Názory kandidátov na primátora na mestskú hromadnú dopravu
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Ilustračné foto © veteran


Už o dva týždne budú Košičania opäť voliť svojho primátora. Prinášame Vám prezentáciu ich postojov v oblasti verejnej dopravy, ktoré plánujú vo svojej funkcií presadzovať. Redakcia iMHD.sk oslovila všetkych kandidátov. Na naše otázky zareagovali kandidáti Rudolf Bauer (KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, SMK-MKP, KDS, OKS, DS, OĽANO), Jozef Holečko (nezávislý) a Boris Urbančík (TIP). Kandidáti, ktorých odpovede sme nezverejnili, nám svoje odpovede doposiaľ nezaslali. Reakcie kandidátov v prípade dodatočného doručenia aktualizujeme.

1. Cestujete verejnou dopravou? V prípade, že ju využívate, čo je pre vás dôvodom ju použiť a čo je podľa vás jej najväčším nedostatkom? V prípade nepoužívania, čo je jej dôvodom, pre ktorý ju nepoužívate?

Rudolf Bauer: Verejnú dopravu v Košiciach používam výnimočne, väčšinou chodievam do práce pešo alebo autom.
Jozef Holečko: Momentálne mestskú hromadnú dopravu v Košiciach nevyužívam, jednak z dôvodu, že v mieste kde bývam (Kostolianska cesta 163) nie je linka MHD a najbližšia zástavka je 1,6 km vzdialená, ale aj z toho dôvodu, že plán dopravnej obslužnosti v Košiciach nezabezpečuje kvalitné územné pokrytie i časové hľadisko pohodlného spojenia v rámci mesta.
Boris Urbančík: Cestujete verejnou dopravou?: Občas. V prípade, že ju využívate, čo je pre vás dôvodom ju použiť a čo je podľa vás jej najväčším nedostatkom?: Keď mám auto v servise, alebo keď viem, že nebudem môcť šoférovať. V prípade nepoužívania, čo je jej dôvodom, pre ktorý ju nepoužívate?: Pre zle nastavený grafikon. Pripojenia jednotlivých liniek na seba, v prípadoch, keď prestupujete je v Košiciach veľmi zlá. Nedostatok nočných spojení, keď ľudia najviac potrebujú MHD. 

2. Akým spôsobom chcete v prípade Vášho zvolenia zlepšiť verejnú dopravu, aby ju využívali aj ľudia, ktorí ju dnes nevyužívajú?

Rudolf Bauer: Zapojením košických a slovenských odborníkov a využitím skúseností iných miest v zahraničí budem hľadať inteligentné (smart) riešenia ako zatraktívniť verejnú dopravu bez zvyšovania cestovného.
Jozef Holečko: Mám pripravený projekt BEZPLATNÁ MHD V KOŠICIACH, ktorý zabezpečí odstránenie nedostatkov, ktoré som uviedol v odpovedi na Vašu otázku č.1, zároveň zabezpečí aby MHD bola plne využitá občanmi nášho mesta, odstráni súčasne dopravné zápchy, pretože dôjde k zníženiu osobných motorových vozidiel v uliciach mesta najmenej o 15%, čo robí denne cca o 17 000 vozidiel menej, prispeje ku skvalitneniu životného prostredia (znížia sa emisie CO2), zabezpečí dokonca zvýšenie príjmov do mestského rozpočtu.
Boris Urbančík: Lepším grafikonom. Cestujúci teraz čakajú na niektorých zastávkach celú hodinu a potom príde behom pár minút niekoľko autobusov zaradom idúce rovnakým smerom. Určite by som sa pozrel na pracovné a platové podmienky vodičov, ktoré myslím si nie sú adekvátne pre mesto, ktoré chce prilákať turistov. Ak je vodič v strese, lebo nemá dostatok času na prestoje, tak od neho nečakajme úsmev na tvári pri vstupovaní do električky či autobusu.  

