Cestovné lístky IDS BKCestovné lístky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) platia okrem bratislavskej MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko, vo vlakoch RegioJet na trati Bratislava - Kvetoslavov a v prímestských autobusoch Slovak Lines v rámci Bratislavského kraja. Od 1. augusta 2019 je možné vlakovými linkami S50 a S55 cestovať za tarifu IDS BK až do Trnavy. Výnimkou sú SMS lístok a električenka na bežnej platobnej karte, ktoré platia len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava v zónach 100 a 101.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave.


SMS lístky

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
40 minút 1,00 € ľubovoľný znak na číslo 1140
70 minút 1,30 € ľubovoľný znak na číslo 1100
24 hodín 4,50 € ľubovoľný znak na číslo 1124

SMS lístky platia len na linkách Dopravného podniku Bratislava v zónach 100 a 101 a je možné ich zakúpiť len pre telefónne čísla slovenských mobilných operátorov. V cene SMS lístka je aj dovozné za príručnú batožinu. Zľavnené SMS lístky sa neposkytujú.

Cestujúci môže do vozidla MHD nastúpiť až s prijatou spätnou správou s SMS lístkom. V prípade, ak SMS lístok nepríde do 10 minút od odoslania SMS, objednávka lístka je automaticky zrušená. Ak si cestujúci omylom spätnú SMS vymaže, môže získať duplikát cestovného lístka zaslaním SMS na číslo 1101. Duplikát je možné využiť aj v prípade, ak spätná SMS neprichádza dlhšie ako 2 minúty, a to na overenie, či sa pôvodný lístok cestou "nestratil".

Pri kontrole cestovných lístkov je potrebné ukázať revízorovi správu v mobilnom telefóne (upozorňujeme, že v prípade vybitého telefónu je cestujúci považovaný za cestujúceho cez cestovného lístka, dodatočné preukázanie SMS lístka nie je možné). Táto správa musí byť doručená od poskytovateľa služby, nemôže teda ísť o preposlanú SMS od iného účastníka. Cestujúci môže zakúpiť z jedného telefónneho čísla aj viac SMS lístkov (pre viacerých cestujúcich) odoslaním viacerých objednávok. Prostredníctvom príslušnej stránky je možné na základe telefónneho čísla a overovacieho kódu vytlačiť daňový doklad.


Cestovné lístky na jednu cestu

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
15 minút 2 zóny / 100+101 0,70 € 0,35 €
30 minút 2 zóny / 100+101 0,90 € 0,45 €
60 minút 3 zóny 1,20 € 0,60 €
60 minút 4 zóny 1,50 € 0,75 €
90 minút 5 zón 1,80 € 0,90 €
90 minút 6 zón 2,10 € 1,05 €
120 minút 7 zón 2,30 € 1,15 €
120 minút 8 zón 2,50 € 1,25 €
150 minút 9 zón 2,80 € 1,40 €
150 minút 10 zón 3,10 € 1,55 €
180 minút bez obmedzenia 3,60 € 1,80 €

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Pri zakúpení lístka vo vozidle s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón IDS BK. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného lístka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta (zóny vyššie ako 200).


Denné cestovné lístky

Časová platnosť
Zónová platnosť
Základný Zľavnený
24 hodín 100 & 101 3,50 € 1,75 €
24 hodín bez obmedzenia 6,90 € 3,45 €
72 hodín 100 & 101 8,00 € 4,00 €
168 hodín 100 & 101 11,40 € 5,70 €

Pri zakúpení elektronického lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Počas víkendov a sviatkov platí základný denný lístok pre skupinu najviac dvoch dospelých a troch detí za podmienky účasti aspoň jedného dospelého a jedného dieťaťa (t.j. nemožno na jeden lístok prepravovať dvoch dospelých bez dieťaťa, ani viacero detí bez dospelého).


