a 196 na obchádzkovú trasu cez Most Apollo. 21. decembra sa pre rekonštrukciu zatvoril aj výjazd z Bajkalskej na Prístavný most, takže uvedené linky premávali cez Most Apollo obojsmerne.

Zrekonštruovaná električková trať na Americkom nám.

16. novembra bola obnovená premávka po zrekonštruovaných Mlynských nivách medzi Karadžičovou a Košickou. Na svoje pôvodné trasy sa vrátili linky 21 25 50 70 88 202 205 210 N61 a náhradná linka X72 bola zrušená. 13. decembra sa na Mlynských nivách sprevádzkovalo aj obnovené trolejové vedenie a tak sa na svoje trasy vrátili aj linky 208 212 a N72. K rovnakému dátumu nastali rozsiahlejšie zmeny v názvoch zastávok.

V integrovanej doprave prišlo od 13. decembra k zmene dopravcu na vlakovej linke S70. Dopravcu RegioJet nahradila na trati do Komárna Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá si na zabezpečenie prevádzky na tejto trati prenajala aj vlakové súpravy z Rakúska. V regionálnej autobusovej doprave boli pri decembrových zmenách zavedené garantované nadväznosti v prestupných uzloch.

Počas roka prebiehala montáž klimatizácií do starších autobusov SOR NB 18 City, ktoré ňou neboli vybavené z výroby. Montáž realizovala firma Zliner zo Zlína, ktorá uspela vo verejnej súťaži. Taktiež sa do starších kĺbových autobusov a električkových súprav začal montovať kamerový systém. V priebehu jari boli vo vozovniach Petržalka a Trnávka sprevádzkované nové umývacie linky pre autobusy. Vozidlový park technologických vozidiel doplnili v lete dve nové pojazdné dielne pre autobusy značky Renault, zakúpená bola aj jedna Tatra 815 TP 6x6 po generálnej oprave na odťahovanie trolejbusov.

V auguste bolo dodaných 11 nových autobusov Solaris New Urbino 18 s rozšírenou prepravou batožiny, ktoré boli od septembra nasadené na linky 61 a 96 premávajúce na letisko. V priebehu prvého polroka sa zopakovala súťaž na dodávku 8 nových malých autobusov, ktorú vyhrala spoločnosť Corex s midibusom Rošero First FCLEI. Prvé štyri midibusy boli sprevádzkované krátko pred Vianocami na linkách 69 77 a 147. Pre pokles príjmov mesta v súvislosti s koronakrízou boli z rozpočtu mesta škrtnuté financie na nákup 70 kĺbových autobusov, ktoré mal dodať turecký Otokar. V lete boli do Prešova prenajaté ďalšie dva autobusy SOR BN 10.5 a zároveň predchádzajúcich 7 prenajatých autobusov bolo odpredaných prešovskému DP. V auguste začal dopravný podnik opravovať niektoré kĺbové trolejbusy Škoda 15 TrM, ktoré v tom čase už neboli využívané 4 až 5 rokov. Do konca roka sa do premávky opäť vrátilo 5 týchto trolejbusov, ktoré sa následne striedali na nočných trolejbusových linkách. Veľký požiar vo vozovni Petržalka 28. novembra zničil autobusy Mercedes-Benz CapaCity #4909 a SOR NB 18 #4250.

Midibus Rošero First FCLEI-SF

Koncom augusta si dopravný podnik symbolicky jazdami historických vozidiel pripomenul 125. výročie vzniku MHD v Bratislave. Pri tejto príležitosti cestujúcich prvý raz odviezol zrekonštruovaný historický trolejbus Škoda Sanos S 200 #6505. V októbri DPB otestoval hybridný batériový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris zapožičaný z Českých Budějovíc a v novembri prebehli úspešne aj skúšky prototypu 24-metrového trojčlánkového trolejbusu Solaris Trollino 24 MetroStyle, ktorý do Bratislavy zapožičal výrobca.

Testovaný trojčlánkový trolejbus Solaris Trollino 24 MetroStyle (Foto © Majo)

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.