All departures from station Gagarinova 24.11.2020

Line Direction Departure
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 0:09
N72 Dolné hony 0:16
N72 Dolné hony 0:46
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 1:09
N72 Dolné hony 1:46
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 2:09
N72 Dolné hony 2:46
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 3:09
N72 Dolné hony 3:46
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie 4:09
201 Dolné hony, Čiližská 4:18
201 Dolné hony, Čiližská 4:31
202 Dolné hony, Čiližská 4:38
96 Petržalka, Prokofievova 4:39
201 Dolné hony, Čiližská 4:41
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 4:41
201 Hlavná stanica 4:46
202 Dolné hony, Čiližská 4:48
196 Petržalka, Prokofievova 4:49
201 Dolné hony, Čiližská 4:51
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 4:56
202 Dolné hony, Čiližská 4:58
96 Petržalka, Prokofievova 4:59
201 Dolné hony, Čiližská 5:01
201 Hlavná stanica 5:05
740 Nový Život, Vojtechovce 5:08
202 Dolné hony, Čiližská 5:08
196 Petržalka, Prokofievova 5:09
201 Dolné hony, Čiližská 5:11
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 5:11
202 Dolné hony, Čiližská 5:18
96 Petržalka, Prokofievova 5:19
201 Hlavná stanica 5:20
201 Dolné hony, Čiližská 5:22
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 5:27
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 5:28
202 Dolné hony, Čiližská 5:28
196 Petržalka, Prokofievova 5:29
201 Dolné hony, Čiližská 5:32
720 Tomášov, osada 5:33
201 Hlavná stanica 5:35
725 Miloslavov, námestie 5:38
727 Šamorín, Mliečno 5:38
201 Dolné hony, Čiližská 5:38
202 Dolné hony, Čiližská 5:38
96 Petržalka, Prokofievova 5:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 5:42
740 Nový Život, Vojtechovce 5:43
737 Šamorín, autobusová stanica 5:43
202 Dolné hony, Čiližská 5:48
196 Petržalka, Prokofievova 5:49
201 Hlavná stanica 5:50
201 Dolné hony, Čiližská 5:52
201 Dolné hony, Čiližská 5:57
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 5:57
202 Dolné hony, Čiližská 5:58
96 Petržalka, Prokofievova 5:59
201 Dolné hony, Čiližská 6:02
201 Hlavná stanica 6:03
202 Dolné hony, Čiližská 6:08
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 6:08
196 Petržalka, Prokofievova 6:09
201 Dolné hony, Čiližská 6:12
740 Nový Život, Vojtechovce 6:13
727 Šamorín, autobusová stanica 6:13
201 Hlavná stanica 6:13
720 Vlky 6:18
202 Dolné hony, Čiližská 6:18
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 6:18
96 Petržalka, Prokofievova 6:19
201 Dolné hony, Čiližská 6:22
201 Hlavná stanica 6:23
202 Dolné hony, Čiližská 6:28
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 6:28
196 Petržalka, Prokofievova 6:29
201 Dolné hony, Čiližská 6:32
720 Tomášov, osada 6:33
201 Hlavná stanica 6:34
725 Miloslavov, námestie 6:38
202 Dolné hony, Čiližská 6:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 6:39
96 Petržalka, Prokofievova 6:40
740 Nový Život, Vojtechovce 6:43
737 Šamorín, autobusová stanica 6:43
201 Dolné hony, Čiližská 6:44
201 Hlavná stanica 6:44
202 Dolné hony, Čiližská 6:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 6:49
196 Petržalka, Prokofievova 6:50
727 Šamorín, Mliečno 6:53
201 Dolné hony, Čiližská 6:54
201 Hlavná stanica 6:54
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 6:58
202 Dolné hony, Čiližská 6:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 6:59
96 Petržalka, Prokofievova 7:00
201 Dolné hony, Čiližská 7:04
201 Hlavná stanica 7:04
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 7:08
202 Dolné hony, Čiližská 7:09
196 Petržalka, Prokofievova 7:10
201 Hlavná stanica 7:12
725 Miloslavov, námestie 7:13
727 Šamorín, Mliečno 7:13
201 Dolné hony, Čiližská 7:14
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 7:15
201 Hlavná stanica 7:19
202 Dolné hony, Čiližská 7:19
96 Petržalka, Prokofievova 7:20
720 Vlky 7:23
