Zmeny v MHD od začiatku letných prázdnin (od 1.7.2020)

Dopravný podnik pristupuje k zlepšeniu obsluhy viacerých lokalít.

Od 1. júla 2020 vstúpia do platnosti rozsiahlejšie zmeny v linkovom vedení bratislavskej MHD.


Zlúčenie liniek 41 a 64

Na základe požiadaviek obyvateľov príde k zavedeniu celodenného spojenia Drotárskej cesty s Hlavnou stanicou.

 • Linka 41 bude celodenne premávať po trase Búdková – Drotárska cesta – Vozovňa Hroboňova – Pražská – Hlavná stanica.
  • Cestujúcim odpadne prestup na trolejbusy pri Vozovni Hroboňova.
  • Zastávka Vozovňa Hroboňova bude po novom pre linky 41 a N37 charakteru na znamenie.
  • Zároveň bude obsluhovaná ekologickými elektrobusmi s vyššou kapacitou než doterajšie autobusy.
 • Linka 64 bude zrušená.
  • Ako náhradu je možné smerom k Trnavskému mýtu využiť kombináciu liniek 41 204 209 s prestupom na zastávke Sokolská.
  • Zastávka Jelačičova nebude obsluhovaná, cestujúci môžu využiť najbližšie zastávky Trnavské mýto, alebo Saleziáni.

Posilnenie obsluhy lokalít Briežky, Ahoj a Nobelova

V záujme zlepšenia obsluhy lokálnymi linkami v mestskej časti Nové Mesto budú zmenené trasy liniek 51 a 151, pričom príde k výraznému navýšeniu počtu spojov a zavedeniu obsluhy lokalít Ahoj a Briežky aj počas voľných dní a období mimo špičiek pracovných dní.

 • Linka 51 bude premávať po skrátenej trase Vozovňa Krasňany – Nobelova – Vajnorská – MiÚ Nové Mesto
  • Interval medzi spojmi bude celotýždenne 15 minút, pričom každý spoj bude nadväzovať na zastávke MiÚ Nové Mesto na linku 4 smerom na Trnavské mýto a do centra mesta.
  • Priebežná konečná MiÚ Nové Mesto bude na doterajšej zastávke linky 98 na Vajnorskej ulici pred vchodom do nákupného centra.
  • V pracovných dňoch príde k navýšeniu počtu spojov na Nobelovu ulicu dvojnásobne, počas víkendov štvornásobne.
  • Spojenie Polikliniky Tehelná s Trnavským mýtom a Račianskou radiálou zabezpečí po novom linka 151.
  • Oblasť Riazanskej ulice budú aj naďalej obsluhovať v hustom intervale linky 50 a 98.
 • Linka 151 bude premávať v trase Trnavské mýto – Poliklinika Tehelná – OD Slimák – Lopenícka
  • Premávka bude rozšírená na celotýždennú v intervale 30 minút.
  • Na linke pribudne nová obojsmerná zastávka Muštová nad železničným viaduktom v blízkosti vyústenia ulíc Muštová a Tupého.
  • Zastávka Pionierska v smere z Lopeníckej už nebude linkou 151 obsluhovaná, namiesto toho obslúži zastávku Kukučínova smerom k OD Slimák.
  • Zastávka OD Slimák bude linkou 151 obsluhovaná nasledovne:
   • v smere jazdy na Lopenícku bude zastavovať na nástupišti linky 50,
   • v smere jazdy na Trnavské mýto bude zastavovať na priebežnej konečnej linky 98, ktorá bude posunutá o 20 metrov pred jej doterajšiu polohu.

Doterajšie spojenie Nobelovej ulice a Polikliniky Tehelná bude možné s prestupom na električkovú linku 4 a následne linku 151 na Trnavskom mýte, použitím linky 3 a prestupom na zastávke Riazanská (v opačnom smere Pionierska) na linku 151, alebo peším presunom zo zastávky linky 4 Odbojárov.


Zmeny zastávok liniek 29 a N29 v Devíne

Na linkách 29 a N29 príde k premenovaniu viacerých zastávok v Devíne a popri Morave (viď zoznam nižšie). Zmena, ktorej súčasťou budú aj prehľadné informácie na zastávkach linky 29, pomôže pri orientácii cestujúcich pri prístupe k Hradu Devín. Pre prístup k devínskemu hradu odporúčame využiť zastávku Hrad Devín za cintorínom (doterajšia zastávka Devín, Svätopluk), odkiaľ je možný bezkolízny prístup k hradu po hrádzi.
Nočná linka N29 bude mať konečnú zastávku na doterajšej zastávke Devín, Svätopluk (za cintorínom), ktorá bude po novom premenovaná na Hrad Devín. Doterajšie obratisko Devín pri parkovisku pod hradom nebude obsluhované.


Menšie zmeny na linkách 209 210 211 a N37

 • Na linke 209 budú vo večerných hodinách všetky spoje na Kramároch vedené na konečnú Národný onkologický ústav s cieľom zlepšenia obsluhy oblasti Vlárskej ulice.
 • Na linke 210 bude vzhľadom k dlhodobo rastúcej vyťaženosti zlepšený interval medzi spojmi v pracovných dňoch školského roka. V exponovanej časti dňa bude premávať každých 7,5 minúty (doteraz 10 minút) a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých 6 minút (doteraz každých 7,5 minúty).
 • Na linke 211 sa zahustí interval medzi spojmi, čím sa skrátia čakacie doby v prestupnom uzle Patrónka. Dosiahne sa tým komfortnejšie spojenie západných častí mesta s nemocnicami na Kramároch, vrátane Národného onkologického ústavu.
 • Nočná linka N37 nebude obsluhovať zastávku Tesco Lamač z dôvodu skrátenia otváracích hodín hypermarketu.  Zároveň budú v súvislosti s postupným rozširovaním nočnej dopravy posledné dva odchody linky 37 zo Záhorskej Bystrice (23:07 a 23:37) v smere k Mostu SNP zmenené na odchody linky N37 v smere na Hlavnú stanicu, kde bude možné prestúpiť na rozjazdy liniek nočnej dopravy o 23:30 a 0:00.

Obnovenie premávky električiek cez tunel a nábrežie

Po sprevádzkovaní zrekonštruovanej trate pri tuneli v priebehu júla (termín bude ešte upresnený) budú zmenené trasy liniek 4 a 9.

 • Linka 4 bude premávať po trase Zlaté piesky / ŽST Nové Mesto – Vajnorská – Trnavské mýto – Krížna – Špitálska – Jesenského – Nám. Ľ. Štúra – nábrežie – Chatam Sófer (späť cez Šafárikovo nám. a Štúrovu).
  • Zo zastávky Chatam Sófer budú vozidlá pokračovať na linke 9 cez tunel a Obchodnú do Ružinova.
 • Linka 9 bude premávať po trase Ružinov – Trnavské mýto – Krížna – Blumentál – Obchodná – Kapucínska – tunel – Chatam Sófer
  • Zo zastávky Chatam Sófer budú vozidlá pokračovať na linke 4 cez nábrežie a Šafárikovo nám. na Zlaté piesky, resp. k ŽST Nové Mesto.

Premenované zastávky

DPB pripravil zmeny názvov niektorých zastávok na základe novej metodiky označovania zastávok, ktorá bola schválená na jar tohto roka. Cieľom je postupne reformovať názvy zastávok, aby boli jednoduchšie, jednoznačnejšie a ľahšie zapamätateľné či už obyvateľmi alebo návštevníkmi Bratislavy. Pri viacerých názvoch dôjde k ich spresneniu či už podľa novovzniknutých ulíc, ktoré v čase zriadenia zastávky neexistovali, alebo podľa historických názvov lokalít, ktoré boli identifikované z historických máp.

Komerčné názvy zastávok budú považované za prémiovú službu a poskytované budú len v prípade pokrytia všetkých nákladov na premenovanie a úhrady adekvátneho nájomného, ktoré sa bude odvíjať od dôležitosti zastávky. Pravidlá pre označovanie zastávok boli spracované na základe príkladov dobrej praxe v európskych mestách.

Pôvodný názov Nový názov Linky Dôvod zmeny
Devín, Svätopluk Hrad Devín 29, N29 Zabezpečenie jednoznačnej zastávky pre bezpečný peší prístup od zastávky MHD k Hradu Devín
Devín, škola Slovanské nábr. 29, N29

Odstránenie nejednoznačnosti pre turistov pri prístupe k hradu

Ivanská cesta Planét 39, N74 Doterajší názov bol mimo Ivanskej cesty, zastávka je v blízkosti ulice Planét
Molecova Riviéra 32, X5, X33, N33, N34, 139 Zmena názvu podľa nového prestupného uzla, ktorý bude sprevádzkovaný na jeseň 2020
Morava I Pod Dev. Kobylou 29 Spresnenie lokality
Morava II Morava 29 Ponechanie jediného názvu Morava pri rovnomennej rieke
Nám. sv. Cyrila a Metoda Cyril a Metod 29, N29 Skrátenie dlhého názvu na názov, ktorý je možné zobraziť vo všetkých informačných systémoch
Slovanet Líščie nivy 9, 50, 66, N70 Odstránenie komerčného názvu, pomenovanie podľa križujúcej komunikácie
Stará Ivanská Na križovatkách 63, 65, 96, N61 Zmena polohy zastávky
Štrbská, Hrad Devín Štrbská 29, N29 Návrat k pôvodnému názvu
Trávna, Drevona Trávna 59, 65 Odstránenie komerčného názvu a návrat k pôvodnému názvu
Záhumenice, Drevona Záhumenice (momentálne v rekonštrukcii) Odstránenie komerčného názvu a návrat k pôvodnému názvu

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Mhr1 #47:
Mat tvoje problemy.
Reakcia na: kecho #265:
Zlatý 🙂
Reakcia na: S499.1023 #264:
Áno, Trnavského je ďalej ako Trnavské... jáj, ten autocorrect 🙂
Reakcia na: david1 #266:
A nemohli by to cestujuci potom zneuzit? 🙂 Ze by si napr. dovolili tam na-/vystupovat.
Reakcia na: Dispecer #267:
Síce dom myslel "nemoderný" označník a plechovú tabuľu s nalepenými CP, ale aj tak ďakujem za rozšírenie obzorov.
Reakcia na: kecho #265:
Už som písal , že by sa hodila zastávka pred Figarom alebo na začiatku Riazanskej pre komfortnejší prestup. Tam aj istý krátky čas bola , keď sa nejazdilo na Ahoj pre spory o obratisko...
Reakcia na: HS1020 #263:
Vozovna/3-Riazanska - Sliacska/151 ?
Reakcia na: HS1020 #263:
Na Mýto Mikuláša Schneidera Trnavského to trvá ešte ďalej ako n a Trnavské mýto, to je fakt!
Je to veľmi dobre premyslené: z Vozovne Krasňany na Trnavského Mýto resp. na zástavku Tehelná slávnou 51-tkou, čo všetci nadávali, prečo jazdí každú polhodinu, prečo nejazdí častejšie, teraz po novom sa neprepravujeme obojstranne za cca 15 minút, ale za 30 minút a viac, s prestupom, a pešo, a pešo .... To si môžem rovno zabehnúť a som tam rýchlejšie ..., len neviem ako "postarší" ľudia, čo chodia do Polikliniky Tehelná alebo Šancová ... Ďakujem
Reakcia na: FFF13 #261:
Oveľa menšie zlo by bolo zvesiť X2, tá by tam určite nikomu nechýbala.
Reakcia na: david1 #252:
Ale šak čo, hlavne že je tam označený školský spoj s pár spojmi za deň, ktorý má svojich pravidelných cestujúcich a tí asi vedia akú má trasu a kde stojí. Keď už DPB nezverejňuje CP šk. spojov (logicky to ani netreba) podľa mňa by sme sa zaobišli aj bez označníkov školských spojov na zastávkach
Na druhej strane uznávam, že toto je asi najmenší problém bratislavskej MHD
Reakcia na: Valec #257:
Informácia o zákaze fajčenia je súčasťou všetkých zastávkových CP MHD v Nitre.
Reakcia na: Valec #257:
Zákon 377/2004:

§7, ods. 1
Zakazuje sa fajčiť
a) na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,

§8, ods. 4
(4) V priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.
Reakcia na: david1 #252:
To akože X2 ešte bude existovať?
Reakcia na: 3pa3ck3 #255:
Zaujímavé, že tam musí byť len v Bratislave... resp. inde na Slovensku som to na označníku ani na tabuli s cestovnými poriadkami nevidel.
Reakcia na: 3pa3ck3 #255:
Tam podla mna nejde ani tak o zakaz fajcenia (ten je aj zo vseobecnych predpisov), ale skor o tu druhu cast, ze priestor je monitorovany - aby sa nejaky spekulant s pokutou neohanal tym, ze preco rbia revizori zaznam. Podobne ako sa jeden chvalil, ze si necha akoze ukradnu obciansky, vybavi si novy a revizorovi da na odpisanie udajov ten “ukradnuty” a na OilStreet pride s tym, ze ved preco ma platit pokutu, ked udaje z OP na pokutu su z odcudzeneho dokladu...
Reakcia na: ramzi #254:
Ten tam asi musí byť podľa zákona. Ale nechápem pointu, prečo zákon vyžaduje vyznačiť niečo, čo vyplýva priamo z tohto zákona (respektíve prečo potom zákon/vyhláška hovorí, že všeobecné pravidlá cestnej premávky sa nevyznačujú značkami?)
Reakcia na: yellowcaptcha #253:
Ak by sa ten terčík dal namiesto zbytočného zákazu fajčenia, príp. ak by sa X2 a X4 zlúčili do jedného nového terčíka (na štýl nemeckého SEV), bolo by to iba 12 resp. 6 šróbov 🙃
Reakcia na: david1 #252:
Hádam si nečakal, že budú voziť v aute ešte aj nové označníky (väčšie) a preskrutkovávať osemnásť šróbov len aby mohli pripevniť jeden terčík (+ dva šróby ku tým osemnástim). Hlavne keď takto im stačí prišróbovať iba jeden šrób. 😁

#novevedenie #staremoresy
Reakcia na: Dagmar23 #236:
Najmä starší (tzn. menej mobilní ale časovo flexibilní) cestujúci by privítali linku odvšadiaľ všade, nech ide aj raz za dve hodiny, prispôsobia sa. Tí, ktorí nie sú časovo flexibilní, zase privítajú linky jazdiace čo najčastejšie aj za cenu dodatočného prestupu. Keďže objednávateľ má obmedzený rozpočet, nemôže vyhovieť obom skupinám.

Ľudia z Drotárskej musia pri svojej ceste MHD prestupovať viac ako ľudia z oblasti Patrónky (207, 204, 83, 84), takže argument o ich vplyve neobstojí bez ohľadu na to, či je to pred zmenou alebo po zmene.

Linka 64 jazdila medzi Sokolskou a Jelačičovou mimo taktu ostatných liniek a jej kapacita v tom úseku bola už počas jej premávky v podstate zbytočná, takže na zahustenie by bol dôvod iba ak by sa zrušila iná linka. Napríklad 204 alebo 209, čo by zase nebolo prijateľné pre Kramáre.

