Trolejbusová doprava v Košiciach ticho oslávila svoje štvrťstoročie
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Posledným dňom premávky bol 30. január 2015

Trolejbusy vyšli do ulíc 27. septembra 1993. Tomuto míľniku však predchádzal proces, ktorý trval 12 rokov. Jeho detaily sme si pripomenuli v článku Ako sa rodili košické trolejbusy.      

Ťažké začiatky 

Prvá trolejbusová linka 70 premávala v trase Lingov - Hlinkova - Dom kultúry VSŽ (dnes Mlynská bašta), a premávali na nej vozidlá Škoda 15 Tr 10/7. Nemenej podstatnou časťou bolo  zázemie, vybudované v rámci jestvujúcej garáže Hornádska, konkrétne hala s údržbovou základňou, odstavná plocha vedľa haly a meniareň.

 


#1002 na jednom z prvých spojov linky 71 (Foto: Peter Sirkovský)

 

Realizácia nových tratí na seba nenechala dlho čakať, v roku 1995 bol vybudovaný úsek Dom kultúry VSŽ - Námestie osloboditeľov. Omnoho významnejšie však boli roky 1998 a 1999, kedy boli zrealizované úseky Námestie osloboditeľov - Magistrát mesta Košice - Sídlisko KVP, Lechkého (dnes KVP, Kláštor) a Sídl. KVP, most - Myslava, Grunt. Pre tieto úseky bola vybudovaná aj druhá meniareň. Pre nové trate boli zakúpené aj nové vozidlá, a to 7 štandardných a 5 kĺbových trolejbusov, opäť z produkcie Škody Ostrov. Krátke trolejbusy jazdili na linke 70, resp. počas víkendov na linke 72. Podobu linkového vedenia uvádza článok História trolejbusovej dopravy.

 


Nový trolejbus Škoda 15 TrM

 

Obdobie stagnácie

Od roku 1999 sa udiali len drobné úpravy trasovania trolejového vedenia, napr. pri výstavbe obchodného centra Aupark. Detailnú podobu trolejbusovej siete si viete pozrieť tu. V roku 2007 sa začalo otvorene hovoriť o konci trolejbusovej dopravy. Dôvody mali byť hlavne ekonomického charakteru. Neoficiálnym dôvodom však bola možnosť výroby amerických školských autobusov BlueBird práve v priestoroch haly trolejbusov. Tieto plány sa podarilo zvrátiť aj vďaka petícii, pod ktorú sa podpísalo 10-tisíc ľudí. Prvý pokus o zrušenie trolejbusov bol teda neúspešný.

Ticho pred búrkou

Trolejbusové linky sa postupom času vypracovali na najvyťaženejšie v meste. Prospela im aj zmena tarify „odvšadiaľ-všade“ na prestupnú, a od toho odvíjajúca sa zmena linkového vedenia, ale aj posilnenie intervalu. Linky 7172 mali počas letných prázdnin garantované nízkopodlažné spoje, vykonávané zväčša autobusmi Solaris. Po zrušení linky 70 jazdili vozidlá Škoda 14TrM už iba na nočnej linke N71, prípadne občasne nahradzovali kĺbové trolejbusy na denných linkách 7172. V roku 2008 bola uskutočnená rozšírená veľká prehliadka na vozidle Škoda 15 Tr 13/7M #1018. V tomto trende sa v najbližších rokoch pokračovalo. Miľníkom bola generálna oprava trolejbusu #1006 v spoločnosti Zliner, pri ktorej dostal nový korporátny náter DPMK. V opravách trolejbusov sa pokračovalo do roku 2014, kedy po dvojročnej odstávke vyšiel do premávky #1001.

 


#1006 po GO v Zlineri (Foto: Dimi)

 

Odsúdenie na zánik

Zmena vedenia mesta v roku 2010 prinášala nádeje na obrodu trolejbusov. Nový primátor Richard Raši vtedy sľuboval „dobudovanie trolejbusového okruhu“, teda úseku Námestie maratónu mieru - Vojenská - Popradská. S týmto, a ešte niekoľkými ďalšími úsekmi sa počítalo práve pri vzniku trolejbusovej dopravy. Opak bol však pravdou a ich budúcnosť sa presunula z roviny výstavby nových tratí do roviny prežitia trolejbusov ako takých. O opätovnom zrušení trolejbusov sa začalo hovoriť v roku 2012. Príčin bolo hneď niekoľko, základom bol nedostatok financií dopravného podniku, ktorý sotva dokázal udržať pôvodné trolejbusy v prevádzky schopnom stave, nie to ešte nakúpiť nové vozidlá. Na druhej strane v roku 2013 zakúpil 122 autobusov a 5 elektrobusov. Tieto vozidlá stáli celkovo 28,7 milióna eur (bez DPH), a DPMK ich bude splácať do konca roka 2023. Trolejbusová doprava bola uvádzaná ako minoritná, avšak využívalo ju 10 % cestujúcich, čo bol na dve linky veľmi dobrý podiel. Celkový podiel na výkonoch MHD (na vozidlových kilometroch) bol okolo 8%. Mesto spolu s dopravným podnikom sa rozhodlo investovať  popri autobusoch (resp. elektrobusoch) už iba do električkovej dopravy za masívneho prílivu eurofondov. Aj uprednostnenie investícií do električiek a tratí bolo uvádzané ako dôvod útlmu trolejbusov.

