Základné otázky a odpovede o Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji

Odpovede na najčastejšie otázky o IDS BK.

Čo je to Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji?

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) bol doteraz známy ako pripravovaný projekt Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Jedná sa o jednotný dopravný systém, ktorý vznikne spoluprácou jednotlivých dopravcov na železnici, v regionálnej autobusovej doprave aj v MHD. V prvej etape budú integrovaní Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines (prímestské autobusy) a Železničná spoločnosť Slovensko.

V rámci tohto systému budú v prvej etape od 1. júna 2013 zavedené jednotné predplatné cestovné lístky (tzv. električenky, mesačníky, PCL) platné u všetkých troch dopravcov na území mesta Bratislava a Záhoria (okres Malacky).

V budúcnosti budú zavedené aj jednorazové cestovné lístky a dôjde k previazaniu jednotlivých liniek a ich cestovných poriadkov. V praxi to znamená, že cestujúci nebude musieť uvažovať, s ktorým dopravcom pôjde, pretože u všetkých budú platiť tie isté jednotné podmienky. IDS BK by mal byť v ďalších etapách rozšírený na celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a uvažuje sa aj s prienikom do Trnavského samosprávneho kraja a príhraničných obcí v Rakúsku a Maďarsku.

Kto môže využiť IDS BK?

V prvej etape, ktorá bude spustená v júni, budú zavedené jednotné predplatné cestovné lístky (električenky) na území Bratislavy a Záhoria, bude preto určená skôr pravidelným cestujúcim. Predplatné lístky umožnia neobmedzené cestovanie spojmi zúčastnených dopravcov v rámci zvolených zón počas obdobia 30, 90, alebo 365 dní – podľa voľby cestujúceho. Predplatné cestovné lístky sa nahrávajú na čipovú kartu DPB, Slovak Lines, ZSSK, ISIC alebo Bratislavskú mestskú kartu. IDS BK tak budú môcť využiť súčasní držitelia kariet, ktoré platia u DPB, Slovak Lines či ZSSK a noví zákazníci, ktorí si ju zakúpia u jednotlivých dopravcov.

V predajných miestach DPB nová karta vyjde na 5,30 €, u dopravcu Slovak Lines (na AS Mlynské nivy a v pondelok od 14:00 do 16:00 tiež na AS Malacky) na 3,00 € za podmienky nabitia kreditu aspoň 3 €. Pre cestujúcich, ktorí nenavštevujú Bratislavu môže byť výhodné vybaviť si kartu od ZSSK, keďže tú je možné za 5,00 € získať v každej pokladnici. Treba však počítať s tým, že ZSSK nevydáva nové karty na počkanie, ale cestujúci na jej dodanie bude musieť vyčkať približne mesiac. Pre použitie Bratislavskej mestskej karty budú platiť zvláštne podmienky.

Jednorazové a turistické cestovné lístky zatiaľ zavedené nebudú a u každého dopravcu bude platiť doterajší systém predaja i cenník.

Čo sú to zóny?

Cestujúci pri kúpe predplatných cestovných lístkov IDS BK nebudú platiť priamo za precestované kilometre, ale za zóny, v ktorých bude električenka platiť. Pôjde o podobný systém, aký existoval do roku 2011 aj v Bratislave, keď vzdialenejšie mestské časti spadali do 2. pásma. Každá zóna bude obsahovať časť územia regiónu a ich poskladaním vznikne územie celého kraja - podobne ako pri skladaní puzzle z malých delikov - "zón". Záhorie bude rozdelené na 22 zón, ktorých schému nájdete tu. Ich čísla budú uvedené aj v cestovnych poriadkoch. Bratislavu zahŕňajú zóny 100 a 101, od čísla 200 sa jedná o regionálne zóny. Pre Záhorie sú vyčlenené zóny začínajúce číslicou 2.Príklad: Bývate vo Vysokej pri Morave a pravidelne cestujete za prácou do Bratislavy. Podľa mapky zón zistíte, že vaša trasa vedie cez zóny 230, 225, 215, 101 a 100. Preto si kúpite predplatný lístok na tieto zóny (2 mestské + 3 regionálne). V rámci určenej doby platnosti potom môžete neobmedzene bez platenia ďalšieho cestovného používať MHD, autobusy Slovak Lines a vlaky Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko v príslušných zónach, v tomto prípade teda v Bratislave, Marianke, Stupave, Zohore, Lozorne, Vysokej pri Morave a medzi nimi. Hoci si električenku zakúpite predovšetkým na cestu z Vysokej pri Moravy do práce v Bratislave, pokojne ju môžete cez voľné dni využiť napríklad na výlet do Marianky, ktorá neleží na vašej bežnej trase.

Podľa schémy zón môj spoj prechádza aj cez zónu, kde nemá žiadnu zastávku. Musím za ňu zaplatiť?

Áno, cestujúci musí mať zakúpený lístok aj pre zónu, v ktorej daný spoj nezastavuje, ale len ňou prechádza. To nastáva v týchto prípadoch:

  • medzi stanicami Devínske jazero a Zohor prechádza vlak cez zónu 215
  • medzi stanicami Malacky a Plavecký Štvrtok prechádza vlak cez zónu 245
  • medzi Stupavou a Vysokou pri Morave prechádza autobus cez zónu 225
  • medzi Pernekom a Malackami prechádza autobus cez zónu 259
Podobné situácie nastávajú tiež v prípade rôznych zrýchlených spojov, ktoré niektoré zastávky prechádajú.

Keď ešte existovali pásma v bratislavskej MHD, mohol som s električenkou na prvé pásmo cestovať až do prvej zastávky v druhom pásme. Platí to aj v IDS BK?

Nie, toto pravidlo neplatí. Cestujúci potrebuje mať zakúpený predplatný lístok platný na území každej zóny, v ktorej cestuje. Napríklad pri kontrole vo vlaku medzi Zohorom a Plaveckým Štvrtkom musí cestujúci predložiť platný lístok Bratislavskej integrovanej dopravy pre zóny 225 aj 235 alebo platný cestovný lístok Železničnej spoločnosti Slovensko pre daný úsek.

Koľko zaplatím za lístok v IDS BK?

Pri kúpe predplatného lístka si cestujúci zvolí, v ktorých zónach plánuje cestovať a podľa ich druhu a počtu bude vypočítaná cena. Zakúpiť je možné od 1 regionálnej zóny až po 10 zón, ďalšiou možnosťou je celosieťový lístok. Celosieťový lístok bude platiť na všetky zóny IDS BK, čiže na neobmedzené cestovanie v MHD, autobusoch Slovak Lines a vlakoch Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko na území Bratislavy a Záhoria. Ak predplatný cestovný lístok obsahuje bratislavské zóny (100 a 101), bude drahší, ako keby obsahoval iba regionálne zóny, pretože územie pokryté zónami 100 a 101 je niekoľkonásobne väčšie než územie pokryté jednotlivými regionálnymi zónami. Zároveň platí, že bratislavské zóny je možné zakúpiť len spoločne, teda spolu so zónou 100 musí byť zakúpená aj zóna 101 a opačne.

Cenník nájdete tu.

Ceny lístkov IDS BK mi nevyhovujú, musím využiť túto novinku?

Nemusíte. V tejto etape bude platiť takzvaná duálna tarifa, teda cestujúci si sám zvolí, či použije cestovné lístky IDS BK, alebo doterajšiu tarifu jednotlivých dopravcov vrátane traťových predplatných lístkov ZSSK. V zásade platí, že tarifa IDS BK sa oplatí najmä tým cestujúcim, ktorí prestupujú medzi regionálnou a mestskou hromadnou dopravou, prípadne medzi autobusmi a vlakmi.

V Bratislave budú automaticky všetky električenky zakúpené od 1.6.2013 platiť aj na vlaky kategórií Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko a regionálne autobusy Slovak Lines.

Používam príplatok BID k električenke dopravného podniku, budem mať túto možnosť naďalej?

BID príplatok bude zrušený, pretože všetky električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava) predané od 1.6.2013 budú platiť aj vo vlakoch Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko a autobusoch Slovak Lines na území Bratislavy. Pri autobusoch budú môcť cestujúci využívať všetky prímestské autobusy Slovak Lines na území mesta (nielen doterajší smer Záhorie) a pri vlakoch aj stanicu Devínske jazero. Cena pritom nestúpne, práve naopak: Ak cestujúci využíval príplatok BID, cena pre neho klesne a možnosti použitia sa rozšíria.

Pravidelne cestujem cez územie, ktoré bude v IDS BK, ale cieľ/začiatok mojej cesty je mimo neho. Môžem aj tak využiť IDS BK?

Áno. V rámci IDS BK bude cestujúci môcť kombinovať cestovné lístky. Na území, ktoré je zaintegrované, použije predplatný cestovný lístok IDS BK, a od poslednej zastávky v smere von z územia IDS BK resp. do prvej zastávky v smere do územia IDS BK použije bežnú tarifu príslušného dopravcu. Pozor, lístok IDS BK platí vždy len do tej zastávky v ktorej vlak, resp. autobus zastavuje. Nie je možné nadväzovať doklady v zastávke, kde daný spoj nezastavuje.

Viac informácií o tejto problematike nájdete tu.

Pravidelne cestujem na určitej trase, pre ktorú budem mať zakúpený predplatný lístok IDS BK. Občas však budem chcieť cestovať aj ďalej. Budem môcť aj vtedy využiť svoj predplatný lístok na trase, na ktorej ho mám platný?

Áno. Predplatná lístok platí na zóny, pre ktoré bol vydaný, bez ohľadu na cieľ cesty. Od poslednej zastávky v poslednej zóne, pre ktorú má cestujúci zakúpený predplatný lístok IDS BK, zaplatí bežné cestovné príslušného dopravcu. Pozor, lístok IDS BK platí vždy len do tej zastávky v ktorej vlak, resp. autobus zastavuje - nie je možné nadväzovať doklady v zastávke kde daný spoj nezastavuje.

Príklad 1: Cestujete iba v Bratislave, preto máte zakúpenú električenku pre zóny 100 a 101. Chcete si však spraviť peší výlet z Rače cez hrad Pajštún do Borinky. Pri ceste do Rače zo svojho bydliska na Dunajskej ulici vám platí zakúpený predplatný cestovný lístok. Po skončení túry nástupite do autobusu Slovak Lines a vodičovi oznámite ako cieľovú zastávku autobusovú stanicu - systém Vám automaticky naúčtuje cestovné len po Záhorskú Bystricu, pretože pre zvyšok cesty máte predplatný lístok. Ušetrili ste tak cestovné za úsek Záhorská Bystrica - Autobusová stanica.