Trolejbusy aj autobusy sú nízkopodlažné a prestupovanie tak síce nie je bezproblémové, ale nie je až také nekomfortné. Navyše z ktorejkoľvek na ktorúkoľvek zastávku linky 64 (s výnimkou neobsluhovanej Jelačičovej) sa dá za cenu predĺženia cestovného času dostať s max. jedným prestupom, nie s dvoma - tak ako to bolo pred zavedením linky 64.
Reakcia na: Trolley #246:
To mala byť 7,5 minútový interval na Lovinského? 😂
Reakcia na: Trolley #242:
Lenže L64 vznikla , len kvôli preplateniu zadrátovania krátkeho úseku k vozovni.
Predtým bolo spojenie ako je teraz zo stanicou resp. kratšie po Šafranovú.
Vznikol umelý prestup pri vozovni , ktorý v špičke nevychádzal.
Tie priame spoje v špičke boli ako náplasť na nefunkčné prestupy a pre nevidiace deti , ktoré majú na Drotárskej školu.
Reakcia na: FFF13 #243:
keby jazdila častejšie, bola by atraktívnejšia.
Reakcia na: FFF13 #243:
Ono má maslo na hlave mesto a mestská časť. Tento rok to bude už 10. rok, čo urgujem mesto, aby niečo spravilo s ulicou Pri Habánskom mlyne, kde je luxusný parkovací pruh, ale nezostalo miesto na chodník. Celé je to umocnené tým samovražedným priechodom, kde je v podstate ešte legálna 70ka. Zastávka pri Habánskom mlyne má celkom slušný potenciál, ale pre veľa ľudí z tejto lokality je to pochopiteľne no-go. Ja osobne, keď veľmi musím, tak si to radšej obídem cez riadený priechod na Valašskej (ktorý ale tiež nie vždy funguje a je to podobne samovražedná vec ako Habánsky mlyn).

Druhý pain in the ass je Dubová, kde síce vedie pekná komunikácia, ale keďže ide pred vchod školy, tak chodníky sú parkovisko. S kočíkom sa na zastávku priamo dostať nedá, pretože autá nenechávajú ani "etických" 65 cm. Žiadal som mestskú časť prostredníctvom spracovanej brožúrky o riešenie zjednosmernenia a vytvorenia parkovacieho pruhu na vozovke tak, aby chodníky zostali bez áut. Realizácia bola, žiaľ, aj pod taktovkou súčasnej starostky, taká, že ulicu síce zjednosmernili, ale autá nechali na chodníku a do toho na chodník osadili ešte les značiek, samozrejme do stredu, pretože šibenice ešte na Slovensko neprišli (hoci o 5 ulíc ďalej ich nejakým zázrakom osadili). Čiže s kočíkom sa jazdí pekne po ceste, kde navyše jednosmerkou sebaistí vodiči jazdia ešte rýchlejšie ako keď to nebola jedmosmerka 😃

Inak toto je priam učebnicový príklad, ako podpora pešej dopravy súvisí s MHD. Keď som ešte býval s rodičmi v DNV, mal som zastávku asi 2x ďalej ako teraz Dubovú, ale proste tam viedli plnohodnotné chodníky, kde sa vedeli 4 ľudia obísť vedľa seba a nikoho ani nenapadlo, že by zastávka mala byť bližšie.

Čiže aj v kontexte tohto treba vnímať vyplakávanie za 64.
Reakcia na: Dagmar23 #236:
Ako už bolo spomenuté v ostatných reakciách, 64 bola dočasná a je nahradená inými linkami:
207 na Hodžovo a Kollárovo nám.
83+84 pod stanicu a hodžovo
30+37 do centra z habánskeho mlynu (i keď ten neriadený prechod je nič moc - uznávam)
plus ostatné linky z patrónky,
po prvé, zase nechodia všetci len na Trnavské a račianske mýto, existujú aj iné významné body v meste a po druhé, načo je niekomu priama linka keď chodí v sedle a cez víkendy raz za 30 minút. Moje skúsenosti z cestovania L64 sú že nikdy nebola nejako výrazne plnšia, skôr naopak, skoro vždy všetci sedeli aj keď to bol 30Tr. Je mi ľúto skôr vodičov, pretože 64 bola hlavne cez víkendy dosť chillová linka s veľkými prestávkami na kľudných obratiskách🙃
Reakcia na: Ike #238:
Presne tak. L64 ponúkala rýchle spojenie okolia Horského parku s prestupnými miestami na Račianskom a Trnavskom mýte. Nikdy som nemal pocit, že by z trolejbusu na Sokolskej, alebo v opačnom smere na trolejbus na SAV nastupovala masa ľudí z Hlavnej stanice.

Začiatok konca L41 bol už za čias pani Rosovej, ktorá pre určitú skupinu ľudí vybojovala špičkové predĺženie L41 až na stanicu, takže L41 a 64 jazdili v súbehu.

Podľa mňa L64 nemala byť zrušená.
Reakcia na: Melange #240:
Zrejme (určite) nemyslela zastávku Patrónka (tam napokon 64 nikdy nejazdila).

Podľa Wikipedie je štvrť Patrónka rozsiahlejšia: https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3nka
Reakcia na: Dagmar23 #236:
Štrnásť denných liniek obsluhujúcich Patrónku sa vám máli?
Reakcia na: Dagmar23 #236:
A presne pre toto je treba do linkového vedenia zasahovať minimálne, a ak, tak premyslene a systémovo. Vo svete, kde by tieto pravidlá fungovali, by 64-ka nikdy nebola vznikla.
Je všeobecne známe, že linka 64 bola od prvého momentu zavádzaná ako dočasná, z politických dôvodov, a aj za cenu, že totálne zhoršila obsluhu relatívne veľkej spádovej oblasti a že celé roky vozila prakticky vzduch. Koľkože to bolo kriku a sťažností, keď ju zaviedli a ľudia sa dovolávali pôvodnej linky 41...

P.S.: Vplyvnejším ľudom na Drotárskej sa aj po zrušení 64-ky môže len snívať o takej dopravnej obsluhe, akú má Patrónka. Trochu objektivity by nezaškodilo.
Reakcia na: Dagmar23 #236:
Linka 64 bola nadštandard. Na druhej strane prijateľná kompenzácia za
- tour de hrad linkou 207,
- preplnené 83 a 84 na Dubovej obchádzajúce mýta,
- akýkoľvek pohodlný prestup na Sokolskej bez prístrešku,
- príčetným človekom nepoužiteľnú zastávku Pri Habánskom mlyne, kde je protinormový priechod cez 5 jazdných pruhov v zákrute, kde autá jazdia 70+ km/h. Navyše pekne posilňovala linku 209 a umožňovala voľnú kapacitu na spojení medzi Lisztom a mýtami.
Reakcia na: Machnac #232:
V špičke je prestup podľa CP čistá utópia.. v BA to ako tak funguje iba pri električkách s hustým int.
Pri skrátenej L51 bolo ráno tiež kopec komentov...Bodla by ešte zastávka pred Vivom zo strany Kuchajdy.
Pokiaľ obehne Vivo bol by som dávno na zastávke L50 či električkovej..
Zrušenie linky 64 je hlavne pre starších ľudí na Patrónke obrovským sklamaním. Na Drotárskej asi bývajú vplyvnejší ľudia ako na Patrónke, ktorú ste odsúdili na dve prestupovania. Super, nie len že je to časovo náročnejšie pre všetkých, ale pre seniorov aj riskantné a niekedy i nezvládnuteľné. Píšem v mene mojej mamy, ktorá týmto opatrením zostáva sedieť doma...
Koľko taká trolejbusová trať môže stáť ? Do 6-8 miliónov eur ? Tu kým sa niečo vybuduje tak to je des, počkaj si 30 rokov a potom tie vybudované riešenia budú zase neaktuálne. Ešte aj v tejto šalenej zelenej eco dobe, by mali trolejbusy byť na popredných priečkach a prd.😞
Reakcia na: Machnac #232:
alebo by mohlo hlásiť že: nasleduje zastávka, the next stop is: vozovňa hroboňova - autobus ide odteraz až na hlavnú stanicu a linka 64 nepremáva
Reakcia na: Ma178rek #231:
Lamač stále nič?
Reakcia na: Machnac #224:
Takže prestupy zo 41 smer Trnavské mýto žiaľ nefungujú ani v špičke pracovného dňa. Aktuálna skúsenosť: 41 meškala z Búdkovej 2 minúty, na Sokolskej jej rovno pred nosom odišla včas idúca 209 a ďaľší spoj smer Trnavské bola o 10 minút idúca 209 a rovno za ňou idúca meškajúca 204. Veľmi efektívne nebolo ani informovanie cestujúcich keďže vačšina nevedela, že 64 už nepremáva. Mohli dať aspoň na zastávky Vozovňa, Hroboňova a Sokolská veľké informačné tabule.
Reakcia na: Maremi #229:
Mlynské nivy 🤣 ale tak výstavba TT Riviéra-Zoo-Patrónka
Reakcia na: Maremi #229:
nove trolejove vedenie budu v blizkom case tahat naprikjlad nad rekonstruovanou castou elektrickovej trate v raci 😛
(teda budu musiet, kedze stare je ostrihane dole 🙂 )
Plánuje sa v tejto dekáde zatrolejovanie drotárskej cesty alebo vôbec nejaké nové trolejové vedenie ?
Reakcia na: Jajboli #226:
Čo s prípadnou pásmovou obsluhou? Či skrátené spoje nepôjdu do Karlovej Vsi, ale len na Riviéru? 🙂 To by bolo trochu komické, ale povedzme. Ale keby sa zaviedla pásmová obsluha aj v Petržalke, bolo by dosť smiešne, ak by spoje idúce až na koniec radiály mali ciel "Petržalka" a tie skrátené "Chorvátske rameno", akoby do Petržalky nešli...
Reakcia na: Jajboli #226:
Tým by som si tak istý nebol, že každý vie, že električka ide až na koniec Karlovky. Mňa sa raz kamarát pri ceste z Tomášikovej na Astronomickú spýtal, koľkatkou má ísť a to býval od narodenia v Ružinove.
Reakcia na: ramzi #223:
Ale predsa každý vie že elina ide cez celú KV alebo či ide až do Dúbravky. Prto hovorím o KONEČNÝCH ZÁSTAVKÁCH v tej ktorej oblsti mesta. Samozrejme, potom si nájde svoju lokálnu zástavku.
Reakcia na: Dispecer #205:
Výhoda pomenovania podľa ulice je podľa mňa pre turistu tá, že ulica je ľahko dohľadateľná na ľubovoľnej online či offline (index ulíc) mape a máš akú-takú predstavu, kde by tá zastávka mohla byť. (Samozrejme, pokiaľ ide o nejakú niekoľkokilometrovú ulicu, je to väčší problém.) Kdežto označovanie a dohľadateľnosť rôznych štvrtí či lokalít je v mapách veľmi rôzna...
Reakcia na: Machnac #221:
V opačnom smere to isté, večer a voľné dni prichádza 209 na SAV minútu po odchode 41 smer Búdková. Pri cestovaní 204 je čakanie 9 minút.

Celkovo by bolo fajn zlepšiť preklady medzi 204 a 209 v relácií Trnavské-Kramáre a opačne, keďže teraz idú cez voľné dni s rozostupom 5 minút a následne je 10 minútová diera.
Reakcia na: Jajboli #222:
Tieto informácie sa ale nerobia na to "aby to bolo každému jasné" - každý cestujúci má individuálne potreby a požiadavky (a že obyvateľ Petržalky či Vrakune nepozná názvy zastávok v Karlovke nepredstavuje nijaký problém). Pravidelný cestujúci rozozná aj ten názov Kútiky (mimochodom, nevolá sa tak iba zastávka ale aj celá štvrť), príležitostný cestujúci/návštevník si naopak bude musieť už pred cestou zistiť nejaké podrobnosti a pre neho sú výhodné práve čo najpresnejšie informácie.

Ak by sa šlo podľa tvojho systému, tak by sa napr. tiež Astronomická mohla premenovať na čisto "Ružinov", čo by (aj) vzhľadom na množstvo autobusových liniek tadiaľ prechádzajúcich či celkovo rozlohu mestskej časti prinieslo iba totálny chaos.
Reakcia na: Viko #220:
Určite viac ľudí rozozná mestskú časť (KV) ako nejakú lokálnu zástavku Kútiky. O tom to je. Každému by bolo jasné či ide elina po KV alebo až do Dúbravky a to ma nepresvedčíš že nemám pravdu.
Keď pozerám nové CP platné od 1.júla tak zisťujem, že prestupy zo 41 na linky smer Trnavské mýto sú večer a cez voľné dni veľmi zle riešené. V týchto časoch príde 41 na Sokolskú minútu po 209 a najbližší spoj smer Trnavské (204) ide až o takmer 10 minút (a to hovoríme o zastávke bez prístrešku a lavičky). Chcelo by to posunúť cez voľné dni odchody 209 z Kramárov o 1-2 minúty. Keď sa to nebude riešiť, zachvíľu bude petícia za obnovenie 64.
Reakcia na: Jajboli #218:
Návštevníci prechádzajú nejakým školením, ktorého obsahom je poloha Karlovej vsi a poloha Kútikov už nie? 😃
Reakcia na: Petto #217:
ja nič ja som odpovedal pekne kolegovi ktorý sa pýtal 😃
Keď sme pri tej nejednoznačnosti, oveľa lepšie by bolo pomenovanie Karlova Ves ako Kútiky, osttané eliny by mali mať konečnú Dúbravka. Rovnako eliny druhý smer by mali byť označené Vinohrady, zvyšok Rača. jasné a prehľadné pre cestujúcich ako facka! Kto už bude vedieť čo je Kútiky z návštevníkov?
Reakcia na: Ma178rek #214:
Sak v celom meste sa jazdi podla CP prazdniny,tak co chces menit ? 😃
Reakcia na: Dispecer #205:
Och, MHD v Martine...
Sialene ma tam mylilo, ze ta ista zastavka sa v jednom smere vola inac ako v druhom. Nasiel som si cestu tam a ked som len klikol otocit ciele, ze si najdem cestu naspat, uz zrazu nenaslo trasu, resp. s mnohymi prestupmi. A to si clovek musi zistit, aky nazov pouzili pre zastavku na rovnakom mieste v opacnom smere a hladat spojenie z nej...
Navyse, v cestovnych poriadkoch nie su vypisane vsetky zastavky, ale len tie vyznamnejsie po trase. To som ale nemal ako vediet, pred nastupom som si spocital na cestovnom poriadku na kolkatej zastavke chcem vystupit a ked autobus prisiel na danu zastavku v poradi, pozeram z okna a pozeram do mapy, ze to ani nahodou nie som tam kam som chcel ist...
Fun times! Not...
Reakcia na: Kutity #188:
Ja by som tiez vital, keby to bola zastavka Vodarenske muzeum a nie Molecova...
Reakcia na: Bambus #213:
nebude sa meniť cp pri 32 a x33, jedine žeby nastal rapídny úbytok cestujúcich alebo opačný efekt
prejde sa aj na prazdninovy rezim, t.j. bus na dlhe diely cca kazdych 15 minut lebo "prazdniny", ktore boli de fakto aj doteraz a prazdninovy rezim nebol? 🙄
Reakcia na: S499.1023 #190:
Pointa je, aby nebol človek ovládajúci slovenčinu, ale neovládajúci napr. angličtinu, na Slovensku znevýhodnený oproti človeku, ktorý ovláda angličtinu, ale neovláda slovenčinu. Nevidím na tom nič debilné. Aj turista z Košíc, ktorý nevie po anglicky, by mal byť informovaný, kde má vystúpiť, ak chce ísť k Modrému kostolíku, pokiaľ je o tom informovaný Austrálčan, Američan či Ír.
Reakcia na: Ike #208:
Zdôraznil by som to "viac menej spĺňa". Stále sa však dá priblížiť k tomu "viac". A že tých vecí, ktoré by k tomu pomohli nie je málo...

