Prehľad udalostí v bratislavskej MHD v roku 2020

Na prelome rokov prinášame tradičný súhrn dopravných udalostí uplynulého roka.

Rok 2020, kedy bratislavská MHD slávila 125. výročie svojej existencie, poznamenala najmä pandémia koronavírusu Covid-19 a s tým súvisiaci dramatický pokles využívania mestskej hromadnej dopravy. Aj napriek nepriaznivým okolnostiam sa však podarilo zrealizovať či dokončiť viaceré rekonštrukcie električkových tratí, prišlo aspoň k čiastočnej obnove vozidlového parku autobusov a dopravný podnik zrealizoval mnoho väčších či menších zlepšení MHD.

Vplyv pandémie Covid-19 na MHD

V dôsledku celosvetovej pandémie choroby Covid-19, ktorá sa v marci dostala aj na Slovensko, prišlo k rapídnemu poklesu cestovania prostriedkami MHD. Počet prepravených cestujúcich klesol približne o 70 % a tržby dopravného podniku klesli až o 90 %. Zavedené boli viaceré preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia choroby vo vozidlách MHD - vozidlá boli intenzívne dezinfikované, v autobusoch a trolejbusoch sa zakázal nástup a výstup cez predné dvere a obsadzovanie priestoru za vodičom, prestalo sa používať dopytové otváranie dverí cestujúcimi a cestovanie bolo povolené len s prekrytím nosa a úst rúškom. Pre zatvorenie škôl, štátnych hraníc a automobilky Volkswagen boli dočasne zrušené linky 7 25 26 92 131 184 a 801. Ostatné linky premávali od 16. marca ako cez prázdniny a od 20. apríla bol pre električky a trolejbusy zavedený redukovaný grafikon v rozsahu voľných dní s posilovými spojmi na linkách 33 201 211 a obnovenou premávkou linky 7. V rámci šetrenia sa na vybrané linky vypravovali vo voľných dňoch a v noci menšie vozidlá.

Prázdninový režim sa pre trolejbusy obnovil 18. mája a od 20. mája sa na električkových linkách zlepšil interval na 6 minút. Premávka cezhraničnej linky 801 bola obnovená po uvoľnení režimu na hraniciach od 8. júna, ale po zatvorení hraničného priechodu Čunovo-Rajka bola na začiatku septembra opäť dlhodobo zastavená.

Premávka MHD v režime školského roka bola obnovená až od 2. septembra, s výnimkou električiek, ktoré naďalej premávali s dlhšími intervalmi kvôli výlukám. Počet cestujúcich sa však stále nedostal na pôvodnú úroveň. Ako kompenzáciu dostali niektorí držitelia predplatných cestovných lístkov možnosť získania bonusovej platnosti k novému predplatnému lístku v rozmedzí od 30 do 90 dní.

Zakázaný priestor v autobuse počas pandémie Covid-19 (Foto © insider)

Druhá vlna pandémie spôsobila opätovné obmedzenie prevádzky liniek MHD. Od 29. októbra sa opäť na linkách MHD zaviedol v pracovných dňoch prázdninový režim. Dočasne bola zrušená električková linka 7, nepremávali ani vysokoškolské linky 131 a 184. Keďže bola zachovaná prezenčná výučba na prvom stupni škôl, zabezpečované boli aj špeciálne školské spoje. Pre obmedzenie mobility počas Vianoc prišlo k ďalším úsporným opatreniam. Zastavená bola premávka liniek 7 69 192 a 196 a na viaceré denné a nočné linky boli nasadené menejkapacitné vozidlá. Počas silvestrovskej noci nebola zavedená ani tradičná posilová doprava na oslavy príchodu Nového roka.

Podiel počtu prepravených cestujúcich bratislavskou MHD v roku 2020 v porovnaní s decembrom 2019:

12/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020
100 % 90 % 89 % 46 % 26 % 38 % 64 % 55 % 52 % 64 % 51 % 42 %
Pohľad na prázdne vozidlá MHD bol v roku 2020 bežný

Zmeny v organizácii MHD

S dvojmesačným oneskorením sa 22. februára do prevádzky uviedla zmodernizovaná električková trať v úseku obratisko Kútiky - Hanulova a do Dúbravky bola na krátke obdobie do začiatku poslednej etapy modernizácie radiály predĺžená električková linka 4.