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 7:23
201 Dolné hony, Čiližská 7:24
201 Hlavná stanica 7:27
740 Čenkovce, kultúrny dom 7:28
202 Dolné hony, Čiližská 7:29
196 Petržalka, Prokofievova 7:30
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 7:30
201 Dolné hony, Čiližská 7:34
201 Hlavná stanica 7:34
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 7:38
202 Dolné hony, Čiližská 7:39
96 Petržalka, Prokofievova 7:40
201 Hlavná stanica 7:42
737 Šamorín, autobusová stanica 7:43
201 Dolné hony, Čiližská 7:44
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 7:46
202 Dolné hony, Čiližská 7:47
201 Hlavná stanica 7:49
196 Petržalka, Prokofievova 7:50
201 Dolné hony, Čiližská 7:51
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 7:53
202 Dolné hony, Čiližská 7:55
201 Hlavná stanica 7:57
201 Dolné hony, Čiližská 7:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 8:00
96 Petržalka, Prokofievova 8:00
202 Dolné hony, Čiližská 8:02
201 Hlavná stanica 8:04
201 Dolné hony, Čiližská 8:06
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 8:08
196 Vozovňa Petržalka 8:10
202 Dolné hony, Čiližská 8:10
201 Hlavná stanica 8:12
725 Miloslavov, námestie 8:13
201 Dolné hony, Čiližská 8:14
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 8:15
202 Dolné hony, Čiližská 8:17
201 Hlavná stanica 8:19
96 Petržalka, Prokofievova 8:20
201 Dolné hony, Čiližská 8:21
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 8:23
202 Dolné hony, Čiližská 8:25
201 Hlavná stanica 8:27
740 Nový Život, Vojtechovce 8:28
201 Dolné hony, Čiližská 8:29
196 Vozovňa Petržalka 8:30
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 8:30
202 Dolné hony, Čiližská 8:32
201 Hlavná stanica 8:34
201 Dolné hony, Čiližská 8:36
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 8:39
202 Dolné hony, Čiližská 8:40
96 Petržalka, Prokofievova 8:40
737 Šamorín, Mliečno 8:43
201 Dolné hony, Čiližská 8:44
201 Hlavná stanica 8:44
202 Dolné hony, Čiližská 8:47
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 8:49
196 Vozovňa Petržalka 8:50
201 Dolné hony, Čiližská 8:51
201 Hlavná stanica 8:54
202 Dolné hony, Čiližská 8:55
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 8:58
201 Dolné hony, Čiližská 8:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 8:59
96 Petržalka, Prokofievova 9:00
202 Dolné hony, Čiližská 9:02
201 Hlavná stanica 9:04
201 Dolné hony, Čiližská 9:06
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 9:09
202 Dolné hony, Čiližská 9:10
725 Miloslavov, námestie 9:13
201 Dolné hony, Čiližská 9:14
201 Hlavná stanica 9:14
202 Dolné hony, Čiližská 9:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 9:19
96 Petržalka, Prokofievova 9:20
201 Dolné hony, Čiližská 9:24
201 Hlavná stanica 9:24
740 Nový Život, Vojtechovce 9:28
202 Dolné hony, Čiližská 9:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 9:29
201 Dolné hony, Čiližská 9:34
201 Hlavná stanica 9:34
202 Dolné hony, Čiližská 9:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 9:39
96 Petržalka, Prokofievova 9:40
737 Šamorín, autobusová stanica 9:43
201 Dolné hony, Čiližská 9:44
201 Hlavná stanica 9:44
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 9:47
202 Dolné hony, Čiližská 9:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 9:49
201 Dolné hony, Čiližská 9:54
201 Hlavná stanica 9:54
202 Dolné hony, Čiližská 9:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 9:59
96 Petržalka, Prokofievova 10:00
201 Dolné hony, Čiližská 10:04
201 Hlavná stanica 10:04
202 Dolné hony, Čiližská 10:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 10:09
725 Miloslavov, námestie 10:13
201 Dolné hony, Čiližská 10:14
201 Hlavná stanica 10:14
202 Dolné hony, Čiližská 10:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 10:19
96 Petržalka, Prokofievova 10:20
201 Dolné hony, Čiližská 10:24
