Téma: ZSSK na východnom Slovensku

Zmena grafikonu spôsobila mediálnu prestrelku medzi Prešovským samosprávnym krajom a ZSSK. Zo strany kraja padali silné slová, ZSSK sa bránila číslami. Kde je však pravda? Sú čísla skutočné, alebo ako dobre hospodári ZSSK s novými vlakmi?

Zmena grafikonu so sebou priniesla niekoľko zmien týkajúcich sa, hoci nepriamo, aj východného Slovenska. Po deviatich rokoch opustil trať z Bratislavy do Komárna, tzv. „Cigánsku“, dopravca RegioJet, jeho nástupcom sa stala opäť Železničná spoločnosť Slovensko. Čoskoro tiež začína rekonštrukcia železničného uzla Žilina, v ktorom sa počas prestavby zníži kapacita, ZSSK preto navyše potrebuje niekoľko jednotiek alebo vratných súprav. Tieto udalosti boli vstupnou iskrou sporu župana Prešovského samosprávneho kraja s ministrom dopravy, v ktorom padali emočne nabité vyjadrenia ako „likvidácia východu“ či „hlavné železničné smetisko“.

Čo sa však na východe zmenilo?

Hovorí sa, že všetko so všetkým súvisí, v oblasti železníc to však platí dvojnásobne. Aby bola ZSSK schopná nový kontrakt na južnom Slovensku vyjazdiť, potrebovala odniekiaľ zohnať vhodné vlaky. Nakoľko RegioJet zabezpečoval výkony prevažne nízkopodlažnými motorovými jednotkami, bolo žiadúce, aby aj vlaky ZSSK boli rovnakej, alebo aspoň podobnej kvality. Siahli preto na trať z Popradu do Starej Ľubovne, kde mali takmer 100% podiel motorové jednotky radu 840.

Motorové jednotky radu 840 sú bezpochyby jedny z najlepších motorových vlakov, čo na Slovensku jazdia. Vyrobené boli v roku 2003 v ŽOS Vrútky ako licenčný výrobok švajčiarskeho modelu Stadler GTW 2/6 v celkovom počte 6 kusov. V predchádzajúcom grafikone do premávky zasahovalo už len päť jednotiek, jedna slúžila ako zdroj náhradných dielov. Koncepcia vlaku je založená na troch štandardných dvojnápravových podvozkoch, jednotky sú nízkopodlažné s možnosťou prepravy cestujúcich na vozíku, klimatizované a sú vybavené celkovo 110 miestami na sedenie, z čoho je 16 sklápacích.


V súvislosti s modernizáciou železničného uzla Žilina a jeho dočasne zníženej kapacity bolo nutné zvýšiť počet vlakov, pri ktorých nie je potrebné rušňom obiehať vlak. Začalo sa preto uvažovať nad presunom niektorých vratných súprav alebo jednotiek práve do žilinského depa. Výber nakoniec padol na dve elektrické jednotky radu 671, ktoré doteraz jazdili pod depom Košice. Aj napriek tomu, že sa jedná len o dve jednotky, ktoré sa štatisticky podieľali na nízkom počte vlakov v rámci pôsobnosti košického depa, môže to pre miestnych cestujúcich pôsobiť veľmi symbolicky, nakoľko sa jednalo o jediné nízkopodlažné elektrické jednotky na východnom Slovensku. V starších grafikonoch jazdilo na východnom Slovensku až päť takýchto jednotiek.

Elektrické jednotky radu 671 sú dvojpodlažné elektrické jednotky určené najmä na regionálnu dopravu s veľkou výmenou cestujúcich. V prípade jednotiek, ktoré jazdili pod depom Košice sa jedná o vlaky vyrobené v roku 2011 v Škode Vagonke. Sú nízkopodlažné s možnosťou prepravy cestujúcich na vozíku, klimatizované, sú vybavené širokými dverami, ktoré umožňujú rýchlu výmenu cestujúcich a prepravia 307 sediacich cestujúcich.


Zmeny vo vozidlovom parku

Z trate 185 Poprad-Tatry – Kežmarok – Stará Ľubovňa boli presunuté nasledujúce jednotky:

 • MJ 840.001-6,
 • MJ 840.002-4,
 • MJ 840.003-2,
 • MJ 840.004-0,
 • MJ 840.005-7,
 • MJ 840.006-1 (podľa dostupných informácií slúžila ako zdroj náhradných dielov).

Z tratí 188 Košice – Prešov – Lipany190 Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou boli presunuté nasledujúce jednotky:

 • EJ 671.002 (zložená z motorového vozňa 671.002-4, vloženého vozňa 071.002-0 a riadiaceho vozňa 971.002-1),
 • EJ 671.005 (zložená z motorového vozňa 671.005-7, vloženého vozňa 071.005-3 a riadiaceho vozňa 971.005-4).

Aktuálny vozidlový park ZSSK na dotknutých tratiach

Po kliknutí na jednotlivé jednotky či vozne sa zobrazí náhľad.