14. marca začala tretia etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály rekonštrukciou koľajového triangla pri tuneli, čo si vyžiadalo odklon linky 4 z nábrežia do tunela. Náhradnú dopravu na nábreží zabezpečila autobusová linka X6 od Nového SND po Kráľovské údolie (bývalé PKO). Dopravný podnik využil túto výluku aj na lokálne opravy trate na nábreží medzi Mostom SNP a zastávkou Chatam Sófer a na Kapucínskej. Čiastočnou rekonštrukciou prešla aj zastávka Chatam Sófer, ktorá dostala nový mobiliár. Od 2. mája prebiehala aj modernizácia trate v úseku Tunel - Jurigovo námestie s úplnou výlukou električiek v Karlovej Vsi a Dúbravke. Náhradnú dopravu zabezpečili autobusové linky X5 a X33 z nábrežia do Dúbravky a na Dlhé diely. Linky 4 a 9 boli skrátené po Námestie Ľ. Štúra a linky 33 a 133 boli zrušené.

Premávka električiek cez nábrežie a tunel bola obnovená od 27. júla, pričom linky 4 a 9 boli predĺžené po zastávku Chatam Sófer. Do Karlovej Vsi a Dúbravky sa linky 4 a 9 vrátili od 26. októbra po sprevádzkovaní celej zmodernizovanej radiály. Vzhľadom na zlepšenie prestupu medzi električkami, trolejbusmi a autobusmi v prestupnom uzle Riviéra už nebola linka 133 z Dlhých dielov do centra obnovená.

Nový prestupný uzol Riviéra v Karlovej Vsi (Foto © DuPe)

Od 15. júna do 6. septembra prebehla rekonštrukcia električkovej trate v Rači v úseku Cintorín Rača - Záhumenice z dôvodu jej havarijného stavu. Linka 3 bola skrátená po zastávku Cintorín Rača, kde bola zriadená koľajová spojka pre obojsmerné električky a linka 7 premávala iba po ŽST Vinohrady. Od 18. júla boli pre rekonštrukciu priecestia na Detvianskej presmerované linky 52 56 65 a zavedená bola náhradná linka X55 z Hybešovej na ulicu Na pántoch. Po obnovení premávky električiek do Rače začala 7. septembra rekonštrukcia električkovej trate pri Blumentáli a na Americkom námestí. Linky 3 a 9 boli odklonené cez Krížnu ulicu a linka 7 bola presmerovaná z Račianskej cez Vazovovu k ŽST Nové Mesto, odklonom premávali aj linky 31 39 94. Po ukončení prvej etape rekonštrukcie bola 16. novembra obnovená premávka liniek 7 9 31 39 91 po Radlinského ulici cez zastávku Blumentál. Na Americké námestie sa električky linky 3 vrátili od 13. decembra.

Rekonštrukcia trate na Záhumeniciach v Rači (Foto © mirec240)

V priebehu roka prišlo k viacerým ďalším zlepšeniam v prevádzke MHD. Na poli tzv. rekreačnej dopravy bola od mája zavedená obsluha Potočnej ulice v Rači (vstupná brána do Malých Karpát) v 30-minútovom intervale linkou 52 a na linke 144 na Kamzík sa predĺžila prevádzka až do 20. hodiny. Od začiatku letných prázdnin prišlo k zmene na linkách 51 a 151, čím sa zlepšila obsluha oblasti Nobelovej ulice a Lopeníckej ulice. Obsluha Drotárskej cesty bola zlepšená predĺžením linky 41 až na Hlavnú stanicu za súčasného zrušenia trolejbusovej linky 64. Po letných prázdninách sa zlepšila prepravná kapacita na linke 32 nasadením kĺbových autobusov. Zlepšili sa aj intervaly trolejbusových liniek 209 210 a 211. V novembri boli na Šafárikovom námestí zriadené dlho chýbajúce zastávky autobusových liniek 29 50 70 N33.

