Všetky odchody zo zastávky Gagarinova 31.10.2020

Linka Smer Odchod
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 0:09
N72 Dolné hony 0:16
N72 Dolné hony 0:46
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 1:09
N72 Dolné hony 1:46
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 2:09
N72 Dolné hony 2:46
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 3:09
N72 Dolné hony 3:46
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 4:09
202 Dolné hony, Čiližská 4:10
202 Dolné hony, Čiližská 4:16
201 Dolné hony, Čiližská 4:18
202 Dolné hony, Čiližská 4:28
201 Dolné hony, Čiližská 4:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 4:41
202 Dolné hony, Čiližská 4:43
201 Hlavná stanica 4:46
96 Petržalka, Prokofievova 4:48
201 Dolné hony, Čiližská 4:50
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 4:56
202 Dolné hony, Čiližská 4:58
201 Hlavná stanica 5:04
201 Dolné hony, Čiližská 5:05
96 Petržalka, Prokofievova 5:08
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 5:11
202 Dolné hony, Čiližská 5:13
201 Hlavná stanica 5:19
201 Dolné hony, Čiližská 5:20
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 5:26
740 Nový Život, Vojtechovce 5:28
202 Dolné hony, Čiližská 5:28
96 Petržalka, Prokofievova 5:28
201 Dolné hony, Čiližská 5:30
201 Hlavná stanica 5:34
201 Dolné hony, Čiližská 5:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 5:41
737 Šamorín, Mliečno 5:43
202 Dolné hony, Čiližská 5:43
96 Petržalka, Prokofievova 5:48
201 Hlavná stanica 5:49
201 Dolné hony, Čiližská 5:50
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 5:56
202 Dolné hony, Čiližská 5:58
96 Petržalka, Prokofievova 5:58
201 Hlavná stanica 6:04
201 Dolné hony, Čiližská 6:05
96 Petržalka, Prokofievova 6:08
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 6:11
725 Miloslavov, námestie 6:13
202 Dolné hony, Čiližská 6:13
201 Hlavná stanica 6:19
201 Dolné hony, Čiližská 6:20
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 6:26
740 Nový Život, Vojtechovce 6:28
202 Dolné hony, Čiližská 6:28
96 Petržalka, Prokofievova 6:28
201 Hlavná stanica 6:35
201 Dolné hony, Čiližská 6:36
202 Dolné hony, Čiližská 6:41
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 6:41
737 Šamorín, Mliečno 6:43
96 Petržalka, Prokofievova 6:49
201 Dolné hony, Čiližská 6:50
201 Hlavná stanica 6:50
202 Dolné hony, Čiližská 6:57
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 6:57
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 6:58
201 Dolné hony, Čiližská 7:05
201 Hlavná stanica 7:05
96 Petržalka, Prokofievova 7:09
202 Dolné hony, Čiližská 7:12
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 7:12
725 Miloslavov, námestie 7:13
201 Dolné hony, Čiližská 7:20
201 Hlavná stanica 7:20
202 Dolné hony, Čiližská 7:27
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 7:27
740 Nový Život, Vojtechovce 7:28
96 Petržalka, Prokofievova 7:29
201 Dolné hony, Čiližská 7:35
201 Hlavná stanica 7:35
202 Dolné hony, Čiližská 7:42
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 7:42
737 Šamorín, Mliečno 7:43
96 Petržalka, Prokofievova 7:49
201 Dolné hony, Čiližská 7:50
201 Hlavná stanica 7:50
202 Dolné hony, Čiližská 7:57
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 7:57
201 Dolné hony, Čiližská 8:05
201 Hlavná stanica 8:05
202 Dolné hony, Čiližská 8:09
96 Petržalka, Prokofievova 8:09
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 8:12
725 Miloslavov, námestie 8:13
201 Dolné hony, Čiližská 8:15
202 Dolné hony, Čiližská 8:19
201 Hlavná stanica 8:20
201 Dolné hony, Čiližská 8:25
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 8:27
740 Nový Život, Vojtechovce 8:28
202 Dolné hony, Čiližská 8:29
96 Petržalka, Prokofievova 8:30
201 Dolné hony, Čiližská 8:35
201 Hlavná stanica 8:35
202 Dolné hony, Čiližská 8:39
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 8:42
737 Šamorín, Mliečno 8:43
201 Dolné hony, Čiližská 8:45