Typ Miest na sedenie Miest na bicykle Klimatizácia Nízkopodlažnosť Preprava invalidov
Elektrická jednotka 460 48 0 nie nie nie
Vložený vozeň 063 80 0 nie nie nie
Motorový vozeň 812 53 0 nie nie nie
Motorová jednotka 813 83 3 nie nie nie
Motorová jednotka 813.1 65 2 áno áno áno
Motorová jednotka 861 177 2 áno áno áno
Osobný vozeň Bc 80 0 nie nie nie
Osobný vozeň BDs 40 6 nie nie nie
Osobný vozeň Bdtmee 96 0 nie nie nie
Osobný vozeň Bdgtmee 84 6 nie nie nie
Osobný vozeň Bdteer 87 2 áno nie nie
Osobný vozeň Bdgteer 85 5 áno nie nie
Osobný vozeň Bmpeer 76 0 áno nie nie
Osobný vozeň Bdmpeer 72 6 áno nie nie
Osobný vozeň Bdghmeer 47 5 áno nie áno
Osobný vozeň Beer 60 0 áno nie nie
Osobný vozeň Bpeer 66 6 áno nie nie
Osobný vozeň Bmz 66 0 áno nie nie
Osobný vozeň Aeer 54 0 áno nie nie

Sú poskytnuté náhrady adekvátne?

Nepopierateľným faktom je, že súpravy, ktoré boli z východného Slovenska premiestnené boli nahradené, žiaden vlak kvôli presunu nebol zrušený. Na mieste je však otázka, či boli poskytnuté náhradné súpravy adekvátne a nespôsobili výrazné zníženie komfortu pre cestujúcich. Pozrime sa preto bližšie na jednotlivé náhrady, ktoré ZSSK poskytla. Na trati z Popradu do Starej Ľubovne boli jednotky radu 840 nahradené čerstvo zrekonštruovanými jednotkami radu 813.1, ktoré ZSSK honosne prezýva „Mravec“.

Motorové jednotky radu 813.1 sú vyrobené na základe prípojných vozňov radu 011, ktoré boli zrekonštruované v roku 2017 v ŽOS Zvolen do podoby jednotiek „Mravec“. Hoci sú dané jednotky klimatizované a aspoň čiastočne nízkopodlažné, nesú si so sebou bremeno v podobe nesmierne zastaralej koncepcie a technického riešenia.

Narozdiel od jednotiek radu 840, ktoré sú vybavené tromi dvojnápravovými podvozkami, ktoré si nerovnosti na trati môžu rozložiť a jazda je tak komfortná sú jednotky rady 813.1 vybavené štyrmi jednoduchými jednonápravovými podvozkami. Vo vozňoch usadených na týchto podvozkoch je jazda po akomkoľvek zvršku sprevádzaná hlukom a silnými vibráciami. Trať 185 navyše neprešla žiadnou rekonštrukciou, koľaj je so stykmi, preto si cestujúci okrem silných vibrácií užijú aj tvrdý dopad na akúkoľvek nerovnosť na trati.

Ďalším problémom spomínaných jednotiek je kapacita. Vybrané spoje na trati 185 v predchádzajúcich grafikonoch balansovali na hranici kapacity sediacich cestujúcich, vybrané špičkové spoje ju dokonca prekračovali. Jednotky 813.1 sú vybavené celkovo 65 miestami pre cestujúcich (z toho dve sklopné), čo je na úrovni zhruba 60% kapacity sediacich cestujúcich oproti jednotke radu 840. Pri nahrádzaní princípom „kus za kus“ (jednotiek bolo vyrobených celkom 8) zároveň dochádza aj k výraznému poklesu kapacity oproti predchádzajúcim rokom.

Aj napriek tomu, že je argumentácia ZSSK založená na veku týchto vozidiel sa objektívne jedná o výrazný pokles kvality cestovania na tejto trati.


Na tratiach z Košíc do Lipian a z Košíc do Čiernej nad Tisou boli zase elektrické jednotky radu 671 nahrádzané klasickou súpravou s elektrickým rušňom. Náhradná súprava je zložená z troch vozňov radu Bdteer a jedného vozňa radu Bdgteer s rozšírenou prepravou bicyklov.

Vozne radu Bdteer a Bdgteer sú modernizované veľkopriestorové vozne pôvodného radu Bdt alebo Bdtee, podľa ZSSK určené primárne na regionálnu dopravu. Vždy sú prevádzkované v súpravách s elektrickým alebo motorovým rušňom. Vozne, ktoré slúžia ako náhrada v obehu niekdajších jednotiek 671 sú vozne modernizované v ŽOS Trnava medzi rokmi 2015 – 2017, oproti vozňom Bdteer z prechádzajúcich sérií sú vybavené vyšším počtom miest, kvalitnejšími sedadlami, wifi pripojením a USB zásuvkami. V jednom vozni radu Bdteer si môže sadnúť 84 cestujúcich, vo vozni radu Bdgteer dokopy 80 cestujúcich. Súpravy, v ktorých sú prevádzkované teda celkovo pojmú 332 cestujúcich, kapacitne teda zodpovedajú nahrádzaným elektrickým jednotkám.

Prevádzka takýchto súprav si však so sebou prináša niekoľko silných negatív. Je potrebné si uvedomiť, že aj napriek tomu, že ZSSK vozne udáva ako „vhodné pre regionálnu dopravu“, je nastupovanie po štyroch strmých schodoch do vozňa s úzkymi dverami veľmi nekomfortné a neúmerne predlžuje dobu stanicovania, ktorá je v regionálnej doprave veľmi dôležitá. Rovnako tak ani nie sú nízkopodlažné, vďaka čomu bola týmto krokom ukončená preprava imobilných cestujúcich medzi Košicami a Lipanmi. Ďalším nepopierateľným faktom je, že elektrické jednotky sú neporovnateľne svižnejšie a vhodnejšie pre častejšie zastavovanie než ťažký vlak.

