Try future
Vehicles in service on 16th Sep 2019 (Monday)
Route Vehicles Note
17519/1, 7523/2, 7510/3, 7517/4, 7526/5, 7505/6, 7512/7, 7516/8, 7525/9, 7520/10, 7504/11
37923+7924/1, 7407/2, 7931+7932/3, 7504/3a, 7943+7944/3b, 7422/4, 7783+7784/5, 7416/6, 7951+7952/6a, 7907+7908/7, 7417/8, 7301+7302/9, 7845+7846/9a, 7423/10, 7904+7903/11, 7415/12, 7941+7942/13, 7935+7936/13a, 7835+7836/13b, 7428/14, 7953+7954/15, 7429/16, 7949+7950/17, 7405/18, 7921+7922/19, 7419/20, 7504/20a, 7404/20b, 7913+7914/21, 7426/22, 7909+7910/23, 7420/24, 7781+7782/25, 7425/26, 7905+7906/27, 7403/28, 7733+7734/29, 7411/30, 7837+7838/31, 7401/32, 7845+7846/33, 7301+7302/33a
 • 3/3-7931+7932 pozri poznámky k linke 9/3
 • 3/6-7416 pozri poznámky k linke 9/6
 • 3/9-7301+7302 od 7:30 (Komisárky) do 8:37 (Astronomická) dočasne vzájomná výmena odchodov s linkou 3/33-7845+7846
 • 3/13-7941+7942 od 16:31 (Riazanská -> Komisárky) do 17:25 (ŽST Vinohrady -> Nám. SNP) nepremával, od 17:14 (Komisárky) ho nahradil ZV 7935+7936 a napokon sa napojila súprava 7835+7836
 • 3/20-7419 od 13:25 (križovatka Račianska x Sliačska -> Nám. SNP) do 15:54 (Blumentál -> Nám. SNP) nepremával z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom, od 13:43 (Blumentál -> Astronomická) ho nahradil ZV 7504 a napokon sa napojila električka 7404
 • 3/33-7845+7846 od 7:34 (Komisárky) do 8:39 (Astronomická) dočasne vzájomná výmena odchodov s linkou 3/9-7301+7302
47418/1, 7529/1a, 7410/2, 7413/3, 7402/4, 7427/5, 7406/6, 7409/7, 7412/8, 7411/9, 7401/10, 7126/11, 7105/12, 7508/12a, 7107/13, 7504/13a, 7133/13b, 7111/14, 7529/14a, 7112/14b, 7103/15, 7504/15a, 7118/15b, 7134/16, 7112/17
 • 4/1-7418 od 18:25 (Americké nám. -> Chatam Sófer) do 20:19 (ŽST Nové Mesto) dočasne nepremával z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom, od 19:00 (Jurajov dvor -> Zlaté piesky) ho nahradil ZV 7529
 • 4/12-7105 od 6:18 (ŽST Nové Mesto) do 6:54 (Krížna -> ŽST Nové Mesto) dočasne nepremával, od 6:20 (Zátišie -> Chatam Sófer) do 7:20 (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7508
 • 4/13-7107 od 15:28 do 17:28 (ŽST Nové Mesto) nepremával, od 16:00 (Nám. SNP -> ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7504 a napokon sa napojila električka 7133
 • 4/14-7111 od 16:06 (Nám. SNP -> ŽST Nové Mesto) do 17:12 (Krížna -> ŽST Nové Mesto) nepremával, od 16:38 až do 17:38 (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7529 a napokon sa napojila električka 7112
 • 4/15-7103 od 10:58 (Krížna -> Chatam Sófer) do 12:22 (Krížna -> ŽST Nové Mesto) nepremával, od 11:22 (Krížna -> ŽST Nové Mesto) až do 12:48 (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7504 a napokon sa napojila električka 7118