202 Dolné hony, Čiližská 8:49
201 Hlavná stanica 8:50
96 Petržalka, Prokofievova 8:50
201 Dolné hony, Čiližská 8:55
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 8:57
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 8:58
202 Dolné hony, Čiližská 8:59
201 Hlavná stanica 9:03
201 Dolné hony, Čiližská 9:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 9:08
202 Dolné hony, Čiližská 9:09
96 Petržalka, Prokofievova 9:10
725 Miloslavov, námestie 9:13
201 Hlavná stanica 9:13
201 Dolné hony, Čiližská 9:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 9:18
202 Dolné hony, Čiližská 9:19
201 Hlavná stanica 9:23
201 Dolné hony, Čiližská 9:25
740 Nový Život, Vojtechovce 9:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 9:28
202 Dolné hony, Čiližská 9:29
96 Petržalka, Prokofievova 9:30
201 Hlavná stanica 9:33
201 Dolné hony, Čiližská 9:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 9:38
202 Dolné hony, Čiližská 9:39
737 Šamorín, Mliečno 9:43
201 Hlavná stanica 9:43
201 Dolné hony, Čiližská 9:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 9:48
202 Dolné hony, Čiližská 9:49
96 Petržalka, Prokofievova 9:50
201 Hlavná stanica 9:53
201 Dolné hony, Čiližská 9:55
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 9:58
202 Dolné hony, Čiližská 9:59
201 Hlavná stanica 10:03
201 Dolné hony, Čiližská 10:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 10:08
202 Dolné hony, Čiližská 10:09
96 Petržalka, Prokofievova 10:10
725 Miloslavov, námestie 10:13
201 Hlavná stanica 10:13
201 Dolné hony, Čiližská 10:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 10:18
202 Dolné hony, Čiližská 10:19
201 Hlavná stanica 10:23
201 Dolné hony, Čiližská 10:25
740 Nový Život, Vojtechovce 10:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 10:28
202 Dolné hony, Čiližská 10:29
96 Petržalka, Prokofievova 10:30
201 Hlavná stanica 10:33
201 Dolné hony, Čiližská 10:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 10:38
202 Dolné hony, Čiližská 10:39
737 Šamorín, Mliečno 10:43
201 Hlavná stanica 10:43
201 Dolné hony, Čiližská 10:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 10:48
202 Dolné hony, Čiližská 10:49
96 Petržalka, Prokofievova 10:50
201 Hlavná stanica 10:53
201 Dolné hony, Čiližská 10:55
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 10:58
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 10:58
202 Dolné hony, Čiližská 10:59
201 Hlavná stanica 11:03
201 Dolné hony, Čiližská 11:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 11:08
202 Dolné hony, Čiližská 11:09
96 Petržalka, Prokofievova 11:10
725 Miloslavov, námestie 11:13
201 Hlavná stanica 11:13
201 Dolné hony, Čiližská 11:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 11:18
202 Dolné hony, Čiližská 11:19
201 Hlavná stanica 11:23
201 Dolné hony, Čiližská 11:25
740 Nový Život, Vojtechovce 11:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 11:28
202 Dolné hony, Čiližská 11:29
96 Petržalka, Prokofievova 11:30
201 Hlavná stanica 11:33
201 Dolné hony, Čiližská 11:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 11:38
202 Dolné hony, Čiližská 11:39
737 Šamorín, Mliečno 11:43
201 Hlavná stanica 11:43
201 Dolné hony, Čiližská 11:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 11:48
202 Dolné hony, Čiližská 11:49
96 Petržalka, Prokofievova 11:50
201 Hlavná stanica 11:53
201 Dolné hony, Čiližská 11:55
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 11:58
202 Dolné hony, Čiližská 11:59
201 Hlavná stanica 12:03
201 Dolné hony, Čiližská 12:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 12:08
202 Dolné hony, Čiližská 12:09
96 Petržalka, Prokofievova 12:10
725 Miloslavov, námestie 12:13
201 Hlavná stanica 12:13
201 Dolné hony, Čiližská 12:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 12:18
202 Dolné hony, Čiližská 12:19
201 Hlavná stanica 12:23
201 Dolné hony, Čiližská 12:25