3. Plánujete zvyšovať objem objednaných vozidlových kilometrov v súvislosti s posilňovaním dopravy do nových a rozrastajúcich sa štvrtí mesta, alebo zvyšovať počet spojov na existujúcich vyťažených trasách? Ak áno, o aký počet plánujete ročný nárast vozidlových kilometrov? 

Rudolf Bauer: Pre nové obytné lokality určite áno, takisto po zatraktívnení verejnej dopravy.Ročný nárast vozidlových kilometrov bude predmetom odbornej diskusie.
Jozef Holečko: V súvislosti s Vašou treťou otázkou uvádzam, že prvým krokom bude kvalitný dopravný prieskum vrátane chronometráže, pri ktorom rátam okrem zodpovedných riadiacich zamestnancov DPMK hlavne so zapojením Vašich členov a priaznivcov. Takýto prieskum môže byť spravený ihneď a v požadovanej kvalite. Na tomto základe sa pripraví plán dopravnej obslužnosti, aby pokrýval celé územie mesta, zabezpečoval pohodlné časové hľadisko občanom a následne sa zvýši  dohodnutý objem vozokilometrov, ako aj nevyhnutný počet prostriedkov na jednotlivých trasách, vrátane rezerv, ktoré  nastúpia v prípadoch poruchy, nehody..., predpokladám, že v prvom roku pôjde o miernejší nárast cca 3-5% vozokilometrov a v nasledujúcich až do 12% z terajšieho dohodnutého objemu.
Boris Urbančík: V prípade môjho zvolenia za primátora začnem realizovať projekt transparentného mesta. Prečo to hovorím? Preto, lebo transparentné mesto nerozhoduje bez svojich obyvateľov a nenakúpi električky bez klimatizácie v 21. storočí za 40 miliónov euro. Skutočne transparentné a teda otvorené mesto, prístupné komunikácii sa občanov opýta, aké chcú električky a aj to koľko a kde má byť aký spoj, a koľko treba zvýšiť objednaných vozidlových kilometrov na ktoré sa ma pýtate. 

4. Plánujete okrem nakupovania nových električiek a autobusov aj kompletnú obnovu zastaraného vozidlového parku trolejbusov? Aký je Váš konkrétny plán na najbližšie roky?

Rudolf Bauer: Určite sa chcem uchádzať o európske finančné zdroje v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi Verejná osobná doprava aj na obnovu vozidlového parku vrátane trolejbusov.
Jozef Holečko: Aj keď v princípe nesúhlasím s formou nákupu autobusov – boli kúpené na dlhodobý úver a nie z fondov EU a okrem iného mali za následok prepustenie 120 zamestnancov DPMK (čo autobus, to 1 nezamestnaný z DPMK) je potrebné v obnove vozidlového parku pokračovať vrátane električiek a trolejbusov hlavne s využitím možnosti fondov EU. Dôležitú úlohu v rozhodovaní bude zohrávať tak ako som uviedol vyššie plán dopravnej obslužnosti, ktorý nám zodpovie aj otázku aké typy a kde a v ktorom čase (špička, sedlo) ich budeme používať (midi autobusy?, veľkokapacitné?, iné?). Čo sa týka trolejbusov nepochybne je potrebné obnoviť zastaraný park, v každom prípade musí byť na jednotlivé roky pripravený kvalitný plán obnovy techniky, ktorý zabezpečí pravidelnú obnovu po častiach a teda aj s menšími investíciami. V najbližších rokoch bude potrebné práve trolejbusové trate na území Košíc rozširovať z dôvodu ich bezpochybnej ekológie a vplyvu na životné prostredie v meste. Elektrobusy problém ekológie nevyriešia – ich nákupom sa DPMK stal skúšobným polygónom pre výrobcu bez ohľadu na straty, ktoré v rozpočte podniku spôsobia (mám tu na mysli hlavne tzv. jalové kilometre a prestoje z dôvodov ich nabíjania).
Boris Urbančík: Neviem o tom, že by som chcel nakupovať nové električky a autobusy. Pokiaľ ide o trolejbusy tak opäť platí to čo som povedal. Všetko sa musí plánovať a realizovať na základe ekonomického či občianskeho prieskumu. Chcú občania nové trolejbusy, alebo elektrické autobusy? Pozná súčasné vedenie magistrátu odpovede na tieto otázky? Pýta sa občanov na ich názor?   

