Cestovné lístky IDS BK (1.7.2021 – 4.9.2022)Cestovné lístky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) platia okrem bratislavskej MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko a v prímestských autobusoch dopravcu Arriva Mobility Solutions v rámci Bratislavského kraja a tiež vo vybraných obciach Trnavského kraja. Výnimkou sú SMS lístok, elektronický lístok zakúpený na platobnú kartu a električenka na bežnej platobnej karte, ktoré platia len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava v zónach 100 a 101.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave.


SMS lístky

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
40 minút 1,00 € ľubovoľný znak na číslo 1140
70 minút 1,40 € ľubovoľný znak na číslo 1100
24 hodín 4,50 € ľubovoľný znak na číslo 1124

SMS lístky platia len na linkách Dopravného podniku Bratislava v zónach 100 a 101 a je možné ich zakúpiť len pre telefónne čísla slovenských mobilných operátorov. V cene SMS lístka je aj dovozné za príručnú batožinu. Zľavnené SMS lístky sa neposkytujú.

Cestujúci môže do vozidla MHD nastúpiť až s prijatou spätnou správou s SMS lístkom. V prípade, ak SMS lístok nepríde do 10 minút od odoslania SMS, objednávka lístka je automaticky zrušená. Ak si cestujúci omylom spätnú SMS vymaže, môže získať duplikát cestovného lístka zaslaním SMS na číslo 1101. Duplikát je možné využiť aj v prípade, ak spätná SMS neprichádza dlhšie ako 2 minúty, a to na overenie, či sa pôvodný lístok cestou "nestratil".

Pri kontrole cestovných lístkov je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne (upozorňujeme, že v prípade vybitého telefónu je cestujúci považovaný za cestujúceho cez cestovného lístka, dodatočné preukázanie SMS lístka nie je možné). Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže teda ísť o preposlanú SMS od iného účastníka. Cestujúci môže zakúpiť z jedného telefónneho čísla aj viac SMS lístkov (pre viacerých cestujúcich) odoslaním viacerých objednávok. Prostredníctvom príslušnej stránky je možné na základe telefónneho čísla a overovacieho kódu vytlačiť daňový doklad.


Cestovné lístky na jednu cestu - papierové

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
30 minút 2 zóny / 100+101 0,90 € 0,45 €
60 minút 3 zóny 1,30 € 0,65 €
60 minút 4 zóny 1,70 € 0,85 €
90 minút 5 zón 2,10 € 1,05 €
90 minút 6 zón 2,50 € 1,25 €
120 minút 7 zón 2,80 € 1,40 €
120 minút 8 zón 3,00 € 1,50 €
150 minút 9 zón 3,40 € 1,70 €
150 minút 10 zón 3,70 € 1,85 €
180 minút bez obmedzenia 4,10 € 2,05 €

Cestovné lístky na jednu cestu - elektronické

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
30 minút 2 zóny / 100+101 0,81 € 0,41 €
60 minút 3 zóny 1,18 € 0,59 €
60 minút 4 zóny 1,49 € 0,75 €
90 minút 5 zón 1,86 € 0,93 €
90 minút 6 zón 2,23 € 1,12 €
120 minút 7 zón 2,48 € 1,24 €
120 minút 8 zón 2,68 € 1,34 €
150 minút 9 zón 3,01 € 1,51 €
150 minút 10 zón 3,35 € 1,68 €
180 minút bez obmedzenia 3,68 € 1,84 €

Elektronické cestovné lístky je možné zakúpiť si vo vozidlách cez označovače lístkov prostredníctvom elektronickej peňaženky, alebo v aplikácii IDS BK.

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón IDS BK. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného lístka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta (zóny vyššie ako 200).


Cestovný lístok na jednu cestu zakúpený platobnou kartou

Platnosť Cena
1 cesta vozidlami MHD Bratislava 1 €
prvý prestup do 45 minút 0 € (je nutné priložiť kartu k označovaču aj pri prestupe)
denný limit cestovného 4 €

Elektronický cestovný lístok je možné zakúpiť platobnou kartou len vo vozidlách Dopravného podniku Bratislava na linkách bratislavskej MHD (v regionálnych autobusoch a vlakoch sa zakúpiť nedá a nie je tam ani platný). Zľavnené lístky sa neposkytujú.

