Všetky odchody zo zastávky Národné námestie 12.5.2021

Linka Smer Odchod
N5 Lingov 0:08
N5 Staničné nám. 3:54
N5 Lingov 4:08
71 Košice, Moskovská 4:20
71 Košice, Moskovská 4:30
N5 Staničné nám. 4:34
72 Myslava, Grunt 4:40
29 Staničné nám. 4:42
27 Staničné nám. 4:49
22 Džungľa 4:50
71 Košice, Moskovská 4:50
22 Baňa Bankov 4:51
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 4:56
29 Kavečany 4:57
36 KVP, Moskovská 4:58
16 Podhradová 5:00
72 Myslava, Grunt 5:00
25 Košice, Budapeštianska 5:01
16 OC Cassovia 5:02
71 Lingov 5:04
27 Staničné nám. 5:06
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:09
29 Staničné nám. 5:09
71 Košice, Moskovská 5:10
25 Poľov 5:12
71 Lingov 5:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:16
36 KVP, Moskovská 5:18
22 Džungľa 5:20
16 Podhradová 5:20
72 Myslava, Grunt 5:20
22 Baňa Bankov 5:21
16 OC Cassovia 5:22
72 Lingov 5:24
25 Košice, Budapeštianska 5:26
27 Staničné nám. 5:26
29 Kavečany 5:27
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:29
71 Košice, Moskovská 5:30
25 Košice, Budapeštianska 5:31
71 Lingov 5:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:36
36 KVP, Moskovská 5:38
29 Staničné nám. 5:39
16 Podhradová 5:40
72 Myslava, Grunt 5:40
25 Poľov 5:42
16 OC Cassovia 5:42
71 Košice, Moskovská 5:43
72 Lingov 5:44
27 Staničné nám. 5:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:49
22 Džungľa 5:50
72 Myslava, Grunt 5:50
22 Baňa Bankov 5:51
71 Lingov 5:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 5:56
29 Kavečany 5:57
71 Košice, Moskovská 5:57
36 KVP, Moskovská 5:58
72 Myslava, Grunt 5:59
16 Podhradová 6:00
25 Košice, Budapeštianska 6:01
16 OC Cassovia 6:03
72 Lingov 6:04
27 Staničné nám. 6:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:09
71 Košice, Moskovská 6:11
29 Staničné nám. 6:12
25 Poľov 6:14
71 Lingov 6:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:16
29 Zoo 6:17
72 Myslava, Grunt 6:18
36 KVP, Moskovská 6:19
22 Džungľa 6:21
16 Podhradová 6:21
16 OC Cassovia 6:22
22 Baňa Bankov 6:24
72 Lingov 6:24
71 Košice, Moskovská 6:25
27 Staničné nám. 6:26
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:26
71 Lingov 6:29
25 Košice, Budapeštianska 6:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:31
29 Staničné nám. 6:33
72 Myslava, Grunt 6:33
36 KVP, Moskovská 6:34
72 Lingov 6:37
29 Zoo 6:38
71 Košice, Moskovská 6:40
27 Staničné nám. 6:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:41
16 OC Cassovia 6:42
25 Poľov 6:44
71 Lingov 6:44
36 KVP, Moskovská 6:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:46
72 Myslava, Grunt 6:46
22 Džungľa 6:51
16 Podhradová 6:52
71 Košice, Moskovská 6:52
72 Lingov 6:52
29 Staničné nám. 6:53
22 Baňa Bankov 6:54
27 Staničné nám. 6:54
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:56
36 KVP, Moskovská 6:58
71 Lingov 6:58
72 Myslava, Grunt 6:58
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 6:59
29 Zoo 7:02
25 Košice, Budapeštianska 7:03
16 OC Cassovia 7:03
71 Košice, Moskovská 7:03
27 Staničné nám. 7:05
72 Lingov 7:06
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:08
72 Myslava, Grunt 7:08
36 KVP, Moskovská 7:09
71 Lingov 7:12
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:13
71 Košice, Moskovská 7:13
16 Podhradová 7:14
29 Staničné nám. 7:14
25 Poľov 7:15
27 Staničné nám. 7:15
14 Železničná zastávka Ťahanovce 7:16
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:18
72 Myslava, Grunt 7:18
36 KVP, Moskovská 7:19
72 Lingov 7:22
22 Džungľa 7:23
16 OC Cassovia 7:23
71 Košice, Moskovská 7:23
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:24
22 Baňa Bankov 7:25
27 Staničné nám. 7:25
29 Zoo 7:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:28
72 Myslava, Grunt 7:28
36 KVP, Moskovská 7:29
71 Lingov 7:29
25 Košice, Budapeštianska 7:33
16 OC Cassovia 7:33