Otázkou je, nakoľko rentabilné je udržiavať len dve jednotky v depe, pravdou však je, že cestujúci na spomenutých tratiach, hlavne tí menej mobilní zaznamenajú v tomto grafikone výrazný prepad kvality poskytovaných služieb.


Pravda alebo lož?

V mediálnej prestrelke župana Milana Majerského a ministra dopravy Andreja Doležala padali pomerne silné vyjadrenia. Majerského výstupy boli plné emócií, reakcie Ministerstva dopravy a ZSSK sa zase opierali o čísla. Pravda je však niekde medzi, konkrétne vyjadrenia si teda priblížime.

Týždenník Korzár: Železnice stiahli z východného Slovenska všetky nové súpravy. (16. december 2020)

Zavádzanie – z východného Slovenska neboli stiahnuté všetky nové súpravy, boli stiahnuté všetky nízkopodlažné elektrické jednotky, ktoré sa síce veľkým percentom na vozbe nepodieľali, výrazne však zvyšovali komfort a vizuálnu príťažlivosť cestovania medzi Košicami, Prešovom a Lipanmi.

Majerský: Vo významnej turistickej destinácii pod Tatrami jazdila moderná klimatizovaná súprava s nízkym prahom nástupu. Vymenili ju za tzv. Mravce. Za dieselovú lokomotívu, ktorú sme volali Anča alebo Anička. Sú to modernizované vozidlá zo sedemdesiatych, osemdesiatych rokov. (18. december 2020)

Pravda – odhliadnuc od istých nepresností v terminológii je vyjadrenie pravdivé, „Mravce“, teda jednotky radu 813.1 sú skutočne rekonštrukciami prívesných vozňov radu 011, ktoré sa vyrábali medzi rokmi 1976 a 1983.

ZSSK: Klamstvá, teda najmä podsúvané informácie sú, že prvé moderné vlaky prídu späť na východné Slovensko až v roku 2023. Prvé vlaky z nových súťaží prídu na východné Slovensko v roku 2021 (do Tatier už v januári, inde neskôr od začiatku roka 2022).

Nepravda – Argumentácia Železničnej spoločnosti Slovensko proti tvrdeniam, že nové vlaky na východ prídu až v roku 2023 bola postavená na už prebiehajúcich súťažiach. V reakcii spomínajú dva konkrétnejšie dátumy, a to rok 2022 a január 2021. Rok 2022 by bolo možné akceptovať ako pravdivý, hoci sa jedná o dodávku ďalších modernizovaných vozňov radu Bdteer a Bdgteer, nie elektrických jednotiek. Príchod nových elektrických jednotiek je skutočne plánovaný až v roku 2023, aj to len za predpokladu, že súťaž prebehne v poriadku a zmluva sa reálne podpíše už v júni tohto roku.

Je však úplne scestné používať pri trati z Popradu-Tatier do Starej Ľubovne argument o príchode prvých nových vlakov už v januári 2021, nakoľko sa jedná o súťaž vôbec nesúvisiacu s touto traťou, ide totiž o jednotky pre Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicovú železnicu (OŽ), ktoré majú premávať na trase Štrba – Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad-Tatry a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica.

ZSSK: Ako to teda na východnom Slovensku dnes reálne na lokálnych tratiach je? Košice – Čierna nad Tisou: Celkovo tu jazdí 75 % nových a modernizovaných vlakov.

Nepravda – Nie je známe, akú štatistickú metódu ZSSK použila, pravdou však je, že z celkového počtu 9 237 vlakov ročne medzi Košicami a Čiernou nad Tisou je klimatizovaných presne 6 065 vlakov. Podiel klimatizovaných vlakov je teda na tejto trati celkovo 65,66 %. V prípade, že si jednotlivé prevádzkové režimy rozdelíme, tak v pracovné dni je na trati Košice – Čierna nad Tisou vykonávaných 6 707 vlakov ročne, počas víkendov zase 2 530 vlakov ročne. Počas pracovných dní je z celkového počtu vlakov klimatizovaných presne 4 225 vlakov, počas víkendov 1 840 vlakov. V pracovných dňoch je teda podiel klimatizovaných vlakov na úrovni 62,99 %, počas víkendov 72,73 %. Ani v jednom z prípadov sme nedosiahli číslo deklarované Železničnou spoločnosťou Slovensko.

ZSSK: Ako to teda na východnom Slovensku dnes reálne na lokálnych tratiach je? Na trati Košice – Prešov – Lipany je nasadených od 13. 12. 2020 v pracovných dňoch 40 % klimatizovaných vlakov (nárast oproti starému GVD o 2 %).

Nepravda – Narozdiel od situácie na trati z Košíc do Čiernej nad Tisou, kde je podiel klimatizovaných vlakov počas víkendov vyšší a ZSSK uvádza súhrnné čísla za celý týždeň, si je ZSSK vedomá, že na trati z Košíc do Lipian tomu tak nie je, preto uvádza údaje len za pracovné dni. Celkovo je v pracovné dni na trati z Košíc do Lipian (vrátane vlakov, ktoré premávajú po čiastkových úsekoch) vypravovaných 11 418 vlakov ročne, z toho je klimatizovaných presne 4 253 vlakov. Jedná sa teda o 37,25 % podiel klimatizovaných vlakov, dopravcom udané číslo je teda nesprávne. V prípade, že je podiel za minulý grafikon vypočítaný správne sa jedná dokonca o mierny pokles oproti predchádzajúcemu grafikonu.

