Výprava ku dňu 16.9.2019 (pondelok)

Linka Vozidlá Poznámka
17519/1, 7523/2, 7510/3, 7517/4, 7526/5, 7505/6, 7512/7, 7516/8, 7525/9, 7520/10, 7504/11
37923+7924/1, 7407/2, 7931+7932/3, 7504/3a, 7943+7944/3b, 7422/4, 7783+7784/5, 7416/6, 7951+7952/6a, 7907+7908/7, 7417/8, 7301+7302/9, 7845+7846/9a, 7423/10, 7904+7903/11, 7415/12, 7941+7942/13, 7935+7936/13a, 7835+7836/13b, 7428/14, 7953+7954/15, 7429/16, 7949+7950/17, 7405/18, 7921+7922/19, 7419/20, 7504/20a, 7404/20b, 7913+7914/21, 7426/22, 7909+7910/23, 7420/24, 7781+7782/25, 7425/26, 7905+7906/27, 7403/28, 7733+7734/29, 7411/30, 7837+7838/31, 7401/32, 7845+7846/33, 7301+7302/33a

3/3-7931+7932 pozri poznámky k linke 9/3

3/6-7416 pozri poznámky k linke 9/6

3/9-7301+7302 od 7:30 (Komisárky) do 8:37 (Astronomická) dočasne vzájomná výmena odchodov s linkou 3/33-7845+7846

3/13-7941+7942 od 16:31 (Riazanská -> Komisárky) do 17:25 (ŽST Vinohrady -> Nám. SNP) nepremával, od 17:14 (Komisárky) ho nahradil ZV 7935+7936 a napokon sa napojila súprava 7835+7836

3/20-7419 od 13:25 (križovatka Račianska x Sliačska -> Nám. SNP) do 15:54 (Blumentál -> Nám. SNP) nepremával z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom, od 13:43 (Blumentál -> Astronomická) ho nahradil ZV 7504 a napokon sa napojila električka 7404

3/33-7845+7846 od 7:34 (Komisárky) do 8:39 (Astronomická) dočasne vzájomná výmena odchodov s linkou 3/9-7301+7302

47418/1, 7529/1a, 7410/2, 7413/3, 7402/4, 7427/5, 7406/6, 7409/7, 7412/8, 7411/9, 7401/10, 7126/11, 7105/12, 7508/12a, 7107/13, 7504/13a, 7133/13b, 7111/14, 7529/14a, 7112/14b, 7103/15, 7504/15a, 7118/15b, 7134/16, 7112/17

4/1-7418 od 18:25 (Americké nám. -> Chatam Sófer) do 20:19 (ŽST Nové Mesto) dočasne nepremával z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom, od 19:00 (Jurajov dvor -> Zlaté piesky) ho nahradil ZV 7529

4/12-7105 od 6:18 (ŽST Nové Mesto) do 6:54 (Krížna -> ŽST Nové Mesto) dočasne nepremával, od 6:20 (Zátišie -> Chatam Sófer) do 7:20 (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7508

4/13-7107 od 15:28 do 17:28 (ŽST Nové Mesto) nepremával, od 16:00 (Nám. SNP -> ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7504 a napokon sa napojila električka 7133

4/14-7111 od 16:06 (Nám. SNP -> ŽST Nové Mesto) do 17:12 (Krížna -> ŽST Nové Mesto) nepremával, od 16:38 až do 17:38 (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7529 a napokon sa napojila električka 7112

4/15-7103 od 10:58 (Krížna -> Chatam Sófer) do 12:22 (Krížna -> ŽST Nové Mesto) nepremával, od 11:22 (Krížna -> ŽST Nové Mesto) až do 12:48 (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7504 a napokon sa napojila električka 7118

77121/1, 7104/2, 7106/3, 7955+7956/4, 7127/5, 7115/6, 7085/7, 7947+7948/7a, 7947+7948/8, 7085/8a, 7119/9, 7946+7945/10, 7839+7840/11, 7835+7836/12, 7939+7940/13, 7504/13a, 7917+7918/14, 7943+7944/15, 7911+7912/16, 7919+7920/17

7/7-7085 od 7:04 (Komisárky) do 7:44 (Hlavná stanica) dočasne vzájomná výmena odchodov s linkou 7/8-7947+7948