5. Aký je Váš názor na preferenciu MHD na križovatkách a na vyhradené (BUS) pruhy pre MHD? Plánujete konkrétne úseky, kde by sa mala v prípade vášho zvolenia spustiť preferencia MHD alebo vybudovať vyhradený pruh?

Rudolf Bauer: Som za posilňovanie preferencie MHD a za rozširovanie vyhradených pruhov s cieľom zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy. Aj v tomto prípade sa budem snažiť využiť európske zdroje na modernizáciu infraštruktúry pre verejnú dopravu.
Jozef Holečko: Preferencia MHD na križovatkách a jazdné BUS pruhy sú v každom prípade v Košiciach potrebné. Ktoré križovatky preferovať a ktoré BUS pruhy budovať – na to nám odpovie dopravný prieskum, ako aj dopravní inžinieri. Jednoznačne už teraz je možné v krátkom čase  spustiť preferenciu hlavne na križovatkách, kde sa pravidelne tvoria dopravné zápchy a samozrejme na týchto úsekoch prednostne budovať BUS pruhy. V tejto súvislosti ihneď musí dôjsť aj k účinnému zapojeniu jednak štátnej ale aj mestskej polície, ktorá bude mať za jednu z hlavných úloh povinnosť uprednostňovať prejazdy prostriedkom MHD.
Boris Urbančík: Uvidíme čo povedia prieskumy referátu dopravy. 

6. Plánujete zlepšiť dostupnosť cestovných lístkov, rozšíriť počet automatov aspoň na každú dôležitejšiu zastávku tak, aby cestujúci nemal problém zaobstarať si vopred cestovný lístok v ktorúkoľvek hodinu dňa?

Rudolf Bauer: Dostupnosť cestovných lístkov je v Košiciach už veľmi dobrá, ale viem si predstaviť aj rozšírenie siete automatov na dôležitých zastávkach.
Jozef Holečko: Tým, že sa zavedie Bezplatná MHD tento problém nebude, a práve peniaze, ktoré v súčasnom systéme tečú pre firmy, ktoré participujú na výbere cestovného nám zabezpečia bezplatnosť MHD. Je mi jasné, že to bude neskutočný boj hlavne tam, kde sú podpísané dlhodobé zmluvy práve s firmami, ktoré bezprizorne vyciciavajú podnik. Predpokladám, že vôľa poslancov MZ bude aj keď tuším, že za každou takouto firmou niekde v pozadí stojí politický a korupčný záujem.
Boris Urbančík: Určite.

7. Plánujete budovanie nových trolejbusových tratí, podporu a rozširovanie ekologickej trolejbusovej dopravy, alebo budete pokračovať v jej postupnom útlme a nahradzovaní trolejbusov autobusmi?

Rudolf Bauer: Plánujem podporovať a rozširovať ekologickú dopravu v meste.
Jozef Holečko: K tejto Vašej otázke som sa už vyjadril v odpovedi na Vašu otázku č. 5. Potrebujem za dôležité  sa vyjadriť aj k tomu, že DPMK budú viesť odborníci a nie politickí nominanti, za ktorými vždy stojí nejaký sponzor, či oligarcha. Verejné výberové konanie bude vo všetkých jeho fázach otvorené pre občiansku kontrolu. Zodpovední vrcholoví riadiaci zamestnanci, ktorí vzídu z verejného výberového konania , budú povinní ručiť za splnenie stanovených cieľov podniku svojím vlastným  majetkom (aj v banke, či v súkromnom podniku tiež ručíte svojím majetkom). Toto pravidlo bude platiť vo všetkých mestských podnikoch.
Boris Urbančík: V súčasnosti už premávajú Košicami aj elektrobusy, ale opäť všetko záleží od toho či sú trolejbusy, alebo elektrobusy výhodnejšie. Ekologickú dopravu však budem podporovať na 100%.