77121/1, 7104/2, 7106/3, 7955+7956/4, 7127/5, 7115/6, 7085/7, 7947+7948/7a, 7947+7948/8, 7085/8a, 7119/9, 7946+7945/10, 7839+7840/11, 7835+7836/12, 7939+7940/13, 7504/13a, 7917+7918/14, 7943+7944/15, 7911+7912/16, 7919+7920/17
 • 7/7-7085 od 7:04 (Komisárky) do 7:44 (Hlavná stanica) dočasne vzájomná výmena odchodov s linkou 7/8-7947+7948
 • 7/8-7947+7948 od 7:08 (Komisárky) do 7:45 (Hlavná stanica) dočasne vzájomná výmena odchodov s linkou 7/7-7085
 • 7/13-7939+7940 od 8:42 (Komisárky) do 9:36 (ŽST Vinohrady) nepremával, od 9:17 (Hlavná stanica) ho až do konca služby nahradil ZV 7504
97923+7924/1, 7407/2, 7931+7932/3, 7504/3a, 7943+7944/3b, 7422/4, 7783+7784/5, 7416/6, 7951+7952/6a, 7907+7908/7, 7417/8, 7301+7302/9, 7845+7846/9a, 7423/10, 7904+7903/11, 7415/12, 7941+7942/13, 7835+7836/13a, 7428/14, 7953+7954/15, 7429/16, 7949+7950/17, 7405/18, 7921+7922/19, 7419/20, 7504/20a, 7404/20b, 7913+7914/21, 7426/22, 7909+7910/23, 7420/24, 7781+7782/25, 7425/26, 7905+7906/27, 7403/28, 7733+7734/29, 7411/30, 7837+7838/31, 7401/32, 7301+7302/33, 7845+7846/33a
 • 9/3-7931+7932 od 17:27 (Astronomická) do 18:49 (Komisárky) nepremával, od 17:42 (Blumentál -> Nám. SNP) ho nahradil ZV 7504 a napokon sa napojila súprava 7943+7944
 • 9/6-7416 od 15:22 (Astronomická) do 17:01 (Blumentál -> Nám. SNP) nepremával, hneď ho až do 17:42 (Astronomická) nahradil ZV 7951+7952
 • 9/9-7301+7302 pozri poznámky k linke 3/9
 • 9/13-7941+7942 pozri poznámky k linke 3/13
 • 9/20-7419 pozri poznámky k linke 3/20
 • 9/33-7845+7846 pozri poznámky k linke 3/33
202040/1, 2115/1a, 2116/1b, 2035/2, 2048/3, 2116/4, 2117/4a, 4267/4b, 2113/4c, 2036/5, 2111/6, 2040/6a, 2044/7, 2036/8
 • 20/1-2040 od 7:43 (Tesco Lamač) do 10:10 (Opletalova, VW5) nepremával, od 9:08 (Tesco Lamač) ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus 2116
 • 20/4-2116 od začiatku služby, od 4:35 do 4:47 (Vozovňa Trnávka) nepremával, napokon sa napojil autobus 2117
 • 20/4-2117 od 5:50 (Opletalova, VW5) do 8:43 (Tesco Lamač) nepremával, od 6:09 (Pri kríži -> Tesco Lamač) ho nahradil ZV 4267 a napokon sa napojil autobus 2113
 • 20/6-2111 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2040
214245/1, 4247/2, 1863/3, 1635/3a, 1821/4, 2115/4a, 1846/4b, 2845/5, 2852/6, 2251/7, 1034/7a, 2864/8, 1862/9, 2844/10, 1847/11, 4246/12, 2848/13, 1836/14, 4243/15, 1866/15a, 1854/16, 1866/17, 4241/18, 1846/19, 1821/19a, 4246/51
 • 21/2-4247 od 19:10 (Autobusová stanica) do 20:22 (Pri Sandbergu) dočasne nepremával, bez ZV
 • 21/3-1863 od 10:02 (Autobusová stanica) do 10:48 (Volkswagen, VW2) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (príchod o 9:56 Autobusová stanica meškanie 16 minút), hneď ho nahradil ZV 1635
 • 21/4-1821 od 6:50 (Krížna -> Volkswagen, VW2) do 8:32 (Autobusová stanica) nepremával, od 7:00 (SAV -> Volkswagen, VW2) ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus 1846
