Ako bude vyzerať dopravná infraštruktúra v Karlovej Vsi po prvej etape modernizácie električkovej radiály?

Okrem zlúčenia zastávok Jurigovo námestie a Segnerova budú zmenené aj niektoré priecestia na električkovej trati.

V prvej etape modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály bude od 22. júna do 27. septembra 2019 realizovaný úsek od doterajšej zastávky Jurigovo námestie po obratisko električiek na konci Karlovej Vsi. Okrem modernizácie električkovej trate bude v tomto úseku výraznejšie zmenená aj cestná infraštruktúra. V článku prinášame popis toho, ako bude tento zmodernizovaný úsek vyzerať na konci septembra tohto roka.

Električková trať

Električková trať bude v tomto úseku realizovaná formou pevnej jazdnej dráhy a povrch trate bude s výnimkou priecestí a zastávok zazelenaný. Pri obratisku Karlova Ves bude realizovaný betónový kryt električkovej trate, rovnako aj na priecestiach, priechodoch a v priestore zastávok. Použitím modernejšej konštrukcie električkovej trate by sa oproti súčasnému stavu mala výraznejšie znížiť hlučnosť spôsobovaná prechádzajúcimi električkami. Trolejové vedenie zostane v tomto úseku riešené doterajšou formou, t. j. zavesené na stožiaroch s výložníkmi uprostred trate.

Zastávka Jurigovo námestie

Táto električková zastávka bude zrušená. Cestujúci budú môcť využiť novú zastávku Segnerova, ktorá sa bude nachádzať medzi pôvodnými zastávkami Jurigovo námestie a Segnerova, alebo zastávku Molecova. Schody z nadchodu k doterajšej zastávke Jurigovo námestie budú taktiež zrušené. Prístup ku karloveskej poliklinike a pošte bude po novom možný z novej zastávky Segnerova.

Priechod pre chodcov cez električkovú trať na hornom konci pôvodnej zastávky Jurigovo námestie pri vyústení Líščieho údolia bude zachovaný, pričom bude vybavený výstražnou signalizáciou pre chodcov.


Nové riešenie úseku Jurigovo nám. - Segnerova

Zastávka Segnerova

Električková zastávka Segnerova bude z pôvodnej polohy obojsmerne presunutá nižšie do terajšej križovatky ulíc Karloveská, Segnerova a Nábělkova. Usporiadanie nástupíšť oproti sebe zostane zachované.

Prístup k zastávke bude na oboch koncoch nástupíšť priechodmi pre chodcov, ktoré budú doplnené aj cyklopriechodmi. Priechod na spodnom konci bude v mieste súčasného priechodu pre chodcov na križovatke spomínaných ulíc. Pôvodný svetelne riadený priechod pre chodcov pri zastávke Segnerova bude presunutý o niečo nižšie.

Autobusová zastávka Segnerova smerom do Dúbravky sa bude nachádzať nad novou električkovou zastávkou pred súčasným priechodom pre chodcov, smerom do centra bude autobusová zastávka posunutá z existujúcej polohy trochu nižšie.


Nová poloha zastávky Segnerova a nové jednosmerné otočky pre automobilovú dopravu

Priecestie Segnerova - Nábělkova

Toto problematické priecestie bude zrušené. Na jeho mieste sa bude nachádzať nová električková zastávka Segnerova. Pre cestnú dopravu budú namiesto tejto križovatky zriadené dve nové jednosmerné otočky, ktoré nahradia funkciu pôvodného priecestia.

Na mieste pôvodnej električkovej zastávky Jurigovo námestie bude v poslednej etape modernizácie zriadená nová otočka umožňujúca otáčanie vozidiel v smere od ulíc Nad lúčkami, Baníkova a Nábělkova smerom do Dúbravky a Líščieho údolia. V smere z Dúbravky bude zriadený ľavý odbočovací pruh. Priecestie bude riadené svetelnou signalizáciou. Existujúce priecestie pri kostolíku, ktoré umožňovalo takéto otáčanie doteraz, po výstavbe novej otočky v poslednej etape modernizácie zrušené.

Na mieste pôvodnej električkovej zastávky Segnerova bude zriadená nová otočka umožňujúca otáčanie vozidiel v smere z centra, Líščieho údolia a Segnerovej smerom do centra mesta. Pred otočkou bude v smere z centra doplnený ľavý odbočovací pruh. Priecestie bude taktiež riadené svetelnou signalizáciou.

Priechod pre peších pri škole Tilgnerova

Existujúci priechod pre chodcov medzi Baníkovou a Tilgnerovou bude zachovaný. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov bude vybavený výstražnou signalizáciou na prechádzajúcu električku.