740 Nový Život, Vojtechovce 12:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 12:28
202 Dolné hony, Čiližská 12:29
96 Petržalka, Prokofievova 12:30
201 Hlavná stanica 12:33
201 Dolné hony, Čiližská 12:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 12:38
202 Dolné hony, Čiližská 12:39
737 Šamorín, Mliečno 12:43
201 Hlavná stanica 12:43
201 Dolné hony, Čiližská 12:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 12:48
202 Dolné hony, Čiližská 12:49
96 Petržalka, Prokofievova 12:50
201 Hlavná stanica 12:53
201 Dolné hony, Čiližská 12:55
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 12:58
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 12:58
202 Dolné hony, Čiližská 12:59
201 Hlavná stanica 13:03
201 Dolné hony, Čiližská 13:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 13:08
202 Dolné hony, Čiližská 13:09
96 Petržalka, Prokofievova 13:10
725 Miloslavov, námestie 13:13
201 Hlavná stanica 13:13
201 Dolné hony, Čiližská 13:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 13:18
202 Dolné hony, Čiližská 13:19
201 Hlavná stanica 13:23
201 Dolné hony, Čiližská 13:25
740 Nový Život, Vojtechovce 13:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 13:28
202 Dolné hony, Čiližská 13:29
96 Petržalka, Prokofievova 13:30
201 Hlavná stanica 13:33
201 Dolné hony, Čiližská 13:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 13:38
202 Dolné hony, Čiližská 13:39
737 Šamorín, Mliečno 13:43
201 Hlavná stanica 13:43
201 Dolné hony, Čiližská 13:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 13:48
202 Dolné hony, Čiližská 13:49
96 Petržalka, Prokofievova 13:50
201 Hlavná stanica 13:53
201 Dolné hony, Čiližská 13:55
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 13:58
Linka Smer Odchod
202 Dolné hony, Čiližská 13:59
201 Hlavná stanica 14:03
201 Dolné hony, Čiližská 14:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 14:08
202 Dolné hony, Čiližská 14:09
96 Petržalka, Prokofievova 14:10
725 Miloslavov, námestie 14:13
201 Hlavná stanica 14:13
201 Dolné hony, Čiližská 14:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 14:18
202 Dolné hony, Čiližská 14:19
201 Hlavná stanica 14:23
201 Dolné hony, Čiližská 14:25
740 Nový Život, Vojtechovce 14:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 14:28
202 Dolné hony, Čiližská 14:29
96 Petržalka, Prokofievova 14:30
201 Hlavná stanica 14:33
201 Dolné hony, Čiližská 14:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 14:38
202 Dolné hony, Čiližská 14:39
737 Šamorín, Mliečno 14:43
201 Hlavná stanica 14:43
201 Dolné hony, Čiližská 14:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 14:48
202 Dolné hony, Čiližská 14:49
96 Petržalka, Prokofievova 14:50
201 Hlavná stanica 14:53
201 Dolné hony, Čiližská 14:55
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 14:58
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 14:58
202 Dolné hony, Čiližská 14:59
201 Hlavná stanica 15:03
201 Dolné hony, Čiližská 15:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 15:08
202 Dolné hony, Čiližská 15:09
96 Petržalka, Prokofievova 15:10
725 Miloslavov, námestie 15:13
201 Hlavná stanica 15:13
201 Dolné hony, Čiližská 15:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 15:18
202 Dolné hony, Čiližská 15:19
201 Hlavná stanica 15:23
201 Dolné hony, Čiližská 15:25
740 Nový Život, Vojtechovce 15:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 15:28
202 Dolné hony, Čiližská 15:29
96 Petržalka, Prokofievova 15:30
201 Hlavná stanica 15:33
201 Dolné hony, Čiližská 15:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 15:38
202 Dolné hony, Čiližská 15:39
737 Šamorín, Mliečno 15:43
201 Hlavná stanica 15:43
201 Dolné hony, Čiližská 15:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 15:48
202 Dolné hony, Čiližská 15:49
96 Petržalka, Prokofievova 15:50
201 Hlavná stanica 15:53
201 Dolné hony, Čiližská 15:55