Aj keby bolo uvedené číslo správne, stále by šlo o manipuláciu štatistikou. Významným dielom sa na tomto čísle totiž podieľajú vlaky medzi Kysakom a Prešovom vedené motorovými jednotkami radu 861. V prípade, že by sa podiel uvádzal napríklad za traťový úsek Prešov – Lipany osobitne, získali by sme číslo o 8 percentuálnych bodov nižšie.

ZSSK: Ako to teda na východnom Slovensku dnes reálne na lokálnych tratiach je? Humenné – Košice: 16 ks dieselmotorových jednotiek 861 (2011 – 2015).

Zavádzanie – V súčasnom grafikone sú medzi Košicami a Humenným vedené jednotkami radu 861 len dva vlaky, konkrétne č. 1906 a 1907. Oba vykonáva jeden turnus, takže každý deň je na trati Košice – Humenné potrebná len jedna jednotka radu 861. Vzhľadom na konštrukciu daného výroku a výrobku je však pravdepodobné, že sa za celú platnosť grafikonu každá zo šestnástich jednotiek na danej trati aspoň raz objaví, preto to pokladáme za krajne zavádzajúce, nie však nepravdivé.


Súťaže Železničnej spoločnosti Slovensko

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ

 • celkový objem: 38 800 000 €
 • predpokladané dodanie: január 2021 – 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 200 000 €
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, trate Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč
 • predpokladaný podpis zmluvy: 1/2021
 • prvý dodaný vozeň: január 2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov

 • predpokladaná hodnota zákazky: 33 093 333 €
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč
 • predpokladaný podpis zmluvy: 1/2021
 • prvý dodaný vozeň: júl 2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

Pri týchto projektoch stojí za povšimnutie predpokladaná oblasť nasadenia, ZSSK uvádza aj traťový úsek Lipany – Plaveč, kde všetky v súčasnosti vedené vlaky vychádzajú alebo končia v železničnej zastávke Čirč (nemožnosť obratu súpravy) či trať Košice – Čaňa, ktorá je aktuálne bez regionálnej osobnej dopravy.


9 ks elektrických jednotiek

 • predpokladaná hodnota zákazky: 76 284 000 €
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov (resp. po elektrifikácii až po Humenné), Košice – Michaľany – Čierna nad. Tisou
 • predpokladaný podpis zmluvy: 05/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Pri tomto projekte zase stojí za povšimnutie predpokladaná oblasť nasadenia „Košice – Trebišov“ pred elektrifikáciou, nakoľko v súčasnosti nie sú vedené žiadne vlaky smerom od Košíc, ktoré by končili, prípadne začínali v Trebišove.


30 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdtmee

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 €
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Margecany - Banská Bystrica
 • predpokladaný podpis zmluvy: 01/2021

Posledný nákup vyvolal rozporuplné reakcie zo strany Útvaru hodnoty za peniaze, pretože ho ZSSK nekonzultovali aj napriek hodnote zákazky nad 1 milión €. Prevádzkované majú byť v súpravách s motorovými rušňami radu 757, čo vyvoláva otázku, nakoľko je táto investícia hospodárna, pretože nákupná cena troch vozňov takmer dosahuje ceny jednej trojvozovej motorovej jednotky.


Podiel moderných súprav v regionálnej doprave 

Košice - Poprad-Tatry

  Pracovné dni Sobota Nedeľa, sviatok SPOLU 
Celkový počet vlakov ročne 8 169 1 009 1 386 10 654
Počet klimatizovaných vlakov ročne 5 782 793 1 002 7 577
Podiel klimatizovaných vlakov ročne 70,78 % 78,59 % 72,29 % 71,12 %

V regionálnej doprave medzi Košicami a Popradom-Tatrami sa neprepravujú imobilní cestujúci na vozíku, žiadna zo súprav nie je nízkopodlažná. Na väčšine spojov sú nasadené osobné vozne radov Bdteer, Bdgteer a Bdmpeer, niektoré spoje počas celého týždňa zabezpečujú jednotky rady 460, prípadne klasické súpravy s vyradenými lehátkovými vozňami. Podrobnejší prehľad spojov vrátane kvalitatívnych kritérií je dostupný v materiáloch.


Košice - Prešov - Lipany

  Pracovné dni Sobota Nedeľa, sviatok SPOLU 
Celkový počet vlakov ročne 11 418 1 785 2 292 15 495
Počet klimatizovaných vlakov ročne 4 253 357 564 5 174
Podiel klimatizovaných vlakov ročne 37,25 % 20,00 % 24,61 % 33,39 %
Podiel deklarovaný ZSSK 40,00 % - - -
Počet nízkopodlažných vlakov ročne 799 153 244 1 196
Podiel níkzopodlažných vlakov ročne 7,00 % 8,57 % 10,65 % 7,72 %

V regionálnej doprave medzi Košicami, Prešovom a Lipanmi sa imobilní cestujúci na vozíku prepravujú len v úseku Kysak - Prešov na vybraných večerných spojoch, ktoré sú zabezpečované nízkopodlažnými motorovými jednotkami radu 861. Vo zvyšných úsekoch po premiestnení jednotiek radu 671 do Žiliny nepremávajú žiadne nízkopodlažné spoje. Nakoľko je na danej trati veľké množstvo spojov skrátených, prípadne vedených len v istom traťovom úseku, sú súhrnné štatistiky pomerne skreslené a neobjektívne. Podrobnejší prehľad spojov vrátane kvalitatívnych kritérií je dostupný v materiáloch.