Napr. z pohľadu zahraničného návštevníka môže byť zmätočné, ak na stránke DPB nájde zastávku s názvom "Jungmannova, Petržalka, Bratislava", v schéme na zastávkach MHD iba "Jungmannova" a keď už zistí, že mu tam ide tá trojka, tak zrazu vidí že nejde na "Jungmannova" alebo na "Petržalka" - a logika za tým mu nemusí byť nutne v tom momente jasná. Mňa osobne to napríklad nezmätie, keďže s podobnými srandami som sa na Slovensku už stretol. Ale keď som sa s tým stretol v zahraničí, tak mi chvíľku trvalo, kým som sa uistil, že to ide tam, kam potrebujem.
Reakcia na: 810zssk #209:
Z vlastnej niekoľkoročnej skúsenosti môžem povedať, že málo.

...a rovnako ako to má svoje výhody, má to aj svoje nevýhody. Či už pre samotné imhd.sk, pre jednotlivých dopravcov a koordinátorov/organizátorov IDS, ako aj samotných návštevníkov.
Reakcia na: Ike #208:
Otazka je kolko nesotonavstevnikov tusi ze imhd nie je oficialna stranka, kedze na nu ich posle takmer kazdy zdroj vratane Googlu.
Reakcia na: Dispecer #205:
Keď robíš analýzu, musís ísť z extrému do extrému = nulový a maximalisticky variant.

Podľa mňa to co vravíš MHD v ba viac menej spĺňa. Všetko máš aj v cestovnom poriadku.

Vravím ze na základe mojich vlastných skúseností mi len chyba anglická stránka. Stránku dopravcu v cudzom meste ja osobne používam ako úplne prvý zdroj info o pohybe po meste. Neviem ako by som vnímal imhd, lebo stránka podobného druhu v zahraničí nie je. Na druhej strane oficiálna stránka je oficiálna stránka.
Reakcia na: 810zssk #204:
Len pre doplnenie, vyhláška 351/2010,ktorou sa dopĺňa zákon 514/2009 pozná aj tzv. "všeobecný cieľ". Ale inak oba zákony sú tak neuveriteľne vagne (problematika licencií) a zároveň s niektorými zbytočnými požiadavkami (uvádzanie čísla liniek na cp v pad), že by ich bolo potrebné naozaj celé prerobiť a pripadne vytvoriť fungl nový zákon o verejnej doprave aj s vyhláškou, ktoy by nerozlisoval (tak ako cestujúci) autobus od trolejbusu. Už len to ze tieto zákony majú na mindope rôznych gestorov je zlo.
Podľa mňa je veľmi dôležitá konzistentnosť označovania smerov naprieč všetkými zdrojmi informácií, od online vyhľadávačov cez zastávkové CP po označenie vozidiel. Stav kedy si cestujúci zistí že má ísť na spoj smer Pri kríži a potom mu príde niečo smer Dúbravka je problematický. Väčšina cestujúcich nie sú dopravní geekovia.

Na druhej strane, informácia o tom že spoj ide do tej-ktorej MČ mi mimo električkovej dopravy príde pomerne neužitočná. Ten kto vie ako sa dostať do svojho cieľa ju nepotrebuje a náhodnému gašťanovi na zastávke tiež veľmi nepomôže, lebo bratislavské MČ sú v prevažnej miere dosť veľké a málokto hľadá spoj "niekam do Petržalky". Nehovoriac o všetkých medzibodoch po trase, ktoré na čelnom displeji aj tak nie sú.

Imho označenie cieľa na vozidle slúži primárne na odlíšenie rôznych smerov linky (či už tam/späť, alebo vetvenie sa linky). Pre tento účel je nadôležitejšiá konzistentnosť s inými zdrojmi, preto som osobne za zobrazovanie výlučne názvu zastávky a to čo najväčším písmom ktoré daný názov umožňuje. Akurát pri električkách a nočákoch by som zvážil uvádzanie MČ ale len spolu s názvom cieľovej zastávky (teda napr. Dúbravka Pri kríži v dvoch riadkoch).
Reakcia na: Ike #195:
"Lenže tu je otázkou, čo je vlastne intuitívna MHD. Určite sa zhodneme, že to nebude MHD v Martine so sadistickými neduhmi v plnom rozsahu bez slovíčka v cudzom jazyku a s obstarožnými názvami zastávok.

Ale očakávame zároveň od MHD, že keď sa tu vyskytne človek, ktorý nevie, kto je, v ktorom meste je a kam vlastne chce ísť, že to bude práve MHD, ktorá ho osvieti?"
Trošku ideš z extrému do extrému, nie? 🙂

Z informácie na displeji vozidla by som očakával jasnú informáciu, do ktorej časti mesta vozidlo smeruje a zároveň mať túto informáciu aj v ďalších materiáloch (ako CP, schémy liniek) v takom spôsobe, že nebude vyvolávať otázky, t. j. ak na električke do Dúbravky svieti Dúbravka, tak aj tá konečná zastávka, kde sa tá električka otočí a vráti naspäť do centra, by sa mohla rovnako volať. (Pritom ale netvrdím, že je najvhodnejšie zastávku Pri kríži premenovať na Dúbravka.)

Takže celkom chápem požiadavku pomenovať významné prestupné uzly (teda najmä tie konečné zastávky, kde okrem iných liniek MHD končia aj tie nosné) názvom, ktorý nie je nutne viazaný na niektorú z ulíc v okolí, ale na pomenovanie lokality. Ale zároveň si nemyslím, že je úplne najvhodnejšie, aby tým názvom bol práve názov mestskej časti, ktorá je omnoho rozsiahlejšia. Skôr niečo medzi...

Ako nemiestny človek so schopnosťou pracovať s OpenStreetMapami by som napríklad v prípade Dúbravky / Pri kríži navrhol možno Dúbravčice.
Reakcia na: S499.1023 #201:
Razantnosť s akou sa DPB v prípade potreby výhovorky odvoláva na zákony, ktoré inak sám flagrantne a bez mihnutia oka porušuje je čarovná (osobitne ked tak robí v očakávaní že oponent je idiot a nevie si príslušný zákon vyhľadať, aby zistil že DPB kecá).

Zákon o doprave na dráhach k veci hovorí nasledovné: "Dopravca je povinný označovať dráhové vozidlá mestskej dopravy číslom linky a spoja a informáciou o konečnej stanici alebo zastávke, prípadne i o východiskovej stanici a dôležitej nácestnej stanici alebo zastávke, najmä ak ide o prestupnú stanicu alebo zastávku."

Na mieste DPB by som týmto teda rozhodne neargumentoval. Podľa zákona tam má mať Pri kríži, Astronomickú a pod. (samozrejme popritom môže mať aj doplnkovú informáciu ako napr. Dúbravka, či Ružinov). Inak naša legislatíva je v tomto ohľade úplne tragická (aj na dráhe, aj na cestnej doprave), takže ja nie som fanúšikom jej prehnane striktného rešpektovanai. Už len tá požiadavka na uvádzanie čísla spoja je strašná magorina.
Reakcia na: S499.1023 #202:
Hej, ja sám si nie som istý, ako je to teraz v Bratislave 🙂 Pochopil som, že hovoríš o čelných. Tie bočné som riešil preto, že nie sú trojriadkové, aby sa tam zmestil aj dvojriadkový cieľ, aj nácestné body, a pokiaľ by vyhľadávač/mapa/niečo človeku povedalo, že má ísť na električku smer "Rača" a došla by mu električka, ktorej by na bočnom transparente svietili len nejaké "Komisárky", mohlo by to byť mätúce...
Reakcia na: ceres #200:
Hovorím o čelnom transparente, kde by bolo trvale to, čo uvádzam. Na bočných nech by bolo trebárs aj v prvom riadku Pri kríži a v druhom by rotovali nácestné zastávky.
Ako je to dnes v Prahe, ani neviem, keďže rutina spôsobuje prevádzkovú slepotu.
Reakcia na: MatejBA #197:
Kedysi dávno som počul aj akési odvolávanie sa na Zákon o dráhach a Zákon o prevádzke na dráhach, vraj to explicitne stanovujú. Ale už si to presne nepamätám, tak nechcem zavádzať ani sa mi to nechce teraz študovať.
Reakcia na: S499.1023 #193:
Ako je to teraz v Prahe na bočných? V hornom riadku by bolo trvale "PRI KRÍŽI" alebo by prvá obrazovka bola
DÚBRAVKA
Pri kríži
a tá sa následne mení na
PRI KRÍŽI
Most SNP ... Lafranconi ... Riviéra ... Karlova Ves
a zase naspäť?
Reakcia na: NickDMPB55 #168:
Nemyslím, že by sa turisti riadili tým, či pri nejakej atrakcii existuje alebo neexistuje príhodne pomenovaná zastávka. Aspoň ja som sa tým nikdy neriadil, vždy som si pozrel cieľ, a potom hľadal, ako sa tam dostať...

Ja, keď som v koži turistu, bývam skôr zmätený vtedy, keď nelícujú 1:1:1 informácie o konečnej zastávke v CP na daný smer, cieli na transparentoch vozidla a tým, čo mi ako smer povie nejaký vyhľadávač spojenia, prípadne tým, čo je vedľa konečnej napísané na mape. Iste, skôr či neskôr sa z toho človek vysomári, ale v mierne stresujúcich situáciách (prestupovanie v zhone a pod.) to vie byť aj trochu nepríjemné...

Pri električkách mi ale súčasný bratislavský systém nevadí a myslím, že nemôže ani turistom, časti/konečné sú na schémach dostatočne výrazné.
Reakcia na: Kutity #188:
Tak v tomto sa my dvaja asi nezhodneme 😃
Reakcia na: S499.1023 #193:
Vsak to by bolo najjednoduchsie a najelegantnejsie riesenie. Lenze z nejakeho dovodu DPB trva na tom, ze elektricky maju nazov mestskej casti na celnom transparente a na vecne casy ako Lenin! Tak tu potom sotousime nad kravinami 🙂
Reakcia na: Ike #195:
K poslednej vete - ani slovenská verzia oficiálnej stránky nie je pre cestujúceho nijak veľmi prínosná, vlastne tam nenájde vôbec nič (formát CP na webe DPB je otrasný, vyhľadávač spojenia absentuje, tarifné informácie sú zašité do jedného PDFka, mapy sú neaktuálne atď.). V tomto si môže DPB podať ruky s BIDkou.
Reakcia na: Dispecer #194:
Lenže tu je otázkou, čo je vlastne intuitívna MHD. Určite sa zhodneme, že to nebude MHD v Martine so sadistickými neduhmi v plnom rozsahu bez slovíčka v cudzom jazyku a s obstarožnými názvami zastávok.

Ale očakávame zároveň od MHD, že keď sa tu vyskytne človek, ktorý nevie, kto je, v ktorom meste je a kam vlastne chce ísť, že to bude práve MHD, ktorá ho osvieti?

Ja som fanúšik Paretovho princípu. Každá cesta vyžaduje nejaké plánovanie a cestujúci, ktorý sa s nulovými informáciami postaví na Račianske mýto s cieľom navštíviť Devín nie je proste štandardný cestujúci. Nejaké informácie si musí zistiť (minimálne vstupné, otváracie hodiny a že nejaký hrad existuje a niečo o ňom) a popri nich, predpokladám, si zistí aj koľko má zaplatiť a kam má kedy prestúpiť. MHD v Bratislave to viac-menej spĺňa. Uznávam, že nemalým neduhom je neexistencia oficiálnej stránky v anglickom jazyku.
Reakcia na: color #170:
To áno, ale ako vlastne každý produkt, aj MHD by mala fungovať intuitívne, či? 🙂

(Tým nechcem obhajovať názor NickDMPB55, ale nemyslím si, že aj napriek tomu, že prakticky každý má mobil s internetom vo vrecku je dobré fungovanie MHD prispôsobovať na 100%.)
Reakcia na: Adam3 #185:
A to všetko by riešil transparent:
DÚBRAVKA
Pri Kríži.
Prečo sa vyhýbať dvojriadkovým cieľom, keď máme veľké čelné transparenty? Vždy lepšie ako nejaké imbecilné preblikávanie.
Reakcia na: 810zssk #174:
To je pravda ale v opačnom garde to už neplatí - veľa vecí v cudzom jazyku hlásiť netreba.
Reakcia na: Sor23 #180:
Ja vždy keď som videl "Slovanet" , tak som si to podvedome opravil na "Slovnaft". A to som kúsok odtiaľ býval a denne cez tú zastávku jazdil.
Reakcia na: 3pa3ck3 #173:
No tak to je pekne debilný zákon.
Reakcia na: Pajo #187:
Pri tej L65 ide o posledné dojazdy po J.Dvor. Súhlas , že s veľmi divným int. Nechcel by som čakať na ďalší spoj po zmeškanej električke..
Po Pánty by mal byť určite lepší int. Je tam dosť nových bytov.
Vajnory majú aj L53 čiže z druhej strany nie je nutná posila.
Vítam obnovenie historického názvu Riviéra pre zastávku MHD v Karlovej Vsi 👍
Ku linke 151: je veľká škoda, že v smere od Tehelnej ku Slimáku nejde ako doteraz aj cez Kukučínovu. Tým pádom veľkej časti ťažko pohyblivých dôchodcov ubrali spoj z nemocnice naspäť domov v tejto lokalite. Pritom otáčanie busu by takto bolo určite bezpečnejšie ako to, čo sa teraz plánuje robiť pri OD Slimák 😞 bude to celkom "veselé"

Ku linke 51: Interval 15 minút aj sobota-nedeľa večer od cca 20:00 do 23:15 je trošku extrém podľa mňa. Dosť nefér to vyzerá napríklad k lokalite Rybničná, ktorá "nafasovala" skvelý interval 38 minút na linke 65 a všetci sa tvária, že to bohate stačí... 😞