201 Hlavná stanica 10:24
740 Nový Život, Vojtechovce 10:28
202 Dolné hony, Čiližská 10:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 10:29
201 Dolné hony, Čiližská 10:34
201 Hlavná stanica 10:34
202 Dolné hony, Čiližská 10:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 10:39
96 Petržalka, Prokofievova 10:40
737 Šamorín, Mliečno 10:43
201 Dolné hony, Čiližská 10:44
201 Hlavná stanica 10:44
202 Dolné hony, Čiližská 10:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 10:49
201 Dolné hony, Čiližská 10:54
201 Hlavná stanica 10:54
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 10:58
202 Dolné hony, Čiližská 10:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 10:59
96 Petržalka, Prokofievova 11:00
201 Dolné hony, Čiližská 11:04
201 Hlavná stanica 11:04
202 Dolné hony, Čiližská 11:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 11:09
725 Miloslavov, námestie 11:13
201 Dolné hony, Čiližská 11:14
201 Hlavná stanica 11:14
202 Dolné hony, Čiližská 11:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 11:19
96 Petržalka, Prokofievova 11:20
201 Dolné hony, Čiližská 11:24
201 Hlavná stanica 11:24
740 Nový Život, Vojtechovce 11:28
202 Dolné hony, Čiližská 11:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 11:29
201 Dolné hony, Čiližská 11:34
201 Hlavná stanica 11:34
202 Dolné hony, Čiližská 11:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 11:39
96 Petržalka, Prokofievova 11:40
737 Šamorín, autobusová stanica 11:43
201 Dolné hony, Čiližská 11:44
201 Hlavná stanica 11:44
202 Dolné hony, Čiližská 11:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 11:49
201 Dolné hony, Čiližská 11:54
201 Hlavná stanica 11:54
202 Dolné hony, Čiližská 11:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 11:59
96 Petržalka, Prokofievova 12:00
201 Dolné hony, Čiližská 12:04
201 Hlavná stanica 12:04
202 Dolné hony, Čiližská 12:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 12:09
725 Miloslavov, námestie 12:13
201 Dolné hony, Čiližská 12:14
201 Hlavná stanica 12:14
202 Dolné hony, Čiližská 12:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 12:19
96 Petržalka, Prokofievova 12:20
727 Šamorín, autobusová stanica 12:23
201 Dolné hony, Čiližská 12:24
201 Hlavná stanica 12:24
740 Nový Život, Vojtechovce 12:28
202 Dolné hony, Čiližská 12:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 12:29
201 Dolné hony, Čiližská 12:34
201 Hlavná stanica 12:34
202 Dolné hony, Čiližská 12:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 12:39
96 Petržalka, Prokofievova 12:40
737 Šamorín, Mliečno 12:43
201 Dolné hony, Čiližská 12:44
201 Hlavná stanica 12:44
202 Dolné hony, Čiližská 12:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 12:49
727 Šamorín, autobusová stanica 12:53
201 Dolné hony, Čiližská 12:54
201 Hlavná stanica 12:54
740 Nový Život, Vojtechovce 12:58
202 Dolné hony, Čiližská 12:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 12:59
96 Petržalka, Prokofievova 13:00
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 13:03
201 Dolné hony, Čiližská 13:04
201 Hlavná stanica 13:04
202 Dolné hony, Čiližská 13:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 13:09
725 Miloslavov, námestie 13:13
201 Dolné hony, Čiližská 13:14
201 Hlavná stanica 13:14
202 Dolné hony, Čiližská 13:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 13:19
96 Petržalka, Prokofievova 13:20
727 Šamorín, Mliečno 13:23
201 Dolné hony, Čiližská 13:24
201 Hlavná stanica 13:24
740 Nový Život, Vojtechovce 13:28
202 Dolné hony, Čiližská 13:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 13:29
737 Šamorín, autobusová stanica 13:33
201 Dolné hony, Čiližská 13:34
Line Direction Departure
201 Hlavná stanica 13:34
202 Dolné hony, Čiližská 13:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 13:39
96 Petržalka, Prokofievova 13:40
727 Šamorín, Mliečno 13:43
201 Dolné hony, Čiližská 13:44