Kúpa lístka sa realizuje vo vozidle MHD priložením bežnej platobnej karty (Mastercard, Maestro, VISA) k označovaču cestovných lístkov označenom symbolom bezkontaktnej platby. Zakúpenie lístka je potvrdené oznamom na displeji označovača. Lístok je možné zakúpiť len pre držiteľa karty, nie je možné zakúpiť lístok pre spolucestujúceho ani dovozný lístok.

Pri každom nástupe do vozidla (aj pri prestupe) je nutné priložiť platobnú kartu k označovaču so symbolom bezkontaktnej platby. V prípade prvého prestupu do 45 minút od zakúpenia lístka sa po priložení karty v druhom vozidle naúčtuje 0 € (bezplatná jazda).

Po dosiahnutí denného limitu cestovného sa ďalšie zakúpené lístky v daný deň účtovať nebudú. Ak má cestujúci platobnú kartu vo fyzickej podobe aj v elektronickej aplikácii, pre každú z nich sa denný limit počíta samostatne. Ďalšie informácie je možné nájsť v tomto článku.


Denné cestovné lístky - papierové

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
24 hodín 100 & 101 4,00 € 2,00 €
24 hodín bez obmedzenia 6,90 € 3,45 €
72 hodín 100 & 101 9,00 € 4,50 €

Denné cestovné lístky - elektronické

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
24 hodín 100 & 101 3,70 € 1,85 €
24 hodín bez obmedzenia 6,30 € 3,15 €
72 hodín 100 & 101 8,20 € 4,10 €
168 hodín 100 & 101 12,00 € 6,00 €

Elektronické cestovné lístky je možné zakúpiť si vo vozidlách cez označovače lístkov prostredníctvom elektronickej peňaženky, alebo v aplikácii IDS BK.

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Počas víkendov a sviatkov platí základný denný lístok pre skupinu najviac dvoch dospelých a troch detí (od 6 do 17 rokov) za podmienky účasti aspoň jedného dospelého a jedného dieťaťa (t.j. nemožno na jeden lístok prepravovať dvoch dospelých bez dieťaťa, ani viacero detí bez dospelého).


Predplatné cestovné lístky (električenky)

Základné (nezľavnené) predplatné cestovné lístky (električenky)

Mestské zóny Regionálne zóny
7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 12,00 € 30,00 € 80,00 € 199,00 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 16,00 € 40,00 € 106,60 € 265,30 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 19,90 € 50,00 € 133,20 € 331,60 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 23,90 € 60,00 € 159,90 € 397,90 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 26,50 € 66,50 € 177,20 € 441,10 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 28,70 € 72,00 € 191,80 € 477,50 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 32,20 € 81,00 € 215,80 € 537,20 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 35,80 € 90,00 € 239,80 € 596,90 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 5,60 € 14,00 € 37,30 € 92,90 €
žiadne 2 zóny podľa výberu** 9,20 € 23,00 € 61,30 € 152,60 €
žiadne 3 zóny podľa výberu** 12,00 € 30,00 € 80,00 € 199,00 €
žiadne 4 zóny podľa výberu** 16,00 € 40,00 € 106,60 € 265,30 €
žiadne 5 zón podľa výberu** 19,90 € 50,00 € 133,20 € 331,60 €
žiadne 6 zón podľa výberu** 23,90 € 60,00 € 159,90 € 397,90 €
žiadne 7 zón podľa výberu** 26,50 € 66,50 € 177,20 € 441,50 €
žiadne 8 zón podľa výberu** 28,70 € 72,00 € 191,80 € 477,50 €
žiadne 9 zón podľa výberu** 32,20 € 81,00 € 215,80 € 537,20 €
žiadne 10 zón podľa výberu** 35,80 € 90,00 € 239,80 € 596,90 €
všetky tarifné zóny IDS BK 39,40 € 99,00 € 263,80 € 656,60 €

* Platí pre regionálne zóny číslo 200 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny, alebo zóna 101 + regionálne zóny.