Skrátka, z extrému do extrému. Aj tie dopytové tlačidlá od 1.7.2020, palec dole. Čím samozrejme nehovorím, že zmeny v linkách a intervaloch nevítam všetkými desiatimi. 👍 Super!
Reakcia na: Sor23 #180:
Je to názov lokality. Pozri do máp 🙂
Reakcia na: kecho #184:
Bratislava ma 17 mestskych casti, z toho by to islo pouzit na vsetky okrem troch kde to ani nie je potrebne, tak to to nepovazujem za milion vynimiek. Ako hovorim islo by o to aby elektricka s cielom 4 DUBRAVKA nekoncila na zastavke Pri Krizi a zaroven aby ciel nebol ani 4 PRI KRIZI a aby L4 a L83, L84 ked uz maju rovnaku konecnu ju mali aj rovnako oznacenu.
Reakcia na: Adam3 #181:
Prave, ze sa tu zacina vymyslat system, ktory uz hned na zaciatku uz ma milion vynimiek. Cize naco? 🙂
Reakcia na: Viko #172:
Išlo mi okrem iného aj o to, aby ak sa dá stačili jednoriadkové názvy. Priznávam, že Ovsište teda asi nebol najlepší príklad. V Petžalke by to muselo ostať tak ako hovoríš dvojriadkovo. A k tej Rači by sa proste iba jedna jediná zastávka (Komisárky) volala Rača. Rovnako ako sa Kútiky volali Karlova Ves a všetci vedeli, že električka ide až na koniec Karlovky.
Čo sa týka Vrakune riadil som sa týmto https://www.google.sk/maps/place/821+07+Vrakuňa/@48.1393184,17.2110568,2597m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x476c86037446c76f:0x54c62649f6234618!8m2!3d48.142165!4d17.2128993?hl=sk a aj samotný nápis Vrakuňa je pri obratisku. Ale neviem teda čo za Vrakuňu považujú miestní. Na druhej strane to bol ale trochu aj môj cieľ. Keď niekomu poviem Dúbravka tiež si asi skôr predstaví jej stred v okolí zastávky Alexyho ako úplne poslednú ulicu. Konečná zastávka by teda nespresňovala lokalitu ale skôr udávala smer. Takže aj keď zastávka Čiližská nie je zrovna oblasť ktorú si niekto pod pojmom Vrakuňa predstaví linky čo tu končia tvoria práve nosnú dopravu pre Vrakuňu nie?
K tej Mliekarenskej ďakujem, niekedy si chybne pod pojmom Nové Mesto zaradím aj Nivy a vznikajúci Downtown aj keď je to jasný Ružinov. Takže k tomu poslednému odstavcu pripájam západnú časť Ružinova (obratiská ako Autobusová stanica, Zimný štadión, Trhovisko...)🙂
Reakcia na: Sor23 #180:
No len podľa čoho iného pomenovať zastávky na tej ceste? "Pri 42-ročnom buku s hrubým kmeňom a 13 vetvami"? To sa asi tiež nezmestí na infosystém 🙂
Reakcia na: kecho #178:
Predtym nez zareagujes odporucam precitat povodny prispevok. Pomozem, staci posledny odstavec (posledne 3 riadky)🙄
Reakcia na: 810zssk #179:
Ja si zas myslím, že Morava I > Pod Dev. Kobylou je také opäť nevýstižné, nakoľko veľa zastávok by sa mohlo v DNV a na Devíne takto volať, keďže Kobyla je dosť rozsiahla a prívlastok Pod Dev. Kobylou by mohli mať aj iné zastávky. Naopak mimoriadne chválim Slovanet na Líščie nivy, kedykoľvek som niekomu povedal, nech ide na Slovanet, tak nevedel že kam má ísť.
Ja to vnimam tak ze pomenovania zastavok MHD vplyvaju na to ako oblasti nazyvaju ludia. Preto sa mi velmi paci koncept vytahovania mozno aj zabudnutych tradicnych pomenovani lokalit, ktore tym ozivaju. Mna tesi aj Planet, vzdy som to povazoval za zaujimavu nazvoslovnu kuriozitku Ruzinova. Pri elektrickach by som urcite isiel cestou Riviery, Kutikov, ci Ludovej stvrte. Pri autobusoch je to uz zlozitejsie, kedze v jednej lokalite maju casto viac zastavok - tam by som zostal pri uliciach/objektoch (ak teda nejde o zastavku kde stoji aj elektricka).

Co je podla mna dolezite, je aby sa zmeny nazvov zastavok robili v inom case ako zmeny dotknutych liniek. Vtedy nehrozi ziadna masivna dezinformacia ludi, pretoze vacsina ludi cestuje tak ako cestovala posledne tyzdne a kym si najblizsie budu hladat nejake nove spojenie, tak si na nazvy zvyknu. A zas ludia co do danej lokality predtym necestovali tie miestne nazvy spravidla aj tak nepoznaju (nie kazdy je sotous co vie kde je Molecova, Toryska a Rybnicna :)). Za problem by som povazoval len vyrazne zmeny v linkovani + nazvoch zastavok v jednom termine, co by mohlo vyvolat masivny chaos (ako sa svojho casu stalo v Kosiciach).

Obdivujem ludi ktorym sa podarilo zmysluplne pomenovat zastavky medzi Devinom a DNV, lebo tam to je naozaj challenge 🙂

Jedine co sa mi nepaci z tejto sady je Cyril a Metod. Tento francuzsky styl pomenovania zastavok mi nikdy nebol prilis blizky. Kludne to mohlo byt "Cyrila a Metoda".
Reakcia na: Adam3 #167:
Uz s tesim na elektricku s konecnou Stare mesto 😃 A ani pri busoch by to nebol marny napad . 🙂 8-10 busov bude mat konecnu Petrzalka (idealny kandidati budu L95 a 99 s trasou Petrzalka-Petrzalka, dalsich 5 bude mat konecnu Theben Neudorf atd. 🙂
Reakcia na: color #175:
Ono na ten zákon by sa bolo dobré pozrieť poriadne a možno aj rovno vyškrtať niektoré odseky, keďže ošetruje aj situácie, kde to vôbec nie je potrebné
Reakcia na: 810zssk #174:
Ak by sa podarilo nastaviť hlásenia tak, aby turistické info bolo iba pri ohlásení nasledujúcej zastávky, tak potom na dĺžke hlásenia nezáleží a nie je problém povedať ten istý dlhý text v dvoch jazykoch
Reakcia na: 3pa3ck3 #173:
To je zaujímavé. Povedal by som, že zámer porušiť drbnutý zákon to nebol, lenže ak je toto fakt jeho znenie, tak by to malo byť v budúcnosti napravené.
Reakcia na: 3pa3ck3 #173:
Verim ze mna nikto nebude povazovat za drbnuteho nacionalistu gejzovskeho typu, ale toto aj ja povazujem za fail. Hlasit po anglicky veci ktore nie su hlasene po slovensky naozaj nedava zmysel.

Inak ja osobne premenovanie zastavok vitam, tie zmeny su prevazne velmi dobre.
Reakcia na: S499.1023 #171:
Lenže niektoré hlásenia boli iba v angličtine a to podľa mňa porušuje paragraf 8, odsek 6 Zákona o štátnom jazyku

Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, a v reklame sa poradie textov neurčuje.
Reakcia na: Adam3 #167:
Súhlasím, že info o MČ resp. širšej lokalite je dôležité. Z tohoto pohľadu najvhodnejší je autobusový princíp: v hornom riadku človek vidí MČ, v dolnom spresnenie - a je mu potom jasné, či sa dostane napr. až na koniec Rače, alebo len niekam na Barónku. Ale samotná lokalita stačiť nemusí - vie celá Bratislava, kde je Ovsište?

A špecificky k Dolným Honom, keďže som tam žil: keby tie spoje chodili s cieľom Vrakuňa, predstavil by som si okolie Malého Dunaja, Hradskú a sídlisko na Poľnohospodárskej, prípadne možno ešte Medzijarky. Určite by mi nenapadlo si ten dotyk obratiska so zadnou stranou Vrakune spojiť s Dolnými Honmi (ktorým trolejbus primárne slúži), keďže symetrická polovička z nich leží v Biskupiciach a teda sa skôr pokladajú za "to medzi" než za Vrakuňu. Takže by došlo k zhoršeniu v orientácii.

Inak, Mliekarenská je Ružinov jak vyšitý 😉
Reakcia na: Melange #110:
Akým spôsobom porušuje DOPLNKOVÉ hlásenie v cudzom jazyku zákon o štátnom jazyku??
Reakcia na: NickDMPB55 #168:
Nuž dnes sme v roku 2020 a informácií je premiera a sú dostupné na pár tapnutí do displeja alebo kliknutí. A so stopercentnou istotou tvrdím, že aj offline informovanie o trasách a celkovo cestovaní je násobne viac ako pred 25 rokmi.
Reakcia na: ramzi #116:
Balkán západnej Európy je jednoznačne Taliansko. Belgicko je Albánskom západnej Európy.
Reakcia na: Adam3 #167:
Súhlasím s tebou. Keď som sa pred 25 rokmi nasťahoval do Bratislavy a jeden deň som potreboval ísť do Vrakune, vôbec som nevedel kde je Cilizska a vtedy by mi hodne pomohlo keby trolejbus L202 mal transparent s nápisom Vrakuňa a nie Dolné Hony, Čilizska. Kvôli tomu som musel na 10 minút hľadať v mape kam vlastne potrebujem ísť 🤪. Ale tento tvoj návrh a názor na premenovanie sa týka viac turismu. Lebo keď turisti budu chcieť ísť na Kolibu, tak sa pochopiteľne musí volať iba Koliba a nie napríklad Cesta na Kamzík lebo to tých turistou kompletne zmätie. Tak isto Rača, Karlova Ves, Ružinov atd... Veď keby sa tie zastávky u zásadných turistických cieľov volali inak tak do roka turisticky ruch klesne na minimum 😉. Keby sa napríkad Hrad volal Mudronova, chodili by na Hrad iba skutoční znalci Bratislavy 🙂
Tak sa k tomu vyjadrim aj ja, aj ked mi je dopredu jasne, ze so mnou asi nebudete suhlasit.
V prvom rade si myslim, ze by v tom mal byt poriadok, u vsetkych trakcii by mal byt system rovnaky a tiez by mal byt na zastavkach, displejoch, mapach a aj zastavkovych tabuliach rovnaky ciel.
To plati teda hlavne na konecne zastavky. A prave tie pokial to ide by som oznacoval podla nazvu mestskej / miestnej casti. Vo vacsine mestskch casti je aj tak iba 1 obratisko kde konci vacsina (nosnych) liniek. Prikladom je naprikald Lamac. Vola sa tak konecna zastavka a ked je aj niekto Bratislavu dobre nepozna a uvidi v meste 63 LAMAC tak priblizne vie kam ho to odvezie. Mat tu zastavku pomenovanu Rajtakova by podla mna bola blbost. Rovnako Zahorska Bystrica, Koliba, Ovsiste alebo Zlate Piesky (ciastocne aj Vajnory) su podla mna super.
A to iste si myslim o dalsich vyznamnych konecnych kde tento system neplati. Napriklad Cilizska. Je to podla mna jasny adept na premenovanie na Vrakuna. Uz ked otvorim googlemaps z obrovskej dialky tak Vrakunu tam najdem ale malicka ulica Cilizska sa nezobrazuje este ani ked na Vrakunu priblizim. Kutiky mohli ostat Karlova Ves (i ked stale lepsie podla miestej casti ako podla ulice Pupavova), Komisarky - Raca (ale tiez to aspon nie je ulica + tu 3 linky koncia na Tbilskej takze je to trochu otazne), Radiova by mohla byt Trnavka, Suhvezdna (a hlavne po predlzeni elektrickovej trate) Ruzinov, Pri Krizi - Dubravka, Kuklovská - Dlhé Diely, Lopenicka - Briezky...
Samozrejme, ze na Stare Mesto, Nove Mesto a Petrzalku by to neslo uplanit. Ale Stare mesto ako centrum mesta ludia poznaju podla ulic aj ked napriklad na namesti SNP nebyvaju, V Novom Meste je vacsina konecnych pri nejakom vyznamnom objekte (s Mliekarenskou neviem co) a Petrzalku moc nepoznam ale tam to asi ani velmi inak urobit nejde.
Bude sa aj Matejkova premenovavat podl noveho nazvu ulice? 😀
Reakcia na: Viko #124:
Práve aby sa aj spropagovalo Vodárenské múzeum by bolo vhodné ho dať do názvu zástavok. Je to mimoriadne obľúbené oddychové miesto Karlovešťanov a pritom ho mnoho Brtislavčanov nepozná. Vďaka názvu zástavok by ho spoznali a možno aj navštívili.
Reakcia na: 3pa3ck3 #161:
Toto mi zacina pripominat zavedenie hura systemu oblastneho cislovania a zrusenia tradicnych cisel ako 27, 28, 45, atd. Hlavne, ked nesystemovo zostala 39.
Reakcia na: S499.1023 #143:
Tak urcite by bola rovnaka blbost nazvat zastavku Racianska tak isto ako nazvat konecnu Petrzalka alebo Raca.
Reakcia na: 3pa3ck3 #160:
Nehovorim o probleme orientovat sa, ale o meneni niecoho zauzivaneho, bez hlbsieho dovodu na zmenu. Ze ta zmena bude viditelna, kedze bude na displejoch a ludom to bude bit do oci.
Reakcia na: ceres #158:
Ono keď sa tým vytvorí systém (pomenovania zastávok) podľa štvrtí, tak to zmysel má. A mapy sa budú aj tak prerábať aj kvôli iným zastávkam
Reakcia na: peepay #159:
Zmenu názvu konečnej nevidím ako problém, keďže miestni vedia, na ktorý smer majú nastúpiť, a náhodní návštevníci si to tak či tak musia naštudovať
Reakcia na: Viko #157:
"Riviera" je v mojom slovniku pomenovanie miesta, kde je Tatra Banka, kde je Vodarenske muzeum, kde je zakruta elektricky, Remiasov kriz, kde sa Devinska cesta napaja na Karlovesku. Nie je to pre mna "oblast" tak ako napr. Patronka ci Mlynska Dolina. Aj preto rozlisujem medzi "Rivierou" a "Molecovou".
Je to oznacenie miesta, v okruhu desiatok metrov, tak ako ked poviem Dlhodielcanovi, ze "pri Bille", tak napr. zastavku Tomankova smer mesto by som do toho uz neratal, aj ked je na dohlad.
O to vacsi dopad bude tato zmena mat, ze nejde o zastavku pozdlz trasy, ktora by sa zmenila len na cestovnych poriadkoch a na tej zastavke, ale ide o konecnu, teda zmena sa dotkne aj celnych displejov vsetkych trolejbusov linky 33, teda to bude extremne viditelne a preto to malo byt podla mna najprv riadne prediskutovane, nie len rozhodnute od stola.
Reakcia na: Valec #49:
Dobre, tak máme vyargumentované, prečo sa zastávka v danej polohe MÔŽE volať Riviéra. Stále ale nerozumiem, v čom je pridaná hodnota premenovať po desaťročiach existujúcu zastávku pomenovanú po bezprostredne priľahlej ulici (a teda nejde o prípad, že by sa menila poloha alebo zanikol objekt, podľa ktorého bola zastávka pôvodne pomenovaná, atď), ja vidím len samé zápory (neplatné staré mapy, informácie na rôznych stránkach o tom, ako sa niekam dostať, ap.), presne ako pri nejakom zbytočnom prečíslovaní existujúcej linky...
Reakcia na: peepay #141:
Sorry, ale od Remiášovho kríža po označník Molecovej smer mesto je koľko, sto metrov? Stopäťdesiat? Veď to je na dohľad, tak akáže iná oblasť? 😃 Tak, ako veľa ľudí chodilo na Molecku, tak dosť ľudí zas chodilo na Riviéru, ale súhlasím, že tá zmena nebola nijako potrebná.
Reakcia na: MatejBA #120:
Ten priestor je úzky a popri tom stožiari to bude vyzerať ako pri tom slávnom stožiari na nábreží.
Ak by tam vystupovali z autobusu ľudia práve v čase, keď bude odchádzať električka, tak sa budú cítiť že im prejde po hlavách. A ak zo zastávky električky spravíš rampu, potom priechod, 5 m odstup (aby autobus nestál rovno pred priechodom a až nástupište autobusu, tak to bude pomaly až pri ďalšom stožiari.
Reakcia na: MatejBA #154:
Prosím, prečítaj si aspoň tie tri vety, ktoré som napísal, než reaguješ. Citujem: "z BANM ti chodí len každá druhá štvorka, rovnako ako z Odborárskej, takže to nie je moc atraktívne".
Reakcia na: Melange #151:
Tak na L4 vies prestupit aj na Odborarskej 🙂
Reakcia na: lumbert #132:
zrejme to posilnenie bude len cez školský rok, avšak podľa mňa by sa to uživilo aj cez prázdniny
Reakcia na: Melange #151:
Spádová pošta je na Bielom Kríži.
Čiže opačným smerom..
Reakcia na: johnnyjanko #138:
Ešte si zabudol, že pri BANM je veľká pošta, ktorá je pre mnohých ľudí cieľom. Ale aj tak si nemyslím, že by L51 mala chodiť tam. Nejde o nejaký Polus, ale skôr o prestup na L4, pričom z BANM ti chodí len každá druhá štvorka, rovnako ako z Odborárskej, takže to nie je moc atraktívne.
Reakcia na: SuchSoft #144:
Hlavne sa upokoj, stres preukázateľne oslabuje imunitu 🙂