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 15:58
202 Dolné hony, Čiližská 15:59
201 Hlavná stanica 16:03
201 Dolné hony, Čiližská 16:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 16:08
202 Dolné hony, Čiližská 16:09
96 Petržalka, Prokofievova 16:10
725 Miloslavov, námestie 16:13
201 Hlavná stanica 16:13
201 Dolné hony, Čiližská 16:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 16:18
202 Dolné hony, Čiližská 16:19
201 Hlavná stanica 16:23
201 Dolné hony, Čiližská 16:25
740 Nový Život, Vojtechovce 16:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 16:28
202 Dolné hony, Čiližská 16:29
96 Petržalka, Prokofievova 16:30
201 Hlavná stanica 16:33
201 Dolné hony, Čiližská 16:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 16:38
202 Dolné hony, Čiližská 16:39
737 Šamorín, Mliečno 16:43
201 Hlavná stanica 16:43
201 Dolné hony, Čiližská 16:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 16:48
202 Dolné hony, Čiližská 16:49
96 Petržalka, Prokofievova 16:50
201 Hlavná stanica 16:53
201 Dolné hony, Čiližská 16:55
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 16:58
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 16:58
202 Dolné hony, Čiližská 16:59
201 Hlavná stanica 17:03
201 Dolné hony, Čiližská 17:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 17:08
202 Dolné hony, Čiližská 17:09
96 Petržalka, Prokofievova 17:10
725 Miloslavov, námestie 17:13
727 Šamorín, autobusová stanica 17:13
201 Hlavná stanica 17:13
201 Dolné hony, Čiližská 17:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 17:18
202 Dolné hony, Čiližská 17:19
201 Hlavná stanica 17:23
201 Dolné hony, Čiližská 17:25
740 Nový Život, Vojtechovce 17:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 17:28
202 Dolné hony, Čiližská 17:29
96 Petržalka, Prokofievova 17:30
201 Hlavná stanica 17:33
201 Dolné hony, Čiližská 17:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 17:38
202 Dolné hony, Čiližská 17:39
737 Šamorín, Mliečno 17:43
201 Hlavná stanica 17:43
201 Dolné hony, Čiližská 17:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 17:48
202 Dolné hony, Čiližská 17:49
96 Petržalka, Prokofievova 17:50
201 Hlavná stanica 17:53
201 Dolné hony, Čiližská 17:55
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 17:58
202 Dolné hony, Čiližská 17:59
201 Hlavná stanica 18:03
201 Dolné hony, Čiližská 18:05
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 18:08
202 Dolné hony, Čiližská 18:09
96 Petržalka, Prokofievova 18:10
725 Miloslavov, námestie 18:13
201 Hlavná stanica 18:13
201 Dolné hony, Čiližská 18:15
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 18:18
202 Dolné hony, Čiližská 18:19
201 Hlavná stanica 18:23
201 Dolné hony, Čiližská 18:25
740 Čenkovce, kultúrny dom 18:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 18:28
202 Dolné hony, Čiližská 18:29
96 Petržalka, Prokofievova 18:30
201 Hlavná stanica 18:33
201 Dolné hony, Čiližská 18:35
202 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 18:38
202 Dolné hony, Čiližská 18:39
737 Šamorín, Mliečno 18:43
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 18:43
201 Dolné hony, Čiližská 18:45
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 18:48
202 Dolné hony, Čiližská 18:49
96 Petržalka, Prokofievova 18:50
201 Hlavná stanica 18:53
201 Dolné hony, Čiližská 18:55
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 18:58
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 18:58
202 Dolné hony, Čiližská 18:59
201 Hlavná stanica 19:03
201 Dolné hony, Čiližská 19:05
202 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:08
96 Petržalka, Prokofievova 19:10
202 Dolné hony, Čiližská 19:12
725 Miloslavov, námestie 19:13
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:13
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 19:18
201 Dolné hony, Čiližská 19:20
727 Šamorín, Mliečno 19:23
201 Hlavná stanica 19:23
202 Dolné hony, Čiližská 19:27