Príklad 2: Cestujete pravidelne na trase Stupava - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101 a 215. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave na návštevu kamarátov do Borinky. Pre úsek Bratislava - Stupava, obora (posledná zastávka v zóne 215) použijete predplatný lístok IDS BK a doplatíte si cestovné dopravcu Slovak Lines pre úsek Stupava, obora - Borinka (70 centov v hotovosti, resp. 45 centov z dopravnej karty po zastávku Borinka, OcÚ).

Príklad 3: Ste v podobnej situácii ako v príklade 2, ale pred cestou sa rozhodnete ešte zastaviť doma, neďaleko zastávky Stupava, Mást. Na autobus do Borinky teda nastúpite až v Stupave. Opäť však môžete pre zónu 215 (do ktorej spadá Stupava) použiť predplatný lístok a tak hoci ste nastúpili už Máste, zaplatíte cestovné až od poslednej zastávky v Stupave (Stupava, obora).

Príklad 4: Cestujete pravidelne na trase Stupava - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101 a 215. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave na návštevu kamarátov do Marianky. V tomto prípade nezaplatíte žiadne ďalšie cestovné, lebo Marianka tiež leží v zóne 215, pre ktorú máte zakúpený predplatný lístok IDS BK.

Príklad 5: Cestujete pravidelne na trase Lozorno - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101, 215, 225. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave-Rači vybaviť doklady do Malaciek, kam pôjdete vlakom. Ak zvolíte osobný vlak, ktorý zastavuje vo všetkých staniciach, môžete použiť Váš predplatný lístok IDS BK na trase z Rače po poslednú zastávku zóny 225 (Zohor) v kombinácii s lístkom Železničnej spoločnosti Slovensko pre trasu Zohor - Malacky. Ak však použijete vlak Regional Express (REX), ktorý v Zohore nezastavuje, nie je možné nadviazať v ňom lístky. Váš lístok IDS BK môžete využiť len po Bratislavu hlavnú stanicu, odkiaľ už budete musieť použiť lístok Železničnej spoločnosti Slovensko na trasu Bratislava hl.st. - Malacky. Ak by tento vlak zastavoval napríklad v Devínskej Novej Vsi, Váš predplatný lístok platí až do nej a lístok Železničnej spoločnosti Slovensko by ste si  zakúpili pre trasu Devínska Nová Ves - Malacky.

Cestujem pravidelne vlakom z Devínskej Novej Vsi na Hlavnú stanicu vlakom. Získam niečo zavedením IDS BK?

Áno. Ak si cestujúci zakúpi električenku na území Bratislavy (zóny 100 a 101), bude môcť cestovať aj vlakmi Os a REX bez ďalších doplatkov a príplatkov.

Cestujem pravidelne z Vrakune do centra autobusom Slovak Lines. Dotkne sa ma IDS BK?

Áno, v pozitívnom zmysle slova. Ak si cestujúci zakúpi električenku na území Bratislavy (zóny 100 a 101), bude môcť cestovať aj autobusmi Slovak Lines bez ďalších doplatkov a príplatkov.

Cestujem len MHD v Bratislave, regionálnu dopravu nepoužívam. Čo sa pre mňa zmení zavedením IDS BK?

Cestujúci získajú nové možnosti cestovania, ak si po zavedení IDS zakúpia električenku. Nebudú odkázaní len na MHD, ktorá z niektorých lokalít nemusí byť najrýchlejšou ani najdostupnejšou voľbou - napr. na Ráztočnej ul. vo Vrakuni, v logistickom centre medzi Vajnormi a letiskom, či pri ŽST Devínska Nová Ves. Po novom z týchto lokalít budú môcť s električenkou využiť aj vlaky Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko a autobusy Slovak Lines bez doplatkov a príplatkov.

Ak cestujúci využíva iba jednorazové alebo turistické lístky, na doterajšom cestovaní sa pre neho nezmení nič.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Jezo #187:
Tak to je celkom nevyhnutne..
Reakcia na: 810zssk #186:
Suhlasim. Ale ja sa tesim aj z maleho posunu. A hadam rozsirenie prinesie aj tlak na tu optimalizaciu.

Inak podla dnesneho Ftacnikovho blogu na sme.sk (nesledoval som oficialne materialy k tomu) sa so zavedenim III. etapy rusia 100% zlavy pre odbojarov, ZTP, darcov atd.
Reakcia na: Jezo #185:
Ta skutocne klucova otazka je ci sa niekedy zrealizuje dopravna optimalizacia na primestskej autobusovej doprave. Bez nej to nema zmysel.
Reakcia na: Emil #184:
Tak po magistrate to schvalil aj kraj. Zda sa, ze hrozba vracania dotacii to konecne potlaci dalej.

Kraj schválil rozšírenie integrovanej dopravy
http://bratislava.sme.sk/c/7882077/kraj-schvalil-rozsirenie-integrovanej-dopravy.html
Reakcia na: 810zssk #182:
Ano, vlaky REX aj v objednávkach figurujú, ako "R", čiže spadajú pod diaľkovú dopravu, takže obmedzenie len na vlaky Os a REX je zase len nekoncepčným výmyslom.
Reakcia na: Valec #181:
Neplatia rovnake podmienky - vid zlava Regional, EC priplatok, neakceptacia dokladov IDS, atd.

Inak pokial je mi zname, REX spada do dialkovej dopravy (aj ked tam plati Regional) - aspon tak mi to bolo vysvetlene ked som sa pytal ze preco su vlaky BB-ZA stale Zr a nie REX.

Napokon ale nejake formalne rozdelenie aj tak nie je odpoved na otazku "preco". Dufam, ze najneskor so zapojenim Kutov, ci Trnavy do IDS dojde k akceptacii dokladov IDS na vsetkych objednavanych vlakoch.
Reakcia na: 810zssk #180:
Podmienky platia rovnaké, akurát objednávka výkonov sa rozdeľuje na regionálnu a diaľkovú dopravu. A do IDS je zapojená len regionálna (Os, Zr, REX).
#179: Nikde nie je napísané, že sa to časom zmeniť nemôže - obzvlášť, ak to bude mať aj nejaký zmysel. Aj do VOR (ktorý existuje už 30 rokov) zapojili diaľkovú dopravu až po niekoľkých rokoch.
Reakcia na: Error 0x007 #179:
Lebo sme na Slovensku a paradoxne hoci mame jedneho objednavatela vlakov, tak platia rozne tarifne podmienky. Kazdopadne, zatial by si to nemal na akych inych vlakoch vyuzivat, ak odmyslime skackanie medzi hlavnou stanicou a Vinohradmi.
Moze niekto vysvetlit, preco je cestovanie vlakom obmedzene na Os a REX?
Ked sa nemylim tak vo VOR sa moze clovek povozit aj railjetom...
Reakcia na: pharel #177:
Na západe nič nové.
Ahojte, vie niekto nejaku novinku ohladom rozsirenia BID na smer Pezinok a Senec? Nejak sa po volbach po tom zlahla zem. Rovnako ako aj po odstraneni IAD z Radlinskeho (Blumental) :))) Vdaka
Ok, budem aj ja vytrvalejsia v tomto, lebo ma to zaujima a stve ... dakujem 🙂
Reakcia na: l_ienka #174:
Na DPB pis reklamaciu ak je problem s tym ze ti nieco predali zle. Ak listok uz mas a obcas uznany je, tak je tam evidentne spravne nahrany - teda ak ti ho neuznaju, je problem na strane dopravcu kde uznany nebol. V takom pripade sa treba obratit na toho dopravcu. V pripade SL im najlepsie bude ak napises e-mail kde uvedies cislo linky a spoja (je uvedene na listku), v pripade ZSSK chod do zakaznickeho centra na hlavnej stanici (nie do hociakeho okienka) a trvaj na nasledovnom:
1. Mas zakupeny platny PCL, t.j. na danom useku si mala cestovat bezplatne.
2. Podla prepravneho poriadku IDS BK NIE JE potrebny zapis PCL do karty v DPB ("Kontrolné zariadenia vo vlakoch ZSSK zápis PCL nerealizujú, vždy vykonávajú len overenie či na danú BČK bol ePCL predaný.") - pripadne napis do BID nech ti to potvrdia a ich odpoved si vytlac a ukaz im ho v ZSSK.
3. Konanim ZSSK ti vznikla skoda a ziadas vratenie cestovneho, ktore si zaplatila nad ramec toho co si mala.
4. Podanie oficialnej staznosti (spravidla totiz v pripade ZSSK ide o vlakveducich co flakaju svoju robotu neaktualizaciou citaciek a tym sposobuju skody cestujucim - je potrebne aby sa o nich ZSSK dozvedela).

Inak moja skusenost so ZSSK je taka ze ma pri istom (inom) probleme zacali presviedcat ze im nieco nefunguje a preto sa to neda. Vyriesil som to vtedy tak ze som v zakaznickom centre velmi razne trval na vyrieseni problemu a nakoniec ich "donutil" zavolat niekomu z managementu a problem sa vyriesil nejakym nahradnym sposobom. Len podotykam, ze som vystupoval slusne - niektori zakaznici zial problemy tym ze zacnu byt neprijemni na predavacku, ale to neriesi nic. Takze treba razne, ale slusne trvat na svojom 🙂
tak ja urcite nepatrim k tym co si potichu niekde zanadavaju, ... na dpb som pisala, lebo si cez nich kupujem elektricenku, aj na zssr napr. mi povedali ze si to mam riesit na dpb (mozno aj tu je ta neinformovanost ludi za okienkom, ked by mali prepojene databazy, hned by vsetko videli/vedeli jak funguje, ale mozno ani oni si neaktualizuju databazu) ... od pondelka mam novu elektricenku, tak to znova skusim a uvidim .. a teda budem pisat staznosti na konkretne cisla busov a vlakov .... snad to niekto aj z kompetentych bude citat a snad s tym nieco budu robit .... ked ale ludia chodia reklamovat listky aj zo sl, tak asi si musi niekto vsimnut, ze asi nieco nefunguje jak ma .. nevyuzivam vlaky ani sl casto, ale zato to este viac stve ked sa mi stane, ze ich vyuzijem a nefunguje to jak ma ... tod moj nazor
Reakcia na: l_ienka #171:
Ako uz bolo povedane, ked si kupis listok cez internet, nemusis nikam chodit, listok sa ti do karty nahra aj v Slovak Lines.

Pri cestovani v SL dorazne odporucam vodicovi vobec nehovorit ze mas elektricenku. Proste si vypytaj listok tam kam cestujes, po vyzve priloz kartu a strojcek ti automaticky bez zasahu vodica vyda listok za nula eur. Ak su problemy, napis na sekretariat@slovaklines.sk, su vcelku ochotni to riesit.