201 Hlavná stanica 13:44
740 Nový Život, Vojtechovce 13:48
202 Dolné hony, Čiližská 13:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 13:49
727 Šamorín, autobusová stanica 13:53
201 Dolné hony, Čiližská 13:54
201 Hlavná stanica 13:54
720 Vlky 13:58
202 Dolné hony, Čiližská 13:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 13:59
96 Petržalka, Prokofievova 14:00
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 14:03
737 Šamorín, autobusová stanica 14:03
201 Dolné hony, Čiližská 14:04
201 Hlavná stanica 14:04
740 Nový Život, Vojtechovce 14:08
202 Dolné hony, Čiližská 14:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 14:09
196 Petržalka, Prokofievova 14:10
725 Miloslavov, námestie 14:13
201 Dolné hony, Čiližská 14:14
201 Hlavná stanica 14:14
202 Dolné hony, Čiližská 14:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 14:19
96 Petržalka, Prokofievova 14:20
727 Šamorín, Mliečno 14:23
201 Dolné hony, Čiližská 14:24
201 Hlavná stanica 14:24
740 Nový Život, Vojtechovce 14:28
202 Dolné hony, Čiližská 14:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 14:29
196 Petržalka, Prokofievova 14:30
737 Šamorín, autobusová stanica 14:33
201 Dolné hony, Čiližská 14:34
201 Hlavná stanica 14:34
202 Dolné hony, Čiližská 14:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 14:39
96 Petržalka, Prokofievova 14:40
725 Miloslavov, námestie 14:43
201 Dolné hony, Čiližská 14:44
201 Hlavná stanica 14:44
740 Nový Život, Vojtechovce 14:48
202 Dolné hony, Čiližská 14:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 14:49
196 Petržalka, Prokofievova 14:50
201 Dolné hony, Čiližská 14:54
201 Hlavná stanica 14:54
202 Dolné hony, Čiližská 14:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 14:59
96 Petržalka, Prokofievova 15:00
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 15:03
737 Šamorín, autobusová stanica 15:03
201 Dolné hony, Čiližská 15:04
201 Hlavná stanica 15:04
740 Nový Život, Vojtechovce 15:08
202 Dolné hony, Čiližská 15:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 15:09
196 Petržalka, Prokofievova 15:10
725 Miloslavov, námestie 15:13
201 Dolné hony, Čiližská 15:14
201 Hlavná stanica 15:14
720 Vlky 15:18
202 Dolné hony, Čiližská 15:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 15:19
96 Petržalka, Prokofievova 15:20
201 Dolné hony, Čiližská 15:24
201 Hlavná stanica 15:24
740 Nový Život, Vojtechovce 15:28
202 Dolné hony, Čiližská 15:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 15:29
196 Petržalka, Prokofievova 15:30
737 Šamorín, autobusová stanica 15:33
201 Dolné hony, Čiližská 15:34
201 Hlavná stanica 15:34
202 Dolné hony, Čiližská 15:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 15:39
96 Petržalka, Prokofievova 15:40
201 Dolné hony, Čiližská 15:44
201 Hlavná stanica 15:44
740 Nový Život, Vojtechovce 15:48
202 Dolné hony, Čiližská 15:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 15:49
196 Petržalka, Prokofievova 15:50
201 Dolné hony, Čiližská 15:54
201 Hlavná stanica 15:54
720 Tomášov, osada 15:58
202 Dolné hony, Čiližská 15:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 15:59
96 Petržalka, Prokofievova 16:00
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 16:03
737 Šamorín, autobusová stanica 16:03
201 Dolné hony, Čiližská 16:04
201 Hlavná stanica 16:04
202 Dolné hony, Čiližská 16:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 16:09
196 Petržalka, Prokofievova 16:10
740 Nový Život, Vojtechovce 16:13
725 Miloslavov, námestie 16:13
201 Dolné hony, Čiližská 16:14
201 Hlavná stanica 16:14
202 Dolné hony, Čiližská 16:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 16:19
96 Petržalka, Prokofievova 16:20
727 Šamorín, Mliečno 16:23
201 Dolné hony, Čiližská 16:24
201 Hlavná stanica 16:24
202 Dolné hony, Čiližská 16:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 16:29