7/8-7947+7948 od 7:08 (Komisárky) do 7:45 (Hlavná stanica) dočasne vzájomná výmena odchodov s linkou 7/7-7085

7/13-7939+7940 od 8:42 (Komisárky) do 9:36 (ŽST Vinohrady) nepremával, od 9:17 (Hlavná stanica) ho až do konca služby nahradil ZV 7504

97923+7924/1, 7407/2, 7931+7932/3, 7504/3a, 7943+7944/3b, 7422/4, 7783+7784/5, 7416/6, 7951+7952/6a, 7907+7908/7, 7417/8, 7301+7302/9, 7845+7846/9a, 7423/10, 7904+7903/11, 7415/12, 7941+7942/13, 7835+7836/13a, 7428/14, 7953+7954/15, 7429/16, 7949+7950/17, 7405/18, 7921+7922/19, 7419/20, 7504/20a, 7404/20b, 7913+7914/21, 7426/22, 7909+7910/23, 7420/24, 7781+7782/25, 7425/26, 7905+7906/27, 7403/28, 7733+7734/29, 7411/30, 7837+7838/31, 7401/32, 7301+7302/33, 7845+7846/33a

9/3-7931+7932 od 17:27 (Astronomická) do 18:49 (Komisárky) nepremával, od 17:42 (Blumentál -> Nám. SNP) ho nahradil ZV 7504 a napokon sa napojila súprava 7943+7944

9/6-7416 od 15:22 (Astronomická) do 17:01 (Blumentál -> Nám. SNP) nepremával, hneď ho až do 17:42 (Astronomická) nahradil ZV 7951+7952

9/9-7301+7302 pozri poznámky k linke 3/9

9/13-7941+7942 pozri poznámky k linke 3/13

9/20-7419 pozri poznámky k linke 3/20

9/33-7845+7846 pozri poznámky k linke 3/33

202040/1, 2115/1a, 2116/1b, 2035/2, 2048/3, 2116/4, 2117/4a, 4267/4b, 2113/4c, 2036/5, 2111/6, 2040/6a, 2044/7, 2036/8

20/1-2040 od 7:43 (Tesco Lamač) do 10:10 (Opletalova, VW5) nepremával, od 9:08 (Tesco Lamač) ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus 2116

20/4-2116 od začiatku služby, od 4:35 do 4:47 (Vozovňa Trnávka) nepremával, napokon sa napojil autobus 2117

20/4-2117 od 5:50 (Opletalova, VW5) do 8:43 (Tesco Lamač) nepremával, od 6:09 (Pri kríži -> Tesco Lamač) ho nahradil ZV 4267 a napokon sa napojil autobus 2113

20/6-2111 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2040

214245/1, 4247/2, 1863/3, 1635/3a, 1821/4, 2115/4a, 1846/4b, 2845/5, 2852/6, 2251/7, 1034/7a, 2864/8, 1862/9, 2844/10, 1847/11, 4246/12, 2848/13, 1836/14, 4243/15, 1866/15a, 1854/16, 1866/17, 4241/18, 1846/19, 1821/19a, 4246/51

21/2-4247 od 19:10 (Autobusová stanica) do 20:22 (Pri Sandbergu) dočasne nepremával, bez ZV

21/3-1863 od 10:02 (Autobusová stanica) do 10:48 (Volkswagen, VW2) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (príchod o 9:56 Autobusová stanica meškanie 16 minút), hneď ho nahradil ZV 1635

21/4-1821 od 6:50 (Krížna -> Volkswagen, VW2) do 8:32 (Autobusová stanica) nepremával, od 7:00 (SAV -> Volkswagen, VW2) ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus 1846

21/7-2251 od 15:54 (za zastávkou Sokolská -> Autobusová stanica) do 18:00 (Autobusová stanica) dočasne nepremával z dôvodu menšej vzájomnej škodovej udalosti s autobusom linky 32/7-1217, od 16:14 (Autobusová stanica) ho nahradil ZV 1034

21/19-1846 nakoľko bol autobus v priebehu medzidielu vypravený na linku 21/4, do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1821

233547/1, 2417/2, 2424/3, 2008/4
254245/1, 4247/2, 1854/16, 4243/17
264928/2, 4936/8, 4926/10, 4902/13, 4261/51, 1836/52
273901/1
291029/1, 1021/2, 1060/3, 1063/4, 1064/5, 1034/5a, 1028/5b, 1030/6, 3011/7, 3015/8, 3012/8a, 1068/9, 4267/9a

