Zastávka Kulíškova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie
205 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala
205 Trnávka, Rádiová
212 Cintorín Vrakuňa
212 ŽST Železná studienka
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie
Linka Smer
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie
205 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala
205 Trnávka, Rádiová
212 Cintorín Vrakuňa
212 ŽST Železná studienka
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie

Najbližšie odchody