71 Košice, Moskovská 7:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:34
16 Podhradová 7:35
27 Staničné nám. 7:35
29 Staničné nám. 7:37
72 Lingov 7:37
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:38
72 Myslava, Grunt 7:38
36 KVP, Moskovská 7:39
71 Košice, Moskovská 7:43
71 Lingov 7:43
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:44
25 Poľov 7:45
29 Zoo 7:45
14 Železničná zastávka Ťahanovce 7:46
27 Staničné nám. 7:46
72 Myslava, Grunt 7:46
16 OC Cassovia 7:48
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:48
72 Lingov 7:49
36 KVP, Moskovská 7:51
22 Džungľa 7:53
71 Košice, Moskovská 7:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:54
16 Podhradová 7:55
71 Lingov 7:55
16 OC Cassovia 7:57
27 Staničné nám. 7:57
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 7:58
72 Tesco, Džungľa 8:00
72 Myslava, Grunt 8:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:04
36 KVP, Moskovská 8:05
29 Zoo 8:05
71 Lingov 8:05
71 Košice, Moskovská 8:08
72 Lingov 8:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:11
27 Staničné nám. 8:12
29 Staničné nám. 8:12
16 Podhradová 8:15
71 Lingov 8:15
72 Myslava, Grunt 8:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:19
36 KVP, Moskovská 8:20
72 Lingov 8:20
71 Košice, Moskovská 8:23
22 Baňa Bankov 8:25
71 Lingov 8:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:26
29 Zoo 8:26
25 Poľov 8:27
16 OC Cassovia 8:27
27 Staničné nám. 8:27
72 Lingov 8:30
72 Myslava, Grunt 8:31
25 Košice, Budapeštianska 8:32
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:34
36 KVP, Moskovská 8:35
71 Lingov 8:35
71 Košice, Moskovská 8:38
72 Lingov 8:40
16 Podhradová 8:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:41
27 Staničné nám. 8:42
29 Staničné nám. 8:42
71 Lingov 8:45
72 Myslava, Grunt 8:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:49
36 KVP, Moskovská 8:50
72 Lingov 8:52
22 Džungľa 8:53
71 Košice, Moskovská 8:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 8:56
29 Zoo 8:56
16 OC Cassovia 8:57
27 Staničné nám. 8:57
71 Lingov 8:59
72 Myslava, Grunt 9:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:04
36 KVP, Moskovská 9:05
72 Lingov 9:07
71 Košice, Moskovská 9:08
16 Podhradová 9:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:11
27 Staničné nám. 9:12
29 Staničné nám. 9:12
71 Lingov 9:14
72 Myslava, Grunt 9:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:19
36 KVP, Moskovská 9:20
72 Lingov 9:22
71 Košice, Moskovská 9:23
22 Baňa Bankov 9:25
25 Poľov 9:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:26
29 Zoo 9:26
16 OC Cassovia 9:27
27 Staničné nám. 9:27
71 Lingov 9:29
72 Myslava, Grunt 9:31
25 Košice, Budapeštianska 9:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:34
36 KVP, Moskovská 9:35
72 Lingov 9:37
71 Košice, Moskovská 9:38
16 Podhradová 9:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:41
27 Staničné nám. 9:42
29 Staničné nám. 9:42
71 Lingov 9:44
72 Myslava, Grunt 9:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:49
36 KVP, Moskovská 9:50
72 Lingov 9:52
22 Džungľa 9:53
71 Košice, Moskovská 9:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 9:56
29 Zoo 9:56
16 OC Cassovia 9:57
27 Staničné nám. 9:57
71 Lingov 9:59
72 Myslava, Grunt 10:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:04
36 KVP, Moskovská 10:05
72 Lingov 10:07
71 Košice, Moskovská 10:08
16 Podhradová 10:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:11
27 Staničné nám. 10:12
29 Staničné nám. 10:12
71 Lingov 10:14
72 Myslava, Grunt 10:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:19
36 KVP, Moskovská 10:20
72 Lingov 10:22
71 Košice, Moskovská 10:23
22 Baňa Bankov 10:25
25 Poľov 10:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:26
29 Zoo 10:26
16 OC Cassovia 10:27
27 Staničné nám. 10:27
71 Lingov 10:29
72 Myslava, Grunt 10:31
