Zastávka Záporožská

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
80 Cintorín Petržalka; Nesto
80 Staré Mesto, Kollárovo námestie
88 Autobusová stanica cez Petržalku
88 Most SNP cez Petržalku
N95 Depo Petržalka
N95 Hlavná stanica
Linka Smer
80 Cintorín Petržalka; Nesto
80 Staré Mesto, Kollárovo námestie
88 Autobusová stanica cez Petržalku
88 Most SNP cez Petržalku
N95 Depo Petržalka
N95 Hlavná stanica

Najbližšie odchody