740 Nový Život, Vojtechovce 19:28
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 19:28
96 Petržalka, Prokofievova 19:30
201 Hlavná stanica 19:33
201 Dolné hony, Čiližská 19:35
202 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:38
202 Dolné hony, Čiližská 19:42
737 Šamorín, Mliečno 19:43
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:43
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 19:48
201 Dolné hony, Čiližská 19:50
96 Petržalka, Prokofievova 19:50
201 Hlavná stanica 19:53
202 Dolné hony, Čiližská 19:57
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 19:58
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 19:58
201 Dolné hony, Čiližská 20:05
201 Hlavná stanica 20:05
96 Petržalka, Prokofievova 20:10
202 Dolné hony, Čiližská 20:12
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 20:12
725 Miloslavov, námestie 20:13
201 Dolné hony, Čiližská 20:20
201 Hlavná stanica 20:20
202 Dolné hony, Čiližská 20:27
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 20:27
740 Nový Život, Vojtechovce 20:28
96 Petržalka, Prokofievova 20:30
201 Dolné hony, Čiližská 20:35
201 Hlavná stanica 20:35
202 Dolné hony, Čiližská 20:42
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 20:42
737 Šamorín, Mliečno 20:43
201 Dolné hony, Čiližská 20:50
201 Hlavná stanica 20:50
96 Petržalka, Prokofievova 20:50
202 Dolné hony, Čiližská 20:57
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 20:57
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 20:58
201 Hlavná stanica 21:04
201 Dolné hony, Čiližská 21:05
96 Petržalka, Prokofievova 21:10
202 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 21:12
725 Miloslavov, námestie 21:13
202 Dolné hony, Čiližská 21:13
201 Hlavná stanica 21:19
201 Dolné hony, Čiližská 21:20
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 21:26
740 Čenkovce, kultúrny dom 21:28
202 Dolné hony, Čiližská 21:28
96 Petržalka, Prokofievova 21:29
201 Hlavná stanica 21:34
201 Dolné hony, Čiližská 21:35
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 21:41
737 Šamorín, autobusová stanica 21:43
202 Dolné hony, Čiližská 21:43
201 Hlavná stanica 21:49
96 Petržalka, Prokofievova 21:49
201 Dolné hony, Čiližská 21:50
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 21:56
202 Dolné hony, Čiližská 21:58
201 Hlavná stanica 22:04
201 Dolné hony, Čiližská 22:05
96 Petržalka, Prokofievova 22:09
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 22:11
725 Miloslavov, námestie 22:13
202 Dolné hony, Čiližská 22:13
201 Hlavná stanica 22:19
201 Dolné hony, Čiližská 22:20
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 22:26
740 Čenkovce, kultúrny dom 22:28
202 Dolné hony, Čiližská 22:28
96 Petržalka, Prokofievova 22:29
201 Hlavná stanica 22:34
201 Dolné hony, Čiližská 22:35
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 22:38
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie 22:41
737 Šamorín, Mliečno 22:43
202 Dolné hony, Čiližská 22:43
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 22:49
96 Petržalka, Prokofievova 22:49
201 Dolné hony, Čiližská 22:50
202 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 22:56
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 22:58
202 Dolné hony, Čiližská 22:58
202 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:01
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:04
201 Dolné hony, Čiližská 23:05
202 Vozovňa Hroboňova 23:11
202 Dolné hony, Čiližská 23:13
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:19
96 Petržalka, Prokofievova 23:19
201 Dolné hony, Čiližská 23:20
202 Vozovňa Hroboňova 23:26
740 Nový Život, Vojtechovce 23:28
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:34
202 Vozovňa Hroboňova 23:41
737 Šamorín, Mliečno 23:43
N72 Dolné hony 23:46
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:49

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo

- Spoj prepravuje bicykle