Zľavnené predplatné cestovné lístky

Mestské zóny Regionálne zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 6,00 € 15,00 € 40,00 € 99,50 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 8,00 € 20,00 € 53,30 € 132,65 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 9,95 € 25,00 € 66,60 € 165,80 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 11,95 € 30,00 € 79,95 € 198,95 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 13,25 € 33,25 € 88,60 € 220,55 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 14,35 € 36,00 € 95,90 € 238,75 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 16,10 € 40,50 € 107,90 € 268,60 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 17,90 € 45,00 € 119,90 € 298,45 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 2,80 € 7,00 € 18,65 € 46,45 €
žiadne 2 zóny podľa výberu** 4,60 € 11,50 € 30,65 € 76,30 €
žiadne 3 zóny podľa výberu** 6,00 € 15,00 € 40,00 € 99,50 €
žiadne 4 zóny podľa výberu** 8,00 € 20,00 € 53,30 € 132,65 €
žiadne 5 zón podľa výberu** 9,95 € 25,00 € 66,60 € 165,80 €
žiadne 6 zón podľa výberu** 11,95 € 30,00 € 79,95 € 198,95 €
žiadne 7 zón podľa výberu** 13,25 € 33,25 € 88,60 € 220,55 €
žiadne 8 zón podľa výberu** 14,35 € 36,00 € 95,90 € 238,75 €
žiadne 9 zón podľa výberu** 16,10 € 40,50 € 107,90 € 268,60 €
žiadne 10 zón podľa výberu** 17,90 € 45,00 € 119,90 € 298,45 €
všetky tarifné zóny IDS BK 19,70 € 49,50 € 131,90 € 328,30 €

* Platí pre zóny číslo 200 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny, alebo kombinácia zóna 101 + regionálne zóny.

Prenosné predplatné cestovné lístky, ktoré môžu v rôznych časoch používať rôzne osoby

Mestské zóny Regionálne zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 15,60 € 39,00 € 104,00 € 258,70 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 20,80 € 52,00 € 138,60 € 344,90 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 25,90 € 65,00 € 173,20 € 431,10 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 31,10 € 78,00 € 207,90 € 517,30 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 34,50 € 86,50 € 230,40 € 573,50 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 37,40 € 93,60 € 249,40 € 620,80 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 41,90 € 105,30 € 280,60 € 698,40 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 46,60 € 117,00 € 311,80 € 776,80 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 7,30 € 18,20 € 48,50 € 120,80 €
žiadne 2 zóny podľa výberu** 12,00 € 29,90 € 79,70 € 198,40 €
žiadne 3 zóny podľa výberu** 15,60 € 39,00 € 104,00 € 258,70 €
žiadne 4 zóny podľa výberu** 20,80 € 52,00 € 138,60 € 344,90 €
žiadne 5 zón podľa výberu** 25,90 € 65,00 € 173,20 € 431,10 €
žiadne 6 zón podľa výberu** 31,10 € 78,00 € 207,90 € 517,30 €
žiadne 7 zón podľa výberu** 34,50 € 86,50 € 230,40 € 573,50 €
žiadne 8 zón podľa výberu** 37,40 € 93,60 € 249,40 € 620,80 €
žiadne 9 zón podľa výberu** 41,90 € 105,30 € 280,60 € 698,40 €
žiadne 10 zón podľa výberu** 46,60 € 117,00 € 311,80 € 776,00 €
všetky tarifné zóny IDS BK 51,30 € 128,70 € 343,00 € 853,60 €

* Platí pre zóny číslo 200 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny, alebo kombinácia zóna 101 + regionálne zóny.

Poznámka: V prípade prenosných cestovných lístkov sa zľavnené cestovné neposkytuje.

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Čím dlhšiu platnosť PCL si cestujúci zvolí, tým je cestovanie v prepočte na jeden deň výhodnejšie. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí. Električenky možno zakúpiť cez internet, alebo na predajných miestach DPB, Arriva a v pokladniach ZSSK.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.


Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí dovozný lístok, alebo zľavnený 30-minútový lístok za 0,45 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny (180 minút) vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka (s výnimkou lístka zakúpeného platobnou kartou). Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,41 €.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc. Jednorazový cestovný lístok pre batožinu/bicykel na osobný vlak stojí 1,50 € (dostupný aj vo forme SMS lístka zaslaním písmena X na číslo 2255), celodenný 2,50 €.


