Obnova vozidlového parku autobusov sa oneskorí

Mesto škrtlo dopravnému podniku financie nielen na nové autobusy, ale aj na klimatizácie.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánoval v tomto roku nakúpiť 80 nových kĺbových autobusov, ktoré mali nahradiť najstaršie, už takmer 30-ročné, kĺbové Karosy a tiež mali slúžiť na skvalitnenie bratislavskej MHD v súvislosti s pripravovaným zavedením novej parkovacej politiky v hlavnom meste. DPB v uplynulom roku zrealizoval verejné obstarávania na nákup týchto autobusov, z ktorých sa ešte v závere roka 2019 stihlo objednať 11 kĺbových autobusov Solaris Urbino 18 s rozšírenou možnosťou prepravy batožín. Tieto autobusy by podľa Mateja Michlíka z odboru komunikácie a marketingu DPB mohli byť dodané na sklonku leta, prípadne na jeseň tohto roka.

Ďalšie nové autobusy zatiaľ nebudú

Nákup ďalších 70 kĺbových autobusov skomplikovalo neplánované zhoršenie finančnej situácie hlavného mesta v dôsledku udalostí spôsobených pandémiou Covid-19. V súťaži na ich dodanie uspel turecký výrobca Otokar, no tender nestihol byť do vypuknutia krízy uzavretý. Dôvodom bola kontrola priebehu verejného obstarávania z podnetu samotného obstarávateľa a tiež námietky jedného z neúspešných uchádzačov. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už vo veci námietok rozhodol, no stále prebieha kontrola, či súťaž prebehla v súlade so zákonom, preto nie je možné uzavrieť zmluvu s víťazom súťaže. "Prvostupňové rozhodnutie ÚVO dalo v jednej námietke za pravdu neúspešnému uchádzačovi, kde sa následne DPB odvolal na Radu ÚVO, ktorá druhostupňovým rozhodnutím dala DPB za pravdu a všetky námietky zamietla," priblížil výsledok konania o námietkach Matej Michlík z DPB. Rozhodnutie Rady ÚVO je k dispozícii na stránke ÚVO.

Mestské zastupiteľstvo Bratislavy na svojom aprílovom zasadnutí schválilo zmenu rozpočtu hlavného mesta, v rámci ktorej prišlo aj k zníženiu kapitálových výdavkov na nákup autobusov pre DPB o 6,38 mil. €. Ako uviedol Matej Michlík, nákup uvedených kĺbových autobusov bol preto odložený na neurčito. "Ďalší vývoj predpokladáme po nasledujúcej schôdzi Mestského zastupiteľstva," doplnil Michlík.

Dopravný podnik sa podľa Mateja Michlíka v tomto roku, kedy je zvýšená potreba autobusov na náhradnú dopravu za električky, zaobíde aj bez nových autobusov a náhradnú dopravu bude vedieť zabezpečiť so súčasným vozidlovým parkom aj v prípade, ak by prišlo k obnoveniu plnej štandardnej výpravy v režime školského vyučovania. V aktuálnom prázdninovom režime je na náhradné linky X5 a X33 potrebných 16 kĺbových autobusov, pričom ďalších okolo 10 autobusov DPB nasadzuje počas špičiek na neplánované zahustenie týchto liniek.

Zaujímali sme sa tiež, či vzhľadom na odloženie nákupu autobusov neuvažuje DPB s väčšími opravami starších autobusov, čo by mohlo predĺžiť ich životnosť. "V súčasnosti prebiehajú opravy vyšších stupňov viacerých vozidiel, avšak s ohľadom na zámery modernizácie vozidlového parku v súčasnosti DPB nad generálnymi opravami starších typov vozidiel neuvažuje," uviedol v odpovedi Matej Michlík.

Menej klimatizovaných autobusov

Hlavné mesto v minulom, resp. v tomto roku schválilo financie pre DPB aj na nákup a montáž klimatizácií do 68 starších kĺbových autobusov SOR NB 18 City. Dopravný podnik v roku 2019 vysúťažil dodávateľa klimatizácií a zároveň objednal ich montáž do prvých 36 vozidiel. V týchto dňoch je podľa Mateja Michlíka už 21 autobusov dovybavených klimatizáciami, zvyšné vozidlá z tejto objednávky dostanú klimatizácie v najbližších týždňoch. S ohľadom na súčasnú situáciu s chorobou Covid-19 je však otázne, či budeme môcť toto leto využiť výhody klimatizovaných autobusov.

Poslanci mesta na aprílovom zastupiteľstve škrtli aj financie na nákup klimatizácií pre zvyšných 32 autobusov vo výške 601 600 €. Dopravný podnik ich preto bude môcť objednať až po opätovnom schválení finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom.