Úsek Košice - Kysak

  Pracovné dni Sobota Nedeľa, sviatok SPOLU 
Celkový počet vlakov ročne 10 137 1 428 1 479 13 044
Počet klimatizovaných vlakov ročne 3 205 255 384 3 844
Podiel klimatizovaných vlakov ročne 31,62 % 17,86 % 25,96 % 29,47 %

Úsek z Košíc do Kysaku je na tom štatisticky mierne horšie ako v prípade celotraťovej štatistiky, počas víkendov je približne každý piaty spoj vedený klimatizovanou súpravou. Tento údaj však zostáva len v úrovni štatistiky, pretože počas sobôt sú všetky vlaky vedené modernou súpravou koncentrované do skorých ranných alebo večerných hodín, v nedeľu doplnené jedným spojom počas dňa. Všetky zvyšné vlaky sú v réžii jednotiek radu 460 a vozňov radu Bdtmee a Bdgtmee.

Úsek Prešov - Lipany

  Pracovné dni Sobota Nedeľa, sviatok SPOLU 
Celkový počet vlakov ročne 7 446 969 1 472 9 887
Počet klimatizovaných vlakov ročne 2 233 153 256 2 642
Podiel klimatizovaných vlakov ročne 29,99 % 15,79 % 17,39 % 26,72 %

Jednoznačne najhorším úsekom trate 188 je úsek z Prešova do Lipan, kde je celkovo len každý štvrtý vlak vedený klimatizovanou súpravou, nízkopodlažná nie je žiadna z nich. Paradoxom je, že práve počas pracovných dní, kedy je potreba vozňov vyššia je zavedených viac klimatizovaných vlakov, než počas víkendov. Podľa obehov Železničnej spoločnosti Slovensko totiž súpravy zložené z rekonštruovaných vozňov Bdteer, Bdgteer a nových vozňov Bdmpeer počas víkendu prevažne stoja, zatiaľ čo jednotky radu 460, značne morálne zastaralé, jazdia počas celého dňa. Obehy sú konštruované tak, že obratový čas v konečných staniciach je takmer vždy vyše hodiny, preto sa v týchto prípadoch nemôže používať argument o čase obratu súpravy.


Košice - Čierna nad Tisou

  Pracovné dni Sobota Nedeľa, sviatok SPOLU 
Celkový počet vlakov ročne 6 707 1 122 1 408 9 237
Počet klimatizovaných vlakov ročne 4 225 816 1 024 6 065
Podiel klimatizovaných vlakov ročne 62,99 % 72,73 % 72,73 % 65,66 %
Podiel deklarovaný ZSSK - - - 75 %

V regionálnej doprave medzi Košicami a Čiernou nad Tisou sa neprepravujú imobilní cestujúci na vozíku, žiadna zo súprav nie je nízkopodlažná. Na väčšine spojov jazdia nové alebo rekonštruované vozne radov Bdteer a Bdmpeer, na zvyšných spojoch jazdia prevažne klasické súpravy s vozňami Bdtmee alebo Bc. Jednotky radu 460 z tejto trate v tomto grafikone vymizli takmer úplne. Podrobnejší prehľad spojov vrátane kvalitatívnych kritérií je dostupný v materiáloch.


Košice - Humenné

  Pracovné dni Sobota Nedeľa, sviatok SPOLU 
Celkový počet vlakov ročne 4 964 816 1 020 6 800
Počet klimatizovaných vlakov ročne 4 964 816 1 020 6 800
Podiel klimatizovaných vlakov ročne 100 % 100 % 100 % 100 %
Podiel deklarovaný ZSSK - - - 75 %
Počet nízkopodlažných vlakov ročne 482 0 482
Podiel nízkopodlažných vlakov ročne 9,71 % 0,00 % 7,09 %
Počet vlakov s prepravou invalidov ročne 980 230 1 210
Podiel vlakov s prepravou invalidov ročne 19,74 % 12,53 % 17,79 %

V regionálnej doprave medzi Košicami, Trebišovom a Humenným je zavedená preprava invalidov na dvoch pároch spojov v pracovné dni a na jednom páre počas víkendov. Nízkopodlažné súpravy tu premávajú len počas pracovných dní, aj to len na jednom páre spojov. Aj napriek tomu sú však všetky vlaky zabezpečované novými, prípadne rekonštruovanými klimatizovanými vozňami, hoci ZSSK deklaruje len 75 % podiel moderných súprav na trati. V rámci obehov tu okrem klasických súprav zostavených z vozňov radu Bdteer a Bdmpeer zachádzajú aj rýchlikové súpravy z južnej a severnej trasy a súpravy medzinárodných rýchlikov do ČR. Podrobnejší prehľad spojov vrátane kvalitatívnych kritérií je dostupný v materiáloch.


Obehy súprav ZSSK

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kompletné obehy všetkých súprav, ktoré zasahujú do regionálnej dopravy na tratiach:

