Reorganizácia električkových liniek počas 1. etapy modernizácie Karloveskej radiály (od 22.6.2019)

Na každú radiálu bude premávať jedna linka v hustejšom intervale, medzi jednotlivými linkami bude zabezpečený prestup v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie.

Počas prvej etapy modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi bude od 22. júna 2019 reorganizovaná sieť električkových liniek. Po novom bude na každú radiálu premávať jedna linka z centra mesta, pričom jednotlivé linky budú premávať častejšie.

Medzi všetkými linkami (okrem posilovej linky 2) bude možné prestúpiť v centre mesta v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Intervaly sú navrhnuté tak, aby čakanie na prestup bolo minimálne, v pracovných dňoch bude priemerné čakanie na prestup 2 až 2,5 min, večer a cez voľné dni bude priemerné čakanie 3,75 min. Na zastávke Námestie SNP pred Starou tržnicou budú zastavovať všetky linky, ktoré tadiaľ budú prechádzať. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bola provizórna zastávka pred Starou tržnicou doplnená o elektronickú tabuľu a prístrešok aj v smere Štúrova/Špitálska.

Od 22. júna budú premávať električkové linky 1 2 3 4 9 X6. Počas výluky nebudú premávať linky 5 6 7 8. V rannej špičke budú podľa potreby zavedené posilové spoje linky 3 od ŽST Vinohrady na Námestie SNP.

Počas prvého týždňa výluky (21.6 - 28.6.) budú na vybraných zastávkach električiek cestujúcich navigovať informátori DPB, ktorí im odporučia najvýhodnejšiu cestu do cieľa (rozmiestnenie informátorov s časovým rozpisom). Dopravný podnik vydá aj špeciálnu brožúru s novými trasami liniek.

Trasy električkových liniek a náhradnej autobusovej dopravy

 • Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Šafárikovo námestie - Petržalka
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Trasa bez zmeny, hustejší interval.
 • Linka 2: Hlavná stanica - Blumentál - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto
  • Interval 15 minút celotýždenne.
  • Trasa bez zmeny, dlhší interval v pracovných dňoch.
  • Doplnková linka medzi dvoma železničnými stanicami.
 • Linka 3: Rača - Račianska - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Kamenné nám. - Námestie SNP
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 3 5 7 medzi Račou a centrom.
  • Do 28.6. sú v rannej špičke nasadené vložené spoje na trase ŽST Vinohrady - Nám. SNP v nadväznosti na príchody vlakov.
  • Z Námestia SNP pokračuje ako linka 9 cez Obchodnú do Ružinova.
 • Linka 4: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. - Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - nábrežie - Chatam Sófer - tunel - Kapucínska - Kamenné nám. - Špitálska - Krížna - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto / Zlaté piesky
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj z mesta bude končiť pri ŽST Nové Mesto.
 • Linka X6: Karlova Ves, Molecova - Botanická - nábrežie - Most SNP - Šafárikovo nám. - Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Lafranconi - Botanická - Karlova Ves, Molecova
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Karlovou Vsou a centrom.
 • Linka 9: Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Obchodná - Nám. SNP - Kamenné námestie
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Náhrada liniek 8 a 9 medzi Ružinovom a centrom.
  • Z Kamenného nám. pokračuje ako linka 3 cez Špitálsku do Rače.
 • Náhradná autobusová linka X5: Karlova Ves, Molecova - Karloveská - Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnavského - Saratovská - Dúbravka, Pri kríži
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj bude v pracovných dňoch premávať len v úseku Molecova - Borská.
  • Autobusy X5 nebudú zastavovať na úrovni električkových zastávok Jurigovo námestie a Karlova Ves, odporúčame využiť najbližšie zastávky Molecova resp. Borská.
  • Pre zjednodušenie prestupu medzi linkami X6 a X5 smerom do Dúbravky bude autobusová zastávka Molecova presunutá na úroveň zastávky električky (k parkovisku pri Lidli).
  • Náhrada liniek 4 5 6 9 medzi Molecovou a Dúbravkou.


