Evidenčné číslo:6006
Typ: Škoda 30 Tr SOR
Výrobca: SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj)
Výrobné číslo: 13805/054
VIN: TM9CTAJ6VEASE3805
Rok výroby: 2014
Sprevádzkovanie: 5.6.2014
Nadobúdacia cena: 403 578 €
Vozovňa: Trnávka
Hroboňova (od 31.1.2015)
Informačný systém: BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303
BUSE BS 370
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/1, BS 210/1
BUSE BS 310
Doplňujúce informácie: nízkopodlažné vozidlo, klimatizované vozidlo
Posledné záznamy o vypravení: 30.11.2020 211/1
29.11.2020 211/2
28.11.2020 207/2
26.11.2020 203/3
25.11.2020 211/2
24.11.2020 ZV-T/1
24.11.2020 207/6
24.11.2020 201/6
23.11.2020 203/3
22.11.2020 211/1
Všetky záznamy o vypravení