Kontakt
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Na úvod si dovoľujeme upozorniť, že stránky imhd.sk nie sú oficiálnymi stránkami žiadneho dopravného podniku, preto sťažnosti a pripomienky k prevádzke MHD je potrebné zaslať priamo dopravcovi. Kontakty na dopravcov v jednotlivých mestách nájdete v ľavom menu Užitočné informácie > Kontakty na dopravcov.

V ostatných prípadoch nás môžete kontaktovať na nasledujúcich adresách:

Bratislava ba@imhd.sk
Banská Bystrica bb@imhd.sk
Hlohovec imhd@imhd.sk
Košice ke@imhd.sk
Liptovský Mikuláš imhd@imhd.sk
Nitra nr@imhd.sk
Nové Zámky imhd@imhd.sk
Piešťany pn@imhd.sk
Poprad-Tatry tatry@imhd.sk
Považská Bystrica imhd@imhd.sk
Prešov po@imhd.sk
Prievidza imhd@imhd.sk
Ružomberok imhd@imhd.sk
Senica imhd@imhd.sk
Skalica imhd@imhd.sk
Spišská Nová Ves imhd@imhd.sk
Trenčín tn@imhd.sk
Trnava tt@imhd.sk
Zvolen imhd@imhd.sk
Žilina za@imhd.sk
Svet transport@imhd.sk
Všeobecná adresa imhd@imhd.sk

Často kladené otázky


28.11.2011
-d3k0-