Odporúčané náhradné spojenia za zaniknuté priame spojenia

Zanikuté priame spojenie Náhradné spojenie
Zlaté piesky – Karlova Ves Linka 4 s prestupom v uzle Kamenné nám./Nám. SNP na linku X6
Zlaté piesky – Dúbravka Linka 4 s prestupom na Trnavskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávkach Sokolská, alebo Patrónka
Ružinov – Špitálska

Linka 9 dlhšou trasou bez prestupu (na Kamennom nám. sa linka 9 mení na linku 3 a pokračuje ďalej na Špitálsku)

Linka 9 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4
Ružinov – Kapucínska a Karlova Ves Linka 9 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Šafárikovo nám. a Petržalka Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku 1
Rača – STU Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Obchodná

Linka 3 dlhšou trasou bez prestupu (na Nám. SNP sa linka 3 mení na linku 9 a pokračuje ďalej na Obchodnú)

Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Kapucínska a Karlova Ves Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Dúbravka Linka 3 s prestupom na Račianskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávke Sokolská, alebo Patrónka
Karlova Ves – Kapucínska

Linka X6 dlhšou trasou cez centrum bez prestupu

Linka X6 s prestupom na zastávke Chatam Sófer na linku 4
Petržalka – Špitálska Linka 1 s prestupom v uzle Nám. SNP - Kamenné nám. na linky 3 4
Petržalka – Blumentál Linka 1 s prestupom na zastávke Poštová na linku 9
Petržalka – Račianska Linka 1 s prestupom na Nám. SNP na linku 3
Most SNP – Lafranconi

Linky 29 30 37

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP
Most SNP – Karlova Ves

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP

Linka 29 smer Devínska Nová Ves

Pri oboch spojeniach následne prestup na linku X5 (Molecova, resp. Vodárenské múzeum)
Lafranconi – Kapucínska Linky 3139

Premávka nízkopodlažných električek

Nízkopodlažné električky budú počas výluky premávať na každej električkovej radiále. Nízkopodlažné električky nebudú nasadené len na linke 2. Nízkopodlažné spoje budú garantované v nasledovnom rozsahu:

 • Na Vajnorskej radiále v pracovných dňoch každý druhý spoj linky 4 po Zátišie a každý spoj na Zlaté piesky, čiže v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút. Počas večera a cez víkend bude nízkopodlažný každý spoj, t.j. každých 7,5 minúty.
 • Na Račianskej radiále každý druhý spoj linky 3, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Ružinovskej radiále každý druhý spoj linky 9, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na trati do Petržalky každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati na Hlavnú stanicu každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati do Karlovej Vsi každý spoj linky X6, cez pracovný deň každé 3 - 4 minúty, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.

Prednosti navrhnutého linkového vedenia električiek

 • Malý počet liniek do centra umožnil zabezpečiť výborný interval medzi spojmi (v pracovných dňoch nie viac ako 5 minút, cez voľné dni 8 minút).
 • Lepší interval v rannej špičke oproti štandardnému prázdninovému grafikonu takmer v celej sieti električiek.
 • Viac spojov v podvečerných hodinách pracovných dní.
 • Zvýšenie počtu spojov na vyťaženej linke 1 medzi Námestím SNP a Hlavnou stanicou.
 • Zabezpečená bude maximálna možná miera pravidelnosti a presnosti dopravy tým, že každá radiála má jednu základnú linku nezávislú od ostatných.
 • Vedením protismerných liniek v oblasti tunel/Chatam Sófer (4 a X6) sa minimalizuje riziko vzájomného zdržiavania električiek pri odbočovaní do a z tunela, keďže ich trasy sa nekrižujú.
 • Električka do Karlovej Vsi si neprenáša meškania z východnej časti mesta, eliminuje sa vznik meškaní v čase špičky na Mostovej ulici, kde je spoločná premávka električiek s autami.

