Zastávka Kulíškova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
205 Staré Mesto, Rajská
205 Trnávka, Rádiová
Linka Smer
205 Staré Mesto, Rajská
205 Trnávka, Rádiová

Najbližšie odchody