Vo vlaku som ja osobne problem nikdy nemal. Sprievodcovia PCL vzdy bez problemov uznali.
Reakcia na: l_ienka #171:
1. Cez internet zakúpený PCL nie je potrebné nikam chodiť zapisovať, dokáže to aj čítačka v autobuse SL a overiť platnosť vie aj sprievodca vo vlaku. Všetky zariadenia si sťahujú internetové predaje z jednej databázy (tzn. ak by v nej predaj nebol, tak ho PCL nenačíta ani strojček v DPB). Vo vlakoch je väčšinou ten problém, že si sprievodcovia nie vždy zaktualizujú databázu.
2. Vodič SL autobusu nemá ako skontrolovať, či PCL na karte je alebo nie... jemu ho strojček automaticky načíta. Ak z nejakého dôvodu nie, je, žiaľ, nutné zaplatiť cestu v hotovosti a potom je možné prísť ju do pokladne SL na autobusovej stanici vyreklamovať.
3. Písať sťažnosti do DPB ohľadom toho, že v SL buse nenačítalo kartu je viac menej zbytočné, DPB s tým nemôže urobiť nič, akurát tak sťažnosť preposlať na SL. Preto je lepšie písať rovno tam.
4. DPB aj SL majú rovnaké prístroje (od rovnakého výrobcu s rovnakým softvérom), avšak stále je to technika, ktorá nie je úplne 100% a v určitých prípadoch sa nedostatky vyskytnú. Všetky reklamácie sa spätne technicky overujú, aby sa dôvody ich vzniku mohli odstrániť. ak si cestujúci len zanadáva (doma, na fóre, v krčme...), tak dopravca aj dodávateľ síce vie, že nejaké chyby v systéme sú, ale nemá žiadnu možnosť nájsť a odstrániť ich.
5. K (ne)znalosti IDS u obslužného personálu sa žiaľ neviem vyjadriť, s tým som doteraz nemal žiadnu negatívnu skúsenosť.
ja len taku malu reakciu .... mam bratislavsku mestsku kartu, kupujem si elektricenku cez net pasmo 100+101, uz som bola poucena, ze fyzicky sa informacie dostanu do karty az po prvom skontrolovani od revizora, alebo na dopravnom podniku bratislava .... kedze som nestretla revizora a chcela som ist slovak lines, tak som sa presla na dopravny podnik a nacitala si info o mojej elektricenke do karty ... jasna vec ze pan vodic slovak lines nic nevidel na mojej karte, o ochote sa vobec bavit o integrovanom systeme ani nehovorim, musela som si zaplatit normalne listok, uz sa mi to stalo aj vo vlaku, po skontrolovani na dopravnom podniku mi povedali ze sa to stava, ze o tom vedia, ze si mam zbierat listky a pak na slovak lines/zssr reklamovat ... ze maju info od ludi, ze napr. rano im niektori vodici listok predplateny vidia a vecer zas ini nie, tak som napisala uz asi dve staznosti na dopravny podnik, ze takto si teda integrovany system moc nepredstavujem, a pohadzovanie si ludi ako horuci zemiak tiez nie, ze nerozumiem preco nemozu mat vsetci dopravcovia rovnake pristroje s rovnakym napojenim na databazy (nechapem preco sa vobec do integrovaneho systemu pustali, ked to nie je dotiahnute dokonca ) ... jasna vec, ze odpovedi som sa stale nedockala.... akurat vedia ludi poriadne vytocit a znechutit cestovanie .... mam pocit ze cela ta informovanost je nulova, niektori vodici/ sprievodcovia ani netusia co to je, ani len nevidia informacie o elektricenke, neviem jak to mohli zaviest, ked nevedia prepojit databazy .... skoda slov .. a mozno asi len ja mam stastie na tie spoje kde to nefunguje a na neochotu 😞
Reakcia na: Kabbi #169:
netreba nastupis do vlaku a ides
Zdravím,
chcel by som sa opýtať (neviem či to tu už bolo), že keď chcem napríklad ísť z Hlavnej stanice do Devínskej Novej Vsi vlakom a mám električenku na ISIC karte, tak netreba ísť ku pokladni, aby mi vydali nejaký lístok za 0€ alebo už rovno nastúpim do príslušného vlaku?
To isté z Devínskej, ak sú pokladne zatvorené, tak nastúpim len tak do vlaku a odveziem sa?
Za odpoveď ďakujem. 🙂
Reakcia na: pastekar #167:
Je tu popisovana "celá integrovaná doprava v celom kraji a so všetkými dostupnými dopravcami v kraji" ? Nie.

Asi by si sa mal znova naucit citat (aj on napisal "vyse pol roka" a ti tu hned pises "vyse roka")
Reakcia na: 810zssk #166:
Naozaj??? Celá integrovaná doprava v celom kraji a so všetkými dostupnými dopravcami v kraji, je fungujúca už vyše roka???? Tak to som si vážne nevšimol.
Reakcia na: pastekar #165:
Ak si si nevsimol tak system popisovany v clanku funguje uz vyse pol roka.
Základná otázka znie:
KEDY KONEČNE BUDE???? Ten priškvarený polocigáň Frešo sľuboval pred voľbami že najneskôr vo februári.
Reakcia na: Error 0x007 #161:
to nevadi aj tak im napis pristup SL ku staznostiam je lepsi ako u DPB mne raz zabudol vodic zastavit aj ked zdrzanie bolo len 3 minuty ale zmeskal som nasledujuci spok
Reakcia na: SuchSoft #162:
IDS mozes vyuzivat za uplne beznych podmienok podla tarify IDS, pricom zaplatis obycajne alebo zlavnene cestovne podla tejto tarify.
A teraz mám dobrú otázku:
Som držiteľom Bratislavskej mestskej karty, ale som aj darca krvi (zlatá Jánskeho pl.), takže som si vybavil čip. kartu (či ako sa to volá), so zľavou 100 % na 365 dní). A električenku idem zajtra zrušiť. No a keď chcem využívať IDS? Tak čo, nič? Nemám nárok? Za akých podmienok môžem využívať IDS? Teda ak vôbec môžem.
Díky.
Reakcia na: 810zssk #160:
Tento bol aspon mily ?, posledny mi nadaval, ze neviem ako to funguje a ze to nejde...
Reakcia na: Error 0x007 #159:
Napis na SL nech vodica preskolia, takto to nemoze fungovat.
Reakcia na: marion #158:
Vcera som musel pomoct vodicovi aby mi predal listok?, ja som prilozil kartu a on ze "nejde", som mu vravel ze mam predplateny listok na Blavu, on potriasol hlavou a ukazal na monitorik, ja ze "no, vidat v hotovosti" a naraz to islo! ?
Tu je vyjadrenie zo Slovak Lines, ak by mal niekto este podobnu skusenost - takze pri kupe listka som postupovala spravne. Nabuduce to snad uz vyjde 🙂

"Ako držiteľka Bratislavskej mestskej karty pokiaľ máte zakúpený predplatný cestovný lístok na zóny 100+101 môžete tento využívať na všetkých linkách vykonávaných našou spoločnosťou, teda aj na smer Pezinok. Pokiaľ ste cestovali na Zochovu chatu, pri nastúpení do autobusu vodičovi je potrebné zahlásiť výstupnú zastávku, typ CL (obyč. zľavnený, dôch. a pod.) a vodičovi oznámiť „kartou“ a túto priložiť na čítacie zariadenie. Systém je nastavený tak, že po priložení na čítacie zariadenie si prečíta, že máte zakúpené zóny 100+101 a od poslednej zastávky na spoji v Bratislave si dopočíta cestovné do výstupnej zastávky Zochova chata. Vodičovi následne oznámi, že máte neplatnú peňaženku a spýta sa, či vydať cestovný lístok v hotovosti za cenu..., ktorá je po odpočítaní zóny 100+101. Tu nastal problém u vodiča, že nepotvrdil ponúknutý CL a vy ste mali doplatiť cestovné v hotovosti. V rámci využívania dopravných kariet nám nebolo umožnené využívať Bratislavskú mestskú kartu pri platbe za cestovný lístok ako peňaženku, kde po naplnení kreditu by systém automaticky vyhodnotil a vydal cestovný lístok v nižšej cene a ešte aj s uplatnením ďalšej zľavy z titulu platby z dopravnej karty a zamedzilo by sa týmto nedorozumeniam."
Reakcia na: marion #156:
Vydat sa to ma ako jeden listok BA-Zochova chata kde cestovne bude pocitane az od Race, vydat to ide. Ak vodic tvrdil opak, treba poslat mail na sekretariat@slovaklines.sk s detailami o tom o aky spoj islo. Zial, mas pravdu, je to demotivujuce...
Je mozne cestovat na elektricenku (100+101) v BA na vsetkych linkach Slovak Lines alebo len na spojoch, na krorych su aktualne nastavene zony vramci IDS? Dnes som cestovala na Zochovu chatu z AS Nivy a chcela som vyuzit IDS pocas jazdy v BA a kupit si listok od Race. Vodic linky Slovak Lines tvrdil, ze mu to system neumoznuje vydat takyto listok, iba ak by som si kupila listok do Race a potom v Raci dalej. A pritom cesta v BA by bola tiez spoplatnena. Je naozaj demotivujuce vyuzivat IDS ak sa clovek musi hadat s vodicmi a i tak nakoniec si cestujuci musi kupit plnu cenu cestovneho pri prejazde cez BA. Hlavne, ze sa na internete pise o vyhodach IDS aj pre vyuzivatelov elektricenky a o cestovani v BA bez priplatkov a doplatkov...
Reakcia na: Andreas.Papak #154:
Zatial nanic. Mozes si tam pozriet info karty (meno, cislo karty, platne PCL, kredit, atd.)
Reakcia na: 810zssk #153:
A tie červené sú nanič? Inak dík za objasnenie, doteraz som IDS nejako nevenoval pozornosť. ?
Reakcia na: Andreas.Papak #152:
Sedy, normalne ti to vytlaci listok. Ked mas DPB kartu, viac sa ti tam oplati nahrat kredit, potom platis menej za tu cestu. Minimalne dobitie je tri eura, cize to minies skor ci neskor. A potom je to plne automaticke, vodic ani nevie ze mas PCL.
Reakcia na: 810zssk #151:
A kam priložím DPB kartu? Na ten červený, či na ten šedý?
Reakcia na: Andreas.Papak #150:
Aj ked mas elektricenku, vodic ti vydava CL pre usek pre ktory ti plati.