Opatrenia príjmané v úvode boli založené na tom, že o víruse vieme asi toľko, že patrí medzi koronavírusy, prišiel (pravdepodobne) z Číny a dokáže zabíjať. To ale teraz neplatí a vieme, čo zhruba treba robiť. Preto aj keď čísla rastú, stále je situácia pod kontrolou. Ide o lokálne ohniská.
Reakcia na: Viko #136:
Kvôli hotovej petržalskej radiále nebude treba nič meniť. A ak sa hypoteticky postaví nejaká spojka Šafka s ružinovskou radiálou, tak áno, tam máš pravdu, že by mal byť doplnený riadok napr. "cez Landererovu". Pravda, už potom na Landererovej by bola tá informácia zbytočná, takže by sa odtiaľ mal zobrazovať už iba veľký cieľ ako na iných linkách.
Reakcia na: SuchSoft #144:
A môže za to klimatizácia!
Reakcia na: NickDMPB55 #90:
Terazky ste akú rečú hovorili, Kefalín?
Reakcia na: gejza #115:
Ako to majú v metropole západného Albánska, neznamená vonkoncom nič smeroplatného.
Reakcia na: MatejBA #107:
Preblikávanie názvov na čelnom displeji som vždy považoval za absolútny nezmysel balkánskeho typu.
Reakcia na: Ike #111:
Koronakríza ešte ani nezačala, ale už sa blíži. To čo bolo, to bola iba taká skúšobná demoverzia.
Neviem prečo si ľudia myslia, že keď sa zrušia opatrenia, tak vírus zmizne. ❗❓
Keď začala prvá koronakríza, tak tu nebol takmer nikto nakazený, a v okolitých krajinách tie počty nakazených boli ešte relatívne nízke. A teraz, keď je aj tu a aj v okolitých krajinách veľa nakazených (nezačíname od nuly), tak sa to nezačne šíriť?! Jasné že áno, a oveľa rýchlejšie. Už teraz je dosť neskoro na opatrenia, a to najhoršie nás ešte len čaká.
Reakcia na: kecho #102:
A keď ide niekto na inú, než na najbližšiu križujúcu ulicu, tak to má preňho akú hodnotu?
Zastávky sa pomenovávali podľa križujúcich ulíc, aby sa predchádzalo duplicite. Ale netreba byť ortodoxní napríklad v prípade, že najbližšia križujúca ulica je ďaleko od zastávky. Konečné sa pomenovávajú názvom širšej oblasti, optimálny mi pripadá byť starší pražský, dnes bohužiaľ opustený model vzoru "NUSLE - Vozovna Pankrác".
Ja som v prvom rade za to, aby pri všetkých dopravných prostriedkoch bola použitá rovnaká metodika na označovanie cieľov. A vhodnejšie sa mi javí použitie názvu konečnej zastávky, nie štvrte alebo mestskej časti (resp. kompromis je použitie oboch, ako to je teraz pri busoch). Ono cieľ má v prvom rade označovať smer, kam spoj ide, trasa je vypísaná na cestovnom poriadku.
To sa bude tazko zvykat, ze taka vyznamna prestupna zastavka ako Molecova sa bude po desatrociach zabehnuteho nazvu volat inac. Ludia budu aj tak dlho este hovorit "na Molecke".
Mimochodom za "Rivieru" povazujem az oblast vyustenia Devinskej cesty na Karlovesku, pri Tatra Banke, pri Remiasovom krizi (tam ako davno aj bola zastavka "Riviera"), nie to kde bude prestupny uzol, to je legitimna "Molecova", dost nestastna a nelogicka zmena podla mna.
Ked mi niekto povie "Riviera", predstavim si oblast zastavky Vodarenske muzeum, nie Molecova.
Pytal sa niekto miestnych, ci si taku zmenu zelaju, resp. ci je vobec potrebna?
Reakcia na: MatejBA #127:
Pretože v tomto je veľký rozdiel medzi centrom mesta a perifériami. V centre mesta sa výrazne viac ľudí presnejšie vyzná a je tam aj hustejšia sieť liniek, takže je aj potreba presnejšie označovať ciele. Keby napr. v Ružinove bolo niekoľko rôznych električkových konečných blízko pri sebe, tiež by ich bolo treba označiť presnejšie, nie len "Ružinov".
Reakcia na: johnnyjanko #138:
Na uvedenú stanicu ide minimum ľudí.
Z Nobelovej je to na skok k Predmestiu a na Vinohrady.
Skôr treba zlepšiť prestupné väzby medzi S70 a S55,65.
Valec má pravdu , že najväčšia výmena je ráno pri Vive.
Prestup na električku v častom int., L50 a L98.
No veľká časť aj v sedle ide k lekárom na Tehelnú. Ráno decká aj na ZŠ Riazanská a ZŠ Za Kasárňou.
V trase na stanicu N.Mesto existovala dva týždne v minulosti pod L68 no po sťažnostiach to dali späť.
Z N.Mesta ti ide v špičke na Vajnorskú večne prázdna L58 a pár spojov L196.
Reakcia na: Valec #70:
Nechcem sa hádať, keď nemám presné dáta (má ich niekto?), ale vôbec by som si nebol taký istý, že Vivo je pre obyvateľov na trasne L51 atraktívnejšie než BANM. Ako samotný cieľ áno, pretože žel. stanica nie je cieľom pre skoro nikoho, okrem tých, ktorí tam pracujú alebo bezdomovcov. Pre všetkých ostatných je to len prestupový bod.

Časy, keď Polus bol jediným moderným nákupným centrom na Slovensku a ľudia doňho zo širokého okolia húfne prúdili, sú dávno preč. Dnes sa oveľa viac nakupuje online a aj pre potraviny sa ľuďom už nechce toľko chodiť do veľkých centier a zabíjať tam čas. Ak niekto býva na Nobelovej a pracuje vo Vive, tak samozrejme uvíta priame spojenie. Ale nie sú všetci takí. Čo keď niekto pracuje alebo navštevuje školu inde, najmä v Ružinove? Alebo naopak, potrebuje sa z Ružinova dostať do oblasti Nobelovej či ešte ďalej na sever? Alebo prichádza vlakom zo Žitného ostrova a pracuje niekde v oblasti Odborárskej a Nobelovej? Mohol by prestúpiť na iný vlak, ale k dispozícii má dva odchody za hodinu, v odstupe 9 min a potom dlho nič.

Všetkým týmto by výrazne pomohlo, keby L51 jazdila k BANM. Zároveň by to bolo len nepatrné zhoršenie pre tých, ktorí potrebujú ísť len z Nobelovej do Viva. A pre tých, ktorí cestujú z Nobelovej do centra mesta (povedzme, že tých je najviac), by sa nezmenilo skoro nič. Prestup na električku na Odborárskej (hoci tam je len polovičné množstvo spojov oproti Vivu) je atraktívny tým, že je tam kratší a jednoduchší peší presun a človek nemusí trčať v autobuse v zápche až k Vivu.

Neviem či boli vykonané nejaké prieskumy, ktoré jednoznačne potvrdili, že ľudia z Nobelovej majú záujem o priame spojenie Vivom. Ale ak neboli, rozhodne by som netvrdil, že je to jednoznačné v prospech Viva a v neprospech BANM, pretože to tak nie je.
L51 pochvala za int. no nie za skrátenie trasy. Odpíliť spojenie zo spádovou poliklinikou pre miestnych je zlé riešenie. Po novom 2x prestup ..
Od električky presun až na Kukučínovu..

Za mňa aspoň takto:
L51 trasa ako bola ,každý druhý spoj iba po Vivo , keď už nemáme vozokm na celú trasu.
L151 Ahoj - Slimák celotýždenne.
V špičke by vyjazdila aj 20 min.int.
Prestup medzi nimi na hrane OD Slimák.
Reakcia na: Melange #131:
Výborne, čiže presne to, čo som hovoril - miesto veľkého RAČA, RUŽINOV atď sa zobrazenie reorganizuje tak, aby sa tam vošlo aj "cez" alebo iný spôsob doplnkového informovania. Čo teda bola pointa #129?
Reakcia na: Petto #134:
to by mohla byť vzadu nejaká zastávka na znamenie klidne potom, buď pri poslednom vchode na Kuchajdu alebo pri vchode do areálu Pasienkov
Reakcia na: Adamec1234 #133:
Zrejme cez Junacku okruhom, ked vidim chrono Zatisie-Miu NM 3minuty.
Kde sa bude po novom točiť 51 pri VIVO ?
"Na linke 210 bude vzhľadom k dlhodobo rastúcej vyťaženosti zlepšený interval medzi spojmi v pracovných dňoch školského roka. V exponovanej časti dňa bude premávať každých 7,5 minúty (doteraz 10 minút) a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých 6 minút (doteraz každých 7,5 minúty)."
- pozerám sa, ale nevidím v novom CP L210 6-minútový interval.
- zmena od 01.07., že od 02.09., keď začne škola, budú takto jazdiť?
Dobre som to pochopil?
Reakcia na: Melange #129:
Ak sa mi snažíš povedať, že bez zmeny konečných sa nemenia ciele, ako si predstavuješ zapracovať informáciu o tom, či linka ide cez centrum alebo cez Nivy?
Reakcia na: Viko #126:
Na potenciálnej radiále na Košickej nemá vzniknúť nová konečná, ani v Petržalke sa nezvýši počet električkových konečných, keďže električková zastávka Jugmannova de facto zanikne. (Nehovorím o špekulovanej trati na Lido.)
Reakcia na: MatejBA #127:
Snažíš sa v tom hľadať nepriestrelnú logiku a 100 %-ný systém, akoby to bola veda... Nikdy nebudú dokonalé názvy zastávok ani dokonalé nápisy na displejoch. Dôležité je, aby sa v tom ľudia vedeli orientovať a efektívne sa presúvať.
Reakcia na: miro_162 #125:
Tak ale potom preco 7 nejazdi na Nove Mesto a 1, 4, 9 momentalne do Stareho Mesta? 🙂
Reakcia na: Melange #123:
Marí sa mi, že pri elinách bolo svojho času argumentované, že majú v každej MČ len jednu konečnú a teda je lepšie mať väčšie písmo miesto dvoch riadkov.
Nakoniec ale aj tak buď kvôli Košickej alebo kvôli hotovej Petržalke bude treba reorganizovať obsah čelných displejov, keďže táto jednoznačnosť sa oslabí.
Reakcia na: Melange #123:
Podla mna to je preto, ze u nas je v kazdej casti iba 1 obratisko elektriciek. Ziadne manipulacne obratiska na radiale nie su a potom sa nieco stane a cela je odrezana. Takze ked clovek vidi, ze ide voz - elektricka smer Karlova Ves, tak nemoze ist nikam ako na Kutiky. Kebyze sa ale v buducnosti robi nieco typu posilove spoje po Rivieru, alebo ako malo byt povodne na Jungmannovej, tak by to museli zmenit, takto je to aspon dobre z dialky vidiet.
Reakcia na: Jajboli #109:
Myslím si, že lokalizovať Riviéru vie omnoho viac ľudí než vodárenské múzeum.

Súhlasím, že vo výbere názvov by mala byť hierarchia, ale staval by som ju úplne inak - navrchu pre mňa stojí nejaká fakt všeobecne významná funkcia (divadlo, štadión, park, stanica apod), potom uzlový verejný priestor, následne zažitý miestny názov, a až potom dáka neznáma bočná ulička. A len v prípade, keď na mieste žiadne z tohoto nemáme, je namieste vyťahovať perličky zo zemepisných pomenovaní či starých máp. Turistické ciele nespomínam zámerne - ak je naozaj významný, spadá do niektorej z vrchných kategórií, a ak je to len nejaká okrajová záležitosť, napchať ho do pomenovania ľuďom nepomôže.
Totiž, nevidím zmysel, prečo len tak mirnix dirnix šachovať s existujúcimi názvami len aby sa naplnila litera nejakej umelej koncepcie, lebo sa vyrobí druhý prúser rozmerov oblastného prečíslovania. Zastaralé a nejednoznačné názvy sa dajú napraviť aj bez totálneho rozbúrania pasažierskych zvyklostí...

Reakcia na: ramzi #113:
Však už som to písal. Väčšina ľudí nepozná všetky názvy zastávok, takže bežný človek nemusí vedieť, kde je "Jungmannova", "Pri kríži", "Čiližská", "Komisárky", "Astronomická" a pod. Cestujúci proste potrebuje ísť do Petržalky, do Dúbravky, na Dolné hony, do Rače, do Ružinova. Preto je preňho táto informácia kľúčová. A potom už vystúpi, kde potrebuje.

Prečo električky majú napísané iné ako autobusy - to neviem, ale napríklad trolejbusy 201, 202 majú napísané myslím "Dolné hony Čiližská", 204, 205 "Trnávka Rádiová". 53 má napísané "Vajnory", hoci ide až na "Vajnory, konečná"...
Reakcia na: Ike #121:
Pytal si sa, kde to maju, ja som napisal kde, a su to civilizovane mesta s dobrou dopravou, takze? Ci pre teba existuje len to, co je v sulade s tvojim nazorom a ostatne ignorujes, lebo ti to tam nepasuje?

A pokial viem pisal som "ze v Amerike je to bezne"

EDIT: a bolo tu dobre poznamenane, preco mame tu kravinu u nas, ze Elektricka a Autobus maju rozne konecne na vonkajsich tabuliach? Aky to ma zmysel? Aj to maju v mestach "s perfektnou MHD"? 🙂
Reakcia na: MatejBA #119:
Prepáč, ale asi sa nezhodneme na definícii "dosť bežné". Nechce sa mi sem písať zoznamy miest v štátoch, ktoré sú priekopníkmi vo verejnej doprave a majú na tabuliach statický text 🙂
Reakcia na: Valec #117:
2.) Ja mam pocit, ze tam naozaj bola dostupnost casova, nie vzdialenostna. Skusim to najst, ale fakt si uz nepamatam, kde som to cital, ktore PDFko to bolo.

Vozovna: vies to hodit aj sem https://goo.gl/maps/oKTG5kHMVVUVWqQV7 ze budu k sebe celom a moze tam byt mierne stupanie/rampa a zaroven tam vybudovat aj prechod, aby si ho nemusel davat do tej krizovatky pred vozovnou.
Reakcia na: Ike #112:
Ak si odmyslime americke mesta, kde to je dost bezne, tak napriklad Manchaster ma podobny system (ciel a rolovanie trasy), Brusel, Luxembursko, Strasburg to ma, Rim ma rolovaciu trasu, Monako.