1.11.2014
-tbus, master5228-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

KosickyTiger10.11.2014 21:45 #34 Re:
Reakcia na #33 od veteran:
Šak som si niečo také aj myslel
veteran10.11.2014 21:14 #33 Re:
Reakcia na #32 od KosickyTiger:
Súdruh Raši sa uberá smerom, ktorý mu povedia sponzori jeho eseročky. Je to bábka, čo nemá bez súhlasu "duchov na pozadí" právo ani odvolať riaditeľa mestského podniku.
KosickyTiger10.11.2014 20:13 #32 Re:
Reakcia na #31 od 110mat110:
Pán Raši sa nám neuberá tým správnym SMERom.
110mat11010.11.2014 16:22 #31 Re:
Takze neozval sa len Rasi. Myslim, ze jeho postoj kazdy pozna.
Tatranka7.11.2014 13:38 #30 Re:
Reakcia na #29 od eMareq:
Joooooj tak to je škoda...
eMareq7.11.2014 8:18 #29 Re:
Reakcia na #26 od tbus:
Paliho Kapurková, veselá politická strana - tá bola pre tých čo nemali koho voliť. Len už nie je.
eMareq7.11.2014 8:16 #28 Re:
Reakcia na #27 od Tatranka:
A čo tak opakovaná 100% volebná NEúčasť?

Naši politici sú len dobre platené bábky v rukách oligarchov...

A potom si ich zvolia tí oligarchovia (kamaráti zo zákulisia). Lebo tí prídu vždy a vždy prídu aj stranícki funkcionári a členovia...

Takže potom aj jeden jediný hlas rozhodne.
Tatranka6.11.2014 13:02 #27 Re:
A čo tak opakovaná 100% volebná NEúčasť?

Naši politici sú len dobre platené bábky v rukách oligarchov...
tbus5.11.2014 17:19  +3#26 Re:
Reakcia na #25 od KosickyTiger:
škoda že neexistuje kandidát "NIKTO". ten by to valcoval po celom slovensku
KosickyTiger5.11.2014 16:04 #25 Re:
Reakcia na #24 od forest:
A Bauer je menšie zlo?

