Zastávka Národné námestie

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
14 Železn. zastávka Ťahanovce; Vodárenská
16 Obchodné centrum Cassovia; Staničné námestie
16 Podhradová
22 Baňa Bankov
22 Džungľa
25 Poľov
25 Budapeštianska
27 Staničné námestie
27 Madridská
29 Staničné námestie
29 Zoologická záhrada; Kavečany
36 Moskovská
36 Madridská
71 KVP, kláštor
71 Lingov
72 Grunt
72 Lingov
N5 Lingov
N5 Staničné námestie
Linka Smer
14 Železn. zastávka Ťahanovce; Vodárenská
16 Obchodné centrum Cassovia; Staničné námestie
16 Podhradová
22 Baňa Bankov
22 Džungľa
25 Poľov
25 Budapeštianska
27 Staničné námestie
27 Madridská
29 Staničné námestie
29 Zoologická záhrada; Kavečany
36 Moskovská
36 Madridská
71 KVP, kláštor
71 Lingov
72 Grunt
72 Lingov
N5 Lingov
N5 Staničné námestie

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
72 Lingov
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
36 KVP, Moskovská
16 Staničné nám.
72 Myslava, Grunt
71 Lingov
16 Podhradová
29 Kavečany
71 KVP, kláštor
72 Lingov
22 Džungľa
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
36 KVP, Moskovská
72 Myslava, Grunt
25 Poľov
71 Lingov
16 Staničné nám.
71 KVP, kláštor
72 Lingov
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
16 Podhradová
36 KVP, Moskovská
29 Staničné nám.
71 Lingov
71 KVP, kláštor
25 Budapeštianska
72 Lingov
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
22 Baňa Bankov
36 KVP, Moskovská
71 Lingov
29 Kavečany
N5 Lingov
N5 Staničné nám.
N5 Lingov
N5 Staničné nám.
N5 Lingov
N5 Staničné nám.
N5 Lingov
N5 Staničné nám.
N5 Lingov
72 Myslava, Grunt
71 KVP, kláštor
N5 Staničné nám.
72 Myslava, Grunt
29 Staničné nám.
22 Džungľa
71 KVP, kláštor
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
29 Kavečany
36 KVP, Moskovská
72 Myslava, Grunt
16 Staničné nám.
71 Lingov
71 KVP, kláštor
25 Poľov
72 Lingov
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
36 KVP, Moskovská
22 Baňa Bankov
72 Myslava, Grunt
16 Staničné nám.
25 Budapeštianska
71 Lingov
16 Podhradová
29 Kavečany
71 KVP, kláštor
72 Lingov
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
29 Staničné nám.
36 KVP, Moskovská
72 Myslava, Grunt
16 Staničné nám.
71 Lingov
16 Podhradová
22 Džungľa
71 KVP, kláštor
72 Lingov
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
29 Kavečany
36 KVP, Moskovská
72 Myslava, Grunt
16 Staničné nám.
71 Lingov
16 Podhradová
29 Staničné nám.
71 KVP, kláštor
72 Lingov
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská
36 KVP, Moskovská
22 Baňa Bankov
72 Myslava, Grunt
16 Staničné nám.
25 Poľov
71 Lingov
16 Podhradová
29 Zoo
71 KVP, kláštor
25 Budapeštianska
72 Lingov