25 Košice, Budapeštianska 10:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:34
36 KVP, Moskovská 10:35
72 Lingov 10:37
71 Košice, Moskovská 10:38
16 Podhradová 10:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:41
27 Staničné nám. 10:42
29 Staničné nám. 10:42
71 Lingov 10:44
72 Myslava, Grunt 10:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:49
36 KVP, Moskovská 10:50
72 Lingov 10:52
22 Džungľa 10:53
71 Košice, Moskovská 10:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 10:56
29 Zoo 10:56
16 OC Cassovia 10:57
27 Staničné nám. 10:57
71 Lingov 10:59
72 Myslava, Grunt 11:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:04
36 KVP, Moskovská 11:05
72 Lingov 11:07
71 Košice, Moskovská 11:08
16 Podhradová 11:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:11
27 Staničné nám. 11:12
29 Staničné nám. 11:12
71 Lingov 11:14
72 Myslava, Grunt 11:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:19
36 KVP, Moskovská 11:20
72 Lingov 11:22
71 Košice, Moskovská 11:23
22 Baňa Bankov 11:25
25 Poľov 11:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:26
29 Zoo 11:26
16 OC Cassovia 11:27
27 Staničné nám. 11:27
71 Lingov 11:29
72 Myslava, Grunt 11:31
25 Košice, Budapeštianska 11:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:34
36 KVP, Moskovská 11:35
72 Lingov 11:37
71 Košice, Moskovská 11:38
16 Podhradová 11:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:41
27 Staničné nám. 11:42
29 Staničné nám. 11:42
71 Lingov 11:44
72 Myslava, Grunt 11:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:49
36 KVP, Moskovská 11:50
72 Lingov 11:52
22 Džungľa 11:53
71 Košice, Moskovská 11:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 11:56
29 Zoo 11:56
16 OC Cassovia 11:57
27 Staničné nám. 11:57
71 Lingov 11:59
72 Myslava, Grunt 12:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:04
36 KVP, Moskovská 12:05
72 Lingov 12:07
71 Košice, Moskovská 12:08
16 Podhradová 12:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:11
27 Staničné nám. 12:12
29 Staničné nám. 12:12
71 Lingov 12:14
72 Myslava, Grunt 12:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:19
36 KVP, Moskovská 12:20
72 Lingov 12:22
71 Košice, Moskovská 12:23
22 Baňa Bankov 12:25
25 Poľov 12:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:26
29 Zoo 12:26
16 OC Cassovia 12:27
27 Staničné nám. 12:27
71 Lingov 12:29
72 Myslava, Grunt 12:31
25 Košice, Budapeštianska 12:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:34
36 KVP, Moskovská 12:35
72 Lingov 12:37
71 Košice, Moskovská 12:38
16 Podhradová 12:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:41
27 Staničné nám. 12:42
29 Staničné nám. 12:42
71 Lingov 12:44
72 Myslava, Grunt 12:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:49
36 KVP, Moskovská 12:50
71 Košice, Moskovská 12:52
72 Lingov 12:52
22 Džungľa 12:53
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 12:56
29 Zoo 12:56
16 OC Cassovia 12:57
27 Staničné nám. 12:57
72 Myslava, Grunt 12:58
71 Lingov 12:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:04
71 Košice, Moskovská 13:04
36 KVP, Moskovská 13:05
25 Košice, Budapeštianska 13:07
72 Lingov 13:07
72 Myslava, Grunt 13:10
16 Podhradová 13:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:11
27 Staničné nám. 13:12
29 Staničné nám. 13:12
71 Lingov 13:14
25 Poľov 13:15
71 Košice, Moskovská 13:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:19
36 KVP, Moskovská 13:20
72 Myslava, Grunt 13:22
72 Lingov 13:22
16 OC Cassovia 13:24
22 Baňa Bankov 13:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:26
29 Zoo 13:26
27 Staničné nám. 13:27
71 Košice, Moskovská 13:28
71 Lingov 13:29
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:34
72 Myslava, Grunt 13:34
36 KVP, Moskovská 13:35
29 Staničné nám. 13:36
25 Košice, Budapeštianska 13:37
Linka Smer Odchod
72 Lingov 13:37
71 Košice, Moskovská 13:40