Zľavy

Zľavnené (polovičné) cestovné sa poskytuje:
 • deťom a mladistvým od 6 do 17 rokov (vrátane),
 • žiakom a študentom do 25 rokov (vrátane),
 • seniorom vo veku od dovŕšenia 62 rokov,
 • poberateľom starobných, invalidných, resp. výsluhových dôchodkov od dovŕšenia veku 60 rokov,
 • osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
Bezplatne sa prepravujú:
 • deti mladšie ako 6 rokov,
 • sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, vrátane invalidného vozíka, alebo vodiaceho psa,
 • sudcovia Ústavného súdu SR.

Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas.

Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, darcom krvi - držiteľom zlatej alebo diamantovej Janského plakety, držiteľom preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov (a ich rodinným príslušníkom narodeným pred 17. novembrom 1989), držiteľom Osvedčenia účastníka národného boja za oslobodenie (a ich rodinným príslušníkom) s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje bonusová zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava (zóny 100 + 101). Rovnaká zľava sa poskytuje aj žiakom a študentom s ťažkým zdravotným postihnutím dochádzajúcim do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji ak nemajú trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji.

Viac o zľavách a preukazovaní nároku na zľavu nájdete v časti Zľavy v MHD Bratislava.


Predajné miesta lístkov IDS BK

Miesto predaja
Lístky na jednu cestu
Denné lístky
Predplatné lístky
Žlté automaty áno (2 - 6 zón) áno nie
Červené multifunkčné automaty áno (všetky druhy) áno áno (na už vydané karty)
Aplikácia IDS BK elektronické, všetky druhy elektronické, všetky druhy áno
Internetový predaj nie nie áno
Novinové stánky áno (2 - 3 zóny) nie nie
Pošty v Bratislavskom kraji nie nie áno (na už vydané karty)
Predajne DPB
áno (2 - 5 zón) áno áno (všetky druhy)
Predajňa Arriva Mobility Solutions áno (všetky druhy) áno áno (všetky druhy)
Pokladne ZSSK áno (všetky druhy) áno áno (všetky druhy)
Vozidlá MHD elektronické, všetky druhy elektronické, 24 a 72-hodinové nie
Autobusy Arriva Mobility Solutions áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou) áno (s okamžitou platnosťou) len predĺženie platnosti predchádzajúceho PCL
Vlaky ZSSK áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou)* áno (s okamžitou platnosťou)* áno (7- a 30-dňové, na už vydané karty)*

* Cestujúci je povinný aktívne vyhľadať sprievodcu bezprostredne po nástupe. Ak cestujúci nastúpil do vlaku v stanici s otvorenou pokladňou, účtuje sa prirážka 1,50 € (ZSSK).

Predajné miesta Dopravného podniku Bratislava

V tabuľke nižšie sú uvedené štandardné otváracie hodiny predajní cestovných lístkov Dopravného podniku Bratislava. Krátkodobé úpravy predajnej doby zverejňuje DPB na svojej internetovej stránke.

Predajné miesto
Pondelok - piatok Sobota Poznámka
Primaciálne námestie
v budove Novej radnice
08:00 – 12:00
12:30 – 16:00
(v pondelok do 17:00, v piatok do 15:00)
zatvorené  
Hlavná stanica
pred staničnou budovou
05:30 – 09:45
10:15 – 17:30
18:00 – 20:30
08:00 – 12:00
12:30 – 16:00
 
Železničná stanica Vinohrady
obratisko električiek
06:00 – 14:30
15:00 – 18:00
zatvorené  
Olejkárska ulica 1
budova DPB, a.s.
06:00 – 10:00
10:30 – 17:00
17:30 – 20:00
zatvorené  
Hodžovo námestie
podchod
06:00 – 20:00 zatvorené  
Most SNP
obratisko autobusov
06:00 – 14:30
15:00 – 18:00
zatvorené do odvolania zatvorené
Dúbravka, M. Sch. Trnavského 9 (zastávka Švantnerova) 07:30 – 15:00 (utorok, štvrtok, piatok)
09:00 - 17:30 (pondelok, streda)
zatvorené prestávka denne 13:00 – 13:30
Petržalka, Mlynarovičova 14 (zastávka Mlynarovičova) 06:00 – 14:30
15:00 – 18:00
zatvorené  

Všetky predajne umožňujú predaj čipových kariet.