Nové minibusy

Dopravný podnik sa v minulom roku niekoľkokrát neúspešne snažil obstarať aj nové minibusy, ktoré mali nahradiť dožívajúce vozidlá na linkách 44 a 147. DPB mal záujem obstarať 4 nové minibusy s dĺžkou do 8 metrov za celkovú cenu 915-tisíc €. V uplynulých dňoch dopravný podnik opätovne vyhlásil verejnú súťaž na dodanie nových minibusov. Tentokrát DPB obstaráva 8 minibusov, pričom predpokladá, že ich celková cena bude 1,43 mil. €. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 1. júna tohto roka. Nové minibusy bude môcť DPB objednať od víťaza súťaže v priebehu dvoch rokov s dodacou lehotou do jedného roka od objednávky.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Viko #185:
V obchodnom práve majú subjekty väčšiu mieru zmluvnej voľnosti, nemusí sa ísť vždycky podľa zákonne pomenovaných zmlúv, ak obom subjektom vyhovuje upraviť si vzájomné práva a povinnosti odlišným spôsobom.
Reakcia na: Urbanway 2423 #189:
Áno.
Reakcia na: N/A #187:
V nákresoch som našiel ,,núdzové dvere" tie budú aj v našej verzii?
Reakcia na: N/A #187:
Priznávam svoje prekvapenie - nevedel som, že Corex už spolupracuje aj s Rošerom. No nič, snáď nebudú kvalitatívne úplne mizerné 😃
Niekto chcel zase podat namietky proti vyhodnoteniu ponuk, ale akosi mu to nevyslo.

https://www.uvo.gov.sk/prehlad-rozhodnuti-o-namietkach/document/8001
Reakcia na: Solider #184:
A práve preto som tam mal vetičku, či to nemení podmienky - jedna vec sú legislatívne nuansy, druhá vec je práve nastavenie výhodnosti výroby, ktoré by sa pri rámcovke mohlo dosť zmeniť. Ale keďže podnik sa poistil možnosťou objednávať po častiach, bolo by vhodné práve toto ustanovenie teraz využiť.

V každom prípade, vďaka za všetky vyjadrenia.
Reakcia na: Viko #181:
Rámcová zmluva nie je náhradou kúpnej zmluvy, na základe rámcovej zmluvy sa potom uzavierajú čiastkové kúpne zmluvy v dohodnutom období, kedy je ponuka predávajúceho viazaná. To isté sa dá docieliť uzatvorením kúpnej zmluvy a zadávaním čiastočných objednávok, prípadne uzatvorením kúpnej zmluvy na pevný počet vozidiel plus opcia v prípade dodatočného schválenia financií. Z biznisového hľadiska však rámcová zmluva, resp. čiastočné zadávanie objednávok pre predávajúceho nemusí byť výhodné, keďže v súťaži bola ponúknutá cena za predpokladaný počet vozidiel (jeden autobus pri 70 kusoch je lacnejší, ako povedzme pri 10-kusovej sérii), takže pri nižšej objednávke to ide na úkor zisku predávajúceho.
Reakcia na: Viko #181:
"2. Plnenie Zhotoviteľa podľa tohto článku bodu 1 Zmluvy bude zabezpečené na základe jednej alebo viacerých Objednávok, ktoré je Objednávateľ oprávnený vystaviť v lehote do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy, a to podľa potreby a možností Objednávateľa."

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/3053102/content/977326/download
Reakcia na: Viko #181:
Zmluva by mala byť súčasťou súťažných podkladov, takže ak tam takáto možnosť nie je, tak sa to nedá (a ani nemôže).
Reakcia na: N/A #179:
Dá sa vôbec s víťazom uzavrieť rámcová zmluva, ak od začiatku súťaže nebolo oznámené, že pôjde o rámcovku a nie hromadné dodanie konkrétneho počtu? Nemenilo by to celé podmienky?
Reakcia na: N/A #179:
Plánujú sa kúpiť 45-metrové električky, ak áno aké typy sú v hre?
Reakcia na: Ma178rek #178:
Samozrejme sa to dá - DPB uzavrie s výrobcom rámcovú zmluvu a na jej základe môže následne v priebehu dvoch rokov zadávať samostatné objednávky na ľubovoľný počet vozidiel (do celkového množstva 70). Zo samotnej rámcovej zmluvy voči dopravcovi nevyplývajú žiadne záväzky (viď napr. Košice, kde vysúťažili 15 Solarisov a nekúpili ani jeden).
____________

Btw, okrem autobusov bude potrebné riešiť aj nové električky - ak majú byť dodané v 2023, je pomaly najvyšší čas vyhlásiť obstarávanie aj na tie.
Možno blbosť ale nemôže DPB skúsiť od mesta získať aspoň na nákup 20ks a potom neskôr zvyšok???
Reakcia na: Urbanway 2423 #173:
Ano, ale tento rok to uz asi nebude. Prinajlepsom 2021 da cash.
Reakcia na: N/A #174:
Mestské zastupiteľstvo schválilo financovanie Kmotríka, takže autobusy budú musieť, žiaľ, počkať. Ale aspoň je vidno, kde sú priority.
Reakcia na: Urbanway 2423 #173:
Ako sa uvádza už v príspevku #155, ÚVO zrušil svoje pôvodné rozhodnutie a námietky SORu zamietol, s výnimkou požiadavky na doplnenie kritérií prijatej ponuky, ktoré do výsledku vyhodnocovania následne DPB zapracoval. A keďže sa SOR voči takémuto postupu (rozhodnutiu) neodvolal, výhra Otokaru by mali byť platná.

Inak povedané, teraz sa iba čaká kým mestské zastupiteľstvo schváli financovanie (a keď sa tak aj stane, je otázka o aký počet autobusov pôjde).
Reakcia na: marek1978 #172:
Znamená to teda, že sa Otokary nakoniec kúpia?