Predpokladam ze mas PCL 100+101 a chcel si doplacat v hotovosti, v takom pripade povies vodicovi kam cestujes (teda vratane useku pre ktory mas PCL), on to zada, po vyzve prilozis kartu a nasledne to vodicovi vyhodi hlasku "Neplatna penazenka - vydat v hotovosti?" (BMK, ZSSK karta), resp. "Nedostatocny kredit - vydat v hotovosti?" (SL, DPB karta bez kreditu), ktoru potvrdi a vyda ti listok pre celu trasu (teda v tvojom pripade by tam bola trasa Samorin - Bratislava, AS a vyznacene zony 100 a 101), kde bude ale suma len za ten chybajuci usek (Samorin - Biskupice). Ak ti to vodic nevie vydat, nahlas to na Slovak Lines, nech si ho preskolia. A cestovne ti urcite vratia.
Dnes som mal tú česť ísť s Crosswayom zo Šamorína do Ba, bus je super, ale keď som oznámil vodičovi, že po Biskupice chcem lístok, a že Ďalej mám električenku, tak bol nahratý ? Takže normálne až po Nivy mi predal ? ?
Reakcia na: barney #148:
Su tam preto, pretoze jedneho dna (snad do roka) budu zavedene aj jednorazove listky a pri nich bude rozdelenie na zony dolezite. Napr. lacnejsi listok bude zo Stupavy do Zahorskej (zona 101) ako na Patronku (zona 100),
Prosim vas naco su tam zony 100+101? Ked sa neda kúpiť iba na jednu z týchto dvoch. Nestacila by iba 100 ked musíme len celosietovy kupovat. Ci chcu v tom vacsi chaos spraviť? Cim viaz zon tym viac fun?
Reakcia na: mirka_20 #146:
Karta sa na IDS neaktivuje. PCL si date normalne na existujucu kartu, akurat ak tam nie je fotka, bude treba navstivit predajne miesto SL.
To je úžasné. Ak som to správne pochopila, tak si potom budem potrebovať aktivovať IDS na jednu kartu - PCL ale SL a na túto si dobíjať 100+101+region.zóna.Čiže mi bude stačiť len jedna z týchto kárt, alebo sa vydáva nejaká nová?
Reakcia na: mirka_20 #144:
PCL zakupeny pred spustenim IDS nebude platit v SL. Cize bud si kupit mesacny PCL a ten mesiac este do Stupavy kupovat listky, alebo s kupou PCL vydrzat do spustenia IDS co bude nevedno kedy.
Dobrý deň.Pravidelne každodenne cestujem na trase Bratislava - Stupava. Pravidelne si kupujem PCL na 90 dní a dobíjam kartu Slovaklines. Momentálne si potrebujem opäť dobiť kartu PCL. Chcela by som sa opýtať, či si túto kartu môžem dobiť na 90 dní a potom ak začne platiť BID, tak dokúpiť 1 regionálnu zónu, ale ako mám postupovať? Je potrebné si aktivovať kartu PCL aj napriek tomu, že BID ešte nie je zavedený? Čo mi odporúčate?
Reakcia na: volod #142:
Nie su PCL stornovatelne pred zaciatkom platnosti?
Reakcia na: 810zssk #141:
Vďaka za odpoveď. Tak potom ale do prdele aj s takým systémom predaj lístkov. Už nebudem to radšej akokoľvek komentovať tu.
Reakcia na: volod #140:
Neuzna. V primestskej doprave budu platit az listky vydane pocnuc zajtrajskom.
Otázka do pléna (možno to tu už aj bolo)? Som si kupoval 30 dňový obyčajný PCL celosieťový lístok (električenku) za 26 Eur platnú od 1.3.2013, bude mi takýto lístok, ktrorý som si bežne kupovával už roky predtým platiť od 1.3.2013 aj na busy SAD a vlaky? Lebo nie je na ňom nijako zvláštne vyznačené že je to lístok IDS BK, pritom cena je rovnaká ako za lístok IDS BK platný v busoch SAD aj vo vlakoch. A teda sa bude aj lístok na IDS BK napr. môj mesačný vzhľadom líšiť od tých čo som si kupovával doteraz? Keďže teda som si lístok kupoval v pondelok 25.2.2013 a v tom čase ešte o IDS BK nebol personál v predajni DPMB preškolený a vydal mi rovnaký lístok, ktorý som si bežne kupovával doteraz. Uzná mi to napr. sprievodca vo vlaku, keď pôjdem napr. z bratislavskej hlavnej stanice do Devínskej Novej Vsi Os vlakom v sobotu 2.3.2013? Snáď som to napísal zrozumiteľne že o čo mi ide?....
Reakcia na: mex #138:
Co je na tom zlozite? Jednoducho musis mat listok pre kazdu zonu. Ak kombinujes listky IDS a dopravcu, musis ich kombinovat v stanici kde spoj stoji. Easy.
Inak tie priklady to stoji fakt za to. Uz realnejsie to byt nemohlo 🙂. Cakal by som, ze aspon pre promo daju nejake pekne priklady kde bude odpoved uplne jednoducha. Ale nie je. Je to uprimne a tak tie odpovede aj vyzeraju. Bez mapy IDS BK resp. manualu ani na krok - v pripade prikladu cislo 5 sa fakt bez neho nevymotate.
Reakcia na: volod #127:
Typicke. A este typickejsie pre DPB. Inak cely tento "system" skonci skor ako zacne, uz komplikovanejsie a nemohucnejsie sa to fakt spravit nedalo. Vsak tomu nerozumeju ani ti co to robili bez mapy a poznamok pred sebou. Hlavne ze zas oznamia, ze "projekt" (rozumej mapa a par lajstier plus reklama kamaratom) stal x desiatok tisic ak nie viac a ze je velmi uspesny.
Reakcia na: 810zssk #134:
no najvyssi cas....
Reakcia na: MrsVincek #133:
Inak ked uz na hlavnej stanici, tak treba ist do Zeleznicnej spolocnosti. Tam maju lepsi prehlad.
Reakcia na: MrsVincek #133:
Vraj od dnes ich skolia ?
Reakcia na: volod #127:
Ja som mala podobny pripad, vcera tj. 26.2.2013 som sa chcela informovat o novom systeme IDS na Hlavnej stanici v predajni elektriceniek a pani na mna pozera, ci som z inej planety. Pozeram ja na nu, ze co sa deje a ona mi povie, ze nikto ich nezaskolil. To je snad mozne len na Slovensku, 4 dni pred zavedenim tohto projektu a DPB na Hlavnej stanici, kde sa tolko ludi premelie, a oni nevedia o nicom? To je fakt ako v Kocurkove.....
Nejako nam ten posledny krok trval dlho ... http://bratislava.sme.sk/c/6715823/od-piatka-startuje-1etapa-integrovaneho-dopravneho-systemu.html
Ale zda sa ze paska sa moze prestrihnut, a potom zacat budovat stavbu ?
Reakcia na: volod #130:
Vyvesky su na vsetkych zastavkach SL (ten ma aj web stranku k BID), co nakoniec vyzera byt jediny dopravca co tu BIDku berie nejak vazne.

Uz aspon mesiac mala bezat kampan, lenze co chceme ked dva tyzdne pred spustenim mesto zacalo rusit pomaly niekolko rokov platne dohody o zmenach zliav a ani dnes (4 dni pred spustenim!) nie je podpisana zmluva o vstupe do IDS.

Dnes si teda napr. mnoho ludi kupuje rocne elektricenky, hoci sa im to nemusi neoplatit (specialne ak maju BID priplatok).... takze realne na PCL prejdu az casom ked si vsimnu ze nieco bolo spustene.

Samozrejme, necakal som, ze teraz si vsetci zacnu kupovat PCL od 1.3., ale rozhodne by info o IDS zmenilo ich spravanie.
Reakcia na: 810zssk #129:
No asi tak nejak to bude prebiehať v praxi. Ale ešte jedna vec, ruku na srdce, koľko ľudí vôbec vie o tomto novom systéme IDS BK? Ja mám tušáka, že okrem tu diskutujúcich asi nikto viac, nemajú ani páru o tom, to je tak na Slovensku, ľudia sa o to nezaujímajú, je im to jedno, ale zas som osobne nebadal na zastávkach MHD v Bratislave nejaké propagačné materiály (?) vo výveskách ani masívnu kampaň v televízií (viď správy v komerčných televíziách - samé voloviny....no ale už nechcem preskočiť týmto na inú tému.)
Ja si to uplne predstavujem ako DPB-tety vo stvrtok vyfasuju nejaku A4ku a v piatok bude ultimatny bordel ?
Reakcia na: volod #127:
Chyba je konkretne u dopravcov. Niektori uz svoj personal na IDS skolia, niektori to maju na haku. A tak to bude v praxi vyzerat. Ja som fakt zvedavy ci mi ten listok 1.3. vo vlaku uznaju bez problemov - ale dnes som zachytil konverzaciu dvoch sprievodcov a tak velmi zbezne sa mi zdalo, ze hovorili prave o IDS.