29/5-1064 od 17:34 (Zlaté schody -> Nové SND) do 19:46 (Nové SND) nepremával, od 18:06 (Nové SND) ho nahradil ZV 1034 a napokon sa napojil autobus 1028

29/8-3015 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3012

29/9-1068 od 13:29 (Bystrická -> Opletalova, VW5) do 17:27 (Opletalova, VW5) dočasne nepremával, od 14:04 (Opletalova, VW5) ho nahradil ZV 4267

302003/1, 2001/2, 2005/3, 2004/4, 2002/5, 2411/6, 2006/51
311824/1, 1857/2, 2866/3, 2870/4, 1841/4a, 2205/5, 2217/6

31/4-2870 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1841

321205/1, 2115/1a, 1202/1b, 1222/2, 1220/3, 1214/4, 1215/5, 1218/6, 1217/7, 2115/7a, 1209/8, 2229/51

32/1-1205 od 12:57 do 15:39 (Hlavná stanica) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus 1202

32/7-1217 od 15:49 (za zastávkou Sokolská -> Hlavná stanica) do 16:47 (Kuklovská) dočasne nepremával z dôvodu menšej vzájomnej škodovej udalosti s autobusom linky 21/7-2251, od 16:04 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 2115

336703/1, 6827/2, 6839/3, 6705/4, 6701/5
351912/1
362418/1, 2419/2
372047/1, 2037/2, 2034/3, 2042/4, 3006/5, 3013/6, 2039/51
392857/1, 2869/2, 1844/3, 2336/3a, 2868/3b, 1859/4, 2859/5, 1635/5a

39/3-1844 od 16:29 (Kráľovské údolie -> CSÚ) do 18:26 (CSÚ) nepremával, od 16:56 (Zochova -> Súhvezdná) ho nahradil ZV 2336 a napokon sa napojil autobus 2868

39/5-2859 od 6:06 (CSÚ) do 7:04 (Súhvezdná) dočasne nepremával, od 6:15 (Zochova -< Súhvezdná) ho nahradil ZV 1635

412423/1, 2420/2
433001/1
441902/1, 1907/1a

44/1-1902 od 15:30 (Koliba) výmena za minibus 1907

504249/1, 2841/2, 1826/3, 1834/4, 1867/5, 1828/6, 1861/7, 4251/8, 1843/9, 1860/10, 1839/11, 2862/12, 1849/13, 2850/14

50/8-4251 od 11:44 do 11:50 (Aupark) dočasne nepremával pre poruchu vozidla

50/12-2862 od 7:03 do 7:12 (M. Hella -> OD Slimák) dočasne nepremával pre poruchu vozidla

512404/1, 2407/2, 1916/51
522405/1, 2402/2, 3550/3, 3413/3a

52/3-3550 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3413

531025/1, 1065/2, 3014/3, 3009/4, 3002/5, 3004/6, 1022/51
562403/1, 2408/2, 2401/3, 2410/4, 3015/4a, 3550/5, 2410/51

56/4-2410 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3015

572414/1, 2415/2, 2414/51
581911/1
592238/1, 1633/2, 3202/2a, 2211/3, 3204/4, 2631/5, 4261/6

59/2-1633 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3202

614941/1, 4910/2, 4913/3, 4934/4, 4904/5, 4937/6, 4933/7, 1866/51, 4244/52
632219/1, 2237/2, 2222/3, 2221/4, 2248/5, 2232/6, 2226/7, 2214/7a, 2214/8, 2226/8a
646034/1, 6035/2, 6020/3, 6028/4
652031/1, 2041/2, 2038/3, 2122/4, 2032/5, 2120/6, 1035/6a, 2112/7, 3005/8, 2039/9, 2046/10, 1035/10a, 2044/51, 2034/52

65/6-2120 od 17:16 (Tbiliská) do 18:57 (Jurajov dvor) nepremával, od 17:38 (Koniarkova -> Čiližská) ho až do konca služby nahradil ZV 1035

65/10-2046 od 7:16 (Čiližská) do 9:03 (Jurajov dvor) nepremával, od 7:38 (Vozovňa Trnávka -> Tbiliská) ho až do konca služby nahradil ZV 1035