 • Košice - Lipany (vrátane R Poľana),
 • Košice - Humenné (vrátane R Zemplín a EN Slovakia),
 • Košice - Poprad-Tatry (vlaky Os, REx, RR),
 • Košice - Čierna nad Tisou,
 • Košice - Rožňava (vrátane rýchlikov).
Obeh číslo Súprava Počet dní (súprav) Linky
Elektrické jednotky
470 - leto
470 - zima
460+3x063+460 2 Košice - Lipany
Košice - Poprad-Tatry
Košice - Čierna nad Tisou
472 - školský rok
472 - školské prázdniny
460+3x063+460 2 Košice - Lipany
Košice - Spišská Nová Ves
Košice - Čierna nad Tisou
Motorové jednotky
870 813+913 2 Košice - Moldava nad Bodvou
872 813+913 2 Košice - Moldava nad Bodvou
Košice - Mukačevo
880 861 5 Kysak - Prešov
Prešov - Humenné
Humenné - Stakčín
Humenné - Medzilaborce
Trebišov - Humenné
881 861 3 Košice - Humenné
Prešov - Humenné
Prešov - Bardejov
Humenné - Stakčín
Humenné - Medzilaborce
893 861 5 Kysak - Prešov
Prešov - Humenné
Prešov - Bardejov
Humenné - Stakčín
Humenné - Medzilaborce
Trebišov - Humenné
895 812 1 Kysak - Prešov
Osobné vozne
1135.1 2xBdteer+Bmeer+BDsee 2 Košice - Prešov
Bratislava - Prešov
Kúty - Pezinok
1230.1 Aeer+Bdghmeer+3xBeer 4 Košice - Humenné
Košice - Zvolen - Bratislava
Banská Bystrica - Bratislava
Kúty - Bratislava
1400.1 3xBdtmee 1 Košice - Lipany
1401.1 2xBc+BDs+2xBc 1 Košice - Poprad-Tatry
Košice - Čierna nad Tisou
1430.1 2xBdmpeer+2xBdteer+Bdmpeer 5 Košice - Humenné
Košice - Lipany
Košice - Poprad-Tatry
Košice - Čierna nad Tisou
Prešov - Humenné
Humenné - Stakčín
1431.1 Bdgteer+3xBdteer+Bdgteer 4 Košice - Lipany
Košice - Poprad-Tatry
Košice - Čierna nad Tisou
Poprad-Tatry - Žilina
Žilina - Čadca
1432.1 Bdtmee+Bdgtmee+2xBdtmee 4 Košice - Lipany
Košice - Poprad-Tatry
Košice - Čierna nad Tisou
1433.1 3xBdteer+Bdgteer 3 Košice - Lipany
Košice - Poprad-Tatry
Košice - Čierna nad Tisou
Poprad-Tatry - Liptovský Mikuláš
1460.1
1460.2
1460.3
Rýchliková súprava (R 6xx) 4 Košice - Žilina - Bratislava
Košice - Poprad-Tatry
Košice - Čierna nad Tisou
1461.1 Bdtmee+Bdgtmee+2xBdtmee 1 Košice - Prešov
1470.1 Bdtmee 1 Košice - Humenné
1471.1 2xBdtmee 1 Košice - Humenné
1498.1 Bdtmee 1 Košice - Čop
1630.1 Aeer+Bdghmeer+3xBeer 3 Košice - Zvolen - Bratislava
Banská Bystrica - Bratislava
1731.1 Bgee+2xBdee+3xBmz 1 Košice - Žilina

Pomôcka pre čítanie obehov

Počet dní obehu vyjadruje zároveň počet súprav, ktoré sú na vyjazdenie daných vlakov potrebné. V prípade, že je obeh napríklad trojdňový a súprava X sa zaradí do obehu (1. deň) v pondelok, premáva na vlakoch podľa režimu pondelok. V obehu pokračuje podľa jednotlivých dní, po poslednom dni sa znovu vracia na prvý deň a jazdí vždy na takých vlakoch, aké má uvedené v danom dni a režime. Ak je vlak v obehu podfarbený žltou farbou, daná jednotka alebo skupina vozňov premáva uzamknutá, bez prepravy cestujúcich.


Ako hospodári ZSSK s novými vlakmi?

Osud jednotiek z tratí do Lipian a Starej Ľubovne je už podľa všetkého nezvratný, pozornosť médií by sa teda mala presunúť na to, či hospodári ZSSK so súčasnými kapacitami efektívne a koľko vlakov je možné pri stávajúcom vozidlovom parku vyjazdiť. Všetky obehy sú skompletizované na základe voľne stiahnuteľných dokumentov "Vlaky osobnej dopravy". Na základe nich bolo identifikovaných niekoľko problémov, a to:

 • Obehy 470 a 472 elektrických jednotiek sú aj napriek možnému jednoduchému obratu zbytočne v koncových staniciach zdržiavané, prípadne väčšinu dňa stoja bez výkonu.
 • Obeh 870 uvádza potrebu dvoch súprav aj napriek konštrukcii grafikonu tak, aby ho bolo možné, s výnimkou rannej špičky (posila z obehu 872) odjazdiť len jednou súpravou. Počas víkendov by stačila jedna súprava na všetky spoje.
 • Obeh 880 s potrebou piatich jednotiek je počas tretieho dňa obehu, pracovných dní konštruovaný tak, že nová jednotka prestojí väčšinu dňa v depe alebo na stanici.
 • Pre obehy 881 a 893 platí prakticky to isté, čo pre obeh číslo 880, jednotka počas väčšiny týždňa prestojí väčšinu času buď v depe v Humennom, alebo na stanici v Košiciach a Prešove.
 • Obeh 895 so sólo motorovým vozňom radu 812 slúži len na niekoľko spojov v týždni v úseku Kysak - Prešov. Počas pracovných dní jazdí len jeden spoj, počas sobôt dva spoje, počas nediel tri. Polovicu času sa však vozí naprázdno v závese iných vlakov.
 • Obeh 1135.1 je pre skupinu vozňov druhej triedy z nočného rýchlika Poľana. Vozne, ktoré tu sú nasadzované sú z väčšiny klimatizované, preto by stálo za zváženie, či by nimi nebolo možné v čase sediel nahradiť niektoré spoje, kde stále jazdia jednotky radu 460.
 • Súprava z obehu 1230.1 stojí každý pracovný deň na košickej stanici od 5. hodiny až do 9. hodiny rannej, preto by stálo za zváženie, či by ňou nebolo možné nahradiť jednu zo starších súprav.
 • Obeh 1401.1 je pre súpravu vyradených lehátkových vozňov, ktoré boli prerobené na sedenie. Zatiaľ čo niektoré modernejšie súpravy zložené z vozňov Bdteer stoja po celý deň v stanici, táto súprava jazdí takmer nepretržite od skorého rána až do hlbokej noci. 
 • Obeh 1430.1 je ukážkou plytvania v podaní ZSSK, kedy až dve z piatich súprav, ktoré sú v rámci obehu zostavené z nových vozňov Bdmpeer a rekonštruovaných vozňov Bdteer, prestoja takmer celú rannú špičku na staniciach.
 • Obehy 1431.1 a 1433.1 pre rekonštruované vozne Bdteer sú podobným prípadom, ako predchádzajúci obeh. Počas niektorých dní prestoja vozne väčšinu času v stanici.