 • 21/7-2251 od 15:54 (za zastávkou Sokolská -> Autobusová stanica) do 18:00 (Autobusová stanica) dočasne nepremával z dôvodu menšej vzájomnej škodovej udalosti s autobusom linky 32/7-1217, od 16:14 (Autobusová stanica) ho nahradil ZV 1034
 • 21/19-1846 nakoľko bol autobus v priebehu medzidielu vypravený na linku 21/4, do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1821
233547/1, 2417/2, 2424/3, 2008/4
254245/1, 4247/2, 1854/16, 4243/17
264928/2, 4936/8, 4926/10, 4902/13, 4261/51, 1836/52
273901/1
291029/1, 1021/2, 1060/3, 1063/4, 1064/5, 1034/5a, 1028/5b, 1030/6, 3011/7, 3015/8, 3012/8a, 1068/9, 4267/9a
 • 29/5-1064 od 17:34 (Zlaté schody -> Nové SND) do 19:46 (Nové SND) nepremával, od 18:06 (Nové SND) ho nahradil ZV 1034 a napokon sa napojil autobus 1028
 • 29/8-3015 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3012
 • 29/9-1068 od 13:29 (Bystrická -> Opletalova, VW5) do 17:27 (Opletalova, VW5) dočasne nepremával, od 14:04 (Opletalova, VW5) ho nahradil ZV 4267
302003/1, 2001/2, 2005/3, 2004/4, 2002/5, 2411/6, 2006/51
311824/1, 1857/2, 2866/3, 2870/4, 1841/4a, 2205/5, 2217/6
 • 31/4-2870 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1841
321205/1, 2115/1a, 1202/1b, 1222/2, 1220/3, 1214/4, 1215/5, 1218/6, 1217/7, 2115/7a, 1209/8, 2229/51
 • 32/1-1205 od 12:57 do 15:39 (Hlavná stanica) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus 1202
 • 32/7-1217 od 15:49 (za zastávkou Sokolská -> Hlavná stanica) do 16:47 (Kuklovská) dočasne nepremával z dôvodu menšej vzájomnej škodovej udalosti s autobusom linky 21/7-2251, od 16:04 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 2115
336703/1, 6827/2, 6839/3, 6705/4, 6701/5
351912/1
362418/1, 2419/2
372047/1, 2037/2, 2034/3, 2042/4, 3006/5, 3013/6, 2039/51
392857/1, 2869/2, 1844/3, 2336/3a, 2868/3b, 1859/4, 2859/5, 1635/5a
 • 39/3-1844 od 16:29 (Kráľovské údolie -> CSÚ) do 18:26 (CSÚ) nepremával, od 16:56 (Zochova -> Súhvezdná) ho nahradil ZV 2336 a napokon sa napojil autobus 2868
 • 39/5-2859 od 6:06 (CSÚ) do 7:04 (Súhvezdná) dočasne nepremával, od 6:15 (Zochova -< Súhvezdná) ho nahradil ZV 1635
412423/1, 2420/2
433001/1
441902/1, 1907/1a
 • 44/1-1902 od 15:30 (Koliba) výmena za minibus 1907
504249/1, 2841/2, 1826/3, 1834/4, 1867/5, 1828/6, 1861/7, 4251/8, 1843/9, 1860/10, 1839/11, 2862/12, 1849/13, 2850/14
 • 50/8-4251 od 11:44 do 11:50 (Aupark) dočasne nepremával pre poruchu vozidla
 • 50/12-2862 od 7:03 do 7:12 (M. Hella -> OD Slimák) dočasne nepremával pre poruchu vozidla
512404/1, 2407/2, 1916/51
522405/1, 2402/2, 3550/3, 3413/3a
 • 52/3-3550 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3413
531025/1, 1065/2, 3014/3, 3009/4, 3002/5, 3004/6, 1022/51