Kazdopadne, PCL IDS BK si budes moct zakupit az od 1.3.2013 - teda, teoreticky. Faktom je ze DPB vo svojom e-shope uz dnes ponuka 30-dnovy PCL pre zony 100+101, ale to je skor omylom ? Takze je otazne ci potom bude platit.
Reakcia na: Emil #86:
No k tvojmu komentáru asi toľko, ja som si dnes večer vystál asi 10 min radu v podchode na Hodžovom (čo mi vôbec nevadilo, nejakí exoti sa za mnou hádali že jeden sa predbiehal pred druhého atď...no ich problém) a dôjdem k okienku a pýtam si že od 1.3.2013 zónu 100 a zónu 101 a pani vypleští oči že Prosím? tak som zopakoval znova a ona že o ničom nevie? A ja že to nemyslí vážne, veď 1 marec je za dverami. Vraj ich nikto nepreškolil, nemajú žiadne info o IDS. Je mi nad nebo jasné že tá pani zato nemôže. Toto je úplne trápne a úbohé na tomto Slovensku. Niečo sa zavádza do praxe a reality a vôbec to nie je pripravené. To ako, kedy chcú preškoliť personál, nahrať potrebné údaje do ich prístrojov na vydávanie lístkov v predajniach? Snáď 1 marca? Propagácia IDS BK na tejto stránke je fajn, teším sa ale ako príklad ja podnikateľ si dám reklamu na internet na svoju stránku svoj výrobok a teraz sa ozve zákazník že ho chce kúpiť a ja mu poviem že som mu ho nie schopný dodať, tak ma pošle do riti. Veď to nemá logiku. Čo už nato povedať, je to nepripravené a nezvládnuté, to malo byť už aspoň 2 týždne pred 1 marcom hotové a pripravené. Samozrejme aby to niekto zle nepochopil, chyba je niekde inde u zodpovedných za uvedenie IDS BK do praxe, nie na tejto stránke.
Reakcia na: All1111 #123:
Dotaz pošli na SL a v kópií aj na BIDku, určite ti pomôžu v riešení. Aj s tým príkladom v #125. ?
Reakcia na: 810zssk #124:
Ja viem že musí ? ale príhoda z pondelka, na zastávke Rovinka kostol vodič privrel vystupujúcu cestujúcu v zadných dverách tak že ruku kabelou mala vonku, tak som zakričal na vodiča a jeho reakcia? EMtest ukazuje 2 cestujúcich do uvedenej zastávky nemala vo dverách čo hľadať!!! ? Ale načo sú potom inštalované tie dotykové EMtesty, predpokladal som že práve pre cestujúcich v zónach 100+101 na urýchlenie tarifného vybavenia.
Reakcia na: All1111 #123:
Kupis si listok po poslednu zastavku v 101, ak budes chciet vystupit skor, povies vodicovi. Musi ti zastat.
Reakcia na: 810zssk #122:
No neviem? ale aj tak ak budem cestovať z Bratislava,Pod.Biskupice,Nemocnica do Bratislava,Ružinov,Cintorín Ružinov . tak pri nástupe musím nahlásiť výstupnú zastávku, ale čo ak sa rozhodnem pokračovať ďalej na Brodnú teda pre SlovaLines- Bratislava,Gagarinova. Budem čierny pasažier napriek tomu že mám PCL pre 100+101 alebo na Bratislava,Ružinov,Cintorín Ružinov pôjdem znova za vodičom?? Lebo ak si vy PB požiadam hneď na AS tak podľa mojej skúsenosti ak na Cintorín ružinov nemá nik kúpený lístok vodič odmietne zastať, s odôvodnením že nie žiadny vystupujúci ?
Reakcia na: All1111 #121:
Ak mas PCL pre vsetky zony v ktorych cestujes tak papierovy listok sa netlaci.
Reakcia na: 810zssk #120:
http://bid.slovaklines.sk/rady-pri-cestovani Tu to je oficiálne popísané ? Ale v rámci BA to bude sranda takže všetci ,,mestský,, cestujúci v zónach 100 a 101 budú čakať na ,PRILOŽTE KARTU,, 2-3 sekundy a zdržiavať sa čakaním na papierový lístok. No zbohom VIVAT BID ?
Reakcia na: SL_PK #119:
Malo by to fungovat tak ze na ASMN si normalne vypytas listok do Pezinka a vodic ti vyda listok na trasu ASMN - Pezinok, ale so znizenym cestovnym. Zaplatis teda len usek od poslednej zastavky v BA do Pezinka.
Dobry den, chcel by som sa spytat, ako sa situacia po 1.3. zmeni pre mna. Som student VS, elektricenku mam do 3.3.2013. Tu si samozrejme predlzim, ale teda uz na zony 100 + 101. Okrem cestovania MHD v BA obcas vyuzivam aj sluzby Slovak Lines, nie vsak v oblastiach Zahoria,kde ponukaju predplatenie zon, ale smer Pezinok. Nastupujem / vystupujem prevazne na zastavke Bajkalska ul., resp na ASMN. Po mojom nacipovani karty 4.3.2013 si budem listok z ASMN do Pezinka pytat akym sposobom ? Budu vodici pouceni a ochotni vydavat listky od prvej / po prvu zastavku v BA? Alebo na ASMN nastupim, prilozim kartu, na zaklade ktorej ma vodic nebarie do vozidla, na poslednej v BA vystupim, prebehnem povedla busu a odtial si kupim listok do PK ?
Dakujem za odpoved
Reakcia na: Emil #117:
Čas.sk - oficiálny zdroj informácií? ?
Reakcia na: 810zssk #113:
Váš login je zavádzajúci. Myslela som si (asi nie som jediná), že pod "810 zssk" nie je súkromná osoba, ale oficiálny reprezentant ZSSK. Vaše odpovede teraz musím brať s rezervou napriek tomu, že chválim Váš boj za zdravý rozum. Našinec sa nevzdáva ! Vydržme !
Predpokladám že väčšina ŤZP aŤZP-S ani len netuší že na linkách 630 a 37 DPB mimo mesta t.j. na území Marianky a Ch. Grobu sú povinný platiť zľavnené cestovné poľa http://www.dpb.sk/_media/file/Tarifa_primestska.pdf už od 1.12.2002 ? čiže už viac ako 10 rokov ?
Reakcia na: linda16 #111:
Milá Linda,

toto nie sú stránky Dopravného podniku a vyjadrenia Ti dávajú zanietenci, ktorí suplujú to, na čo Dopravný podnik zvysoka ...kašle .... tým pádom ide o neformálne fórum a tykanie by Ti nemalo prekážať ...
Reakcia na: linda16 #111:
Prepacte milostiva pani, nemal som odkial vediet ze ste vynimkou z desat tisicov ludi co si na internete bezne tykaju 😉 Neposkytujem odpovede v mene ziadnej spolocnosti, len bojujem za zdravy rozum.
Reakcia na: linda16 #111:
Tykanie je bežným štandardom v neoficiálnych internetových diskusiách ?

Pokiaľ viem, Dopravný podnik nedáva na tomto fóre oficiálne vyjadrenia, tie sa skôr dajú čakať na jeho webe. ?
81zssk.
Kedy sme si potykali?
Ak Vy poskytujete odpovede v mene spoločnosti, ani sa nečudujem, ako to tam všetko vyzerá.
Ale aj tak ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.
Reakcia na: linda16 #108:
Kazdopadne, hoci este v tejto chvili nic nie je rozhodnute, mozes za takmer iste povazovat ze NIKTO nebude tvoju mamu nutit kupovat predplatny listok, v ponuke zostava plny sortiment jednorazovych listkov. Ak sa aj bezplatna preprava zrusi, TZPckari budu mat narok na zlavnenu prepravu, ci uz pri jednorazovych, alebo predplatnych listkov.
Reakcia na: linda16 #108:
Odkial mas ze su niekomu trnom v oku? Faktom je ze Bratislava je jedno z poslednych miest v SR kde sa prepravuju zadarmo a ta bezplatna preprava nieco stoji.

Podmienky pre TZPckarov este nie su schvalene, preto nemozno povedat ako to bude. Ked sa o niecom rozhodne, urcite sa o tom na imhd docitas.
Občania, ktorí majú preukazy ŤZP, budú vždy iní a budú vždy tŕňom v oku ostatným. To je proste naša mentalita...ale tie choroby, a s tým spojené starosti by už nikto nechcel. ?

Mňa zaujíma, či si moja mama ako držiteľka preukazu ŤZP, ktorá nemá 60 rokov a nepoberá výsluhový ani starobný dôchodok musí od 1.3.2012 kúpiť super jednotný predplatný cestovný lístok ❓ ❓ ❓
Reakcia na: vlado13 #98:
Odkiaľ si prišiel na taký nezmysel, že PP obchodnej spoločnosti je nejaký právny predpis?
Reakcia na: vlado13 #105:
Prepac, ale ty si tu ten co sa snazi dokazat, ze konanie mesta je protizakonne, tak laskavo bud ty ten kto bude citovat co i len jeden zdroj, ktory podpori tvoje tvrdenie. Ktory ZAKON zakazuje mestu zrusit bezplatnu prepravu drzitelov preukazov TZP?

Inak si len dalsi kecalek.
Reakcia na: 810zssk #99:
ty sa vyjadruješ iba k formálnej stránke práva vydávať cenový výmer,
musí byť naplnená aj iná stránka, nemusí sa ti to páčiť, ale právo a povinnosti majú aj iný rozmer,
mandátna zmluva medzi mesto a BID nehrá rozhodujúcu úlohu, lebo tou iba mandant a mandatár dohodnú zariadenie obchodnej záležitosti pre mandanta za úhradu, zakladá tzv. relatívny ochodný vzťah, ale určite ňou mandant nemôže preniesť svoju rozhodovaciu činnosť, ani práva z iných zmlúv,
nikde sa nevyjadrujem k tomu, že by nebol uvedený deň začiatku platnosti,
nejako si nabral istotu, že ty si ten pravý, kto tomu rozumie, píšeš o trepaní nezmyslov,
máš guráš, ale pochybujem, že máš na to aj primerané právne povedomie,
máš šancu sa ukázať
vysvetli "a iným vhodným spôsobom", zo štylistického hľadiska vyjadruje významovo rovnocenný vetný člen, v práve ako ..., doplň, ak vieš
čo myslíš, na čo je tam ten "iný vhodný spôsob"?
čo sa stane, ak sa nemôže naplniť účel ustanovenia zákona?
Reakcia na: Andreas.Papak #103:
Predovsetkym z materialu, ktory bol na decembrovom zastupitelstve: http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_12_12_13/26_BID.pdf
Môžem sa opýtať, odkiaľ majú informácie o IDS BSK Imhdčkári?
Reakcia na: aneleh #100:
Len taká otázočka: Kto je tá elita, ktorá má cestovanie v MHD zadarmo? Tých 13 ústavných sudcov?
Reakcia na: aneleh #100:
Mila pani,
gratulujem Vam k najdeniu info o pripravovanych zmenach k 1.3.2013, pretoze tie info este nenasiel nikto zrejme okrem Vas.

Pokial viem, nic schvalene nie je.

ZTP zadarmo su bratislavska specialita, vo vacsine miest platia.
Uplne nahodou som dnes objavila info o pripravovanych zmenach k 1.3.2013. Syn je drzitelom ZTP-S a ja, ako onkologicka paciantka som drzitelkou ZTP. Toto, co sa tu v tichosti pripravuje a vari je mozne len na Slovensku. Dobre, ak doprava potrebuje zbohatnut na cestovnom, ktore vyberie od ZTP tak nech rovnako spoplatnia cestovanie aj pre elitu, ktora napriek svojim nehoraznym prijmom ma cestovanie v MHD zadarmo. Hoci silne pochybujem, ze niektory z nich vobec niekedy pouzil MHD.
Dakujem vsetkym, ktori sa pod tento skvely projekt podpisali. Urcite ich v buducich volbach podporim.
Reakcia na: vlado13 #98:
1. Prepac, ale to je uplny nezmysel. Mesto ma pravo menit cenovy vymer a aj zrusit bezplatnu prepravu, uz sa to kadekde v minulosti stalo. Skus mi citovat zakon podla ktoreho je mozne mesto zalovat za to ze uz dalej neposkytuje nejaku vyhodu, ktoru zo zakona poskytovat nemusi ?

2. BID ma mandatnu zmluvu s HMB v ramci ktorej pre HMB vykonava niektore cinnosti. HMB je nadradene DPB a ked HMB vyda cenovy vymer tak DPB ho musi respektovat, rovnako ako musi respektovat ze HMB uz nebude dotovat niektore skupiny cestujucich (samozrejme Delfimu nikto nezakazuje ich dotovat z vlastneho vrecka).

