Zastávka Einsteinova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
80 Cintorín Petržalka; Nesto
80 Staré Mesto, Kollárovo námestie
88 Autobusová stanica cez Petržalku
88 Most SNP cez Petržalku
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
192 Depo Petržalka
192 Červený most
901 Hainburg/Donau
N95 Depo Petržalka
N95 Hlavná stanica
Linka Smer
80 Cintorín Petržalka; Nesto
80 Staré Mesto, Kollárovo námestie
88 Autobusová stanica cez Petržalku
88 Most SNP cez Petržalku
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
192 Depo Petržalka
192 Červený most
901 Hainburg/Donau
N95 Depo Petržalka
N95 Hlavná stanica

Najbližšie odchody