562403/1, 2408/2, 2401/3, 2410/4, 3015/4a, 3550/5, 2410/51
 • 56/4-2410 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3015
572414/1, 2415/2, 2414/51
581911/1
592238/1, 1633/2, 3202/2a, 2211/3, 3204/4, 2631/5, 4261/6
 • 59/2-1633 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3202
614941/1, 4910/2, 4913/3, 4934/4, 4904/5, 4937/6, 4933/7, 1866/51, 4244/52
632219/1, 2237/2, 2222/3, 2221/4, 2248/5, 2232/6, 2226/7, 2214/7a, 2214/8, 2226/8a
646034/1, 6035/2, 6020/3, 6028/4
652031/1, 2041/2, 2038/3, 2122/4, 2032/5, 2120/6, 1035/6a, 2112/7, 3005/8, 2039/9, 2046/10, 1035/10a, 2044/51, 2034/52
 • 65/6-2120 od 17:16 (Tbiliská) do 18:57 (Jurajov dvor) nepremával, od 17:38 (Koniarkova -> Čiližská) ho až do konca služby nahradil ZV 1035
 • 65/10-2046 od 7:16 (Čiližská) do 9:03 (Jurajov dvor) nepremával, od 7:38 (Vozovňa Trnávka -> Tbiliská) ho až do konca služby nahradil ZV 1035
662416/1, 2413/2, 2422/3, 3003/4, 2411/51
673430/1, 3420/2, 3427/3, 3435/4, 3438/5
 • 67/5-3438 od 21:35 do 21:42 (za zastávkou Podpriehradná -> Vinohradnícka) dočasne nepremával z dôvodu prekážky na komunikácii
684222/1, 1032/1a, 4930/1b, 2206/1c, 4274/2, 4227/3, 4236/4, 4228/5, 4224/6, 4255/7, 4232/8, 2201/9, 4229/10, 4225/11, 4223/11a, 4231/12, 4259/13, 2203/14
 • 68/1-4222 od začiatku služby, od 6:36 (Vozovňa Petržalka) do 7:47 (Holíčska) nepremával, od 6:47 (Romanova -> Trnavské mýto) ho nahradil ZV 1032 a napokon sa napojil autobus 4930
 • 68/1-4930 od 10:14 (Holíčska) výmena za autobus 2206
 • 68/11-4225 od začiatku služby, od 5:59 (Vozovňa Petržalka) do 7:10 (Holíčska) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4223
691913/1
701848/1, 1833/2, 1034/2a, 1634/2b, 1854/2c, 1868/3, 1855/4, 4242/5, 4253/6, 2870/7, 1856/8, 1841/9
 • 70/2-1833 od 6:14 (Vlčie hrdlo -> Most SNP) do 9:25 (ŽST Pod. Biskupice) nepremával, od 7:05 (Most SNP) ho nahradil ZV 1034 a napokon sa napojil autobus 1634
 • 70/2-1634 od 19:40 (Most SNP) výmena za príslušný nízkopodlažný typ autobusu 1854
741211/1, 1221/2, 1204/3, 1210/4, 1637/5
 • 74/4-1210 od 17:35 (Hlavná stanica) do 18:27 (Bajkalská -> Hlavná stanica) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV
753201/1, 1632/2, 3205/3, 2650/3a, 2239/4, 2649/4a, 3212/5, 3216/6, 2646/7, 3214/8, 2637/9
 • 75/3-3205 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2650
 • 75/4-2239 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2649
771914/1, 1915/2
782247/1, 2212/2, 2246/3, 2216/4, 2230/5, 2636/5a, 2231/6, 2227/7, 2233/8, 2229/9, 2225/10, 2207/11
 • 78/5-2230 od 14:40 do 16:28 (ŽST Pod. Biskupice) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2636
792412/1
801024/1, 3007/2, 1022/3, 1044/4, 4005/5, 2333/6, 2336/6a, 2123/6b, 2409/6c, 4041/6d, 2352/7, 4009/8, 3003/9, 3016/10