3. Sposob zverejnovania prepravneho poriadku (ktoreho sucastou je aj tarifa) stanovuje zakon o cestnej doprave nasledovne:
"(5) Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle."
Tak tu netrep nezmysly.
Reakcia na: 810zssk #95:
právo zrušiť nejaké zvýhodnenie nie je bezbrehé,
ak je to raz uvedené v poriadku s povahou verejného predpisu, potom je to právo, lebo nárok naň je žalovateľný,
objednávateľ má právo výhodu zrušiť iba vtedy, ak sa podstatne mení rozsah a/alebo kvalita poskytovanej služby objednanej a platenej objednávateľom, a to sa v tomto prípade pri cestovaní iba vozidlami DPB na území BA neudeje,
BID je nadriadený pre DPB? objednáva si jeho výkony? ak nie, potom nemá právo zasahovať do vzťahu medzi DPB a užívateľmi výlučne jeho služieb
čo sa týka zmeny Prepravného poriadku, nestačí ho mať na nete, záväznosť vzniká, ak sa zabezpečí oboznámenie sa aj pre tých, čo nemajú možnosť využívať elektornické IT a tiež tých, čo nedokážu čítať,
rovnako nestačí dať do vozidiel, lebo na oboznámenie sa cestujúcich pred nástupom to nevyhovuje vôbec a na oboznámenie sa počas jazdy akurát tých, čo sú na najbližšom sedadle,
okrem toho, platí zásada, že predpisy, ktoré maj byť mať všeobecnú záväznosť a nepublikujú sa v zbierke priamo, ani oznamy o ich vydaní, sa zverejňujú 15 dní pred dňom ich účinnosti a v rovnakej lehote aj oznámenia o ich vydaní formou masovokomunikačných prostriedkov, spolu s informáciou, kde sú prístupné pre verejnosť
zatiaľ som nezachytil nijaké také oznámenie, ktoré by spĺňalo všetky náležitosti, ak niekto o ňom vie, nech dá vedieť,
Reakcia na: TeBeCe #96:
DPB nema co kecat do cenotvorby. Ked to bude Delfi dotovat zo svojho vrecka, potom nech sa vyjadruje.
V Rtvs bezi kampan ze DPB je zasadne proti zruseniu bezplatnej mhd pre Tzp a ze ide o partizansku akciu BID. vzhladom na pokrocily cas to zavana riadnym chaosom, kedze ziadne oficialne info vonku nie je...
Reakcia na: vlado13 #94:
Akurat ze teraz platny prepravny poriadok sa evidentne bude musiet modifikovat 😛

To ze ma niekto bezplatnu prepravu nie je ziadne "dosiahnute pravo", ale vyhoda, ktoru poskytuje (a dotuje) objednavatel prislusneho druhu dopravy. Objednavatel ma pravo tuto vyhodu zrusit.

Bratislava je jedno z mala slovenskych miest kde su ZTP zadarmo.
Reakcia na: nika.zwilinge #88:
aj keby mesto informovalo, podstatné je, čo je a čo bude uvedené v Prepravnom poriadku,
teraz z Prepravného poriadku MHD v Bratislave k 7.1.2013 možno zistiť, že držiteľ preukazu osoby ŤZP, ktorý nevyužíva BID smerom na Záhorie, nie je povinný mať bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) a na nej zakúpený celosieťový PCL na BID (čl. 14 bod 29),
zmena v neprospech držiteľov takých preukazov, ktorí nechcú využívať rozšírené služby prepravy do prímestských zón, by bola hrubým zásahom do už dosiahnutého práva, navyše by bola v rozpore so zásadou zvýšenej ochrany skupín obyvateľstva odkázaných na pomoc,
do 30 000 ľudí žijúcich v Bratislave, ktorí sú držiteľmi takých preukazov, je s ohľadom na ich príjmy (dôchodky) a životné náklady (lieky a špeciálna starostlivosť) odkázaných na pomoc aj vo forme bezplatného cestovania MHD, ak sa nebudú využívať služby iných prepravcov ako DBP, tak by ani nemal vzniknúť legitímny dôvod na tržby, ktorými sa majú kryť výkony Slovak Lines, ŽSSK či iných,
Reakcia na: TomasTomas #92:
Spravne, ale musi ist o vlak Os, alebo REX a musi stat v Raci.
Ak teda cestujem vlakom z Trnavy do Bratislavy a za predpokladu ze mam Ba100+101, staci mi kupit listok do Race resp z Race?
Reakcia na: starka #90:
Jednotlive zlavy nie je mozne kombinovat OKREM zlavy BMK... teda Vas vnuk ma narok na zlavu 50% a ktomu dalsich 10% na BMK.
Môj vnuk má 13 rokov, preto má nárok na 50% zľavu zo základného cestovného, hovorme tomu, že má nárok na detský lístok. Ale vnuk je tiež ZŤP (doteraz cestoval MHD úplne zadarmo!), a preto od 1.3.2013 bude mať tiež 50% zľavu. Pýtam sa z čoho sa vypočíta táto zľava ? Len zo základného cestovného ? Veď tú má aj ako dieťa. Alebo sa zľava vypočíta z detského lístka ? To je potom 75% zľava zo základného cestovného.
Podobne sú na tom aj dôchodcovia nad 70 rokov, ktorí sú držitelia preukazu ZŤP. Dostanú zľavu 50%, alebo 75% ?
Môžu si uvedení cestujúci uplatniť tiež ďalšiu 10% zľavu, ak použijú Bratislavskú mestskú kartu ?
Ďakujem za presné odpovede.
Reakcia na: nika.zwilinge #88:
Zatial mesto oficialne neinformovalo. Ked tak spravi, dame vediet.
Som drzitelkou preukazu ZTP, jazdim autobusom, ci elektrickou len po Bratislave, cize len MHD. Zmeni sa pre mna nieco? Alebo mozem nadalej cestovat bezplatne?
Reakcia na: Emil #86:
Nie len ze okrem internetu ziadna propagacia, ale ani na internete nic nie je, okrem imhd co je v podstate fanusikovska stranka...

Budeme musiet verit, ze to nejako stihnu.
No.... 1 marec na spadnutie, a okrem internetu ziadna propagacia, kupa BIDiek je v predajnach neznamy pojem... Neplanuje sa zas odlozenie prvej etapy z "technickych pricin"???
ako to uz pocuvam skoro 20 rokov ?
Reakcia na: and1 #84:
Smer Samorin sa integruje od decembra.
A čo smer na Šamorín ? Resp. Gabčíkovo, Miloslavov... Na obyvateľov a cestujúcich týchto a priľahlých obcí ako je napríklad Rovinka, Dunajská Lužná či Kalinkovo, sa akosi pozabudlo. Aspoň podľa mapy zón BID.

Opravte ma ak sa mýlim, ale ja som tam tento smer vyznačený nenašiel. Končí to v Podunajských biskupiciach a pochybujem, že vymenované oblasti patria do zóny BA (100 a 101) !!!

Plánuje BID riešiť aj tieto oblasti, alebo si budeme naďalej kupovať predražené lístky podľa vzdialenosti ? ?

Reakcia na: 810zssk #82:
Dakujem, tusila som, ze to takto bude. Tiez som rozmyslala nad mesacnym PCL.
Reakcia na: megi13 #80:
Ak si teraz kupis PCL tak ti na vlaky a Lajnsy platit nebude. Ja som v podobnej situacii (PCL mi konci 12.2.), takze som si dokupil mesacny a od 15.3. budem pouzivat novy trojmesacny PCL uz platny aj na regiodoprave.

Uvazujem ze ak budem 1.3.-15.3. vela cestovat regiodopravou tak si na inu kartu kupim PCL uz od 1.3. a na tie dva tyzdne budem mat dva PCL, ale este musim zvazit ci sa mi to oplati.
Reakcia na: vlado13 #79:
Prepac, tento post mi akosi unikol.

Ohladne TZP treba proste pockat este par dni (pri najhorsiom tyzdnov) kym bude viac info.
Mozete mi prosim poradit? Kupujem si obycajny celosietovy 90 dnovy (68,60€) a jeho platnost mi konci v polovici februra. Chcem, aby mi od marca platil na Mesto Bratislava 100+101 (68,60€). Neviem, ci cakat do 1.3. a az potom si znova kupit trojmesacny... alebo mi automaticky bude od 1.3. platit na Mesto Bratislava 100+101...aby som si teraz vo februari zbytocne nekupila 90 dnovy PCL, ak mi od 1.3. este nebude platit na RegioJet. Vdaka 🙂
Reakcia na: 810zssk #78:
čo sa týka tarify je mi to jasné, aj to, že BA môže zmeniť doterajšie bezplatné cestovanie MHD na tarifu so zľavou,
mňa zaujíma oblasť cestovných lístkov, ich nákupu, možno mám nejaký blok v chápaní, ale ak sa píše o predplatných lístkoch s funkciou električenky, ktorú teraz v BA držiteľ preukazu občana s ŤZP nepotrebuje, tak je to asi "behanie na miesto predpredaja" navyše, čo pri ľuďom s vysokou mierou obmedzenia mobility nie je zanedbateľné,
nárok na zľavu vo vlaku či autobuse je aj teraz, netreba nijaký "predplatný lístok", stačí sa preukázať pri nákupe lístka,
podľa info, jednorazové lístky zatiaľ nebudú, takže, to čo ma zaujíma je, či občan s ŤZP pre cestovanie od 1.3. bude - nebude musieť niečo meniť na svojom správaní, ak chce cestovať so zľavou, alebo bez predplatného lístka v BID nebude mať zľavu
Reakcia na: vlado13 #77:
Drzitel preukazu TZP ma narok na predplatne listky IDS BK. V Slovak Linesoch ani ZSSK nebude mat narok na bezplatnu prepravu po meste a je mozne ze od marca ani u DPB (bude upresnene).
za akých podmnienok môže BID využívať držiteľ preukazu ZŤP pre cestovanie mimo BA, ktorý nepotrebuje v BA električenku?
Reakcia na: All1111 #75:
Jeden starsi navrh tarify IDS BK tusim mal take ustanovenie, ze nemozes mat dva PCL pre rovnaku zonu. Avsak mozes mat dva PCL naraz, napriklad jeden pre zonu 100+101 a jeden pre zony 215+225. Otazka je ci bude mozne takto doklady nadvazovat (teda ci si nebudem musiet kupovat jednorazovy listok medzi Zahorskou a Stupavou-Mastom). Zrejme budeme musiet pockat na konecny navrh tarify IDS.