16 Podhradová 13:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:41
27 Staničné nám. 13:42
71 Lingov 13:43
25 Poľov 13:45
72 Myslava, Grunt 13:46
16 OC Cassovia 13:48
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:49
72 Lingov 13:49
36 KVP, Moskovská 13:50
71 Košice, Moskovská 13:52
22 Džungľa 13:53
22 Baňa Bankov 13:55
71 Lingov 13:55
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 13:56
29 Zoo 13:56
27 Staničné nám. 13:57
72 Myslava, Grunt 13:58
29 Staničné nám. 14:00
72 Lingov 14:01
36 KVP, Moskovská 14:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:04
71 Košice, Moskovská 14:04
25 Košice, Budapeštianska 14:07
71 Lingov 14:07
16 Podhradová 14:08
27 Staničné nám. 14:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:10
72 Myslava, Grunt 14:10
16 OC Cassovia 14:12
72 Lingov 14:13
25 Poľov 14:15
36 KVP, Moskovská 14:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:16
71 Košice, Moskovská 14:16
71 Lingov 14:19
25 Nám. osloboditeľov 14:20
16 Podhradová 14:20
29 Zoo 14:20
27 Staničné nám. 14:22
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:22
72 Myslava, Grunt 14:22
22 Džungľa 14:23
29 Staničné nám. 14:24
22 Baňa Bankov 14:25
72 Lingov 14:25
36 KVP, Moskovská 14:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:28
71 Košice, Moskovská 14:28
71 Lingov 14:31
29 Zoo 14:32
27 Staničné nám. 14:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:34
72 Myslava, Grunt 14:34
16 OC Cassovia 14:36
25 Košice, Budapeštianska 14:37
72 Lingov 14:37
36 KVP, Moskovská 14:40
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:40
71 Košice, Moskovská 14:40
71 Lingov 14:43
16 Podhradová 14:44
25 Poľov 14:45
27 Staničné nám. 14:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:46
72 Myslava, Grunt 14:46
29 Staničné nám. 14:48
72 Lingov 14:49
36 KVP, Moskovská 14:52
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:52
71 Košice, Moskovská 14:52
22 Džungľa 14:53
22 Baňa Bankov 14:55
71 Lingov 14:55
29 Zoo 14:56
27 Staničné nám. 14:58
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 14:58
72 Myslava, Grunt 14:58
16 OC Cassovia 15:00
72 Lingov 15:01
36 KVP, Moskovská 15:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:04
71 Košice, Moskovská 15:04
25 Košice, Budapeštianska 15:07
71 Lingov 15:07
16 Podhradová 15:08
27 Staničné nám. 15:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:10
72 Myslava, Grunt 15:10
29 Staničné nám. 15:12
72 Lingov 15:13
25 Poľov 15:15
36 KVP, Moskovská 15:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:16
71 Košice, Moskovská 15:16
71 Lingov 15:19
29 Zoo 15:20
27 Staničné nám. 15:22
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:22
72 Myslava, Grunt 15:22
22 Džungľa 15:23
16 OC Cassovia 15:24
22 Baňa Bankov 15:25
72 Lingov 15:25
36 KVP, Moskovská 15:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:28
71 Košice, Moskovská 15:28
71 Lingov 15:31
16 Podhradová 15:32
27 Staničné nám. 15:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:34
72 Myslava, Grunt 15:34
29 Staničné nám. 15:36
25 Košice, Budapeštianska 15:37
72 Lingov 15:37
36 KVP, Moskovská 15:40
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:40
71 Košice, Moskovská 15:40
71 Lingov 15:43
29 Zoo 15:44
25 Poľov 15:45
27 Staničné nám. 15:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:46
72 Myslava, Grunt 15:46
16 OC Cassovia 15:48
72 Lingov 15:49
36 KVP, Moskovská 15:52
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:52
71 Košice, Moskovská 15:52
22 Džungľa 15:53
22 Baňa Bankov 15:55
71 Lingov 15:55
16 Podhradová 15:56
27 Staničné nám. 15:58
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 15:58
72 Myslava, Grunt 15:58
29 Staničné nám. 16:00
72 Lingov 16:01
36 KVP, Moskovská 16:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:04
71 Košice, Moskovská 16:04
25 Košice, Budapeštianska 16:07