Prikladov mas dost 🙂
Reakcia na: Melange #98:
Myslel som úsek Horskej od Peknej cesty po Slanec. Ten zvyšný úsek má na niektorých miestach šírku ani nie 3 metre. Rovnako Jurská nemá vhodné parametre.
Neviem o žiadnej novovybudovanej zastávke na križovatke Kadnárovej a Peknej cesty.
Reakcia na: MatejBA #96:
1) 15-minút bude mať práve vďaka tej trase, predĺženie na Slanec sú tak km, ako aj vozidlo naviac, alebo dlhší interval.
2) Ak taký dokument naozaj existuje, tak hovorí o metroch a určite nehovorí o 100 % územia
3) Bavíme sa o termíne 1.7., nie o budúcnosti za 2-3 roky.
4) S ohľadom na vozový park (najmä tých vo vyššie položených domoch) odhadujem, že takúto alternatívu z nich málokto využije.
5) Šírka komunikácie
6) V dnešnom stave tam nie sú dostatočné priestorové možnosti a pre vybudovanie zastávok by si to vyžiadalo väčšiu prestavbu
7) Diskusia o tom už bola, ale žiadne jednoduché alebo rýchle riešenie sa zatiaľ nenašlo. Až sa raz všetky tieto veci vyriešia, tak potom tam nejaká linka jazdiť bude.

Na základe vety "pri vozovni. .. sa krasne da spravit zastavka spojena s elektrickou" vidno, že si tam nikdy osobne nebol, keďže medzi cestou a traťou je asi metrový výškový rozdiel.
Reakcia na: gejza #115:
Áno, úroveň poskytovaných informácií cestujúcim je v Bruseli dosť mizerná (nie nadarmo sa inak Belgicku prezýva Balkán západnej Európy). Aký to má ale súvis s Bratislavou?
Reakcia na: ramzi #114:
aj v Bruseli žije veľké množstvo cudzincov a naďalej je tam všetko výlučne vo flámčine a francúzštine ...
Reakcia na: Ike #111:
Okrem turistov žije v meste aj veľké množstvo ľudí zo zahraničia, ktorí slovenčinu neovládajú a ktorí by anglické hlásenia rozhodne ocenili.
Reakcia na: Melange #105:
A v čom spočíva ten signifikantný rozdiel medzi konečnou zastávkou a cieľom? Resp. prečo by mali mať na transparente električky písané niečo iné než autobusy? (napr. "4 Dúbravka" vs. "83 Pri kríži")

Podľa tejto logiky by kľudne mohli jazdiť tri električkové linky s cieľom "Petržalka", pričom jedna by išla do Janíkovho dvora, druhá by končila už pri Technopole, tretia šla na Lido a všetko by bolo v pohode. Alebo aj L3 by teraz mohla naďalej jazdiť s cieľom Rača...

Uvádzanie mestskej časti (ktoré by v budúcnosti btw vôbec nemali existovať) namiesto konkrétnej zastávky je jednoducho nesystémové a pre cestujúcich iba mätúce a čím skôr sa zruší, tým lepšie (ono to nebude náhoda, že okrem Bratislavy sa takéto označovanie nevyužíva takmer nikde inde).
Reakcia na: MatejBA #107:
Takýto pojazdný cirkus majú v ktorom civilizovanom meste?
Reakcia na: Urbanway 2423 #106:
Od 1.7. budú znova hlásiť. Vypli sa kvôli koronakríze - jednak minimum turistov a jednak kolidovali s hláseniami o opatreniach proti korone. Tie stratili opodstatnenie, turisti už pomaly v malinkých množstvách chodia, blíži sa leto, takže angličtina sa znova objaví.
Reakcia na: Urbanway 2423 #106:
Možno preto, že porušovali zákon o štátnom jazyku... ale to iba hádam.
Reakcia na: MatejBA #104:
Skôr ako hašterenie kvôli názvu Riviéra či Molecova mohli použiť názov Vodárenské múzeum a zjednotiť tento názvy aj na zástavky elín, tak ak zástavky busu 29. Lepšie by bolo preferovať turistické ciele ako lokálne ulice či hist. názvy. Vodárenské múzeum, rovnako ako Botanická záhrada, ZO a ďalšie turistické ciele sú oveľa známejšie u obyvateľov, ale aj návšteníci sa v nich ľahšie orientujú.
Reakcia na: Urbanway 2423 #106:
To som si ani nevsimol a je to dost velke minus podla mna 😕
Reakcia na: Melange #105:
Tak by bolo aspon fajn, keby preblikavali nazvy mestskej casti a nazvu konecnej na displejoch pre lepsiu informovanost.

[9 Karlova Ves] na [9 🡆 Kutiky] a spat.

Bud konstantne, alebo po zastaveni elektricky by sa z Karlovej Vsi prepisal nazov konkretnej konecnej (v kontexte, ze mozno casom bude posilovy spoj po Molecovu a tam ked das "Karlova Ves" tak to bude ludi pliest).
Reakcia na: MatejBA #99:
Po Anglicky sa doplnkové hlásenia (neviem síce prečo) už dlhšie nehlásia. 🙂
Reakcia na: MatejBA #104:
Kvôli Riviére sa nebudem biť, v zásade mi je to jedno, či by to ostala Molecova alebo to bude Riviéra (aj keď osobne sa mi viac páči Riviéra).

Ako som povedal, popularizáciu názvov štvrtí považujem za dobrú. Prispieva to k lepšiemu poznaniu mesta, k silnejšej väzbe obyvateľov na oblasti, v ktorých bývajú, a k jednoduchšej orientácii. Ak sa ľudia vďaka názvom zastávok naučia, kde sú Kútiky, Záluhy a Riviéra, je to len dobre.

Ale nesúhlasím s tým, že konečná zastávka sa má volať rovnako ako cieľ zobrazený na vozidlách. Sú to dve úplne samostatné informácie. Ak potrebuješ ísť do Karlovej Vsi a vidíš električku s veľkým nápisom Karlova Ves, vieš, že máš do nej nastúpiť. Rovnako keď ideš na Dolné hony alebo do Vajnôr. Čiže označenie cieľa určuje, kam spoj ide, nie však už konkrétne zastávky. Naopak, v rámci danej oblasti má konkrétna zastávka mať čo najjednoznačnejší názov, aby bola jasne identifikovateľná. Preto sa zastávka Jungmannova nevolá iba "Petržalka", Čiližská sa nevolá iba "Dolné hony" a preto by sa napríklad zastávka "Vajnory" mala volať nejako inak (ale neviem, ako).
Reakcia na: Melange #103:
Ano, myslim si, ze ked uz na elektrickach mame "Karlova Ves" "Dubravka" "Raca" "Ruzinov" tak zastavka, kde koncia, by sa mala volat rovnako. Ked sa tu argumentovalo cudzincami, tak ako mozu "vediet" ze Kutiky = Karlova Ves?

Kutiky - mohla byt Pupavova
Zaluhy - mohla byt Hanulova
Riviera - tvoj argument povazujem za slaby na premenovanie zastavky. Bol to prestupny uzol Molecova dlhu dobu a jedine sa presunula (ked to prezeniem) 1 zastavka blizsie k elektrickam. To podla mna nie je dovod premenovat celu zastavku novym nazvom. Rovnako nepremenujes Racianske myto po pripadnej rekonstrukcii (a napriklad premiestneni zastavok) na Sulpacku aby si ludom ukazal, ze to je novy prestupny uzol. Kebyze celu Molecovu prisunu blizsie k Vodarenskemu muzeu a zlepsia prestup a aj to premenuju na Rivieru, tak vtedy by som nemal ziadne namietky.
Reakcia na: MatejBA #101:
Zastávka Kútiky sa pred tým volala Karlova Ves. To bol akože lepší, jednoznačnejší názov? Zastávka Záluhy sa volala Damborského podľa ulice, ktorá je však odtiaľ slušný kus a ani sa nedotýka hlavnej. Takže asi tiež zmena k lepšiemu. Premenovanie Molecovej vnímam ako súčasť kompletnej zmeny organizácie zastávky. Aby si ľudia skrátka všimli, že je to už iná zastávka ako doteraz.

Vo všeobecnosti považujem za dobré popularizovať názvy mestských štvrtí a oblastí. Ale nie za každú cenu. Zastávka Botanická záhrada by určite mala ostať, lebo Botanická záhrada je významný cieľ, podobne ako Zoo, Hrad, Malá scéna, Nové SND, rozličné cintoríny atď.
Reakcia na: MatejBA #101:
Myslim, ze standardne sa zastavky pomenovavali podla ulic, ktore krizovali cestu, na ktorej boli postavene. Lebo vacsina ludi nechodi napr. na Kutiky, ale idu konkretne na Sastinsku, Borsku a pod., teda na nejaku adresu. Potom sa do toho zacali montovat vselijake Slovanety, Kooperativy, Twin/Panorama city, Tesco, Polus, Saleziani, EUBA a je v tom bordel.
Reakcia na: Melange #100:
Vadi mi ten nekonzistentny pristup k pomenovaniu zastavok hala-bala.

Preco niektore zastavky sa pomenuju podla oblasti, o ktorych nejake percento ludi nemuselo ani pocut (Kutiky, Zaluhy, Riviera) a niektore podla ulic/blizkych objektov (Segnerova [Rovnice], Botanicka zahrada [Tonava], Kralovske udolie [Vinarky]).

Napriklad Molecova bola Molecova snad aj 30 rokov, preco zrazu potreba menit zauzivany nazov zastavky? Tak bud nech to mame jednotne pomenovane alebo nech sa zbytocne nepremenuvaju zastavky .

Ci mame teraz aj v Raci premenovat zastavky pocas rekonstrukcie? Heckova na Mrazovu koloniu, Hybesova na Baronku, Puchovska na Grefty?
Reakcia na: MatejBA #99:
Čo ti vadí na názve zastávky Botanická záhrada?
Reakcia na: 3pa3ck3 #97:
Tak pre turistov mozes mat doplnkove hlasenie ako na inych zastavkach, ktore mas teraz.

"Tonava, exit for Botanical garden"
Reakcia na: Valec #93:
Nerozumiem, prečo predpokladáš, že by tá linka mala ísť od Vozovne Krasňany po Račianskej a Peknej ceste. To je samozrejme nezmysel z dôvodu kolón, ako píšeš.

Preto som sa pýtal, či by to nemohlo chodiť po Horskej a napísal si, že by mohlo. Takže nech to chodí od Vozovne Krasňany po Jurskej a Horskej a prestupnou zastávkou by bola Vozovňa Krasňany. Od Slanca nech to zájde až na Kadnárovu, obslúži novovybudovanú zastávku na križovatke Kadnárovej a Peknej cesty, nech majú Slančania aj spojenie s Krasňanmi.
Reakcia na: MatejBA #94:
Uvažujem nad tým, či nie je vhodnejšie nazvať zastávku podľa cieľa jednorazových turistov/návštevníkov, ako po významnejších budovách v susedstve, ktoré majú ale viac-menej stabilné ľudské osadenstvo a teda názov zastávky pre nich nie je až tak podstatný (podobne máme Cintorín Slávičie údolie a nie Internáty Mlynská dolina)
Reakcia na: Valec #93:
1.) L51 nebude jazdit kazdych 30 ale kazdych 15 minut. Uz to ti zlepsuje moznu dopravnu obsluznost.
2.) znova opakujem, ze je na to nejaky dokument, ze zastavka ma byt dostupna do 5 minut. Cize terajsia obsluha je nedostatocna a v rozpore s tym, co schvalilo mesto/kraj/dpb/ci kto
3.) pokial viem, ma tam prebiehat aj dalsia vystavba v buducnosti. To vazne potom nechame X tisic ludi len tak, lebo "to maju kusok po neudrziavanom chodniku v poli k elektricke"?
4.) ulohou MHD je poskytnut alternativu k autam. Aka je to alternativa, ked musim prejst pri najlepsom 750m, pri najhorsom vyse 1,5km napriklad s (velkym) nakupom domov do kopca? Aku alternativu chces poskytnut ludom po zavedeni parkovacej politiky, co odtial chodia autami, lebo nie su spokojni s dostupnostou MHD (a urcite ich je viac ako 0)
5.) co brani mestu upravit Peknu cestu a dat tam buspruhy? Cesta je dost siroka len mozno miestami potrebuje trochu rozsirit aby to nebolo na hrane si sirkou jazdnych pruhov.
6.) staci dat zastavku L51 (a L75) pred Katedralu sv Sebastiana (ked tam budu bus pruhy tak nebudu ani blokovat dopravu) a mas velmi dobry prestup. Trebars dalsiu do okolia SOS Masmedia (na znamenie) a zlepsit obsluhu.
7.) Namiesto "neda sa" by sa malo vymysliet "ako sa to da" - tym myslim ten prestup L51 pri vozovni. Napriklad smer MIU NM sa krasne da spravit zastavka spojena s elektrickou. V opacnom smere zas semafor s preferenciou chodcov a MHD. Alebo zo zastavky Male Krasnany spravit prestupny uzol ala Zaluhy kedze miesta je tam viac nez dost.
8.) ulohou MHD je zabezpecovast dopravu a moznost cestovat aj prave chorym, starym, invalidom, vozickarom, atd.
Reakcia na: Viko #91:
Ja netvrdím že by to bolo lepšie ani že by to malo nejaký zmysel, no prednedávnom sa takáto zmena spomínala, tak sa pýtam či je to ešte aktuálne 🙂
Reakcia na: Viko #91:
Tak zrovna Botanicka zahrada by mohla mat dalsie 2 ci 3 nazvy, kebyze to pritiahneme za vlasy, pricom by som povedal, ze maju rovnaky, ak nie vacsi pocet, cestujucich - Internat Druzba, Prifuk/Matfyz a lokalny nazov Tonava.

A s ohladom, ze ine zastavky elektriciek sa pomenuvaju podla lokalnych oblasti (Zaluhy, Kutiky, Riviera) tak by sa mala aj Botanicka zahrada premenovat na Tonavu.
Reakcia na: Melange #89:
Po Horskej by to mohlo, ale dnes, ani k 1.7.2020 tam nebude ani zastávka, ani obratisko. To neznamená, že niekedy v budúcnosti sa tam zriadiť nemôžu a že nejaká linka tam nemôže jazdiť. Ale nebude to k termínu zmeny a zrejme ani v iný deň v tomto roku.

Ak by sa v akokoľvek hlasovaní obyvatelia vyjadrili, niekto kompetentný musí spraviť rozhodnutie. Na tom zmieňovanom stretnutí sa ale tých pár prítomných vyjadrilo konkrétne tak, že "viac by nám pomohlo osvetlenie na ceste vinohradom k Novému záhonu, ako autobus ktorý raz za polhodinu prejde pod oknami." Tiež mi to na prvé počutie prišlo zvláštne, ale v praxi:
- od detského ihriska medzi Horskou a Tramínovou je to na zast. Malé Krasňany 750 metrov, teda 10 min. pešo (a ľudia si už zrejme na tú dochádzku zvykli). Z tejto zastávky majú spoj každé 4 až 7,5 minúty priamo do centra.
- z rovnakého miesta na bývalú nástupnú zastávku L156 je to 410 metrov, teda 5 minút pešo. Odtiaľ by mali spoj raz za 30 min. (v ideálnom prípade raz za 15 min.) nanajvýš k Polusu, ktorý by na zast. Malé Krasňany (jediné možné miesto prestupu) dorazil za 3 minúty (v špičke možno až za 15 min).
- ak by stál autobus priamo tam, tak peši je to 0 minút a cesta autobusom možno 4-5 min (plus tie kolóny po trase). Stále je to len 5 min. rýchlejšie, z ktorých ale polovicu stratím pri prestupe.
Napočítaním týchto časov presunov a prestupov je taká linka absolútne neatraktívna a využilo by ju možno pár ľudí s horšou mobilitou (a diskutujúci "si" možno potvrdí že ani tí nie).