Predajné miesto Arriva Mobility Solutions (Zákaznícke centrum Slovak Lines)

Predajné miesto
Pondelok - piatok
Sobota - nedeľa
Autobusová stanica Nivy
(-1. poschodie, vestibul autobusovej stanice)
7:00 - 19:00

8:00 - 18:00


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lískom, alebo platným preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného 30-minútového cestovného lístka (0,90 €). Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného lístka je nasledovná:

 • 49 € pri zaplatení priamo na mieste kontroly,
 • 69 € pri zaplatení do 20 pracovných dní,
 • 89 € pri neskoršom zaplatení.

Za nezaplatenie dovozného za batožinu, bicykel a zviera cestujúci zaplatí sankciu 5 € (na mieste alebo dodatočne do 30 dní).

Dodatočné preukázanie zabudnutého predplatného cestovného lístka, alebo preukazu na zľavu je možné v doplatkovej pokladni DPB na Olejkárskej ul. 1 za manipulačný poplatok 5 €.

Kontrolu tarifného vybavenia na linkách MHD Dopravného podniku Bratislava vykonáva revízor dopravného podniku, ktorý sa musí preukázať revízorským odznakom. V prípade kontroly sa približne po 15 sekundách od zatvorenia dverí zablokujú označovače cestovných lístkov. Z priebehu kontroly je automaticky zhotovovaný zvukový záznam.

Pokutu je možné zaplatiť:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou revízorovi priamo vo vozidle,
 • v doplatkovej pokladni DPB, a.s., na Olejkárskej 1 v hotovosti, alebo platobnou kartou,
 • v predajniach DPB na Hodžovom nám. a Hlavnej stanici (v týchto predajniach nie je možné dodatočné preukázanie PCL alebo preukazu na zľavu),
 • bezhotovostne prevodom na účet, ktorého číslo je možné nájsť na stránkach DPB, a.s.

Ak cestujúci nezaplatí pokutu priamo vo vozidle, je povinný preukázať sa revízorovi osobnými údajmi (občianskym preukazom, vodičským preukazom, cestovným pasom, povolením na pobyt) za účelom vymáhania cestovného a pokuty. V prípade, ak cestujúci neposkytne revízorovi osobné údaje, zistenie totožnosti cestujúceho vykoná privolaná policajná hliadka.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
kamarat si kupil listok v IDSBK apke, isel chvilku DPB, a prestupil na arriva a ten sofer ze co toma a nechcel mu to zobrat, nakonec ze ho zobere ale ze nech vystupi na patronke... to ako ti soferi nejsu zauceni stale?
Reakcia na: 3pa3ck3 #32:
ISIC je ISIC, nesúvisí s BČK a uznáva sa aj keď nemá žiaden čip. Tá zmena prebehla pár rokov dozadu. Ak si pozrieš podmienky vydania BČK dopravcu na základe ISICu, tam sa explicitne uvádza že sa nastaví s platnosťou ktorú má ISIC.
Reakcia na: 810zssk #31:
Práveže keď som sa poriadne zamyslel aj nad tým, čo som sám napísal v #29 , tak to tak úplne jednoznačné nie je. Ide o to, či z pohľadu PP je BČK vydaná školou, ktorá slúži aj ako ISIC, považovaná iba za školskú BČK, alebo je to jedno aj druhé súčasne a na uznanie zľavy stačí platnosť iba jednej zložky. V prvom prípade by známka ISIC na zľavu nepostačovala.
Reakcia na: Viko #27:
Toto v BA neplatí lebo v IDS BK sa akceptujú aj ISICy, na rozdiel od iných miest kde sa akceptuje len tá dopravná aplikácia na nich (ktorá fyzicky môže a nemusí byť v ISIC karte). Viď PP IDS BK.
Reakcia na: 3pa3ck3 #29:
Ale vlastne celá debata je o tom, či v prípade ISIC vydaného školou ide o jeden preukaz alebo dva preukazy na jednom fyzickom nosiči
Reakcia na: Viko #27:
Ja som len vychádzal z toho, že v PP IDS BK sa BČK vydaná školou spomína samostatne. A tá môže, ale nemusí byť súčasne aj ISIC.