71 Lingov 16:07
29 Zoo 16:08
27 Staničné nám. 16:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:10
72 Myslava, Grunt 16:10
16 OC Cassovia 16:12
72 Lingov 16:13
25 Poľov 16:15
36 KVP, Moskovská 16:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:16
71 Košice, Moskovská 16:16
71 Lingov 16:19
16 Podhradová 16:20
27 Staničné nám. 16:22
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:22
72 Myslava, Grunt 16:22
22 Džungľa 16:23
29 Staničné nám. 16:24
22 Baňa Bankov 16:25
72 Lingov 16:25
36 KVP, Moskovská 16:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:28
71 Košice, Moskovská 16:28
71 Lingov 16:31
29 Zoo 16:32
27 Staničné nám. 16:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:34
72 Myslava, Grunt 16:34
16 OC Cassovia 16:36
25 Košice, Budapeštianska 16:37
72 Lingov 16:37
36 KVP, Moskovská 16:40
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:40
71 Košice, Moskovská 16:40
71 Lingov 16:43
16 Podhradová 16:44
25 Poľov 16:45
27 Staničné nám. 16:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:46
72 Myslava, Grunt 16:46
29 Staničné nám. 16:48
72 Lingov 16:49
36 KVP, Moskovská 16:52
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:52
22 Džungľa 16:53
71 Košice, Moskovská 16:53
22 Baňa Bankov 16:55
71 Lingov 16:55
29 Zoo 16:56
27 Staničné nám. 16:58
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 16:58
16 OC Cassovia 17:00
72 Myslava, Grunt 17:01
72 Lingov 17:01
36 KVP, Moskovská 17:04
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:04
25 Košice, Budapeštianska 17:07
71 Lingov 17:07
71 Košice, Moskovská 17:08
27 Staničné nám. 17:10
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:10
16 Podhradová 17:11
29 Staničné nám. 17:12
72 Lingov 17:13
25 Poľov 17:15
36 KVP, Moskovská 17:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:16
72 Myslava, Grunt 17:16
71 Lingov 17:19
27 Staničné nám. 17:22
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:22
22 Džungľa 17:23
71 Košice, Moskovská 17:23
22 Baňa Bankov 17:25
72 Lingov 17:25
29 Zoo 17:26
16 OC Cassovia 17:27
36 KVP, Moskovská 17:28
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:28
71 Lingov 17:31
72 Myslava, Grunt 17:31
27 Staničné nám. 17:34
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:34
25 Košice, Budapeštianska 17:37
72 Lingov 17:37
71 Košice, Moskovská 17:38
36 KVP, Moskovská 17:40
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:40
16 Podhradová 17:41
29 Staničné nám. 17:42
71 Lingov 17:44
25 Poľov 17:45
27 Staničné nám. 17:46
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:46
72 Myslava, Grunt 17:46
36 KVP, Moskovská 17:52
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:52
72 Lingov 17:52
22 Džungľa 17:53
71 Košice, Moskovská 17:53
29 Zoo 17:56
16 OC Cassovia 17:57
27 Staničné nám. 17:58
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 17:58
71 Lingov 17:59
72 Myslava, Grunt 18:01
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:04
36 KVP, Moskovská 18:05
72 Lingov 18:07
71 Košice, Moskovská 18:08
16 Podhradová 18:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:11
27 Staničné nám. 18:12
29 Staničné nám. 18:12
71 Lingov 18:14
72 Myslava, Grunt 18:16
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:19
36 KVP, Moskovská 18:20
72 Lingov 18:22
71 Košice, Moskovská 18:23
22 Baňa Bankov 18:25
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:26
29 Zoo 18:26
16 OC Cassovia 18:27
27 Staničné nám. 18:27
71 Lingov 18:29
25 Poľov 18:30
72 Myslava, Grunt 18:31
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:34
36 KVP, Moskovská 18:35
25 Košice, Budapeštianska 18:37
72 Lingov 18:37
71 Košice, Moskovská 18:38
16 Podhradová 18:41
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:41
27 Staničné nám. 18:42
29 Staničné nám. 18:42
71 Lingov 18:44
72 Myslava, Grunt 18:46