 • 80/6-2333 od začiatku služby, od 6:33 (Údernícka, kúpalisko) do 9:07 (Kollárovo nám.) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2336 a napokon sa napojil autobus 2123
 • 80/6-2123 od 16:19 (Kopčany) do 17:15 (Kollárovo nám.) nepremával, od 16:37 (Kollárovo nám.) ho nahradil ZV 2409 a napokon sa napojil autobus 4041
834912/1, 4928/2, 4925/3, 2115/3a, 4908/3b, 4932/4, 4924/5, 4911/6, 2636/6a, 4233/6b, 4920/7, 4936/8, 4901/9, 4926/10, 4915/11, 4935/12, 4902/13, 4918/14, 4261/51
 • 83/3-4925 od 9:58 (Romanova -> Pri kríži) do 11:41 (Technopol) nepremával, od 10:19 (Patrónka -> Pri kríži) ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus 4908
 • 83/6-4911 od 6:18 (Húščavova -> Technopol) do 10:46 (Technopol) nepremával, od 6:58 do 10:41 (Technopol) ho nahradil ZV 2636 a napokon sa napojil autobus 4233
844940/1, 4939/2, 4903/3, 4927/4, 1635/4a, 4916/5, 4923/6, 4931/7, 4922/8, 4905/9, 4917/10, 4919/11, 4929/12, 4921/13, 4938/14
 • 84/4-4927 od 15:25 do 17:10 (Ovsište) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1635
871023/1, 1026/2, 1066/3, 1049/4, 1635/4a, 4046/5, 4223/5a, 1042/6, 2337/7, 2348/8, 4001/9, 1032/9a, 2335/10
 • 87/4-1049 od 18:12 (Ovsište) do 19:02 (Astronomická) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 18:16 (Ovsište) ho nahradil ZV 1635
 • 87/5-4046 od 18:54 (Ovsište) do 19:47 (Astronomická) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, hneď ho nahradil ZV 4223
 • 87/6-1042 od 17:57 (Ovsište) do 19:06 (Vlčie hrdlo -> Ovsište) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV
 • 87/7-2337 od 8:45 (Ovsište) do 9:39 (Astronomická) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (príchod o 8:26 Ovsište, meškanie 40 min.), bez ZV
 • 87/7-2337 od 17:12 (Astronomická) do 18:24 (Ovsište) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV
 • 87/9-4001 od 16:42 (Ovsište) do 18:19 (Vozovňa Petržalka) nepremával, od 17:36 (Astronomická) ho až do konca služby nahradil ZV 1032
 • 87/10-2335 od 17:06 (Ovsište) do 18:26 (Prístavný most -> Ovsište) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (príchod o 16:38 Ovsište, meškanie 54 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV
882220/1, 2234/2, 2228/3, 1034/3a, 2239/3b, 2249/4, 2241/5, 2209/6, 2210/7, 2208/8, 2225/9
 • 88/3-2228 od 14:22 do 15:22 (Autobusová stanica) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1034 a napokon sa napojil autobus 2239
 • 88/9-2225 od 18:35 (Jungmannova -> Most SNP) do 18:47 (Most SNP) nepremával, až do konca služby bez náhrady
901061/1, 1062/2, 3101/3
914270/1, 4264/2, 4266/3, 4263/4, 4262/5, 4221/6, 4050/51, 1052/52
924254/1, 4258/2, 2206/3, 4259/3a, 4230/4, 4223/4a, 4904/4b, 4265/5, 4257/6, 4255/7, 4232/8, 2201/9, 4267/31, 4248/51