 

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Neviem síce, na čo teraz reaguješ, lebo tu ide len o grafikon, ktorý je síce taktový ale prakticky žiadne taktové uzly nemá.

Ale inak samozrejme. A na rozbeh potrebuješ počas pôrodných bolestí aj viac zamestnancov.
Reakcia na: Matej M #49:
Nedá sa urobiť všetko naraz (resp. aj by sa dalo, ale to by zrazu bolo veľa ľudí naštvaných a zopár vecí by bolo aj dosť nepohodlných, lebo ešte neexistuje s tým súvisiaca potrebná infraštruktúra, ktorá by to spríjemnila).
Reakcia na: Dispecer #47:
Noooo, našťastie sa nájdu aj iné perličky 😎 :

http://sadpp.sk/CP/PAL/706410.pdf
Reakcia na: Matej M #45:
"Ale toto by si už žiadalo systémovejšiu reformu verejnej správy. A ono to je síce všetko pekné ale kým vidíme, že MD nedokáže normálne spracovať ani svoju agendu, tak sa nedivím, že VÚC si zakladajú svoje kočkopsy a nečakajú, kým sa "v totej Blave obačia"."
Veď toto.
Reakcia na: Vladimír #17:
K tomu čo si spomínal s PSK pridám jednu správu:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2019/doprava/presovsky-kraj-zavadza-taktovu-dopravu-dvoch-pilotnych-linkach.html

Bohužiaľ, dlho to nefungovalo vďaka pandémii, ale chcem veriť, že akonáhle sa situácia dostane bližšie k bežnému životu, tak sa to vráti a prípadne aj objaví na ďalších linkách/reláciach...
Reakcia na: N/A #34:
Ono je to teoreticky asi najlepšie ale v "nešvajčiarskych" končinách to generuje pekný tunel. Možno by som kdesi našiel dokument od miškoveckého Volánu z 2014?, ktorý netto cenu na 1 km udával asi tak o 20-30% vyššiu než bola toho času cena štandardne vysúťažená v ČR u netto zmlúv.

Ale, samozrejme, chcelo by sa na to viac pozrieť, čo to obsahovalo...
Fantasy: on
Ja osobne som za to, aby jedna autorita (už niekoľko rokov skloňovaná) určila DO na (pomyselnej) celonárodnej úrovni. V nej by bola predstavená hrubá kostra LV nadriadených dopravných prevádzkových konceptov - železnice, diaľkové autobusy typu (DK-) RK - BB, ktoré by nadvazovali na železnice a pod. Pre efektívnosť železnice mať predstavu o CP osobných vlakov.
Ja osobne som dokonca za to, aby VÚC neobjednávali busy vôbec. Dopravu do lhôt a vsí by mohla riešiť regionálna dopravná autorita (na celom SVK 4?), ktorej zamestnanci lepšie poznajú miestne pomery. Je možné, že v takom prípade by nemalo ani dochádzať k súbehom a štát by bol (celkom logicky) ochotný viac prispievať na železnice tam, kde má skoro absolútne regionálny význam (napríklad PO – Raslavice sa hodí viac než bus...).
Dosť často opomínanou systémovou chybou je aj to, že regio bus doprava málokedy rieši mestské prepravné väzby. Hlavne okresným mestám by jeden objedávateľ dosť pomohol – cestujúci by sa do cieľa dostali veľakrát rýchlejšie, racionalizovali by sa verejné zdroje, … V ČR sa systém „dvaja objednávatelia – suverenná regio linka a v meste mestská linka“ podaril len v Beroune, Moravskom Krumlove a ďalších 3 mestách.
Fantasy: off

Ale toto by si už žiadalo systémovejšiu reformu verejnej správy. A ono to je síce všetko pekné ale kým vidíme, že MD nedokáže normálne spracovať ani svoju agendu, tak sa nedivím, že VÚC si zakladajú svoje kočkopsy a nečakajú, kým sa "v totej Blave obačia".
No, jeden z mimoriadne kľúčových argumentov, prečo na 188 treba vozidlá s čo najmenšou dobou stanicovania, zrýchlenia a brzdenia je fakt, že 60´ takt prináša pomerne malé časové vaty. Pri sebamenšom meškaní (a že to bude dosť časté, dosvedčujú prestupy z a (!) na R6xx) sa meškanie prenáša aj na trate 193 a 194. A tak v praxi sa meškania "zbijú" až pri predlžovaní intervalu.