662416/1, 2413/2, 2422/3, 3003/4, 2411/51
673430/1, 3420/2, 3427/3, 3435/4, 3438/5

67/5-3438 od 21:35 do 21:42 (za zastávkou Podpriehradná -> Vinohradnícka) dočasne nepremával z dôvodu prekážky na komunikácii

684222/1, 1032/1a, 4930/1b, 2206/1c, 4274/2, 4227/3, 4236/4, 4228/5, 4224/6, 4255/7, 4232/8, 2201/9, 4229/10, 4225/11, 4223/11a, 4231/12, 4259/13, 2203/14

68/1-4222 od začiatku služby, od 6:36 (Vozovňa Petržalka) do 7:47 (Holíčska) nepremával, od 6:47 (Romanova -> Trnavské mýto) ho nahradil ZV 1032 a napokon sa napojil autobus 4930

68/1-4930 od 10:14 (Holíčska) výmena za autobus 2206

68/11-4225 od začiatku služby, od 5:59 (Vozovňa Petržalka) do 7:10 (Holíčska) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4223

691913/1
701848/1, 1833/2, 1034/2a, 1634/2b, 1854/2c, 1868/3, 1855/4, 4242/5, 4253/6, 2870/7, 1856/8, 1841/9

70/2-1833 od 6:14 (Vlčie hrdlo -> Most SNP) do 9:25 (ŽST Pod. Biskupice) nepremával, od 7:05 (Most SNP) ho nahradil ZV 1034 a napokon sa napojil autobus 1634

70/2-1634 od 19:40 (Most SNP) výmena za príslušný nízkopodlažný typ autobusu 1854

741211/1, 1221/2, 1204/3, 1210/4, 1637/5

74/4-1210 od 17:35 (Hlavná stanica) do 18:27 (Bajkalská -> Hlavná stanica) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

753201/1, 1632/2, 3205/3, 2650/3a, 2239/4, 2649/4a, 3212/5, 3216/6, 2646/7, 3214/8, 2637/9

75/3-3205 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2650

75/4-2239 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2649

771914/1, 1915/2
782247/1, 2212/2, 2246/3, 2216/4, 2230/5, 2636/5a, 2231/6, 2227/7, 2233/8, 2229/9, 2225/10, 2207/11

78/5-2230 od 14:40 do 16:28 (ŽST Pod. Biskupice) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2636

792412/1
801024/1, 3007/2, 1022/3, 1044/4, 4005/5, 2333/6, 2336/6a, 2123/6b, 2409/6c, 4041/6d, 2352/7, 4009/8, 3003/9, 3016/10

80/6-2333 od začiatku služby, od 6:33 (Údernícka, kúpalisko) do 9:07 (Kollárovo nám.) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2336 a napokon sa napojil autobus 2123

80/6-2123 od 16:19 (Kopčany) do 17:15 (Kollárovo nám.) nepremával, od 16:37 (Kollárovo nám.) ho nahradil ZV 2409 a napokon sa napojil autobus 4041

834912/1, 4928/2, 4925/3, 2115/3a, 4908/3b, 4932/4, 4924/5, 4911/6, 2636/6a, 4233/6b, 4920/7, 4936/8, 4901/9, 4926/10, 4915/11, 4935/12, 4902/13, 4918/14, 4261/51

83/3-4925 od 9:58 (Romanova -> Pri kríži) do 11:41 (Technopol) nepremával, od 10:19 (Patrónka -> Pri kríži) ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus 4908

83/6-4911 od 6:18 (Húščavova -> Technopol) do 10:46 (Technopol) nepremával, od 6:58 do 10:41 (Technopol) ho nahradil ZV 2636 a napokon sa napojil autobus 4233

844940/1, 4939/2, 4903/3, 4927/4, 1635/4a, 4916/5, 4923/6, 4931/7, 4922/8, 4905/9, 4917/10, 4919/11, 4929/12, 4921/13, 4938/14

84/4-4927 od 15:25 do 17:10 (Ovsište) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1635

871023/1, 1026/2, 1066/3, 1049/4, 1635/4a, 4046/5, 4223/5a, 1042/6, 2337/7, 2348/8, 4001/9, 1032/9a, 2335/10

87/4-1049 od 18:12 (Ovsište) do 19:02 (Astronomická) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 18:16 (Ovsište) ho nahradil ZV 1635