Zastávka Nad lúčkami

Zastávka električiek Nad lúčkami bude zachovaná v súčasnej polohe. Rovnako bude zachovaný aj priechod pre peších na hornom konci zastávky, ktorý bude doplnený o cyklopriechod. Existujúci nadchod nad touto zastávkou bude spolu so schodiskami k zastávke zrekonštruovaný. Autobusové zastávky zostávajú v pôvodných polohách.

Priecestie Fadruszova

Toto priecestie na križovatke Karloveskej a Fadruszovej zostane zachované, rovnako aj otáčanie vozidiel na ňom v oboch smeroch. Priecestie bude po novom riadené svetelnou signalizáciou.

Zastávka MiÚ Karlova Ves

Električková zastávka MiÚ Karlova Ves zostane na svojom pôvodnom mieste. Prístup k zastávke bude okrem existujúceho svetelne riadeného priechodu pre chodcov na hornom konci zastávky doplnený aj priechodom pre chodcov na jej spodnom konci (obnovenie v minulosti zrušeného priechodu pre chodcov). Zastávky autobusov by mali zostať v pôvodných polohách.

Priecestie Suchohradská

Doterajšie priecestie pri vyústení Suchohradskej ulice bude zrušené. Jeho funkciu prevezmú priecestia pri Fadruszovej (výjazd zo Suchohradskej smerom do Dúbravky) a Púpavovej za zastávkou Borská (príjazd na Suchohradskú smerom z centra mesta).


Zrušené priecestie Suchohradská

Zastávka Borská

Aj táto zastávka bude zachovaná v existujúcej polohe. Prístup k zastávke bude cez úrovňový priechod pre chodcov na jej hornom konci, ktorý bude presunutý z jeho súčasnej polohy obojsmerne bližšie k zastávke pred odbočku na Pustú ulicu. Autobusové zastávky by mali byť zachované približne v súčasných polohách.

Kompletnou rekonštrukciou prejde aj podchod pre peších na tejto zastávke. V rámci rekonštrukcie pribudne prestrešenie schodísk podchodu.

Priecestie Púpavová

Priecestie medzi zastávkami Borská a Karlova Ves zostane zachované. K existujúcej možnosti otáčania vozidiel smerom z centra späť do centra pribudne možnosť otáčania vozidiel smerom z Dúbravky späť do Dúbravky. Priecestie bude riadené svetelnou signalizáciou.

Zastávka Karlova Ves

Nástupište električkovej zastávky Karlova Ves bude smerom do Dúbravky posunuté na úroveň nástupišťa v opačnom smere, ktoré zostane v pôvodnej polohe. V rámci modernizácie bude zrekonštruovaný prístup na zastávku z nadjazdu nad zastávkou. Existujúce schodiská budú nahradené novými a bezbariérový prístup bude zabezpečený novými výťahmi.

Úrovňový priechod pre peších z Kuklovskej ulice na nástupište smerom do centra zostane zachovaný a zároveň bude doplnený priechod cez električkovú trať na nástupište smerom do Dúbravky.

Priecestie Kuklovská

Na priecestí Karloveská - Kuklovská zostanú zachované všetky doterajšie možnosti odbočení pre individuálnu dopravu. Priecestie bude opäť riadené svetelnou signalizáciou. Na všetkých spomínaných priecestiach bude zabezpečená plná preferencia električiek.


Upravená poloha zastávky Karlova Ves a možnosti otáčania cestnej dopravy na otočke Púpavová

Obratisko Karlova Ves

Obratisko električiek pri Metrologickom ústave bude prebudované tak, aby bolo na ňom možné otáčať električky nielen smerom z centra, ale aj smerom z Dúbravky späť do Dúbravky. V obratisku bude zriadená aj otočka autobusov s prestupnou zastávkou medzi električkami a autobusmi, rovnako umožňujúca otáčať autobusy náhradnej dopravy z oboch smerov.

Nové riešenie obratiska zjednoduší v prípade výluk prestup cestujúcich medzi električkami a autobusmi náhradnej dopravy, ktorý sa doteraz vykonával na zastávke Borská. Po novom sa bude prestupovať priamo v obratisku bez nutnosti prechádzania cestujúcich cez cestnú komunikáciu.

V prípade prerušenia premávky električiek v Karlovej Vsi bude možné naďalej prevádzkovať električkovú dopravu v úseku Karlova Ves - Dúbravka, takže nebude potrebné náhradnú autobusovú dopravu viesť až do Dúbravky.

Verejné osvetlenie

V rámci modernizácie radiály príde aj k rekonštrukcii verejného osvetlenia pozdĺž električkovej trate. Pôvodné výbojkové svietidlá budú nahradené novými LED svietidlami, aké poznáme napr. z nových Mlynských nív či Svätoplukovej ulice. Navrhnuté boli svietidlá Siteco Streetlight 10 midi. Nové svietidlá budú osadené prevažne na existujúcich stožiaroch, ktoré dostanú nový sivý náter. Tam, kde si to situácia vyžaduje, budú osadené aj nové stožiare pre verejné osvetlenie.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: peepay #30:
Dlhsiu dobu som sem nezavital, ale pozeram, ze ani velmi nebol dovod.

Ono, ty tomu mozno hovoris perfekcionista, ale bazirovat na kazdom detaile pre auta, resp. obhajovat, aby bolo vsetko prisposobene najma autam, pricom ostatni predsa "nejako preziju", tomu sa hovori celkom inak. Ten krajsi vyraz tiez konci na "ista" a ten skaredsi na "ytec".

Viac k tomu nemam co dodat.
Inak neviete, či je niekde zverejnená projektová dokumentácia (napr. na uložto, ako pri Petržalke? 😃 ) Na webe mesta som našiel iba (celkom pekné) vizualizácie: https://bratislava.sk/sk/vizualy-modernizacia-dubravsko-karloveskej-elektrickovej-radialy
Reakcia na: S499.1023 #105:
Myslím, že nebola reč o účinnosti, ale inštalovanom výkone sústavy (výbojkové svietidlá inštalované namiesto žiarivkáčov boli kľudne 2x250 W, zatiaľ čo v žiarivkáči bolo 3x40 W). Ale ako vravím, ber ma v tomto s rezervou, čo sa týka VO, som polo-laik. V knihe to kolega všetko vysvetľuje. Ja som sa iba od neho niečo naučil, o nejakej systematickej znalosti nemôžem hovoriť. Iba ma to trochu celé ako stavbára zaujíma.

K #97: hmm, OK, podľa mňa fajn myšlienka, presvedčil si ma 🙂 Ale potom neriešiť ani nové stredové stĺpy pre TV a nechať to celé voľné - s prevesmi ponad cestu. Tak, ako je spravená tá Záhradnícka #106). Súhlasím, že tá je veľmi pekná, ale aj preto, že to nekazí jeden rad stĺpov s výložníkmi v strede - ako v tej Dúbravke.
Reakcia na: Viko #106:
Na porovnanie sa dá použiť polračovanie ulice smer mesto - Záhradnícka medzi Bajkalskou a Miletičovou
Reakcia na: anbis #97:
Pri tej Ružinovskej som to nemyslel tak, aby tam neboli vôbec, ale aby ti opticky nedelili ulicu v jej strede. Nemáme asi úplne porovnateľnú ulicu, ale so stĺpmi na kraji (+ vhodnou urbanistickou úpravou) by tá ulica podľa mňa dokázala omnoho viac pôsobiť ako mestký bulvár a nie iba kombo dopravných funkcií...
Reakcia na: anbis #101:
Na začiatku 60. rokov mala nízkotlaková výbojka (žiarivka) vyššiu účinnosť ako vysokotlaková? No, neviem, neviem...
Reakcia na: johnnyjanko #103:
V Prahe fungujú všetky vozovne v cúvacom režime stále 😛 .
Reakcia na: S499.1023 #85:
Veru, ja si zase z Brna pamätám situáciu, že bola dlhšia výluka niekde medzi Pisárkami a Mendlákom, a celá vozovňa Pisárky fungovala v "cúvacom režime"! 😎
Reakcia na: anbis #101:
Západ tak nejak celkovo holdoval nízkotlakovým výbojkám, aj sodíkovým. Zrejme používali kvalitnejšie zapaľovače. 😁
Reakcia na: S499.1023 #98:
V tom čase - začiatok 60. rokov - nižšia spotreba energie. A výhodou samotných svietidiel bolo, že žiarivky boli tri, takže pri poruche niektorej žiarivky zostal zvyšok svietiť.
Ale ono to bolo v histórii opačne, najskôr boli žiarivkáče a až po nich, resp. aj súbežne ortuť. Žiarivkáče mali byť progresívnou náhradou žiarovkových svietidiel, tie boli vtedy úplne bežné, tak asi by sa malo porovnávať s nimi. A ďalej to bolo tak, ako to poznáme - v čs. podmienkach sa neosvedčili, tak ich postupne povymieňali za ortuťové výbojky. Na Západe to zjavne malo inú genézu.
Reakcia na: anbis #97:
Žiarivkáče , ešte sú v areáli Istrochemu na výložníkoch aj keď nefunkčné.
Rovnaké svietidlá boli donedávna aj na Vinohradoch.
Reakcia na: S499.1023 #98:
Zrejme tých výhod veľa nebolo a preto ich u nás pomerne rýchlo začali celoplošne nahrádzať. 😁 V oboch prípadoch ide vlastne o ortuťovú výbojku, ibaže žiarivka je nízkotlaková a neposkytuje zďaleka taký svetelný výkon, ako vysokotlaková. Navyše, u nás vraj boli dosť poruchové, mali nekvalitné zapaľovače, ktoré vonku moc nevydržali a pod.
Reakcia na: anbis #97:
Aká bola vlastne výhoda žiariviek oproti klasickým ortuťovým výbojkám?
Reakcia na: Viko #93:
OK, nenápadne spomenieme 🙂 My nebudeme honorovaní od počtu predaných výtlačkov a vyjde to vo vydavateľstve Spektrum STU, čiže v zásade to bude dosť nekomerčné...

Ružinovská - súhlasím, ale keďže je v tej úplnej priamke, tak rad stĺpov uvidíme aj keď budú na kraji - iba teda jeden a nie dva. No neviem, osobne by som zachoval usporiadanie, ktoré tam je 🙂 ale nehádam sa. Iba ma desí skúsenosť z Dúbravky, kde napr. napájacie stožiare ostali nepresunuté na pôvodných miestach. Čiže sem tam jeden preves cez polovicu ulice... nechcem, aby sa toto, iba naopak, zopakovalo v Ružinove.

#91: asi tuším, o akých svietidlách hovoríte, ale viac vám povie Martin, toto nie je moja parketa 🙂
#94: veru, žiarivkáčov je vo Viedni ešte stále dosť, ale pomaly tiež ustupujú. To sú už iné generácie svietidiel, u nás to bola prakticky iba tá jedna. Podľa dobových materiálov boli vysoko poruchové, najmä v zime a tiež na trhu chýbali žiarivky...
Reakcia na: Osky #92:
Pretože DPB udržiava zjazdové výhybky na takej úrovni, že bezpečné cúvanie cez ne väčšinou nie je možné.
Reakcia na: S499.1023 #94:
Súhlasím, ťava je, ako som už nižšie písal, zrejme najvydarenejším elektrosviťáckym VO svietidlom ako technicky, tak aj optikou svietenia.
Reakcia na: Osky #90:
Žiarivkáče sa v západnej Európe, myslím, že aj vo Viedni, dajú stretnúť dodnes.
Prevracačku obdivujem z estetického hľadiska, keby som mal hodnotiť technickú kvalitu, tak hádam najlepšia bola ťava, vďaka nehnijúcemu prepregovému telesu.
Reakcia na: anbis #89:
Vďaka 🙂 potom nenápadne spomeňte, keď vyjde...

K tej Ružinovskej, z hľadiska svetlotechnického i trolejárskeho by to podľa mňa nejakú prevratnú zmenu neprinieslo. Skôr by som videl benefit v tom, že pri pohľade po dĺžke tejto priamej ulice by si vnímal "bulvár" v celej jeho šírke a nemal to obmedzené hustým dvojradom stĺpov v strede, ktoré v perspektíve vytvárajú takmer až stenu.


Reakcia na: mi.v #87:
Veľakrát som si počas MÚ v Karlovke kládol otázku, prečo to takto nemôžu otáčať v Karlovke, nech sa jazdí aspoň do Dúbravky. 😁 V tejto našej gubernii je zázrak, že sa začali používať úvrate a nakúpili sa obojsmerné vozy, takže spätný obrat v slučke pri trati je nedosiahnuteľnou métou a radšej sa teraz vybuduje plnohodnotný núdzový termínál. 🙂
Reakcia na: anbis #89:
Čo sa rozmiestnenia stĺpov týka, tak dôvody technologické a možno aj estetické? Výložník je pre trakčné vedenie stabilnejší ako preves, ktorý navyše "przní" celú šírku vozoviek po stranách koľajiska. Ako však posledná nehoda v Petržalke ukázala, niektoré mimoriadne situácie neustoja ani výložníky. 😁 😁
Inak, namiesto spomínaných Triluxov, ktoré sa montovali v 97mom na "vzduchy", sa potom okolo roku 2000 na niektorých miestach (napríklad na Priehradnej vo Vrakuni) montovali také menšie hranaté svietidlá. Neviete, čo sú to zač? 🙂