196 Petržalka, Prokofievova 16:30
737 Šamorín, autobusová stanica 16:33
201 Dolné hony, Čiližská 16:34
201 Hlavná stanica 16:34
202 Dolné hony, Čiližská 16:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 16:39
96 Petržalka, Prokofievova 16:40
740 Nový Život, Vojtechovce 16:43
727 Šamorín, Mliečno 16:43
201 Dolné hony, Čiližská 16:44
201 Hlavná stanica 16:44
202 Dolné hony, Čiližská 16:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 16:49
196 Petržalka, Prokofievova 16:50
201 Dolné hony, Čiližská 16:54
201 Hlavná stanica 16:54
202 Dolné hony, Čiližská 16:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 16:59
96 Petržalka, Prokofievova 17:00
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 17:03
737 Šamorín, autobusová stanica 17:03
201 Dolné hony, Čiližská 17:04
201 Hlavná stanica 17:04
202 Dolné hony, Čiližská 17:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 17:09
196 Petržalka, Prokofievova 17:10
740 Nový Život, Vojtechovce 17:13
725 Miloslavov, námestie 17:13
201 Dolné hony, Čiližská 17:14
201 Hlavná stanica 17:14
202 Dolné hony, Čiližská 17:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 17:19
96 Petržalka, Prokofievova 17:20
727 Šamorín, Mliečno 17:23
201 Dolné hony, Čiližská 17:24
201 Hlavná stanica 17:24
720 Vlky 17:28
202 Dolné hony, Čiližská 17:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 17:29
196 Petržalka, Prokofievova 17:30
737 Šamorín, autobusová stanica 17:33
201 Dolné hony, Čiližská 17:34
201 Hlavná stanica 17:34
202 Dolné hony, Čiližská 17:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 17:39
96 Petržalka, Prokofievova 17:40
727 Šamorín, Mliečno 17:43
201 Dolné hony, Čiližská 17:44
201 Hlavná stanica 17:44
202 Dolné hony, Čiližská 17:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 17:49
196 Petržalka, Prokofievova 17:50
201 Dolné hony, Čiližská 17:54
201 Hlavná stanica 17:54
740 Nový Život, Vojtechovce 17:58
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 17:58
202 Dolné hony, Čiližská 17:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 17:59
96 Petržalka, Prokofievova 18:00
737 Šamorín, autobusová stanica 18:03
201 Dolné hony, Čiližská 18:04
201 Hlavná stanica 18:04
202 Dolné hony, Čiližská 18:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 18:09
196 Petržalka, Prokofievova 18:10
725 Miloslavov, námestie 18:13
201 Dolné hony, Čiližská 18:14
201 Hlavná stanica 18:14
202 Dolné hony, Čiližská 18:19
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 18:19
96 Petržalka, Prokofievova 18:20
727 Šamorín, Mliečno 18:23
201 Dolné hony, Čiližská 18:24
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 18:24
740 Čenkovce, kultúrny dom 18:28
202 Dolné hony, Čiližská 18:29
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 18:29
196 Petržalka, Prokofievova 18:30
201 Dolné hony, Čiližská 18:34
201 Hlavná stanica 18:34
202 Dolné hony, Čiližská 18:39
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 18:39
96 Petržalka, Prokofievova 18:40
737 Šamorín, Mliečno 18:43
201 Dolné hony, Čiližská 18:44
201 Hlavná stanica 18:44
202 Dolné hony, Čiližská 18:49
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 18:49
96 Petržalka, Prokofievova 18:50
201 Dolné hony, Čiližská 18:54
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 18:54
740 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 18:58
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 18:58
202 Dolné hony, Čiližská 18:59
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 18:59
201 Hlavná stanica 19:03
201 Dolné hony, Čiližská 19:07
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 19:08
96 Petržalka, Prokofievova 19:10
202 Dolné hony, Čiližská 19:12
725 Miloslavov, námestie 19:13
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:13
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 19:18
201 Dolné hony, Čiližská 19:20
727 Šamorín, Mliečno 19:23