87/5-4046 od 18:54 (Ovsište) do 19:47 (Astronomická) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, hneď ho nahradil ZV 4223

87/6-1042 od 17:57 (Ovsište) do 19:06 (Vlčie hrdlo -> Ovsište) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

87/7-2337 od 8:45 (Ovsište) do 9:39 (Astronomická) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (príchod o 8:26 Ovsište, meškanie 40 min.), bez ZV

87/7-2337 od 17:12 (Astronomická) do 18:24 (Ovsište) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

87/9-4001 od 16:42 (Ovsište) do 18:19 (Vozovňa Petržalka) nepremával, od 17:36 (Astronomická) ho až do konca služby nahradil ZV 1032

87/10-2335 od 17:06 (Ovsište) do 18:26 (Prístavný most -> Ovsište) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (príchod o 16:38 Ovsište, meškanie 54 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

882220/1, 2234/2, 2228/3, 1034/3a, 2239/3b, 2249/4, 2241/5, 2209/6, 2210/7, 2208/8, 2225/9

88/3-2228 od 14:22 do 15:22 (Autobusová stanica) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1034 a napokon sa napojil autobus 2239

88/9-2225 od 18:35 (Jungmannova -> Most SNP) do 18:47 (Most SNP) nepremával, až do konca služby bez náhrady

901061/1, 1062/2, 3101/3
914270/1, 4264/2, 4266/3, 4263/4, 4262/5, 4221/6, 4050/51, 1052/52
924254/1, 4258/2, 2206/3, 4259/3a, 4230/4, 4223/4a, 4904/4b, 4265/5, 4257/6, 4255/7, 4232/8, 2201/9, 4267/31, 4248/51

92/4-4230 od 15:40 (Vozovňa Petržalka) do 16:45 (Volkswagen, VW2) nepremával, od 15:49 (Vozovňa Petržalka) do 16:32 (Volkswagen, VW2) ho nahradil ZV 4223 a napokon sa napojil autobus 4904

934269/1, 4272/2, 4268/3, 4273/4, 4256/5, 1832/6, 4239/7, 4240/8, 4271/9, 4248/10, 4250/11, 4234/12, 1635/12a, 2203/12b, 1840/13, 4233/14, 4262/51, 4265/52, 4243/53

93/12-4234 od 7:34 (Aupark -> Hlavná stanica) do 9:18 (Vozovňa Petržalka) nepremával, od 7:56 (Dvory -> Vyšehradská) ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 1635 a do popoludňajšieho dielu služby sa napokon napojil autobus 2203

941043/1, 2342/2, 4045/3, 4048/4, 1041/5, 1057/6, 4222/6a, 2339/7, 3010/8, 3008/9, 2335/10

94/6-1057 od 7:56 (Aupark -> Blumentál) do 9:05 (Vozovňa Petržalka) nepremával, až do konca ranného dielu služby bez náhrady, do popoludňajšieho dielu služby sa napokon napojil autobus 4222

951051/1, 1045/2, 4047/3, 1055/4, 4010/5, 1052/6, 1056/7, 1050/8, 4006/9, 1047/10
962244/1, 2240/2, 2243/3, 2218/4, 2245/5, 2202/6, 2207/7, 2233/51

96/7-2207 od 8:18 do 10:18 (Letisko) dočasne nepremával, bez ZV

982849/1, 1823/2, 1865/3, 2842/4, 1837/5, 2843/6, 1852/7, 1035/7a, 1046/7b, 4223/7c, 1058/7d, 2409/7e, 1850/8, 1858/9, 2846/10, 2854/11, 4244/12, 2860/13, 1852/14

98/7-1852 od 6:06 (Ekonomická univerzita -> OD Slimák) do 7:22 (Jasovská) nepremával, od 6:28 (Bajkalská -> Jasovská) ho nahradil ZV 1035 a napokon sa napojil autobus 1046

98/7-1046 od 7:44 (Prístavný most -> OD Slimák) do 10:42 (Jasovská) nepremával, od 8:15 (Ovsištské nám. -> Jasovská) ho nahradil ZV 4223 a napokon sa napojil autobus 1058

98/7-1058 od 10:48 (Budatínska -> OD Slimák) do 12:05 (Jasovská) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, od 11:20 (OD Slimák) ho nahradil ZV 2409