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:49
36 KVP, Moskovská 18:50
72 Lingov 18:52
22 Džungľa 18:53
71 Košice, Moskovská 18:54
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 18:56
29 Kavečany 18:56
16 OC Cassovia 18:57
27 Staničné nám. 18:57
71 Lingov 18:59
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:03
36 KVP, Moskovská 19:04
72 Myslava, Grunt 19:04
72 Lingov 19:07
16 Podhradová 19:09
27 Staničné nám. 19:11
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:11
29 Staničné nám. 19:11
71 Košice, Moskovská 19:13
71 Lingov 19:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:17
36 KVP, Moskovská 19:20
72 Lingov 19:21
16 OC Cassovia 19:23
29 Kavečany 19:23
72 Myslava, Grunt 19:23
22 Baňa Bankov 19:24
71 Lingov 19:27
27 Staničné nám. 19:28
25 Poľov 19:29
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:29
25 Košice, Budapeštianska 19:32
71 Košice, Moskovská 19:33
72 Lingov 19:36
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:37
36 KVP, Moskovská 19:40
16 Podhradová 19:41
29 Staničné nám. 19:41
71 Lingov 19:42
16 OC Cassovia 19:43
72 Myslava, Grunt 19:43
27 Staničné nám. 19:48
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:49
22 Džungľa 19:51
72 Lingov 19:51
71 Košice, Moskovská 19:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 19:57
36 KVP, Moskovská 20:00
71 Lingov 20:00
16 Podhradová 20:01
16 OC Cassovia 20:03
72 Myslava, Grunt 20:03
27 Staničné nám. 20:08
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:09
72 Lingov 20:10
29 Staničné nám. 20:11
29 Kavečany 20:11
71 Košice, Moskovská 20:13
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:17
36 KVP, Moskovská 20:20
71 Lingov 20:20
16 Podhradová 20:21
16 OC Cassovia 20:23
72 Myslava, Grunt 20:23
22 Baňa Bankov 20:24
25 Poľov 20:24
27 Staničné nám. 20:28
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:29
72 Lingov 20:30
25 Košice, Budapeštianska 20:32
71 Košice, Moskovská 20:33
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:37
36 KVP, Moskovská 20:40
71 Lingov 20:40
16 Podhradová 20:41
16 OC Cassovia 20:43
72 Myslava, Grunt 20:43
29 Staničné nám. 20:44
27 Staničné nám. 20:48
27 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:49
72 Lingov 20:50
22 Džungľa 20:51
71 Košice, Moskovská 20:53
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 20:57
71 Lingov 21:00
16 Podhradová 21:01
36 KVP, Moskovská 21:02
16 Staničné nám. 21:02
72 Myslava, Grunt 21:02
72 Lingov 21:09
71 Košice, Moskovská 21:10
29 Kavečany 21:11
16 Podhradová 21:14
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:16
71 Lingov 21:18
36 KVP, Moskovská 21:20
72 Myslava, Grunt 21:20
25 Poľov 21:22
72 Lingov 21:28
71 Košice, Moskovská 21:30
16 Staničné nám. 21:31
22 Baňa Bankov 21:32
25 Košice, Budapeštianska 21:32
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:36
71 Lingov 21:38
16 Podhradová 21:39
36 KVP, Moskovská 21:40
72 Myslava, Grunt 21:40
29 Staničné nám. 21:42
72 Lingov 21:46
71 Košice, Moskovská 21:50
71 Lingov 21:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 21:56
36 KVP, Moskovská 22:00
72 Myslava, Grunt 22:00
16 Staničné nám. 22:01
72 Lingov 22:04
16 Podhradová 22:09
71 Košice, Moskovská 22:10
29 Kavečany 22:11
71 Lingov 22:14
22 Džungľa 22:15
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:16
36 KVP, Moskovská 22:20
72 Myslava, Grunt 22:20
25 Poľov 22:22
72 Lingov 22:24
71 Košice, Moskovská 22:30
16 Staničné nám. 22:31
71 Lingov 22:34
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:36
16 Podhradová 22:39
36 KVP, Moskovská 22:40
72 Myslava, Grunt 22:40
29 Staničné nám. 22:42
72 Lingov 22:44
71 Košice, Moskovská 22:50
25 Košice, Budapeštianska 22:52
71 Lingov 22:54
36 Sídlisko Ťahanovce, Madridská 22:56
22 Baňa Bankov 22:59
36 KVP, Moskovská 23:00
72 Myslava, Grunt 23:00
72 Lingov 23:04
29 Kavečany 23:11
N5 Lingov 23:18
N5 Staničné nám. 23:54