Predplatné cestovné lístky (električenky)

Základné (nezľavnené) predplatné cestovné lístky:

Základné zóny Zóny navyše 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 €
žiadne 2 zóny podľa výberu 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
žiadne 3 zóny podľa výberu 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 €
žiadne 4 zóny podľa výberu 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 €
žiadne 5 zón podľa výberu 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 €
žiadne 6 zón podľa výberu 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 €
žiadne 7 zón podľa výberu 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 €
žiadne 8 zón podľa výberu 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 €
žiadne 9 zón podľa výberu 27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 €
žiadne 10 zón podľa výberu 31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 €
všetky tarifné zóny IDS BK 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 €

* Platí pre zóny číslo 200 a vyššie. Ani zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.

Zľavnené predplatné cestovné lístky:

Základné zóny Zóny navyše 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 2,60 € 6,75 € 18,10 € 66,05 €
žiadne 2 zóny podľa výberu 4,30 € 11,20 € 30,10 € 110,10 €
žiadne 3 zóny podľa výberu 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
žiadne 4 zóny podľa výberu 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
žiadne 5 zón podľa výberu 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
žiadne 6 zón podľa výberu 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
žiadne 7 zón podľa výberu 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
žiadne 8 zón podľa výberu 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
žiadne 9 zón podľa výberu 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
žiadne 10 zón podľa výberu 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
všetky tarifné zóny IDS BK 18,00 € 46,75 € 125,85 € 460,15 €

* Platí pre zóny číslo 200 a vyššie. Ani zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.

Prenosné predplatné cestovné lístky, ktoré môžu v rôznych časoch používať rôzne osoby:

Základné zóny Zóny navyše 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100 & 101 žiadne 13,60 € 35,00 € 94,00 € 343,50 €
100 & 101 1 zóna podľa výberu 18,00 € 46,60 € 125,40 € 458,00 €
100 & 101 2 zóny podľa výberu 22,40 € 58,30 € 156,60 € 572,60 €
100 & 101 3 zóny podľa výberu 27,00 € 69,90 € 187,90 € 687,00 €
100 & 101 4 zóny podľa výberu 29,80 € 77,40 € 208,30 € 761,50 €
100 & 101 5 zón podľa výberu 32,30 € 83,80 € 225,50 € 824,40 €
100 & 101 6 zón podľa výberu 36,30 € 94,30 € 253,70 € 927,50 €
100 & 101 7 zón podľa výberu 40,30 € 104,70 € 281,90 € 1030,40 €
žiadne 1 zóna podľa výberu* 6,80 € 17,60 € 47,10 € 171,80 €
žiadne 2 zóny podľa výberu 11,20 € 29,20 € 78,30 € 286,30 €
žiadne 3 zóny podľa výberu 13,60 € 35,00 € 94,00 € 343,50 €
žiadne 4 zóny podľa výberu 18,00 € 46,60 € 125,40 € 458,00 €
žiadne 5 zón podľa výberu 22,40 € 58,30 € 156,60 € 572,60 €
žiadne 6 zón podľa výberu 27,00 € 69,90 € 187,90 € 687,00 €
žiadne 7 zón podľa výberu 29,80 € 77,40 € 208,30 € 761,50 €
žiadne 8 zón podľa výberu 32,30 € 83,80 € 225,50 € 824,40 €
žiadne 9 zón podľa výberu 36,30 € 94,30 € 253,70 € 927,50 €
žiadne 10 zón podľa výberu 40,30 € 104,70 € 281,90 € 1030,40 €
všetky tarifné zóny IDS BK 46,80 € 121,60 € 327,30 € 1196,40 €

Poznámka: v prípade prenosných cestovných lístkov sa zľavnené cestovné neposkytuje.

* Platí pre zóny číslo 200 a vyššie. Ani zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí. Električenky možno zakúpiť cez internet, alebo na predajných miestach DPB, Slovak Lines a v pokladniach železníc.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držitelia diamantovej Janského plakety, účastníci protifašistického odboja, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni a ich rodinní príslušníci narodení pred 17.11.1989 s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 100 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava). Zľava sa poskytuje aj pri kúpe lístka pre zóny 100+101+regionálne zóny, avšak stále len z ceny lístka pre zóny 100+101. Postup na vybavenie tejto zľavy.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú po splnení stanovených podmienok nárok na zľavu 10 %.

Tarifná politika všetkých predplatných cestovných lístkov je založená na princípe čím dlhšia časová platnosť, tým nižšia cena v prepočte na deň. Tabuľka nižšie zobrazuje percentuálnu úsporu pre dlhšie časové platnosti v porovnaní so 7-dňovým základným lístkom pre 3 zóny:

Časová platnosť Cena na deň Relatívna úspora
7 dní 1,97 €
30 dní 1,19 € 40 %
90 dní 1,07 € 11 %
365 dní 0,97 € 9 %

Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí zľavnený 15-minútový lístok za 0,35 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,32 €.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc. Jednorazový cestovný lístok pre batožinu/bicykel na osobný vlak stojí 1,50 € (dostupný aj vo forme SMS lístka zaslaním písmena X na číslo 2255), celodenný 2,50 €.


Karnet

Ceny karnetu s 24 políčkami:

 • 6,60 € karnet pre obyčajné cestovné
 • 3,30 € karnet pre zľavnené cestovné

Pre jednotlivé cesty je následne potrebné použiť nasledovný počet políčok z karnetu (na orientáciu uvádzame aj prepočet, koľko daná cesta vyjde pri použití karnetu):

Časová platnosť Zónová platnosť
Použité políčka
Základný karnet
Zľavnený karnet
Úspora oproti jednorazovému lístku
30 minút 2 3 0,83 € 0,41 € 7,77 %
60 minút 3 4 1,10 € 0,55 € 8,33 %
60 minút 4 5 1,38 € 0,69 € 8,00 %
90 minút 5 6 1,65 € 0,83 € 8,33 %
90 minút 6 7 1,93 € 0,96 € 8,10 %
120 minút 7 8 2,20 € 1,10 € 4,35 %
120 minút 8 9 2,48 € 1,24 € 0,80 %
150 minút 9 10 2,75 € 1,38 € 1,79 %
150 minút 10 11 3,03 € 1,51 € 2,25 %
180 minút bez obmedzenia 12 3,30 € 1,65 € 8,33 %

Karnet je cestovný lístok určený na viac ciest, ktorého použitie je flexibilné podľa potreby cestujúceho, keďže dokáže nahradiť takmer akýkoľvek cestovný lístok na jednu cestu. Lístok sa oplatí najmä cestujúcim, ktorí necestujú dosť často na to, aby sa im oplatila električenka, no zároveň sa chcú zbaviť nutnosti pri každej ceste zháňať správny cestovný lístok. Cestovanie s karnetom je navyše mierne lacnejšie, než kupovanie samostatného lístka pri každej ceste. Cestujúci tak napr. za šesť 60-minútových ciest po Bratislave zaplatí s karnetom 6,60 € namiesto 7,20 €, ktoré by zaplatil, keby si kupoval lístok pri každej ceste.

Karnet sa skladá z 24 políčok, ktoré si cestujúci označuje podľa potreby. Pred cestou si cestujúci zistí, koľko políčok potrebuje použiť pomocou tabuľky uvedenej priamo na lístku, alebo nižšie v tomto článku. Čím viac políčok cestujúci použije, tým viac zón, resp. minút môže precestovať. Vďaka tomuto systému karnet nahradí akýkoľvek lístok na jednu cestu od 30-minútového dvojzónového po 180-minútový celosieťový (karnet nie je možné označiť na 15 minútovú platnosť). Ostatné políčka cestujúcemu zostanú na ďalšie cesty. Presný spôsob ako si označiť karnet nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Po označení políčka platia pre karnet rovnaké podmienky ako pre bežný cestovný lístok na jednu cestu. Počas doby platnosti je teda možné neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave za podmienky, že cestujúci neprekročí počet zón, pre ktoré je lístok platný. Aj pri karnete platí, že zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou je cesta v rámci Bratislavy (bez použitia regionálnych zón), kedy je možné karnet označený na dve zóny použiť aj na cestu zo zóny 100 do zóny 101, alebo opačne.


Cezhraničná doprava do Rajky (doprava od 1.9.2020 zastavená)

Lístok
Jednosmerný Spiatočný
základný 1,50 € / 420 HUF 2,90 € / 810 HUF
zľavnený 0,75 € / 210 HUF 1,45 € / 405 HUF
dovozné za batožinu 0,75 € / 210 HUF -
dovozné za zviera 1,50 € / 420 HUF -

Cestovné lístky pre cezhraničnú dopravu sa predávajú len u vodiča autobusu. Na území Slovenska platia na linke 801 štandardné lístky IDS BK.

Zľavnené cestovné sa poskytuje žiakom a študentom do dovŕšenia 26 rokov, dôchodcom nad 60 rokov po preukázaní nároku na zľavu a seniorom nad 62 rokov po predložení dokladu totožnosti. Deti do 5 rokov (vrátane) a vodiace psy sa prepravujú bezplatne.


Zľavy

Zľavnené cestovné sa poskytuje:
 • deťom od 6 do 15 rokov (vrátane)
 • študentom do 25 rokov (vrátane)
 • cestujúcim od 62 rokov
 • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S
Bezplatne sa prepravujú:
 • deti mladšie ako 6 rokov,
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, vrátane invalidného vozíka, alebo vodiaceho psa,
 • sudcovia Ústavného súdu SR.

Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľom diamantovej Jánskeho plakety, účastníkom protifašistického a protikomunistického odboja a politickým väzňom s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava. Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas.

Viac o zľavách nájdete v časti Zľavy v MHD Bratislava.


Predajné miesta lístkov IDS BK

Miesto predaja
Lístky na jednu cestu
Denné lístky
Predplatné lístky
Žlté automaty áno (2 - 5 zón) áno (24-hodinové) nie
Červené multifunkčné automaty áno (všetky druhy) áno (všetky druhy) áno (na už vydané karty)
Aplikácia IDS BK áno (všetky druhy) áno (okrem 168-hodinového) nie
Internetový predaj nie nie áno
Novinové stánky áno (2 - 3 zóny) nie nie
Pošty v Bratislavskom kraji nie nie áno (na už vydané karty)
Predajne DPB
áno (2 - 5 zón) áno (všetky druhy) áno (všetky druhy)
Predajne Slovak Lines áno (všetky druhy) áno (všetky druhy) áno (všetky druhy)
Pokladne ZSSK áno (všetky druhy) áno (všetky druhy) áno (všetky druhy)
Pokladne RegioJet nie nie áno (na už vydané karty)
Vozidlá MHD elektronické, všetky druhy elektronické 24- a 72-hodinové nie
Autobusy Slovak Lines áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou) áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou) len predĺženie platnosti predchádzajúceho PCL
Vlaky ZSSK áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou)* áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou)* áno (7- a 30-dňové, na už vydané karty)*
Vlaky RegioJet áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou)* áno (všetky druhy, s okamžitou platnosťou)* nie

* Cestujúci je povinný aktívne vyhľadať sprievodcu bezprostredne po nástupe. Ak cestujúci nastúpil do vlaku v stanici s otvorenou pokladňou, účtuje sa prirážka 1,50 € (ZSSK), resp. 1,00 € (RegioJet).

Karnet je možné zakúpiť len na predajných miestach DPB a vo veľmi obmedzenom množstve novinových stánkov.

Predajné miesta Dopravného podniku Bratislava

V tabuľke nižšie sú uvedené štandardné otváracie hodiny predajní cestovných lístkov Dopravného podniku Bratislava. Krátkodobé úpravy predajnej doby zverejňuje DPB na svojej internetovej stránke.

Upozornenie: Od 24. októbra 2020 sú všetky predajne z dôvodu pandémie dočasne zatvorené.

Predajné miesto
Pondelok - piatok Sobota Poznámka
Primaciálne námestie
v budove Novej radnice
08:00 – 12:00
12:30 – 16:00
(v pondelok do 17:00, v piatok do 15:00)
zatvorené  
Hlavná stanica
pred staničnou budovou
05:30 – 09:45
10:15 – 17:30
18:00 – 20:30
08:00 – 12:00
12:30 – 16:00
 
Železničná stanica Vinohrady
obratisko električiek
06:00 – 14:30
15:00 – 18:00
zatvorené  
Olejkárska ulica 1
budova DPB, a.s.
06:00 – 10:00
10:30 – 17:00
17:30 – 20:00
zatvorené  
Hodžovo námestie
podchod
06:00 – 20:00 08:00 – 16:00  
Most SNP
obratisko autobusov
06:00 – 14:30
15:00 – 18:00
zatvorené nie je možné zhotovovanie fotografií na karty
Dúbravka, M. Sch. Trnavského 9 (zastávka Švantnerova) 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
(v pondelok do 17:30)
zatvorené  
Petržalka, Mlynarovičova 14 (zastávka Mlynarovičova) 06:00 – 14:30
15:00 – 18:00
zatvorené nie je možné zhotovovanie fotografií na karty

Všetky predajne umožňujú predaj čipových kariet a aktivovanie Bratislavskej mestskej karty (BMK).

Predajné miesta Slovak Lines

Predajné miesto
Pondelok - piatok
Sobota - nedeľa
Autobusová stanica Mlynské nivy

pokladne 5 a 6

06:30 – 18:30 06:30 – 12:30
13:00 – 18:00
Malacky - autobusová stanica
pondelok: 12:00 – 17:00
streda: 12:00 – 16:00
piatok: 12:00 - 14:00
zatvorené

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lískom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného 15-minútového cestovného lístka (0,70 €). Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného lístka je nasledovná:

 • 50 € pri zaplatení vo vozidle, alebo do 10 pracovných dní v doplatkovej pokladni,
 • 70 € pri neskoršom zaplatení,
 • 5 € pri zabudnutej električenke resp. zabudnutej preukážke na zľavu,
 • 5 € pri nezaplatení dovozného za zviera, batožinu a bicykel.

Kontrolu tarifného vybavenia na linkách MHD Dopravného podniku Bratislava vykonáva revízor dopravného podniku, ktorý sa musí preukázať revízorským odznakom. V prípade kontroly sa približne po 15 sekundách od zatvorenia dverí zablokujú označovače cestovných lístkov. Z priebehu kontroly je automaticky zhotovovaný zvukový záznam.

Pokutu je možné zaplatiť

 • v hotovosti alebo platobnou kartou revízorovi priamo vo vozidle,
 • v doplatkovej pokladni DPB, a.s., na Olejkárskej 1 v hotovosti, alebo platobnou kartou, prevádzková doba doplatkovej pokladne:
  • pondelok, streda: 09.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00,
  • utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 ,
 • v predajniach DPB na Hodžovom nám. a Hlavnej stanici (v týchto predajniach nie je možné dodatočné preukázanie PCL alebo preukazu na zľavu),
 • bezhotovostne prevodom na účet, ktorého číslo je možné nájsť na stránkach DPB, a.s.

Ak cestujúci nezaplatí pokutu priamo vo vozidle, je povinný preukázať sa revízorovi osobnými údajmi (občianskym preukazom, vodičským preukazom, cestovným pasom, povolením na pobyt) za účelom vymáhania cestovného a pokuty. V prípade, ak cestujúci neposkytne revízorovi osobné údaje, zistenie totožnosti cestujúceho vykoná privolaná policajná hliadka. Všetky uvedené úkony je revízor povinný vykonať priamo vo vozidle MHD.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Valec #20:
Dakujem, prosim prepacte, ale toto som si na ich oficiálnej stránke vobec nenasiel.....pozeral som pracoviská DPB......
Reakcia na: kecho #19:
OK máte PRAVDU......prosím poradte mailové adresy DPB a Magistrátu BA.....Dakujem......
Reakcia na: shaggy #23:
PRAJEM ti ...."musíš sa vrátiť v čase" ty to dokázes ????
Reakcia na: gejza #21:
IGNORUJ....IGNORUJ....a prajem Ti (Vám) takúto IGNORACIU az do konca Tvojho (Vasho) zivota.....vsak v ignorácii sa zije najlepsie.....ci?????
a s pozitkom.....:)
Reakcia na: RUDOLF #18:
Gejzu Šlapku si pamätám, ale som si istý, že aj keď to nebol veľmi obľúbený komunista, jeho vyjadrovanie a schopnosť zistiť si informácie bola lepšia, než u teba. Takže ak niečo chceš oznámiť DPMB, musíš sa vrátiť v čase. Ak niečo chceš oznámiť DPB a magistrátu, oznám im to. Tento web má s nimi spoločné asi toľko, ako ty.
Reakcia na: gejza #21:
Nemozes ist s jeho prispevkom na magistrat, lebo najmocnejsi sach s najhladnejsim zakazali take vylomeniny (pobyt vonku za ucelom staznosti). 😃
Reakcia na: RUDOLF #18:
Milý Rudolf, zajtra mám home office, pričom v rámci obednej prestávky si vytlačím Tvoj príspevok a pôjdem ho odniesť na Magistrát. Stačí ho odniesť na pracovisko prvého kontaktu alebo ho chceš doručiť niekomu konkrétnemu ? Len pripomeniem, že DPMB je Dopravní podnik města Brna a nepredpokladám, že by jeho pracovníkov zaujímali diskrepancie medzi deklarovanými a reálnymi otváracími hodinami predajní DPB a.s.. Ak budeš mať akúkoľvek ďaľšiu nezmyselnú požiadavku, pokojne ju napíš, odignorujem ju minimálne s takým pôžitkom ako túto.
Reakcia na: RUDOLF #18:
Mozno by nebolo naskodu to poslat do DPB a na mesto Bratislava namiesto fora priaznivcov MHD...
Dobrý den "fsetkím" ZODPOVEDNìM pracovníkom DPMB - v dnesnej elektronickej dobe si PROSIM urobte PORIADOK vo Vasich otváracích hodinách Vasích prevádzok......Predajné miesta Dopravného podniku Bratislava

V tabuľke nižšie sú uvedené štandardné otváracie hodiny predajní cestovných lístkov Dopravného podniku Bratislava. Krátkodobé úpravy predajnej doby zverejňuje DPB na svojej internetovej stránke.


Predajné miesto
Pondelok - piatok Sobota Poznámka
Primaciálne námestie
v budove Novej radnice 08:00 – 12:00
12:30 – 16:00
(v pondelok do 17:00, v piatok do 15:00) zatvorené Od 26.10. do 30.10.2020 otvorené len do 15:00
Hlavná stanica
pred staničnou budovou 05:30 – 09:45
10:15 – 17:30
18:00 – 20:30 08:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Železničná stanica Vinohrady
obratisko električiek 06:00 – 14:30
15:00 – 18:00 zatvorené
Olejkárska ulica 1
budova DPB, a.s. 06:00 – 10:00
10:30 – 17:00
17:30 – 20:00 zatvorené
Hodžovo námestie
podchod 06:00 – 20:00 08:00 – 16:00
Most SNP
obratisko autobusov 06:00 – 14:30
15:00 – 18:00 zatvorené nie je možné zhotovovanie fotografií na karty
Dúbravka, M. Sch. Trnavského 9 (zastávka Švantnerova) 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00 DNES 27.10.2020 14:35 ZATVORENÈ !!!!!!!!!!!!!!!!!
(v pondelok do 17:30) zatvorené
Petržalka, Mlynarovičova 14 (zastávka Mlynarovičova)

PROSÌM aby sa INFORMÀCIA dostala az na magistrát, aby vedeli aj tam tí "najsamlepsí" ze majú "bordel ako v tanku" (napr. v pondelok ráno otvoríme SLAVNOSTNE este "NEDOKONCENÙ" radiálu (utorok podvecer 16:16 pracujú ako "draci"....... sprevádzkovali az na obed v pondelok(pripomína mi to súdruha G.Slapku,ktorý tiez takto SLÀVNOSTNE odovzdával elektrickovú 1-kolajku zo stredu mesta ku bývalej "RIVIERE"........ako cez nepodarený kopirák (Indigo)
Reakcia na: Mike #9:
Toto som vyriešil doma kombináciou In-100 First a električenky P+P+0+B za 28.640,- CZK ročne, ono to vyjde skoro na to isté ako PID all zones + ako bonus zadarmo vlakom po skoro celej ČR v 1. triede. A ten občasný regiobus mimo Kernzone si radšej zaplatím.
Reakcia na: Ari #15:
Na Os a REX to sedí 🙂 Na R ako píšeš musí byť traťový lístok po Vinohrady.
Reakcia na: 810zssk #14:
Dobre, tak kúpim si traťový lístok do Vinohradov aby mať možnosť cestovať aj Rýchlikom, ale inač co je nemožne v tej kombinácii?
Reakcia na: Ari #13:
Taka kombinacia aku uvadzas nie je mozna. Nie je dovolene nadvazovat dva listky ZSSK tam kde vlak nestoji. Ak mas mesacnik TT - Raca a ides rychlikom, je ti na nic, musis si kupit novy listok z TT.

Nadvazovanie tam kde vlak nestoji je povolene len pri PCL IDS.
Reakcia na: Valec #12:
V prípade cestovania len Os a Rex stačí traťový lístok Trnava - Rača za 44€, nie? Pripadne pri ceste rýchlikom je možnosť'dokúpiť lístok len na úsek Rača - Hl.Stanica, čiže to iste čo máš v druhom tvojom prípade je možnosť mať spolu len za 26,90 + 44 = 70,90.
Reakcia na: Kat2020 #11:
Záleží na tom, kam presne a čím budete cestovať.

Traťový mesačný obojsmerný lístok ZSSK stojí 51 € a platí len na vlaky (všetky okrem ICčiek). 30-dňový predplatný lístok pre Bratislavu (zóny 100+101) vyjde na 26,90 €. Dokopy teda 77,90 €.

30-dňový 100+101+6 regio je za 72,50 €, ale na železnici platí len na Os a REXy.
Reakcia na: Mike #9:
Ďakujem, tie traťové lístky vyzerajú lacnejšie. O tých som nevedela.
Reakcia na: Mike #9:
Ak ale bude chcieť využiť rýchliky, tak traťový lístok musí mať už z Hlavnej stanice.
Reakcia na: Kat2020 #8:
Áno, je to možné. Akurát táto električenka neplatí na rýchliky,
Ale tiež si spočítajte, koľko stojí traťový lístok ZSSK na úsek Trnava - Bratislava, Rača (v ponuke tušim max. na 30 dní) a k tomu električenka iba na zóny 100+101 (Bratislava), či to nebude lacnejšie. Traťový lístok ZSSK sa dá kombinovať s električenkou aj v stanici, kde vlak nestojí - teda môžete ísť aj vlakom REX, ktorý stojí v Pezinku a potom až na Vinohradoch, a mať traťový lístok po Raču a ďalej IDS-kovú električenku (na zóny 100+101).
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať na neprenosné električenky, či im správne rozumiem.
Bývam v Trnave a začala som pracovať v Bratislave a teda hľadám najlacnejší spôsob cestovania. Našla som neprenosné električenky ( cestujem vlakom +MHD). Vedeli by ste mi potvrdiť, že na túto cestu by som mohla využiť neprenosnú električenku zóny 100+101+6 regionálnych zón?

Ďakujem za radu.
Reakcia na: dianamrazi #6:
Nie, do Rajky sa daju kupit len jednorazove listky.
Pozdravujem, da sa kupit rocna elektricenka, ktora zahrna aj spoj z Rajky (Madarsko) do centra mesta Bratislava? Ak ano, kolko to stoji. Neviem to najst na stranke. Dakujem.
Reakcia na: acilim #4:
Sú uvedené v sekcií cestovné lístky na jednu cestu 🙂 Ide o skupinový lístok pre 10 osôb - nie je tam žiadna zľava, ale stačia Vám len 3+3 lístky namiesto 33. Kúpite ho napr. v multifunkčnom automate na Hlavnej stanici. Iné skupnové CL neexistujú.
Dobrý deň,
nikde neviem nájsť skupinové cestovné lístky. Existujú vôbec?
Neskutočne by nám to pomohlo pri školských výletoch:) Ak pricestujeme do BA vlakom so skupinou napr. 33 detí, znamená to pre nás kupovať si 33 lístkov na každú cestu. Teda ak sa presúvame napr. 3x tak je to 99 cestovných lístkov:))
Existuje nejaké rozumnejšie riešenie?