forest5.11.2014 15:58 #24 Re:
Reakcia na #23 od romeo:
no mlady som to samozrejme nemyslel doslovne,skor som to mal dat do uvodzoviek, ale spomedzi kandidatov jeden z najmladsich bol.. no takato referencia o nom ma pomerne dost prekvapuje, kedze ja som ho skor poznal v inom svetle doteraz-okrem toho ze podporoval charity,bol ich zakladatelom v Ke a javil sa ako dobrak, pohodak a spolahlivy clovek navyse mal som o nom referencie sikovneho menezera (inak je to bracho mojho byvaleho spoluziaka).. suhlas s tym ze akakolvek volba od RR je mensie zlo.. no vela toho uz na vyber nie je, tak asi ostanem pri bauerovi, tam je aspon aka taka sanca dat RR dole..
romeo5.11.2014 15:29 #23 Re:
Reakcia na #22 od forest:
moji známy ho poznajú,nechcem šíriť po nete anonymne na niekoho veci,ale ja osobne by som mu hlas nedal ani keby mi za to platili myslím že každý okrem RR je od neho lepšia voľba a nejak extra mladý nie je,mladý je možno ten Urbančík...ale inak ja neviem či vôbec niekomu hlas dám,nikto ma neoslovil a nechcem voliť len menšie zlo.
forest5.11.2014 2:36 #22 Re:
Reakcia na #21 od romeo:
prezrad mi preco by som nemal dat hlas prave decovi(ak by sa teda nevzdal), vari ho poznas osobne ze ho neodporucas? on ako mlady schopny a skuseny manazer by bol praveze schopny riadne zainvestovat do mesta a kedze vie robit projekty, mohol to rozpumpovat aj v oblasti dopravy.. konecne tu mohol byt niekto mlady kto by vedel riesit veci s rozumom a nebal by sa ist do velkych veci,projektov a rozhodnuti aj v oblasti dopravy.. ci podla teba je taka ucitelka basistova lepsia volba?
romeo3.11.2014 23:06 #21 Re:
Reakcia na #4 od forest:
keby si poznal Deča tak mu nedáš hlas ani omylom práveže jedno šťastie že to vzdal. Inak je asi jasné kto vyhrá voľby,či sa nám to páči alebo nie,no bežní ľudia ktorí nechápu aké čachre-machre sa dejú nie len v doprave,tí povedia že však prišli nové busy,rekonštruuje sa trať,robia cesty...Len toto ľudia vidia a preto je škoda že nie je nejaký normálny silný protikandidát proti RR
myslavcan3.11.2014 18:08 #20 Re:
Reakcia na #17 od forest:
Tá tabuľka je len časťou dokumentu "Stratégia rozvoja verejnej osobnej dopravy SR", ktorý schválil KSK v auguste 2013. Tento dokument vznikal v čase kedy ešte nebolo vôbec isté, či tu nejaké krySORy prídu. Takže sa nemusíte báť, že sa teraz rozhodli, že kúpia ďalšie busy... Navyše nákup autobusov bol už vtedy v žltom pásme, ktoré má od realizácie strašne ďaleko. V tom dokumente sú iné zaujímavé časti ako tieto busy
Astor3.11.2014 17:51 #19 Re:
Reakcia na #16 od eMareq:
Píše sa tam aj o 180 nových autobusoch pre KSK, čo je dokopy 320 nových vozov ... to mi znie trocha sci-fi , aj o cykloželezničkách či o zavedení električky do Ťahanoviec . Ja osobne to nevidím veľmi reálne (aktuálne), možno za 200 rokov
Dead3.11.2014 13:47 #18 Re:
Reakcia na #17 od forest:
Ako zbytocne, ved sa nakupia nove "zadarmo" a "stare" za ktore uz dostali provizie sa predaju, so stratou, ale ich vrecka su plne, aj DPMK bude mat z tej kupy peniaze a ludom sa vysvetli ze to bolo vyhodne, kupa tych novych, ved zadarmo, ten uverik sa niekde skryje.
forest3.11.2014 12:36 #17 Re:
Reakcia na #15 od eMareq:
skor by mali riesit co v najskorsom case nakup trolejbusov v pocte aspon 20ks, no ten tam zial nikde nevidim, namiesto toho dalsi nezmysleny nakup dalsich busov vo vacsom pocte???preboha, naco? opat nezmyselne investovanie penazi z eu fondov.. ale co sakat od smerackych sudruhov z DPMK ,takto sa snazia len umyselne zlikvidovat trolejbusovu dopravu v Ke.. vidno to aj v dlhodobych planoch ze to je evidentne ich cielom aby trolejbusy v Ke nadobro skoncili
eMareq3.11.2014 10:15 #16 Re:
Reakcia na #12 od VLK:
http://zastupitelstvo.vucke.sk/Dokumenty/2013/23-2013/dokument2431%20vo3zast23bod12-5pril.pdf

Strana 9 z 11, bod 169.
eMareq3.11.2014 10:07 #15 Re:
Reakcia na #12 od VLK:
Ako už Base spomínal, z OPŽP, ale len plyňáky (resp. plyňáky s pumpou) ako náhrada nafťákov.
Mimochodom z akéhosi OPKŽP sa má pre Košice kúpiť cca 140 autobusov. Aj keď neviem načo.