Lokalita Ahoj dostala celotýždňové spojenie linkou 151

Pre výstavbu diaľnice D4 pri Jarovciach bolo počas roka viacero výluk autobusov v Jarovciach, pričom najdlhšia prebiehala od 20. júla do 1. septembra. Do Jaroviec zabezpečila náhradnú dopravu linka X91 z Rusoviec. Výstavba rýchlostnej cesty R7 si taktiež vyžiadala viacero výluk linky 77 vo Vlčom hrdle. Od 23. júla do 1. septembra prebehla aj veľká rekonštrukcia ulice Pri kríži, počas ktorej bola po tejto ulici zavedená jednosmerná premávka liniek 26 27 83 a N34. 31. júla bola do užívania odovzdaná prebudovaná Slovnaftská ulica s novou okružnou križovatkou a zastávka Pálenisko bola k tomuto dátumu zrušená. Od 15. augusta prebiehala rekonštrukcia zjazdu z Prístavného mosta na Bajkalskú, čo si vyžiadalo jednosmerné presmerovanie liniek 96 98 a 196 na obchádzkovú trasu cez Most Apollo. 21. decembra sa pre rekonštrukciu zatvoril aj výjazd z Bajkalskej na Prístavný most, takže uvedené linky premávali cez Most Apollo obojsmerne.

Zrekonštruovaná električková trať na Americkom nám.

16. novembra bola obnovená premávka po zrekonštruovaných Mlynských nivách medzi Karadžičovou a Košickou. Na svoje pôvodné trasy sa vrátili linky 21 25 50 70 88 202 205 210 N61 a náhradná linka X72 bola zrušená. Linka 202 bola dočasne prevádzkovaná s autobusmi. 13. decembra sa na Mlynských nivách sprevádzkovalo aj obnovené trolejové vedenie a tak sa na svoje trasy vrátili aj trolejbusové linky 208 212 a N72. K rovnakému dátumu nastali rozsiahlejšie zmeny v názvoch zastávok.

MHD na zrekonštruovaných Mlynských nivách (Foto © Erik Žiak)

V integrovanej doprave prišlo od 13. decembra k zmene dopravcu na vlakovej linke S70. Dopravcu RegioJet nahradila na trati do Komárna Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá si na zabezpečenie prevádzky na tejto trati prenajala aj vlakové súpravy z Rakúska. V regionálnej autobusovej doprave boli pri decembrových zmenách zavedené garantované nadväznosti v prestupných uzloch.

Vozidlový park

Koncom augusta si dopravný podnik symbolicky jazdami historických vozidiel pripomenul 125. výročie vzniku MHD v Bratislave. Pri tejto príležitosti cestujúcich prvý raz odviezol zrekonštruovaný historický trolejbus Škoda Sanos S 200 #6505. Tradičný Deň otvorených dverí v dopravnom podniku sa v roku 2020 neuskutočnil.

V auguste bolo dodaných 11 nových autobusov Solaris New Urbino 18 s rozšírenou prepravou batožiny, ktoré boli od septembra nasadené na linky 61 a 96 premávajúce na letisko. Spolu s novými autobusmi bol predstavený aj inovovaný vozidlový informačný systém. Nové vozidlá sú ako prvé vybavené farebnými linkovými displejmi a na vnútorných displejoch sa okrem trasy zobrazujú aktuálne informácie z dispečingu a taktiež možné prestupy na ďalšie linky na jednotlivých zastávkach.

V priebehu prvého polroka sa zopakovala súťaž na dodávku 8 nových malých autobusov, ktorú vyhrala spoločnosť Corex s midibusom Rošero First FCLEI. Prvé štyri midibusy boli sprevádzkované krátko pred Vianocami na linkách 69 77 a 147. Pre pokles príjmov mesta v súvislosti s koronakrízou boli z rozpočtu mesta škrtnuté financie na nákup 70 kĺbových autobusov, ktoré mal dodať turecký Otokar.