Samotné vymenovávanie dôvodov, prečo bola trolejbusom vystavená STOP-ka by vystačilo na samostatný článok. Zhrňme si však, aký priebeh malo ukončenie ich premávky.

 


Vyradená #1009

 

Koncom roka 2013 boli vyradené prvé dva trolejbusy, a to #1009 a 1014 po dvadsiatich rokoch prevádzky. Už v tomto období museli do premávky liniek 7172 zasahovať autobusy, pretože denná výprava tvorila 18 vozidiel cez deň a 2 v noci. Navyše niekoľko vozidiel bolo odstavených dlhodobo (napr. #1001, 1008, 2001) alebo krátkodobo. Vypravovanie krátkych trolejbusov na denné linky už nebolo ničím výnimočným. 

Počas júna 2014 bolo zaradených do premávky 5 kusov autobusov SOR NB 18 (#4720-4724), ktoré priamo nahradili v premávke vybrané trolejbusy na celodenných službách. Týmto krokom sa na jednej strane zvýšil komfort cestujúcich, boli opätovne zavedené nízkopodlažné poradia, no na tej druhej sa ešte viac zhoršila ekonomika prevádzky trolejbusov. Neskôr trolejbusy premávali už iba počas pracovných dní, cez víkend a v noci bola výprava plne v podaní autobusov.

Klincom do rakvy sa stala modernizácia električkovej trate na Štúrovej ulici, pre ktorú bola úplne uzavretá aj priľahlá cestná komunikácia. Posledným dňom, kedy trolejbusy premávali, bol 30. január 2015. Od tohto dátumu trolejbusy „nepremávajú z prevádzkových dôvodov“, respektíve sú uvedené ako „dočasne odstavené“.


Vyradené trolejbusy čakajúce na svoj osud vo vozovni Bardejovská

Príbeh sa však týmto neskončil. Do leta 2016 bolo zostávajúcich 18 vozidiel odstavených v hale trolejbusovej dopravy, resp. v hale ťažkej údržby. Situácia sa pre trolejbusy skomplikovala po nakúpení deviatich elektrobusov SOR EBN 11. Už staršie elektrobusy SOR EBN 10.5 mali svoje nabíjačky v trolejbusovej hale a ďalších 9 vozidiel sa do nej popri trolejbusoch už nezmestilo. Preto bolo 16 trolejbusov odvezených do vozovne Bardejovská. Vozidlá Škoda 14 TrM a 15 TrM, u ktorých boli prevedené väčšie opravy boli v roku 2017 odpredané poľskej spoločnosti MISAVI Sp. z. o. o. , ktorá vozidlá následne predala do ukrajinského mesta Černivci. Ostatné vozidlá toľko šťastia nemali, aj keď niektoré boli ponúknuté na odpredaj, takže čakajú na svoj osud pod holým nebom doteraz.

Od ukončenia premávky s cestujúcimi sa trolejbus ukázal v uliciach mesta ešte štyrikrát (išlo o vozidlo #2003), a to počas kolaudovania trolejového vedenia na Štúrovej ulici, pri Pošte 22, alebo krížovania s električkovými traťami pri Zimnom štadióne a Magistráte mesta Košice. 


Prvý trolejbus na Lingove po ukončení ich prevádzky (Foto: Dávid Hanušovský)

Predpoklady pre budúcu prevádzku

Hala trolejbusovej dopravy v garáži Hornádska sa medzitým stála útočiskom elektrobusov. Tento krok len symbolicky potvrdzuje to, že elektrobusy sa stali náhradou trolejbusov. O plnohodnotnej náhrade sa však hovoriť rozhodne nedá, keďže elektrobusy majú oproti trolejbusom len zlomok kapacity, jazdia väčšinou na delených službách, aj to iba počas pracovných dní, zatiaľ čo trolejbusy jazdili 365 dní v roku na najvyťaženejších linkách v meste. Ich výkony sú teda len zanedbateľnou časťou oproti trolejbusom. V praxi tak neboli trolejbusy nahradené elektrobusmi, ale naftovými autobusmi. Viac si o porovnaní elektrobusov a ich alternatív môžete prečíťať tu.

Košice majú dobrý základ pre rozširovanie siete trolejbusov. Najproblematickejší krok ako zavedenie nového druhu dopravy je už minulosťou. Časť infraštruktúry je úplne nová a bola uhradená z eurofondov, aj keď sa nepoužíva. Výhodou pre prevádzkovanie trolejbusov (zároveň nevýhodou elektrobusov) je aj členitosť terénu mesta. Ďalšie možnosti ponúka využitie parciálnych trolejbusov, teda trolejbusov vybavených batériami umožňujúcimi ich prevádzku aj mimo trolejového vedenia na kratšie vzdialenosti. Na rozdiel od elektrobusov sa potom takéto trolejbusy dokážu nabíjať aj počas jazdy pod trolejovým vedením.