A to ešte nechcem do toho zaťahovať, že prípadným predĺžením linky 51 by pribudol ďalší problematický úsek v ktorom vznikajú meškania (Pekná cesta a Račianska až po križovatku s Nobelovou).
A tiež, že ľuďom v relácii Rača - Vajnorská by sa presunul prestup medzi E a 51, z už dnes nie veľmi atraktívnej lokality pred vozovňou (kde je to všetko aspoň blízko), na zast. Malé Krasňany (cez širokú cestu, s momentálne vypnutou signalizáciou).
Reakcia na: Valec #49:
Názov lokality má dosť presnú polohu, len je pomerne široká, keďže sa odvíja od zátoky Karloveského ramena. Popularizovať ho ale pomáhal zájazdový hostinec Riviéra na rohu Karloveskej (t.č. Vodárenskej) a Devínskej cesty, čiže pomenovať tak prestupný uzol pred ním sa núka samo a je dostatočne jednoznačné.
Reakcia na: ramzi #21:
V čom je lepšie mať zastávku Botanická než Botanická záhrada? Chcú sa tie rastliny odsťahovať? Je na tej ulici nejaký výrazne významnejší cieľ, než záhrada samotná? Má záhrada vstup úplne inde a mätie to? Podľa mňa je to 3x nie a iný možný dôvod mi fakt nenapadá. Ešte by to aj znelo nekompletne.
Reakcia na: Urbanway 2423 #83:
Myslím si ze by křižovatka nebola takyá zlozita veď spojka z HLST sa napoji hneď za odbočenim so traťou z Racianskeho a hneď sa moze rozvetvit, na právo pražská na ľavo Štefánikova. Ide o to či je to v UP a či to DPB niekedy zamýšľa
Reakcia na: Valec #87:
Píšeš, že s výnimkou Horskej, čiže po Horskej by to premávať mohlo. Či sa mýlim?

Apropo, ak by sa teoreticky 60 % obyvateľov vyjadrilo, že o MHD nemajú záujem (lebo majú autá) a 40 % by sa vyjadrilo, že má záujem, aký by bol z toho záver?
a) väčšina obyvateľov nechce, teda MHD nebude
alebo
b) časť obyvateľov chce, teda MHD bude
Reakcia na: Trolley #79:
Od tohoto príspevku o nových zastávkach pri Nuppu:
https://imhd.sk/ba/diskusna-tema/1/Všeobecná-diskusia?dfpi=234846#234846

A od tohoto príspevku o nových zastávkach pri Kike, Hornbachu a dvoch ďalších blízko letiska a DHL: https://imhd.sk/ba/diskusna-tema/1/Všeobecná-diskusia?dfpi=234878#234878
Reakcia na: Urbanway 2423 #74:
Cesty na Slanci výnimkou Horskej, sú súkromné. Ich správca, na rozdiel od tu diskutujúcich nemá záujem ani o zriadenie zastávky. Takýto je právny stav.
Kým sa názo/vlastník nezmení, a pokiaľ nie je zámerom tam robiť vyhliadkové jazdy bez zastavenia, je akákoľvek diskusia i Tom, kde by mala končiť L51 zbytočná.

Aby bolo jasné, ja osobne myslím, že do tej lokality MHD patrí. Ale akceptujem, že tam momentálne žiadaná nie je, tak sa ju tam nesnažím natlačiť proti vôli domácich.
Reakcia na: SuchSoft #81:
Wikipedia takto funguje roky a neviem o tom, žeby to robilo problémy. Jediný dôvod, pre ktorý takéto linky nie sú najšťastnejšie je ten, že sa ťažko dešifruje očami a teda určuje obsah z názvu
Reakcia na: MatejBA #73:
Či sa to niekomu v tejto diskusii bude páčiť alebo nie, to čo som napísal bol väčšinový názor na jednom predvolebnom meetingu v danej lokalite.

Žiaľ, dnes žiadna iná možnosť, ako obratisko na pôvodnom mieste nie je možná, takže pre výkrik tam by to malo jazdiť je rovnako nezmyselný.

BTW, porovnávať hustotu Dlhých dielov a Slanca tiež nie je celkom fér. Lebo spoj raz za 3 vs. 30 min. v tom výpočte zohrá celkom iný výsledok.
Reakcia na: Trolley #79:
Edit: omyl
Reakcia na: NickDMPB55 #76:
Čo je zlé na tom, že nepotrebné obratiská sa stanú manipulačnými? Ale tá spojka Pražskej a Hl. St. by sa už fakt mohla urobiť, len neviem, či by nebola križovatka až príliš zložitá (ťažko/pomaly prejazdná), potom by už možno stálo za to pouvažovať aj nad prepojením Štefánikovej (pre N72), to už ale neviem, či by to bolo vôbec teoreticky možné.
Reakcia na: Jak44 #77:
Časť tej trate bude mať zmysel keď sa postaví trolejové vedenie z Hrob. na Patrónku a ďalej k nem. Rázsochy. Využívať by ju mohli prípadne aj parciály na 63. Druhý význam tej trate by bol pre parciály na 41
Reakcia na: 3pa3ck3 #64:
No, a tu na MHD máme linky aj s diakritikou, hm.
Napr.: https://imhd.sk/ba/doc/sk/19690/Triangel-pri-tuneli-bol-%C3%BAspe%C5%A1ne-presk%C3%BA%C5%A1an%C3%BD
Bohvie, či sú platformy, kde práve preto nefungujú tieto (teraz už otrasné) stránky. 😮
A čo s komerčnými názvami zastávok
Vozovňa Krasňany, Vozovňa Hroboňova, Vozovňa Petržalka, Vozovňa Jurajov dvor a Vozovňa Trnávka?
Za tie si DPB platí sam sebe tak, že to pokrýva náklady? 😁
Reakcia na: yellowcaptcha #78:
Vieš mi dať link kde sa o tom písalo?
Inak je už aj nejaký (aspoň predbežný) termín od kedy by mohli byť zmenené trasy liniek 69 a prípadne aj 66 (alebo teda toho čo bude jazdiť k Nuppu) – o čom sa hovorilo vo Všeobecnej diskusii?
Reakcia na: NickDMPB55 #76:
Však skrátenie dojazdov liniek 201/202 bola hlavná "motivácia" stavby celej trate na Brnianskej. Keby tá stavba nebola financovaná z fondov EÚ, tak by ani žiadna 64 nevznikla (a možno ani trať). 🙂
Takže trolejový úsek VH - Pražská vybudovaný v roku 2012 bude po novom iba ako manipulačný ? Ved sa na úseku nachádza aj obratisko Prokopa Velkého z Brnianskej spät na Brniansku. To nemohli spravit novú spojku z Hlavnej stanice na Pražskú ? A čo obratisko Jelačičova ? Po 8 rokoch zase manipulačné z obou smerou (Saleziáni a Tr.Mýto) ? A zastaralé obratisko Lovinského taktiež bude manipulačné ? Tento nápad zo zrušením L64 mi príde zbytočný lebo podstatná čast trolejbusovej infraštruktúry sa stane manipulačnou a na odtahy do VH.❗ 🙃
51 asi bude stáť pred VIVO ako 98...
Je iž terčík nachystaný
Reakcia na: Valec #71:
Tak ide skôr o ten kopec, ktorý môže byť pre niekoho problém. Slancom by sa však podľa mňa nemalo myslieť obratisko Slanec, ktoré je od bytoviek na Slanci vzdialené cca 400 metrov a to ešte do kopca, takže podľa by malo väčší zmysel viesť 51 na Slanec, ako na Kadnárovu.
Reakcia na: Valec #71:
Skor by som povedal, ze tam je problem kde tocit autobus... ale je pravda ze tam by nieco malo ist.

A to teraz myslis vazne odpoved "vsak sa mozu prejst"? 1 az 1,2km? Co je pri normalnej chodzi asi 10-15 minut co je daleko za max 5 min, co ma byt bezna dostupnost zastavky MHD? Nesranduj... podla tvojej logiky by mohli tym padom zrusit zastavky Kuklovska a ZS Majernikova na Dlhacoch, ktore su rovnako vzdialene k elektrickam ako Slanec 🙂
Veľká pochvala pre DPB že zmenili doporučenú zástavku pre návštevníkov hradu Devín zástavku pri cintoríne. je to oveľa bezpečnejšia, aj krajšia trasa, úplne mimo áut. Trať ich dovedie priamo pod hrad. Len tam treba ešte osadiť na tú hrádzu šípku Hrad Devín.
Reakcia na: Melange #69:
Zo Slanca si rýchlejšie peši dole na zast. električky, ako na zast. autobusu a následnom posúvaní sa v kolóne na Peknej ceste a následne aj na Račianskej.
Reakcia na: johnnyjanko #65:
Tak Polus/Vivo je určite žiadanejší cieľ, ako ŽST Nové Mesto. Najmä pre ľudí po trase linky 51.
Reakcia na: MatejBA #66:
L51 by rozhodne mala chodiť na Slanec, nie na zbytočnú Kadnárovu.
Reakcia na: FFF13 #52:
Verím tomu, že sa ešte raz dočkáme obstarania parciálov a prepojenia 41 a 203 ale zatiaľ aj toto bude značné zlepšenie oproti súčasnosti. Za mňa škoda, že sa nevyužila úspora zo zrušenia 64 na zahustenie intervalu na 41 na celodenných 15 minút. Pri polhodinovom intervale v sedle a cez víkend ten spoj bude vždy ťažko konkurovať IAD.
Reakcia na: MatejBA #66:
Ak by jazdila od ŽST Nové Mesto problém by nebol.
Reakcia na: johnnyjanko #65:
Ono este skoda, ze sa nemohla L51 potiahnut az na Kadnarovu, kedze sa tam postupne stavia a urcite aj cez vikendy ci mimo spicky by to ludia pouzivali (ale asi tam nie je socialka co pozeram)
Väčšinou veľmi dobré zmeny a k tomu zopár takých, pri ktorých zostáva rozum stáť. Planét? Cyril a Metod? Niekto bol asi pod vplyvom keď to vymýšľal. Ja som si všimol, že napr. názov zastávky "ŽST Podunajské Biskupice" sa nezmestí na tie nové inf. systémy BUSE, ale to zrejme nikomu nevadí. Namiesto zmeny fontu (nejaký užší) meníme zmysluplný názov zastávky.

Ďalej, "Saleziáni" IMHO nie sú komerčný názov, pochybujem, že by na to bola nejaká zmluva a že by za to saleziáni platili.

A ešte jedna otázka: Nebolo by lepšie, keby L51 jazdila na BANM? Kto chce ísť do Polusu (Vivo), tak si prestúpi. A zároveň by sa vytvorili nové prestupové možnosti pre ďalších (50, 196, vlaky...)
Reakcia na: si #61:
Mne príde text bez diakritiky neslovenský. Nejako som si zvykol na to, že UTF-8 je dnes štandard všade. A čo sa týka názvov súborov, tak tam postupne prechádzam na angličtinu, čiže diakritika odpadáva sama.

Ale ja asi nebudem vhodný človek na takéto závery, keď aj programujem so slovenskou klávesnicou (AltGr je čarovné tlačidlo) 😀
Reakcia na: Joyki #59:
Je to v zozname úloh, akurát partnerom je 80+ miest a obcí, ktoré o tom rozhodujú.
Reakcia na: Urbanway 2423 #28:
tam je problem, ze ak tam nespravis niku, tak autobusom v zastavke v tomto mieste zablokujes aj raciansku (je tam aspon podla mojich pozorovani celkom vyrazny dopravny prud z racianskej na riazansku)
Reakcia na: Mhr1 #47:
trosku OT, ale ja zas velmi "lubim" ludi co musia vsade pisat znaky s diakritikou, na maily napriklad pouzivam prastareho textoveho mailoveho klienta (ziadne cervy a podobna haved sa nan nechytaju 😃 ), ale zato diakritiku v textovom okne vidim sposobom "=?UTF-8?Q?U=C4=BEah=C4=8D"....
a rovnako tak do nazvov suborov pchat diakritiku je celkom dobra blbina, pokial tie subory musia preputovat z nejakeho dovodu cez rozne platvofrmy a systemy, tak jedina 100% istota ze na druhom konci vylezie to co ma a clovek to bude aj vediet precitat je ked pouzijes spodnu polovicu ansi znakovej sady....
proste pouzivanie us-en znakovej sady ti dava vyhodu ze to +- vsade uvidia rovnako (cinu, japonsko a pod. v tomto smere 100% overene nemam 🙂 )
Reakcia na: Valec #58:
Len to su take veci, ze “mozno niekedy v buducnosti”, rovnako ako Farskeho uz davno mohlo byt presunute pred krizovatku, ale nie, lebo “hned po dokonceni prvej etapy elektricky sa zacne druha a v ramci nej sa presunu obidve bus zastavky”... Nieco ako mantra “naco investovat do el trati, ked bude metro”.
Reakcia na: Valec #44:
Tak pred štartom prevadzky nového regiodopravcu sa môžte pozrieť aj na názvy regiozastavok, lebo tam je teda taky bordel, až to boli....
Kadejaké čísla domu, čo vôbec nesedia a sú zbytočné, ak na danej ulici je len jedna zastávka, reštaurácie alebo espressá, či ďalšie obchody a objekty, čo už 30 rokov neexistujú...
Reakcia na: kecho #55:
Také riešenie si nájde isto podobný počet ohlasov ako toto (inak zaujímavé, že počas pôvodného názvu k tomu nikto nič nenamietal). Navyše neviem, či v rámci modernizácie Vajnorskej nebude táto E zastávka presunutá bližšie k vchodu do Polusu. Detto Americké nám.

Reakcia na: Mhr1 #47:
Anglicka klavesnica - nebudem si kvoli internetovej diskusii prehadzovat na Slovensku.
Reakcia na: lumbert #53:
Tam fakticky chýba trolejbusová zastávka na Odborárskom námestí, kedže z Amerického námestia na Karadžičovu je dosť dlhý medzizastávkový úsek.
Reakcia na: Valec #49:
Je potom problem nazvat el zastavku exPolus v jednom smere inak ako v druhom? Napr. 98a 4 pri hlavnom vchode by mali spolocny nazov a 50/98 a 4 v krizovatke iny spolocny nazov?
Reakcia na: lumbert #53:
Ved aj ta L4 na Zlate bolo povodne Odborarske namestie, az kym to nepremenovali. Podobne Krizna (ex-Legionarska) evokuje prestup “cez jeden jazdny pruh” a nie 5-minutovu pesiu turu.
Reakcia na: Valec #49:
Ak už hovoríme o tom, kde má zastávka s jedným názvom "porozhadzované" nástupištia, stále si spomeniem na Račianske mýto (dve električkové, jedno na Račianskej v smere do Rače, dve na Šancovej, dve na Legionárskej a jedno na Mýtnej = 8 nástupísk) alebo Americké námestie (prestup z L207 smer Zimný štadión na L4 smer Zlaté piesky je úžasný). 😁
Väčšinu zmien chválim, len pri tej 41 je to fakt škoda že sa radšej nepoužili parcialne trolejbusy alebo predĺženie drátov. Ak budem mať cez víkend čas, zrejme si pôjdem posledný krát vychutnať trasu 64. Ale keď už nie je vôľa/peniaze na ťahanie drátov/parcialne troly nové riešenie je aj tak lepšie ako ten zbytočný prestup. Som zvedavý ako to bude so spoľahlivosťou kombinácie 4+9. Btw 51 bude mať v sedle kratší interval ako 37.
Keďže predpokladám že na Trnavskom mýte tá 151 prestoje mať nebude, tak ich zrejme bude musieť mať na Lopeníckej. Správne? Ak áno, v praxi to znamená že Lopenícka už nebude priebežná konečná (čo oficiálne nebola ani doteraz, ale de facto to funguvalo) - tým pádom už nebude možná cesta zo zastávok Briežky a Krahulčia smerom do centra. Neplánuje sa nejake zobojsmernenie?