 • 92/4-4230 od 15:40 (Vozovňa Petržalka) do 16:45 (Volkswagen, VW2) nepremával, od 15:49 (Vozovňa Petržalka) do 16:32 (Volkswagen, VW2) ho nahradil ZV 4223 a napokon sa napojil autobus 4904
934269/1, 4272/2, 4268/3, 4273/4, 4256/5, 1832/6, 4239/7, 4240/8, 4271/9, 4248/10, 4250/11, 4234/12, 1635/12a, 2203/12b, 1840/13, 4233/14, 4262/51, 4265/52, 4243/53
 • 93/12-4234 od 7:34 (Aupark -> Hlavná stanica) do 9:18 (Vozovňa Petržalka) nepremával, od 7:56 (Dvory -> Vyšehradská) ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 1635 a do popoludňajšieho dielu služby sa napokon napojil autobus 2203
941043/1, 2342/2, 4045/3, 4048/4, 1041/5, 1057/6, 4222/6a, 2339/7, 3010/8, 3008/9, 2335/10
 • 94/6-1057 od 7:56 (Aupark -> Blumentál) do 9:05 (Vozovňa Petržalka) nepremával, až do konca ranného dielu služby bez náhrady, do popoludňajšieho dielu služby sa napokon napojil autobus 4222
951051/1, 1045/2, 4047/3, 1055/4, 4010/5, 1052/6, 1056/7, 1050/8, 4006/9, 1047/10
962244/1, 2240/2, 2243/3, 2218/4, 2245/5, 2202/6, 2207/7, 2233/51
 • 96/7-2207 od 8:18 do 10:18 (Letisko) dočasne nepremával, bez ZV
982849/1, 1823/2, 1865/3, 2842/4, 1837/5, 2843/6, 1852/7, 1035/7a, 1046/7b, 4223/7c, 1058/7d, 2409/7e, 1850/8, 1858/9, 2846/10, 2854/11, 4244/12, 2860/13, 1852/14
 • 98/7-1852 od 6:06 (Ekonomická univerzita -> OD Slimák) do 7:22 (Jasovská) nepremával, od 6:28 (Bajkalská -> Jasovská) ho nahradil ZV 1035 a napokon sa napojil autobus 1046
 • 98/7-1046 od 7:44 (Prístavný most -> OD Slimák) do 10:42 (Jasovská) nepremával, od 8:15 (Ovsištské nám. -> Jasovská) ho nahradil ZV 4223 a napokon sa napojil autobus 1058
 • 98/7-1058 od 10:48 (Budatínska -> OD Slimák) do 12:05 (Jasovská) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, od 11:20 (OD Slimák) ho nahradil ZV 2409
 • 98/14-1852 od 15:43 do 15:55 (medzi zastávkami Starý háj a Ovsištské nám. -> OD Slimák) dočasne nepremával z dôvodu prekážky na trati (dopravná nehoda osobných motorových vozidiel)
992332/1, 2344/2, 2353/3, 2350/4, 4223/4a, 2346/4b, 2338/5, 2332/5a, 2341/6, 4049/7, 4009/8, 2345/9, 4008/10, 1069/11, 2340/12, 1047/51
 • 99/4-2350 od začiatku služby, od 4:53 (Vozovňa Petržalka) do 5:47 (Ovsište) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4223 a napokon sa napojil autobus 2346
 • 99/5-2338 od začiatku služby, od 4:25 (Ovsište) do 5:08 (Vozovňa Petržalka) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2332
 • 99/6-2341 od 17:58 (Ovsište) do 18:19 (Technopol -> Antolská) dočasne nepremával, bez ZV
 • 99/11-1069 od 8:28 (Ovsište) do 9:07 (Antolská) dočasne nepremával, bez ZV
1233547/1, 2417/2, 2424/3, 2008/4, 2007/5
1302007/5
1332650/1, 2649/2, 1639/3, 2651/4, 2643/5
1393425/1
1471908/1
1513902/1
1844237/1, 4238/2
1914043/1, 2347/2, 4044/3, 4050/4, 2333/5, 4223/5a