V lete boli do Prešova prenajaté ďalšie dva autobusy SOR BN 10.5 a zároveň predchádzajúcich 7 prenajatých autobusov bolo odpredaných prešovskému DP. V auguste začal dopravný podnik opravovať niektoré kĺbové trolejbusy Škoda 15 TrM, ktoré v tom čase už neboli využívané 4 až 5 rokov. Do konca roka sa do premávky opäť vrátilo 5 týchto trolejbusov, ktoré sa následne striedali na nočných trolejbusových linkách. Veľký požiar vo vozovni Petržalka 28. novembra zničil autobusy Mercedes-Benz CapaCity #4909 a SOR NB 18 #4250.

Po ukončení náhradnej autobusovej dopravy do Karlovej Vsi a opätovnom zavedení prázdninového režimu boli na konci októbra z prevádzky odstavené všetky kĺbové Karosy B 741, ktoré boli v prevádzke takmer 30 rokov. Krátko pred koncom prevádzky boli štyri z nich pomaľované graffiti umelcami.

Midibus Rošero First FCLEI-SF

V októbri DPB otestoval hybridný batériový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris zapožičaný z Českých Budějovíc a v novembri prebehli úspešne aj skúšky prototypu 24-metrového trojčlánkového trolejbusu Solaris Trollino 24 MetroStyle, ktorý do Bratislavy zapožičal výrobca. Skúšky vozidiel boli súčasťou prípravy obstarávania nových trolejbusov. V novembri DPB vyhlásil prvú z verejných súťaží na nové električky - súťaž na dodávku 30 veľkokapacitných nízkopodlažných jednosmerných električiek.

Testovaný trojčlánkový trolejbus Solaris Trollino 24 MetroStyle (Foto © Majo)

Počas roka prebiehala montáž klimatizácií do starších autobusov SOR NB 18 City, ktoré ňou neboli vybavené z výroby. Montáž realizovala firma Zliner zo Zlína, ktorá uspela vo verejnej súťaži. Taktiež sa do starších kĺbových autobusov Mercedes-Benz CapaCity a električkových súprav T6A5 začal montovať kamerový systém. V priebehu jari boli vo vozovniach Petržalka a Trnávka sprevádzkované nové umývacie linky pre autobusy. Vozidlový park technologických vozidiel doplnili v lete dve nové pojazdné dielne pre autobusy značky Renault, zakúpená bola aj jedna Tatra 815 TP 6x6 po generálnej oprave na odťahovanie trolejbusov.

Karosa B 741 CNG s graffiti náterom (Foto © mirec240)

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: 810zssk #2:
My sme boli vo februári 2020 so psom u veterinára a ten zistil, že má koronavírus. Pamätám si, ako sme sa ho pýtali, či "ten" koronavírus a veterinár, že nie "ten".

Viem si predstaviť tie malé infarkty, keby to bolo o pol roka neskôr 😁
Reakcia na: Ike #1:
Ja sa už od začiatku pandémie teším na tú preventívnu paniku čo vypukne keď sa niekedy v budúcnosti niekde objaví nejaky (neškodný) nový druh koronavírusu 😀
Len drobné terminologické okienko k prvej vete:

Koronavírus je čeľaď vírusov.
Jedným z mnoho koronavírusov je SARS-CoV-2, ktorý bol objavený koncom roka 2019 v čínskom meste Wu-chan.
Tento vírus je prenositeľný na človeka a spôsobuje kombináciu respiračných a autoimunitných reakcií organizmu, ktoré sa volajú COVID-19 (teda COronaVIrus Disease - 2019 [bol klasifikovaný 31.12.2019]), čo je nová konvencia WHO nepomenovať ochorenia podľa zvierat a štátov.

Termín pandémia koronavírusu je ok, pretože hoci je koronavírusov veľa, pandémiu spôsobuje jeden. Ale koronavírus COVID-19 neexistuje. COVID-19 je ochorenie. Človek môže byť pozitívny na SARS-CoV-2, ale neznamená to, že ochorel na COVID-19.

Je to podobné ako pri AIDS. AIDS je ochorenie, ktoré spôsobuje vírus HIV. Neexistuje vírus AIDS, pričom ani prítomnosť vírusu HIV v tele človeka neznamená automaticky AIDS.