 


Zlínsky parciálny trolejbus Škoda 26Tr (Foto: Dávid Hanušovský)

 

Košice majú vypracovaný dokument s názvom „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb“, ktorý určuje rozvoj dopravy v rokoch 2015-2030. Budúcnosť trolejbusovej dopravy je v ňom zhrnutá v niekoľkých vetách, a s prevádzkou trolejbusov v súčasnej podobe nepočíta, a to až do spomínaného roku 2030. Po tomto roku by mali byť zakúpené parciálne trolejbusy, zároveň ráta s linkou 10 ako trolejbusovou. Pre akýkoľvek rozvoj trolejbusovej dopravy pred rokom 2030 je teda potrebné tento dokument upraviť. Následne je možné využiť na financovanie vlastné zdroje alebo spolufinancovanie cez eurofondy. Práve s pomocou eurofondov obnovili alebo obnovujú trolejbusy všetky ostatné slovenské mesta s týmto druhom dopravy.

Obnovenie trolejbusovej dopravy si nevyhnutne vyžiada riešenie otázky ich deponovania a údržby, keďže v pôvodných priestoroch sa nachádzajú elektrobusy. Rovnako bude potrebné preveriť stav trolejového vedenia a upraviť úseky, po ktorých trolejbusy jazdili slimačou rýchlosťou. V neposlednom rade bude potrebné zabezpečiť vodičov s platnými oprávneniami na vedenie dráhových vozidiel.

Do úvahy prichádza aj budovanie nových trolejbusových tratí . Malo by však brať ohľad na prípadné rozširovanie siete električiek. Tam, kde je predpoklad na vyššie prepravné prúdy, sa viac oplatí postaviť električkovú trať. Naopak, tam kde postačujú kĺbové trolejbusy, lacnejšiu trolejbusovú trať.

 

 


28.12.2018
-afeno-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

solar26.2.2019 22:49 #7 Re:
to je smutné ako dopadli tie trolejbusy 😥 😥
afeno31.12.2018 14:15 #6 Re:
Reakcia na #5 od 110mat110:
Ja by som nebol až taký pesimista, pred koncom programového obdobia určite budú nejaké peniaze, ktoré by sa zišlo vyčerpať. Samozrejme sa na to spoliehať nedá, ale horšie ako teraz to už v podstate nemôže byť.
110mat11030.12.2018 12:49 #5 Re:
Reakcia na #4 od reparil:
Ved ti slubili CAF, tak tie nepridu? kamiony by mali byt na ceste.

Ale k veci. Myslim, ze mokre sny sotusov a predvolebne sluby noveho primatora prudko schladil audit na dpmk. To co sme vsetci tusili je este horsie ako sme si mysleli. Takze eurofondy su fuc, vlastne financovanie neprichadza do uvahy a ja osobne budem celkom rad, ked sa podari aspon udrzat dnesny stav.
reparil30.12.2018 3:24 #4 Re:
Tak parciálne trolejbusy rozhodne prídu do Košíc predpokladám oveľa skôr ako po r. 2030,tipujem už v r. 2019 až 2020 sa s pomocou eurofondov podarí nejaké nakúpiť keďže konečne v čele DPMK a mesta už nie je žiadny smerak resp neschopné vedenie a JaT a podobné "záujmové" skupiny tu už chvalabohu nemajú žiadny vplyv..
Riks30.12.2018 1:23  +1#3 Re:
Reakcia na #2 od afeno:
Na začiatku Furče robia problémy prudké oblúky, keď si dobre pamätám, no stačilo, aby vodiči vedeli kde stačí pribrzdiť a napriek tomu sa dalo úsekom prejsť viacmenej plynulo.
afeno29.12.2018 9:10  +1#2 Re:
Reakcia na #1 od mi.v:
Samotné obmedzenia sa dajú pozrieť v Mapy -> Trolejbusové dráhy.
Na moste pri Pošte 22 bola znížena rýchlosť kvôli tomu, že tam spadol jeden stĺp, a vedenie bolo preložené iba na vedľajšie. V praxi však stále vydržalo aj 65 km/h rýchlosť.
Na dôvod obmedzenia pri zjazde dole furčou si presne nespomínam, tušim bolo problémom nejaké konkrétne uchytenie trolejového vedenia.
Ďalšie detaily možno bude vedieť presnejšie povedať niekto iný.
mi.v29.12.2018 0:26 #1 Re:
Kvôli čomu sa v posledných rokoch prevádzky znížila rýchlosť trolejbusov aj na niektorých takmer priamych úsekoch? Z prvých rokov prevádzky si tie pomalé miesta nepamätám, museli vzniknúť neskôr.