 • 191/5-2333 od 17:35 do 18:42 (ŽST Rusovce) dočasne nepremával, od 17:48 (Jasovská -> Most SNP) ho nahradil ZV 4223
1922648/1, 1206/2, 1213/3
1962648/1, 1206/2, 1213/3, 1212/4, 1209/5
2016817/1, 6801/2, 6829/3, 6812/4, 6806/5, 6838/6, 6844/7, 6807/8, 6825/9, 6841/10, 6813/11, 6831/12, 6811/13, 6820/14
2026823/1, 6824/2, 6835/3, 6804/4, 6803/5, 6821/6, 6843/7, 6802/8, 6808/9, 6805/10, 6828/11, 1032/11a, 6822/12, 6834/13, 6837/14
 • 202/11-6828 od 10:17 (Čiližská) do 11:05 (Miletičova -> Čiližská) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 10:30 (Gagarinova -> Hodžovo nám.) až do 11:47 (Čiližská) ho nahradil ZV 1032
2036003/1, 6011/2, 6008/3, 6012/4, 6010/5, 6001/6, 6278/51, 2336/51b, 6310/52
 • 203/51-6278 od 20:23 do 21:23 (Búdková) dočasne nepremával, od 20:26 (Búdková) ho nahradil ZV 2336
2046833/1, 6858/2, 1035/2a, 6861/2b, 6865/3, 6857/4, 6870/5, 6842/6, 6863/7
 • 204/2-6858 od 10:15 do 11:45 (Rádiová) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1035 a napokon sa napojil trolejbus 6861
2056109/1, 2409/1a, 6112/2, 6113/3, 6114/4, 6105/5, 1032/5a, 6101/6
 • 205/1-6109 od 7:05 (Zimný štadión -> Nemocnica sv. Michala) do 8:32 ((Nemocnica sv. Michala) dočasne nepremával z dôvodu menšej škodovej udalosti, od 7:36 (Zimný štadión -> Rádiová) do 8:27 (Nemocnica sv. Michala) ho nahradil ZV 2409
 • 205/5-6105 od 6:56 (Zimný štadión -> Rádiová) do 9:37 (Rádiová) dočasne nepremával, od 8:22 (Rádiová) ho nahradil ZV 1032
2076014/1, 6826/1a, 6819/2, 6866/3, 6850/4, 6852/5, 6862/6, 6861/7
 • 207/1-6014 od 13:38 (ŽST Železná studienka) výmena za kapacitne príslušný trolejbus 6826
2086022/1
2096033/1, 6016/2, 6018/3, 6024/4, 6031/5, 6025/6, 6023/7, 6029/8, 6028/9, 6006/10
2106102/1, 3411/2, 3433/2a, 6110/3, 3404/4, 6115/5
 • 210/2-3411 od začiatku služby, od 4:29 (Vozovňa Trnávka) do 5:01 (Hlavná stanica) nepremával, napokon sa napojil autobus 3433
2116005/1, 6013/2, 6115/5
2126840/1, 6851/2, 6814/3, 6846/4, 6848/5, 6860/6, 6815/7, 6847/8, 6845/9, 6854/10, 6868/11, 6869/12, 6867/13, 6853/14, 6816/15, 6856/16, 6859/16a
 • 212/5-6848 od 18:13 (Cintorín Vrakuňa) do 19:21 (Hodžovo nám. -> Cintorín Vrakuňa) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati počas viacerých jázd + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV
 • 212/7-6815 od 16:34 (medzi zastávkami MiÚ Ružinov a Hraničná -> ŽST Železná studienka) do 17:43 (Hodžovo nám. -> Cintorín Vrakuňa) dočasne nepremával, pretože trolejbus ostal stáť pod vzdušnou križovatkou, bez ZV
 • 212/16-6856 od začiatku služby, od 4:57 (Vozovňa Trnávka) do 6:27 (Hodžovo nám. -> Cintorín Vrakuňa) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6859