Kazdopadne, este stale je cas aby BIDka iniciativne prisla s nejakym riesenim ako k listkom predanym pred 1.3.2013 dokupit dalsie zony + vyuzivanie vlakov/busov v 100+101 (trebars aj za doplatok)...
Reakcia na: TomJ #74:
,,Takže musíš zvážiť, či ťa vyjde lacnejšie cestovať do júla za súčasných podmienok alebo zakúpiť si nový PCL s tým, že ten starý prepadne (čo by znamenalo, že si si zbytočne zaplatila ročný PCL, keďže si ho celý nevyužila),, takto to nefunguje ? Predplatný lístok je na MENO a Dátun narodenia, takže ak je tvoju osobu v systéme DPB zaevidovaný platný PCL tak na tvoje meno nie je možný predaj nového PCL jedine vydanie už zakúpeného PCL na novej-duplikátnej karte v prípade nahlásenia straty ? Čiže jediná možnosť do skončenia platnosti terajšieho PCL využívať teraz predplatené služby a hotovo!
Reakcia na: Lexika #72:
Podľa mňa budeš môcť až do júla cestovať len za takých podmienok ako teraz. Respektíve si 1.3. kúpiť nový PCL podľa svojich požiadaviek, ale s tým, že ten čo máš teraz ti prepadne, lebo na jednej karte nemôžu byť nahraté dva lístky na to isté obdobie. Aspoň si myslím, že to tak je. Takže musíš zvážiť, či ťa vyjde lacnejšie cestovať do júla za súčasných podmienok alebo zakúpiť si nový PCL s tým, že ten starý prepadne (čo by znamenalo, že si si zbytočne zaplatila ročný PCL, keďže si ho celý nevyužila).
Reakcia na: Lexika #72:
Vlastne teraz ma napadlo, ze ta tvoja stara elektricenka nebude platit ani v 100+101 na vlakoch (kedze je vydana pred 1.3.2013), takze to co som napisal je blbost...

Toto fakt mali nejak doriesit 😕
ak by som si aj tie tri regionalne zony dokupila na kartu ZSSR a BKM pouzivala nadalej ako elekktricenku, bude mi prave ta zona 101 na elektricenke alebo na ZSSR chybat a ta sa dokupit samostatne neda. ci ako si to myslel s dalsim PCL - zacinam v tom mat volajaky zmatok 🙂 dakujem
Inak celkovo prilis nechapem preco starsie PCL neplatia v zonach 100+101 od 1. marca na vsetkych linkach ked cena je rovnaka...
Reakcia na: Lexika #69:
Zial toto nie je vobec doriesene, k existujucemu PCL nebude mozne dokupit regionalne zony. Hoci suhlasim ze toto sa malo pri zavadzani IDS nejako riesit, najma pri rocnych elektricenkach.

Mozes si vsak kupit dalsi PCL kde budes mat len regionalne zony na 90 dní a potom na 30 dni (teda dokopy tie styri mesiace).. tazko povedat ci sa to bude dat aj na tu istu kartu..
mam BMK s rocnou elektricenkou do jula 2013. cestujem z Plaveckeho Štvrtka na hlavnu stanicu. bude mozne si po 1.3. k tejto elektricenke dokupit iba 3 regionalne zony (podla komentara 68 nie), ale nie je mozne elektricenku nejako stornovat, zeby mi tam potom opatovne DPB nahral nevycerpane 3 mesiace, ale uz som k nej mohla dokupit aj tie regionalne zony?
Reakcia na: Janik11 #67:
Budete musieť počkať, až električenky zakúpené po 1.3. budú integrované.
Električenka mi platí do 28. marca. Budem môcť po prvom automaticky využívať služby IDS BK alebo budem musieť počkať, kým mi vyprší platnosť terajšieho lístka a až pri prvom ďalšom dobití budem môcť využívať SL a vlaky na území mesta?
Reakcia na: Lima #64:
Problematika ZTP este bude upresnena, zatial nie je dostupny novy cenovy vymer mesta.. ale logiku by davalo ze budu za zlavnene...
ak dobre citam tak ztp uz nebude zadarmo ani v zone BA 100+101.Je to tak ?
Reakcia na: Valec #62:
Akurat podla mna by tych zon mohlo byt aj viac. Podla velkosti uzemia by podla mna niekto kto ide z Rovinky do Stupavy mal za Bratislavu zaplatit ako za tri zony...
Reakcia na: leteku #61:
So zónou 101 je taký plán, že bude možné (v ďalšej etape) zakúpiť si cestovný lístok pre 101+regionálne zóny. Napríklad pre žiakov z Marianky, ktoré chodia do školy v Záhorskej Bystrici.
Nechapem potom vyznam existencie zon 100 a 101, naco je to rozdelene? Nejaky chytak v tom asi bude?
Reakcia na: leteku #59:
Neskomplikuje, cestujes tak ako doteraz. Ak budes chciet mozes pouzit aj vlaky a autobusy SL.
Priklad 6. cestujem len v zone 100 a na zahorie kaslem preco sa mi skomplikuje cestovanie napr do Race?
Reakcia na: 810zssk #40:
"Btw, niekde sa spominalo ze by sa mala zastavit doprava medzi Hainburgom a Wolfsthalom, lebo trat v Hainburgu je vraj v zlom stave."

Neviem kto co kde spominal, ale minuly rok bola vykonana generalka trakcneho vedenia, takze asi tazko..
Reakcia na: Solider #56:
Presne tak, to som napisal uz v #49. Navyse pre zony 100+101 budu existovat vyhodnejsie city listky (platne 15, alebo 60 minut v mestskych zonach).

Pri PCL rozdelenie zon 100+101 nebude dolezite vobec.
Reakcia na: 810zssk #54:
Takže ak správne rozumiem, pre cestujúcich v MHD v zónach 100/101 sa nič nemení, lebo po zavedení JCL nebude 'menší' ako na 2 zóny.
V principe sa da povedat ze bratislavska zona 101 bude to co prazska zona B - teda dojazdova zona na kraji mesta.. akurat ja osobne by som preferoval aby tie dojazdove zony boli 4.
Reakcia na: Solider #52:
Nie je. Je pravda, ze cela MHD je zona P, ale pri regiobusoch sa rozlisuje zona 0 a B. Vid. CP:
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/301/20121209/301_linka.pdf
http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/102/20120901/102_linka.pdf
Vlaky maju stanice v Prahe rozdelene do troch zon (P, 0, 😎.
Reakcia na: 810zssk #49:
Aha, dobre, už som sa zlakol. ?
Reakcia na: 810zssk #50:
Nie je to v Prahe náhodou tak, že celé mesto je zóna P, 0 a B? Potom to ale nie sú dve zóny s hranicami v rámci jedného mesta.
Reakcia na: 810zssk #50:
..z toho v Kodani a Londyne ide o viac ako dve zony.
Reakcia na: Solider #48:
Akym sposobom je toto relevantne?

Ale ked uz sa pytas:
Praha, Brno, Kodan, Londyn.. to len tak narychlo z hlavy...
Reakcia na: TomJ #47:
Nie, v ramci BA bude cena jednotna (listok na menej ako 2 zony nebude existovat). Cena vsak bude rozdielna ked pojdes napr. z Niv do Stupavy a rozdielna ked pojdes zo Zahorskej Bystrice do Stupavy.
Reakcia na: 810zssk #46:
V koľkých mestách to funguje tak, že je jedno mesto rozdelené na dva tarifné celky?
Reakcia na: 810zssk #46:
Mám tomu rozumieť tak, že aj v rámci BA, keď pôjdem MHD medzi zónami 100 a 101, tak budem platiť viac ako v rámci jednej zóny? Načo potom rušili 1. a 2. pásmo, keď ho teraz opäť zavedú?
Reakcia na: matt11 #45:
Nemohlo, pretoze ked sa v buducnosti zavedu jednorazove listky tak pri nich bude rozdelenie na dve zony dolezite pre vypocet cestovneho.
naco je vobec zona 100 a 101, nemohlo to byt cele zona 100? nebude to zbytocne mylit ludi?
Reakcia na: Valec #43:
Je mozne ze to je stara informacia, nehadam sa.
Reakcia na: 810zssk #40:
To by ale celé leto nezabíjali víkendy kompetnou rekonštrukciou trolejového vedenia.
Reakcia na: Mara #41:
Zony 100 a 101 bude mozne zakupit len spolocne.

Podrobnejsia mapa nie je, zaradenie zastavok mimo Bratislavy do jednotlivych zon je mozne najst v tomto dokumente: http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_12_12_13/26_BID.pdf (od strany 52). Pokial ide o zastavky v Bratislave, ich presne zaradenie do zon 100, resp. 101 zatial nie je vypracovane. Relevantne bude az pri zavedeni jednorazovych listkov IDS BK.
Dobrý deň,
mám dve otázky: Bude sa dať kúpiť lístok len na zónu 100? Alebo len spolu na 100/101?
Bude k dispozícii aj podrobnejšia mapa jednotlivých zón?
Ďakujem
Btw, niekde sa spominalo ze by sa mala zastavit doprava medzi Hainburgom a Wolfsthalom, lebo trat v Hainburgu je vraj v zlom stave.
Reakcia na: Emil #38:
Ano, lenze vlaky z Viedne cez Marcegg su v Bratislave za hodinu (a ten cas bude vdaka TEN-T klesat), kolko bude trvat cesta cez Hainburg?

Ak myslis obec Schwechat tak neviem naco by tam kto z BA lozil ? Ak myslis stanicu Flughafen Wien tak to by isty zmysel malo, ale bolo by treba tie vlaky zrychlit.
Reakcia na: 810zssk #37:
Keby vlaky z Viedne koncili v Marcheggu a muselo by sa prestupovat na MHD asi by nepremavali tak vytazene ako su dnes. Pravda, zrusenim TENt cez mesto sa samotny efekt trochu strati, ale priamy spoj na Schwechat si viem predstavit....
Reakcia na: Emil #36:
Ja nevravim ze by to bolo zle...