98/14-1852 od 15:43 do 15:55 (medzi zastávkami Starý háj a Ovsištské nám. -> OD Slimák) dočasne nepremával z dôvodu prekážky na trati (dopravná nehoda osobných motorových vozidiel)

992332/1, 2344/2, 2353/3, 2350/4, 4223/4a, 2346/4b, 2338/5, 2332/5a, 2341/6, 4049/7, 4009/8, 2345/9, 4008/10, 1069/11, 2340/12, 1047/51

99/4-2350 od začiatku služby, od 4:53 (Vozovňa Petržalka) do 5:47 (Ovsište) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4223 a napokon sa napojil autobus 2346

99/5-2338 od začiatku služby, od 4:25 (Ovsište) do 5:08 (Vozovňa Petržalka) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2332

99/6-2341 od 17:58 (Ovsište) do 18:19 (Technopol -> Antolská) dočasne nepremával, bez ZV

99/11-1069 od 8:28 (Ovsište) do 9:07 (Antolská) dočasne nepremával, bez ZV

1233547/1, 2417/2, 2424/3, 2008/4, 2007/5
1302007/5
1332650/1, 2649/2, 1639/3, 2651/4, 2643/5
1393425/1
1471908/1
1513902/1
1844237/1, 4238/2
1914043/1, 2347/2, 4044/3, 4050/4, 2333/5, 4223/5a

191/5-2333 od 17:35 do 18:42 (ŽST Rusovce) dočasne nepremával, od 17:48 (Jasovská -> Most SNP) ho nahradil ZV 4223

1922648/1, 1206/2, 1213/3
1962648/1, 1206/2, 1213/3, 1212/4, 1209/5
2016817/1, 6801/2, 6829/3, 6812/4, 6806/5, 6838/6, 6844/7, 6807/8, 6825/9, 6841/10, 6813/11, 6831/12, 6811/13, 6820/14
2026823/1, 6824/2, 6835/3, 6804/4, 6803/5, 6821/6, 6843/7, 6802/8, 6808/9, 6805/10, 6828/11, 1032/11a, 6822/12, 6834/13, 6837/14

202/11-6828 od 10:17 (Čiližská) do 11:05 (Miletičova -> Čiližská) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 10:30 (Gagarinova -> Hodžovo nám.) až do 11:47 (Čiližská) ho nahradil ZV 1032

2036003/1, 6011/2, 6008/3, 6012/4, 6010/5, 6001/6, 6278/51, 2336/51b, 6310/52

203/51-6278 od 20:23 do 21:23 (Búdková) dočasne nepremával, od 20:26 (Búdková) ho nahradil ZV 2336

2046833/1, 6858/2, 1035/2a, 6861/2b, 6865/3, 6857/4, 6870/5, 6842/6, 6863/7

204/2-6858 od 10:15 do 11:45 (Rádiová) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1035 a napokon sa napojil trolejbus 6861

2056109/1, 2409/1a, 6112/2, 6113/3, 6114/4, 6105/5, 1032/5a, 6101/6

205/1-6109 od 7:05 (Zimný štadión -> Nemocnica sv. Michala) do 8:32 ((Nemocnica sv. Michala) dočasne nepremával z dôvodu menšej škodovej udalosti, od 7:36 (Zimný štadión -> Rádiová) do 8:27 (Nemocnica sv. Michala) ho nahradil ZV 2409

205/5-6105 od 6:56 (Zimný štadión -> Rádiová) do 9:37 (Rádiová) dočasne nepremával, od 8:22 (Rádiová) ho nahradil ZV 1032

2076014/1, 6826/1a, 6819/2, 6866/3, 6850/4, 6852/5, 6862/6, 6861/7

207/1-6014 od 13:38 (ŽST Železná studienka) výmena za kapacitne príslušný trolejbus 6826

2086022/1
2096033/1, 6016/2, 6018/3, 6024/4, 6031/5, 6025/6, 6023/7, 6029/8, 6028/9, 6006/10
2106102/1, 3411/2, 3433/2a, 6110/3, 3404/4, 6115/5

210/2-3411 od začiatku služby, od 4:29 (Vozovňa Trnávka) do 5:01 (Hlavná stanica) nepremával, napokon sa napojil autobus 3433

