Mesto stále nemôže uviesť zmodernizovanú električkovú trať do trvalého užívania

Ani po troch rokoch hlavné mesto nesplnilo všetky požiadavky pre kolaudáciu Karlovesko-dúbravskej radiály.

Mesto Bratislava stále neurobilo bodku za modernizáciou električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke, ktorá prebehla v rokoch 2019 až 2021. Hoci je zmodernizovaná trať v úseku Tunel – Hanulova v prevádzke už od jesene 2021, samotná električková trať so zastávkami stále nemá vydané kolaudačné rozhodnutie a prevádzkovaná je na základe povolenia na časovo obmedzené predčasné užívanie, ktoré Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre dráhy v týchto dňoch opätovne predĺžil.

Predchádzajúce povolenie na predčasné užívanie trate z júna 2021 stanovilo hlavnému mestu viacero záväzných podmienok, ktoré bolo treba splniť, aby sa dala trať uviesť do trvalého užívania. Toto povolenie bolo vydané s platnosťou najneskôr do 31. júla 2024. Magistrát hlavného mesta vo februári 2024 podal opätovnú žiadosť o vydanie časovo obmedzeného predčasného užívania na časť objektov stavby (najmä koľajový spodok, zvršok a trolejové vedenia) a zároveň požiadal o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre ďalšie prevádzkové súbory a stavby (napr. zmodernizované meniarne, zastávky, výťahy na zastávkach, podchody, semafory a trakčné vedenia).

Bratislavský samosprávny kraj dňa 24. júna 2024 uvedené povolenia po príslušných konaniach vydal, pričom pre električkové zastávky bolo taktiež vydané iba predčasné užívanie. Z povolenia na predčasné užívanie vyplýva, že hlavné mesto naďalej nesplnilo požiadavku Regionálne úradu verejného zdravoníctva (RÚVZ) na predloženie protokolu z objektívneho merania hluku z električkovej dopravy v dotknutom chránenom vonkajšom prostredí, ktorým preukáže súlad s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií a v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Túto podmienku RÚVZ stanovil už v rámci konania v roku 2021 a vyplynula aj z realizovaných meraní hluku. BSK najnovšie určil, že mesto túto podmienku pre uvedenie trate do trvalého užívania musí splniť v akceptovateľnom časovom horizonte, no bez uvedenia konkrétneho termínu.

Ďalšie podmienky ku kolaudácii stavby, ktoré musí mesto splniť:

  • Upraviť hrany nástupíšť na zastávkach na vzdialenosť 1350 mm od osi priľahlej koľaje na základe výnimky z príslušných technických noriem, ktorú pre túto modernizáciu stanovilo Ministerstvo dopravy v stavebnom povolení z roku 2016.
    • Pri modernizácii boli zastávky zrealizované s hranou nástupišťa vo vzdialenosti 1300 mm, čo znemožňuje prípadnú premávku širších električiek (napr. štandardnej šírky 2650 mm). Iné zmodernizované zastávky v meste už majú hranu vo vzdialenosti 1350 mm a na dočasné zmenšenie vzdialenosti na 1300 mm pre súčasné električky boli použité demontovateľné prvky na hrane nástupišťa.
  • Označiť všetky stĺpiky osadené v priestore priechodov pre chodcov cez električkovú trať v hornej časti farebne kontrastným označením, najlepšie červenej alebo žltej farby v zmysle požiadavky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z roku 2020.

Po stavebnej úprave nástupíšť v zmysle uvedenej výnimky a po doručení záväzného stanoviska RÚVZ má hlavné mesto do 14 dní požiadať BSK o kolaudáciu stavby.

Azda najväčší diskomfort obyvateľom v súčasnosti spôsobuje zmodernizovaná trať na Karloveskej ulici neznesiteľným hlukom šíriacim sa doďaleka pri prejazde nízkopodlažných električiek Škoda 29T, ktoré majú ojazdené obruče na kolesách. Niektoré električky v najhoršom stave síce dopravný podnik v uplynulých mesiacoch už odstavil z premávky a čakajú na výmenu obručí, no postupne sa tento problém objavuje aj na ďalších vozidlách, ktoré sú stále v premávke (aktuálne napr. #7405). Električky sú pritom takto hlučné iba na betónovej pevnej jazdnej dráhe v Karlovej Vsi, na koľajovom zvršku so štrkovým lôžkom (napr. na Krčacoch, alebo na zrekonštruovanej trati na Zlaté piesky) rovnaké vozidlá premávajú oveľa tichšie.

Predstavitelia hlavného mesta na poslednej diskusii s občanmi v mestskej časti Petržalka pri otázke hluku z diaľnice poukazovali na fakt, že diaľničná spoločnosť roky prevádzkuje diaľnicu v Petržalke na základe povolenia na predčasné užívanie, čím nemusí spĺňať všetky predpísané požiadavky (protihluková stena). S Karloveskou električkovou radiálou to zatiaľ nevyzerá inak.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Z technického hľadiska nie je problém na 1000mm rozchode prevádzkovať električku, čo by vedela ísť až 100km/h, žiadnu dvojkoľaj nepotrebuješ. Problém je skôr vo vedení mesta, že proste prešľapuje na mieste.
Reakcia na: Huitzilopochtli #25:
Vypadlo ti tam военная.
(sankcie = špeciálne ekonomické operácie)
Reakcia na: S499.1023 #23:
Techničeskoje primečanie: S-Bahn = električka, Stadtbahn = (primerno) skorostnoj tramvaj

(der Krieg = specialnaja operacija)
Reakcia na: S499.1023 #23:
Keď už, tak 2140 mm.
Reakcia na: Huitzilopochtli #22:
Vzhľadom na to, kam to väčšinu Slovenska tiahne, by som odporúčal 1520 mm. A keďže taký S-Bahn sa v Rusku povie električka, nebudú ani problémy so zmätením pojmov.
Reakcia na: BielikR #20:
Pravda, bez dvojrozchodnosti pôsobí taký stadtbahn bezducho. Nabudúce treba určite nejaký druhý rozchod pridať 👍 Dajte medzitým vedieť, aký by sa Vám páčil.
Reakcia na: drink #19:
Áno, bolo by vhodné, metrový rozchod by mal byť ok. Poprosím objednať, iban pošlite v maile 🙂
Ako pochopil by som stadtbahnu v karlovke a dubravke, ak by to bola taka dvojrozchodna trat ako v petrzalke(prva polka). Tu bola ale premrhana moznost pri rekonstrukcii tak neviem(ale stale nie je reko uplne dokoncena takze stihame zmenu😁)
Reakcia na: Huitzilopochtli #18:
Takže by bolo vhodné najbližšie objednať vozidlá so šírkou 2,65? Metrový rozchod je OK?
Reakcia na: upravovač fotiek #17:
Niekto si tu ale vymyslel, že namiesto metra bude z električky stadtbahn. Takže by bolo vhodné uvažovať o niečom tomu primeranom, nie 2+2 narvanom do šírky "českého štandardu" = koľajovej sorke. Nejde nutne o kapacitu.
Reakcia na: Huitzilopochtli #16:
Ja si hlavne myslím, že načo šírka 2,65 metra. Lebo 1. oproti 2,5 metra to až taký rozdiel nespraví a za 2. môžeme zväčšovať dĺžku súprav. Kľudne až do 65 metrov. Ak nám nebude stačiť 65 metrov dlhá a 2,5 metra široká električka v intervale 2 minúty, tak môžeme stavať metro. Nemyslím si, že 65 metrov dlhá 2,65 metrov široká električka by mala mať až tak výrazne väčšiu kapacitu oproti 2,5 metra širokej, aby sme sa v tom prípade zaobišli bez metra.
Reakcia na: upravovač fotiek #13:
Potom ale musia mať neštandardný priečny profil skrine, čo sa hneď prejaví na cenovke takej hračky.
Reakcia na: Petto #11:
Áno, sú. Všade, kde je prídavný profil pozdĺž hrany. Je ich už celkom dosť. Okrem iných aj celá Dúbravka... kam sa akosi nedá dostať inak ako cez Karlovku.
Reakcia na: Huitzilopochtli #12:
Nie, je to podľa toho ohnutého stožiaru, takže relatívne stožiar sám k sebe v spodnej časti a vrchnej časti.
Reakcia na: Petto #11:
Aj vozne široké 2,65 metra môžu mať nástupnú hranu v šírke 2,5 metra.
Reakcia na: upravovač fotiek #10:
Super, ak je to podľa cca skutočnej zvislice - napr. stĺpa v popredí... Okrem toho treba brať do úvahy, že toto je už stav po snahe Pata a Mata zachrániť situáciu šikmým uviazaním ohnutého stĺpa o nasledujúci.
A su vôbec v meste dakde prisposobene zástavky pre eliny so skriňou 2650? Ani nové elektricky neobjednavame s tou sirkou ale zase len 2500 tak načo to haloooo okolo toho.
Reakcia na: Huitzilopochtli #9:
Však čo sú to 2 stupne a 14 minút. Stĺp je krásne zohnutý do polomeru cca. 115 metrov.

Napríklad také malé skúšanie medze pevnosti v ohybe improvizovaným ukotvením napínacieho úseku vrchného vedenia do pôvodného tenkého stĺpa, ktorý na tento účel nebol a ani nemohol byť dimenzovaný...
Reakcia na: drink #7:
Aspoň čiastočne zlegalizovaniu tejto nepodarkovej stavby, na ktorej by sa našli aj oveľa závažnejšie porušenia legislatívy a technické nedostatky.