Ja osobne nepovažujem za žiadúce, aby kraje objednávali aj vlaky. Porovnanie z ČR nie je korektné z týchto dôvodov:

* Kraje v ČR sú prepravne ako aj štruktúrovou železníc viac vyspádované na krajské mesto.
Napríklad včera som si schválne vytiahol dáta pre JMK. Ten má z celkového počtu osobných a spěšných vlakov (objednávané JMK alebo iným krajom) len 14,8 % (12,4 % mkm) takých, ktoré idú do susedného kraja. Pritom dopravná obslužnosť na ich hranici a okolí je porovnateľná s DO "vnútrokrajskou". Skúste mi nájsť na Slovensku takýto kraj...

* Krajskí ako aj úradnici integrátorov prevažne pochádzajú z prostredia českých vysokých škôl. Rozprával som sa ako aj so slovenskými tak českými (cca 1:1) ľuďmi z odboru a všetci sa zhodujú na tom, že Žilina dosahuje výrazne slabších kvalít (viď kilometrický tarif v IDS ZSK...) než Pardubice a, samozrejme, ČVUT.
Viac agendy v rukách VÚC si teoreticky vyžaduje rovnakú kompetentnosť viacerých ľudí na každom kraji a ja úplne pochybujem, žeby sa na tých púšťach zazelenalo.
* V neposledom rade, mimo politickú objednávku je kľúčové, aby bola možná dohoda medzi jednotlivými krajmi. Toto je obrovská boľačka v ČR, na Slovensku to lepšie určite (na časovo limitované výnimky) nemôže byť...

A inak, je mylné, ak si niekto myslí, že v ČR sa "krajské" vlaky objednávajú rovnako ako busy. Naďalej tam štát nejako zasahuje, aj finančne, len tak na okraj.
Reakcia na: Dispecer #42:
Kapre si rybník nevypustia, všakáno...
Reakcia na: Bmpeer #41:
"Autoři koncepce nicméně vidí jako problém, že objednatel nerovná se plátce. Na základě smlouvy totiž krajům 30 procent nákladů na regionální dopravu hradí stát. Stát navíc platí železniční infrastrukturu. „Z pohledu železničního sektoru se jevila jako vhodnější varianta 2, protože sjednocuje finanční toky s odpovědností a vytváří soulad mezi objednavatelem a financujícím subjektem,“ píše se v koncepci.
(...)
V případě, že by se celá železniční objednávka přesunula na stát, musel by dle koncepce vzniknout národní koordinátor dopravy."
Reakcia na: S499.1023 #36:
Len škoda , že to nevedel aj Stadler, skôr ako si postavil fabriku v Minsku 😁
Reakcia na: S499.1023 #36:
áno, veď všetko so všetkým súvisí, napokon. Jednoducho nechceš vidieť ten kus odbornej práce v tom celom. Lebo Orbán... Ok😕
Reakcia na: S499.1023 #33:
Nie som fanúšikom Fideszu, ale v koncepčnom prístupe k verejnej doprave nám rozhodne vzorom byť môžu. Aj keď priznávam, že veľká časť veľkých projektov sa týka prevažne budapeštianskej aglomerácie.
(prvý tram-train v HU sa práve spúšťa paradoxne v regióne...)
Pokiaľ je systém organizovaný schopnou autoritou, tak počet dopravcov v IDS je úplne irelevantný, pretože všetky pravidlá a podmienky si nastaví tá autorita. Skutočne kvôli tomu nemusíš zjednotiť všetky SADky. Trebárs povieš si, že chces vymetak Košice Michalovce, bus s kapacitou 50 ľudí raz za hodinu, vek maximálne 10 rokov a zoberie aj vozickara alebo dva kočíky. Ci to bude jazdiť Eurobus alebo Arriva Michalovce ti môže byť jedno, ak obaja spĺňajú dané podmienky.
Reakcia na: N/A #34:
Lenže ono to spolu súvisí.
Reakcia na: N/A #34:
Aj švajčiarske PostAuto využíva služby subdodávateľov, napríklad pri svojom záväzku prevádzky VHD v Lichtenštajnsku. 🙂
https://www.postauto.ch/en/international
Reakcia na: S499.1023 #33:
Ak si si nevšimol, reč je o verejnej doprave a o nie politickom smerovaní krajiny. Inak okrem Volánbuszu je celoštátnym autobusovým dopravcom napr. aj Postauto.
Reakcia na: dyspozytor #32:
Hm, vidím, že sa nemôžete poučiť na iných, že sa musíte spáliť sami. Totalitné Maďarsko fakt nepovažujem za ten správny vzor.
Absolútne súhlasím s Vladimírom! Každý, kto do toho aspoň trochu vidí, asi tuší ako by to dopadlo s tým prevzatím vlakovej regio dopravy.
Kraje (česť výnimkám) nie sú schopné si ani len vypracovať PDO, takže buďme radšej realisti ako utopisti. Dopadne to ako v poľsku po roku 2000, kde si dobrých 10 rokov nikto neuznával cestovné lístky a vlaky končili v "roliach" na hraniciach "województiev"... U nás by to bolo cez kopirák, o tom nepochybujem!
Mimochodom, maďarsko ide presne opačnou cestou. Majú národnú dopravnú autoritu, spojili župných autobusových dopravcov vo verejnom záujme do jedného Volánbuszu a teraz harmonizujú CP a jednotné cestovné medzi Volánbuszom a MÁVom. Jasná koncepcia = efektivita. Nevymýšľajme zase raz koleso...

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/tarsszolgaltatok_berletinek_elfogadasa_1213.pdf