Naco by bolo dobre predlzovat zeleznicu z Wolfsthalu do Petrzalky?
Reakcia na: 810zssk #35:
Hm a co by na tom bolo zle? tiez extra nemusim Slovenske Ciary, ale pokial by som mal elektricenku po Hainburg a platila v oboch firmach ako zakaznika by ma to len potesilo.
Tu ma viac mrzi ze sa zabudlo na obnovu useku S7 z Vlčieho udolia do Engerau.... Pritom EU rada vytlaca peniaze prave na cezhranicke projekty....
Mimochodom, este bude zaujimave ako budu riesit integraciu Rakuska ked k tomu raz (snad co najskor) dojde. Ze ci nebude SL na truc chciet do IDS na danej trase zapojit aj svoje spoje.
Reakcia na: Emil #33:
To neriesi tu kritizovany problem, kedze v tomto pripade je cena dobra tak ako je (teda ta zona je tma ucelne). Dalo by sa to ale pouzit v urcitych pripadoch, napr. cestujuci s listkom pre zonu 215 by mohli cestovat po Krce aby sa dalo na jednozonovy PCL cestovat Marianka - Stupava.
No s tymi prejazadami cez zony... Keby sa chcelo dalo by sa upravit prejazd cez zony. Tak ako to maju Rakusania vo VORe http://www.vor.at/fileadmin/user_upload/downloads/Plaene/Tarifzonenplan.pdf
Napriklad Regelsbrunn je v zone 490 ale abonenti zony 591 a 585 tam mozu zachadzat....
No ved je to zatial v plienkach ... snad casom ?
Hlavne aby to uz nejako začalo, na dolaďovanie bude zbytok života ?
Reakcia na: TomJ #29:
Myslim ze tu tarifu budu poznat, predsalen, nebudes jediny kto to bude vyuzivat, ide o celkom vyhodnu ponuku 🙂

Problem moze nastat akurat pri takych atypickych pripadoch kedy to budes davat sprievodcovi co s tym bezne neprichadza do styku.. kedysi davno som pouzil BID na nejakom Zr co v BA stal len na hlavnom a na Vinohradoch na cestu medzi tymito dvoma stanicami... tusim to bol Zr do Prievidze alebo kam a tam sprievodca na to pozeral tak mierne zmateny, ako mi povedal: "To viem ze nieco taketo existuje, ale este som to nevidel" - skoncilo to tak ze cloveku co mi kontroloval listok som vysvetloval co vlastne ma skontrolovat ? ? ?
Reakcia na: Stapfel #30:
A máš na ňom aj predplatný lístok s príplatkom na BID? Lebo o to mi ide, ako budú postupovať keď nebudem mať normálny lístok. Dnes totiž používam vo vlaku ISIC iba ako doklad na zľavnené cestovné.
Reakcia na: TomJ #29:
Ja mam tiež ISIC a v pohode ....
Reakcia na: 810zssk #28:
Tak, istú logiku to dáva, to musím uznať. Ale som zvedavý, ako to nakoniec bude celé fungovať. Či na mňa nebude vlakový sprievodca alebo šofér busu pozerať ako puk, keď mu podám ISIC, že veď mám PCL pre Bratislavu.
Reakcia na: TomJ #26:
Ono ta zona 215 tam kompenzuje to ze v ramci zony 100+101 cestujete ovela dlhsiu trasu ako napr. cestujuci na smer Pezinok...
Reakcia na: TomJ #26:
No pozri, na kilometroch 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 trate 110 nie je ziadna stanica - ale tie kilometre musis zaplatit.

Jasne, tu zonu by mohli dat mimo trate, lenze potom by sa znizila cena a z nejakeho nepochopitelneho dovodu by cestujuci vlakmi zo smeru Zahorie platili menej ako by realne mali.
Reakcia na: 810zssk #24:
To samozrejme nie. Mne skôr išlo o to, že v danom pásme na Záhorí žiadna stanica vlaku neexistuje, takže preto mi to prišlo divné. To pásmo tam síce je, ale kludne sa to dalo urobiť tak, aby do trasy vlaku nezasahovalo. Takto je to trochu tŕňom v oku pre cestujúcich.
Reakcia na: Ike #14:
a pre ľahšie zapamätanie sa na koniec ešte pridá číslo vozovne a prípadne aj VIN busu + posledné číslo bude kontrolné (niečo ako v rodných číslach) 😉
Reakcia na: TomJ #22:
Alebo este inak.. podla teba by sa mala cena listka menit takym sposobom ze cim viac vlak zastavuje (= cim je pomalsi) tym viac budes platit? A na REXy maju stacit dvojzonove listky? Nie je to trochu blbost? 🙂
Reakcia na: TomJ #22:
Ale to je uplny nezmysel. Dnes tiez platis za prejazd usekmi kde vlak nestoji.
Reakcia na: 810zssk #21:
To síce áno, ale aj tak mi to príde trochu antizákaznícke. To je to isté ako keby som išiel zo Salzburgu do Innsbrucku a musel platiť medzištátne cestovné, hoci ten vlak v Nemecku nemá žiadnu zastávku (ak sa mýlim, opravte ma).
Reakcia na: Stapfel #20:
Ano, budes platit dve regionalne zony. Totiz, to ze tam vlak nestoji este neznamena ze sa cez tu zonu teleportuje. Ty nou predsa prechadzat budes.
Ja chcem len podotknúť že som obyvateľ Zohoru tj 225 a chodím do Bratislavy 100/101 vlakom. To znamená že si budem musieť zaplatiť aj sa Stupavské pásmo 215 kde ten vlak nemé žiadnu zastávku??? Takže budem musieť miesto 111€ platiť 139€ ??? Ak to tak bude tak že budem musieť platiť za 2 regionálne pásma + BA je to len nechutné vykorisťovanie...
Spolužiak na strednej mal zakúpený príplatok na BID a dochádzal z Marianky. Na Nivách si vypýtal v buse Slovak Lines lístok priamo Nivy-Marianka ale strojček mu načítal cenu len za úsek od Záhorskej Bystrice po Marianku. Rovnako to bude fungovať a teraz, Ty si vypýtaš presne kam až daným autobusom cestuješ.
Reakcia na: 810zssk #17:
Díky... no som zvedavý ako to bude fungovať, určite to potom pôjdem odskúšať.
Reakcia na: TomJ #16:
Kupis to naraz, detaily budu upresnene neskor.
Ešte taká otázka: povedzme, že pôjdem busom z Nív do Bernolákova. Keď budem nastupovať na ASMN, tak ukážem šoférovi ISIC, na ktorom mám PCL a hneď si môžem aj kúpiť lístok zo zastávky Bratislava, Logistické centrum do Bernolákova alebo budem musieť na konci BA znovu zájsť za vodičom a až tam si kúpiť lístok? Logika mi hovorí, že by malo platiť to prvé, len či dokáže systém vydať lístok z inej zastávky ako z tej na ktorej práve bus stojí. Ak by totiž platilo to druhé, tak by si niektorí cestujúci nemuseli ísť kúpiť lístok, pretože vodič si nemusí pamätať, kto už lístok má a kto nie a v Slovak Lines myslím revízori nie sú. Navyše by tak busy zbytočne stáli na konci mesta na takých zastávkach, kde možno bežne nastupuje minimum ľudí alebo aj nikto.
Reakcia na: Ike #14:
Mali by platit tie cisla liniek co su v mape zon 🙂
Reakcia na: 810zssk #12:
Dúfam, že to ale nebudú tie 6 ciferné čísla ?
Reakcia na: 810zssk #12:
Keď si už spomenul tie poznámky v CP, tak to úplne zabili v Piešťanoch. Keď som tam minule bol, tak som si všimol, že hoci majú CP na zastávkach normálne rozdelený na stĺpec po-pi a stĺpec so-ne, tak pri každom víkendovom odchode je poznámka, že premáva v sobotu a v nedeľu a sviatok (okrem tých spojov, čo idú v tom istom čase aj v po-pi). Nechápem významu, lebo v minuloročnom CP to tak nemali a bolo každému jasné, podľa ktorého stĺpca sa má riadiť.
Reakcia na: Ike #9:
Este nie tak davno bola info ze od marca bude oznacovanie liniek BID cislami, uvidime ci to naozaj zavedu - faktom ale je ze bez dopravnej optimalizacie tie cisla velky vyznam mat nebudu (kedze nadalej bude platit ze co spoj to ina trasa).

Za imhd.sk hovorcovat nemozem, ale faktom je ze tie CP Slovak Linesu su stale prepoznamkovane, takze to by robilo jemnu komplikaciu, hoci je pravda, ze stale to nie je taka katastrofa ako niektore prevadzky MHD co na imhd su 🙂
Reakcia na: mrcheef #6:
Zakaznicke centrum ti dalo zlu informaciu. V useku Bratislava hl.st. - Marchegg Gr. (virtualny tarifny bod na hranici) je dopravcom ZSSK, preto tam plati tarifa ZSSK. Znamena to ze uz dnes s BID priplatkom tieto vlaky mozes pouzit na trase Bratislava hl.st. - Devinska Nova Ves.

V skratke: PCL pre zony 100+101 zakupeny od 1.3.2013 ti bude platit aj na vlakoch REX do Viedne v useku Bratislava hl.st. - Devinska Nova Ves 🙂
Reakcia na: mrcheef #6:
ŐBB s tým nemá nič spoločné. Medzi Hlavnou stanicou a Marcheggom je tam vlakový personál Železničnej spoločnosti a platí tam naša tarifa.
Reakcia na: TomJ #7:
Je to paráda, ale škoda, že to nie je dotiahnuté do konca s tou optimalizáciou.
Ono keby existovali jednotné označenia spojov a jednotné CP, určite by to bolo oveľa atraktívnejšie.

Inak, rozšíri sa o BID aj iMHD? ?
zaujimalo by ma ako sa dotkne tato zmena spojov realizovanych DPB do marianky, ich dotacii zo strany obce a pod....
Tá platnosť obyčajnej električenky MHD aj na vlaky a busy je super vec. Možno by sa oplatilo vyskúšať znovu zaviesť vlaky do Petržalky. Keďže by ľudia nemuseli za ne doplácať BID príplatok ani platiť cestovné ZSSK, možno by ich nimi jazdilo viac. Hoci až taký nárast by to asi nebol.
Aj ja by som mal otázku, bude možné využiť po 1.3.2013 električenku v rámci BA aj vo vlakoch REX Viedeň - Bratislava? Lebo v súčasnosti nie je možné využiť v týchto vlakoch električenku s BID príplatkom. Takúto informáciu som dostal zo zákazníckeho centra ZSSK. Lebo OBB nie je zahrnuté v rámci BIDu.
Oceňujem, že moje verklíkovanie o tom, že časť BA (Devínske Jazero) je mimo zón 100 a 101 bolo spracované a po novom je súčasťou týchto zón ?
Reakcia na: mrcheef #3:
Ano, akurat doteraz si musel mat BID priplatok, po novom tak bude platit kazda elektricenka 🙂
Reakcia na: Mikimaus #1:
Presne tak, v podstate to takto fungovalo aj teraz u ZSSK napr. pri ceste do z BA do PK osobným vlakom si mal príplatok BID k električenke a stačilo mať lístok na vlak iba v úseku Rača-Pezinok.
Reakcia na: Mikimaus #1:
Presne tak. Ale musi ist o elektricenku predanu po 1.3.2013.
Takze ak pojdem napr. RJ do PB mam to v cene elektricenky 100+101 ? Ak pojdem dalej niekde za PB, tak staci si kupit listok na RJ od PB a pri ceste nazad, len do PB a potom uz idem dalej v ramci BA na elektricenku v RJ ? Usetrim par centov ...