Modernizácia električkových uzlov

Základné údaje o projekte

Investor: Mesto Košice 

Objednávateľ projektovej dokumentácie: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: Eurovia SK, a. s. (Košice)

Projektant: SUDOP Košice, a. s.  

Termín výstavby: 16.4.2015 - 31.10.2015

Náklady na výstavbu: 23 431 038,78 € s DPH

Financovanie: Operačný program Doprava - Kohézny fond EÚ (85 %), štátny rozpočet SR (10 %), Mesto Košice (5 %)

Projekt Modernizácia električkových uzlov z rozsahu Modernizácie električkových tratí (MEU, MUzMET) vznikol po zrušení verejného obstarávania pôvodného projektu MET v roku 2014. Z pôvodného rozsahu boli prioritne vyňaté úseky v najkritickejšom technickom stave a úseky, ktoré bolo nutné realizovať paralelne s projektom IKD.

Križovatka Námestie osloboditeľov

V rámci tejto stavby boli zrealizované vetvy koľajovej križovatky v priestore medzi pamätníkmi smerujúce od Štúrovej ulice, resp. od Senného trhu smerom na Južnú triedu (a opačne). Zároveň bol zrekonštruovaný cestno-koľajový prejazd a krátky úsek trate až po napojenie na trať na Južnej triede zrekonštruovanú v roku 2002.

Rozraďovanie električiek prichádzajúcich od križovatky VSS a ich prejazd koľajovou križovatkou boli vylepšené zrealizovaním koľajovej splietky. Zrekonštruovaná bolo nástupište v smere do Barce a na sídlisko Nad jazerom.

Obratisko Amfiteáter

Rekonštrukcia obratiska zahŕňala kompletnú rekonštrukciu koľajového spodku i zvršku a rekonštrukciu oboch električkových zastávok. Zlepšenie manipulácie s vozidlami v obratisku zabezpečilo vloženie dvojitej koľajovej spojky. Rozdelením pôvodného (veľkého) projektu MET bola v prípade tejto časti stavby zabezpečené rekonštrukcia celého obratika. V pôvodnom rozsahu z roku 2013 sa počítalo len s obnovou priebežných koľají.

Trať na Ulici Československej armády

Úsek priamo nadviazal na zrekonštruované obratisko Amfiteáter. Zrealizovaná bola kompletná rekonštrukcia trate v dĺžke približne 400 metrov. Koľajový zvršok je na celej dĺžke zaasfaltovaný.

Štruktúra projektu

  • UČS 01 – Križovatka Námestie osloboditeľov
  • UČS 02 – Obratisko Amfiteáter
  • UČS 03 – Ulica Československej armády
  • UČS 04 – Križovatka Zimná × Československej armády
  • UČS 05 – Obratisko Havlíčkova
  • UČS 06 – Križovatka Trieda SNP × Bardejovská a úsek po DPMK
  • UČS 07 – Križovatka Námestie Maratónu mieru, vetva D

Križovatka Zimná × Československej armády

Úsek nadväzuje na trať na Ulici Československej armády a na koľajovú prižovatku pri Radnici Starého mesta zrekonštruovanú v roku 2010. V križovatke bol zrealizovaný nový koľajový spodok i zvršok (6 výhybiek a 3 križovania). Zrekonštruované bolo aj nástupište zastávky Radnica Starého mesta používané linkami 6 9 a R3.

Obratisko Havlíčkova

Prioritnej rekonštrukcie sa dočkalo obratisko Havlíčkova, ktoré bolo pred obnovou v kritickom technickom stave a ktoré v pôvodnom rozsahu projektu MET nefigurovalo. Rozmiestnenie koľají zostalo v pôvodnom stave, obratisko má teda aj naďalej dve priebežné a jednú vratnú koľaj. Zrekonštruované boli nástupištia električkovej zastávky Havlíčkova.

Križovatka Trieda SNP × Bardejovská a úsek po DPMK

Zrealizovaná bola obnova koľajovej križovatky Trieda SNP × Bardejovská ulica, ktorá prešla poslednou renováciou v roku 2000. Križovatka patrí medzi najvyťaženejšie v meste, prechádza ňou okrem iného väčšina električiek pri ceste z a do vozovne. Súčasťou tohto úseku sa nestala zastávka Spoločenský pavilón, ktorá by po novom mala byť združenou zastávkou. Jej povrch bol dočasne vymenený len do polovice dĺžky nástupišťa, kompletnej rekonštrukcie sa dočká až v rámci realizácie projektu MET.

Križovatka Námestie Maratónu mieru, vetva D

Súčasťou tohto úseku bolo vloženie vetvy D do koľajovej križovatky Námetie Maratónu mieru, ktorá umožní odbočenie z obratiska na Železničnej ulici (resp. z Hviezdoslavovej ulice) na Komenského ulicu. Vloženie vetvy bolo skoordinované s kompletizáciou zvyšku križovatky v rámci IKD, no keďže nesúviselo s uvažovanou prevádzkou vozidiel tram-train, muselo byť financované pomocou separátneho projektu.

Viac k téme


26.11.2016
-master5228-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.