2116005/1, 6013/2, 6115/5
2126840/1, 6851/2, 6814/3, 6846/4, 6848/5, 6860/6, 6815/7, 6847/8, 6845/9, 6854/10, 6868/11, 6869/12, 6867/13, 6853/14, 6816/15, 6856/16, 6859/16a

212/5-6848 od 18:13 (Cintorín Vrakuňa) do 19:21 (Hodžovo nám. -> Cintorín Vrakuňa) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

212/7-6815 od 16:34 (medzi zastávkami MiÚ Ružinov a Hraničná -> ŽST Železná studienka) do 17:43 (Hodžovo nám. -> Cintorín Vrakuňa) dočasne nepremával, pretože trolejbus ostal stáť pod vzdušnou križovatkou, bez ZV

212/16-6856 od začiatku služby, od 4:57 (Vozovňa Trnávka) do 6:27 (Hodžovo nám. -> Cintorín Vrakuňa) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6859

212/16-6859 od 17:30 (ŽST Železná studienka) do 18:40 (Zimný štadión -> Rádiová) dočasne nepremával z dôvodu zdržania na trati (vyrovnanie meškania), príchod o 17:13 ŽST Železná studienka, meškanie 39 min., bez ZV

8013102/1
9013302/1
N214941/1, 1866/51, 4244/52
N292003/1, 2006/51
N314910/2, 1866/51, 4244/52
N332244/1, 2233/51
N344912/1, 4261/51
N372047/1, 2039/51
N446278/51, 6310/52
N476278/51, 6310/52
N531025/1, 1022/51
N551202/1, 2229/51
N562410/51
N612031/1, 2044/51, 2034/52
N704245/1, 4246/51
N726102/1, 6278/51, 6310/52
N742416/1, 2411/51
N804264/2, 1052/52
N914272/1, 4266/3, 4050/51
N934269/1, 4262/51
N954272/2, 4265/52
N991047/51
SL1836/52
X52863/1, 1845/2, 4267/2a, 2841/2b, 2851/3, 1831/4, 2224/5, 2250/6, 2856/7, 2865/8, 2215/9, 2867/10, 2641/11, 2868/12

X5/2-1845 od 20:52 (Jurigovo nám. -> Pri kríži) do 23:05 (Molecova) nepremával, od 21:15 (Pri kríži) ho nahradil ZV 4267 a napokon sa napojil autobus 2841

X67503/1, 7530/2, 7528/3, 7509/4, 7521/5, 7522/6, 7501/7, 7511/8, 7506/9, 7502/10, 7513/11, 7524/12
X314237/1, 4238/2
X721059/1, 2045/2, 1054/3, 2336/3a, 2033/3b

X72/2-2045 od 17:10 (Mliekárenská) do 17:35 (Nemocnica sv. Michala) dočasne nepremával, bez ZV

X72/3-1054 od 14:40 do 16:10 (Mliekárenská) nepremával, od 15:05 (Nemocnica sv. Michala) ho nahradil ZV 2336 a napokon sa napojil autobus 2033

ZV-A2636/1, 2409/11, 1035/12, 1032/13, 1034/14, 2636/21, 2115/22, 1635/23, 4267/31, 4223/32, 2332/33, 2336/33a
ZV-E7935+7936/1, 7951+7952/2, 7935+7936/2a, 7524/3, 7508/4, 7504/5
Škola4009/3, 1854/10, 1911/11, 3550/14, 2650/17, 1069/18

Poznámky

 • Od 8:42 do 8:50 nepremávali električky na linkách 3 a 7 za konečnou zastávkou Komisárky, smer mesto, dôvodom bola porucha električky linky 7/13-7939+7940
 • Od 13:25 do 13:37 nepremávali električky na linke 3 na križovatke ulíc Račianska x Sliačska, smer Račianske mýto, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 3/20-7419 s osobným motorovým vozidlom
 • Od 18:25 do 18:39 nepremávala električková linka 4 na Americkom nám., smer Špitálska, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 4/1-7418 s osobným motorovým vozidlom
 • Nedodržaná štruktúra výpravy:
  • nedodržaná garantovaná nízkopodlažnosť (2)
  • oslabená kapacita (4)
  • zvýšená kapacita (2)
 • Počet zaznamenaných poradí: 717
 • Počet zaznamenaných vozidiel: 595

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka