História bratislavskej MHD a integrovanej dopravy od roku 2021

2021

Začiatok roka 2021 sa niesol v znamení výrazne obmedzenej mobility obyvateľstva z dôvodu pandémie choroby Covid-19. Premávka MHD preto pokračovala aj po vianočných prázdninách v prázdninovom režime. Na viacerých linkách boli nasadené menšie vozidlá. Počet cestujúcich výrazne poklesol a DPB zaznamenával miliónové straty na tržbách z cestovného. Počas celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť koronavírusu poskytol DPB počas voľných dní desiatky vozidiel pre účely odberových miest. Od 1. marca boli dočasne zrušené linky 7 94 191 192 196 a 208 a od 8. marca sa predĺžil aj večerný interval električkových liniek na 15 minút. 12. apríla sa konal hodinový štrajk vodičov MHD s cieľom upozorniť na potrebu pomoci dopravným podnikom od štátu v súvislosti s dôsledkami pandémie. 

Autobusy ako odberové miesta počas celoplošeného testovania na Covid-19 (Foto © Matej138)

Pre rekonštrukciu Kadnárovej ulice v Krasňanoch bola od 1. marca do 27. júla linka 75 presmerovaná na konečnú Slanec. Od 15. marca do 13. júna bola zrušená linka 130 pre rekonštrukciu plynovodu na ulici Pod Zečákom. 27. marca prišlo k viacerým úpravám linkového vedenia autobusov. Minibusovú linku 44 nahradila nová linka 145 s upravenou trasou pre väčšie midibusy a na linke 51 sa počas sedla pracovných dní obnovila premávka v úseku Riazanská - Trnavské mýto. 26. apríla bola obnovená premávka liniek 7 a 94, premávka liniek 191 192 a 196 sa obnovila až 10. mája a linka 208 sa už neobnovila (oficiálne zrušená k 1. septembru 2021), premávka MHD bola naďalej zabezpečovaná v prázdninovom režime. Pre záručnú opravu povrchu trate na Americkom námestí premávala linka 3 od 1. do 30. mája opäť cez Vazovovu ulicu. Počas rekonštrukcie ulice Prokopa Veľkého od 17. mája do 22. júna nepremávala linka 147 cez Kalváriu. Od 5. júna bola zavedená nová víkendová rekreačná linka 154 z Peknej cesty k Horárni Krasňany. Oprava vodovodu na Matúšovej ulici si vyžiadala od 14. júna do 15. augusta presmerovanie linky 41 v smere ku konečnej Búdková priamo po Búdkovej ulici.

1. júla bola linka 66 predĺžená z Trenčianskej ulice cez Hraničnú do lokality Grófska niva na ulici Mlynské nivy. Počas letných nedieľ sa návštevníci Železnej studničky mohli pravidelne odviezť cabrio autobusom Karosa premávajúcim z Patrónky. Od 16. augusta do 1. októbra bola skrátená linka 145 len po zastávku na Revíne z dôvodu rekonštrukcie Bárdošovej ulice. Od augusta do septembra sa rekonštruovala električková zastávka Račianske mýto, čo si vyžiadalo niekoľko víkendových výluk linky 3 na Račianskej. Ostrovčeky zastávky boli rozšírené a doplnené boli prístrešky pre cestujúcich.

Zastávka Račianske mýto po čiastočnej rekonštrukcii

1. septembra nastala veľká reorganizácia MHD v oblasti Vrakune s cieľom zabezpečenia pravidelnejšej premávky z dôvodu dlhodobo zlej dopravnej situácie. Linka 78 bola posilnená spojmi v úseku Astronomická - Stanica P. Biskupice, ktorých premávka bola rozšírená aj na voľné dni. Linka 87 sa skrátila vo Vrakuni len po konečnú Bodvianska a linka 79 bola skrátená po Stanicu P. Biskupice. K rovnakému dátumu sa zaviedla nová linka 163 medzi Račianskym mýtom a nocľahárňou na Ivanskej ceste, slúžiaca najmä pre klientov tejto nocľahárne, ktorej cieľom bolo odbremeniť linku 61 od bezdomovcov. Od 2. septembra sa v celej sieti MHD opäť obnovila prevádzka liniek podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok. V septembri sa však neobnovila premávka študentskej linky 184 z dôvodu obmedzenej prezenčnej výučby na Ekonomickej univerzite.

V dňoch 12. - 15. septembra navštívil Slovensko a Bratislavu pápež František, čo si vyžiadalo viacero rozsiahlejších odklonov a obmedzení liniek MHD v meste. Od 18. septembra do 31. októbra sa rekonštruoval povrch v obratisku Čiližská za súčasného skrátania liniek 201 a 202 po Kazanskú ulicu, kde bola vybudovaná nová trolejová otočka za zastávkou Dudvážska. Počas rekonštrukcie križovatky ulíc Kubačova a Barónka v Rači bola od 25. októbra do 2. januára presmerovaná linka 56 cez Jurkovičovu ulicu.

Dočasné trolejbusové obratisko Dudvážska

2. októbra sa po otvorení rýchlostnej cesty R7 presmerovali linky 70 74 87 N74 medzi Bajkalskou a Slovnaftskou na nové trasy. Keďže ešte nebola vybudovaná otočka autobusov na Slovnaftskej pri komplexe Nový Ružinov a nové zastávky uvedených liniek boli od tohto komplexu ďaleko, dočasne sa od 15. novembra zaviedla autobusová linka X70 medzi Novým Ružinovom (Lúčna) a Prievozskou.

1. novembra sa zmenili trojciferné označenia trolejbusových liniek na dvojciferné podľa tzv. oblastného označovania liniek uplatňovaného pre autobusové linky od roku 1997. Číselný rad od 201 sa tak celý uvoľnil pre označovanie regionálnych autobusových liniek IDS BK. K rovnakému dňu bola linka 80 presmerovaná v Kopčanoch na novú konečnú pri vznikajúcom komplexe Nesto. Od 15. novembra prebiehala rekonštrukcia obratiska a zastávok pri Stanici Rusovce, linky 90 a 191 preto premávali iba po zastávku Kaštieľ Rusovce.

Reagujúc na zníženú mobilitu obyvateľstava prešla od 29. novembra bratislavská MHD opäť na prázdninový grafikon. Od 24. decembra do 9. januára navyše nepremávali linky 7 25 26 92 94 192 a 196.

Od 1. novembra sú všetky trolejbusové linky označované dvojcifernými číslami

Okrem MHD bola v januári pre zvýšenú chorobnosť a obmedzenú mobilitu obyvateľstva obmedzená aj premávka regionálnych vlakov v rámci IDS BK. Od 12. januára sa zredukovala premávka linky S65 a od 27. januára sa k nej pridala aj linka S55 a od 7. marca aj vybrané spoje na linke S70. Obmedzenie premávky vlakov vyvrcholilo od 28. marca do 16. apríla, kedy bola zavedená celotýždenná premávka ako v sobotu, ktorá ale bola posilnená vybranými spojmi. Podľa prázdninových grafikonov premávali aj regionálne autobusy až do 25. apríla.

Od 1. júla sa IDS BK rozšíril o ďalšie obce a mestá Trnavského kraja. Zároveň prišlo k zmene tarify IDS BK, pri ktorej sa zvýšila cena väčšiny cestovných lístkov, zrušil sa 15-minútový lístok a ukončilo sa poskytovanie zľavy z ceny električeniek na Bratislavskú mestskú kartu. Výrazne sa však znížili ceny všetkých ročných predplatných cestovných lístkov. Zaviedla sa aj možnosť zakúpenia cestovného lístka platobnou kartou cez označovače vo vozidlách, ktorý však platil len vo vozidlách MHD.

30. septembra bola otvorená nová podzemná autobusová stanica Nivy, na ktorú boli presmerované regionálne a diaľkové autobusové linky z dočasnej autobusovej stanice na Chalupkovej ulici. Dočasná autobusová stanica sa následne v novembri začala odstraňovať.

Nová podzemná autobusová stanica Nivy (Foto © Tootti)

15. novembra prevzala prevádzkovanie regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji spoločnosť Arriva Mobility Solutions, ktorá uspela v súťaži na nový 10-ročný kontrakt. Namiesto sľúbeného zlepšenia regionálnej autobusovej dopravy však zmena priniesla jej kolaps, keďže nový dopravca nestihol získať dostatočný počet vodičov a preto v prvých týždňoch nebolo vypravovaných aj viac ako 40 % autobusových spojov. Neskôr Arriva zabezpečila časť spojov aj prostredníctvom súkromných dopravcov s väčšími osobnými vozidlami, ktoré cestujúcich vozili bezplatne. Situácia s nevypravovaním spojov sa čiastočne zlepšila až koncom roka po prechode na mimoriadny víkendový režim premávky od 20. decembra. Vozidlový park bol tvorený dočasne okrem nových autobusov Iveco, SOR a Rošero aj zbierkou starších autobusov z celého Slovenska.

Pre nedostatok rušňovodičov i vlakov boli od leta pravidelne odriekané viaceré vlaky v rámci IDS BK. Keď sa k tomu koncom roka pridala aj zvýšená chorobnosť personálu, od 19. decembra prešla železničná doprava opäť na zredukovaný grafikon.

Nový vizuál prímestských autobusov IDS BK

1. februára prestal DPB vykonávať činnosť odťahovej služby, ktorá prešla pod Mestský parkovací systém. Počas jari a leta pribudlo na zastávkach MHD vyše 120 nových elektronických informačných tabúľ a súčasne začala aj veľká modernizácia označníkov zastávok. Zrýchlenie MHD prinieslo v priebehu roka viacero nových buspruhov - na Hodonínskej, Lamačskej ceste, Patrónke, Karadžičovej, Legionárskej, Radlinského, Košickej, či Landererovej.

V priebehu roka sa začalo s projektovou prípravou nových trolejbusových tratí Autobusová stanica - Nové SND, Bulharská - Galvaniho, Trenčianska - Hraničná a Patrónka - Riviéra. DPB zároveň pre pripravované rozšírenie trolejbusových tratí realizoval obstarávanie 50 nových hybridných trolejbusov, pričom súťaž na dodávku 24-metrových trolejbusov vyhral poľský Solaris spolu so Škodou Electric a súťaž na 18-metrové vozidlá vyhrala česká Škoda Electric.

V novembri sa začala výstavba druhej časti električkovej trate v Petržalke v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Medzi prvé práce patrilo zbúranie legendárneho nedostavaného depa metra v Janíkovom dvore. V decembri DPB vyhodnotil súťaže na nákup 30 veľkokapacitných jednosmerných a 10 obojsmerných električiek. V oboch prípadoch sa víťazom stala Škoda Transportation s električkami Škoda 29T3 a 30T3, vozidlá boli následne objednané v priebehu prvej polovice roka 2022.

V prvej polovici roka DPB objednal 40 nových kĺbových autobusov Otokar Kent C 18,75, ktoré boli vysúťažené ešte koncom roka 2019. Nové autobusy boli do Bratislavy dodané v priebehu decembra. Prechod na prázdninový grafikon a očakávané dodanie nových kĺbových autobusov umožnilo na konci novembra ukončiť po 30 rokoch premávku autobusov Karosa B 741. Pre plánovanú obnovu vozidlového parku 12-metrových autobusov boli v priebehu roka obstarávané rámcové zmluvy umožňujúce nakúpiť 80 naftových autobusov, 80 CNG autobusov, 40 vodíkových a 40 elektrických autobusov, z ktorých sa nakoniec objednali iba naftové a vodíkové autobusy. Súťaže na CNG a elektrické autobusy boli zrušené.

Nové kĺbové autobusy Otokar Kent C 18,75

Počas roka bolo viacero električiek typov K2S, T6A5, T3G a T3P prelakovaných do celočerveného náteru. Vyradenú výcvikovú električku K2 #8133 odkúpil pražský DP pre svoju električkovú retro linku. V závere roka bola zošrotovaná väčšina dlhodobo odstavených trolejbusov Škoda 14 Tr(M) a 15 Tr(M). Zbierku historických autobusov doplnila zrenovovaná Praga RN, ktorú DPB predstavil počas septembrového Dňa otvorených dverí. Koncom roka atmosféru v meste spríjemnila tradičná Vianočná električka v podobe upravenej električky K2G #7085 a novinkou bol Sánkobus v podobe vyzdobeného autobusu SOR BN 10.5 #3411, ktorý bol nasadený na rekreačnú linku 144.

2022

Aj začiatok roka 2022 poznačila pandémia choroby Covid-19. Linky bratislavskej MHD premávali v prázdninovom režime opäť aj po vianočných prázdninách. So zaradením nových kĺbových autobusov do premávky sa od 17. januára zvýšila prepravná kapacita na linkách 37 a 88. Na linku 191 boli súčasne nasadené 15-metrové autobusy. 12. februára bola linka 87 presmerovaná medzi Prístavnou a Slovnaftskou po novovybudovanom úseku Prístavnej ulice. Linky MHD sa do bežného školského režimu dostávali po zrušení protipandemických opatrení postupne od 7. do 28. marca. Výnimkou boli linky 50 75 a 78, ktoré premávali v prázdninovom režime až do 1. mája. Od 21. apríla bolo opäť možné cestovať verejnou dopravou aj bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom. Počet prepravených cestujúcich sa postupne začal zvyšovať.

Linka 87 na predĺženej Prístavnej ulici pri zastávke Alejová

Od 26. marca prišlo k niekoľkým zmenám v organizácii MHD. Spoje linky 20 premávajúce na Žatevnú boli skrátené iba po zastávku Podvornice. Súčasne boli tri ranné spoje od Tesca Lamač predĺžené po trase linky 45 k Národnému onkologickému ústavu na Kramároch. Nočné linky N61 a N80 boli presmerované obojsmerne cez centrum mesta. Linka N80 zároveň začala premávať po Starom moste.

Po ukončení spolupráce DPB a Volkswagenu bola od 1. júla premávka linky 92 zabezpečovaná v pracovných dňoch iba v čase striedania pracovných zmien a zrušená bola premávka liniek 25 26 92 počas nedieľ. Linku 92 v špičkách pracovných dní nahradila rozšírená premávka linky 192 po skrátenej trase Depo Petržalka - Patrónka (od 5. septembra predĺžená po konečnú Červený most). Od 1. júla do 4. septembra bola pre opravu Hradskej ulice vo Vrakuni jednosmerne zmenená trasa liniek 67 78 N70. Linky premávali v smere na Dolné hony cez Podpriehradnú a Priehradnú ulicu. Počas letnej sezóny dopravný podnik zriadil tri historické linky (A, H, M) prevádzkované vo voľných dňoch, na ktoré boli nasadzované historické električky, trolejbusy a autobusy.

Leto 2022 sa nieslo v znamení historických vozidiel

5. septembra bola linka 67 v Podunajských Biskupiciach predĺžená z Vinohradníckej na konečnú Ovčiarska. V priebehu jesene boli v súvislosti s výstavbou električkovej trate do Janíkovho dvora viaceré krátkodobé výluky autobusových liniek v Petržalke. Od 11. decembra sa zmenili názvy niektorých zastávok. Počas zimného obdobia sa opäť zaviedla rozšírená prevádzka linky 144, avšak už bez špeciálne vyzdobeného Sánkobusu. Od 11. decembra do 6. januára premávali centrom mesta na okružnej bezplatnej linke dve vianočné električky. Počas vianočných prázdnin boli dočasne zrušené linky 7 25 26 92 196. V závere roka dopravný podnik z ekonomických dôvodov ukončil prevádzku červených multifunkčných automatov na cestovné lístky, ktoré boli umiestnené v nákupných centrách, či na niektorých zastávkach.

V priebehu jesene zlepšili komfort cestovania nové autobusy SOR NS 12

V regionálnej autobusovej a vlakovej doprave prišlo k návratu k režimu školského roka už od 10. januára. V prvých mesiacoch roka sa postupne znižoval počet nevypravených regionálnych autobusov z dôvodu nedostatku vodičov. K 1. aprílu boli všetky regionálne autobusové spoje zabezpečované riadnymi autobusmi a výpomocné mikrobusy boli zrušené. Do začiatku letných prázdnin sa do prevádzky zaradili všetky nové regionálne autobusy, čo umožnilo zaviesť všetky spoje ako bezbariérové a súčasne bolo možné vo všetkých spojoch prepravovať bicykle. Počas letnej sezóny umožnili na vybraných linkách a spojoch rozšírenú prepravu bicyklov autobusy s cyklonosičmi a na linke 506 cez víkendy premával autobus s cykloprívesom.

Letný cyklobus na linke 506

Od 5. septembra bola znovuzavedená cezhraničná linka 901 spod Mosta SNP do rakúskeho Hainburgu. Linka bola integrovaná do IDS BK so špeciálnymi tarifnými podmienkami a prevádzkovaná dopravcom Arriva Mobility Solutions. Na prevádzku linky prispievali Bratislavský samosprávny kraj, mesto Bratislava a Dolné Rakúsko. 11. decembra nastali výraznejšie zmeny v regionálnej doprave v súvislosti s novým reformným grafikonom vlakovej dopravy. Do integrovanej dopravy boli zaintegrované aj vybrané rýchliky na linkách v úsekoch Trnava - Bratislava a Galanta - Bratislava. Súčasne sa obmedzila premávka vlakov na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka iba na špičkové obdobia pracovných dní. Pre nedostatok financií bola dočasne zrušená linka S65.

Zmodernizovaná trolejbusová trať na Karadžičovej ulici

Od mája do septembra prebiehala modernizácia trolejbusových tratí Miletičova - Jelačičova - Žellova a Karadžičova - Záhradnícka. Na ich modernizáciu získalo hlavné mesto príspevok z eurofondov. V priebehu jari a leta boli na Račianskej radiále zrekonštruované električkové zastávky Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž a čiastočne aj Stanica Vinohrady. V lete začal dopravný podnik s veľkým projektom budovania a výmeny prístreškov na zastávkach, na ktorý získal eurofondový príspevok. Pokračovalo sa aj vo výmene zastávkových označníkov.

Výstavba druhej časti električkovej trate v Petržalke

Výstavba petržalskej električkovej trate v jarných a letných mesiacoch stagnovala z dôvodu veľkého nárastu cien i nedostatku stavebných materiálov. Oproti harmonogramu práce výrazne zaostávali a prakticky sa zastavili. Výstavba sa opäť rozbehla v auguste po podpísaní dodatku k zmluve, ktorým sa umožnilo navýšiť cenu diela podľa aktuálnej vývoja cien.

Od 10. januára sa do premávky začali zaraďovať nové kĺbové autobusy Otokar Kent C 18,75 z prvej 40-kusovej série. Vzápätí dopravný podnik objednal u výrobcu ďalších 31 vozidiel a súčasne objednal aj 63 štandardných autobusov SOR NS 12 diesel. Vozidlá boli dodané a sprevádzkované v priebehu jesenných mesiacov. V prvej polovici roka boli objednané aj nové veľkokapacitné električky Škoda a 12-metrové trolejbusy SOR TNS 12.

Skúšobný vodíkový Solaris Urbino 12 hydrogen

V marci bol po dlhoročnom chátraní odvezený na renováciu historický autobus Ikarus 280 #2881/II. Po uvoľnení protipandemických opatrení sa 2. apríla konala oficiálna rozlúčková jazda s autobusmi značky Karosa, ktoré dojazdili v pravidelnej premávke ešte v roku 2021. Rozlúčkovej jazdy sa zúčastnilo 5 autobusov Karosa B 741 CNG. V máji dopravný podnik na vybraných linkách odskúšal zapožičaný autobus Iveco Streetway 12M. V lete získal dopravný podnik eurofondový príspevok na nákup 4 autobusov s vodíkovým pohonom, ktoré následne objednal od Solarisu. V priebehu decembra si DPB odskúšal jedno výrobcom zapožičané vodíkové vozidlo Solaris Urbino 12 hydrogen.

Do leta bola postupne ukončená prevádzka second-hand kĺbových autobusov Solaris Urbino 18 a MAN NG 313. Po jesennom sprevádzkovaní nových nízkopodlažných autobusov boli z prevádzky odstavované aj staršie autobusy Solaris Urbino 15 CNG, Irisbus Citelis a Tedom C12 G a SOR BN 10.5. Úplne bola ukonečná ale iba prevádzka plynových Solarisov, zvyšné typy boli niekoľkými vozidlami naďalej zastúpené v premávke. Časť autobusov SOR BN 10.5 bola preradená na zimnú údržbu zastávok, kde nahradili menšie autobusy SOR BN 9.5.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.