Dopravná časť na ISIC je slovenské špecifikum, ktoré vzniklo snahou o spojenie viacerých kariet do jednej. Neviem o tom, žeby niekde v zahraničí mali niečo podobné (ak v preukaze majú čip, tak slúži iba v rámci univerzity). Taktiež aj na Slovensku je možné si objednať u CKM SYTS ISIC bez čipu a nikde v PP sa nespomína, žeby sa ten nedal použiť na preukázanie zľavy.
Reakcia na: Valec #24:
ok, dik za info 🙂 pekny den...
Reakcia na: 3pa3ck3 #23:
Už asi dva roky je známka iba podkladom na komerčné zľavy. Dopravnú zľavu si máš možnosť kúpiť nezávisle od nej za tuším 1,85€.

Bez doplatku si myslím, že veľmi nepochodíš - ISIC má v tom prípade postavenie ako obyčajný školský preukaz, a väčšina dopravcov ti nedá zľavu na základe samotnej školskej kartičky (s argumentom, že to nemajú ako overiť), ale bude ti chcieť podľa potvrdenia o návšteve školy vydať svoju kartu.
Reakcia na: 3pa3ck3 #22:
Črtá sa IDS Východ...
Reakcia na: 3pa3ck3 #22:
ŽRIDS 😃 Preto sa pýtam, lebo Dispečer písal že u dopravcov mimo BSK to nie je tak vypuklé, ale nenapadá mi ktorí by to mali byť.
Reakcia na: Blacksnake #21:
Vo vlaku nie, ale sprievodca ho má.
Reakcia na: N/A #18:
Otázka je, čo myslel pod pojmom aktivovaná. Pri jednorazových lístkoch stačí mať platný ISIC (krajina vydania sa v PP nespomína). A podľa mňa na platnosť stačí mať kúpenú a nalepenú známku, aktivácia cez Ubian nie je nevyhnutná
Reakcia na: 810zssk #20:
Máme na Slovensku iný IDS? 😎
Zdravim ! Ak nastupim na vlak v obci Michal na Ostrove, tak vo vlaku je platobny terminal, cez ktory si viem zakupit cestovny listok do Komarna napr. pomocou platobnej karty ?
Reakcia na: Dispecer #19:
V ktorom IDS na Slovensku sa ešte kombinujú PCL a CL1C? U Transdaty?
Reakcia na: Valec #17:
Kľudne toto dajte aj s ďalšími IDS ako spoločnú požiadavku na TD, rozhodne to nie je problém len v IDS BK, akurát u dopravcov mimo BA kraj to nie je tak vypuklé. 😉
Reakcia na: Richard2812 #6:
Neviem či ti to ospravedlnia, pretože ISIC treba mať aktivovaný v Ubiane a je tam ten poplatok. Je to hlúposť, ale kebyže to máš len tak bez aktivácie, tak revízor sa nemusí vyznať a touto kartou by sa mohli oháňať aj študenti z iných krajín. Toto je podľa mňa práve dôvod, prečo sa ISIC overuje v Ubiane, aby slúžil ako dopravná karta.
Reakcia na: mirec240 #12:
Prázdna karta znamená, že máš na nej nulový kredit. To treba len potvrdiť (nie zrušiť) a vydá lístok v hotovosti. Tieto hlášky sme už s Arrivou riešili, sami uznali, že ich treba dať prerobiť (či to ale dali TD na riešenie neviem, ale vyzerá to, že asi nie).
Reakcia na: mirec240 #12:
Mne to ešte za čias SL viackrát zahlásilo, že "prázdna karta," ale lístok mi vyšiel. Inokedy to najprv lístok nevydalo, ale keď to tam potom vodič navolil, lístok mi už vyšiel. U Arrivy mi to pri ceste po 100+101 fungovalo, kombináciu karta + hotovosť som ale ešte neskúšal.
Keď už riešime tie doplatky, dá sa v appke IDS BK zakúpiť doplatok k PCL (ktorý je v appke) na zóny navyše? Alebo ako sa to rieši?