Každopádne veľmi oceňujem že sa ide na celotýždennú (a dúfam že aj celodennú) prevádzku.
Reakcia na: kecho #45:
Pokiaľ má správne informácie, tak Saleziáni je komerčný názov, aj keď je pravda, že vzhľadom na to, že saleziánska rehoľa pôsobí v Bratislave na troch miestach, je nejednoznačný (ale zase na druhej strane, je to zároveň prestupná zastávka medzi 68 a 205, takže vlastne spája saleziánske strediská 🙂 )
Reakcia na: kecho #45:
Taká Rádiová je bez debaty, tam k zmene príde. Ale zrovna pri MiÚ NM je dosť problém... lebo električkové nástupište smer centrum je v dotyku s autobusovým smer Kukučínova. Len tie ich opačné smery sú v značnej vzdialenosti. Takže, tam nie je možné jednoznačné rozhodnutie.

A k tej Riviére... zastávka s rovnakým názvom bola kedysi pri dnešnej Slovnaft pumpe, a ulica Na riviére je medzi zast. Molecova a Vodárenské múzeum. Takže názov lokality opäť nemá presnú polohu a osciluje niekde v tom okolí a názov je vhodný pre obe zastávky.
Reakcia na: Kaya #35:
Kolko dost penazi stoji premenovanie?
Reakcia na: Kaya #35:
Je to tak. Určite Ulica Planét (Ul. Planét) a (Nám.) Cyrila a Metoda.
A jedna poznámka. Prečo, preboha, viacerí píšete bez diakritiky? Toto nie je mobil, klávesnica má slovenské písmená, tak kde je problém? Zlozvyk, ktorý by sa mal vykoreniť. Napr. "Planet" bez diakritiky môže byť interpretovaný ako nejaký podnik s názvom "Planet", kdežto "Planét" je jasné, že ide o genitív plurálu "Planéta". (Atď...!)
Reakcia na: lumbert #41:
Svatopluka aj s konom prestahovali na BA hrad, tak mozno bude v centre Hrad, Svatopluk. 😃
Reakcia na: Valec #44:
Dik. Lebo podla textu to vyzera, ako keby komercne boli bonus a mali by byt zrusene automaticky.
Len take MiU Nove mesto alebo Radiova su ovela viac matuce, ked z jednej ani len nevidno na druhu, ktora je za krizovatkou na uplne inej ceste a ani nie je vidno z jednej na druhu. Podla tej logiky uz potom Sustekova/Bosakova mozu mat tiez rovnaky nazov.

Edit:
Riviera bola naozaj dnesne Vodarenske muzeum, ked sa uz teda ide smerom k historizacii.
https://imhd.sk/ba/mapa-schema/2/Linky-MHD-a-IDS-19850101

Ozaj, take Vodarenske muzeum alebo Saleziani ci Eu. vzdel. akademia su tiez komercne? Aby o rok nevznikla po vzore Radiovej aj dvojita vzajomne nesuvisiaca Riviera...
Reakcia na: kecho #32:
Všetky ostatné komerčné názvy sú ešte v štádiu rokovaní o prípadnom predĺžení za nových podmienok a preto ich zmeny prídu na rad ku koncu tohto roka.
Teraz sa upravovali len názvy:
- v Devíne kvôli lepšej orientácii (a s ohľadom na to aj všetky iné po trase L29),
- tie, kde prebieha modernizácia (Riviéra, obe v Rači) aby mohli byť už od spustenia používané nové názvy,
- tie, kde je zmena názvu z dôvodu použitia pôvodného na vhodnejšom mieste,
- tie, ktoré boli schválené už dlhšiu dobu,
- plus sú v zozname nové názvy pre linku 69.
Reakcia na: Kaya #36:
Vždy, nie je. Viď VZN 3/2017, kde sú oba varianty.
https://tinyurl.com/nazvy-ulic
Reakcia na: Melange #22:
Ak mi VZN s týmto názvom nájdeš, rád sa nechám presvedčiť. Mne sa to nepodarilo, takže môžem vychádzať len z iných dôveryhodných zdrojov.
Devín, Svätopluk - Svätopluk bol komerčný názov, za ktorý si spomínaný Svätopluk prestal platiť. 😃
Reakcia na: Jak44 #34:
Čiže priamo v centre aj Martinus alebo hned vedľa Pirôžky outlet zotrvajú naveky...
Reakcia na: ceres #31:
Ziadny, lebo Riviera by malo byt tusim Vodarenske muzeum. Ale kedze ta zastavka je obsadena, tak asi dali najblizsiu...
Reakcia na: Kaya #36:
Potom aj Nam SNP a Novy most by mohli skratit na SNP, co tam po nejakom privlastku 🙂
Reakcia na: yellowcaptcha #33:
Podobne Sad Janka Krala, Divadlo Arena. Odhliadnuc od reklamy sa svojou dlzkou urcite zmesti na displej. 🙂
Reakcia na: Valec #20:
Toto je uplna hlupost. Slovo ulica je VZDY sucast nazvu. Podobne ako namestie, most alebo sad ci ine. Je to ako meno a priezvisko. Nestratim krstne meno len preto, ze najprv napisem priezvisko.
Slovo ulica pri nazve ulice je rovnako dolezite ci je na zaciatku, alebo na konci. Teda Ulica planet alebo v opacnom poradi by to bola Planetova ulica, Ulica kosicka, Kosicka ulica... Sturovo namestie alebo Namestie L. Stura.... Na zaciatku nazvu je preto aj slovo Ulica, prip. Namestie s velkym pismenom. Je to tak aj s mostami ci parkami, napr. Most SNP, Stary most.. Sad J. Krala.. Podobne ako je to s krstnym menom a priezviskom. Jan Maly akebo Maly Jan. Je to neoddelitelna sucast nazvu. Preto je nevhodne a zaroven neuctive nazvat zastavku Cyril a Metod. Mali ste sa poradit v JULS a nie pozerat do postovych zoznamov! Premenovanie stoji dost penazi, vy ich nemate kde uzitocnejsie minat? Pritom to robite z pohladu spisovnej slovenciny nekorektne.
Reakcia na: yellowcaptcha #33:
+ #32

Nemôžu tam byť nejaké podmienky/lehoty pre ktoré nemôže DPB odstúpiť od zmluvy? Ja len zato, že bývalé vedenie už malo skúsenosti zo zmluvy s Recarom. 🙂
Reakcia na: kecho #32:
A nezabúdajme ani na Galvaniho, ubytovňa Prima – tam ten komerčný názov (aj keď je len doplnkový) stál nejakých 300€ alebo podobne smiešnu sumu. O adekvátnom nájme tam nemôže byť ani reči.
“Komerčné názvy zastávok budú považované za prémiovú službu a poskytované budú len v prípade pokrytia všetkých nákladov na premenovanie a úhrady adekvátneho nájomného”
Preto sa PigMedia nezmenila?
Reakcia na: Ike #23:
A v čom je hodnota zmeny napr. Molecovej na Riviéru?
Reakcia na: Ike #29:
Tak potom je to OK, myslel som, že TrMy, poliklinika, príp. nová zastávka na Ahoji urobia 151 atraktívnejšou a bude tam aj väčší dopyt. 🙂
Reakcia na: Urbanway 2423 #27:
Zatiaľ nič nenaznačuje, že by 8,6 m vozidlo nestačilo. 🙂
Reakcia na: Ike #25:
Myslel som, že sa tam nasadí aspoň 10,5-metrový Urban, lebo nebude tam teraz väčší dopyt? 🙂 Ak by tam chodil Solaris 10, tak to by sa asi zmenila aj vozovňa pre 151, nie?
Ešte treba zabezpečiť bližšie prestup medzi električkami na Račianskej a 151-kou v smere k poliklinike Tehelná
Reakcia na: Urbanway 2423 #24:
Solaris 8,6 a 10 sa pri slimáku otočia. Vlastnoručne vyskúšané.
Zaujímalo by ma či, resp. v akom rozsahu má diskusia na imhd vplyv na tieto zmeny, pretože sa tu o viacerých už niekoľkokrát diskutovalo. Každopádne určite pozitívne zmeny, nech už ich vymyslel ktokoľvek.
Pripojím sem ešte zopár svojich postrehov.
L151 bude podľa mapy v smere na Lopenícku obsluhovať ,,závlekom" OD Slimák, kde sa tam otočí? Ak tam nebudú EBN8 (čo myslím, že asi už nie?) tak, potom neviem, kde sa otočí. Takisto by ma zaujímalo, kde bude mať ,,sociálku."
AVION Shopping park, AVION, IKEA a Bory mall si za zastávku platia, alebo sú to výnimky?
A ešte ma zaujalo toto: ,,Zároveň budú v súvislosti s postupným rozširovaním nočnej dopravy posledné dva odchody linky 37 zo Záhorskej Bystrice (23:07 a 23:37) v smere k Mostu SNP zmenené na odchody linky N37...," znamená to, že sa zavedú ,,návozy" na rozjazdy o 23:00 a 00:00 na všetkých linkách, alebo sa predĺži premávka nočákov (pridajú sa rozjazdy)?
Reakcia na: ramzi #21:
V Bratislave mame X nekorektnych a historivky nesprávnych názvov, niektoré dokonca s gramatickymi chybami (napr. Ulica Pod Lipovým), no už sa s nimi ľudia zzili. Lafranconi by sa musel premenovať aj most aj internát, aby to bolo kóšer. Je to zmena bez hodnoty.
Reakcia na: Valec #20:
Takto sa ma už ktosi pokúšal presvedčiť, že Radničné námestie sa nevolá Radničné námestie, ale iba "Radničné nám.", lebo je to tak uvedené presne v tomto istom zozname na stránke Ružinova. https://www.ruzinov.sk/sk/ulice

Skrátka treba používať zdravý rozum. Nehovoriac o tom, že nejaký zoznam na stránke nie je oficiálny zdroj a môže mať chyby. Oficiálny zdroj je VZN.
Keď sa Molecovej mení názov "podľa nového prestupného uzla", mohli IMO na Riviéru premenovať už aj Vodárenské múzeum (a spolu s tým ideálne vytvoriť nové nástupisko L33 pred Kontajnerom, čím by sa výrazne zjednodušil prestup na L29).

Inak nemala sa premenovávať aj Botanická záhrada (na Botanickú) a Lafranconi (na historicky aj kontextovo správny tvar Lanfranconi)?
Reakcia na: Melange #16:
Podľa zoznamu na stránke MČ aj podľa Pošty sa volá iba Planét.

https://www.ruzinov.sk/sk/ulice/view/planet

Aj pre #15: Ak je slovo Ulica na začiatku, tak je súčasťou názvu ulice (napr. Ulica svornosti) a preto sa uvádza aj pri názve zastávky. Ale ak je na koči, tak súčasťou názvu nie je (napr. Ružinovská).
Reakcia na: TomJ #18:
Tak a čo keby to zmenili naozaj na planéta? Však keď už máme zastávku Cyril a Metod tak prečo nemať zastávku Planéta? 😂
Reakcia na: Ike #17:
Presne. Bez toho slova Ulica to znie veľmi divne. Ak by som nebol miestny, myslel by som si, že v názve zastávky urobili preklep a má sa volať Planéta (asi by som si myslel, že je to nejaké obchodné centrum v blízkosti zastávky).
Reakcia na: Melange #16:
Inak tiež neviem prečo ulicu nepomenovali napr. Planétová. Tiež nemáme ulicu Karpát, ulicu Šancí, ulicu hrádok, ulicu súhvezdí a pod.
Reakcia na: Valec #14:
Samozrejme, že sa volá "Ulica planét", v prípade nepoužitia prídavku iba "Planét. Aj na tabuľkách je napísané Ulica planét: https://www.google.com/maps/@48.1623551,17.1711201,3a,15y,69.4h,91.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIynKFKELEMzMihAku4vJ0A!2e0!7i13312!8i6656

Keď je v názve ulice slovo "Ulica" prvé, tak minimálne v prípade názvov zastávok sa zvyklo uvádzať aj slovo "Ulica".
Reakcia na: Valec #14:
Používa sa minimálne, ale predsa napr. pri už spomenutej Ul. Svornosti alebo "dátumových" uliciach: Ul. 29. augusta a Ul. 8. mája.
Reakcia na: TomJ #10:
Lenže tá ulica sa nevolá Ulica Planét, ale iba Planét. A keďže prídavok ulica sa pri zastávkach nepoužíva (ak je nejaká výnimka tak sorry), tak nemá zmysel pridávať ho tam, kde nie je.
Reakcia na: IBBI #12:
Na Prokopa sa zvezieš dojazdom a ak natrafíš na menej všímavého vodiča, možno sa zvezieš aj po Hroboňovej až do vozovne. 😁
No a mame po sotousovskej konecnej Jelacicova. Skoda. Tiez sa uz trolejbusom nepovezieme sotousovsky po Prokopa Velkeho, Hrobonovej.
Reakcia na: TomJ #10:
Súhlasím, aj keďže už máme taký prípad - zastávka Ulica svornosti (nie iba "Svornosti").

"Cyril a Metod" by mohla byť pomenovaná aj podľa niektorej z budov v oblasti, napr. Dom kultúry (po vzore DK Ružinov) alebo miestny úrad (takých prípadov už máme niekoľko).
Cyril a Metod ako názov zastávky fakt znie divne. Aj Planét sa mi nepáči. Tiež by malo byž podľa mňa Ulica Planét.
Ak bude 51 obiehať celé Vivo, mohla by mať zastávku aj pri odbočení z Vajnorskej na tú ulicu poza Vivo, aby cestujúci do Viva nemuseli absolvovať okružnú jazdu.
Určite dobré zmeny. Aj keď škoda, že Slanec ostáva bez obsluhy.
Reakcia na: JamaVOku #2:
Alebo jej mohli dať aspoň 15 minútový interval a od Muštovej ju rozvetvit na Tupého niekde k rezidenciam Koliba alebo na Vtáčnik.
Reakcia na: Daniel #1:
Takýto tvar by sa mohol myslieť s názvom podľa ulice, ak by raz niekedy vznikla (čo pri Cyrilovi a Metodova nie je také nereálne).

Ostatné zastávky sa takto meniť nebudú (teda s výnimkou dvoch, ktoré kvôli názvu dostanú podobný tvar, ale tie nie sú na námestiach), nakoľko ich dĺžka názvu je vyhovujúca, resp. sa dá skrátiť aj inak.
Reakcia na: JamaVOku #2:
Nie je kam. Až sa raz podarí zriadiť obratisko, tak ju vyššie potiahnu.
Reakcia na: Trolley #3:
Ako tak pozerám podľa mapy tak obehne Vivo zozadu a bude nastup-vystup na zastávke pri hlavnom vchode ako L98.
Reakcia na: JamaVOku #2:
tiež som čakal, že ju potiahnu až k chate Ahoj
Reakcia na: JamaVOku #2:
Bola by ešte atraktívnejšia. Ale pozerám, že bude mať pridanú novú zástavku. Btw. L51 sa bude točiť kde?
Skoda ze sa nepodarilo predlzit pri tejto zmene 151 az hore.
Drobná pripomienka: "Cyril a Metod" by nemal byť skorej pomenovaný ako "Cyrila a Metoda", prípadne "Sv. Cyrila a Metoda"?
Ak sa bude takto postupovať aj pri ďalších námestiach vznikne "Andrej Hlinka", "Ľudovíť Štúr", atď.
Príde mi to prinajmenšom divné.