Zvýšenie komfortu prepravy počas výluky v Karlovej Vsi a Dúbravke

 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 a náhradnej autobusovej linky X5 bude nízkopodlažný.
 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 bude klimatizovaný.
 • Na linku 29 budú cez prázdniny vypravené kĺbové autobusy aj v pracovných dňoch.
 • Linky 8384 budú cez prázdniny premávať bez obmedzenia rovnako ako cez školský rok.
 • Linka 83 bude mať cez voľné dni posilnený interval na 10 minút.
 • Na linky 8384 budú vypravené najkapacitnejšie autobusy, ktorými dopravný podnik disponuje.
 • Na linke 20 naďalej budú premávať vybrané priame spoje, ktoré z Dúbravky pokračujú na Račianske mýto, Trnavské mýto a Rožňavskú ulicu. Tieto spoje majú odchody zo zastávky Pri kríži ráno o 7:58, 8:18 a 10:20. Naspäť majú popoludní odchody z Trnavského mýta smerom do Dúbravky o 12:56, 13:16 a 13:37.

Dôvody pre zavedenie jednolinkového variantu

Vyššie uvedené linkové vedenie električiek bolo zvolené ako najvýhodnejšie z viacerých posudzovaných riešení. Dôvodmi boli najmä:

 • nutnosť nasadenia obojsmerných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,
 • v prípade nasadenia obojsmerných električiek na súčasné linky 4 5 6 9 premávajúce do Karlovej Vsi, by tieto linky museli mať predĺžený interval z 8 minút až na cca 40 min, čo by bolo úplne nepostačujúce,
 • organizácia dopravy v križovatke Chatam Sófer neumožňuje vedenie väčšieho počtu liniek cez tunel a nábrežie a ani križovanie liniek v križovatke Chatam Sófer, pretože to by spôsobilo výrazné problémy v cestnej doprave v smere od Mosta SNP (upchatie aj pre autobusy MHD),
 • vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 4 minúty viedlo k predbiehaniu liniek pri tuneli a k prevádzkovým problémom na obratisku Molecova (nutnosť komplikovaného predbiehania sa v rámci obratiska).

Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra.


11.6.2019, doplnená informácia o vložených spojoch na linke 3 zo ŽST Vinohrady na Nám. SNP - 24.6.2019
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

david1pred 25 min #297 Re:
Reakcia na #294 od Trolley:
Veď nech to hlási , ale až pred Kapucínskou, kde sa dá aj reálne prestúpiť na x6.
Trolleydnes, 13:43 #296 Re:
Reakcia na #294 od Trolley:
Doplňujem svoj príspevok. Prestupy na iné električkové linky sa pri zastávke Námestie SNP hlási. Ale v prípade L4 by to v smere do KV mohlo byť na Kamennom námestí (prípadne aj Poštovej).
Trolleydnes, 12:51  +1#295 Re:
Vela ludi dnes bolo nespokojných, že 15-minútový interval v rannej špičke na L2 je zlý vtip. Citujem. "Ak zriedili interval, mali znížiť cestovné. Teraz mám problém dostať sa včas do práce. Nabudúce pôjdem radšej autom. Budem v cieli oveľa rýchlejšie."
Trolleydnes, 12:42 #294 Re:
Reakcia na #292 od david1:
Keby to zahlásilo prestupy, tak ako hlási L4, že ide na ŽST Nové Mesto čo by sa stalo?
IBBIdnes, 12:12 #293 Re:
Reakcia na #291 od jergus12:
Preco?
david1dnes, 12:07 #292 Re:
Reakcia na #290 od Trolley:
Na Chatamovi však neprestúpia na X6.
To môžu na Kapucínskej.
Nečítanie cieľov a oznamov nie je nič nové. Chce to čas a zvyknú si.
jergus12dnes, 11:11 -3#291 Re:
Riešenie jednolinkovým variantom na riadialach je celé zle !
Trolleydnes, 10:42  +1#290 Re:
Čakal som, že na prestupnom uzle akustické hlásenie upozoní cestujúcich na prestup. Ale vo voze nič nehlásilo. Išiel som s L4 a veľa ľudí bolo prekvapených, že od Chatama Sófera zrazu zabáčame do tunela. Ja viem, že sú informátori, letáčiky, oznamy na zastávkach, aj net. Ale keby na Kamennom námestí zahlásilo "Prestup na linku x6 do Karlovej Vsi" čo by sa stalo? Samozrejme, že by na Námestí SNP zase hlásilo prestup medzi L1 a L3... Aj pod Mostom SNP boli ľudia, ktorí čakali na spoj do KV a Dúbravky.
sidnes, 9:18  +1#289 Re:
dnes rano som prvykrat tento tyzden zazil normalne naplnenu (=na zastavkach sa vsetcia zmestili) L3... akurat ze to bolo sposobene tym, ze 2 minuty pred nou siel dojazd do juraku a na vinohradoch sa medzi ten dojazd a nas napchala este posila k vlakom....
lumbertdnes, 8:31 #288 Re:
Reakcia na #287 od david1:
Takže jazdí, "jak príde".😂
david1dnes, 7:58 #287 Re:
Reakcia na #285 od lumbert:
Pokiaľ tam nie normálna linka tak to vypravuju po príchode vlakov. Tie tiež neprichádzajú nikdy načas. Čiže pri tvrdom nastavení odchodov by mohla odchádzať pred dobiehajúcim davom z vlakov..
810zsskdnes, 7:29 #286 Re:
Reakcia na #285 od lumbert:
Jazdia operatívne.
lumbertdnes, 7:25 #285 Re:
Kedy jazdia tie posilové spoje z Vinohradov? Pretože dnes okolo 6:40 šli v priebehu 5 minút tri električky.
david1včera, 18:30 -1 +2#284 Re:
Reakcia na #259 od Joyki:
Kludne nech L2 presunú na Vinohrady no s int.10 min.ráno a už z Rače.
Na N.Meste ostane skrátená L4 čo bohate stačí.
810zsskvčera, 16:34  +3#283 Re:
Reakcia na #274 od Petto:
"sposobuje mensi diskomfort v cestovani a nie nemoznost cestovat"
To povedz niekomu na invalidnom voziku.
sivčera, 15:54 -1 +2#282 Re:
Reakcia na #281 od Kotlár:
keby len, ja cestujem trosku dlhsiu trasu po tejto radiale a nepoberanie vsetkych cestujucich z dovodu preplnenia spoja sa zacina objavovat uz na cernockeho 😞
o nejakej kulture cestovania sa neda ani diskutovat....
Kotlárvčera, 15:47  +2#281 Re:
Včera aj dnes ráno nepobrali električky okolo 7:30 všetkých z Pionierskej a Ursínyho smer centrum a napriek otvoreným oknám tam bolo krásne vydýchané, takže kultúra cestovania veľmi nízka.
sivčera, 14:00 -1 +2#280 Re:
Reakcia na #279 od 3pa3ck3:
s precislovania by som tragediu nerobil, ale z preplnenosti spojov a nedodrziavania nizkopodlaznych (=klimatizovanych) vozidiel to z tejto zmeny tragediu na racianskej robi...
3pa3ck3včera, 13:46  +1#279 Re:
Reakcia na #277 od SUNSPINX:
Prečíslovanie je najmä kvôli Blumentálu, kde sa stretávajú 3 aj 9. Ak by sme mali jednu linku Rača - Obchodná - SNP - Špitálska - Ružinov, tak by jedno číslo bolo v poriadku.

A z prečíslovania by som tragédiu nerobil. Aj tak je Námestie SNP centrálny prestupný uzol a už pred príjazdom naň svieti na vnútorných displejoch nový cieľ.
Pettovčera, 13:44  +2#278 Re:
Reakcia na #277 od SUNSPINX:
Lebo ak by mali rovnake cislo tak v uzle Blumental mas v smere do mesta tu istu linku na 2 rozne trasy (ciele) a detto von z mesta . A ciele nikto nesleduje, vidime to pri 209 kde sa striedaju konecne NOU/NUSCH.