 • 212/16-6859 od 17:30 (ŽST Železná studienka) do 18:40 (Zimný štadión -> Rádiová) dočasne nepremával z dôvodu zdržania na trati (vyrovnanie meškania), príchod o 17:13 ŽST Železná studienka, meškanie 39 min., bez ZV
8013102/1
9013302/1
N214941/1, 1866/51, 4244/52
N292003/1, 2006/51
N314910/2, 1866/51, 4244/52
N332244/1, 2233/51
N344912/1, 4261/51
N372047/1, 2039/51
N446278/51, 6310/52
N476278/51, 6310/52
N531025/1, 1022/51
N551202/1, 2229/51
N562410/51
N612031/1, 2044/51, 2034/52
N704245/1, 4246/51
N726102/1, 6278/51, 6310/52
N742416/1, 2411/51
N804264/2, 1052/52
N914272/1, 4266/3, 4050/51
N934269/1, 4262/51
N954272/2, 4265/52
N991047/51
SL1836/52
X52863/1, 1845/2, 4267/2a, 2841/2b, 2851/3, 1831/4, 2224/5, 2250/6, 2856/7, 2865/8, 2215/9, 2867/10, 2641/11, 2868/12
 • X5/2-1845 od 20:52 (Jurigovo nám. -> Pri kríži) do 23:05 (Molecova) nepremával, od 21:15 (Pri kríži) ho nahradil ZV 4267 a napokon sa napojil autobus 2841
X67503/1, 7530/2, 7528/3, 7509/4, 7521/5, 7522/6, 7501/7, 7511/8, 7506/9, 7502/10, 7513/11, 7524/12
X314237/1, 4238/2
X721059/1, 2045/2, 1054/3, 2336/3a, 2033/3b
 • X72/2-2045 od 17:10 (Mliekárenská) do 17:35 (Nemocnica sv. Michala) dočasne nepremával, bez ZV
 • X72/3-1054 od 14:40 do 16:10 (Mliekárenská) nepremával, od 15:05 (Nemocnica sv. Michala) ho nahradil ZV 2336 a napokon sa napojil autobus 2033
ZV-A2636/1, 2409/11, 1035/12, 1032/13, 1034/14, 2636/21, 2115/22, 1635/23, 4267/31, 4223/32, 2332/33, 2336/33a
ZV-E7935+7936/1, 7951+7952/2, 7935+7936/2a, 7524/3, 7508/4, 7504/5
Škola4009/3, 1854/10, 1911/11, 3550/14, 2650/17, 1069/18

Notes:

 • Od 8:42 do 8:50 nepremávali električky na linkách 3 a 7 za konečnou zastávkou Komisárky, smer mesto, dôvodom bola porucha električky linky 7/13-7939+7940
 • Od 13:25 do 13:37 nepremávali električky na linke 3 na križovatke ulíc Račianska x Sliačska, smer Račianske mýto, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 3/20-7419 s osobným motorovým vozidlom
 • Od 18:25 do 18:39 nepremávala električková linka 4 na Americkom nám., smer Špitálska, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 4/1-7418 s osobným motorovým vozidlom
 • Violated type of vehicle:
  • low-floor vehicle guarantee violated (2)
  • reduced capacity (4)
  • increased capacity (2)
 • Number of listed vehicle-duties: 716
 • Number of listed vehicles: 595

◄ Previous (15th Sep 2019)
Next (17th Sep 2019) ►

January 2020

MonTueWedThuFriSarSun
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

February 2020

MonTueWedThuFriSarSun
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Month

summary of September 2019

Year

1909 1912 1915 1917 1918 1925 1926 1927 1928 1931 1937 1938 1939 1940 1942 1945 1946 1947 1949 1950 1954 1955 1957 1958 1962 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Search

Date:.. - ..
Vehicle type:
Number:
Route:
Duty:
Note: