Základné otázky a odpovede o Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Odpovede na najčastejšie otázky o IDS BK.

Čo je to Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji?

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) bol doteraz známy ako pripravovaný projekt Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Jedná sa o jednotný dopravný systém, ktorý vznikne spoluprácou jednotlivých dopravcov na železnici, v regionálnej autobusovej doprave aj v MHD. V prvej etape budú integrovaní Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines (prímestské autobusy) a Železničná spoločnosť Slovensko.

V rámci tohto systému budú v prvej etape od 1. júna 2013 zavedené jednotné predplatné cestovné lístky (tzv. električenky, mesačníky, PCL) platné u všetkých troch dopravcov na území mesta Bratislava a Záhoria (okres Malacky).

V budúcnosti budú zavedené aj jednorazové cestovné lístky a dôjde k previazaniu jednotlivých liniek a ich cestovných poriadkov. V praxi to znamená, že cestujúci nebude musieť uvažovať, s ktorým dopravcom pôjde, pretože u všetkých budú platiť tie isté jednotné podmienky. IDS BK by mal byť v ďalších etapách rozšírený na celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a uvažuje sa aj s prienikom do Trnavského samosprávneho kraja a príhraničných obcí v Rakúsku a Maďarsku.

Kto môže využiť IDS BK?

V prvej etape, ktorá bude spustená v júni, budú zavedené jednotné predplatné cestovné lístky (električenky) na území Bratislavy a Záhoria, bude preto určená skôr pravidelným cestujúcim. Predplatné lístky umožnia neobmedzené cestovanie spojmi zúčastnených dopravcov v rámci zvolených zón počas obdobia 30, 90, alebo 365 dní – podľa voľby cestujúceho. Predplatné cestovné lístky sa nahrávajú na čipovú kartu DPB, Slovak Lines, ZSSK, ISIC alebo Bratislavskú mestskú kartu. IDS BK tak budú môcť využiť súčasní držitelia kariet, ktoré platia u DPB, Slovak Lines či ZSSK a noví zákazníci, ktorí si ju zakúpia u jednotlivých dopravcov.

V predajných miestach DPB nová karta vyjde na 5,30 €, u dopravcu Slovak Lines (na AS Mlynské nivy a v pondelok od 14:00 do 16:00 tiež na AS Malacky) na 3,00 € za podmienky nabitia kreditu aspoň 3 €. Pre cestujúcich, ktorí nenavštevujú Bratislavu môže byť výhodné vybaviť si kartu od ZSSK, keďže tú je možné za 5,00 € získať v každej pokladnici. Treba však počítať s tým, že ZSSK nevydáva nové karty na počkanie, ale cestujúci na jej dodanie bude musieť vyčkať približne mesiac. Pre použitie Bratislavskej mestskej karty budú platiť zvláštne podmienky.

Jednorazové a turistické cestovné lístky zatiaľ zavedené nebudú a u každého dopravcu bude platiť doterajší systém predaja i cenník.

Čo sú to zóny?

Cestujúci pri kúpe predplatných cestovných lístkov IDS BK nebudú platiť priamo za precestované kilometre, ale za zóny, v ktorých bude električenka platiť. Pôjde o podobný systém, aký existoval do roku 2011 aj v Bratislave, keď vzdialenejšie mestské časti spadali do 2. pásma. Každá zóna bude obsahovať časť územia regiónu a ich poskladaním vznikne územie celého kraja - podobne ako pri skladaní puzzle z malých delikov - "zón". Záhorie bude rozdelené na 22 zón, ktorých schému nájdete tu. Ich čísla budú uvedené aj v cestovnych poriadkoch. Bratislavu zahŕňajú zóny 100 a 101, od čísla 200 sa jedná o regionálne zóny. Pre Záhorie sú vyčlenené zóny začínajúce číslicou 2.Príklad: Bývate vo Vysokej pri Morave a pravidelne cestujete za prácou do Bratislavy. Podľa mapky zón zistíte, že vaša trasa vedie cez zóny 230, 225, 215, 101 a 100. Preto si kúpite predplatný lístok na tieto zóny (2 mestské + 3 regionálne). V rámci určenej doby platnosti potom môžete neobmedzene bez platenia ďalšieho cestovného používať MHD, autobusy Slovak Lines a vlaky Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko v príslušných zónach, v tomto prípade teda v Bratislave, Marianke, Stupave, Zohore, Lozorne, Vysokej pri Morave a medzi nimi. Hoci si električenku zakúpite predovšetkým na cestu z Vysokej pri Moravy do práce v Bratislave, pokojne ju môžete cez voľné dni využiť napríklad na výlet do Marianky, ktorá neleží na vašej bežnej trase.

Podľa schémy zón môj spoj prechádza aj cez zónu, kde nemá žiadnu zastávku. Musím za ňu zaplatiť?

Áno, cestujúci musí mať zakúpený lístok aj pre zónu, v ktorej daný spoj nezastavuje, ale len ňou prechádza. To nastáva v týchto prípadoch:

  • medzi stanicami Devínske jazero a Zohor prechádza vlak cez zónu 215
  • medzi stanicami Malacky a Plavecký Štvrtok prechádza vlak cez zónu 245
  • medzi Stupavou a Vysokou pri Morave prechádza autobus cez zónu 225
  • medzi Pernekom a Malackami prechádza autobus cez zónu 259
Podobné situácie nastávajú tiež v prípade rôznych zrýchlených spojov, ktoré niektoré zastávky prechádajú.

Keď ešte existovali pásma v bratislavskej MHD, mohol som s električenkou na prvé pásmo cestovať až do prvej zastávky v druhom pásme. Platí to aj v IDS BK?

Nie, toto pravidlo neplatí. Cestujúci potrebuje mať zakúpený predplatný lístok platný na území každej zóny, v ktorej cestuje. Napríklad pri kontrole vo vlaku medzi Zohorom a Plaveckým Štvrtkom musí cestujúci predložiť platný lístok Bratislavskej integrovanej dopravy pre zóny 225 aj 235 alebo platný cestovný lístok Železničnej spoločnosti Slovensko pre daný úsek.

Koľko zaplatím za lístok v IDS BK?

Pri kúpe predplatného lístka si cestujúci zvolí, v ktorých zónach plánuje cestovať a podľa ich druhu a počtu bude vypočítaná cena. Zakúpiť je možné od 1 regionálnej zóny až po 10 zón, ďalšiou možnosťou je celosieťový lístok. Celosieťový lístok bude platiť na všetky zóny IDS BK, čiže na neobmedzené cestovanie v MHD, autobusoch Slovak Lines a vlakoch Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko na území Bratislavy a Záhoria. Ak predplatný cestovný lístok obsahuje bratislavské zóny (100 a 101), bude drahší, ako keby obsahoval iba regionálne zóny, pretože územie pokryté zónami 100 a 101 je niekoľkonásobne väčšie než územie pokryté jednotlivými regionálnymi zónami. Zároveň platí, že bratislavské zóny je možné zakúpiť len spoločne, teda spolu so zónou 100 musí byť zakúpená aj zóna 101 a opačne.

Cenník nájdete tu.

Ceny lístkov IDS BK mi nevyhovujú, musím využiť túto novinku?

Nemusíte. V tejto etape bude platiť takzvaná duálna tarifa, teda cestujúci si sám zvolí, či použije cestovné lístky IDS BK, alebo doterajšiu tarifu jednotlivých dopravcov vrátane traťových predplatných lístkov ZSSK. V zásade platí, že tarifa IDS BK sa oplatí najmä tým cestujúcim, ktorí prestupujú medzi regionálnou a mestskou hromadnou dopravou, prípadne medzi autobusmi a vlakmi.

V Bratislave budú automaticky všetky električenky zakúpené od 1.6.2013 platiť aj na vlaky kategórií Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko a regionálne autobusy Slovak Lines.

Používam príplatok BID k električenke dopravného podniku, budem mať túto možnosť naďalej?

BID príplatok bude zrušený, pretože všetky električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava) predané od 1.6.2013 budú platiť aj vo vlakoch Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko a autobusoch Slovak Lines na území Bratislavy. Pri autobusoch budú môcť cestujúci využívať všetky prímestské autobusy Slovak Lines na území mesta (nielen doterajší smer Záhorie) a pri vlakoch aj stanicu Devínske jazero. Cena pritom nestúpne, práve naopak: Ak cestujúci využíval príplatok BID, cena pre neho klesne a možnosti použitia sa rozšíria.

Pravidelne cestujem cez územie, ktoré bude v IDS BK, ale cieľ/začiatok mojej cesty je mimo neho. Môžem aj tak využiť IDS BK?

Áno. V rámci IDS BK bude cestujúci môcť kombinovať cestovné lístky. Na území, ktoré je zaintegrované, použije predplatný cestovný lístok IDS BK, a od poslednej zastávky v smere von z územia IDS BK resp. do prvej zastávky v smere do územia IDS BK použije bežnú tarifu príslušného dopravcu. Pozor, lístok IDS BK platí vždy len do tej zastávky v ktorej vlak, resp. autobus zastavuje. Nie je možné nadväzovať doklady v zastávke, kde daný spoj nezastavuje.

Viac informácií o tejto problematike nájdete tu.

Pravidelne cestujem na určitej trase, pre ktorú budem mať zakúpený predplatný lístok IDS BK. Občas však budem chcieť cestovať aj ďalej. Budem môcť aj vtedy využiť svoj predplatný lístok na trase, na ktorej ho mám platný?

Áno. Predplatná lístok platí na zóny, pre ktoré bol vydaný, bez ohľadu na cieľ cesty. Od poslednej zastávky v poslednej zóne, pre ktorú má cestujúci zakúpený predplatný lístok IDS BK, zaplatí bežné cestovné príslušného dopravcu. Pozor, lístok IDS BK platí vždy len do tej zastávky v ktorej vlak, resp. autobus zastavuje - nie je možné nadväzovať doklady v zastávke kde daný spoj nezastavuje.

Príklad 1: Cestujete iba v Bratislave, preto máte zakúpenú električenku pre zóny 100 a 101. Chcete si však spraviť peší výlet z Rače cez hrad Pajštún do Borinky. Pri ceste do Rače zo svojho bydliska na Dunajskej ulici vám platí zakúpený predplatný cestovný lístok. Po skončení túry nástupite do autobusu Slovak Lines a vodičovi oznámite ako cieľovú zastávku autobusovú stanicu - systém Vám automaticky naúčtuje cestovné len po Záhorskú Bystricu, pretože pre zvyšok cesty máte predplatný lístok. Ušetrili ste tak cestovné za úsek Záhorská Bystrica - Autobusová stanica.

Príklad 2: Cestujete pravidelne na trase Stupava - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101 a 215. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave na návštevu kamarátov do Borinky. Pre úsek Bratislava - Stupava, obora (posledná zastávka v zóne 215) použijete predplatný lístok IDS BK a doplatíte si cestovné dopravcu Slovak Lines pre úsek Stupava, obora - Borinka (70 centov v hotovosti, resp. 45 centov z dopravnej karty po zastávku Borinka, OcÚ).

Príklad 3: Ste v podobnej situácii ako v príklade 2, ale pred cestou sa rozhodnete ešte zastaviť doma, neďaleko zastávky Stupava, Mást. Na autobus do Borinky teda nastúpite až v Stupave. Opäť však môžete pre zónu 215 (do ktorej spadá Stupava) použiť predplatný lístok a tak hoci ste nastúpili už Máste, zaplatíte cestovné až od poslednej zastávky v Stupave (Stupava, obora).

Príklad 4: Cestujete pravidelne na trase Stupava - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101 a 215. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave na návštevu kamarátov do Marianky. V tomto prípade nezaplatíte žiadne ďalšie cestovné, lebo Marianka tiež leží v zóne 215, pre ktorú máte zakúpený predplatný lístok IDS BK.

Príklad 5: Cestujete pravidelne na trase Lozorno - Bratislava, preto máte zakúpený predplatný cestovný lístok pre zóny 100, 101, 215, 225. Jeden deň však budete chcieť ísť z práce v Bratislave-Rači vybaviť doklady do Malaciek, kam pôjdete vlakom. Ak zvolíte osobný vlak, ktorý zastavuje vo všetkých staniciach, môžete použiť Váš predplatný lístok IDS BK na trase z Rače po poslednú zastávku zóny 225 (Zohor) v kombinácii s lístkom Železničnej spoločnosti Slovensko pre trasu Zohor - Malacky. Ak však použijete vlak Regional Express (REX), ktorý v Zohore nezastavuje, nie je možné nadviazať v ňom lístky. Váš lístok IDS BK môžete využiť len po Bratislavu hlavnú stanicu, odkiaľ už budete musieť použiť lístok Železničnej spoločnosti Slovensko na trasu Bratislava hl.st. - Malacky. Ak by tento vlak zastavoval napríklad v Devínskej Novej Vsi, Váš predplatný lístok platí až do nej a lístok Železničnej spoločnosti Slovensko by ste si  zakúpili pre trasu Devínska Nová Ves - Malacky.

Cestujem pravidelne vlakom z Devínskej Novej Vsi na Hlavnú stanicu vlakom. Získam niečo zavedením IDS BK?

Áno. Ak si cestujúci zakúpi električenku na území Bratislavy (zóny 100 a 101), bude môcť cestovať aj vlakmi Os a REX bez ďalších doplatkov a príplatkov.

Cestujem pravidelne z Vrakune do centra autobusom Slovak Lines. Dotkne sa ma IDS BK?

Áno, v pozitívnom zmysle slova. Ak si cestujúci zakúpi električenku na území Bratislavy (zóny 100 a 101), bude môcť cestovať aj autobusmi Slovak Lines bez ďalších doplatkov a príplatkov.

Cestujem len MHD v Bratislave, regionálnu dopravu nepoužívam. Čo sa pre mňa zmení zavedením IDS BK?

Cestujúci získajú nové možnosti cestovania, ak si po zavedení IDS zakúpia električenku. Nebudú odkázaní len na MHD, ktorá z niektorých lokalít nemusí byť najrýchlejšou ani najdostupnejšou voľbou - napr. na Ráztočnej ul. vo Vrakuni, v logistickom centre medzi Vajnormi a letiskom, či pri ŽST Devínska Nová Ves. Po novom z týchto lokalít budú môcť s električenkou využiť aj vlaky Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko a autobusy Slovak Lines bez doplatkov a príplatkov.

Ak cestujúci využíva iba jednorazové alebo turistické lístky, na doterajšom cestovaní sa pre neho nezmení nič.


9.1.2013
-Samo Muránsky-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

810zssk29.6.2015 13:48 #188 Re:
Reakcia na #187 od Jezo:
Tak to je celkom nevyhnutne..
Jezo29.6.2015 9:59  +1#187 Re:
Reakcia na #186 od 810zssk:
Suhlasim. Ale ja sa tesim aj z maleho posunu. A hadam rozsirenie prinesie aj tlak na tu optimalizaciu.

Inak podla dnesneho Ftacnikovho blogu na sme.sk (nesledoval som oficialne materialy k tomu) sa so zavedenim III. etapy rusia 100% zlavy pre odbojarov, ZTP, darcov atd.
810zssk27.6.2015 19:16  +2#186 Re:
Reakcia na #185 od Jezo:
Ta skutocne klucova otazka je ci sa niekedy zrealizuje dopravna optimalizacia na primestskej autobusovej doprave. Bez nej to nema zmysel.
Jezo27.6.2015 11:11 #185 Re:
Reakcia na #184 od Emil:
Tak po magistrate to schvalil aj kraj. Zda sa, ze hrozba vracania dotacii to konecne potlaci dalej.

Kraj schválil rozšírenie integrovanej dopravy
http://bratislava.sme.sk/c/7882077/kraj-schvalil-rozsirenie-integrovanej-dopravy.html
Emil26.6.2015 9:06 #184 Re:
http://bratislava.sme.sk/c/7880521/poslanci-schvalili-zavedenie-tretej-etapy-integrovanej-dopravy-v-kraji.html
Joyki30.4.2015 21:30 #183 Re:
Reakcia na #182 od 810zssk:
Ano, vlaky REX aj v objednávkach figurujú, ako "R", čiže spadajú pod diaľkovú dopravu, takže obmedzenie len na vlaky Os a REX je zase len nekoncepčným výmyslom.
810zssk30.4.2015 8:30 #182 Re:
Reakcia na #181 od Valec:
Neplatia rovnake podmienky - vid zlava Regional, EC priplatok, neakceptacia dokladov IDS, atd.

Inak pokial je mi zname, REX spada do dialkovej dopravy (aj ked tam plati Regional) - aspon tak mi to bolo vysvetlene ked som sa pytal ze preco su vlaky BB-ZA stale Zr a nie REX.

Napokon ale nejake formalne rozdelenie aj tak nie je odpoved na otazku "preco". Dufam, ze najneskor so zapojenim Kutov, ci Trnavy do IDS dojde k akceptacii dokladov IDS na vsetkych objednavanych vlakoch.
Valec30.4.2015 8:14 #181 Re:
Reakcia na #180 od 810zssk:
Podmienky platia rovnaké, akurát objednávka výkonov sa rozdeľuje na regionálnu a diaľkovú dopravu. A do IDS je zapojená len regionálna (Os, Zr, REX).
#179: Nikde nie je napísané, že sa to časom zmeniť nemôže - obzvlášť, ak to bude mať aj nejaký zmysel. Aj do VOR (ktorý existuje už 30 rokov) zapojili diaľkovú dopravu až po niekoľkých rokoch.
810zssk29.4.2015 19:48  +1#180 Re:
Reakcia na #179 od Error 0x007:
Lebo sme na Slovensku a paradoxne hoci mame jedneho objednavatela vlakov, tak platia rozne tarifne podmienky. Kazdopadne, zatial by si to nemal na akych inych vlakoch vyuzivat, ak odmyslime skackanie medzi hlavnou stanicou a Vinohradmi.
Error 0x00729.4.2015 19:45 #179 Re:
Moze niekto vysvetlit, preco je cestovanie vlakom obmedzene na Os a REX?
Ked sa nemylim tak vo VOR sa moze clovek povozit aj railjetom...
Error 0x00718.1.2015 23:55 #178 Re:
Reakcia na #177 od pharel:
Na západe nič nové.
pharel18.1.2015 19:25  +1#177 Re:
Ahojte, vie niekto nejaku novinku ohladom rozsirenia BID na smer Pezinok a Senec? Nejak sa po volbach po tom zlahla zem. Rovnako ako aj po odstraneni IAD z Radlinskeho (Blumental) :))) Vdaka
l_ienka12.3.2014 9:14  +2#176 Re:
Ok, budem aj ja vytrvalejsia v tomto, lebo ma to zaujima a stve ... dakujem 🙂
810zssk12.3.2014 8:48 #175 Re:
Reakcia na #174 od l_ienka:
Na DPB pis reklamaciu ak je problem s tym ze ti nieco predali zle. Ak listok uz mas a obcas uznany je, tak je tam evidentne spravne nahrany - teda ak ti ho neuznaju, je problem na strane dopravcu kde uznany nebol. V takom pripade sa treba obratit na toho dopravcu. V pripade SL im najlepsie bude ak napises e-mail kde uvedies cislo linky a spoja (je uvedene na listku), v pripade ZSSK chod do zakaznickeho centra na hlavnej stanici (nie do hociakeho okienka) a trvaj na nasledovnom:
1. Mas zakupeny platny PCL, t.j. na danom useku si mala cestovat bezplatne.
2. Podla prepravneho poriadku IDS BK NIE JE potrebny zapis PCL do karty v DPB ("Kontrolné zariadenia vo vlakoch ZSSK zápis PCL nerealizujú, vždy vykonávajú len overenie či na danú BČK bol ePCL predaný.") - pripadne napis do BID nech ti to potvrdia a ich odpoved si vytlac a ukaz im ho v ZSSK.
3. Konanim ZSSK ti vznikla skoda a ziadas vratenie cestovneho, ktore si zaplatila nad ramec toho co si mala.
4. Podanie oficialnej staznosti (spravidla totiz v pripade ZSSK ide o vlakveducich co flakaju svoju robotu neaktualizaciou citaciek a tym sposobuju skody cestujucim - je potrebne aby sa o nich ZSSK dozvedela).

Inak moja skusenost so ZSSK je taka ze ma pri istom (inom) probleme zacali presviedcat ze im nieco nefunguje a preto sa to neda. Vyriesil som to vtedy tak ze som v zakaznickom centre velmi razne trval na vyrieseni problemu a nakoniec ich "donutil" zavolat niekomu z managementu a problem sa vyriesil nejakym nahradnym sposobom. Len podotykam, ze som vystupoval slusne - niektori zakaznici zial problemy tym ze zacnu byt neprijemni na predavacku, ale to neriesi nic. Takze treba razne, ale slusne trvat na svojom 🙂
l_ienka12.3.2014 7:36 #174 Re:
tak ja urcite nepatrim k tym co si potichu niekde zanadavaju, ... na dpb som pisala, lebo si cez nich kupujem elektricenku, aj na zssr napr. mi povedali ze si to mam riesit na dpb (mozno aj tu je ta neinformovanost ludi za okienkom, ked by mali prepojene databazy, hned by vsetko videli/vedeli jak funguje, ale mozno ani oni si neaktualizuju databazu) ... od pondelka mam novu elektricenku, tak to znova skusim a uvidim .. a teda budem pisat staznosti na konkretne cisla busov a vlakov .... snad to niekto aj z kompetentych bude citat a snad s tym nieco budu robit .... ked ale ludia chodia reklamovat listky aj zo sl, tak asi si musi niekto vsimnut, ze asi nieco nefunguje jak ma .. nevyuzivam vlaky ani sl casto, ale zato to este viac stve ked sa mi stane, ze ich vyuzijem a nefunguje to jak ma ... tod moj nazor
810zssk12.3.2014 7:35 #173 Re:
Reakcia na #171 od l_ienka:
Ako uz bolo povedane, ked si kupis listok cez internet, nemusis nikam chodit, listok sa ti do karty nahra aj v Slovak Lines.

Pri cestovani v SL dorazne odporucam vodicovi vobec nehovorit ze mas elektricenku. Proste si vypytaj listok tam kam cestujes, po vyzve priloz kartu a strojcek ti automaticky bez zasahu vodica vyda listok za nula eur. Ak su problemy, napis na sekretariat@slovaklines.sk, su vcelku ochotni to riesit.

Vo vlaku som ja osobne problem nikdy nemal. Sprievodcovia PCL vzdy bez problemov uznali.
Valec11.3.2014 17:27 #172 Re:
Reakcia na #171 od l_ienka:
1. Cez internet zakúpený PCL nie je potrebné nikam chodiť zapisovať, dokáže to aj čítačka v autobuse SL a overiť platnosť vie aj sprievodca vo vlaku. Všetky zariadenia si sťahujú internetové predaje z jednej databázy (tzn. ak by v nej predaj nebol, tak ho PCL nenačíta ani strojček v DPB). Vo vlakoch je väčšinou ten problém, že si sprievodcovia nie vždy zaktualizujú databázu.
2. Vodič SL autobusu nemá ako skontrolovať, či PCL na karte je alebo nie... jemu ho strojček automaticky načíta. Ak z nejakého dôvodu nie, je, žiaľ, nutné zaplatiť cestu v hotovosti a potom je možné prísť ju do pokladne SL na autobusovej stanici vyreklamovať.
3. Písať sťažnosti do DPB ohľadom toho, že v SL buse nenačítalo kartu je viac menej zbytočné, DPB s tým nemôže urobiť nič, akurát tak sťažnosť preposlať na SL. Preto je lepšie písať rovno tam.
4. DPB aj SL majú rovnaké prístroje (od rovnakého výrobcu s rovnakým softvérom), avšak stále je to technika, ktorá nie je úplne 100% a v určitých prípadoch sa nedostatky vyskytnú. Všetky reklamácie sa spätne technicky overujú, aby sa dôvody ich vzniku mohli odstrániť. ak si cestujúci len zanadáva (doma, na fóre, v krčme...), tak dopravca aj dodávateľ síce vie, že nejaké chyby v systéme sú, ale nemá žiadnu možnosť nájsť a odstrániť ich.
5. K (ne)znalosti IDS u obslužného personálu sa žiaľ neviem vyjadriť, s tým som doteraz nemal žiadnu negatívnu skúsenosť.
l_ienka11.3.2014 16:06 #171 Re:
ja len taku malu reakciu .... mam bratislavsku mestsku kartu, kupujem si elektricenku cez net pasmo 100+101, uz som bola poucena, ze fyzicky sa informacie dostanu do karty az po prvom skontrolovani od revizora, alebo na dopravnom podniku bratislava .... kedze som nestretla revizora a chcela som ist slovak lines, tak som sa presla na dopravny podnik a nacitala si info o mojej elektricenke do karty ... jasna vec ze pan vodic slovak lines nic nevidel na mojej karte, o ochote sa vobec bavit o integrovanom systeme ani nehovorim, musela som si zaplatit normalne listok, uz sa mi to stalo aj vo vlaku, po skontrolovani na dopravnom podniku mi povedali ze sa to stava, ze o tom vedia, ze si mam zbierat listky a pak na slovak lines/zssr reklamovat ... ze maju info od ludi, ze napr. rano im niektori vodici listok predplateny vidia a vecer zas ini nie, tak som napisala uz asi dve staznosti na dopravny podnik, ze takto si teda integrovany system moc nepredstavujem, a pohadzovanie si ludi ako horuci zemiak tiez nie, ze nerozumiem preco nemozu mat vsetci dopravcovia rovnake pristroje s rovnakym napojenim na databazy (nechapem preco sa vobec do integrovaneho systemu pustali, ked to nie je dotiahnute dokonca ) ... jasna vec, ze odpovedi som sa stale nedockala.... akurat vedia ludi poriadne vytocit a znechutit cestovanie .... mam pocit ze cela ta informovanost je nulova, niektori vodici/ sprievodcovia ani netusia co to je, ani len nevidia informacie o elektricenke, neviem jak to mohli zaviest, ked nevedia prepojit databazy .... skoda slov .. a mozno asi len ja mam stastie na tie spoje kde to nefunguje a na neochotu 😞
Roberto5.3.2014 21:58  +1#170 Re:
Reakcia na #169 od Kabbi:
netreba nastupis do vlaku a ides
Kabbi5.3.2014 21:38 #169 Re:
Zdravím,
chcel by som sa opýtať (neviem či to tu už bolo), že keď chcem napríklad ísť z Hlavnej stanice do Devínskej Novej Vsi vlakom a mám električenku na ISIC karte, tak netreba ísť ku pokladni, aby mi vydali nejaký lístok za 0€ alebo už rovno nastúpim do príslušného vlaku?
To isté z Devínskej, ak sú pokladne zatvorené, tak nastúpim len tak do vlaku a odveziem sa?
Za odpoveď ďakujem. 🙂