201 Hlavná stanica 19:23
202 Dolné hony, Čiližská 19:27
740 Nový Život, Vojtechovce 19:28
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 19:28
96 Petržalka, Prokofievova 19:30
201 Hlavná stanica 19:33
201 Dolné hony, Čiližská 19:35
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 19:38
202 Dolné hony, Čiližská 19:42
737 Šamorín, autobusová stanica 19:43
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 19:43
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 19:48
201 Dolné hony, Čiližská 19:50
96 Petržalka, Prokofievova 19:50
201 Hlavná stanica 19:53
202 Dolné hony, Čiližská 19:57
740 Čenkovce, kultúrny dom 19:58
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 19:58
201 Dolné hony, Čiližská 20:05
201 Hlavná stanica 20:05
96 Petržalka, Prokofievova 20:10
202 Dolné hony, Čiližská 20:12
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 20:12
725 Miloslavov, námestie 20:13
201 Dolné hony, Čiližská 20:20
201 Hlavná stanica 20:20
727 Šamorín, Mliečno 20:23
202 Dolné hony, Čiližská 20:27
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 20:27
740 Nový Život, Vojtechovce 20:28
96 Petržalka, Prokofievova 20:30
201 Dolné hony, Čiližská 20:35
201 Hlavná stanica 20:35
202 Dolné hony, Čiližská 20:42
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 20:42
737 Šamorín, Mliečno 20:43
201 Dolné hony, Čiližská 20:50
201 Hlavná stanica 20:50
96 Petržalka, Prokofievova 20:50
202 Dolné hony, Čiližská 20:57
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 20:57
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 20:58
201 Hlavná stanica 21:04
201 Dolné hony, Čiližská 21:05
96 Petržalka, Prokofievova 21:10
202 Dolné hony, Čiližská 21:12
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 21:12
725 Miloslavov, námestie 21:13
201 Hlavná stanica 21:19
201 Dolné hony, Čiližská 21:20
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 21:26
202 Dolné hony, Čiližská 21:27
740 Čenkovce, kultúrny dom 21:28
96 Petržalka, Prokofievova 21:29
201 Hlavná stanica 21:34
201 Dolné hony, Čiližská 21:35
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 21:41
202 Dolné hony, Čiližská 21:42
737 Šamorín, autobusová stanica 21:43
201 Hlavná stanica 21:49
96 Petržalka, Prokofievova 21:49
201 Dolné hony, Čiližská 21:50
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 21:56
202 Dolné hony, Čiližská 21:58
201 Hlavná stanica 22:04
201 Dolné hony, Čiližská 22:05
96 Petržalka, Prokofievova 22:09
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 22:11
202 Dolné hony, Čiližská 22:12
730 Štvrtok na Ostrove, kultúrny dom 22:13
201 Hlavná stanica 22:19
201 Dolné hony, Čiližská 22:20
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 22:26
202 Dolné hony, Čiližská 22:27
740 Čenkovce, kultúrny dom 22:28
96 Petržalka, Prokofievova 22:29
201 Hlavná stanica 22:34
201 Dolné hony, Čiližská 22:35
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 22:38
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 22:41
202 Dolné hony, Čiližská 22:42
737 Šamorín, Mliečno 22:43
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 22:49
96 Petržalka, Prokofievova 22:49
201 Dolné hony, Čiližská 22:50
202 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 22:56
202 Dolné hony, Čiližská 22:57
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:04
201 Dolné hony, Čiližská 23:05
202 Vozovňa Hroboňova 23:11
202 Dolné hony, Čiližská 23:12
730 Zlaté Klasy, Rastice, Jednota 23:13
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:19
96 Petržalka, Prokofievova 23:19
201 Dolné hony, Čiližská 23:20
202 Vozovňa Hroboňova 23:26
740 Nový Život, Vojtechovce 23:28
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:34
202 Vozovňa Hroboňova 23:41
737 Šamorín, autobusová stanica 23:43
N72 Dolné hony 23:46
201 Staré Mesto, Prokopa Veľkého 23:49

- Service is operated by low-floor vehicle